Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

'r'':i~\‘Vi''^ '7^'"'' *‘ ' ’’ \ ' ‘ t *Cf’ . " *'1 '’ *.'’" > v 
v.l'ifKf7!*"^! v" *'* 5'. ‘ *v * v-* :* vrili*tfvw 
■<*.•»V v-r:‘ 
Bück 
341 
Bubach 
Xeil I 
Buck, M., Ww., 2tegliv. Schlotzslr. 25 E. 
— Mari?. Sro„ 959, Freiligrathstr. 8. 
Dueck, \. st. Bicr, Vyck u. Byk. 
— Mär', 'Ucmiif., N W ö*2, 2penerstr. lu Gh 
— Kar!. Gaskw.. WilmerSds..Prin'.regenlenstr.53. 
-- 2tu-viir, >tmiim., Nenkölln. P'lügersir. 82. 
— :Vin)-,Zi!Ujk’tmitrv 5rfjü»cbsl., Hol!e:-'ricdbcrg- 
»irsisjc 16 ls. 
— .Hdm\FtL.Wi5,i\uün3u,^U3lT.P» }6.497U. 
©Hfiströt Fritz. iJiciuü'v, W15. ftainucimr. 2t: 
%wg. tu f. E. T. 2icinul. 4747. 
iöuitart, Cifc, ^nlüiiiaiiuv, Friedenau, 2u&iucil* 
fovio lht. 
Burkatzsch. (rthat'tfift, ,yrl., Wudihttli., 2lfgliy, 
.oolftcmifcfjo Sir. 7 Yax\i?. 
— (Slhicde. geb. j'oiiv, Wmvbemi:., Friedcr.au, 
fiirrtiiir. 2 Enlg. T, 
Bttckan, -viUiitL Mn'vi;’, X-‘S \!;!vn>i;s'imtov2tr 
Sir -l^i IV 
<£f)nrIo!te-2ir. 70, J. iMii’.r. 
Öitrf&c.%viol)amvClv]k‘tUnvft!., h5o,2chi'ith m- 
i(va*V‘ 1*1. 
Burkdahu, Luise. ^'iv.. X n3,2dra>dbi,i<:a,2tr.lO 
Äuckdo!!, ivisl’t>, .v.clüicv, (iluuluitenbg., 2d'htter. 
str.HC 72. 
lÖudc. Vhuiuft, tinüiu, McmMt, '-Wcscrm-. 12. 
— FriviniuiiiX Woiihv.b,, (javU'nott&g., 
(rtinibvtfi.Bir. <> IIF 
— VUi'vanbcv,.U<tmm., 2iegli\?, 2d)iihiwrimv.70<i. 
— Cm>, Mlemcncr, 'JJciifüKtt. .Uucicbi'rfm*. M- 
— »vra.r,.Maurer, 2tcgliq £rütnl-fem\10,i.Pint. 
— (sömimb,'Jicii)ii.'Ji(it,'2d)öiiiliq.,'l,iaI)vntf[)e5;v.l. 
^ Ju'stfcitciiipf, X iv, Müllerin*.‘.«UI. 
— ,bemann,Ufirmarl)..S\V<^,.voll i:!aimfrr.*J3H.Il 
— Rtl, SO 33, <5lienitv. 73. 
— Irimno. Wuhmir, SO:iO, ätntibontv. 13 H. I 
— Zal,'l, Pvit'L.icre, 2kegliy, 
— ‘^tHVLBrnnciiieriit.SWr^.VioniiiaiiitiuvJfJ ll. ls 
— Barbara. 'Sm., 2tviiltv. .yaiVvür. 12. 
Bü6c. a>., ^uualtsli', X 58. 2ihlicmam;itv. 41. 
!3ufTc(, twatv, ^nmbtnbexcibcj, S\V 4S*&vlbehi 
str^c 121 U.,L.vmmiiti;2d)tiba^Hrfibinbi:rci 
— Fvtv. x'ti^cr, CifjnrlotU’ttbg. 7i-tiv;is<urtVT2tr.'l 
— Zhce,iTf[diciunili,..Wr>7.'t>üt5hnmcr3lr.7i)ir.III 
— tfbiitub. Mechanik., W5,7. .Vüd)fird'ür. 21 IV. 
-- Vlmm, •p-itsiiltaltcriit, XV/52. Atirrfjftr. 11 H. 
ßWeit, Hat!. Braudin'velt. n. M nior d. £ 
Üiilucä. 2)tantcuitcljtr. 17h H. 0—1!. 
— Mechanik..X5". Slnumcrftr. ll~ TT.IV. 
— ^oicyi), ri'cvfcfrct., Cucrftr. 5 1 
Buckcruuker, .vcimirti, Tachdeck., XW21, isVil: 
In’iiüvhauvniiv 2ir. i> II. 
— Äa:!fSal»riiuhI»ülir., <^2, Neue Friedrickistras^ 
Viv. 11 !i. 
— Paul. Halior a. D.,025. Kl. Aleralr-crsir. 17 E. 
— (v'unl)vlr..va!ibeIviit.,(?l)nilonviii^.,<pvtvoamcr 
(2lraf;c :H. 
— Hcrm.. Ktilimr.. 0112. SRii^iioihr. h*m JH 
— (»jotihavb, Maler, ^itarloucni^., %'vivbamer 
•straHC if. Knlg. 
— (iTitn, Msiiircv, O U2, Pe'iei'.koü'isrr. 4n. 
— Iolianna u. Lina. Buch» it. slimuhrucfcvci, 
0112. Weichselltr. ;t. 
— Mari?, Lehrerin, C 2o, ßl.yisenuibvrfn:.17 Iünlg. 
— Dlmto, stell. -Srucf, Ww., 0112, 2charnwebcr: 
stras;e 
— (5mma. Ww.. XOJw. ,<tr. ftrmifruuci' Sir. 7» 
— Ww., 0:t4, Warschauer 5iv. Ii3. 
A* Buokendahi Nfg., bcgr. 135!). ^abril 
von Bierdruckapparaten usw., S 42, Oranien- 
straßc 02 T. Mpl. V972 [BK 'Trcöd. Bk.j. 
lytiL'rf. 8 42. Priiizciistr. 9i> H. Enig. Juli. 
\t. i^au,\c«. 
Wutfenbfllif, Alsrck'. Burs'l'all., Virtifcvf., Unter 
den Eickcn Gh. 
— Vuwm, ivi-oti Xircft, AVoO, Präger 2if. Ist J. 
t. Iihld. <ir,2. 
ßiidfer,.^!irt. ^etriel'-öasnir., Bril;. 4 -7, 
— (i-ntfi, (’töch. -elr.,Lichter?., .vtiiibcnburqhiimiii 
iKv. 50 II. 
— ,^-ritz, ^Uiroyetal., ^cuföfsir, Wair.;liksrr. M. 
Mar?. Hauvikaü.Nrnd., Momuu 
fciiftr. 2t J. 
— A., ilanfm., Pankow, 'ßcfiolü.niftr. 22. 
— Adolf, Kausm., Paukolv, Kavaliersrr. 21 Enlg. 
— (ycor.i.'Amifm., Charlmterü'g., Brauswrslr. 16. 
— Franz, Mflstifiv. ^cstmh, Wilm«?rsdf., ^.'egcncv- 
ftvafjc 17 ls. EiMff. 
Friedrich. Nechn. Rat, Schönebg., .^liz-str. 41 
E. [BK Deutsche Bl. Dcpk. l'j. * 
•— Nichard, Tapcz.. Gfcfltiy, Moiumn'iniv. 14 I. 
— LouiS, iSetdicm'lcIIcr n. T., 0'^, Borlmqener 
Strafe 2.1. 2t 1F. ITT, 
— Gertrud, Biisett^liiile.X'^ 43,3a1 IjevÖccrftv.ff XL 
— Ida, Filiallcilerin, 2chularqenü^., Nnhlcrer 
Ctraße 15. lli. 
— Wilhelmiiie, Putzmacherin, N Wn2, Fleilllug- 
ftraßc 1t. 
Buckermanir, Wilhelm, ^riedhofZverwall., Ma* 
Ttciiöf-, §chöiiebi'rgerStr.146 T.Süöriii^ 3169. 
Bttckerra, Nenchold, jitirmcrirr., Neukölln, (rjnfcr 
2lrnfic 110 ]. 
Bnckert, Enttk. Eirrricht., Zicinickendf., Ncsiocn;- 
slrasie 75 IV 
— Bruno, Hleuerjctr., XW21, Vrcd>.'wnr lt>. 17. 
— Klara. Handelst., N20, Panl'uv 44 IV, 
— 9Hma,^eiun‘rc,'X^tu /chtirlciticrbg/Vciinloui« 
itmi;v 21. 
9ü*fert/.,lUiV‘iii.»v«ljrrj.,S02i),(i-ji'l);iMCTUü*;(iliri 
Lüciscldt, Ernst, Sdml’nnitiir, X\V 21, Xitibcrfci 
rirstRC 0. 
Bnckhardt, Albin. , Ber¬ 
liner 2ir. 112 I 
Drrrki, «ijcnrg. <tnn|m, tiinuliuiciU'n. ^:u'bticr«v 
nral;e (> /. 
— .vcdumt, Pnvaiiere. illnivlcitviu'i-*., 
ftraiji' <>P. •'!) K. J. 
^ätfiun» trnm, Tivl. 7>n^c>-, 'Wtsmou&Jif. 
Manier Sir. 11 UIi. IV 
— .Uail. 0 112, VlUii'liiitvüv.:!. 4 ls. 
— ,'rira, ftcinf'jiil'b^w W TA ^lirrlu'tae: 
5'vafu* :)5. .T» I'.i'!^. 
Äuriiskif. («fnnuff, Pn^atw 10, ^ni'.-v 
i'Meüti'iiüv. .'2 iV. 
— xjcöiyu’;, qeb. Muüoi.'^lu.. »tidcrSir.l 
Bntt'lc, :)iidmvl), S^U^iei. 0 17, hloij'eritr. 7. 
Bücclr, .^enrleiie. Tfimuu», X 24,Cvauienbtirflcr 
Btrafiv tV.ll->iiLr. T. -'ion. 77H. .T—tt. 
Siifflcrt'.VliiiV-üv/yhiiiM'cnvclr .O/.J.^bciin^iiv.l. 
6Iaz Bäcisling1, Wulb*. Zill'ci'ivr., Bijv'.l. 
icric n vcöernn'., SWtkS RiicMirtnir. 205. 
l'l'. SiCstlK1» MbnM'mi'. 7N>' Knlg. 
Bttcknraun, Karl, r,Yi!(!)foivVrviii(iMst, N\V 21 
luniiflr. 77 T 2H‘i Äolin. dir. 52 T 
-- ,W 2ir. 12 [II 
— Paul. .yiuiotiidilvr, 0 112, 12 I. 
— Paul. Holzekruösbrl., 2rc; Ror.nflüyc für 
Lct^cnur., fl. Modelle u*iu., S14, Momutaiv 
bc.utciulr. 45 U. 
— Murr, tiom'w., GfiarsoncuCa., Tanro^gener 
2lrm';c 42. 
—  AwMmnib.Mii  Um, 2choi;eb(i., libci'iic-fi’tfn 21:i. 
— 'Silfje(iii.Mnnii".irJi(M!fü!hi,.CHiln’n^!Ieri;p!('.5l 
— trmincr. V'nl;cn>, Svfi, ^ur.imcrftv. (•. 
ÖittfaiÄRH, Vi, Wer'inslr., V'uniemV., ,%tuc>i’i i i’icu- 
fttÄR« 40. 
i9ihfncr, Karl, (riicnb. 33oa.ia. Lichter- 
fi’löct: 2tr. ;i(5 Uli. IIF. ^Pv't 2üdende>. 
— -'iarl, Trplom. ^inuiiicur, X\V 21, 2clilcZ- 
wiger Ufa* 15. 
—- Wilhelm.Gärtner,2ie.ue. >üadr. ajci^üv. 137s. 
— Ctio, .StV.iiuil'faint, Oli-t, nilrtjtliofoiMir. 22 II. 
— ßuttmeb, .Änlicher, XXV 7>, «tepbnnfir. 7,211.1 
Theodor. 2ri)lü‘jcr, .\ Fclnnarn'ir. 14 IV. 
-• X \\' 52, 'ScrMitr. is IF. Knlg. 
Ättiko, Paul. Mtutrcv.’-Uuniviibf., itdniiiftr.OH.I. 
— "'»istav, kontier, Neukoll.:. Münchcnci 21t. 10. 
Buckolt. Helene, .ycimarblrii»., XO 1S Weber 
firanc 1. 2 If. Ht 
Bnckow, N'rchard. Falirurozubeliör. ^lekirotochnik 
e:i gros, S02f>, Cvanicitftr. 172 T. Mpl. 4709 
— '.Ködert, Helbssieß., O.alvani'eur f. Gastwirts 
ii. HauSdedarsöarrite!, 842, Alerandiineu 
straf;e 31 IF. 
— WU^el>n,Hei;el'. Wcisicusee, B.'UinerAllec 174 
— Max. Inge,'., XW 21, Bremer 2tr. 51 J. E. 
— Paul, Mannt:., Bc;. ^‘orücn. d. 23. 2iad:bez. 
ti\VOS, Markgrasenür. 7,6 II. E. T flir. 70ö0, 
8—81,ü. 
— Witiielnl, Kausm, XW 10, Heidesrr. 55. 571 
T. 7075 
— Karl, Kellner. HO 2t), Cvniiicniir. 2iW HT 
— Willielm. Kellner. NO 43, (i^orgenkirchplatz 22. 
— Mtty,.^niftDro!chf(,niilln,.,2i('iiliy,Mohfcitr2Gb 
— Wilhelm, Rutscher, V 25, Hirtenitr. 17 Vnt»; 
— CtUl.Mas»hineninstr.,X055,Hrttela'idür. 42 tV 
— (rrnit, Maurer, V(b(et->hof, MMsnur.cfih*. 2S. 
— vtiliiti, Med)niüf., 2re^liy, 2ad>'e!'.naldsLr.1IF. 
— i*>rivbniü. Monteur, Nieber'chöne:reide, Ber¬ 
liner Ltr. 65. 
— ftritf. Portier. Ncukölln. tJf*crfir. 54 IF. Knlg. 
— r)lobert,Ponkchasrn..80 3,;,Bee:!iian!i>lr. 3I1.I. 
— Cito, Nenlier. 0112, "IVnlbetieifiv. I. 
— Nobert, No^'chlacinsrtt's"., l>. Nnglückssöslen 
ciq. Transp. Äa^en z. Bernig., be^r. 1866, 
XW21. Gtromftr." 33n. 
— Ennt, 2d)loijti, XOlS Pali'ahennr. 15 I. 
— r'lntou, Tisd)lcr. Neukölln, Berliner 2ir,2tKIX. 
— Willielin, Trainer, Cbarlouenba., ^ucdridi 
Narl-Platz 8 I. 
— Willi, Psrsich. Beamt.,X5^, Paptrsollecll II 
— 0. Bnckow, Damenimiskbeibrk, Engr., 
Erpori, SO 10, Cörienicker 2lv. 8v. 87 I 
T. Mvl. 4388 [BK 'Zeitliche Bk.. Depk. y, 
Poslsd)eck J05hl] ^n;aß. Carl Draun. 
Luise, geb. Dochan, Lsli?t>es'erin, l'2">, LandL» 
berster 2iv. 71 I\C 
Lniie, In^alidin, N37, Templiner 2u'. 7 TFT. 
Margarete, Lesirenir. SW47, .ÜrcuU’crgitv. 22. 
Tberese, Pension, W5i>, Vliivf’atfj.'i: 2iv.32 1LF. 
T. Sicinpl. 2214. 
Luise, Nenienempf., X3i, Bcrnanec 3iv. 47c. 
5llam, geb. Stephan. Wrv., Rentiere, Frie- 
denau, Wilhelmshöher 2tr. 7 1 
Helene,Stenolypis!in,Friedenaik, Shificnrautö» 
strafte 47 Oh. IF. 
*4^ c r t iT/^csc Mho »i i *i! i». PO nr.f m 7« fi i*c :t» u*. i»0. 
Brikkow, Ainalie. Tütentleverm. 0 27, fihouiftr. 0. 
— Sllberkine, geb. Ww^ 2chöneberg, 
LHöni^Lwcg 39 Tf. 
— Clara, geb. t^runow. Ww., kO3.^alckeusleinr 
slrai;e 43 IV' 
— ^olu:ii!:a, ÄN'. X055, iiohuorcr 2ir. öIF.I. 
Buckowcr Kies»g:rubcii Wüfcolm Rln- 
dorinanu, SW11, ^cvitbm^a* 2iv. 15. 1«’. 
T Uvv- 12.'H. 'Mifi. Will'. iHtndcrmstiiii. 
Duüowoli, ,uiv» 2chmnxb, X 30, Panlstr. S 
3. Puit. IV 
— .herm>:i'.ir.H::schiicuV017.Nüderödor;er2u ll. 
— viiiiiiu’, jvjuiiit. X i>5. Trijülr. 50 111. 
jhiq!ii:,'.VuH\'Uiii(hl, X  37.Voihimsiv.13. 
— Wintrtv, HüÜöcauii., XHI. Grannür. 38 IF. 
Äückreisr. i'l.iiiinX Telcqr. Asnst., Neutölli:, Kaiier 
n-iiciirid;«2iv. IV. 
ISufvv^buarb,Tncijdiri’niitr., W7,7, Airch&adiür. 0 
T. V *,tv. 2*.*5J. 
— Iriiuin:, Jvrnit, S 1!, Al:e oiifob’tr. 40. 
— Cm.nii, Mjbiiii:;, ().‘14. ^r.uifiv.rli’c jllicc315. 
Bucksöarrnr, Irrivr, 2chrtfiii|?, Clrarlotlenbg.. 
i'iriii’?:r. N II. 
— Lomu', geb. ("-rf'fdifv, 'St?., CyarlouenL'g.. 
Wnutm. 2 I>.L«r. 
Bunsch, 'll'red, Handl.i.^elV, XiV., C.ibeiMrbvr 
2nw 2S„ 1. IF. IV.. ‘ 
— Mur,-yrtiidiurtir, Ldnnargend^.. ^tanztt 2ir. 2. 
— Miir, jllenunu'v u. Nohrleg., Trevrow, Park- 
itras;e 2 Uh. Kulsr. 
— 2ertidIb..<Ltiini'vr, X055, ^uu’ntiiiu'lfivil'in-.3-1, 
1. II. IV 
— (iitQi’ir, Maser, Lankwii:, Mavct Wilt'elm-2rr. 
Viv 20-22 U\. 
Bulkschat, P, jiinitiit., ‘Stifivitfev, 2ebannr.54M 
— Mar, Maqi>lr.^an;li'i,Charlonenbg,(Luericte- 
jtmiv* 37 I. 
— 'S:ib:Ini, 2dtlo?iiir. 0;M, vhtbeitci- 2(r.:Kl 1TI- 
yitifvlev, Vümir, .'timtvolkiitmii’., L50, Dienen- 
bintiii'. 7.2 l. 
Bucksmaicr, (iais, ^e(;. 2cfr., Uharlottenbg.. 
.U'amih'. 103 I. 
9arfKi$,.v^vnia!u;,i!flttfm.,W50,?lugv'bl(rivr2ir.l2. 
Bnü'wiy, Karl. Bohnermnr., kSharloticnlitUst, 
2dtil(cntv. 111 IF. III. T Steinpl. LlHl. 
— P'*.:il, Fleischer, 034, Zorndorker 2lr.50 Gh. 
— Paul. il’ialcv, Charloltenbg..  2chillcrstv.9-lH.1V. 
— Buckwltx & Oediegor, Chemißerie 
gpöclale, HerrenEslalt. Maga^., W S 
Unter d. Linden 10 Knlg. T. ;{tr. 5222 [BK 
2. 'iMcichröbcrj. F. Bncswiy. 
— «yriy, .Unniiir., Lichter'., Hobred)litr. 5 E 
s. Buckwii) Ä Oedieger, 5i)emiictic sp^ciale. 
— Ber!kiolb.Tischrer,Cl)arlouenbg..2clul!ers!r.ll-l 
Surft?, Ritual«. Dr. weil., 2lc$. Ar;t r. Zlöntgcn 
oiogU u. Difiihctmie, Leiler d. Nörugeii-Aol 
b. llim'rrinin-'Jl.ii!. s. StaatLarzneikimde d 
Kgl. Univeri'uät. ,"s-nr d. Kaminergericht u. d 
Landgerichie 1, II. 1 [1 Bln. vereidigt. 2acli 
verst. iiic d. mcbiv Nvnigenversahren, W50, 
Tausnyienitr. 20 T. 2teinpl. S357. 
— Fannn, geb. X'eiuiir, ÄUutfmStv., \V30, Hohen 
imnfc’itir. 18 T. MIM. 2109. 
Bttckyö, Ernst,Kausm., 2d'önebg.. 6)nnavMüller- 
2imf)C 11 IIF. 
Buclawa, Leo, 2d)uhmmskr., ^'iuiu’t‘>bcrr, 
Angn'lasrr. 30 Krflg1. 
v. Bucovilli, Karl, Frlir.. Ingen.. Charlottenbg.. 
Bismarck'lr. 09 Oh. TU. T 2templ. 11255. 
8iiC;V VI ii na, geb. Packhunier, Ww., Prtuiuiere, 
yWOl, TeUower 2ir. 2.1 1. 
Luczat, Johann, Tischler. X 05. Xrififiv. 55 UE 
Buczcirrsky, Leo, 2clineider, ^teukölln, Berliner 
2tras;e 03 Enlg. 
Bnczek, Paul, 2d)tt(uir. ü. Pouiev, W*2, Beitel- 
bi'ssfir. 2. 
— Hcbwig. geb. ä?eber, Vritz, Cliauneestr. 4 
ÖuCitftu^ti, I., Pol. C6. '-l’Jarfjtmuv. a. X., 
N055, ^kaugarder 2ir. 17. 
Bnczllowsky, flbolf, Fabrlbes. n. 2ladiverord- 
ncii'r, W57, Luimenthalstr. 13 T Lzln. lOHi. 
8—10, f. ßabrif für Tnrngeräie Adois Viiczi- 
[oh)5f|i. 
Buczinskr, Josef, i^nfiiv., X30, Pantsir. >5 F'nlg. 
-iamölanS, Ob. Posisüiaffn., X 30, Panlstr. 85. 
Buczkattlice, Minna, geb. Lubiy, Frau, Nenkölln, 
Mnnil'ener 2iv. 23 II. ls. 
Vuc.'.kiewii», Heunann, Tapez, XVV87, N^siocker 
Ctraße HS II. II. 
Buezko, Martin..'konsiturcnhblg., Cbcrrlollcnbg., 
Kantflras;e 38,t Eiilg. 
— ÖoitUcb, H'l'öichanner, 0 34, Meinelcr 
Sirnsjc 10a IV 
Amalie, geb. ihiiMi, Maschin'.stic>w., 031, 
Tilüior 2n; 77 IIF. 
öitc;,foU5fl|, Brnno. Krasilllagenniiirer, NW 7«, 
Ctet'hanftr. 52 IV 
Biiezkowska, Ivranziska, Arau, NOI^, Pnli- 
sadensrr. 75 H. X. 
— Marie,Frl.,Aert«nserIn.80 30,Man!ennelstr.7,lr 
Buczkowskk, Johann, Äasarb., X’O 55, Chobo- 
wieckistr. 19, 2. Ausg. 111. 
— Franz. Maler, NW87, Alt-Moabil 55 ErtUj. 
— Martiit, Zuschneider, SWOS, 2clni^e:-itr. 53, 
i. jttvtii in ^urlvivHi, 
Bnc-kowsch, F., Schttciöcrmffr., SW20, SZHieit* 
walder Sir. 49. 
Buczlch, Anna. geb. Himmel, At'sicckerln, W37, 
2legliyor 2tr. 02 Enlg. 
Buczynsli, Johann, Kupferschmied, 5i06u, 
Boizolvlir. 4 II. IV 
'tiilb, Nichard, Direklor. Cbarlotlenbg., Kalser- 
banni: 20 Enlg. T. Äilh. Oiv,:?. 
— E. Bild, OlaSglfthIitfusörf. „Victoria", 3XV 47, 
Jlvcu^bcta'ir. 30 T. Shü 5222 (Pojtschcä* 
Attn. 227-101. Inh. svrau M. Bub. Cp. 
— 6^'org,.Uau'iu, SW47, G5rofjt*ccrcnftr. 24H,Cp. 
— Leo, Maiiiiit., H 42, Orciniensir. 07 I£ 
— Müriy. ctait'M., W15, 2tuinnchc 2tr.73 Enlg. 
T llblö. 1720. 
— 2., .Ucntjui., Cbartoi'tcnbg., Tahtmannsir. 9 
T. 2tc'iiwl 1230. j. 2. Bild L ^o. 
— 8. Bucl & Co„ Knov'saürl., C19, jUie 
Leil>;iger 2ir. 10, Enlg. T. ,^ir. 10149. Jnh. 
2. Bud n. x-lrthitv Iyigr'ohn. 
— Moritz, ^enrier, Charlonenbn'.g. KneseVeck- 
stra,;e 33.31 III. T. Slcinul. 14017. 
— Mariha, stnitsti*., W 30. LindancrStr. 4.5Cp. 
T. Hrf. 52?2. 2—3 (Pokischccl-.'lio.), s. E. Bud.' 
— Anna, Prlbatiere.^V l5,5Lnrsnrstendamm Z6.39 
T. 2teiiul. OfJ8s’. 
— Clemenline, Privaliere, 2d;i"it(Bg., BerchieS« 
gadener 3tr. 21 If. T L;w. 0307. 
— tih\! Maria. Schrislsiellcrin, 8W47, Grob- 
beeren'lr. 24. 
Äuda, .;'aver,Ci'enb.Arl>., Charlot!enbg.,Haseler- 
[rraüc llil 111. 
— Waldeittar,Fri'enr.X53,Danziger2tr.66Enlg. 
— Johann, Gattw.. X \V 87, 2ickingenstr. 4 tirdg. 
— Valentin, Gasrw., W 50, Paisaner §tratze 
Nr. 25 Enlg. 
— 3o[ei, Okrnü>chbf., Charloitcnbg., OJafucini« 
slras;e 13 Eiilg, 
— Vrnno, Heizer, N4, Bergitr. 2. 
— Malhiav, Laternenanznnd., ^W21,Dili)el»t§ 
havener 3traf;c 58 H. I. 
— Ciani-älanö. rens. Magisir. Beamk., W 357 
2leglltzer 2rr. 8. 
— Johann, Portier, Frirdena^r, Wiesbadener 
2fraf)f 80 Enlg. 
— 3, 2chloiier, XW2I. Waldcnferstr. 5 Tt 
Roman. Schneider, 0112, Pettenkoferstr. 87. 
— rvralu, 2chuldien. b. 7. Wem. Schule, Wil- 
inersdf., Weimarsd-e Str. 21—2t T Magiftr. 
Wilmersds. 
Margarete (>rl..Cl)arlüllenbg.. Guerickeftr. 37. 
— Marie. Frl., Pavierhdlg., XW 21, Gmöcnef' 
2rras;e 40. 
Bird ach, Tito, Vahnark.,^riedrichös.,BerlinerSlr. 
Nr. 25 rv: 
— Otto,Bucbbrilck.,Niederschvnhatts'.'n,Gcrm«men- 
'trai;e 30. 
— Arthnr, Vnroborsreh., Pankott», Floraprome- 
uade 28 s. 
— Albert, Ixclbiu., SW29, Frieiensir. 10. 
— Ctlv, 5lcisrfu’v, 0112, Weserstr. 35 >F. T. 
— Crnsr, Oktinu., Oberschöneweide, SchiHer 
bromenade 2 Enlg, T 400. 
— Bruno, Gürtler. X 37, NheinSderger 2!r. G7B*. 
— tUaul. Gürtler, Neiniclendr., 2chivat^str. tOIL ‘ 
— timil. Hobler. N055, (9 reit irr. 18 H. l 
— Kausm., X055, Cliodowieäistr. 15. 
— Franz, Kistemiiach., NO 18, Är. Frankfurter 
2tras;e 117 IIF 
— Franz. Kolonialmrhdlg., 0 J7, Goülersir. 23 
7i 5tgif. 245. Fit. Charlonenbg., Englische 
2imr,c 24 T. 2teinol. 0721 (BKj. 
— Paul. Kutsdier. 054, SIi)sciUhnscr2ir. 18H.I. 
— Friedritb, Lolc: rotinsühr., Viiim’nbg., Lessing» 
itrarje 10 IIF. 
— ivrty, Losl)morll'l'ei^.,Cballc'tienbg,2pandaucr 
2iras;e 
— ^iib.A'yfutUüiivfic^ ,XW 5, P e r!e b ergrr 2 tr.18. 
— Theodor, Markn>altenarb.. 0112, Liebigstr.25. 
— >nllno. Maurer, XW 87, Alt-Moabii 55, 
«ii fg. B Enlg. 
— ifrirfi. Metallarb.. SO 33, Culirystr. 23 IV 
— ^ortlicb, Parkwämt., SO33, Tadorsrr. 16 Gk 
— Gustav, Pförtner, Tegel. Cdilicperstr. 76. 
— I^jrcd.Pal.Beamt.,NenIölln,Münchcinr21rL9. 
— Karl, Postbeamt., Lichienbg., Lfnm!mclstr.l.lal. 
(Post y?iiiim!C^bst.\ 
— Hermann. Pu«;cr, N59, Si)dinier 2tr. 1 HT. 
— Frarrz, 2düo!ser, N31, Nngetler 2tr. 15 HT. 
— Mar. 2christletz., N055, Tanziger 2tr.41 B'. 
— Hcinrid'.2lras;enb.2chassn.,X>V 87,Turmstr.61. 
— Max. Thealerarb., N37, 2tnIlomci'2lr.35I\'i 
— Herrmann, Tisdiler, Sckönebg., Fritz Reuter- ' 
Stras'.e 10 H. IV 
— Olto, Tischler, 0112, SViifififdiitv. 30, HT. 
— Wilhelm,Tisdilermiir.,X'0-13.  yZcuc.fi5nigfir.33. 
— Friy, Werkiinkr., Niederschönhansen, Uhlcmd- 
stras;e 7 I. E. 
— Nil In, Zigarr?i'l>dlg., X31, Äilernr. 46. 
— Helene, geb. Menze, Frau, Ncimtfcnbf., 
natenstr. IL E 
— I., Frl., XW21, Turmür. 2< 
— Emma, geb. 2chnl^e,Pvivaiiere,X^3I,Ven:auer 
2rraße 111 Ii. 
— Tc'ti. 2ti Meiden:’, X37.  2ir.11. 
1» 
i 
i 
,;,E 
j-ji 
-r 
.$r 
■i 
■]> 
-W. 
i 
■■V" 
- :f 
.ip 
:1
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.