Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Friedrichstr. 
24«) - 
Frredrichsir. 
ttii 85?. 
T. 
'£jl 1t «rOttWUl Ü). 1'211 
ist. 6. H. T. 
fiilnt’Wctio,l ..Dkullch 
Icnb" l. 011:1. b. H. 
Doldschnndt L Vt'., Jj., 
ycrrcumnbcit T. 
Öinn^in, 'S., Lcrtret. T. 
H. 12. 
Ha erorh. M.. frolfirovcttr 
Intern. OrgoniiaiiottS 
tierolimi A. m. b .(> 
fterff)0|KAU‘rlin Ä m.b.v 
O., lioem. Piodulto T. 
Atcfl, 0, Stepperei. 
Prede'. I B.. MctciH 
mrflTf. X 
5rouri$«'i:m G.m.b.H.'s 
Vtcid)ducr!m»b Deut'd)er 
Üzcht p:el-Thea:e.-bei. 
f<r. L.). 
»liefet & lSo.,Srfml)fbrf.X 
{Roimo:|i Mctiucrhitigtfi'.ei 
in b. H. 
6niuni tvlm Akl. Öef.X 
Scherst Ä tfo., w. izt. l, y 
»tilmuerlct ne*ri). T 
bchlksiiche 3icimfn()lcn 
Wcl in. b. H. in Vigu. 
€tein, F.. Ptiouicue. 
—^bi., mudi&tiOcimlir. 
Critzkinb. I., Sportwr. 
T. 
Tarvernier. E.Kassenbote. 
Tonwerte <Krob • MöUtfl 
G. nt. o. H. tu 2iqil'.d. 
Itfiislm,<3pnr».3irficnutsi5 
Stöpsels). in. b. y.X 
BoU(-!)cilitß!icr.»'Serci!t 
uont uctfiitlrni.vtiWlft 
tn.jotmiidstitttcn, 
©oll & Co.. fintt-Scr 
letf)* u. ^ertrrrb'Äk'. 
SBcuvcni. S., tUttt. T. 
üiCiHild« & Slodmartjer, 
‘Vintifn fn groS T. 
Sfi6.0.,Ailm|abrfatiou5 
iFcrtrieu X 
203 E Hcite'sc^' Erben 
tHornür. 2). 
V. Sommer, L).. Portier 
Uofat, *.., I ir, Vpei.Ärzl 
tettztit. Rat. 1. 
DalimS. Gebr., Herren- 
Idmaber X 
„Sie Detektei" Wriic 
nmd-.er & Müller. T. 
Eisenbera.M., Ton tunstl. 1 
tfricblmtbcr, Vomborb 
ITortiioir, I. 1. 
— I.. ;>r!., silir. T. 
©rmtömmm, P., Äpoilick. 
toiüomndier, tf., pett). 
st im. itommii). T. 
Hannemann» .niirfjliblg 1 
JanuS & Friedrich, Jtr- 
aclteie. T. 
st n:c. <L Herrenart. 
B. 7. . 
Levi I, 8L Dr, Äechtr. 
mtro. X 
Schuppe, K., Schneider. 
Gtabcl, LZ.. Gd)ttctbcr. 
200 E (ittjjcl, L. Ütmimftr. 
' lKurfnrstenLamm 64 
u. 5F). 
V. SchwankoniS!!, E., 
Surttmiter. 
8u6h:hr»(5)ci. m. b. H. 
Deulldje • ant Depo>. 
l?a:Te l’Q. T. 
Diese, E., Hojkonbi.'or. 
Wrccit5mtm»,\ttm, (S m. 
b. H. X 
Palm. (5m ."harren. 
Schilling. ,Ä.. yo.» 
lotrMlofel T. 
Aiodiiir. -> 
210 E Gersten berg.O., ®c». 
Dir. (Yaoiem). 
V. Strieme». tS., Vrolitiifi 
lA.'ucherltr. 13. 
The Vlbbcr Machine dorn« 
panv m. b. v., Ädbi» 
tlondmafdi. T. 
Plu«!iiI}Mi)cf. m. B H. 
Berg. Aernhardinf, Puy. 
idloit T. 
Lessen-Nettetberk, P., 
ftnithHidrret T. 
öledier, ($., Verirrt. 1. 
Deutsche uuflnmitct 
(öorm. 31. G. £l uh L 
Go.J G. m. d. H. T 
Holzrichter. C., Metall. 
tnbmir. T. 
Kaha:i Ä Co. S.m.V.H., 
Import. 
KruSkat L Co., I., Jmp. 
Export I. 
iloenm & Holzrickter, 
Watzwr. Produkte T. 
Leiser. S.t Weit. streut T. 
Reinhardt. E.. Sloent. 
Echtikphacke, ©., Uhrm. 
Bogt & ttie» W., Im. 
port 7. 
gkithütten Dereiniguttg 
b.^ L. - . 
■jji.iuji.a- 
E vreiicroi, iUemu- 
«mttffr. rKü^biinta 
Stra-jc 140) ii 11. 
E GcitvrM, VI., iSrt{jcu> 
tümruii '^otSdamcr 
Stras.e 110). 
L Scsfcibt, O., $\mi 
lettcefbif. X H 11. 
V. Ech N;, tr„ Sdniet^ei. 
4M:ifrt«. ;'l, Kt r. T. 
Dietrich. VI, ftoubitoiciT 
frinirt'c.i*.» ’ioitbHor. 
tinttflct s>, 2l;crtIciQtirbf 
robe. T. 
— H.. v.fir. T 
STinflnülb, ijritfur. 
3J?eif?r(Cf, ?(., lüerfiiufrttt 
yhihaivo!)», Zu veueu» 
an. I. 
Pcfout'.)^01ofrff,.vrrTC!i« 
v.arbeiobr. T. 
Nuctnöli, Hcrren- 
moben 1. 
212 E {tstijr, ?’u:t5(>cr.9tst! 
(’6rcn.Vn.t). 
V.yoißt, *' i, \"tfrtuaU. 
(rtisiifitftr. 2i). 
Dlschüsi. iy.. Portier, 
ihta,iutlb, P. O. 'Lctek 
lio T. 
Coit’rcici.O, Schlosser T.- 
-3, virtiiy. 7 
Maiuczewött. M.. 
Sdjuc:bCMin'!r. T. 
Memelöbors.^, hyotoqr 
— Vlitutt, Pholoar.AtcI.1 
Srf'neiMcivh;, ädmetbei 
Schlüiicr, '.1, ti.oloflr. 
21.'! t. ^critfalcnKflcmembc. 
v. 0. ©ncitdr, 81., ?ipo- 
thcfcttVci. ('Jtr. .0.1). 
reicher, VI. Planer T 
(ytejcili;^, jl ’V mrcv t 
stritte, yi., 5'onlflc di. I. 
C\aebcl Ä.. Hauswart. 
'Jioioilcä, (Mr„ Papiet. 
hblfl. T. 
Schreiber, .<?, Küster T. 
Bchroeibt 3»2). P.llttßcr’* 
(£ibc;t, I. Handschuh 
fbrf. T. 
214 ECar-.eil-, h., GlttSdei. 
('lieber 5 lüg b. 
DreSbeu.). 
V. dlcibolb. 2., DerwaU. 
(23iiler>ooii er 17). 
Dabrowsli.^/.. Schneidet. 
i>oar, (Ösliliu. 
Hötin M.. Äw. 
ftle;«. M.. OtubetoBicre 
Oor., $t.. Sch.’ict^rrnr. 
Konar öin. PriviUicre 
'vutfotoöff, E.. u’m. 
ä’ieilier, Prrvatier. 
Mietact, 9t, ßolctier T. 
Mülle, H., Schneider. 
— Q). *m. t>. H.. F. tl, 
$>eiitl)ölg. t. 
Peuer, HV.. Schneiderin. 
Podl, Schneider 
SchtieVener, V-aiiw. 
Ilchcnelt, d-, Schneider 
^ mitr. 
S’OH, C.. Schneidermstr 1 
16 E Gießer, W., Bankier. 
iDurastrasen-rr. i5i 
V. Pteiffci, äU Leder 
mtübiff. 
Srt£üft^iit, sv„ DIckrrmftr. 
Brandenburg. W.,Äotbwr 
Flügel, n. ^mro^ric» 
{yohtif NiÄard Neu» 
icinb T. 
Dotdschmidt. M., fitm. 
vcai:c, K.. Schneider. 
Karge, P'., Äjm. T. 
iUctj H., Dm. 
Mai H, C nge'r. 
Maurer, V., (ilrflroicfttt 
^euseind.d'i.. \ ianotorre 
fahrt. T. tt. i. 
CilrtictSIi. I., ^rivaiiere. 
^'a!zer. L., AnchtmUerin. 
Noigk, v., Technik 
Rüdiger. B.. ^mtcUoi. T. 
Schlegel, P.. Heizer. 
Tiebtke. €>.. Schnerder» 
21ö E < rkarb.M, Sta?t- 
verordn. (Ha»6ehtr.lb 
B. 11. 
U Qnthit, (i., Dertralt. 
(loQitt u., ’t'Qnü 
mencfbrL 
Ctffliö, M., Huttbrk. T. 
irildjcl, Nosa. Rrou. 
Zrtmb, A., Agent. 
Troers, H. Schneider. 
Gravüki, I., Schneider, 
.verzog. L.. Kontoristin. 
Hotiei«er, M., L!w. . 
2ürgenö, Lt.. Sdineider- 
mstr. T. 
— Ä. HwdjntibzWiIc T, 
LeSezynSki. Schneide. 
uiRßermann, M., !¥fm. 1 
Modejournal'Centrate 
8L Tichauer X 
Müller, «. Asm. T. 
—^3. H., Schneidermstr 
Pl\<itlr %' Schneider, 
ggaagigvfnjy   
21«j Dieyiatt. 0., i>tnu:iciücc 
rittet. 7. 
Rotier, 1s). ßr»iu T. 
v. Sal en ^, sinn. 
Lchcn's, V. ‘^äuLcriit. 
T^cf, \r,t Aw. 
Winter, OV ;'(pslll)pf. 
.'17 E Baut für ^utiu'nllsir 
desto. («. ,v 
(ftniiO’ueUlv. H7) 
V Schäfer, v’I.. Verwalt 
ii 
Daldaul. Gninv. T. 
sHrnnbt, P, Po>il>o:e. 
Snttiche Ü::t 0|v titr. m 
b. H. T. 
fiföfr, o- vti.. UUIjogr.t'tnft 
ftilmchtb E. V. T. 
JJifilier, ü . Pvlsteunöbel 
fbr. T. 
Nniüichs 4cleflt.«’,:lfculm 
,Jio)i(i" l 
Sauge VI, ^ttfler. T. 
ötDoii’oiui, (S., iü.i». 
QommetfthuiKl. T. 
‘■WelictiVng, 2?t. i>abrt 
219 L. '^'c.te Bo?cn 'Jlfi. u!e! 
lMu rlftr. —4). 
V. Menielw y.W..5»ommt;> 
ttrelch. 
Attrriakkkk. 1T., L'cr'/.cnne 
7. 
Kpoflo iljentcr iöctriel’5 
peicüsdjaii m. b. 6 
lüerl LollSwirt'chast^ 
bans, e. wK in b. v« 
Degcle. 9., Jltm. 
^stinon, P.. Tchucider. 
fiorohe, 1Q., Magrtrr. 
Vtsfi 1. n D. 
Melzer, I.. GlaSaravein 
Scholltng, R., Minctnaio 
grapt-. VIit alt 1. 
Spiegel. Vi. tißiif» 
frmmit*. OJc*cft. T. 
10 E Diltijen. H. 010. 
ZWmmcrz 'Jini T. H. 11 
Ant'N, M., Kicmpr.cici. 
Aertbold .... Wertiuin 
tupfen, Q.V., 'i<iaiiPff«riT. 
vllon. ur.. '4‘.utiift T. 
isuritcnnti, v„ '}’t»r»eil(in 
Hambiudr, E., Stubienrat 
Ho mann. W„ ^n'rrnmcn 
Ifamacft. 
— tv.. ii uhd-er. 
Kill'ich, C.. Asm. T. 
— & Co.. 6tbicib« 
nmfch. s. 
stlimnc., H., Portier. 
Kran e, i*.f Schneide» rnfir 
Otontoimt, B.. Lackier. 
Pv'atilG., tfinuirtrn. 
« n.iei, Ä. Lrw. 
^Veiincr W., tiro. 
20 E Dirvell, S., yienllcif 
(G.,arlo:tcii '»rg t. 
E OoerhoUhnn#. 
Gtfictüfuncrin (Gljatlot 
tenvg.» 
Vstoe eiarnp D..Mechanik. 
üJsltcüa 'is Jv. \y.. 
Magenp, lver'brk. T 
Hqritopf.tv Ban'tommiii 
Luttmann & (lornv. 
aüiUr. Effekt. T. 
Merikben-Milori, P, Ksm 
Mercebk3Schn.:ges.m.b.H 
Ptezon.a W.. ^chnnde. 
rttndolp),L!.,AafseedauS- 
btr. 
bcvmidt, O.. fiinmalonr 
Rtltnfi. T. 
Sve»t, Ä., Kjm. 
Sternicke, ^., Schneider. 
Boact & ttreivtibrini, 
Äerlagvbnärbbla. 
KenUaliteilc i\ StnSlnb1 
bewillig. 1. Linomatogr 
FttmS T 
-21 . a. 'i'nlt'amerstr. 13. 
E Holmgren. Cl.. rw. 
Direkt. 'Schönebg.1. 
E ^itgendon W. FaLrt» 
bes. tiyisicherfu. Hi. 
E Hiloendon, M.. Fabrk« 
des. l'^lü6-'rltr. .14). 
V ^ekiring, Emma, Ler- 
walt. 
Qilniitic.ß-ilnt, LaotuS.Ä.. 
.yteiyer 1. 
Druning,A.,Schrreid.l.D.1 
Ten'tcheS ^eitihanS 
HfL dlrünberg. T. 
Ranft, I..Zimmervcrtm'et 
*^ecel&StrtiK£'tclöt üucc» 
bniticrci. 
Denier, (5., 5l|rn. 
Woilsolrn, H.. Rrait X 
.Sardcr, E., Atm. X 
22 existiert nicht. 
Mr Pultforncrstr. ->■ 
223 st. ‘vunrnmcritt. 12. 
E Allg. 2mm biliC'i-tstr* 
rellsch. rn. b. H. lILger- 
sttatze 9). - 
V. LVociy, H., GetchLit-s. 
irrauS,^.intz.,Papierhvlg. 
J-.$ 1U1) 1 YlOi. . 
3ifi'er, <S., Schllcid.'ullttc 
221 iiifü*(vi.:n 11 b.H. 1 
ct est,'tii. G t.i i'.v 
T 
it, 1'. u. ii. V-1 
E:n 0. Ü. rn. b. 
tfilrn* T. 
0„ ^c.scüer T. 
V!ui)öflmoMrn5U. m. b.£ 
T. 
tu. 1\ (> T 
l'fcrnit , rtlm Lc^eilj Ä 
rt. b. H. 1. 
,2"i E. Hausve )vertgS.-0!c 
leli<0). xiiuttgaiim. b.H 
v l'.‘„ 9lich.telt. 
(SjJnmcc^dori). 
Slt’rn9'i-mi]iciiiim stn 
.Vu^rtbi. t be!ch!s..n 
'iJcL.ür. T. 
9(!iictt»Wcf. ». hy^ietusch 
^vrefv. 
Auto Garagen 11. Änk 
UnUenSe.jritMi.') m b„V 
T. 
Öcf.ctbintfil»3ciri aj 
lim,t6amt ^cthoitWlM 
Aergn ann. -v.. Holuuiti 
druck. T. . 
Ufim,?, P.. flfztt. X 
siise.v.mm iTücilc W. 
U'.arttctwitb X 
Euncfj-Jtlmntcl, 0. m. t 
H. I. 
ßtiiijrr Ä yrotfelmnmt.Di 
P oird)cmi.Jr. stimn 
a st. X 
©rtH4cnmst.!cr, O.,Wagcn 
tun. X 
(3io,i, tS. J1., stuitftmtü.X 
ymrcmatiP, ,y., Miiuar 
a lötn,. X 
vuch L vio., ^bcnitgmpl, 
ihmiiaiiu. 1 
Slcm\nn4H & Co.. M., 
^eutgrvsjbdlg. 
fiU’t.i, ..., ,v]t orten X 
LZertzkug 
ntsllch. X 
l\rtli'»iiem, A.. Jmp. t! 
E;p. Gesch. X 
Melsdike, Dt., Kim. 
— ÄCc. C.. toroßbuch 
Imidetei 1. 
:Uori‘DfUiichc KühlersbU 
m. b. c- X 
Schirial'eldi, C., i'crl. n 
Diiuerci G m. n. H. 1 
•JO E ^or».atbi'Kc »ibcn 
B. 1. 
Cent.a «^ilnt'i'crlricb 
G. m b. v. 
3acobiof)ti, E, L)r, Son. 
Ulol, '.'ingenarzt. X 
'Maag L dtounami. 
Pap.e. en grox X 
Naack, E., Sdineider. 
Utcoliii, C.. ittitmer. 
dichter, V., Juwelier, 
tiiuit, 5Ü.. iLu*. 
tz-att.er & Cröner, Ftlm 
vettt.cb X 
Dteneck', ,v, Eisenwr. 1 
USiitj, 0., Schneidermstr 
WoeiiknersLchriftgie c:et. 
n*. X 
227 E Liorchardt' che Erden 
Postamt 4d. I. 
Central FiliN'Perirreb 
d. trichbergsttms 1. 
T'cntid.cVebctitßtta G. m 
b. .v. X 
4-clircj, öl. Schneidert; 
X 
Hinz, G., Schtidmmitr. 
Kannenberg & Lie.hauet 
r)ro enc. 1. 
UipptO tH„ Hetlgeh. 
^.aad A tiidbitiQim, so* 
Vtcr.Grollhdlg. f. 
3R«jiei, Ä., hinten X 
Praettbci, 'VI, uochtt. X 
Schwaiz. 91, Ägenr. X 
Schw.rtzer,^. Befand 
f.cldj. 
Sro.z, O.. Schneidern^u. 
Stürlow. M., Ksm. X 
ikopllntvidschiiiutcteict, 
W 1.. 
22h t. 0. Bert. Hebcmannstr.l 
E Marktemiez, O., stjet 
tKurkürstendanrnr 
Nr 197. 1 8). 
Siif. S.. Herrenmob n. 
KitegöwoNbeöars H. 1 
<r ü'Cru vcoczitnmistr. --- 
,9 exi.r.ert nicht 
!0gelr.z.Äer!.Hedcmannstr. 
Nr. 1-'. 
Ä1 E Lndecke^che Crden. 
Baner L (Sir., •ämmiogcti- 
'ticr.e. X 
Clichü'GeseÜ'dr. m. b.H.7 
ivun», ü.. ^itchbrurfcrci.X 
©otiroaib <1, Wartn. 
B-daniarl 1. 
IaSmayi. All Gel, 0.9., 
Aigarkttembrl X 
S!ick, MaS'en» 
foftüntfM ,C' 
J.U i(bisIVjamu 1 
;il iV Cü H. i-it? fi 
l'Mxii; big X 
xSi l'ui ], ^\nh .'1, rt ein. 
^.t'billlC. X 
'2 fc. v>emiiri),id)o Cri'cn 
ii. H. 
V. ^ci*c, Lv, 2'erw.ili. T 
l.rv’M-c III ^ , U III. X 
iüe it'L* W . ^11'uir. 
^r't’rn c:;ii, ui. i »r, 
vo::lh t’ü !). T 
C i.h’if I. ivniltv. 
Uivob, v., 2üiwinrit T. 
oHnidikc, Ut., jirnnv 
»rtjLMen. X 
Hcr.Trznli. H.. 5)lztzttctt #1 
proa X 
ilimner. vl. P'ütogr. ClM. 
^rvp'o, A, ^it'd’iteib. 
Vubrsv 0, l'>. ii.er. 
iüieuci^ütr, Jy, Ucilrer. 
N-'cieuoi', P 3i1u iitci 
•UiUcr, ^, Sduti’^et. 
f;toll)i*. K Sf'innher. 
Svi)cu’ie!»vn obomto, fi 
ewiger T. 
SrfuniDt (S, l^olon alw 
X 
SciMibredjt {•»., 2entifi 
Sfftp, Ä.. 
Stein. O..('o lvOgciirabrt 
- b.. ’il:stsictt*i'rs. X 
21)3 E Wofjinamt’iriie «^rben 
vei^rd,VI ,;.Mo^eilb. 
’my.ub, ?l. i-ärincui 
UvOnifciut. X . 
l'i.tit 11, iDi. 'vtüttnerh. 
Monumental ^iitiuvt 0 
Mü'.cr. yt., ,\iinmcr eil)T. 
Wcit'i.flim, Hedwit, slinc 
ma'ogr. Iljeam. 
Cniuisl.^tlm.W m. 6.H..1 
iltehitibi. M. Bncli. 
brucerer. X 
SdjstCJer & Hanrchner. 
Krvntena.tersbrt. X 
Teichinann C., .Ulm. 
Wert;engmasd»inen?drk. 
,,‘i'Orn" (r. U.’oi!) X 
vo .m,Vl Krakiwageniultt 
^14 E i>)ititchoiü Beth, -v. 
Kim. läriedndi'tr. 17 
E OjiihAoty, A.. Mehl ei 
groS X 
V.Schivarz'^..Derira!t.1 
PEIinikb. Dr.P. Schoe 
Bergcr. Schneidermstr 
^v<feir. C., vottdb en. 
Dressier, K. »Xnoalibe. 
Eicttro'.chernni 11. 4’c 
enchtungSges. mb.H. 1 
5rie)efc,Ä Co., Uni ornt 
fülletfi X 
OaitvUeiiL H. Schneider 
rniir. 
Heinemann. 0., Dr, Spe, 
8lr.it. X 
Ianzeir. ,t., Lamenton» 
lest. X 
- P., Rrau X 
Köpstein. Sattlermstr. 
Lk.iuer Ä., X1;*!». 
ift'tficr, (Y., (Vnftra. X 
l!cünci,M.,Siit|chafier n 
Meerbütl'f, il, Bantrer X 
- Ali o..N, ^an.ge'ch. 1 
SZetuntbt, Jl. Dr. alechl». 
attro. X 
N'fchio,Wtrtschanrin. 
Liichardt, M.. Ww. 
Sü-e ie:owio, vt* 
v'ovierm: X 
Schilsktl, M., Ww. 
Schmidt, E., ißeifdiiferlv. 
<Bd:cc,«.P., Dr.,TolLtim[. 
Lchroeder, 0. Schneider 
mftr. 
Ski arr, 0.. Nechl-anw. T 
stark.'..1 DrJ?cd);<5(iim'X 
Ltein» H,. ^echtsanw. X 
'»> '. r.. Wi tieimttr. 13. 
nrtci>nd}sStlf)dm» 
Panage. 
Siuanr.ßucrtofllltma, 
onituitgf.urrtnlcnlslile b. 
^a.rwirte Betlin. ) 
SertraltunflCbüro X 
tilhieiti'cl. t. tstufilcrlfdbc 
Vid't’pielc „^attia". 
Dtnme, E, Ka eccngtoS 
Export Rilm To., ©. m. 
b. H X 
Fried, 0- Sprechmasch. 
(Sei f. braiiioic lelegr. 
1 brtg. rltöhrensbrk. 
Hed)i:gcr,C., ^ilmöcrticfc 
Kinokop, Film Druck- n. 
vnrwrül tinft K. yioSkr 
2Jic;cther, A., Dr. jur., 
©iinbtkuft X 
-- Ä ILo., Kommanditgcs. 
Nat'lo,kal,FiImÄlt.Gel.X 
Sratlonat'Fitm Ä. m. d. 
- H. X 
mmhr, 
ii u tm*tf 
vx. W 
TworSn 
Ww. 
Kim. r 
ilo onialwr 
vfui. 
_.|J .»!.!!! 1.1 I 
^•?iU f-r c 
il'if. X 
YlVuila u (h. n. b. ^>. 1 
•Jl'tlU' <V - l'l vc . 
U'V’l'/jCx’bif X 
l’\ti E ’jici », n , .Q tti. 
(il!)!i]VUl Mu 
V. ..e^'iicr . v'crn a't 
Vimuml auS T. 
iUtit.u' f, >, ^'e "hd!i’. T 
Wolim y<tn!i':o W.m l» < 
i! Crt’. Vu Ip’dlm’t) "I 
(■'cheitbu-i, ü, _;,ift'i 
UUlioK’fu 
Jjnpi n 0 m. 
t» V. t. 
fia^nr, !'»*., Dire.'ior X 
fiuto ii. Theater.Llo um 
iciti.nU’. 
vu 0 oi mc irid)i»j;vya* 
rneW in. b v. X 
IPMilcr, :"iott ipüisilm? Öl 
m. h. v. F 
- V. VI, in 5 T. 
Wobut, ISru it». Jnsir 
X 
§P ingcr E.. CIrftro» 
Mcchii. Wert'!. 
Wiliulina n ^'üridebur? 
Vllhem ’J'eti V'cl. tief 
Subbi rff. Uviittr II 7 
Wol ohn, W., Ur, jur 
LlechU anw. X 
^.7 E ijcitcfl. M., firor 
^u?t.:/lat ifio-ibäthrd) 
lnaf;c IJi. 
V Daunrnb.'rg 
9Uvbv i , thu 
<v Co. X 
Bieri' orbt. M. 
k-ttgelmnnn, G. 
«• 
(vlafff, H 
— ft., nran f. 
Okmpcrleut.S, Sirnnterm 
(Üniitrtffi. Ä.. ur., <spc/ 
tfirjt X 
He*. Cl., Gw 
Vollmtb, Ph Schneider. 
Honts.1i. sy. Ob. ti)clb 
bre tritit. 
jltutil), c\ ^u<1)l:allctiti 
Jtoortcsif. iftnt. 
Voictj. K. K m. 
Vfzd. 'Löw. 
Mann. P. Tchirr. X 
:..itte "ädi.E.,Portier. 
Nawomick, Ät. Mechanik 
‘iUno, E., 'Vap eiroibbig 
Po»!, w., Sdiiteiber. 
Ramtn, i?., pr. .^ahnarz:. 
Ronn'e. <?, rjm. 
rltetiakin.N. Schneider l.H 
Sped;:. Väckermsrr. 1 
Ellef W., strmubittbeici. 
lernpcl, Vh Prouirill. I 
Underberg-'.'t.brecht, H., 
Viköribrk. f 
Wallender g. S-., i'tolittii*. 
tifr 1 nil), M.. 6 tteiber 
Will-, ->r., Garlnerei. 
5i'i!tierschc.b,t»>.,stintitntfl! 
2:$8 E lÜunljauS ,,'^örle", 
SltVcime) tPnrgNr <v. 
V. Hübt er, (•„ vanStuari 
InnnngStrgntenk. b. 
Photoqr. ^ntntni. T. 
Pyl'tsgr. ^nnnnq T. 
Algnö-?i'm Oi. r.t. b. fxl 
Ä.'.jet»F>!m-L crtrreb 
Wc’clWi. r.t. b. H. X 
Eantow, Penücna 
Diamant.Ä..Eiport'Tesch 
Ecki'.e'.nS Hnt'aLr'k. 
vtH. litirniabrl T. 
Kahn. Älillram. ^ilmge 
m. b H. X 
Lanprecht, E., Kirnst» 
drechiler. X 
Prentz, di., fionfitüren. 
Stia .itn, S., ü5ffd]ä|t8* 
leiterin. 
K» E Änrenltein. to. L). 
w«*l. Kommerz ni. 
(JJlr 24n.241i.XB. 11. 
V. vrchmann, P.. jl;rn. 1 
(rtegho) 
All5.ein. ©es. m. b.H 
Berlinische Wohnung- 
Meitirnq .. 
Drülsekln Druckerei <5e» 
sell'ch. m. L. v. X 
Dcutldic ÄerlagS- & 2In 
zeigen vtet. m. d. H. 
Dentscher Verlai Älock» 
sution 1. 
Dre „fiiottu" X 
DaS hjtuadcigcntttm, 
ylcboJl u. Cxptb.. X 
Tarik • Ämr d. bcaitdici 
Äuchdntcker. X. 
Tarrt-Amt iür Denltct'« 
la:tb3 <rtren:igraPdeir u 
Knvterdnttker. X 1 
Verem Neunter ^nch» 
drnctbe». )»rriü VilL 
(Aertltt-. X ' 
2i-„vJelji' 1. 
rui 1 'Jt. ,\t(Mtfir czirt 
vj!;lriv‘.I*. Oj Ma t4, r.c’i« 
u.r f. 
irret}, , Ti Uih. X 
— Li\iK v ivi t.:u\ 
V?cug, ‘2 , « nvtt. 
darrte 0 
, * ; 
v.'a’i'u;» 
>' H. T 
l'cutcr, C 
( 
^Ul!'a,.7 
, 1 a Ii1'. f 
i>*L';zD cn :uT. 
^ r.i. 
Vit w. X 
Ml J vieivu'iu,vvS., 
\Kh. jlniuu.rj. Mit. 
n. 11. » 
V Mchmit'tit, P.. K;ttf, 
1S1 qi y ) 
Äoiu, , ,-v stf.or. 
Aoru'iia, Trnck- u. 'ver» 
luvn\ i. W.m. b.H. T, 
Teutscher i'etmi G n. 
v. v>. X 11. 11 
ihlrnptfüt, ±}., Buch- 
fmetern. I. 
Heuer 'Jidif. I. In'i. 
W Kirch er. Juwelier, 
stau. ..ierivill.g. Viulo* 
niobihCoruO l. 
Kos«« icni, U). Fabrik- 
dlie.t. I. 
KCkUtter, d, ^un'o'ker. 
Schröder 4).,ttieitetn.icsr. 
1(1 (k ä Cte., ü. Vht. «Lei. 
Sch'tliwi. X 
212 E Hc.m, l)rv stotnmerz. 
^ Strti. iMcteto.io tr. 1). 
Trtci?lslcitb;i, v., i ipN pr. 
ur;i, Sän. I/int. X 
Rmu L., 4.iidiUi. 
•VitiiVi, . )Um. X 
vlim»‘(. ti.. Privat pgtfl. 
M.tnke, !'Hrmeii'üi>.der- 
luif. X 
MoinifiRt, M. E., ^iga- 
trtien n 
N'iö l. C.cikie, 2/?.t:.;t* 
sar.nrw.. 
•JJellegntf. Kond.tor. 
Sieudel P., v oti er«r. 
Tigdttija ct, ; ^idit» 
ozlbcr^rilst. i. 
24.$Evmiben:mmi,ich:'i;Bcn 
c 'Bolriittnui, 
. linuiiff. n. II. 
stiert, 'Ji., ^.cichi’cr. • 
vi'icrio, v*e6r., Etnckat. 
Dai eyk,, 2)1., LcrlLnserirr. 
Banöermann. P.. St .n. 
Vorhi, M, Sd'iteiberin. 
Dor.ecker, M.. ichttetber. 
irt-lcr, *.1. Amtonc.Grp:X 
tyitebiich R. Po'ament.'n» 
füit. 
Neiqer 91, Glcrnmc.tiu 
Vonwalb, Ä m. X 
He.bkamp. E, MoMmn. 
ixoroo yc. i Jt‘lnt;brk. 
m. b. v. X 
fironbeint, .t., Mobinin. 
Lange, Q. E.e'tr.Bcbarö- 
• ar>i.. X 
Stcmtt, S.. Schtreiberitt, 
Morgenrotd. L..^ertret. f. 
:‘l(ijcl, C., Ma nka truwr. 
PaocsÄ, t ., Kellner. 
Pioy, M., iVuöntiit. 
ytieuedc, u., ^djnci.'eritt. 
«chub^'b,.^. ., üredigei. 
ctambu.fi & Co., »«. m. 
b. M., oilmucrtrlto. 
SSüiXicdiuiß, Schneiderin. 
K'en-e, E, Hauswarts. 
2UEi5lMltpüt,3 Äenliere. 
(,tnebei:au). 
v. Sptndler, Schützn». 
tt!.renbk, M., itotfr.' 
Deut che i.aU*tti«Sto.'ter.* 
wie», s. 
6-orlch, I., tflul*el;cti:i. 
vooberii, (r., u to. 
3anbrc| P ä .crei, 
t’tamev, LZ., '.im. 
stöziler, ticu.uie. 
Viebfch, it., P.,rlttnn. 
MatU'en, '±K. Hotdb I. 
L.rabow cz ^»..Mobiitin. 
Oauret, l1., Lin,wur erzn, 
Poviomarkl G. m. b. v. 
bemann, •'cssittriber. 
Sziiania^a, ^ .AnchdruL 
rnzer. E., Sditteifier. 
Qerner. P L:tt 'brk. f. 
Lr:>emanit.EHelma Btiitt, 
23n'troiv, , ., Chcnr. cchtu 
Probn!c s. 
245 t. Yitcitdj. Ji..91cniieri 
B. 11. 
«Dc:t '2., Handelöir. 
Dauling, Ä., v/(imo ^ 
•i'eniich, iH.t sortier. 
Horak, M., Pnoattere. 
Po 1, iX, Sch»:cik>cr D. 
Butitu i‘L vri» atiere. 
Techen, Ä., Photoor. vitel 
!lü L ftroil «L. Rentier 
l^ankiviy) 
VI tiuböer. L. Lagerarb. 
Camiitei, I.. Modewr X 
DiftfutiuttL $>., Gafrw. t.' 
ttflioi, Parem^nw. Z
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.