Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

II. r-u 
Konsttlate 
8 — 
Konsulate 
r* 
Stemme«: Äonsitl (fehlt |. $.). 
Lronrbeim. Vimon >nflen. Koniul 
Milnzenrholtt.Vtruf^konl.. ,uget. 
tzr»k»rtt4da»d: WNh. Bubrtt Btz», 
Koniul 
ötedttitsftcb * Di;e-Kousul (Übst 
I. 8.). 
Vrlmstad: Q3tic»iTcritsut; dir kcmsu- 
lor. Geschallt werden z. 8- von 
d. Vcrwclcr d. Konsul, 1. Aren- 
bal mit roobTQtiiommcn. 
tammtrfeft: firni., bie sonsular. 
©eiÄbfti werben z. 8« von b. 
flonlul l. Lromso mir wobt« 
jenommen. 
Äfogerd H G 9*i3rn. 9?hrPonful 
Ärifttanianb: Schi wer. Dolmetsch. 
I. D.. Konsul nd int. 
öletfefiorb: Albert Seeland, 
Koniul 9lptni 
•Krifllonfimb: Dr Fruls, Zlize-Kons. 
Laurvig: Vi;e-Koni. (iehli J 8 1 
Dle koniular Öe'didftt werden 
3. 8. Dem b. Gen. flonhil 
firtfüsliiisl mit tuihrti'ri^mmett. 
Brevig: fiarl V 6 tllbtetfen 
Konsul. Vlgrnt. 
Mob: WnfhotiMcn, Tiv-KonfuZ 
NanrloS: Wi^PonI (fehlt 8.). 
Narvik W"'t>emor tbHc PtmUil 
•Slavait n’r: Gros v. Pfeil u. Klein» 
GUffufb, Vize - Kons., Kons. 
nd int. 
Egersund: 921c. Mocl.cr, Konsul. 
Agent. 
LönSberg: Jakob 0. LvngaaS, 
Dize-Kcns. 
iromfö Tbeovor Jeden- Konliit 
Cslrbfl tpiif'cpnful sfehh l 8 ) 
Kirkenek: 9toffun, Kons. A§en:. 
QaDso: Scbflnbeobfi Koni ’flgcni 
C(ffmcid)4Iti(tiirn. 
•©röffo (flrpnftflbt): Lernen, Konsul 
*3?rtinn: Dr Weoar. ÖK'ti. Prnlul 
z. D.. Leiter d. Konsul. 
•iNDoprft <^ra< v iVilrltmbfrg» 
Bfimmhnm Gen Ponsul 
6?rutif, inact, n. d. Char. als 
®lU'K01VUl. 
Wncnlof. Örfrnt. Konter. 
•Fimnt* Konsul flrnful 
Ü. D., in. d. Aber. als Gen. 
Kvut., 9<!tcr d. PottM, 
V. Knel'sl. Sefret. 
^Innsbruck (Tirol): v. Kiilmtr, Kons. 
•Vembern (huiarb (>eutie, fioimil m 
d 6har. cH ßrn Konsul 
CjfrnpmiH tBukowina): Pi;r-Koniu> 
(feblt z 8-)- 
•$rO(i: *rbr. o töcbiaitel, Konw' 
m. b War al4 Wen Koni. 
Hinttt, fcvet<ti, PcnVtr 
•Sarajevo: f+Sraf Epcc, Konsul 
z. D.. Leitet d. fioniu!, 
Befrei ifeMt t ;t i. 
•Tuest Dr ’JDmdel Leg 31« Koni 
m v ffbor 31«, Pcnl 
Pellmann Sckrel. m. v. Cbar. ol? 
Kanzler 
Laiboch: Ctto VindeiT, Kon! 
Aflem. 
bvolato Friedrich ©latiaflrbld) 
Viv-Koniitl 
Dien Rrbt '21. v Viebtg. Konsul 
m d 6bot alS den Honful 
De Evler o Vivenol Kanzle» 
m. o 6bar all Kons. 
Pauama. 
Der Schutz der deutschen Jnkereffen 
ist von Söoultn übernommen 
worden. 
Paragoay. 
•Htuitdon: t t Thrans Konsul, n 
b iVahrn biblomat Munitionen 
beanhropt i (Meionrtiit} 
Gtbrnc 6<het 
Öncnrnofion* hanL Nllrnberg. 
pfrfieo. 
•üettran: s. Geiandtschasien, 
Vern, 
Den Bcfnilt der demichen Interessen 
bat die Spanische Neaircung über. 
nommen. 
VorlttRflI. 
Den Schutz der Mutidien ^nteresien 
in ‘fortujol und '^«Rftimoen haben 
die lpaniicben Vkrtre1»i,^n libvr$ 
n"mmen. in Lonienco Mer^'l-Z- 
Gpflnlfn durch den n'reverl. Gen. 
Konsul in Prttoria. 
RvmSviea. 
Tie £ch)teij toi den Sdwtj der deut¬ 
schen Inreressen übernommen. 
Nußlanb. 
w!D^£fJii: Hauschild, ©rtt. Konsul 
nrl int. 
Dr W^l her, Karl. m. \ Char. al- 
luie»ftpnful jufleieilJ, 
T>r. WV.UeC, M. 
Dr 3?aefjler, Nuff. T-.r. Äisess.. 
jufl'teMt. 
•T'Cicr^'tiro* 18reifer, Ahn. Kons. 
1. D.. weiter des l^en. Kvns. 
Windcl. m. d. Cbac. aI5 ^rze- 
Konlul ^u?ff!It. 
KSnifl. m. d. Char. als Dize-Kous. 
jugetcilt. 
eoloobor 
s. Ttmelomulto, 
bchwedea. 
‘©oiciif’iirv: Dn Kilbne, 53i)c=ffoinu: 
D.. ©:n. Kons. n<l int. 
W^rl'trg: Hugo (?arlbcr,i, Kons 
Tlbus variö^P Donner Pizk'Kcmk 
Rotb^nbuig Theodor sinier. P^n- 
KongSbicko: fl. Cvabn Kons 
VI gern 
Vo'ftil M tHodbe. ^niti Tlnfi i 
Marstranb: 6. * ©fngtßon Koni 
ħen> 
BtromhaD: ) H BöIdquPci 
fioniul Qgtnt 
Uvvevalla: Andur Lüster Koni 
Vljtnt. 
Oalmsiob- OSfat CtH. Vize-Kon» 
Helsingborg. Avar Persson » Hen. 
nuifl Konsul 
HöganciS: D H Udvenbery 
•iUcm 
Kalmar: Gustav Kreuzer. Konsul. 
Rjrltlumn. <& 6t?. %lflpn 
Kouiul 
Lolve-bor-: HanS -aegec. Koni 
tflgfiii 
Karli-krona: Gurt Ed'offitt, Konsul. 
UjiiPgfiüNfl: Sari ftruich U)i|r* 
Kvniul 
Malmö: Äug. Echmitt, K^nlul. 
Cslarsbcmm: Hugo Wiilirröm. 
Bize.lloniul. 
W'sterwil: Uito Ctelnhvltz, Dize- 
Koni'ul. 
Vslad: Ragnar Gussins, Pize-Kons. 
2:oclholr.: ch v. H.'ris, Gen. fions. 
3. D.. Veit. d. W:n. Koni. 
ch Dr firbr. v. HaJm, zug. m. 
d. Vbcr. stli P^erKoniul. 
Riirer. d.il. 
Bdicitlcr, Dolmeischcr'Asvlr.. 
in (tct. 
Maas;. 1. E'.'ret. 
Kjcllverii. 2. dpi. 
OfUe: Oskor rlnrlnttfl, Konsul. 
Hern^anv: Auguil IohMn 9lot: 
ber(i, Konsul. 
CeriHttid?vit: Gustav bchtiin. 
flrnl, llflcn*. 
HudiliMil: tiumüt Tahlquist.Di;«- 
Kcniul. 
Lulea: WUü.. Dl;e-Kon>ul (|<blt 
I. 8.). 
Haroraiiba: Kous. ^gmt(fe()lt}. fi.). 
tRoirfitping- Rrifbi Äugusi Puich 
Pcnliil 
Nv!0p,ng: Qrnil tzrttson Qi|f* 
Prniul 
tlrdld ^kdqv si 
BfffiftteS <5frmann Anrev öuf* 
Koni 
6i't>rrbimn‘ VPilb tPiohn ftmt 
SunPSiOölI: Konsul Gustav Chmon. 
IhncS: Pi^e-^on'ul (fehl: 8.). 
tlViibg: Carl Umil Etman. Konlut. 
Schwel,. 
'Daiel: Dunv^rticd. Konsul m. d 
<3bar al4 Wen Koniul. 
tjtiPS Gftret. 
*Bern' II». Bdnirmann, Gen. Kons.. 
Vtiler d. iionhU. 
*©:ni. OVinler. sicniul m. d. (Thor, 
als Grn. Kons.. Lei!, d. Gen. 
Kons. 
’Vaulcnite: R ch. frhftngtt, Kvnsui. 
n ft.ibn Pu itiiiit OVn Kmi 
Dr »dtr'ciui, u^ft. m. b. Char, 
alS 3‘ii;-nenii.l. 
Timaim. d(il. 
C 20 ^rn'l. §ekr. m. b. L^ar. 
a's ihi Vrr. 
DovoS (>frm ^urAarp Koniul 
•Vujano: (^arl srrattfen, Kon'nl. 
f)r iiiflf*. m. d. Lbor. 
als 2'iic-l»c>nn'l. 
*2cf)osihi,'iiun: Sdiill n.ier, iioitiui, 
2cit. d. Kon>'il. 
*Ei. aU<u: (ir Rrhr. v. Sctmic*u 
b»tra*C'errli?bfim, fRm, Koni. 
• v D. m. b. !’ar. als Q:it. Kons.. 
Veit. d. Koniul. 
Serblcn. 
'BN^rad: t + Grchag, 2eg. Rat, 
Kcnfiil. 
Siam. 
Der e*uh tcr beiiMcf'rrr Interessen 
ist von bni 9hc?crlslii:>;n übernom¬ 
men word:n. 
Spanien. 
•©fltctlm: rrrbr. Ciiman d. bei 
5eü(, 0:n. ßciti v D.. Lei:, 
d. <5mi. fictu. 
Kalttiniiwr. I Srfret., m. d. 
CbJr alt flonjlft. 
Rieq. 2 Lekrei. 
Alpeciras: r>i;c-llons. z. 8 ). 
Alieanke: koniul (lebh j. 8.). 
Vl!meim< Pontiti (fcMr z 8.1. 
®arruifca. tViUtndb Solbenbauer 
Koni fljtni 
?nbeo 'IVttlitlm ($i<tboh ftontul 
€aeii; f Emil Winter. Konsul. 
CarUgena: Kons. (fcMt 3. 8.). 
ittjuiloi Antonio Darin Koni. 
Agent 
Purrw bt UtoiötrAn: E. Vohi» 
ien Pont Ägfnt 
Scrii'Ta (via): gelive Nodriguez Ncy. 
Konsul. 
Gomihifin: Vize.Kons. (fehlt ^ 8.). 
ßerul tfmilir Vlnton il<iv«fluit| 
Gu^n: titcranber ^ueiilrfe, Koniul. 
Huftoa vub "M (thnift Koniul 
Iere; br lo <\rrnrerö ‘pfbrr Won. 
)&ie) v de Boto. Vi)f«Koniul 
•OTabnb f 1 ftrbt v Bungd \Jeg 
Sät Kvnul 
(PrunftfTl) Befrrt. 
iPciflodolib: Cesar Migue!, Kons. 
Agent. 
lnobon (tlnfel Ulenorral: ?uon 
tallaoufl o (Halenl Koni»! 
Malaga t fluoolf fsritmfe Kons 
Eürdodr ftjfarl f^on|6'<| IRi» 
poü Konj Ägrnk 
Granada: Mittut« Baauera Bv 
(tolfroo ffpiti Äpent. 
Palma de Mallorca (^ n < rl Mal. 
lorfsl): Alirkd ’DIiHlcr, Koniul 
6ati Jreliu b* ^uirpi«: Carl August 
Tender. Viie«Kp»iul. 
cslntQ Rrui t»f inifrile fffinot ?in. 
icln) t ^jfob tlhlrt§ flrnliil 
Orrrciie be vanprpie: ^oi^ Mari, 
Tioi Pi'tii 'Antut 
Las VoimoS: Piie-Konsui (febii 
z. 8) 
L.wtank>fr' Cerm Hobst Koniul 
ßoraopfla: Gustav itreubeivbol 
Koitiul. 
G'DtUo Cttp ffnarlboröi Konlut 
5irrdflpnii Ronini /l#l)h % 8) 
IPoIrnna Mar V"ch sloniui 
Pigo: Fernando Pkireena, ficiihil. 
V'llagarcia ^itan ©anvau 
Koni in»tnt 
Divero ffrifDricb*'lPo$ Dlzk'Koniul 
epaniK; fledhonneii. 
Santa Iiabel: HonS ftruQ, Konsul 
Tun»S. 
Tie denlicken ^ntt<efien werben von 
der Echweiz wahrgenommen. 
Tllrkei. 
•Abano* t f llr '-IMigt Koniul 
Merkino + 3f U'brifimunti Pont 
*'2lsrro t t 'iVnlirt Jlchltt Koni 
Ffltter, Sekret. 
•yicStinortHt fiviihtl ,i<kit 1 8 ' 
Xit foiifttl. G «cfnite wcrbei« 
S 8. von Alevvo cuS mir 
lnahnmtnnnini. 
*M.'ssnl: Holstfii. Xraflcmani'p* 
ospirslnt, Lnt. der 
'Vagdab- -l *4-* Dr Heile,Koniu’, 3. l\. 
• i. Biu>i]5. 
Lasra: 9( ib?ri ‘ZPi .nfbouS, Koniul 
3. 8. 1. D.’u.irfjionb. 
*Delrut t f VuotrN r> WunuJ KoiU 
m b. 6hat al4 Gen fiovti 
tt Trubba fi 111V T riulPmüii 
Uhlbcrr, Sctrct. 
♦DamaSnio: !>,: Brove, Konsul, fielt 
b. Koniul. 
tripoh» icuufni- Gbriftof Hofi» 
mann ^»ik Koniut 
'Zerusaltm: 3. 8. Tamatzkus: Nr. 
Probe. Konsul, veil. 0. Ge». 
Kons. z. 8. i. Damaslus. 
t4 ernii sLm,oi. ßanjicr» 
dra-oman 
belr. (fehlt |. 8.). 
*Jafia: 8- DamaSluS. t * Dc 
Brode. Ponsul. |. Z. i. Da» 
mai'ti«. 
Rühmen Draavmon. 
•Haisfa: Ponf. Die fvitsu!, ©e» 
ichaste tvttbtn z. ,'i. v. Dü» 
mö6(u5 an3 mnf’rflfm'mnu». 
•flonflan incvd: t + SRerriiS, rfl. 
(B.h. Wat, m. d. St. e. NatS 
I. Kl.. Gen. Koniul. 
14 lh 7(11 »' fltbl V’ncePrnl. 
t 4: Pr LI~.(0, )UiKt. m. b. 
Pbar. a1°- ^ize-Ponsul. 
Dr Cinb«nMfl*J, dgl. 
ttemnr. ol§ e|i'r>-.":3ach*jcr» 
ftdnbher in^feil’. 
Dr (^ndi ‘Korb, l. Tra^omatt. 
Dr Scftiri'rbrl. 2. d^l. 
Paul Vnrrni, Kanzler vnd 
Hitcnmftr. 
Dr Hermann Tftuhil, 1. Best, 
ttmumMM 2 bgl. 
Mpmhrrg, 3 dgl 
6?!ir;B(f,:Mr: He.itrich TörinS, 
P"nl. 9!(reut. 
Ubnonobfl '^Nk.Pons (ifbitjSU 
•tfrf:rum: c ii |. 8. €.ido5: f Dr 
Helle. Ponut. Le t. v. Koncil. 
Bomitui: Helr. Poniu!» Verwahrer 
z des Dlie-Pon'ul. 
•Itnrevini tl I'rBerai^ld Koni. 
ticbimf Mtdjslrl Cbnsiibel iPne# 
Ponlnl 
Vornifj f(Ttirrrn)‘ Oufr Senc ‘Off* 
nbc3, Koniul. 
*§myrna: i firtf'eodor We'-er. Dra» 
roman, K >n''nl ad int., 
id)cf:en. 
11 ^''ssm.'"n Prn<l Draiom. 
Poererfr Gefiel, m d. Cbor. 
all Kanzler. 
Die den*su'vN Iitterf^en in Wemrn 
merben , 8 von reit ^Vrtretungeu 
Echwedens wahrgenommen. 
Itfriitie. 
•OdcfTa* Cf’nrf);it, l^en. Kons. z.D., 
fienrr bi? Oicu. Piuts. 
¥!ener\ m. b. (?bar. als Konsul 
VMft. 
HorJrfi: Pr Priti>. Pcivitl 3. D., 
m. b. (^Iiat a'k fi-n. Piuts. 
Sttot'niuvintv W.'s'.m^nn. Kons. 
1 D.. Le't. d. Koin. 
91 !(v!nut(: Nr P"nk. 5. Dv 
m. d. (Shcr. oi5 0 n. Kons. 
llnflorn 
t. Ctitrrrn* Ungarn. 
Pcttfjacla. 
^orrtffl?• fr>iiatp l?,k,nierich. Koniul. 
bindad Volwa^ K^N'ul ise'ilt; 8.). 
Vu i^uiinra- Ponmi *trM 1 t ’t | 
v .Ath PiMviii. 
'l'iicr 0 Gabel'o: Paul liebt, Kon'ul. 
5 '" • >' 1 rvöi 1 j * 1 n flvivut 
Valencia: lös ob (BoietciiO Koniul. 
PcretatRte gincieo oen Amerika. 
Tle dtntschrn ^imrtfien wrrden von 
btn '■i'rc relungcn der Bchwei,. auf 
den Ha'.va i chtn Änirln. Honolulu 
u. Porto ifiko Durch Lpanirn wahr, 
genommen. 
Sooglbot. 
tle beuiichen ^nierefirn werden | 8* 
von btr Bcbtxtlt (fionjulat ftap* 
linbU wahrgenommen. 
Verzeichnis der ©täblc, l» »elften sich Deutsche 8o»s«lar>Bea«te befinde«. 
v a! b 0 r g siehe Dänemark. 
tJflleiunb siebe Norn egen. 
ÖoibuuS Pebe Dänemark. 
Ofcö siebe tiirfei. 
ttbll Ubeba siebt Ddelsinlen. 
Udrionotet siebe (lirfcU 
V-uNar Rebe Bttinitn. 
Vdu» Rebe Schweden. 
Ulrel (9Bueno8> fitbe Argentinien 
ttleppo liehe Ülrlei 
8lftondrei:r fiebe Tttrkei. 
tlltronic siehe Svanien. 
Ulmerio siebe Svanien. 
tt mit er bin» nebe fttebeclanbe. 
Bneub siebe Cbile. 
ttatiochio siebe Würfel, 
ttutotägafto Hebe Cdlle. 
f» r r it b 01 fiebe tlormteen. 
Briee fiebe Cblle. 
Crrec;j?be5on|Qrc»ie flehe 
Svanien. 
J 12» i n ro 0 II siebe ffolumbtcR# 
etnncton stehe Pora-uay. 
Beete» Hebe Türkei. 
Vehie Qlanra fiebe Qrgentinieii. 
BeittttMft (fli. «fimi 1 Sutlit 
.®ftronqoillfl fichi iolumblen« 
Barcelona fiebe Svanien. 
Barrammed0 (6on xtucai de) I- 
Spanien. 
’'a»ei ',elie Schweiz. 
^ asra fiebe Yiirtet. 
Batavio fiebe Vhederl. Belltzungen. 
1-»111» sifvf Ti rffi 
Velgrab siehe  Gerb.cn. 
11 tu u T;c ( 'Rotiugcu. 
Bern lebe Schweiz 
Bilbao liebe Svanien. 
BlaS (Sän» Hebe Mexico. 
tPoDö hebe Norwegen 
^niioar ffilnMbi f-ehe ^enfviela 
Brasso (Kronstabt) siehe Oester¬ 
reich-Ungarn. 
Drevlg nebi Norwegen. 
tötouroetSbaotn l. Niederlande 
Brünn fiebe Cciterreitbulnaarn. 
Buearamanga Fiebe Columblen. 
Bu0apest fiebe Ceficrreieb»Ungarn 
BuenoS»Sire1 siehe Argentinien 
ffabeilo (Puerto. flehe Venezuela 
(lobij fiebe Spanien, 
ffolmar Hebe Schweben. 
(Eomieche fiebe Merilo. 
iiouOia liehe XUeiet. 
Lareeaß Rebe l^ene-uela. 
rLar > »ha m n liebe Lchweven. 
fslrMIrcnsl fiebe Lch.oeben. 
(Tariaoeno liebe ttolumbien. 
Üarthageno firqe fronten, 
^hibuobufl siehe Pkexiko. 
Simbrühomti f*; reden, 
ttludob Bolioor fiebe Venezuela 
dtubob )atev fiebe Mexico. 
(Vpli ma fiebe M?:ieo 
Lomovoro Ki 0 adavia 1. 
Argentinien. 
rpnferfion liebe (Ibile 
Coneorbia siebe 'flrjfntin'en. 
f!onsior»i norel fiebe lurtei. 
0 t c u b 1 6 n fiebe cpanien. 
iorboba liebe Argentinien. 
(I 6 c c c b Q steht Bpanun. 
isoronfl fiebe tiblle 
Tvruna Rebe Eromen. 
6ofiectt,i fiebe Mmelamerifa. 
»ho 1 'i ,\oot» dr* 1 ernn ?e» 
^uba strinibfld be) fie^e 2pe,i *Pei 
6 d e u I o<Bon 3vfebe) I GolumMen 
’ioroeon bebe tt »eben Bengungen 
Damollul fiebi 'türfet. 
Deovs siede ^^iocij. 
Deilzyl flehe Niederlande. 
5 0 m 1 n 00 teaiitoi fiebe Tamlnika» 
utiche Nepttblik. 
Dordr'cht fiebe Niederlande. 
Drammcn liehe Norwegen. 
Lronthetm fiebe Norwegen. 
Durango fiebe Mexico. 
Sgeriund flehe Norwegen, 
j 1 enä (conioi liebe Vhtie«itinien. 
Sncainauon fiebe Daraauay. 
r n ttd h * 1 m liebe rtbioeben. 
<iri<tum fiebe $ littet 
' e b 1 e r ii iie«»e DlN'euiark. 
ESkir-Schehir siehe Türkei. 
i> o 1 u n siebe Schweden. 
5 6 (Santa) siehe Vlrjcntinien, 
(}& tcünio» ve 1. tivtumbien 
e 1 r 01 siebe svanien. 
ir turne nebst oen Haien 0 £ u c c a 11 
a Portorp 1 Cefterr«Ungarn. 
(}leffeiiorb fiebe Torwegen. 
iirederiUbolD fiebe Norwegen. 
i^rederHlbaoen fiebe Tslneutarf 
redr if Hab liebe Norwegen, 
öribcricia flehe Dtlnemarl. 
St. Gallen siehe Schmelz, 
vu a u a 1 u nebe eyuuteu. 
«’iarru>l)a i.rbe drunten. 
Ge>le fiebe Schweben. 
'Smi itrhe Brt«reij. 
©i|on fiebe Svanien. 
Goibenburg fitbe Schweben. 
ü)ionobo fiebe spumeit. 
Ä>'mstab fiele Xonve^en. 
Groningen fiebe Niederlande, 
-uabaluiara sieb' 1'lexico. 
'hiousl iur 1 liebe Mexico, 
l^uaymas fiebe Mertco 
Guayra ivaj fiebe ^cncjucla, 
tzaila fiebe XUrtel. 
Haimskab fiebe Schweden. 
#^en. 
Haparanva siebe Schweben. 
HotloH fiebe Ulroine. 
1 ,, • • > . -rlande. 
Helder fiebe N^eserlanbe. 
HelHnpbo 1 g fiebe Schweden. 
Hel|ing|ot8 fiebe Finnland. 
6. unfloei nebe I«inematl. 
Hernftifln iebe £*ireben. 
Hjbrrlng hebe 7 mark. 
tzSgenas neye S^u-ebcn.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.