Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1919 (Public Domain)

Gr. Frcn'sstt'.'ier Str. 
5Tnf ESST. 
Lrg^^a&ajcgo^.rr&avs^g^y^cagsaig&TJSj5aeaCTSHrüSrr7^K.-MgtHüii««BgtjaMoatS5rair-ijtiL.wia 
1:' Gemtteben, M., Ww. 
Stange, Ü3., 25m. 
Mcmmtn, £., tedjlofler. 
13J b. Kelch'sche Grünt. 
V. jtrnmr, O., HandelLm 
Ö,tU. ft, Diiellnre. 
Dowe.Äauhci.Ääsdiklbrk 
Hecht. VL.. viuleii!). T. 
Quillt, O, (Btellmmfir. 
.‘EitUiit, G, Qnfmnotion.T. 
Wuhicr, VL, j>cv.t3nmrt 
P.. Drechs er. 
Moskau, M.,Veimieler:n. 
Müde, yift’j, Jincpiiodj» 
irepvcrci. 
Daözoua, VlgueJ, stflr. 
Mcimam:, VI, Frau. 
Stieß. G)„ Maler, 
yiomntni, D., tHaitdjrror. 
TitlmivmAU .Vliifroattctin. 
131 £ Schonbkd, P. Sipo» 
ttvfclifcc; (Vir. 4) ß. 4 
ülrisli^-vlölcr'Vlpotht.'e. T 
Mmbitlniortm b. Dr. P. 
-Darlie.'sohn. 
Klinik d. Dr. (5. fröhlich. T. 
Mine, O, Mechanik, 
tiiiyuflm.F.. iJhiigmmftr. 
ßJrcf):n, W, Ww. 
Hoffman.i, M..Dr.Ärzt. T. 
Ho1;!, M.. Mähern 
Mcw:i, W.Kupslchmied.7 
ß. 17 
Weunel, SB.. Poübramt. 
135 L Siewert.H., Wetme:. 
T. B. 4. 
ViiZitmu'ntoren Des., f1., 
zWcdpig m. b. H. T. 
Wctiiml 0. Apoltol. 
tfcmciitM). 
Ölo.Sin t, x\, ViffamuL 
iHeprtrnL T. 
IPoroisc.vif, F., Schneider- 
mitr. X 
Böttcher, Näderin. 
Fessel Wachs.,tl..£(iltftrt.T. 
- fyrctci, 93., Kim. 
— V Ofrfjew <$) w. 6. H.. 
- Werk'.e'.rc'sbrk. T. 
Greif, 51.. Gditciberin. 
Wreirrtifroch 11, ^uhm. 
ii'-ntrcivnlb, M. Ww. 
Hin;-. W., Giiettiur. I. 
Hub er, V. Schneiderin. 
•Vft'cr jun. LGo., Polster 
fbr* T. 
Kaiit.B..D?.meN'Mobe:tX 
.\>5tüg, V.. t'ntcrmivart. 
störce, 5lammo(fi. 
M:sii):tf,M.. Sottlernrtr.T. 
Kilh-tS. £>., Faölkaib. 
£a cmoit, G.. Schlosser 
6c;ncft, H., Rentiere T. 
J>. 4. 
Rtemn.m. I.. Näherin. 
lUG E Braunö, 9t., Mntter 
* ß. 4. • 
Alznhn. D., Kfm. 
And i>!ßiUhn:t. T. 
Kulirfc, W.. Vtrntier. 
.<lulftf;tr. N. tvrifeuv. 
i)ohte, als., Binmenhdl. T. 
Nawrath. W, ULai'ez. 
Crt/jmirtut. P.. Ww 
Oilcrloh, Lt.. VJirniWrht 
^euct, St., Bademstr. 
Na»ttzke, Ä, Ww. 
älctmcr3,0..löobconft.Sci 
T. - 
S.itnlze, 11, Poriiersr. 
dinier. VL, Schneiderin, 
l'ti |. a. Frud)lslr. 57. 68. 
E Fieliy'sche vrben, 
V. Oppett, G, Dr, 
Scharnottewr. T. 
Allqem. Crt«»Utaiifen« 
kasse K csistM Beilln. T, 
MbC, Möbelsbrk. 
SÜstftöfle, G., Schlosser. 
Becher (V. m. L. P., I., 
L'Lschelbrk. T. 
tQerU!H‘r$lim6cHcov.ffItiou 
Hermann l'ctrcr. T. 
Dvrsüreiu G.. Graveur. 
Borys. ft., UJa&cmftt. 
Dncnvo Necord (So. m. b 
.O.frUiqu'.^^.il^iattcu 
T. - * 
Tankiiofl. O., Malermstr. 
So&fozsirj, Ov 
fühl. 
F., Porzellan 
Enqr. T. 
i>nuoritc»yiccco^, G. m. 
b. H., Cchallvlalten. T 
Rcitdfp, (£., atljer. Ode. T. 
Fischbock, I., Portier. 
E., Ww. 
^ille, (?., Han-d:en. 
<556d, W., ^ittfcritroGd.T 
Äroh. Knnsttthlofserel n. 
Sch!obsbrt.Gmb'H..C. T 
Crött«rm. rit., Äirimen- 
m. T. 
Äröich'e. 51., Ww. 
Herrmann, )}., Xiitore. T. 
Hiller, Schlosser. 
Hdkin. H., W^. 
Höllens:em. H., Kim. 
Äensch. Handschu) 
'mach. - 
yotzn, E., tt\vtu 
137 Alau. L). jtim. 1. 
'Miefe, A., Ktttkcher. 
flontcftloiiö'Mönij (Sußcn 
5Tsijuoiuisi. T. 
Konrav, 01, Pmkarb. 
itnistow5si, (5, K'm. T. 
tieijmnnn, I., ^!ea:'.U. T. 
tii?)(lH,&Vcrv1i,<5al3cnoicc 
Lcnier. v. JlimDcr.rouielt.T 
ÜinMtröm Vift. Ü. 
Phonograph, s. 
ÜijiopncjtturrlcO.m b.H. 
iuViiiu. Sprechmalchin 
May, H, Fahrliuhlsühr. 
1-iOlir Oi. m. b. H., A. Ü. 
Marsiarine'brk. T. 
Mvdlacr. I. PvUier. 
Opiy. yt., tflefit. lUtod* 
ftai. T. 
Cppcnt;fimct E.. Likör- 
iht. T. 
Ou!), M.. Stirn. T. - 
‘i'st.'ifftü^'/i./Srcifj'iermftr 
Poli'.e. HU., jtrtvtoivbrt. 1 
'l'io.t, 2' L!"-. 
^»öiflcr, JW.. Mim. T 
ytteie* »iiifliiMp, Siorjettfl 
rde. I..Schneider. 
Schnndi, it. 'Siv. 
Schulder, P., Werkzeug- 
fbrr T. 
Echroeder. E., MolorZavr- 
Vv.fl: T 
Sei walk. M., Frau. 
teeticVrccht Ä tio., F.. 
Ma'chilrent-an 1*. 
Sommer. Ä. -Schneider 
L,pamer, -v.. Teppiche. 1 
Sreiniche ^uvjtnhiwerkc 
Akt enge«, ymcigittctev 
inff. H'crlht T. 
Stvklrnar. E.. stim. T. 
Szyiurlöli. I. Lijchier. 
Tlchnschnly. H.. Schlosser. 
Äo'.gtiä::d:r,('>..Sttthtibr: 
*(. 
'Zl'rb:r‘5 Dnch« n. stitnU 
brucfrtci G. m. I«. H.1 
i:H c '£tcctcA‘l.. iWrv.T.ll $ 
ytif lö;e:''öli,P..Hans0len. 
ilhlvfi. H.. Ui'iv 
Umt.i, vi., Gürtler. 
Blnrnenlhal, Metall» 
dreh. 
Dar'.»ch, Ä., Glider. 
Drctlo. 0.. Lritdhdlg. T. 
Hoenck . VI., Ww. 
Ha^e. CS.; [ytau. 
vtuttT. <?.. tl-Jro. 
JnriS.Äortha/.korsetlL T. 
ltai;o, P.. iLiisltrtjincnatb. 
Kauffmarm, fy., Zjgarrcn. 
‘Vapni, L-., H.rlhbtk. I. 
Siodite, E. ^fiU6rtcii. 
Viudsc. 2l„ Prlvatitrr. 
v. Sa'.eSki, X1'L, Ww. 
Urthel, |i., 9Biu. 
Äer.vall d.NUkerg.^ichien 
bcin,^.m ö.-., Furage 
oeid). 
Voi-t. L.. Bförtuer. 
13j fc.(yoIöarfct,U:., CKfien- 
tüm. (sil)flrtottcnburg). 
~ fscA», H., ^nuali^e, 
fifnrbrl, W., Ti'chier. 
Kodalle, VI, Schlosier. 
Atvftficr, K., Ti'chler. 
ÖZülicr, (i, Tape^. 
Pnrdenmnn.Ä.,Schneider 
' . mitr. ?. \\ 
JT.siicr, Schneidermstr. 
r. D. tt. H. 
S.^o!z, ir., Äieherped. 
Weist, N. yiitiomobilf. 
J&htMrfjitfll, (?., Strumpf 
U'J tL Schelling'sche Erben. 
V. PachoiS i, Cl.. Ww. 
(«;ricbc!tstr. '17) ß. 4. 
Dörner,'.'!., Hausreini^rin 
Brevereck, 4tf., Müchhvlg. 
Dobe, P., Maler. 
Deke N., Schlosser 
(d ite?n:ann, Ä., Stellm. 
«ftctofctl ^„Allchhaiterur 
LU'poi)n°ki. ^..vaarhdlg. 
Avisier, K.. Tischler. 
L/eyrr'arrn, 91., 56w. 
Oviv, (L., Ledeunr. T., 
Echerwel, Ty.. Näherin. 
Wozuiat, F., Schlosser, 
^anait. ti. yieiicitb. 
.^icr, VI., Schneidermstr. 
I-il i. n. ivriechlstr. 4U &n 
Liflhtbcr.Öniuti. M.. Ww 
i'Lilmersdorf) B. 4. 
V. Peters, (£., Obirhdlst. 
nrblcchr, L.. Privatiere 
Bauer, P., Dr, UtechtS« 
muy. T. 
FuchS, &, Dr. Just.Nal. 
ViechtSanw. T. 13. 1. 
fihcflcr, E., Kassenoorfteh. 
öroft, B., Möbel T. 
Wroßmami* 1$., 23m. 
Ä'.rirdecnuinn, flfm. T. 
Maner, G.. Lchneider. 
Möbel-Groß, Credichank 
fitmitfiirt« Tor Äenno 
ÖrOH. *L 
1-11 ''Ifit'KtM, 0., a. ciion» 
ßotvcH. 
Pvtolow^.'rz Nchs. m. b.H. 
[y, Sc!'uhwr. 
yioUrmnüi 12., Ww. 
ltiofiel. 51», 53i(f.’rntitr 
<- fintdjii't —V 
1 $2 E.itl'iKi, Or.. ^rr.uT. ß.4 
ländr.umt t M, ,vau6 
irti’ttinw. 
Vroü.E täntfroonicf a.T 
(ihcr. 9i, yipiiinn 
Gndat, ?v, Mvi'.lenr. T. 
Haiinl'criicrn ^.Dr.Jur 
y/c.DI'fiiz-u T 
5a!ilr,0.,yos):tidinfincTln 
stlin^, iH., .(tclonialmr. I 
2,:bierktl. 23. Orqan.st. 
Miillcr. e., Dentist. 
Nelke. I.. Privarier. 
Ptlfiif, W.. Pernionärin. 
^chäscr. 0., Wächter. 
Go.tjiuäh). VI., nraii. 
Tann 2J?elo,‘Dnmctt',iiic.T. 
Uerfer, P, Ponbeamt. 
ticiip, H., Nä leritt. 
Will. E., E:send Aeamt 
I4*t E Mann?, (5!..Wrv. ti.< 
Boifm, O.. Tischler. 
Wrc, A., Ww. 
Guddar, M-, Wnr. 
Hartwig. Q., lUiolcr. 
MannS, Tb., Bauglaserei 
- A.. ti)tafcriUHT. 
Müller. G., Schneiderin. 
Srfjnmlin^ M., Ww. 
Echönborik, I.. Consitnr 
Sclnklenbnrfl, Ä., Maglfir 
HrlkSdien. 
Umoit Äazar .^arl Witter, 
Bijouterien T, 
IU L.Brzybi!la, H., Eigen¬ 
tümerin tt. 4. 
BlZ'SkowSli. V-, Ww. 
5>iiimhnrX E, ßrmt. 
Tümrw.i>dt, H., Strui. 
-(yfmycl, ©., Nachleherin.. 
Hampet, G.,  {\voii. 
-vanke, %, Bahnard. 
Ho‘mcii!ft, U, Pl.illenu 
Mattel, ti.. Privatier, 
ctsl't, SJ." Gra^imoplione. 
üiiiß '!»/., ^itichitctb. 
Kma1ewicz,M. P ältcrln. 
ViObabsl. iüi. fyTttlt. 
Maschlun t, x>.. <Zrl. 
Mocek. Tb.. ,r\\. 
Poe! lke, A., Ww. 
Schalk. 9I„ ^hotogr. 
VUelirr. 
Schotter, K., Tischler. 
Sltimibt. A., atou. 
Scholz. I., stfir. 
Simon. Vf., ürau. 
Ml st. We.k'ühr. 
^schiff. M., Cravatten.1 
Hf)E(ioljrücl,R. Utentue; 
T. B. 4 u. 11. 
SMcId Schlosser. 
tiocf.fr,  M. Atm. 
tkrausf, Ov Reich-bank- 
besinn. 
Mar'en.N.Maschinenarb 
Mei'eleö.,Gettnrd, 
•Ustrichnccci. 
Milller, i\, Modillin. 
Pichl'nann.V..Äir'ittrerpol 
Äagner-Kaz, (51tc, Dr. 
mod., Ü'erztin. T. 
Such, W.. Äalrnbeamt. 
14<i L.'Dannebern.N.Ingen. 
(Womuct) U. 4. 
E Hi.ll'ger. Mv Frau. 
1 fßniiufcc). 
V. Plumcr, N.. H.inLwari. 
lipstfin, H., lisitfticc T. 
fyran/e», IW., Per?.rid!g. T 
5tstufjun, I., Pro.'uriU T. 
Krombach, 05. cttnt. t 
X'emfc. K., ffilumcn. 
'i'ro^faacr, Dr., Kraft 
Pultk.nn ner.E., Pr.mudM 
pr. Arzt X 
Schachrer, 51., Fal'rk. T. 
IWeticv-viLQiichbv.irfcrti' 
bes. T. 
Wotsf. *}}., stfni. T 
Seiblcc, ü)i., Schanlw. T 
Memeler S!r. 
m 18 . 
Kk.FrairkfttrLcrStr. 
'A.G.Bcrl.MUte-L.(!I.I 
DrLransf.Sl. ffailftnt. 
Land?« 
6fr. 
g bergnSl: 
«<- Gr.Franlsurler Slr.->- 
1 c Große Äerl.' Straßen» 
bahn. Act. Vcj. -füeip* 
zlger Play 14.) T. 
.. Deuiter, H:, Käiefbrt. T. 
1 tihn;u, ±‘‘ar:c Prr«l:csc 
7. 
OMe'f'r, Ä, Lederin. 
0', *\ in. 
H.ld, I., sc. 
P., O v:m'wr. 
ilü t. Ä, Cchlctier 
(Bchi,ciN'r,Vl Sch.-.ki^ertn 
<3 «ul^. V- tVr«t. 
(siqqf, jX*„ Unslto T. 
^a.ihcr, H . Gdi'.Dcrnml 
Q. Gl§ c e(mf;cn 
Im'“:. V!ct. (3c;. türty 
vjer P!a) M). 
rrvli-D, D:y. 
«Sims, ft., yOngcir.ifir. 
Ha -n. VI, ,\ttfjunitr. T. 
—Ult c('c:s'/j;e:nig. JnsUt. 
Na)o':w. S.. GaSarb. 
1.4 IL .vuubbnich, y., H|n. 
T. 1). 1 1. 
Pllbimt?, (5. Ww. 
ttJiuluru, ^. Schlosser. 
Rechtler t‘l, Halteten. 
HnenM'f?, I?., Mechanik. 
X">cro. W?ilr.iic. 
iiloyjrß P, Andruck. 
Ara'.i'f, VI. Kellner, 
ihilich, il*A, P>.'rlierfr. 
Vaubint, VI. Homilet. 
Mslurde, V.. ihitrut. 
^et)fr,'o..?.lcmrncimiti T. 
Miethe. <i, iKeuiUfUiin. 
Peischaid, (r. Tapcz. 
IHnws'utM, u*., ’2vro. 
©.i a iht ^r., (^tVtwnliitl 
Gd'iCvtez M, SiUu 
Scmni:rfc^. %. ih?ro. 
Ttio'nn'ch^i''. O.. Ww. 
^crbcr.f, Äw. 
WrPC*. P. CA-ifnrb. 
piCert N.K'.ai:wag.Fnbr. 
i L ö.iimebv, M.. Ww. 1 
B. 14. 
Delirend, C., Schrieitmslr. 
itimfeimiirr tr. *Siu. 
Btt.'o'rcr, Schneider- 
mstr. 
Gic3:a:n?!fi. F.. Büro- 
vorsre:'. 
Dentichkrcn. Ö., Itsm. 
tier.u iy(g,v .Äermieteitn. 
toollttoiv, Heizer. 
Holz. P.. Kilchcnche». 
5tar.tcr, S.. ftrm. 
ftlnbr, S, Gchutnnnflr, 
jlimcrt, VI., G aömai. 
yia.ltcr, [y„ üiifljter. 
Prinz, CU Wiu 
Schmldr, VL, ffleifcher. 
©slJwcbe,H., Flen^ermslr 
- fe.. WurMabrlk X 
SchweniilowLk:, tz., 
Schneider. 
Steckrl, A, Asm. X 
Worsi, H., Kellner. 
Jlinglci, P.. Schilderma! 
.) iz. Stadt Berlin. 
V. Schur. M.. Rektor. 
Cfl. ^cmeiiOrfchuk. 
Li choff, F. Magi'tr. 
Äea'nt. 
Drew'?. 91, Mazistr. 
Beantt. 
Fischet. W., Maglstr. 
Beant!. 
Steckel, kl. Slickerei- 
iirnnitmfr. X 
/ E vVinm, Li;., Rentier, 
X 15. 'i 
Hosman.l, M.. Schlosser. 
Vcinfe, Ti'chrcrmsrr, X 
iUic;p, i.h., Porlrersr. 
6irc.i 2)2, y?a ,cnit. 
2r »iplfi, E. Bttkäujerln. 
Weit;, VI., .Usiit. 
u ^iiaitfi^vcnualiuiig. 
>,S!ran'.'e.Vl./^erwalicrm 
Aorchar), ‘t>. vw. Dr. 
Cliodn.r 0.. 'lsw. 
(5o!)-i, M.fJrn.T. 
Hirsches,v S.. Fabrk. X 
itut v X Bnchhol. 
Nolhcu'.erg. ^, Bank« 
Nük'k. 
Ealbrrg. I.. f.i’m. 
SpH, V., itsr.t. X 
S!o.deu^>.'chfl.,A., ©ic[;> 
iitch! big. T. 
-<- Clis ü erhltr. -> 
10 E i'Jnntcrj, ,*sricba, 
uiqc.uuu. ß. 14. 
V. 6:n::oiu, VI., Verwalt. 
Vllinil'uij;, VV., Rrait. 
Lischt vf, ,'ntcmm. 
Ba.'.ier. 0., Fahrst. Führ. 
tenß:lr.u;;n, vcrrha, 
'l i»i. 
Fc.iMer, F. Kim. 
tVö.,l:ch*vitiv.dj3Mg.9M)f. 
In.'). 0 ll'rmihf, £l;. X 
Gent'.i. tr., Fabrk. 
HolI.itz.H.. Schneider. 
Hövr.icmt, VI.. Ävrrichi. 
5$nO?t), 9?., 55fr.!. 
Sllöic. SIL (yflfhoirltR. T.j 
Kohlhardt, y., Frau. 
• stunK. rrl., Ätfr.t. 
Vfbntamt, äi., WtoS« 
rtteiuiz. ^nstit. Xv 
jO M iO;iiii !iö k» 
J.'nibc:, s: i*t i.ujeruiR 
Mrncr. (.'•. SVm. 
Mliimir, VI. Baacrmslr. 
Moznch. ,<( m. 
vKu !rt. t, rtleui. 
' ’orluS, VI., Ww. 
E. Äw. 
C.. Zigarren T. 
— svQlI 
Scherbcrl, M„ Metall» 
ft ictf. 
tauche!. Jv, Friieurtn. 
Waischo'i Sll.2,Tiiciiler. 
11 E (Sol):i'ii1)e urbrn. 
v 5>;isr,v> .Jlrrn Bcamt.X 
B.onb. Xf., Schlosser 
Camniver, ^..Fuhrgrsch. i 
(£o!)it, v^., iltiit. 
— yt., jt$!Ot4tO(f)ftcPD. 
(knamann, Slr.ita, Knopl 
bdlq. X 
Genan. K.. Maichinrn- 
ardtrin. 
(9?e!>, E. Negl'trat. 
Go:y. M, Z.qarren 
Hcnoch Stickerei. X 
J>.UVV!.,S«l|d;vrrlrtWfi.X 
Ucituer, H.. Uotbir. 
stöln, L., Vcieinvbote. 
Kochendär ci. O.. Ldkt 
Vewin.Becta. Vermieterin. 
Mo'eS. x\., Usm. X 
Nredzwiedz. (I., St'm. 
Schabvw, P., D.chler. 
©rfjUdit, P, sifm. 
Schreiber, B., Damen« 
toiiref:. X 
Schnni.,nn, F., Frau. X 
Schwanebetg,K.,Buchlidlg 
— vt, Frov. 
Streckendach. (L'..^au?dien 
Titelmann ä Weinberg. 
«äctiichmochrrri. 
Weinberg. &.. Schulrm. 
WormS. F., iRäiichciwr. 
12 1. n. Voub3berger ©ti.tiv 
E UoiiiVfch; Erden. 
V. Hesse, v). Krim. Beamt. 
(9h. 11). 
Kut'che, I., Vermieterin 
Molch, ti>.. Seisen. 
Nie)z.oiedz. N./Ler.sronat. 
Preiser.M. Ksm.Dein.biß 
Salomon, VI., sttm. 
Ll)ornieyer. H., pr. Malm- 
xirzt. T. B. 0. 
-<-.LandSbergel Str. -> 
Ut i/tt. xifiitbdberg« ©tr.bti 
d. X!i^d;em5?t'fchc Crbcn. 
Avraiii, L.. Model. X 
Prieker, tf., Anlegerin. 
Schay H., Schneiderin. 
11 l^Henkel'sche Erben. Lt U 
E Henkel, VI., rltenriere. 
V. Hen'el. W., Hnuptuu 
i.vuselandstr, 212). 
fldcnitcr.n, H., Beamter 
a. D. 
Daasner. L., -tähertn. 
Arodr^ck P.. HauSwart. 
Qulitbcl A.,Fabrstudilühr 
Hoff, Handelknr. 
stieptf, H., Afonloiütin. 
Knlla. tt., Answärterln. 
Lehmann, M., Ww. 
2Vic«8rclb. 0., Fabrkarb. 
Müller, E.. Friseur. 
— (£.. Mobcllranrp. 
Pieper, VI.. Lisch.er. 
ÖUtnjC’Ctf, I., Schueider- 
mslr.. 
Richter,' M., Näherln. 
Nilter. M., Ww. 
Schulz. G., Bauichlassele!. 
Sill. W., Fabrkatv. 
Tbümer, iHo«a, Castro 
ißebbtr, V.. Vermteterin. 
‘Wolfs, H, Beamter. 
Woll. 9$., 
Wo'yn'ctz, D., Datiere!, 
jilndlcr. C.. Dekorat. 
LS L5. Lterlten. VI., ilfrn. 
(Drndenallee 9). 
V. Weichsel. VL, Jnstrn- 
nlcnrnrrn. X * 
F.. Heilgeb. 
Berger, sJt., Kellner. 
Bürqel. Wilhelunne, 
Stoßen. 
Deich ej. St., Qitftru» 
incr.Tcmtt. X 
Crtcl, H., Kontrolleur, 
ftitchir, H. Futirm. 
Frciicr, VI., Mim. 
Manien, H.. Schälte'krk. 
>krndzia. M., Gärtner. 
Kubig. VL. Maler. 
iT'.zurqf, M*, Wäscher8«, 
i ^ising. G., Näherin. 
lOE^oim, G, Cigrntümerin 
ß. n. 
Hossmaun. O, Schlosser. 
— Vh. Schnkiderm'ir. 
Jakob, M., Hermarbtrln. 
ivicmnmut, M, Näherin. 
Lewin, V., Schneldermsir. 
I 6ch:ttlci, W, Handjch.iv'l 
fm. 
Sommerseld, G.; HandelS-! 
Iß in.?!, (r.. '«luöJivn 
^iich, 5i), Hniir^inirrln 
17 E ; ihM’uT il.. *li:ro. 
{•J-'firldifiU.'r Slr 76), 
E (So'-Dov, 0., Ww. 
(sinr o^c; eir 1.0.70) 
V. illictnvti, iy 26 u 
Vllbeiii, B. Schnlim. 
BauOcI, u'.cchnnlf. T 
Brab.le P.. Ww. 
Dies, M., ^'u'.machcrtn 
Gl-cZl. M. Ww 
Fit ''che. Th.. Putz» 
nnchi'r.n. 
i»a fr, :'L, Schneider. 
Qcnll), (£.. Fiibit. 
(jie lach VNich’l. (I., 
Koa,.ipi'a»ale. 
Holland.Schul,mmllt. 
Hntli, W, i\ör&cnii u. 
Klinae. yi., Hiilrcibrf. 
ilraiilf, M.. r/t'clüerin. 
Livinöki, I., Schlosser. 
Mach:«» VL, Vermieterin 
?k, ^stftenn. 
Psass, y\„ .Urm. 
Schmidt, P., S,l neiderin' 
(5rt warz, F., Tl'chler. 
«<- üiuslbctimt. 
18. 1.) a. Eliiabeth» 
inas'.e r>:i. M. 
E Äon'sche Erben. 
V. Bell ng. G, Ksm. 
iSchöne'oerg). 
Aierander, S., Papier 
en g»oS. X 
Dcndilch, H.. Verkäuferin 
Färbn». H.. Badermrlr. 
«Äolvacter. lÖftäcretHl. 
v)rnbmo5fn, I., JCfm. 
Veö. Pl).. stfm. 
MajcwLla, VI. Slochm. 
Riede, •!<., Schankm X 
Qnid, I.. jöicriaijr. 
Woftel, H., Po :ierir. 
Schernter, F., Heiigeh. 
.Werk, E., ^rogenlidlfl. 
20 .yam&ttrqcr. '..^ran.tt f) 
Berger. Ks, Schne:derin. 
Beyer, E.. Tap.z 
Brauer, S. Ahn. 
Ficliy. E-, Schneiderin, 
»veinze, E., Garderoben r. 
Heiden, E., Ww. 
Knebel, tu 'J nchhaUerin 
Nellü, 0. stsm. 
titcuthcr, I., . rat. 
Ittreger £.. Frutur. 
ZachariaS, G, .Njm. X 
.1 E"Ueolc‘|che GtbcitX U.9. 
V. Loose, Margarete, 
Bäckerei. X ' 
Deraer, I., tthrm. 
Geist. 0., tieichäft» ühr. 
Lang. v., Schachtmstr. 
Maichlcr, I., Asm. X 
NoeUe, ü., Kim. 
PinkitS, H., Sattler. 
NumveilaS.ZigarettenLrb. 
(Belbtact. S., Xtfnt. 
SamianiS. Fabrk. 
:2E. I.kobsohn. EigeniÜm. 
(Wilmerödors). 
V. ^Lillmow, G. Nohrleg. 
Bod'e, F„ Schndm. • 
GiculewSti.I.^rnovorfülir 
Dieter, I., Näherin. 
Vu'tl). P., vier. Bcamt 
Jordan, P., K'nt. 
itetuter, W„ Möbelpol. 
Mamniirch, I.. Tischler. 
Gabor, W., Glaser. 
Leidig, P., B'cker. 
Wegner, P., Bardrer. 
ZJ. 24 E Engelmann. O., 
Rentier (Schlachtenjee-. 
B. i). 
V. Sommerlade, A., 
“ Verwalterin. 
Dedne, Kirn. 
Drummer,^. Filiallettrin 
Stahlt, B., Weinhdl. L 
Schmidt. 0.. CbubM. 
Stoldng, V., Bnchlidlg. X 
Ärerkoui. A.» Pfandleilr 
25 E Schinod. A., Elgentüm. 
'Pekerobnrgcr Str.L4) 
v Ü. 
Meyer, E., Destillat. X 
u Serkowöki, H,..Frau. 
Weiser, B.. Ww. 
*(r Kaiierltr. ->• 
rla!;e!!l)übz..^an'rclyitr.) 
te(äfi;tbaulv! Allee 
vnnmmnSt» 
ll§lt 
» taun Allst 
Franseckystraße 
l~2d, 40-65 ti 6d, 
24—31) NO 65. 
:l.G.Derl.Mitte-L.G.r. 
Eduard Friedrich 
J. Franiecki), Genera 
1870/11 toinmatt ö.Gcn. 
des 2. Armeetorps 
cb. 10.11.1807, t^l.ß.ldOO. 
(SimficnUld f. it. Spalte» 
<r Schvuhauscr Ällee -> 
l I-a. Schonl'auier VtUcr yö. 
E tfißtfer, A., Eigen¬ 
tümerin. ß. 7. 
Wfti, O., Lapez. T 
t Wcd. ^»lchnek-er. 
Brelke, G., Od.Postjchaffa 
Aode A, Kim. 
Glothe. G.„ 'JMIjctln. 
Haack, VL, M'"iyenni. 
Htibrrnmim, E., Drelier. 
Ka!mbach.G..ttorbmacher« 
inür. 
Veui« H.. Kfm. 
Mallschas;, ,>..y ermlelerla 
Saworka. W., Klempner. 
Wunderlich, K., Ksm 
2 EBar.^niedi. O.,Architekti 
B 15. 
Deeeiid. W., Konscktlonr- 
idineid. 
Diegeleiicn, I., Damen« 
kon'ckt. 
Oieilcit elb, G« Fiel cher« 
mstr.. 
Eichel. M., Frf. 
Fraedeüch, 2)L, Der- 
micicrm. 
Ffrai: e VL. Ww. 
Glaeser, P., Buchbinderei. 
VL, um. 
Grosrenik, H., Monteur. 
Heiland, Ww. 
Hmz. v., Fri. 
^andrich. E., .Xrt 
iaiitie, G, Tischler, 
itetl, VL. Ww. 
uellermann, M.,Pos.Vote. 
Kramp, (z., Ww. 
Perle. I.. Ksm. X 
Diei er. W., Monteur. 
Pmtf;, 'Jl, Ww. 
Privel. (r., ,\i\. 
Nadebold, H., Ww. 
SawinSte, 5iv Monteur. 
Sche ler, G, Technik. 
Schröter, GL, Ww. 
Schul; O. Bcimicterlrt. 
Spey, E., Ww. 
Wilfchcr G., Monteur. 
8t nmerinann. F., Fil. 
3 E Äliesch..sr.,Elgentümelin. 
E ^wiener. N., Brauerei« 
Inipekt. tt. 7. 
Synakroi?n»Bere!n l‘e»$ 
Jehndo. r 
Saite, H.. Magiilr. Seke. 
Bleyer, VI, Ww. * 
,yuci!. G..Damenkonfekt.X 
Hamann, O., MttchhdL. 
Streiter, st., Schuhm. 
Krüger, E., Schneider. 
Krnmiiow. E., Aw. 
Melzner G.. Dekorat.- 
Meijer,fl. SchürzennLkirek. 
Mregel, N.. Stadt. Arb. 
Mond G., Ww. / 
Derult, A., tom. 
yittfsalvfi), ©.. Kartoffeln. 
Runge, tit., Fabrlarb. 
Salinger, G., Schneiderin. 
Gdmiibt, M.. Aälierin. 
Schoiz %, B'.erfabr. 
StOitmann, W., Ww. 
Strota. G.. Ww.- 
Weiser, S., Handelöm. 
Lander, r)l., titciseiib. 
^immcrntamt.G, Schilder. 
i E VUibrcoe, M.. vw. Sanlt. 
Na (<5wiucuiihibe).B.7. 
V Schröter I,Vogelhdl.ß7 
Freitag, vt., Fleiicher" 
Gerbe», I., Langetlen X 
Göye, K., )Ziinnierm. 
Plttwatich,F-.,Schtteil,mstr. 
Schröder K., Schneider. 
Schubert H.. SchtiUscy. 
Gch'ti^f, H.. Schlosser, 
he Wilde, G.. v rünkram. 
5 E. Warning.M.,Gigentüm. 
ß. 7. 
V. Dolnch, K., Töpfer. 
Goi:rfibi,Vl.,Wflschcititl)(rel 
DononSti. F, Mechanik. 
Ewald. Eh., ^immerm. 
Feic;nkowSli, P., 
Schneider. 
©öye. M., Fabrkarbkrtn. 
Gräber, G„ Miidchbl. 
Gram'ww 91., Lehrer. 
<Ärig-tr, M., Banark 
IU. 16*
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.