Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Bülotvsir. 
118 
BMowstr. 
Tcil III. 
21 Steck ti>. m. d. v, Ldr.'7 Müuch, «<.. itgl.Z.inter. 
Euen» u. ©h>f)lrocr< T. 
Zühlle. F., Moden s. H 
uone, iVv 
u. D. 1. 
22 E Vulow-Strohe 22 
GrnndstückS-Ae'ellschal 
m. b. H. 1. 
JUinit d. 'Bros. Dr. 23 
Nagel. T. 
— b.Pro'.Or.M.Zondeck's. 
€ann(ortum iBülomiit. i 
filrndt. tt.,  Obci.it.  T. 
Oiameier.ti.Jltolonm tvr.7 
jjdli'mann, H., dJiobel» 
bdlrut. T, 
Rait'cloro. VI.. Pensionat 1 
Äeuo'ien'^a't S'cupr'jti 
Papierg trii»3n9ufruel' 
!cr zu Berlin e. u). in 
b. H. I. tiiqu. T. 
Vrenzig 8L üNflctt. T. 
Handelögei. f. deutscht 
ipeime, höhere tichraivt 
u. ^rwendverb., Ä. m 
b. H. T. 
Hildebrand. 0., Prof., 
Weh. Med Wat T. 
KraWct. C.. Pensionat. 
Keinnamt, E.. Corner. 
Mi teldeiustiie K'^rbwr. 
G. m. d. H. T. 
Moo5horl & v>ocIjfi itiCIc; 
(BamtiitSmerfe T. 
Nich:cr, Wiiuaticre. 
v. ••/iüi), M., Ki.u. i. 
Ulfe. S., Vlniiitelt T. 
63 E Gramer.^..Eigemüm. 
(tVuirmfViitlH'v» 2tr.-i). 
V.Mat.'owLkli. VI,. t\rau 
r.Kr. '4). 
Sl.ieucri M, Rrifenr. 
Ebe'I, 0., WiChlhMg. T. 
tiuiv, (?.. ^riDiiiieic 1. 
He:mS.W..Ärvs;deiulla1.'7. 
ftIeiiituo!miMig$bmi' ntr 
toDaruereiti v}rou<tivr» 
litt, e. i>>. m. b. .(*). T. 
Mii'fer, E., Vlrchirelt T. 
Nie^eriich. P.. ■’iettiiun T. 
Psci ei\W. Dr..9irdjlcamu 
T. 
Pot-i, N., ftriscur T. 
. — & Wugcttenbt, 
ftüiiMtre f. D. s. 
Neinecke, H., Ur.. Wcd)t8. 
null). T. 
Sdimtel, W., Dr* Nechtt« 
onro. T. 
Si eilig, (L 3ttft. Nat, 
Rechidumo. T. 
84 •. st. ^ottDantc* <Str. KP. 
E Wrn-’ctt, y*..CSigemum 
V. iVäxibmxiii, tl, Rtou 
feliifi. Spannte ,Ytl. I. 
G, .vcrrenarl. T. 
& Co.. M., 
Möb.'Ih,niS T. 
ftviei>cbei:fl m. 6. H.. 
M.. tWobelhblg. T. 
5ta.rniri),ffatuc 'tiensional. 
Üchrc. CbM)blg. 7. 
Parm, E.. ?i-ga reu. 
Piyelu. um, hitdie. 
Nnmpi. B.. ©stiio. T. 
Siy» -on umreit. 
Potsdamer €lr. -> 
Daynhof b. Elektriichen 
.’voaibnhn. 
25 i. o. tVotSSiuncr (Sir. Dßc. 
E Kette, U.. krueutitmenn. 
n. ö. 
Don. M, KommiffionärT 
tie (OstitöftcHc D.„iUetHitc 
vufol*Viitteiger4". 
Heirnid), vö.. oiiiUw T. 
Kaschil, X, stünsuürrtt T 
ftfltua* <lmtod)Dü, F., 
Mn ifcriu. 
Knobloch.H.. (silinluorftti). 
S^itmnitK, (£. pr. »{«bn* 
Llrzt. T. 
20 E. tSn.tcIcv, ©ebr.. tJlgrn* 
nun. (kilmrloiicuO-i.). 
Belni. C., ‘i>riosttieve. T. 
Dümmcnz. H.. ituu. X 
Hen'cl. vi., ^innrer. 
5lr>rtiiS. Ll., G-dineibcrin.T. 
Lehman» Ä !üiüllcc# 
>nriiuj. 3nftit. T. 
Üeudjti'v, Ll.. Schneider» 
mstr.n. 
Btoacf, B.. Damen« 
isbneibetiit. 
Riedel, P., Piano-Leih» 
instit, T. 
Gtrnd;p, GMw. 
Völz. Ä., jtiuiiif'blß. T 
Bchphnl ^„63aiuainin T. 
— O., Privrriitte. 
Eitbt, Hedwlk. ^fiauo« T. 
27 5. Becker ti..cigetthimerin 
fSchänebq ). 
U W'llscha/töverb. f. d. 
Scnt!d)«ilticbcrlfino. 
Hande^Lnerkelrr T. 
Deurrche Pe»sonalkred!t 
baut, Akt. (Leu T. 
©riefe, I., Archuett X 
Hanimer. E.. ©aftw, *t 
Hetz, E., stfm. T. 
KaraSklewlcz,H^ Heizer. 
Play. W.. Dr jur.^'rcchtS. 
antu. T. 
Ä E Ssio.infl. T., Jngkn. T. 
liitelberfl, 15., vw. Geh 
Hofrat. 
Günther C.. 5eV,ttr, 
— tlR., Modistin. 
Horn. iy., Inqen. 
v;eDofott,vt.,DtD.nrmed.T 
Makttis, E.. Muslkpäda- 
oofittt T. 
Oldrnbulq.M..Schneidrin. 
— E-, Slcn?ri;rnun. 
TöpiierLsüiädel. l^Icflro* 
tccött. Fabrk. T. 
Eioift.v., - t'idf.licror?,tT. 
E «chröSer. Ä.. 'Sro. 
Oerl. Hcin'clö'^kadl'iink'. 
yrjdia yictL 
Ei'en, A.. 6rt)Ioi)crmRr.T 
£un*, VI., Äw 
Wutunann. 0..1Rcdi$vftMto 
Herk>i'J., )Jr. Slot’far^i 
Horak, C.. '.''irchdturke kl7. 
— (5!., 5d)ttciOvim T. 
3ahn, CV„ \ifm. 
linphe’t & Uo., ^1., ?»ohlcr: 
Eiilrr. T. 
Longe. 8t„ Gastw. T. 
Vnuer, Uk, S.liuljnt. 
ßcvD, VI.. yiat, 
yicchtvnnro. T. 
K. .('nit^elßlehr. 
IRubüt, D., Rentiere. T. 
<r Slciitntc"frr. -S- 
<0 n. Etcvamrviir. 71. 
Et'vui|i.'tu,h!ibt,9t.;itciuicie 
(sr ctiiy). 
vfiurm’i..X) tVm.'ttr.nuT 
(i, .1,1. ’^cr'tnifciut 
Tövler. xS^iniricrüt. 
Dnniier'itlie Han^clL. 
'chule T. 
yiitntp, [y., ^-rHeitr. 
Onh!, P , '^iaauett. T 
SWcntwrt, [)•.. Dtre.'r. T. 
Lswaid. o.. 3«nt ..er» 
nvimivlcv.n. 
fRidjter, VI., L hrcrin. 
Sinutt B. 
Scholl. N., ttitu. 
ttieremuHe Pomml?r!cbk 
llVetL’ic.e» Mhttterljbln. 
U E .CuiOfbambt VI., yicit 
iiere 
V. Körner, H., jurn. T. 
Baner, ,v., «chnetdnin. 
v’Uume, (y.. (vriieur. 
Dau^u^. VI.. Prrvarlere. 
Öflreficffvr. Sll., «ycartjleJ; 
rciiu. 
0>1'X 6).. Gislt. Schaffn. 
;W., ^'Orticiti 
MüÜcr, B.. 'Bcrtnivcnu. 
Paschl^, 2)i, ^cifüufeuit 
Qiwbc M.. ‘Stu 
6djciba,,P;..G)C|^iTHfsthr 
Eierocrt, l]t„ ,sr»fcurnc • 
Eurtier, H., .<tnffcc.;mi3» 
b.'ftycr.n T 
Tennclmmt!t,ij.,Üofjccl)bfl 
2ilebvU, P., K'm. 
SieftMal M, Kol^lenhd! 
Wi'lcrl. Zk., Uc'iloiicr. 
5aJölf, lVi.f Dw. 
Wolaaft, u\, 'Voftf-camt. 
U E  6ia6iO.Cx2ledjti.ymtT. 
Dader, SJt. <vlü. 
Baustilntmut. St., lapez. 
iOofihau/'lunn, ^enstoit.T. 
ttlaitbc, !J., > rin.vcijrcriti 
(fltüufc, P., Sckich ii. 
Hogcbark. H, id». 
ilojjn, H.. Kochsratk. 
Änvcr, \A„ JtoljlrmjM. T. 
tfiußO'.U'.tn. VI., äVrcönni; 
Schnrz.E..Gcwn^lehrertn. 
tüiei. Vi., Äoyner. 
Thvma, iVi\, ^,m ::erm. 
iSeber, ^oijimrb. 
'Jüjmlerfcifct, m., Frau 
Hauplm. 
Sufdmcib, 2!)., 29ro. 
.13 E Voqel, E.. Äüdhd!. 1 
Ji. 8 
Dielel'^iami. 29., 
^riDsitiOtüö T. 
Dach. 2t)., 6cf)ttei6crfn.T. 
Helnq, 'S., UteirtjetiftcU. 
tolz.'eiin,H..Sümcldeurr. 
bn, 5t., itimt'bnttm«. _ 
Ludwig. lr. Pi.u-ertn. 
Ma>z. Gelchv.. Näherin». 
Sio.-ert, ÜB., jlfm. 
Schirmeistcr. M., 
{yriieitiitt. 
Echwaget, Gebr., Maler. 
Stiller. Gkschw. 
Dogel, L!., Vtfiit T. 
Bei», ’i\, Zigatttlrn- 
fobrliin. T. 
.W ESäinly. v..<5igent. 6.8. 
„Cheqro" iöerislnö tfiem 
Produkte VI. Schwarz T. 
G.ie, K., Kim. T, 
ßebbifl, M., Ww. 
Ctatü, Ut., Wortzeugm. 
Btäctbe, P. fieOner. 
echlunb, E.. Mobiltin T. 
M Lchwarz. VI..^cunnbf)iiu? 
Xbaenttfe,^.,fi!cs!romonJ. 
16 E Setcsc, 2ü. Dr sliil.. 
tiootlic/ciibff T. B 8 
HttrLbnnb ÄornDeu^ch b. 
itilund, VI., Vlrchirrlt. T 
äiiünjtö, Tl.. vw. Veh. 
tioumt T. 
ttounöe. D. Färberei* 
Pl.iimTmtc. T 
tcnncmi^«2lpoibefe. T, 
steint, W. Lirchrtett. 
<8utb, M., tllslurat. s. 
stelle, VI., S^i'NÜeklerin 
Mütter, 9l„ iVancr. T. 
CchiUz. E.. DenUil. T. 
Bteitcnfjnm. Bella. Aon* 
ftiürcit f. 
‘Semen d-Vitic/lkioatierr 
10 c Schoehe, H., Vonb« 
me'icr i :*ir. 41). B. 
E iHeiim.'i tcr, %}., ivrau 
rJtt. 4M. 
\t iZiioltvr, G„ Danicchn. 
(3ir. ;?7). 
stltibcrljcim iU?ulh*t»OJpm 
Carlen, v .'lZc'kclN-öhoisrm. 
Barn. A.. Langeriit. 
Ochn.'e, W., (üiQUcttr. 
‘•Öltf ucicr,G,iXvMon;alror.Ti 
tioHncf. 11, Vliiimtitlertn 
jirü'cr, 22.. Schneider, 
le'fer. Ll., Äw. 
Deiianer. }lt, .Uf:n.. 
Teiinche Bcrilck. Zeitung 
Dr. u. i^. (rliincc'd 
Erben T. 
(yoltlütt, 2?., 31*10. 
.xrattVc, VI.. '.iu'C,\osö. 
Fuji. i)l„ Nässer. 
Woiil, v., Btii1 eiiicrmfir. 
Wrhc:jQ,)N,.,l.,'3aIättn'zn 
^e’bk’iiieijer, Cr., 
Ükilirmim. 
.(>e>i;e. W., Aal'narb. 
Hv'-nnnu. H., Scnudlt. 
S?!r. 
Hör <fe Ka?itchcwen, 
Za«ictcitl)i)!n. T. 
Ho^an. vl., ,n.a lisrerin. 
M. s'T, Ech'iM 
stlcib^, tl’J., G:amc;bcriii. 
SLcaufe. RUcictUeg. 
Vt(t|tmcrt. 0. 'X jurermü.T 
Ltnsner. m*., jkc!htrr, 
j.tfSler, 51, istiicttc. 
Müller, VI.. 5(littcibedtt. 
Cbt, O., yr.eünn. 
'Sarbe’imim, <}., .^abrkard. 
Pomclcil, P, 'S tu. 
tHoelim, I.. {yrau, 
©rfiicblidj, Jr., TapezmA 
T. 
— :/t., Tavoz. 
SüNuler.H.Wu^chincnarb. 
©ImlvU'i, rfo..öuiljel ii:t. 
©eeliqa, b.. ÜSid. 
Thiel. H., Ifii.ichicr. 
'Sin:meibt, öl., jzriseur. 
17 E Schocde, v., yaiiD* 
weiser (vir. 41). B. b. 
E Btcitmcisier, ,xrau 
(‘Jtt. 41}. 
V. ildnller, C., Dautechn. 
Böntcren. Xifm. 
Brandt. X, Möbel. 
Conradi/.'.-'., 2(imuurfertn. 
©ictiich, iy., HüfLarb. 
Drall), L., yin,)i;un. 
tlnenje.b, E.. i\\m. 
«risd’er, H., Bnchlmli. 
Henne, <A» Gdilotier. 
Holüttnmt, Ob. *;‘oilfd). 
Ää’e, vl., Zfleviioitiilin, 
Kömfl.;k.,'^osjie?l.a.D. 
stop:6sc,‘Ji.Siicn6.<Srf)sl^Ji. 
Koumanu, Ll., Parkarb. 
Vcben, 0., sVeitfriorlirm. 
^iijdjnlf, lilarst. Gelang. 
pabag. 
Cerlel, y., Nentiere. 
Paidr, (?., Manrer. 
Renke!, X, Wlü. 
Bchutmami. L., vw. 
Qhttiricislcv. 
Werner» K., 3a()natB. 
Zingler, tl., Lvw. 
E «choede, H., Land- 
messet. (3lr. 41) B. b. 
E Reilmeisler, F., Fran 
Schuly, O., jjroiu 
Cchülz, H., Schneiderin. 
Ii5tr. 4t). 
U SValtei, (£„ Dautechn. 
(«t. 87 >. 
ßfemaim, I., Dergolder. 
Balze Viachs., Anna.Paise- 
mciiitorljblfl. f. 
Denecke, W., V'Jio. 
Budlry, H., Putzmacherin. 
Bü!;r:nft, R., Ob. 
•Voftvtmfiit 
Cllinger.H., L-asch-Schlofs. 
LlSner. ti„ üigarrenlbkt 
Eler, I., Buchbinder, 
^etnb, St„ Postailiir. 
ertig, H.. Tchneiberm.'tr. 
Hansel, Slratzb. ,vüoi. 
Henning, A., Anweifer. 
ttniett. ü., Sd>ukmmstr. 
Kraay. ft., Tischler. 
Lampie, Ü., Schuhm. 
Sj t'UU'tii, 'S., u.iieiibQ.jit 
'Sd.icmnitr. 
ÜJtÖQehn, ii., Cefen. 
Plenke. S.. Üelenr. Arb 
Rad'check, 21., (zheiib. Uni 
Viiftii. 
Weiter, ff., Klempner. 
Saberl.G.Ob.Po't'cha'n. 
Ecüe^r. N. VlctchSb. Ofc. 
jhtdjl)till. 
€d)lterfcrl, Tl).. Puyer. 
echmtbt, N., i'iniirviJ). 
Sd)!tciber,Vl.,Vriuativre.T. 
S.iiönloben, Augjahr 
Schul,. M., Wtu. 
S i.uIäc fcU. L!w. 
Scziececk. <J. Bndjdinderet 
Simon, D.. Knn. T. 
Sommer, E.. ^turübc 
Ln^zka, H., .rrijuctPk’un. 
Te'che. (r., «labt. vitb. 
'Ste’djettlcl, X!.,Ba.,itpoit- 
stiMrut. 
JO E Schocke. H.. Land. 
nicf:cr. t*Ur. 41). 13. b. 
E Diciimciiter, tL Frau 
(^r. 41). 
V. Salier, C., Aauiechn. 
(Vir. 3D. 
Dadiinu cu. <£>., 
ötirti'uenu. 
©niicjof, il’Z., Schnhm. 
^eqcr X!., »vislii. 
Buierll.li, O.. Poiiier. 
‘<loetf, Tl).. S>1)uylN.:>str 
Äoeie, Ä.. 'Siv. 
’^iauuii iüi .^.ibrfarblxin 
Busch, (s., S;j. 
ttng:llmrbf, ii)., Gen, 
ugeni, 
Fi'cher, 0., Cisb. Slat. 
V>Cl). 
sjä.'ni,'?, S„ $ar:nat6. 
k'-uichrri, 'Vi. 'Sw. 
Goni".o. L., ^ennieicrln. 
Girotii, P.. Feuerme.'rm. 
vjiriiu;r, O.. Pouvoie. 
(Siihito.i, M.. xadierer. ; 
Honipel.O), BahNlirbln,'/ 
Hoch,d)ild :;i., Posttllion 
^nnb.r, M., Stori). 
Uiiabei, A.. S e nbilbb. 
Mattliae. V(. x' «tu. 
Mü!!er,.'/7., Erlitt. Schutzm 
— (ii, »srair. 
ölmeforge, E., Ww. 
Pltteto u., K.avierm 
tiieiid):c, Ü.., 'Sm. 
Ä.ilir. V!.. 'Siu. 
<5d)äit, (£., ^aliuatb. 
Sommer, VI., ^olomoliv 
heiz. 
6teüer, Wachter. 
Ulrid», P.. . oUrnarb. 
Vol'mann, sy., 5lfm. 
Sei:'e:i:nint, St, Mus. 
^nitiumcutlj&lst. 
Wie'k, M.. 'Siv. 
Boirf, U., Schneiderin. 
'Solicr, [y., Po,ütl,on. 
10 li. Scroebe, .V., Land 
messer c'tr. 41). 
E Neumelster, ß.< Frm 
(kJir. 41). 
V. Waller, C.. Daulechnik 
Wr. :J7). 
Krfer. P -., Bauarb. 
B'artelt, VI., tt.'llner. 
Be’mi'rt, »t, .^sm. 
v.Bvbetue."er. ^..Privatm 
iÜuulrvd, B., Seemann. 
BnrczinSki, Tlj., Ubtm, 
(jtiltt-J, VI., kvaorlarb. 
Mischer, Ä., Ww. 
(yun?c, A.. Kassenbote. 
Geburzi, M., Lageroerw 
Harlmann, L., Äui» 
roärlerin. 
HöhnS, B.. Rran. 
RtctUe, OK, tilaser. 
ttoumann, N., ,irau. 
ftrumntel, W., Maler. 
Mamiesen. H., Utirm. 
Meter (x.Straflnjan.^tlfjr 
Mud.bach, O., Schnl» 
vor.ieü. 
Navon.H., Dr, Sprach 
lehrer. 
RenMi, G., Portier. 
Rtchzcr, F. Kellner. 
Utd'eler, v„ 23m. 
Ötnmmlanb, E.,üäckermslr. 
T. 
Schock, E., Dienste. 
Bchrötcr, E., Breflr. 
Schurz. tV., Ba"narb. 
SLtrrmanu.M,Brlejträg. 
6<nro;cbfim,v.,flenu.‘4'rv'. 
öeziereck, P., Sekretärin 
Seidel, 21., Answäriertn 
ccmmler, E., L>w. 
Erernte, A.. Lnchhalt. 
felflidc, st., Ww. 
TeSko, M., Frau. 
- A., Ww. 
UDerich, (£., Eleklrotechn. 
Unoerucht, Uv MagtUi. 
Seit. 
Dlerhufe, P.. Dentist T 
Wewer. I., Ww. 
Wlntler, E, (Lljenb.Packer. 
Ltemann, G., Tapez. . - 
tl tL »t..ovDv, H„ Vanb» 
mefjrr. B. 8. 
E iiieitmeiiter.A)., f.frn 1 
E Reltmrt'ier.F..^rau. l 
V. Salier. lL, ‘vantedjnlf. 
I^r. H7). 
ribnm, Ä., 6li)M?tig. 
Buliaer, lz., nrati. 
teiche, M.. W.v., 
iHaitdiertur. 
(Bn'rneniuidier, P.. Ww. 
ilröDitd). ’S.. Ob'ihdl. 
stimme, W, il’icd’slntf. 
Hcr^ner. yl., 5tiininhtch. 
Hoelbie, M. bischer. 
— R., VUihuurLrm. 
Hovpe. vi.. voillckr. 
^u'chke. N, .taaft« 
wa^ciiiüh' 
Ka.^el. VI., Aulwörterin. 
ftaivmann, v>., Stxnll* 
tvaiKitstinr. 
fl(iiU‘tm'Uut,G.,fiabttatb 
fiofyiieiil. P. 'S tu. 
laitihol^, S. Portier. 
'Jtcirle;!, l?„ £rt)loi]er, 
Müh^ich, Ll.. 'S'v. 
Pövel. G-. Fian. 
Na.tu.cl',  K. ^..rtiirer. 
IKittcvS^a'ifett, v... ü;:n. 
yiud)ocv vt.. G'N.A e:il 7 
6d)tnber, <.. ^ch’ofier. 
Spei c’oin. C-, 2iu:.etber« 
tu’lr. 
icjchitcr, 5R., Oalonft’Qrb 
^hcfcrinon. -x, fc. djuitfe^. 
n-.. Pü,.bole. 
ii E echoe'-c. w, ifartb- 
mei'fr. t'Jir. 41). V. 8. 
E DU'umviiicr, F.. Fra» 
iyU. 41 . 
V.'Salier, H.. Vantechnil. 
m. HD. 
Bciur. Ä.. Schris'.sey. 
Äeese, C., y»d)halr. 
yeluctid, (S., /Vrn. 
iSrnune, 5i., .\Xn icnbote. 
(5onst.ini in. H.. nun. 
Söiu'iitii, (i., licmsiie. 
HochDetscr, K.. ü)c:vanst. 
l‘Ub. 
Iolm, N.. Tö'^^enitslr. 
Kalu'ch.i, N.» 
xierf. M., Lw. 
Cutter, vi., Schneit>crmstr. 
yictuer, E.. Stiller. 
Nieo. (i. Dr. vir,v« T. 
Sstinbe. E. .uhn. 
Thiele. G., Gas'tnsl. Krb. 
‘Saiiccmaun, ÖL v»leset. 
2Bigi[l,S.,?3ia*,i)tr.3eatnl. 
<LÜen, 'ii.. ilfnt. 
Sinbler. P.. Gallier. 
13 E Ctio, C., Pol Veuht. 
(Shnfürstettstr. 21. 22) 
A. ü. 
V. S^.nell, H., Ww. 
Bcreiu r. Sorlrngskiinft. 
9nrtel5u.lÜattbcig,Sl.3.. 
(Tt$n .ter. 
Varlsd), E., vw. Hauptm. 
Braitit. E.. Kellner. 
Conrad, Ado. ÄonragS. 
sän :lcr 
Dnrchgra^. M., PensionS- 
i:tl)titmiit T. 
Ernit, yk., Futtermittel T. 
nuhrmaun, N.. '-Uoiibofc. 
Vramer, ss.. 2lrb. 
Hoübntd», VI., SPMchbM. 
i>umov2ierlai5buchl).ilfl. 
Oetthd), S., ctrim. Wacht, 
mstr. 
ffljtufe. ©., Schneidennstr. 
MtUing, H., Vürobedars T. 
Schmasle. K., iUUnec. 
SchuackerS.F., üto.oicchtS* 
antu. 
Ezym iewicz, E., Pri¬ 
vatere. 
Krumpf, Ge1d:w.. E.u. 
. ©chticibfriutt. 
Do». E., Ww. 
Wkibe'.nann,O..Prlvatiere 
T. L. 11. 
Wolf, öl., Nentiere. 
U |, a. tillDeuölcbcuUt. 18. 
E Dieln, r*„ Ww. 
('Sidimnmislr lü.) 
V.Sterinq.O.,Schuhmmstr. 
ubetibrcti) & Äaiiiremann. 
Pianomagaz. T, 
Lbeudroch, F., Klavier- 
stimm, 
ßttdcrfch, H., Privat. 
>Dornle u. «rättfel. Reg. 
Äanmslr. T. 
Herber, iv., Optiker. 
tteppler.Ch., LNumeuhblg. 
t/lol!:gaenpel, H., Ob. 
Bugimifist. 
Echenermann, A., Fein 
Zosircr. T. 
Schmidt, 'S., Papierhdlg. 
Schtiige, ^rmilie, 
Pennonärm. 
Tiltrnann, fil.. Dentist. T 
Ammer Nachs., Inh. St. 
$L)i»mke, N., Äannnter- 
Nkhm. T 
MvenSlebenstr. 
x f ulmstr. -> 
L) >. n. Isti.mUt. b‘7. 
E Slimnnna'sche ütben. 
B. 8. 
V. Wellen, N.. Verwalt. 
;’Uniri)?c,T?arii .Pensionat. 
Drener. V.. VtcbtVt. 
Äevr., Liunst» 
sieiitmctfe T. 
ftemide, yt.. Ne^att. 
stcffel, M., PnuirU;bIg. 
l'ctid.cn, VI., llhien. 
Morgenstern, E., Verl. 
Buchbdl. I. 
9hüül, M., Dnchbruck. 
S3acvler. ^.aureun^r 
Vähn. O. Äeli.Ncrl)n.Na1 
diooid), P.^trnmer'nstr. I 
N'ch'er. H„ ’St'iiijjbl. 
Stimmmg Sohne, 
‘J'nppenfbrf. 
DiNe. £>., JVuniiutsllcr. 
'Süsl. C.. blauer. 
10 i. a. vulmitc. :ul 
E Kanlorowicz, H, L., 
Dieuucrc. 
V. 'Uiond). P.. Architekt. 
Biiugc'cQ'chart Pielich 
m. b. H. 1. 
ipontrf.’. Ob. Poslschaffn 
(Üututisttin tu. b. H., lU 
S'.ebn. T. 
Pick/>.'eichw.Schneiderinn 
3 iritcibeu’tl, k , ,tri|cui 
Sd)niz. M., 26w. 
— Ic cgi*, ©c 
hi.lliur. 
Eie*cn.SE.,9ivtsc{)iucnmftr 
Suntiisld'cr, a., 
Bak:erto.ogln T 
Trapv, W., nlciichcrmsh 
Soocf, X, %itfm<tr. 
t. a. u,ocbcitsir. 1G. 
173 (lt!Cä.:cilürttlt:in. 
•*. ’Scv^mtdt, Herwig, 
Lerwalk. 
Cfifb (i)oeben. Juli. 
H. Xitpi'ni.uvt. T. 
iler.i, Mar.e, ^u^efef). 
Sdmtei), ^*ii|c, Sioljc T. 
6d)mo:cI, >v, ^lefttütedjit 
Warner, F. or.gen. 
Wetqandl, 0.. Dcutill T. 
•Scüicu yJZ.^ire.’t.T.ß.h 
ihiemer, rt. Tl)., jtim 
Qlccbcutlr. -> 
JJflicEifr. -> 
18 V n. yordiir. 45. 
E Nnmvf, VI.. Ww. B.6 
DumrM. A, Denü'r X 
Hönnide, OJ., Cberiiigcit. 
stoueyit«, X, Planos T. 
Saiilschmidt, vi.. jUrn. T. 
Seide. M., phoiogr. 
Avparate. T. 
Tieirmann. D.,Deslillak.7 
Urfy-.iuQCt. Knu. T. 
tiöUncr. Ty., Sd)nst- 
ucUcviit. 
49 Siünngeocitnaltimg. 
V. Sdrwarz. (£., Kfm T. 
Äedror,O.,Magrsir Acaml 
tiirnnbl, SL, ^iothngeit. 7 
BueSke. VI., Ww. 
ttarltonvolelii Restauranl 
Astoria G. m. b. H. in 
Lign. 
Eger, E., Lehrer T 
Gnaclharbt. H., Txrait. 
i>romm. O., Magistr. Sekr 
GläSmann, A., Ww. 
Gruui'mann, 0., Natur« 
heilknnd. 
Hartwig, Ä., Dw. 
Hernt, ttl., Ww. 
Hennig, G., Schntzm. 
Hureflo, F.. Ansieti. 
Labemann, E.. 'i lurncn T. 
Lehmaun, N.. Werlhel». 
Linden (Äcunb(t.*U>crtuev 
tungs'Ges. nt. 6 H. 
Mayer, A., Architekt. 
Müller, D., Stichler. 
IHeidjel, 81., Kondir. 
SabrowSt». A., JnsveH. 
Echladiy, O., Buchhdl. T. 
Schröbet, (ilfttebc, 
jbonfiniren. 
Sonnenberg,G.. Schlosser. 
Vanielvw, v.. Tini'Ier, 
Boij. Äepäckträg. 
10 E. Beder, Geichw. 
(slarfelj. 
V. ^nooivcubau! 
ÜI. st. Linden 24.) 
Durnan, P., Sprachlekr. 
Bailian, M., Melailard. 
Emem, O., |>flbrkbtiekt. 
• ElSholz. Ll. Pensionär. 
Klein, X, vr. SIrV. 
ftlud. K.. Pensionär. 
Lange, W.. nriieur. 
Leber, HandelSm. 
Lüdike. E., Werkmür. 
o.MaiM-ki.E..Privaiiere 
Meitn, O., (rt}enb.©rfislf:n. 
Mußhoff, E., Geh. ytechn. 
titnt. 
Palew.ildt, fl., Dreher. 
U'cierß, & Äahnarb. 
Kotz, yl., Schleifer. 
Soejcr, P., Apotheker. 
50 Wier>.ba ilobriorb. 
'Sitte. Ä, Telep!). VltB. 
•51 E Schulz. H.. Privatier 
t Tempelhof). 
V. Ei'en, 0.,-schlossermsir. 
Bor^ernehn, ff.. Schlosser. 
Öxül)l, G.. Oberlehrer. 
tfuttliiG. M.Schneiderin. 
5retl'cv.3. 'S., ’^a uarb. 
<«ocrfe, >j., Jldliter. 
He’.big, T.. yicitliete. 
Vnßtvig, B. Vetläuferln. 
Hange, Holzhdl. 
— VI. trru. 
Lwomann, H., t£ofvtier T 
Monölt. »{., p,a(mntel. T. 
Petereil, Dl.,<Di(iu‘rmi.r. X 
Saune, V(„ f\rnit 
Sdieer. I., Cb.galilmstr. 
Cchwenenöki, t 
^otgt, C., j'.iegrleihc 
33.) ch v> um: f),sv., Pen ft onär. 
Waldmüun, (>t.# 
<5d)iiebrr!t. 
Weis;. H., Buchdrukf. 
We Bbccf, Werkmstr. 
'»2 E V'strib, ff.. ^(jüa 
(Sic’nnh 13. 8. 
V.'ilütrni(iim,Vi.. Lerwalt. 
4'cdvcuö, x<, 'Stv. 
j'iel. >s, Maler. 
Bollmann, vi„ WsiÄarB. 
Vto.niuCiit, 0.. Büfettier. 
V-veUfchiictber. H., .uü er. 
BuniuS. iy., 'j?nl;imrb. 
Tovl e:de.^..'i a imirtm E 
Dowe. K., Maurer. 
Du^a, K., Bud)bind. 
Edhardi. K., Drech'ler. 
vtigel, M., ^andagiit. 
Enett til.. (ja.wf. 
Felduer, A., '^ahnarb. 
— O1., Schlosser. 
HrlL>)Lrsoovt.^..Vaknarb. 
Gens. u:, M-iler. 
Bläser. C1.. tihtr, Geh. 
©roßimutn, M., 
tedmcibciin. 
Grube. 0..Ob.Postschaffn. 
I-ir;eilck. F.. ’^rnftütiar. 
Hahn. G., Zi'mmerm. 
Hansche (?.. 'Siv. 
Hurii.ip:'. VI., Schuhm. 
•Veute, §., Kontro-7. 
Herlöw, VI., Wnlcr. 
Hernitait», N.. <SchIoffcr# 
mfti. 
Homncimi, G., Gelb- 
brieitnifl 
Iacobu8.S..chem gaBrikT. 
9ütiibow:’fülM..tortiei{r. 
Jasver, H., Otu.Uflcdjr. 
itttbcrnislitit, \u 'Sachter. 
Jlahle. M., Ww. 
KarraS, s^., nltcher. 
Llemps, VI., 'Sw 
\ leibet,.(x.SiYafcenMvnig, 
Kleutdiensl. P.. 'S tu 
stieinm :cin,0. Stratzenb. 
?\Ut)C 
Klnska, I., Bäckermür. 
Köhler, M., Pläuerin. 
itrüicr, A., ^anAieidien. 
Krmnmrey, R„ u.i)tnb. 
2leamt. 
Kudiarzewski. A.. Maurer. 
Le-ima.'.ii, }y., Schnbm. 
Lindenbttrger, H.. Hochb. 
Schagn. 
Löschte. L., Plätterin. 
Mangold, (£., Scnntibex. 
Mcacl, O., Vlrdtitekt. 
Mewes, E., Ww. 
Michel M., Ww. 
Motkenthrn. Hofrat. 
Moranz. Kl.. yiöbert». 
Müllci, (»ieschw.. Damen« 
itimcidczei T. 
Noack, C., LaAerlialt. 
Vvoifte, K.» Po'l'chassn. 
Pinscler. (r., fyiiut. 
Poetz'd), G., Ww. 
PozorSü, iy.. Ob. Post« 
'chani'. 
Slcbcyli. T.. Ww. 
yite^l, Ä.. Gürtler, 
titöhr. D., Ww 
ytohrbeck.O., Mo'kereives. 
Schmidt, {>., Schlosser. 
— M., Tischler. 
©chiiciJeitbiirg.tiK.Lchrcrin 
Schulz, m., Ww. 
Schnmrzlole, ä, Vorarb. 
Schwede, öl.. Bahnarb. 
Specht. E., MimitternT. 
Svielbew. M.. iviaiu* 
Srahl, W., 'L-'oslbole. 
Eteinke, Sw. 
Siorri), K., Ww. 
Taubi'v, H^Hochli. Schaffn, 
llkk.'it, 0., i*)QiiSbieit. 
II-rich, VI., \ onriiion. 
We».'nberg.!'s., Po rschassn. 
Sierf, VI.. Ht'izer. 
VL!olßnrg,(£., Siat.Sd'asf». 
^oymstim. P., Ww. 
*i3E Weubisdt, Ä., Rentiere, 
(9lfißbeflr. 17). ß. 8. 
V. Wendisch. P„ Fahrrad» 
hdlg. T 
eipoc,, Lagcroerwalt. 
i, 2., KlrnL ,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.