Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Charlottenstr. 
12;j — Chaklotienftr. r-n Uff. 
^,iL«ir.'CTt)iT’.y>,,igr’ig,ja3g!l'JUiixi.a.icHawi«;r".,.aa:.:^.Liy>Vi.,.tft«a!ia«aMM^usJLSJiwui.»Bifur,,JCHj«g8BBgBcajK 
Char!ottcustr. 
1—22n u. 72—SJD SW 68, 
L,—LZ und 40—71 W 8, 
öl)—4ü N\V 7. 
L.G.Brrl.Mi1tr-L.G.l. 
KLnljNilLophreCiiar' 
I oj! r von Preußen 
Gernnhirn Friedrich I. 
fic6.::0. lti.lGßd tL 2.170: 
Dsi OftCCMJC. 
yci'cii:T, ->• 
1 ». c. ^cuelfrr. 13. 
E Sie«!. Q.. ÄT.i. 
(v;io|rv.!»:i,*ni'r Sir. 6). 
2irjul.il, tfv, ©airtianii. 
(Slrmit. E.. Ta'cl?eckcr. 
i5::rcnhcrn, ?y, 
2di::c:^r f. D. 
ru r.-cn:*. 2., Miro. T. 
tifu 1, Sl., sial!il)cr. 
M., ftu‘eur T. 
teno, 11)., ^uihvnn. 
Ci en: .ein C.. Ler- 
::v.r eint. s. 
tfmivf.H.Sdmcibcrmfir.X 
^e^cubnUSi ,£oKbcI5t:!. 
2cho:z. £, Qrrciictcriit. 
Slai?r. D„8timäbctmitr. 
2 E ^üd: H.. Schuhmmstr. 
ülnnVr/e. 23b. 
CSiirlS ü., £ d> lo nenn str. X 
(nnelb.echr, äL, Äob:stin 
5tül;ncrt, L., Schneibenn. 
^anqe, G., Stinuim. 
dlidjtcr, ,<nn. 
Stras;burqer. öl„ Äset. 
Timber. P, ^rtttnlieie. 
8 E(S>. eh y ’ t e (rr b JB. 11. 
\lycmfr,d.,fflcirierc. BJl. 
De'Ie. Ä. E., U'rcu 
Fi O., PianvsLric 
tjdlg. T 
Gerbarb. Q, 23«. 
Hafin, ’S., Poitierfr. 
Huben, (L, Portier. 
Lauterbad). H., Sä'. 
Müller, yfentiere. 
PylUvv. C., Jmreltct T. 
— & dienst, Solbwr. T 
Vrenze!,^..Sd)neibermstr. 
3iqc3ol, C.. Kmi. 
Gdienfd, E., ©tv. 
Seimer, 5, <?oIMcißen. 
4 E Gdiiucrüi. UL Frau 
Fbrldcs. 13. N. 
Schirm, F.. Eaitw. 
Echwcrm. M., {ybrtbef.T. 
— & Solin, (>., Mtli:. 
Esfektenjbrf. X 
Schwrever/e, W., Milch« 
Wg. 
Wäsch. Bdinifot. 
5 E Buirt H.. Wui. (Bit= 
titcrSbf.l 13. 11. 
Vt Naegeler C.,Privattere. 
ClageS Nachfolg., F., 
Sftobiftin T. 
H., Äsn. 
Sthnnonn, E., HasS- 
reisigerm. 
Franke, W.. Kfm. T. 
— (?., Modistin T. 
o ©negier, Haarfarbe' 
rnutclcbJrm X 
©TuntTt, E.. Schneider. 
Keller, Schneider. 
ßriBncr, L., <3. cl v. H„ 
Kunstverlag X 
Meltin. Q., (Sftenif. 
iUrijrr, 21., SÄneiber. 
Podzsa. D.. Srf.rciber. 
Eä)niti1, D.)Älrnnstr 
uEGonlinentCi‘l5crutd;ruc‘ 
& lÄulrapercha CoL>;-. 
l^onncDcrl. 
Kgl. Picutz Sloi CtuiheS« 
criI, ÄollLzählungLab- 
teihinfl T. 
Scinmtmn Stofjl« u. 
Slaichir.enRci. m. b. 
L T. H. 8. 
SerflmciMt, M.. Haar» 
sSmiick T. 
Ccmcjilbn!i»2!c}. Ges. T. 
tjrtn»"y^a](t)invnb2i!f,cfl m. 
b. H. „^nr.ag" T. 
Ccri'chowL I5o., ’JI.-ö., 
G, iUn^euqtPBbMn.T. 
(Sjnfjmani!, V., 
mmtfut T. 
65ir:;c Erport. L., Färb 
2nic!giaic: T 
fövü'ic, v., r.aib. Xafd» 
ni'.'er. T. 
Har^'.arnr, K.Zv.. Mililä: 
crct!r:.fbrf. T. 
^nrtistarj: (?., tirrtret 
iViUfncit, IS., Hni'ömftr. 
iD'oull Vrir-;nr *Scifoi!t^ 
v.cllc S5ei m \V., » ad;o 
inctcrüciinel'. 
5V Il^rcnflulT 
i'iciimmin I., harren.!, 
'i-’nljrn. O, liiern. T. 
Prviec-nrnS Äcl.'.Äcf. 
, lli: nn" T. 
Sltcbiutv.'c1. L Cs.', Exvvri 
gcili. T. 
6dUcm:^cr, M., Den. 
Slncsl*. T. 
üriev, (l>cn. Vlflcnt 
1*. H E Ttc n, K.. ihm. 
(•J'irit&ciaa: 0ir 1;. 
E Steht, ,y, Rir.i. 
(:|.'cucnbu’iicr Str. 5). 
Ärensteins Gdji.hiurfiauc 
V'slcfcl Ärcuiicu: T. 
Vllirmrit:cr. Ä3., ^i^a-r. T 
Gi'.cmaiui. P., ytohstoffc 
liiiir. T 
5a(mc elcfuljdjci* Uhren 
<i>. 2.1. li.^x i. 
tsiicMärbcr, jy., Dertrel. 
GL;ry G. m. li. H., 81., 
Räderet T. 
i'iijei, 5;., Nc.fi cmr. T. 
Üisliincrf, K., Ll.lak-Zilr?.. 
Gcs. i. 
y^orntat.Jcit 6. n. 5. 
elt/rr. abima.iiftrcn 1 
tj3rmi3rii Ä., tircntiblg.T. 
L-chrrm. $>., Gauw. t. 
Stoedrucr L Pcnicr. 6).rn. 
b. H., Unnoß;}cni2i^5 
Vlnlac^ T. 
SBelnrfücrfcnifi - @c 
ledirij. nUv*\ f.fatfj.Cr* 
denö^irssicii'chaftcü 
Dcu.lchlauv T. 
Sci*';monn, }y., ^^cnhir.T. 
— tV Hiisäimaml G. m. 
b. H.. Gi^oxt T. 
9—V2 E UUficia & (so., 
Sciiag ii. Snufcrci 
„53ttimcr Morgenpost" 
G. m. d. H. T. 
V. ’Jjidfd), v., Öitflcn. 
(Markflro'eustr. 73). 
ÜochÜl. ->• 
13 E ^clmann,A.Q-, Cigen- 
iftm. 
Ze:r!w!.Verb. 6. jviiin 
verleih. DvttW. e. D. 7. 
Ärose. M.. ÄlUomob. 
Material T. 
^iustvittd), R.. Kstn. T. 
(j>lrtt!:mamir2l.^.,'J}’öbelT. 
Hcurrres, '£1, lfr., yicd)16 
anm. T. 
Sürmg, Ä. Kfm. T. 
USrtUa, Union spanischer 
Film • Fabükcn G. m. 
b. Cx‘T. 
Wolf. fffm. T. 
1-1 E Gerber, (£., Kommerz. 
Rat. 
V. Hayn'S Erben, A. W.. 
Auchdruckerei.(Zimmcr- 
fira&e '£)}. 
Blrcnhcin, H.. Kfm. 
Forr>an,N.,Schneidernrstr. 
GüdjfcnröSer, L, Asm. T 
15 E Wolst'ö Telear. Büro 
fNr.1 Bb). 
15a E. Grunderw., G.m.b.H. 
(Nr. vs> 
V. <5nßcrt V-, Büroarb. 
ElSner, (5., Gastw. T. 
HoffitaeLt, ©., Just.Rat.'s. 
3rauenberg,L,Di^RcchtL. 
avw. T. 
Schöbe, Helene, Lebens¬ 
rnittel T. 
Ion e lein, 'jSapieihM 1. 
Xepstf, DcrothbL. iiiP&rü« 
hüle. T. 
15b !. c. Zrrnmer^r. 2t.—28. 
E ffpiitrr.entoJ Srlror. 
Uomr. üid. tv.fi. T. 
DouaTi.l Wr. 12. T. 
Cinripor.f'ciM SercTirti 
G. w. b. y>. T. 
(r/iniv.’ctc ^pic) T. 
Die;. H.. Dr. Drrekt T 
EIccn. vcrr^nidei Q5.ni. 
d. H. T. 
(y., Infekt. T. 
H., ^xpfBT^ft ^ 
£>'c;i!cm, 'X. yicinfl. T. 
derlei. <B::ru:.-:.T 
K«:nre. ^..Maldi-nc-ninstr. 
itrrri,uiont'cn3 ^rper 
U>. m d. H. T. 
ManUcr, H.. Dr Jur., 
Zireit. T. 
fplincft, K., Portier. 
MiUtdirm, H., sortier. 
€tetnbcrf, ff., Heizer. 
2cie.vnmm!ür5cir Ges. m.B. 
V. T. 
E>cwl, I., Rcdakt. T. 
Stiegt. Sü;o 
Co:.rn:knt. Zelegr. 
Comp. T. 
■<- ‘Ümincrfir. 
16 E. Kaiser. Z!j., Giempel 
füll. T. 
SflyiVc. G?., Schlorier. 
17 E 3sfol«n, t.,3U:ul:crc 
(SUniuSicuf) 
Bciirend. Ä., Snuhnimstr 
yicuhriibutQ. Ä, 
0c::ui.vnmür. 
5wbrrd)c.i't, ix*., Schnei 
i'ennur. s. cuhui;. T. 
illoy. SJi« tvaitivm. 
' Kobu-k.) Sdmcibeimflr. 
Mou. 15-., ivritriu*. 
Sdnklz.B.. Sdineivaiftr.T. 
— y. Schra*:PiaUr. 
Dr,3aft.9iut, 
•Vir^tcany. *1. 
Seiner, 'Ä, ^ritemin T. 
13 E JyUilrrj L Dr'cmer. 
üu\ lünt. (Lrklona- 
Ülsti'C .91. 
ScithtU • (iutfeuivgef. m 
b-H. 
£d)ü?enstr. 
19 E S!inc>n, Th.. FaÜr^c! 
(2.M2imev Hos 1L). 
E Äenedict.Ä.. ^'igcntüm 
('iotibaiucrSfr. 121 i) 
Hbppner. O. Buchdruck. 
Sleii, 0., Süein T. 
Vtri?tcnVcüi, Ä.. Fra-.: T. 
fiürte, X i^orieti-Vltel. T. 
Mc fetbt «stjtjfi.. 81, 
^cncrufbif. T. 
Gd;difopi, D., Schnctbcr 
f. Damen T. 
Schlcfijice- (y„ ftfnt. T. . 
Sciifciljct* Kreb?, Hella 
PU°>. 
20 E Sd'IicphaleL. C., 
(5iflrtumn. l^harlotten- 
biiro). 
CatLflvSolcIbcLT. B.11. 
vyiar.fc, O., Stflauc». T 
Hcmck, E.. MUÄhdl. 
21 E NaulNsiarLen, Dcrntz., 
(b-enchir.cr 
Strafe ll>). 
E yaitmgar.cn, Derlh., 
i\(ibrl (ü.»b.»5cgbt» 
Sir. Nr. 1G). 
Cbodzie-ner, 2J2„ Rechts- 
omu. I. 
Efler, L., Dz,5iccht5anro. 
22u rilbe^t1;:*’ M. .Vri. T.lsc’l. >c .*•?: uM?.l an*. 
GUlckörnamr, L., Rechls- 
amö. T. 
Hins;e. Ä., Dewi^erin. 
Hohniann. H., Gasuv. 
^andöberq. L, 1)r. 
ÄrchlSrnw. T. 
Poc, il., Dawrnoderr T 
Stern, H., Dr, NechtS- 
amr». T. 
22 E yaitmanrlcn, Lrrnh., 
^afcif. (Geulhiner Str. 
iTZr. 161. 
E Sauniiiortca, Derth., 
ßabif.sb.*b.-£cgbi»Gtr. 
Nr. K»), 
Daumgarten, (Beßr., 
Tarnerchulfbrk. X 
Dendheim. M.. S gut für T. 
Böl?. 
Sasuo. 
Fairensteln, Blusen X 
Hopipian, 5L, Zigaretten. 
Unmmerer,A., KoastiÄren. 
Sleür, T.. Mobesalon. 
Voges, iMatia, Ölnracu T. 
Wlllk. I., gicIIamcBüto. 
2aE Hoffmanr-^sche Erben. 
L.Pletz.E.LlMpucrwstr.'s. 
Sobme, 8L, gimrtet- 
ScroictctbL 
s?rick, H., Schubrrmstr. T. 
Gallarach,F., Vermieterin. 
Gcese. H., 5d]iicibcrmstr. 
— ü. K it!f. lernet. 1 
<- ?iau'er.m. ->► 
i. 0. tUQU'LT.m. ß9. 
tL Gaiim. r’vciip, VTa!: 
lt. ’Sü: c;, (ngrrtf;::t 
(sL^rr n!b) i. 
Aue/ :n*!iM 6e-mre:. 
iifcr.n. T 
Z£C^l C.y'.UC ' rw2T t). 
ÖeieH’di. r. 3::ncr.6au(tuu' 
m. 1>. H. 
9t6!;luf,,ü;(ibr.,P:lbra!!!:;7 
€ri)in;::u^!cnpi, it:.. Jini 
ötcri. züedneanm. T 
ßenhon 'S. 0, e1f:;c:* 
nn'.ö. 
21 ßd). a. Leipzilicr^rr. 
«<- i'npgi^crSlr. 
Jsi. 20 i. o. üeip^(jrr 3lr.Uf'. 
E. H^uürr, Ä.. !k'm. 
(iTiiriir’icr.ur. 6-,t. 
Mullrr, VI., Kinder» 
pa verohe T. 
6d1*v, y{., v.oi.biiorci T. 
Z7 E 'V.a.ibc^urnr: 
älcrrai. ^e). li’iaQbc* 
but$V. 13. 6. 
Ücn>r::l0.i!, iPicriCa, 
i)M3. T. 
ERcitcr, D., T. 
V.‘:d)!vr, Poruer. 
Sldi'r.ii;<t{:z, Itj. ihtnst» 
ob!1 * 
23 I. n. ctxcrc-.str. 20. 
E >J-ngr,eb.::ccr^eben£« 
WesellMi. 
B. 9. 
03eri. tüohnunnß Jett'.mf 
jpfiii^Mrvex r>. ^cu 
Eohitvral-SLi. T. 
Ma,^cv. i:ci'niv«f'vrsid; 
Ge>., SkibiurefhOTi. T. 
övncfi*, H., ii!ec;:cür.iv. T. 
,-rtb't, VI.-G'., SJUt* 
UVtirl.rF. T. 
©olfi’rtnniM «S To, I., 
£a.uer.son"c‘l. T. 
Stic; so, P., Br„ ^ech!2- 
nmv, T. 
2Ko:il Ch.. Srrirct. I 
'JU'UZ'vf.’.n, L., jftunti)uci> 
ci,ir. T. 
Sltdiicr, (i\, Poriier. 
Smu^e, Ti).. äiM:u:5. T. 
Uiridi, Iun. Not, 
3fad)U‘slttn>. T. 
EBoü & 'teiler, C»e5r, 
Xicrivivitisbcu. T. 
iUüitenitT. -> 
20. 5U s a. Kroncnsir. 61$ 
E ^toniumet Mgc'n 
Serud). VUt.Qcj.diiaiit 
flirt n. IV -. 
V. Barbe. W, Portier, 
läant t. Hanbel u. In» 
biiitrte, Depk. B. T. 
Deul'lfe Ötfiß- u. Mrt- 
uerfid). (fies. T. 
Deutld)L Trankyort« 
L.n. ©eirilia. T. 
fini, K.. Taineni::önt. T. 
IL'tntuicv.v.cr, Äebr., 
il’isinielibvi. T. 
Ektjciljor & Kau'rnaini, 
Slitfwifbif. T. 
Otto. 9t., Kunjrdnrcker T. 
il E Äecker'ictzo tirben. 
V. ^sicher, H., Ww. 
ststp iußit,^.. CbtchMfl. T 
ftob!)luit*IL M.. Dr., 
Nochtöanw. T. 
2?iCf!!C, IV., rlrL 
Merer'lein, G., Kürschner. 
Salomon, S.. Dr., 
yicti)i£cnö. T. 
Cchu^li. F.. ÖciofilnnfL 
32 E Griyka'schc Erben, 
v. Vui.Ua. k.t 
Ibiatti)., JDr^ed)t8an».T. 
©nein, M., Korse'.tö. 
tzerrmann, Ällh^mlne. 
iSaiti». 
Hormit, A.. Ntätkanw.!. 
Joseph & Schlesi7.ger, 
2ci)p:d)c T. 
Merüer. Th., Golbrcr. T 
— Inwettcr T. 
Mielle, Sl., €chnctbcrin. 
Wloch,Ä..Garderobcir1r.1. 
32u a. Mohrenür. 21. 
E Kausmcnn'sche lltbcn 
(Lichrerfelde). 
E. Lausnranu. H.. Archi« 
tc!t lLrchters.) T. 
E Kniehase, 8t, Frau 
(EfaltccrEMGo). T. 
V. GuSke. 11, HauLwart. 
Cyliax.S.^oniüürcnbdlfl. 
Höbe. x’hUDnt^ Samen- 
Neider T. 
KcittttS.Tl).,Kav!LrJmp. T. 
Sichtet; Th.. MobellhauS 
f. Älcibcr dw. T. 
Cchacser, H., Zigarren T. 
Schnorr 6., Äerttiere. 
Worvwnn. Herrcn« 
mobcit X 
Zeiz, M, Notiere. 
Mohrenstr. -> 
«<- Gendarmenmarkt 
Tanbcnftr. 
t>''tnbl'.l:vcr.unrtt 
^rr.nv'Ur^e B;r 
-u s- 
44. 
Sir . 
U E il':: > 
sicr.n'r.j.f 
V‘L^ U 
2aa, n1, 
1*cj:s. ^, 
•Kivh 5 <' 
Eüi":::c5 
S, Vp;o:^. 
;’:.T. 
Z\ L 1.11, 
.5. T. 
0 . Cbit. 
Sönba'b bril'djcr Io!e> 
V.rm M'IIl't- ' r.i.b }$. s 
'5- geh. 3 ^•-l’ri:Vtr. SO. 
^el.it'ivr. -> 
3fiü. :t i ceb. t tichrc'mr. J5 
7. ?ti f. c. Uiurr b. Lin¬ 
den 'SA 
E Z'ueciL’i b.S)it c. ('•c*. 
V.. Tiere, jH, '^extonli. 
tibantpLi-lid’, :'t. P., 
StSflrcnev.Tlirf X 
BDjen. Z.-dcn'2Uiieuges. 
i. 
Ölte CiafobirrauC KK\ 
und Terrain- 
Ge'oll'ch. n. 6. $>. X 
Ömn:d,cö t‘!:vcV6ro 
f. lVto;n»c,cu. X 
Gnihi.in. 0.. ?\, Hof. 
fun t'dilc’i. X 
2)crl:ri‘lic:'.otocr Boben- 
rc. G. b. H. X 
Piirvhr.uT- , Ccv.tr, ia‘ 
^n'.-i7nüd§s!ei.m.b H.X 
IBüsie ik Uo. VUtirn^et., 
VI., iXimobiL^Sr. X 
^dtT.tjer, C, GchtuV.ur. 
förcr-mff, 2., ^Qpicr^lß. 
<2)nnib :sn1»l:an?c.-5nef- 
Öcilwjtt.Vororte G. m. 
6. H. I. 
Hni,e, 6.. Vclzwchtlq. X 
C>urct A (t. Jacques 
Ld,neit?r f. H. T. 
Onuii'tnc n. yincntcirn:;: 
vri):uy bei Cranicnburn 
ö. m. b. H. w ^iqu. X 
Leb'.-pn^l. F., /fra»t- 
üarenirbr. 
Neue vai:5vcnvc:t55 @ef. 
27 m. b. H. X 
P!c'"aer Brciun!oh!en« 
rceiie (i'. m. b. H. 
tRiUer,.C'-cbaiq.'Vcnitcn.X 
tftcicnl:ci:.i & ifo., S., 
(ilomAvef.)33cnfgelch X 
©tbaafbaafen’idtcr Bauk- 
scirin, itfttcnQcs., L. X 
Schiichin, Üt., Kaviar. 
Schleditcr, ($., fyrifeuc T 
Schaper, 21., Sanlbcamt. 
— «v„ Ücfircrin. 
Scrroinqel. Wrofe- Berlin 
05. m." b. H. X 
XUrqarimbcuS QJnmt>- 
IrüdSgel. n. 6. H. X 
kille, C., Alumenhblg. T. 
©cst*^BcrUu GtuntyluctSs 
gfieiljch n. b. H. X 
Wollwcber.E. Ga.Oirrin. 
Hollerr.Vof, vJiIitcnßC|. X 
•<- linier den ^mben -> 
10. 40 jtfli. Bibliothek. 
£ ,Diskus. 
Äaubnro bet Kgl. 
^ibliolljcf X 
Walker. iX-., Pförtner. 
41 stpl. Bibliothek. 
E .I-irtnS. 
V. {'nt^yertoallg.berÄfll. 
Biblwthcr 
firie^SmtSidjuä f. toetme 
llnicneibnzifl (Woll 
bmmtjüon). X 
Hennia, Viv tiahdCan, X 
PriS!a^.H.,Äaichinenmstr. 
Dorotboerntr. 
12 f. st. Torottzeenttr. 80. 
E Stcuc iBflbtit-ilUien. 
Keicüschaft. (Mitrelstr. 
2—4). 
V. Kreuzten, P., HauZwark 
Hamburger ^.Äantflesch.X 
43 EMaiLineufabnk.Äuqs 
bürg-Nürnberg A.»G. 
(Näinbcrg». 
Deriorgllngsabt. b. stell 
DcttL<i)$ticfaIfomnanbo 
b. Garbckorpx^. 
KruA, H., Portier. 
Merier, H., ßafttu. X 
Mittelstr. 
41 45 s. a. Unter den Einheit 
92r.39u.SaUtiili.64.65 
E Hrmrdst. Verwert, u 
Bange}. UnLb.^inben 39 
nhö. n. b. H. 
HeSscher & Gottlleb, 
Rüclvernch. X 
Hertcl y?.td)f. C. Hemüke. 
Frijcttr X 
Jrstram. (£., EchanZm. X 
Kegel. St, Zigarren X ' 
Marx, G„ üWgcsch.. X 
Mitteleuropäisches Reise¬ 
büro G. m. b. H. I 
54 4*» yicibrnittd-c 11‘ialvN^j^rmrop. IScntr. Vlpctt.g. 
hirrhrn-vl icj m.b.H.X, Salnno. X 
H ^?:v'ul J .^eiusttinwi. 
St» :r;;, L". ^rr.^irrcrt 
Unter ! c.' -> 
lt» n. !l:,in > v-ren T’J. 
E5r:rfr:^-& 
tirif1 ?>, fv), 
(Xct :m :r. 4 —i1-1 
Slm'lu:: 'Snivi.'.tH 
f it• i v7 r'i 
iuuc;l. 
jinf.C'i' .i'i.iuiiruKiT 
Snrb rcih'itin Gelch::.: 
ii ctüJt|,!ei. 
stiß-’te L {^D , SJi. S., 
L'hmfic'.T. X 
5Mrn£ wd «b f. b. 
au b. Han- 
bcifrj'v.e 7. 
:k.r>:nimcnfh:. ->- 
47 i. nS^'icn;:r.46u. SloS 
xnniutiM. K> 
EliOLT-: ruZ'vC.-^airl T. 
Berl. u G)rur.ttici 
fcJ«r*.v. nr. L>. H. 
(Tommciv u. Tirconlo« 
ya-f 'Zvi'Oiii. statte C. 
i!. SislljilamnuT. X 
5)6«"* «. ^ci^tnveiro.r» 
in. i>. H. 
Haud' ii. 2enn:r.»f er- 
n’crt:n:av-ivci. ct. b. H 
N'iuerS a. 2.'!>>'? Ta^! 
v e ft!i. Wcf, H. 
SjetMirv ö'.crdhdv t.fiQuS- 
unb ^V'tuitt'bcü’v G. u. 
b. H. 
'ScT,' r:v'£ -> 
48 a. ^circnitr. 23a. 
E Neber. y.. Kai. -voj- 
(unfiüM. fOUehicnn'. 
stmntnan>nr.::ic Polizei- 
Stelle T. 
stonnia: * ai:li:r Sfcstter» 
aft 
Etcllncitr. Sencralkonl« 
nttnibo b. uinr^csrrpe 
Cirt. in S X 
<Sm£lrr ^Siulbaibi, K>zl. 
X 
Henriks, ^L, Llurnen. X 
Herno^, O., L>l, ^rof. X 
Hcirtaty, H., Inir, yiat 
y{ed):?nuro. X 
Iutire. kS., Satrlermi'tr. X 
Juni. Ä., ModeliauS. X 
Mütter ^ath'lq., C. ^ulire 
H.. ificfee^csten T. 
Schroeber, $1, (yrücur X 
©:ad!oed!i. HV.'1-’., s. ! 
iScla, Ä.. Siuäliblfl. X 
4U E Cutter (i>. m. b. H., 
y. (£., Semhbl. X 
Busch. P., Direkt. X 
Frcunblich, ü,, Dr, 
Rechtsanw. T. 
Gieicse L Devrient, 
T'.^ogr. Institut. T. 
Henni^, Jnb. Ä. Äirsdi« 
stein. 0. M., Herren- 
fiorb. X 
Jandorf. I, Dr, RechlS. 
vnwali X 
tiirjdiüctrt L Co.. ö., 
Hcrrenqarb. X 
Löweliberg, Ü., Herren» 
niüöcit. 
FraiizösikchL Str. -=>■ 
60. 61 i.n. ^ranzvsnd e Str 
Nr. 25. 20 
ETeNuvLttrndn.GLlcNsch. 
m. 6. H. (l^arintafenUt. 
TS). 
Luswmt. llmt. 
^icblci; y?., Optiker T 
Hapte & Schmidt, Buch 
hbl§. X 
fi-nnnS, 2., Pförtner. 
Priber imb Vatnmcrß 
ÖcrlslOv'budj^citblang 
G. tn. b.H. 
62 t Met:, E., Kim. 
(Öljarloticnbg ). 
Sotf, (L, KafsenboLe. 
tiaebidc, lr.. Prokunst. 
Ändert, W., iiolcttiaL 
wrhdlg. X 
Meycc. B.. 23tn. 
Nüllcr.Iba,!>tagelpflegeX 
©nllnbit, tl, ßrtfenr. 
Köhler. W.. ilfrt. X 
53 E ©olhtcin, A., Rentier 
(Jtiiciebedilr. 4G. 4/). 
V. Torfer. ü).. Verwalt. 
9ar«fc, O.. grau X 
©enget & Co.,O.. Waffen 
Hcibcr & Jean JaecpjcS, 
Schneider X 
Scdmef, Gravierantt.X 
Meyer, ^.Dr^ Lust. Rat. 
9lcd)15aiuD. X 
Schlös/e, iy., Koffer T. 
Zauleck. H., Asm. 
34 s. a. Iäqerstr. 57. 
E9crmatnt,9t.,?Ipoil?ctcn’ 
Bef. sTbomasiuSltrLl) f. 
Apotheke z.KöuiaSatomo 
N. iticrmoni; usw. X i 
2Ir:i')cim, I., Dr, Äechts' 
anw. X 
Cr-hcu. G., Dr, NechtS- 
anty. X 
Er. cr.F-ci)ir: ä Söhne, 
Ü\\ 2ciif’.d-v-tr..n. X 
siid’^nn. V- l’r., iUech!8» 
ov.?. X 
er, W. 5lrr.™it5ren. 
3ndi . 'y.itila, ‘Iigairett. 
<Bd; ihn, ü. Her: oii^crb.X 
’ccmn'.u, C., cd^'^ec* 
nv.r. 
Ger.l'joorft, ^iveur. 
*<r ,sp.{icrtT. --- 
5 E frrav^C'i. u-anrn^ßuS 
([yncbridiitr. 12J). 
American Ervre^, Com- 
panri tn. b. Hv Gen. 
Agent. X 
Sn^ar S’oscl SctI. Cra- 
DaUtnCMtbuhrlc C m. 
b. H. X 
Seil. Ztnain» u. 9c:;- 
«ft. (>»£?. X 
Scju : ntflc 2 V f. b. 
(brr'Lc.brrgcmcrrc G. 
m. l\ r>. 
Boden? 7'eL;d'2st Clabvw 
(.'j. m. v. H X 
Bodens.'Juiicnplöö 
in. H. X 
£c.iticU3abrbuif,-<vcJcn* 
ulißft nl 6. H. X 
Sufj, Csuruclnr. X 
‘Zai'cr.vt i^bcn^c'cll^d). 
:n. b H. X 
ivroeltr.a, Jl., 6üreb:cit. 
{yrn.t.nta, H, General» 
ücut. X 
Godct L Goht, I, Hof« 
Iii^clierc. i. 
OcOct 14. nt b. H., 
i-'ihc:tia"rLr. 
6r:intvut'rT^f(?'£(. 
ctu; er'rJi'c tn. b.H. 
tu k-qu. X 
Ha:ibe:v'*^creinti|. Alt. 
(5ei. t. Viqn. i 
Hentty,'Jl.,Drv ö?echi«mtw. 
— lr.. Dr. Ech. Inü.Nat, 
^editc(!nro./:?2o:ar X 
Hereb.lav Nadtlar.ner- 
tuert. Wci. ct. d. in 
L'qu. X 
Hermanns L groicb,c:nt, 
iVcbeailit en qrod X 
Kolonte ‘Sretltnbrtt 0. 
nt. b. H. s. 
Kummer & Co., Ä. m. b. 
H., 15. il. I- Linanz. 
iometm. X 
Neue Sau-» u. Betrieb?« 
Ör». rt. b. H. T. 
Oslhaoe^airb, Terrain 
ötfttytqeientch.am^Srü^ 
schlsialulöweo. 1. 
iV Co.. Ä., Zud'c X 
Prmüct x*'cr^rvct.'5gci. 
n. b. H. X 
Öloiar.b ^rnnöstifecer» 
locri^S. o>. m. 6. H. 
Sarkis, ii., Streit. 
©:a!)nC’boticr Terrain- 
i'Wtcitgcirüich. am 
Teltowlanal. X 
Icfratn^qcliich. Ober- 
Idjdnctocibc a. b. Ober- 
Ipiec, G. m. d. H. X 
Terraingeiclisch. Stanlcu* 
Töoeriy G. m. b. H. X 
Dr;c5zinS5i. Ä., Dr, 
.vKed}t6attö. X 
W E ^mnbeitcvxb?» 
flcicllich. Orient n. 5. H. 
Avebisrwe.^lkranLrvorL T. 
Jnstu. b. ^tN'cha'tsver» 
IcbrS m. yiilqaricn: X 
Äömq Fbimrb VJL Äri* 
tnd)»Tentsd)eLtt'tnngX 
Cvoper L Co.. U^cm. 
iiöcrfü l 
Senticbc Metall-Der- 
tocnqS.et'ici. nr. b. H.X 
Deut d)c BcCm. 2Äcnu* 
ialt. 21. G. X 
Denlsche Zoll^arn Sef. 
tn. b. O. X 
ELpagit 2tti. Des. vorm. 
Eiieler Sprrnri'tofiwerre 
Dr.nnq. Esser. X 
©timfccrtu:rl*5Gcj. Orient 
m. 0. H. 
Hcrlbs.offwert CbbinabauS 
G.m.b.H., ÄohitoneX 
,^>kroS" v. m. b. H., 
syahrrad-Cr'arreiien X 
Hoffmnnn & [ync^länfccr, 
Bankgesch. T. 
Karewsti u. Co. Sans* 
kotnmiss. Desch. X 
Lekmami. F.. Hau'wart X 
Marichall L Sprenger, 
vurenmoben X 
Methe GJcbrv Schoko- 
laben. T. 
Müller L To.T* Drruer- 
Wäsche. 
Nabolny, D., Welnhblg. X
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.