Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Areiliqrathftr. 
237 
§^rrebcberr;cr Str. s>n III. 
1 Reichte. <L.. Asm. 
Lander L Palm, NLdm. 
•JUtitin. 
n E^ub. H.. AN T. B. 11 
Vsa4, tft„ Ji'ansbcamL 
Oüntr.cr, tl., ^tmzustai. 
Jaün'e, M., Porträt- 
ntulerei. 
Aanra, P., Asm. 
N ubeit, tiL, SÄloffrr. 
Wciimtmn, H., Friseur. 
Po,ch. It., ntiicuL 
9latd), 2t-, L w. 
Liehberg. 81., ^erlSitfcrin 
Cchmrdt, Ä« Ob. Feuer 
niflgm. 
— 21., Töpfer. 
Strnck. C. VetncL5-eami 
Beinberg, O., Kim. 
Wött. OärtneL 
6 E Ripberger. H.. Atm 
(Lichter clbe). B. 1. 
V.TeSmer, W.. Gmrwirlln 
ÄeraenS. VI, Wrietircg. 
ticnttartt, 3t. Mzrsi.'er. 
DzrkS, \L frrifeurm. 
DrcibrodL D. AUn. 
Druüier, <j. Asm. 
Dusz^nrll. M. Asm. 
^•criifl, il, rnpntnerln. 
GiUmann, SL, Ncn ner. 
«Äöiiler. Ä. Klempner. 
Gollin, F.. Alm. 
Gruch, vi., itcHnpr. 
^rzywov. 21., Pol. ©aäjt 
m?ir. o. D. 
Ho-erö. S.. Hrloatiere. 
«■yo’imrüh'r, D. Nersenö. 
HsNig. WL .tianixnbU n 
Aarczz/e, E.. Punariere. 
Aasetuitficr, X, Monteur 
.stzhriie, P, Scdrisjfetz. 
Aotljp, Jt., A«m. 
tö'.ivr.cr, H.. Transporteur. 
Lieieldr, A, Gdniiticy. 
X’mXm, st, Vcte. 
Mat:rz. 2L, ^cttznitr. T. 
2W.il  rdizier, G., s ßnbcism 
Mrflcric. 59m 2Jtcti;aml. 
Mütirr. fy.. Jnkrrrriirenrm 
-p.agenz. *S., Ga-rwfled. 
.V.cPi'c, tv., Bier sa/rr. 
Ropde. P.. Araitwg.Fübr 
?)tzztfc3. P. stjif. 
Sarner. 9?., Drechsler. 
Schmidt, <?., Heizer. 
Sdnuz, H, *J rivaüerr. 
(BtoRa, C.. Pri ’ntii'rc. 
Sud.inrbi, 2L, Äulegenn. 
4 E Wcloro, St, Apotdeker 
(Ktficut'ir. 172). 
5M)isiej, 33., Dersrch. 
yeamt 
Meditier. K.. 23m. 
l?cnve, Juwelier T 
öutsjfc, 23., Schrifller. 
Sttvpt, P., Luchdrnck. 
«\)ciscrmanit, ttU Ww. 
Hoismaz'.n. '21H., Siiöilei 
mir. 
Hüidicka, G.,!?icttlcnemp! 
Aieizi, W., Stirn. 
Arider, il., P'v'urilrin. 
Mar-hcSmaniL ©., Asm. 
Ur,Cbcileit 
Vtidcl, ti., 2)w. 
y»ol:c, Ä., Rfat. 
9picn.o Porzellamnaler- 
v.iiir. 
^o!)lc, E., Pr'vaiierr. 
SteidmrM. v«, Prro. GeZr 
DlmgcnLau, V., Asm. 
yhtii, L. Slp.i. 
Sadrn. *S., ctjau 
— Slt Nw. 
Schnr.di, OL Lehrerin. 
Sei er,L. iDtagiitr.^eomt 
ScHQse, O.. Ltichler. 
Glürie. 5.. Poirichastn. 
Gtraud). 2JL Schneiderin. 
'Sitte, C., Por.;ell. SiaU 
6 £ Mombolii’, H., Eigen 
ist 'i. a ii. 
S.uif, SL, Sa. 
ü<crt y ö- ilit^cnMra. 
Vr^uöLhagen. ?L, Äw. 
25ruztitnq, Penstoimr 
Chn.opli. K., Ävircleg. 
(^roßnionjv te., »rft. 
a. i>. 
©„ Asm. 
Hcin, il, 1-lä^cun. 
I.. ^.üherin. 
Klemm, L, ISünlrr. 
Slhz, L. b. ivcJjflcc. 
ctoa, G,i)iu Äe'i:,'U'g 9h i 
^ad!urr»r. $1, 'vnoaircrc 
^üt'dilc, li., vw. Ponnil. 
Pvllmer. O.. GtL'tteibet. 
yiamUülöt, SL iUL 
Wo.^'rra, H. S.irrr.lmmsn. 
(25>rrbci st. stritt. 
Serbe. IL ^onöttor. 
Gii;pZotvvft,xX.you5Zntn. 
Sötifrc. &L, Sio 
Lutlhelm. um. Poü» 
2-itffi. 
‘Uttdj. St. Dadnarb. • 
Weyrtch, tiL, ‘^titiarictSu 
Mauroio. Vatznard. 
gtfmiiun, 2^ gttkjterpar. 
-*r (L Lj«. 
G c. etLaicr, F..Zl^mermitt. 
iKeuUnm 1112. 
Sause, P., Tnprz. 
I>fo:nL 
p'cbr.iert E., Rentiere. 
,vianfe, I., Vcbtct 
^-ue-custeln. D., Kim. 
(#uuthrr, P., Errett. 
Slrftgcr, N.. Lchlosier. 
Vc.^iaitn, SUrchrnbr- 
amt 
Sificrf, 2., Ww. 
ll'Zitte, 23., Mechanik. 
Mickelun. Gdiloffec, 
Sttome, i)l„ Suwijßll 
y.enrtC:U-n, 5y., •Woitbcami 
i)ting, Q, Wc'.tunir. 
GtimiM, H.. ‘t'orUct. 
Lchnnder, Vl-ifc rrn. 
Sirrner. stjm 
OpiUcivft, Ä., Divis. 
Ü3nnniel S.. iTJm. 
1 '. a. Üamn. auicivtr. 3. \ 
E VuDcdc’!d)c Utl'cn. 
V. Sdji'cctij„vt M., jlfm. 
(Viaricniir. 16. 17). 
tnrmmnm, 25Z, Seifen. 
(Üirmine*. B.. .Ui.% T 
ftcDninmi, (5., .Uf:n. T. 
Ho:z. H.. T. 
Llunza. i3v Srrrr:-m. 
Mankenu-, (L., Ufm. 
Pnny lr..^5mmifn5iiurln 
IHidjifr, 11., fltm. «. 
Örjitir, K., K m. T. 
Salhtart, 51. Si\r.u T. 
Schnarr ^2..Jlfm. f.D.11- 
‘Siufclmaim. Asm *1 
<- lSnRip!?n:nc»^r. -> 
3 t. <v Uamuliaiucinii. •>. 7 
£ Nagel'chnn-l. Jy., Dr, 
Arzi ((Sbatlolicnbuig). 
B 12. 
V. Bolil. I., Söptcrmftt. 
ÄvF. Ww 
Deutschmarm, Tentist. 
Lrrrer, H.. 
GraqeS, H., jlfm. 
vcbctüiflurr, H. #rm. 
Älnmaiut, Schutz«. 
ÜTcndjincr, Asm. 
Stnbuc, Schlosser. 
Ücngticr. O. Tettgr. 
tiliuit. Q. D. 
Lurch, H.. Staöt^ckr. 
(Eanlirauf, H., SclrieSfi- 
icii. 
Schwerin, ©., rvabr-bes. 
Stenzet. P.. Sckiuym. 
ET'.vlner. N. Lb.Pv'-rjelr 
ii 1. 
DrewS. N.» PrivaUere. 
Säbel, Geschw. 
abcrmnmi, fifs. 
^..eqDL st, Kim. 
Hiümer. Technik. 
OatoBi. H., stfm. 
Strfucr, C., Danlüeamt. 
Kuü'.cza, SJZ.. L'w. 
UÜfie, BrikNräst. 
tPZanßlet, Vi., HcruSo. 
Müller. 53., 5lfm. 
L. ^a.'tor. 
älru«d)d, 'Jl„ Vügeust. 
tSöldcr, X, £Vm. T. 
— & Lohn, R., Roh« 
tabal cn groS. T. 
Wa.ter. i3., iWlitcr. 
10 E Grß^, <r^ Liw. 13.12. 
Dvnmcr.'.n. *1., r^w. 
fxrcnZe, 4)^ iiiis. 
fluC'iCrG. X, I:ic?en. T 
Lu(, M.. rw. :).can. ?nat 1 
i1icqcr,uV.,tyc’tfiäiu{ii^r.l 
Cvui.'a H, Olfiz. Lrell- 
Uvritci 
PieL.'e, ctcttoiinag 
€dji:c:b. 
Sn.tcr. £)., i'ir.lcmftt. 
Doi.ittLi:der. SL Püft;ur. 
U E ^ambreät, SL, L-w. 
13. U. 
Deng'ch. Backerm^r. 
tinxs, S^bdibiL T. 
ööclina, v., jtfin. 
ilduMiDL 
^tirn, jv^ Invnlidr. 
^rrch. ^)eirü«§N. 
Henning K.. Lrw. 
M. fvir. 
Hc»ie, ($$., Lehrer 
Hlrrze, Pro/uri'!. 
Vülfi,i, (5., ^onlclÄm. 
Swie, i>j- Ww. 
ilu.oft, SL, ^ionBcamt. 
ifie'*c«cru, H., Rttix 
V*«!e, 2-, ,jitia!lritrrin 
Ls^rer. St^Iuflcmiü 
»iü(|cl A. in. b. «vv $•» 
trrpütt T. 
v>. ß-u’vainxnstt. 
Enrrz, »v icnc'i.cflcrh« 
Nnch. E:j.-nb S«ii. 
Lchrter:z. CchrvUey. 
Säcidtni, C.. ^ouichasin 
-6^niöijun^@., K,«. 
Gchulz, A.. Frau. 
Bum, U* Hirn. 
Sorft«, SL, örechv. Aa:. 
Sieg«, <8, ÄLerijuhr. 
12 E i'Ctri, ti/£ut)K?, tii^ctv 
tütn. l\!;djtcc!ili'?). 
Pcir.rmnnn, l'., itfciat. 
Sind?, <3, Dr. phil., 
überlebe. T. 
Sruhn, Schlosier. 
'Zur.uitfl, ÜL. st»«. 
(iUi.cr, fi„ i'icu cur. 
Hüui. L,.. C'u.vbiuitbef. 
^ilub.-Ni'iark, U., lünj. 
3i‘iuuü), P., ^icrjahr. 
2'k.. »: w. 
üiciu-it, «., 
; cii^eami. 
Utüllcr, VI., £l*ip. 
Jvu'tvr, in., Kellner. 
Vk'[;Ivr, O, Haiidl^kgeh. 
Sdji’er. Zniitlvbr. 
Steilfeuer, V., ‘vdm. 
Slicrjio, M'. L?uchhal!. 
Tlice •» ij., S;u. 
13 E tXo^idj si5.. Frau. 
(Sciilnu^otf). 
V. iw ai^vi^an! (Unter 
6c,i Lmden 241. 
Be!;r, ‘S., ^alirkdire^L 
Davik», SL, Kim. T. 
0>aova, H.» S abt’cfr. 
HerbrrLG«, ^ertrel. 
I. 
Kön:?, O.. 9IfTcreiib. 
Meyer, ö., 5Ltuir.ht. 
Mrchntl <v„ Maur. r. 
‘i'icn’n. A. Cbvvirlner. 
Ld-i20ch.V..MU6>h?»!. 
ItiiHpcr, C., T:pl.-2ng. 
SirZf, L.. SZfdiii. Mau 
U E MüNcr. E., Einen« 
tiizzicrizt (^ranffurt 
a iVt.) 
DeL?. G., frrett. 
Hcriog. H., Modistin. 
iRawr. ir., Mo-istirr T. 
Mciicrü-pi)mii» svabr! 
Pelerrnanu P^Po,.L»rre^ 
(sdjicie, L)., Fabrk. T. 
SzciniaPr. 19L,*^mrrcr 1 
Siresc!)>ow. 0^ Asm. T. 
<r [jonistuccromcnabc -> 
®l^;m+cro 
IV 30 
Frcisingcr Strafe 
isieh. j. Din.'Schöneberg.) 
N.G vcrr.SdiLn.-L.G.U 
toorttifluihn Ttt. 
«<- Siartuvtuitier'StT. 
l?. a. LüirUn-Luther'SttZ^. 
E Haube, Jt.. üiflcntüm 
K'm. 
x\, Druu'eterin 
V3utr£c, Pr.taUkrr. 
ÖaßpcL 58.. Am. 
Jiarfimfclizc n, 25.. iljat.1 
llar’.TtVf-, il’L, EesavL-« 
päda^vg'.n. 
Üicbi.'c, B.. ”fm. T 
M^nu^ü.3 (Bdiulimmftr. 
Ui'ciytrZa K, Ech.-retdrr 
m:v. 
La0e::mch, L, 
2 c. Gft§ayfvi,C. ,icbr.t5q 
(Sd;lsicli*enfeei. 
V. ilieid), ,r., o;fir.fe5pol 
MINSbach, *Jtv XicrtteL l 
ftriM&i, M., L?w. 
Drescher, L. »icnilm" 1. 
ßiidjcii, m O' citL 
Greuy, Ä., oQbrlbtf. T. 
(ffidat. ?L, Inge». 
Heffe, S., fi/m. X 
£icrvt't>, gtau. 
Hoorn':?in. Ö, Ä m T. 
u. O., to):inciLT. 
X'fVfl, fr-, Ww. 
i'ZaAttoiD. 2?crlfüi)t. 
v Maju-kresrz. I., 
Schaurvre erin. 
Cn;z ;e:a, L, 5?w. 
Pre^l. L, BdjftitjpieUrb 
T 
VZv.Uin, Cv Priv. Sclre- 
la:uu 
Eryoc'rr. T.. Arm. T, 
G^ntiZ-fc, £Zh S9®. T 
S.lUtH'rt, JL. Lerstch. 
Dr.'-kr. T. 
E 'IWc-lmann M., 
SZf. :ic:c s. 1S. R 
Svlm!)u'l. telterÜL 
L'ö^n. c*}» {yrua. 
Su.Difi, E., 'iüuiifer. 
't?nd. i?., «citatir.siin. 
tiu'i), Sdji'.fjjulu 
M'rcr-^er tu 
ZliMc & (So. T. 
Furr.'e L, Ärnu 
Hlitz c. SQ^2i)cai c rrrZiamt. 
VLha G« film. T 
Hendrian. Stöbt 
Lehren». 
HeeZ^ C. ÄerÜL^rrUl. i 
; iicijit, Ä., stim. 
— C., Stru ific. 
»Ctcsicr, üioiMsKn. 
Vinuannc ti^.Ztl.vtjontsilz 
ti- K'm. 
i'icyer .<L, Ļin. 
Cch 'I^ir.Una, H,, 
X-i 'Jsttierc. 
Sli-lcr. VI.. >Vm. 
S-^mdc, H.. £>:uiptm. T. 
— lüZ., Ld)n'tnct!crln T. 
Weid'c, H., .Mf.n. 
i E’^atim ^JUciUuucTB8 
V. vi'.fcvl (V, Hauöw. 
ViviM* *ri, t}„ jt-m. 
Brrrrdt U., eviflcrtn. 
5i)iuu zcr. Ii., üjm. 
Tc-.U'di? Hci;u">o!wrr^ 
X4J. tiL-cntvmicMt T. 
^alic-v Cu, B. K'm. T. 
rv'ifif» M., Rm. T. 
Ut’njcv, il. As in. 
i^la'vr, ?llice, «chreib» 
buto T. 
.vi-U’ciiuir, Aodj. 
.vacainU, Jyv [yiau, Konz 
£'*u ernt. 
Air.Ocufitle, Cl., Schau 
ipiClrtsn. 
Ücji, X, ilFm. T. 
üoicciufcn:, D„ Priratierr 
iKnci d)r il., M ei. T, 
yt:J.)ler, 0., Munter. 
Etidr.ioff. H., iral-if. 
(£;>’.icri, £3.. 2n.^en. 
(5d>o'y H.. iJi; Aujmhc: 
f.cr. 'Jini. 
Sfrlnn?, ))L. Sirir.Jinia. I 
2icb:i.v.ui3,^ ,yi.d)gDlru: 
S&clj. 15., ii?m. 
j t. i^cu^Liü’iijvQcn o;. 
Gonrirt, F., L)r., ürzu 
(Tinnic t?., 
»i-ulind), S., jyrv'rur. 
VI, Kranken 
Um:itct T. 
— (*, Lehrerirr X 
Htl'?. G.. itinu 
HUdebrarrdr, Ch., Dllch- 
hahcriiL 
Iv.'iaS, M., Kfm. 
5£a;cnvcriirr, H., Dr, 
tc.l/ic. ü'scro. 
Krerichrna., ^rmmerm. 
jvtll tClr Z., ,)14U 
l*nd)3Cli§, v- verwalt. 
Schad.r. H.. Aüiituriiun. 
— c., Zvlepbünutm 
Sour^'.rsLl. tr.. Mobtflin. 
Geringer, E., ^anlbeamt 
Äsre! Astneieun. 
Z.ivler. SUaaiaif. 
rLors:^). 
& E. ßoiin. SL, ^rt^itcIL 
fW.lmerSäorl). 
V. 9ti^:cr, M, sortier. 
Ldramss.Hr,  ^übtum 
^Uiifciit, '4’ripirr. T. 
'3.. Hrnsberrnt. 
Br2tiN2A.lL,  Privoi:c:e. I 
B121.L vr« i?r. cJiein^ 1 
Tnc^e, M äirmner. 
(SJbcr, Afyt. T. 
1!.. itirn. T. 
H47.'.mkrfch:n:Ll, il,Ahn.T. 
Slirbiiii'cr. O, iöe:1. 
ti-u2)*))L T. 
z'i c tu nie i. -0, x i m. T 
9icv mM, Cl., st’in 
iiiiif.ner. (£., Poru.'rfr. 
E.. viißcn. j 
ViuMvi. -fZ. Gd,v.eh*ccin ; 
E^r. u u»lu t ./.c t:. ic r. 
iS t!.u:vfsrl). 
Vlhrüi.nit'cUa, vi., fifm. T. 
ü!al». Jicr.ucte. X 
^'ra.iM, H.. Hautzrülllt. 
2h„ A^m. 
'l'uriüjo-f H.. A-m. 
$cruici>:ii. %, Kim. 
Üoifb, LRaiiino, ißet« 
tihcu'u» T. 
Aaailnd). Ma;t5Q, 
n.iscisrm. 
M.nr.^iui, V., jncnÜcic T. 
U'icg&ii^, G. Duet.or. 
Nii)un. I., XiVl.^niV i 
'ialonuit I., vcilficb. 
Stis.v’istiui, D.,Gifrnbein 
f. 
Süei^'nqe, E., Caniigtr. 
liist. T. 
ötilif, Drloarm. 
;v 
mnt. 
!7.a:cus, K„ Pr:2ar:ere. 
^Zcjuvi3, I., s^a. s. 
Qorljai, ifL, Cb. Ong. 1 
v. usw. 
^'»ii'.le, <3. MrÄ-vril. 
l £ vcUe, CL, Ivrau Telr 
sj^cr itiayH) 
5’rann, F.. Mm. 
Jüiu^acr, Ä.23., 2m?on 
1. 
Crz^ri, JL, Ka^kcrln. 
(Lern, H. ix., kj». 
2., 
^rioatiera. 
Vnnncmi, 23., Schau- 
girier. 
Hn;'ers, 5. sifa. 
Huf;. Ä., Frau. 
Ü, sttitt. 
Shli’n, il, ’^rirntlett. 
.xiizsKcnclX 15^ Jlfm. 
Sc^U, it D!eN T. 
^<ö rrs. C>„ AuchvikL. 
PdiLlp berst, 1L, 
SezZiafctzn. 
Cusi, P., 5?crla;56u4 
f-frlß. T. 
Stög, H.. ÄaiLinifL 
Sprrrjcr, L?., A m. 
fcrtcm, x>„ yöifcnuerttel 
§L'do!a, H., ’5:iU2:t<iL‘. 
xtr'jiufa, m. I». H., 
Vj5:^j:vI T. 
V-rd^i: ^-Z.Sörcürdr 
s.G&2*i'i£s: .*4.» um* irf 
<3d»4i)rAe G»l 20). 
iüoivi, S., i-D. T. 
SLrviiMiis & Stege!, 
ißo&ciuogc TZ 
Crnge, P.. LUrs. 
Aict. 
lüd>rÄmm, A^PrivLliere. 
tiv Ajitl X 
5Bri?:^uiy!t, 2., x>ebr/br- 
huuit T. 
E Üacrbd), 5-L, Stcr.t’ccf. 
V. 'L UUülUvfL <L, 
Pic-nnerrn. 
Clidicr, P Ww. T. 
v 2lhLm SB., Malerin 
Cd,, 'JUdjtfeliT. 
GticI, 3.. ^zy. 
I ilc, u!L. Vifilutiin. 
Gvn'iy.S. AiiibcrßiUinem: 
L 
Serro::. OioLamm Hu!» 
t’ulO CEjUfß T. 
C^rsljt^e zzL^X^edßufetin 
Wrer>y.«L,Auitcr^äitnettn 
Hopf, f?v AtHnrc. 
Könifl, I., Ingen. T. 
Alitr^moim, <i., .‘nentiei. 
Lkj/zitrti:.-!, M., LlunrchrS« 
baute. 
£ciy:n, E., ®rp. T 
iL’iüMpiyröL Ä. Dr. Dtül 
Poö cha^ows LF^eler. 
r-un'.au, Xl„ Giidcrm. 
G.ilVt;cber, E., Asm. 
SBsthlc. o.. Arm. 
Ücive, V., L'w. 
lü i. n. (Siicuad)cr Sir. 
E Scyidie, iv.. yiemterl 
5cv.Stir, H., Schcm plel. 
x'ießcrt. x>., Arm. 
Mtt'.iti'o::, M., Aim. 
^eu'iadl. Sdi, Asm. 
N>i[;oizi. I., Mufifcn 
ylubrrt, il, ^citrvt. T j 
GdieHcr., C.. Nea. Slijcti. T. 
•<- iTurnatijcr 5tt. --- 
11 i. o. Gticiw^ca Str. 34. 
E Saft. ,c„ it-mL 
iS^w^bijche GIl 11). 
CtG5«a.i:, o., ct'ja. 
ßiiiu u<5., Mrujcrliing. 
»üutf, ÜL Sliuz 
11L. vpbn,(jijv!;iL;Kciiz 
T. 15. 8. 
iPsd;;, v. ‘l’nPöÜete, 
S., Aini. 
c, ^., :!Ubcrln. 
liv.jii S, A n. 
Jro’ip’.t, •>>., .'i m. T. 
G .ti.rr, V‘>, A*m. T. 
n c:\, "Jl. ‘l'^Oi'i'un T. 
x v.vVr» peh 
tnvi.i, I. 
Vic: 'tu! ol, C.. L-.eniirr. 
,..yz!]?.::::m.l'l.,.Cvi«liiacc 1 
Dliiy.n, P., y tii^Lt. I. 
'i-ollr.f. H., .sttu. 1. 
(Bühicicr, tf. Ww. T. 
tun, M, ^rtüüane T. 
3d n:*.. ld.cu, ti.. ^rtfcui 
Ävli'N.n X st'm. 
IüE 'Iciicifiad, iIL, stciuUt 
T. B. 1. 
V. Lejermc, H., Taprz. 
ti’c.f, 'S., L'crriebs.e.t T. 
^cüwujiH, M(., (ibea;Mn. 
— V'i., I2f)cm. ÜnboicL 
Ällsl* c:i, f*>„ Cbcrfllrutn 
a. D. f. 
Alrnfzn^, y., reißen. T. 
tinnbinm, I., Gytaifc» 
ücmrp, Oberstleuln. 
Z. 
r\ 
T. 
il> Aicil, U., ^iCTitzcre. 
t)Z?uoau6, SL, Nemiere. 
Siciutct T. 
y.opitZL VI. Ai'ittczthin,,' 
kt'hb.lch. A., iii, Ernt« 
islltc.ztn, Er;. 
G ' -r"!, Rentiere, 
v. *di.r*p!i:t il’L, QJrot 
C l 
er. ;i. äsinr. 
iU (rh k. Martin»Lu'Lßv» 
Glrayi 6'i. 
l i c:t iu«^ul!ict«Sit. 
NO 55 
Fn'cdcbcrgcr Str. 
XCi Srrl.ffllitlc — 2.® [ 
^rmw^trnn Str. 
Herz, .^..Neuuere. 
'.'’udjljailfrltL 
$«ä.1u)tcig, O., l^cnticrc 
£iiiru)irzb. D., ft»in 
tt«i:n.v.in,i.l&crnristerin 
So-ieS. r'niLv, ^GU.aitfi. 
S:mdic, 1% ilrjjiri. 
12 EjC-Jipaii?, 'ti. Asm. 
(^.’;5r.cbcrfil. 
stpwl, Ärchltekt. 
Äeum, L, Atir.. 
Be^er, X, SBa. 
sy ii f>, U, Unruhen, 
^al4/CiL VL, JUcntif«. 
eoMtcuimm, 53L Lehrerin. 
Hrrl'sl, Verlier. 
Herj'eld. 27L Ingen, 
«.faj^tüiu, H, Aitm. 
öüei, ^., <VoIer. 
Nie!), Q„ Cb. Polrstd. 
15.. ^)hl 
HittSrtt^rcui;, C., Slcnlier. 
Lrn.'e. 5L 
tRoi’iL ediaa’pielrr 
£ieijner,i3.,ü 15er: jau-ito 
Tte^rsunrt, I.. K?m. 
1.1 l. ,'.a:uczi. äL. Fron. 
V. i5aiiC3, A., 
Äbra a'.r. (J)., Asm. X 
B-rgwunii. 'L, ßrou. 
Biu".^, 1L, A'xa. X 
? aMan, t-L 
^-ruafc, M„ Arix T. 
tv wie 3. L)^ l)£. jur. 
Shnba, Alm. 
VvZüs, xVir. 
ß?n ;i, SL,  At.iL  X 
VL, A m. X 
M.t.c!5c4itfdie Jtuwt u 
»VvvcitrcVcS t^eseLsch 
C\ a P, x>. X 
blcT>u»fc, Ä*«. X 
ccLer, ÖUball. X 
Schrer 'rr, 
Spnttgec, P., SbotAckt. 
Gtftit,* Smu. X 
ü'trtol Ww. 
SfliiiZg, H„ .Hüiwct^L t 
LZrouler, V., A^m. 1 
Matfteroicv M., Pri* 
vuttere X 
Ü)u::Ic, E.. rn. Geh. Ob 
MiKslnj ai. 
57icolüx>, Ü., Nek.Dnnmftt 
Nt)st>'n. ti., Äeurrere. 
cJlu^cri, i)l.. Anutir. 
Bdiirf, M., ocfinu picfi'rhz 
v.Schlichi, A., vrv.Hanptm 
V. 
Gliroa, Tb. Kassier. 
Spe:r:aget,W.^6hk'techz7L'. 
Telienboizz.A/^ankoor^X 
!Lrqc>-z!itstr, £„ 
^rtuaiicrc. 
Sinttitcintizm^.’^rogcnl 
IS E öpcietmomt. cl, 
‘L'fiuultcr U 8. 
D»:n)rvL (r., Pö. Lenw 
Dec??r. :Vu, 23m. X 
tesdimarat, (r., Atm. X 
ftoizt, Aafjcnbole. 
Acrgcr, Tireti. X 
Ao«)nert, rtt» Sw. 
MeztinS, L»., film. X 
Most. L, 9(cy. BeamL 
Ocumnir, fe«. Asm. X 
l4:c?.Jtte, C.. Siü. X 
‘^cc.tirnt. 5L, Aicl 
Rerd-ari, M., Geh. Ob 
Re,1. NaL 
Sliitgf, C., *JTro. 
2aipc, H., Aita. 
23ahl, L'Z. Arm. X 
17 t. Baarlü .v>.. Ligen» 
tünmiiL 1L 8. 
Qtnhrn, Arm. 
— 3., Püvlirzeze 
Z'nüiuariz, H., j>rl. 
5-irh\lnuan». VI., tilcntlcrc 
orrbnita«!!, F., AgL 
Mn'.ldueU 
(Sii'bfZ!>)'rnniAf 
itnccii!. 
Her/,Vera, I.. T'rrp(t1\ctc. 
Mieuy, Ll., ^’arUinhi. 
i/caia 'JL, S?rii)ptic:c T 
‘uciimM, P^vatiev 
PeLer cn. A., Pw. U>e|). 
^-at. 
9k idi, (xTay. 
B5jtiiiirtrt?ct, H., PenfronS. 
nihabfniL 
Sdwvardt, '3^ Techn. 
VrupL 
Btraaf-e. T., Rrau. 
Pon Blii'lrr1«!«, Ö. 
Öanüj'ütt. X 
IßEüÄS., Aim.7 ß.ß 
toijn. Ä. ÖcrrrtL X 
ftawca, H. t 
lyimzr', Cr., Trrekt 
4jcsPicr, LL. Srji.'ifz. 
»Loßlin, JL C'ozz^nmrt 
Lersetz. 23^ {^wL 
Mo er, AammcTgft. 
tflal X 
— A'm. X 
ß^eznean, L, £?». 
5-d) ülcr, '•£., AtjzL 
€t^!a,^n:ma SLönhellS 
pQcßc. 
G:»rrn„ft. 6- Lehrer. 
VytUcrlU’.g. 2lv a qupUf 
a £\ 
Qolfi ^2rei Prn- 
^T^-iciie st. X 
ki-jlicHivrbcr, (y., SJazzt- 
I-caini 
Snti-M. B., D rr/k. 
l‘J t_ Eiu^ei/ <.. b7az;icrntfu 
1.13 n. 
Slitznjz’n,^., Sticft a.D.1 
(Sobluiri, titezitiert 1 
(£oi»ZZ, ,y„ ii.'fWüf X 
Cljlcit M.. SJicraÜn. 
^rünzvw S.. AiUcrfiafllß 
irfL, Exz. X 
ßläitim; l'l, Sijcnfu Ober 
oorfrey. a. L. 
i 
AmptöDcjtr. 
SrfitzjiriifzRri Sir. ->• 
< i. a. yraunsbetget 6tr. IÄ, 
E Mrrfrr. L<„ SWoftrt» 
Bcruge'ch. X B 18, 
Drazz-r, :i, Patler. 
s ‘ 
r'ij,r>t. 
föc;i:d;atvr, F.. Sebtcr. 
3o:m, -v.. Privatiec. 
Nrau'e.C.. '?1'.P«n»chaffn, 
Aizrih, V!, Prrvatrere. 
Lerrit, lrv Sßgijtt. Dur. 
Mrik, 11, Däckermsir. 
Mo^e:rl).irleLH^Dier/a54 
Radle. LL, Sto. 
N^cr. Ltfenb. 
Schrzeid. 
Cieck, 9., A'm 
Gmibclt, Ä., Aassirrer. 
yVcrztiti/.'t^agifzv.^eamL 
fc. He.ttnch, (£, Eigen» 
tumcrizL 
Daz-le, x!., üPuroBtcmi. 
Arrtkz, i?L. SdjnriPcnnsft. 
De hnnuö, Aw Sttafantt, 
Lecinu. 
Gngciinattn, PL Asm. 
G nn.t, ^., GemuleLöL 
Hoknuiun, >\. Atm. | 
Aab.i.-.C^Ol'.Posrichaff«. * | 
MoitUcjf' yiv Llellzrer. Jll 
Aniizfc, X Fleischer. 
Üiiböd), (£., 'Sui. 
Sifunwnn, W., llfm, 
RolMvscn. SL, A1dl 
3 E yertiiib, ilUmiir 
li. \\ 
Sartcli. Barlbeüml. 
"*ctrer, F., f,imiHcci. 
Ben'icr, ü., L-dza^a. 
Suihcr, Sezscu. 
D.err.ch, H., A:zt»chrr. 
Dozule. 83^ ixal>rifi26, 
nndlnm, ix-tü'^T. 
.‘einher. x>., Mildt 
Horn, G., MoMnin. 
. n'n§L 6l S&nrilftt, 
Aai-cr, nv CmritöL 
ftrstn. 2ücj., ’i-DitiEvfr,' 
Alcnri, iü^ ScmnUTfitt, 
GcIl 
Kivp-rch, 0., AcHncL 
Ad’mpid§1L Sl, Sin, 
tfii'jlu, £u Ci». Peslüssist. 
ftüng, F., iCurrtzn. 
ü’*c3ifle UL Cräiloffer. 
MzcheM., Ü'C id?i5bccRt 
S:.oJcr, ÖioiicL 
SchmeiLers, ©fccB, 
^chi.irdr, »T*. ^rcirlorS. 
Sdjnc^FT. iS. fcrfmdf*t 
C-d^iDtuj; V., Ä4- 
J^siiUTX ©w ^2® 
1dira;cS. *( Lv 
ScärrS, €imSMft.59east ^«si! 
l c. '."rvck-Le tiibcit. Jjtf) ! 
V. Gz:nr>iach, ÜL 5him. 
Nnlon, £;«., .urßrtfz. Jffj 
i’r.rbnhn, SL MagisLe. jjwLti 
^iU0Ö‘Ü7L gjl'f 
Qru:;i;, Ä.. Ea5arL. r ,,|V 
iMijj, iL, Ci’. i'CacfnflL 
tia rani, tl'V3. 
ZstfiMr, <L, C'onfccslNL 
,"chb VL, VaidL 
(■‘■j.McrM, L.. PLrkrL 
(> rn'in':r.v., C., MstslrSt, 
ir.-H. 
Öä! ir.rr, M. Schneider, 
vcrüzcJi. H., tj-cjaib. 
ÄiüJft, ,s!e fJ/CL 
• :cicr8 5tui'd)cz. 
AiüfiCT. O. HairSd^r. 
^ca^rltra, » 
Maaö L. Hemiarb.. 
ÜLatihcä, 5|L, Äuchdrvck, 
Llrü. . -: 
$L Schwier.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.