Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Weihrauch 
- 3021 — 
Weiland 
Eell I, 
Weihrauch, ’-ti.. Tischler, bO.W. Lausiger Shr. J4. 
— Hirie6,'Sri4tnfleU,6i6öiubg.,Eai()|mbnmm4i 
— Justine, Eigentümerin, N 20, (Lrüi,thatet 
Glrob« 78 1. £ 
— Pantine. fjalzeilit, N 61, Oflerlht 165 IL 
— AgueS, NähnM I> 31 Putbusser Str. 61 III 
— Auguste, Slüljeiin, N 37, Echwebler Str. 25b. 
— Marie. VZäljtrm, HO43 Mel|ncrttr. 6 IV. 
— Marie, Ww, Näherin, SVulötln, Jonatslr. 26 
— öiarg., Pensionärin, Neukölln tirtitr. 8 IV. 
— Gelma, geb. liilfdjitcr, Uientterc, Stralau, 
Vlll-Slialnu II nL 
— Clan, Schneiderin, NT20, Stettin« Sir 29. 
— Lucie, Fron. Seilei.' big, N 31, JJionSsiidiftr 9 
— Slugwie SBro, W67, Sinnurinltr. 6 H. 1LL 
. — Gliir, Ww, o 69. Dleisenbachstr. 29 H. L 
— limrna, tvrn., is' 37, Oberde ger Sir. 21 UL 
— Snilij, !Z3ro, tieiBenlte, Sebanilt 1. 
— Wilhelmme, Um, M3/, Gnclie„ow»r. 12 II 
SBriljridj. Heinrich, iüankbcamt, Jcmpeiljol 
Siilotiailr. 6 IL 
— idnlbcmar. Siädi. ftleildjbescti., Lichten^ 
l'crg, ü.icfitr. 4> L (Pon illiimmeläbg.l 
— SIIl'i, ftlcuchrrmsti., NU55, ®m|6toalbtc Str 
Sir. I3i i T. Ö(et, 4J(,2. 
— Duo, Sie Ichcr, Weitzeniee Berliner Alle« 4. 
— Richard. ©laSsdileis., Xlidiim.. Slöl)lei|lt.47. 
— !)l, »an m, Ic^el, Sleinbergilr. 43. 
— Omllnv, Strimmatbcamt., bü 33, Oppeinei 
Siratze 23. 
— SWoi, :W unser, N 113. LchivelbeinetSir 46 11 
— Vlbvll, Schlosser, Sleiilälln imfer Str 117 
— Hednug, Dlenilcie, 02, vriligtgetlllit. 62 JLtL 
— Anna. geb. Balhke, SQro., Gl)arlollciibg.,Vcoii' 
Imbmr. 4. 
SBtifirinflcr, tleopolbinc, Penstoniirin, Panlow, 
«. oUantur luO L 
Weihsc, Georg. itiitriisbrt., SO 16, Göptnitf« 
Strafjf »2 T. U’lpL 13331. Wohn. Sltiilölln 
Donanslr. 104 E 
Wciiaiib, Ifiwt, itiankbeomt., NW21, Lübecker 
fctoi'ir 9 1L 
SBtif, Guflin, juufm,, Steglitz, Mmarlfir. 22 UL 
— 0.. Kellner, N fiö Turiner Str. 4. 
— Heinrich Kürschner, !»W 6d, Aleiandrinen> 
flrafje 118a IL UL 
“ Siltlbtlm Möbeliidi., W30, Elienacher Str. 18 
— Rentier, Vichierf., tjehlenboiier Str. 8 Uh. I 
~ Wcotg, Schlosser, aBetfjcnfee, atra66urgfir.24I 
— !b.'ax,-ch»l>mmiir. Llchtenbg.. Türrjchmlblstr.2." 
II. (Sßoit Mumme 4bg ). 
— Berla, Konfektion N0 6 \ Elbinger Sir. 68 I\ 
Weikamp, Oojtt, Jnoaiibe, Friebenau, t/ihem- 
sirave 6U. 
Wcikardt, HubolpX Magisit. Beamr, ÜOilmirib!., 
äBill-elmSaue 85. 
SSeifnrl, 'Jlobul, Ofensey., Neukölln, Hensurtd- 
lirasjc 12 IL 
— Richard. Älel. f. Sahncrfag. ftal-nupnal 
ii. Behanblg. b. gäbne, begr. 1881, S14, 
t'llcoiibrmcnitr. 42 T. Mol. 8093. II—1, 8—1 
•— Helene ge > Meiiler, Privatlere. W 60, lli tue 
Anrbacher Eir 20 T. itrf. 6396, 
Wkl.e. Ernst, Tiichler,Weibe»sce, Berliner Allee 7r. 
— Vlupuu, 'ßttlmilr.. Nieberschönewelbe.ÄiSiken- 
ftraße 22. 
— Math, L-w.. SO 28k ColibuHer 62a Ist 
2Srifcr, iluflu'i, Geaerl>chast»bcamt> Neukölln 
limler Glr IV. 
Weikerl, Waldemar, Architekt. Reg. Baumstr., 
H W 11, Schönibe.ger Str. 25 IV. 
— 81 v’Bcil,yrunnen6„bO5 '.Cotibuff«rDamm8L 
— Wilhelm, DestiHat., 011J, Sonnlagitr. 12. 
— Oluftau, ^le»ch^. KOItl, Mbalbermr. 24 L 
— Stntl.Santn’ .Friebenail,Smbenrallch!lr.62llI. 
T. -jjfjb, 0870, | Fich.ier L Weikerl. Berblcnb 
flem<6ai blun». 
— tiomf. f(im|n:craiih , Hani< ii. Küchengeräte, 
FaS>, 3iialltMUt(mt'fi|.9liiL W62, Slurfütfltn- 
(ttatje 'ii T. UjtD. 416".'Iiolin Hohenueuenbori, 
— ©eoifl,.« odj. Schönet t-, ©iiitau Müller-Str.2v, 
— Otig, Maler. W 30, iSolgflr. 47 L 
— Quliu'i, Maichinist, N 68, Schliemannftr. 6 in 
— Helniiid, Maurer, P 37. Swinemnnber Sir 4 
— Georg, 'killt Intendant. Eetr, ©teqUt, 'Dran 
denburgische Str. 2a Uh. IL 'Po>i Sflbmbti 
— Paul, Schnei!«".. 017, >vriebrichiieiberElr 10 
— Emil, Srtjuhui., 0112, Söötflinflt, 10 H.Enig 
— Robert, E.kret,, Slralau, AU-Ltlalail 18 Ü 
— SR'iMf, ätcOm.. 0112, Geichielilr. Ii 
— Smil, Tischler, N 89, Sckwnnialber Sir. 13. 
— Olubolf, Tuchler. 0112, AII-Boxhagen '0. 
— j?6tl,2Brrf|ü(/r.,N 65,Cieiinl|tibi)i|er Ehr 21 22 
— Karl, ÜBetlmilr.. 9ieul5fln, Hobrechtiir. 68. 
— Max, Werkmslr., Lichienbg., Magdalenenlir. fl 
— <8cschw,,Büroarb„l>20, Be»ermi>nnstr.L31U 
— ttmtita, Frau, N 81, Watlslr. 4. 6. 
— Geschw., N 37, lihoriiier Sir. 66 M. 
— Gliiabcih, Nideiln, 034, Wudener Gk 28. 
— Selma, Privalier«, 889, Urbanslr. 46 IV. 
— Klnna, »eb. Änoll. Echlosserww, SBilmeribl 
Blilelmiitue 7 Oh. IV 
SSeidnn, Gliimb, Poslsekr., 034, Pelcriburgei 
Strafte 2 1IL 
Welkopf, Georg. Schlosser,^ 39, Spans!r.28 ErdgJ 
Wtlkiikat, Friedlich. Änlicher, 0 31 Ladiner alt 7 
Wnmlie, Privaliere, N 0 43. (Seorn fnlirchplaj 11 
Dcikuth, Slubolf, lUiilil. Üautcjiiivat., »N113, 
Bornholmer Sir. 17 L 
©eil l. a. Eieql 
— UcbMIauS, Mittut, Charloltcnbg, Berliner 6lt 
!l!r. 166 Erdg. 
— Jacaue« L)r mod., (iratt. Htjt W 60, Cpl> 
dierKfli. 1 Zwg. T. Plzb 4605. 8—9, 4—6 
(BK Oarquicc & EetumiS], 
— Moritz, jlulo|iil;rroc|tn, A W 21, Priywallrl 
Slrage 13 L 
GoUn Bäckerei ii Konditorei, SO 16, llöpe^ 
Nicker Sir 114. 
i^ranz. peui. Storni., N Ci, »trechier Ctr 2' 
— SUEoboi.üeamt., Js tlmctöfif ,53oru cbttiSlr "i 
IL (liofl tmlmlrc) 
— J.Woll&Co,, üier(lli)crI8'U.6iilliii|irobiilir 
(Mobciifji), W.iö, i'lni jlnrl6iu6 2l f. ja'. C34ö 
H.61JK IßKilleidjJDf ii.^PoitldircfÜ102]. Jnh 
9lib. sWut Up it. .vraiii Stars. 
— Gottlwld, I)r. phll., Sli'lcilimnäbirell, Char> 
lotleubg.. Carmetstr. I Erdg. E 
— Äronj. Dentiit W.IO, itichailenburgcr Sir lt 
T fiel. 2109. 0-12, 3—1. 
~ (liuilaD, Direlt, W 30, Münchener Sir. 0 1 
T. Uim. 7166. 
Sliar, Direkt., Echöiietg, Onuibrulei Sir. 8 
T. -Jtlbi. 785. 
— Oii'ine, Rabnloiit, NV60, RegenS^nrger Sir. Lü 
T. Pszb. 2310 
— VeoooIb,0r.,HabrkbeI,2harlottenba.Droysen- 
(Iraiit 8 L T. Sttmpl 78ul, s. Ljithelm Liolii 
seuior. 
~ ttmil, ,)(i6r(biifll., llharloilenbg, Ctaitietv 
strabe 6 111 
Fri«, Friseur, Slnftrt. lünstl Haararb., Tempel- 
lioi, Äeiline, Sir 79 T. SüDtnij) 1336. 2-4- 
— JasofWollWlonorClilo,U)Uieralumm. 
Wti, Siii'hridjftt. 62 T. rflt. i.f-64 (BK n. Poil- 
schecks 'jvobn. itticbrnau. jlttugimiter Sir 4 "i 
— Max Well, ,?nbr( ü. «Llrimdiloffen u. Sn- 
riipen s. ollulio sr. Wctiäntt, N 24, Llsaüei 
Etra6e35H. ET,7!»n 6811 svx LentlcheBk. 
Dep:. L, Postscheck 33785J. tiotm. UL 
Jsidor.Hanbetsm..k<0 65,Hciner!borierStr.26. 
— Stirn, Hanpim, SiimrrSbs.. Ulilanb >r. 13». 
- Julias Weil Nacht. iah. Wilhelm 
Filadomann, ftaiifDaut, Adlerk oi, idiä 
matcf'ir. 83 T, 30. 
- ElPotf. Maitfm,, W 30, Nollendorsnr. 81. 32. 
Gh. Erdg. 
■ Aböls, Jtoufm. Cbarloiikilb».. ,^rilschestr. 62II 
Clboll, itouim., Tempelhos Äurghenenstr. 4 IL 
Slrtliuc, Stiiusm., W8, ücipzlger Sir. 1U UL 
T.Stt. 11377 [BK 2i5c. Bei.Posticheck IU420) 
• iitiuc, l)r„ Jtau|m., Wilmeribs., Holstlinilche 
Strotze 33 L T. Uhlb 4431. 
' Arthur, flaute., (iharlotleitburft, Kaiser 
dämm 14III.Cp.T.33.1h. 4416,1.„Parlograph 
Dlktiermaschtne titttjur Weil. 
Ewa d. Ilaufm., 0112, Kicutzigersir. 1 L 
■ Heinrich, Kansm., N056, Lippchncr Str. 14. 
Ist», itaufm, ifflilmertbi., yiogslr. 60 IV. 
Cp. T. Uhlb 6662, siehe I. Weil & So. 
QuIiuS, itouim., W6v, Regens.urger Str. 26 
Erdg. T. Plzb. 2310, s. E. tllolljc. 
Cito, Stumm, LharloUcnbg, Pestalozzisir.61 L 
I. Hermann Tworoger 
Saug. Äausm., Siilmetlbs,, Johann GigiS 
mund-Slr. 18 IL (Post Haieniee-. 
Siegfried. Äaufm., N W 62, Uüneburger Sir. 3 
IL T. Mb. 9.120. 
Siegmnnb, ttaafm., Lharlolienbg. 4, Wieiand 
slratze 83 Zwg. T. SteinpL 10079, 
Theodor. KausiL, WtlmerLvf, N«»orstr. 11 Qfa. 
UL (Post Halenseel. 
Tdeobor, Ilaufm., 1jBilmcr8bi,33tlnaifd|e SbA 
Willi,, fiauint, 0112, Äeich elstr. 2 I 
Adolf Well, ilunilschm .'bett. Slomimltioni' 
toetliL, Spez. 31oi)r|djraii6|iitfe, äW 61, iBa 
rulherS» 9 T üjro. 3669. 
Hermann, Stu scher, Sleglitz, gtiebtlchiruhei 
Strafte 4 Erdg. 
Paul. Miichhdlg, NW62. Calsinür 33 Erdg 
Mai, Musiklehrer, Neukölln, Prmz Haubirnj. 
Straße 1. 2 IV. T. 0062. 
Iuliu«, Sicitti't. UhailoitenBfl., Dervinuisir. 23 
SL Rentier, 0112, Rigaer Str. 62. 
Hti«, Schlosser 011J, itrossener Str. 2 IV. 
Otto, Schmied, N 68, Pappelallee 43 17 
Karol Woll A Co., Soda» u. Stil««- 
puiuerfabrL N 88, Derichtltr. 4. T. Slbn. 2420 
ivosticheik-Skto. 6214) Jnt>. Richard Kiewi». 
Hermann. SlraBcnb. Bi,t, Stfiimig., 
fltafee 81 L 
öullan, Elraßend. Schaffn., Schönebz,, 6i|f 
nacher Str 63 IL IV. 
Friedrich Well Berliner Suppen- 
Kratlbrühwürfel u. Extrakt-Fabrlb, 
32illtmillel|bt;„NÜ43,Jleiuelllt.21 r,2lier4l"iü 
[BK lienlr. Liebmarkr-L>ech!el>Bk., Poftlcheck 
116 6GJ. S3ohn.SW2l.(£fftnei@tr.l3 s.Md.2324 
Emil, ü3cinzrohhblg..UbariolImbz.Mommjen- 
slratze 68 LL T. Elrinpl. GC07. 
[SBcil. Elle, Sltrjiiii, iiiicbfiiau, Ka.lerallce 79. 
i — jv.one, ge.’.jioJLarf. Bürogehilfin, N 20, Dront> 
heimrr 2tr 6 Erdg 
— 36a geb Jndjier vw Or>869.Hase»hkibk69M 
1. Ll.pl. 1461. 
— Toni g»b. ,jrei6cr,i)toa,JJiltaIlellerf», W80, 
Soeyerer L'r 2. 
— 5tfi>ciite. grb. Tanncberg, Frau, N39, Neue 
Ho.tjftr 13 IL 
— Rriba. iliau. S42 Brinzenstr. 88 L 
— Vluguilf, fflmiir., .\018, ISIbingtr Ehr. 2. 
— Clara. Pr uatieit, 02/, ilrtfl'tiili. 4 IV. 
— Cültitittf, Puvatie.e, Schüntbj, Ganoba 
InaBr ii (lioil ^nebenan). 
— Hniba, Piii'nliere, W30. lii'enatfjcr Slt. 40 
— Üiflli, '5uu.nl rrc Glfilui HorsiSko 1-Tlr 111 
— (Seichio., Piiuatitu'ii, tjiiebenau, Iouuu6[tr 
Nr. .s 
— tonimie, grb.^elg, Sieniltre, Lchönebg., fflniuf' 
ua'biti «i L 
— Huida. geb. Gcucl. Plrait Dr, Griimloiium 
Gliiidilniltr, Siiltoriasti.42 43 k. T.321,2 
(BK 91. f. vjaitb. u. Jiib ]. 
Scil-lic6, Eli abeih, Po [ailciiDcr'auf. Vi’ 60, 
tu.'bachcr Sir. II Uh. 
Sciladjer, IVrich, JJaljciiljote, Zehlends., Haupi 
lir.ise 1 UL 
jBtilmib 1 a. ÜBnlanbt, Wehlanb u SSeljlaitbl 
Wiliielm. M,-ciil, W 67 Steinmetzstr. iti. 
— Guiil, ilpoiljcker, Lrogenllblg, .> 2t. Vübtcke. 
Stiatze 2, Erdg. Cp. T. i'ib. 9JU8. Wohn 
i' 6. P»tli,iir. 18 Oh. L T. 
Hermann, Atelier f. Damenmoden, "W36 
Siolibamer Gtr. 116 Oh. L 
— iiuebiich. Änlich, Uiartcnbf Stursütilenllr.31 
Jyrstn), Bäcker N113 .XSlonbflt. 6 UL ilL 
tieoifl, i'aitlbttiml, 3lcgIig.Pot?tamci Str 3 
Zwg (Poit Sübcubc) T. 1614, 
— Clt.,tiautbeami.,NW ci, U;limq!tr.230h tu 
— yiubols. Vanlbeaint,. Biltmibf., Joachin, 
>r>ebr,ch-Str, 4 (Veit Halcnleei. 
— 61 beit, barbier, üitsjlvnbg., Jtanl tr 19 (Pol 
mmclSbfl). 
— Abolf, löaimrB., N37,ObcrBcrg(r Str. 65 E. 11 
Mai, Äier>ahr., lihartaiiciibg., illcue Stjtllistr 
Nr. 6 IV. 
— Heimann, Bohrer. K20. Döllgerstr. 22 17. 
— A„ Briesträg,Ut;arlollenbg,Pi)lebamtrStt.36 
— Rtani. itiuchbuick, Treplow, Echraderlir. lt 
Zwg. (Umt yaumidiulenotgi. 
— Buchbruck, Vieniötlit, iii'cleisir. 11 IH, 
— (ienit, tiügltr, 0 112, vicBigstr. 28 L 
— NarI,'Dat»cnk0i>>ekt., Sch»e>berei,b083,lkisen> 
bahnnr. 16 11L 
— sitant, Telikalessen u. Versand, HO 68, Marien 
Bürget Sir. 12 13 Erdg. T. Watt. 296. 
— Otto, Dreher 0 112, Leiibachsir. 4. 
— Josef, lii,Kiitüm., hULß. Salbcmarllr. 81 E 
— Johann, Eisenb. JieamL, N 89, iorfur. 12 ti IL 
— PauLbiicub Äeanil.,i!harlotle»dg.,Pcstalozjl> 
(traue 11 IV. 
— fteibmanb. Eisenb. Schlolser, Tempelhof, Man> 
tcuffelitr. 63. 
— Abo.s IL.ettrolechnik.NeuIöllii.Neuierlir. 63III 
— Joieph. titpebient, Lankwih, Kaiser Llilhelm- 
Straße 44 
— Carl, >;ab:kport, N W87, (S-itzfoa Kpllr. 2 H. I 
— ti. Fensterputzer. W67, Aloensletenstr. 17. 
— O tto.^teischermur.,Neukölln.,;n.idelltr.4ü Erdg 
Paul,,sleiidjrtmltt.,.N39/l£6aui;ce[tt.9tiErdg.ii. 
T. !>!bn. 8674. 
— Staiij, ,,ui.ri)., N:7, f~iv!enEeijft <sh\ 10. 
— tiluimo, Fiihrb., N31. SBolgaiiet Str. lo. 111 
— Joseph, Fubrm.. .N 37, Wollmet Etr 11 I 
Hatl, ffia4> il iZBajifrantag., 8026, öldalbert 
strafet 9/ X 
Sertoolb, Öärtner, Mariendf, Eisenachet Str 
Slt. 9 
Wilhelm, Gärtner, N 65, Bornemannslr. 15 M 
Andrea«, öasto., N W 6, Ulaneustr. 32 Erdg 
Herrn,ann, tiSostm., SO 36, niegnitzet Str. 2t 
ffiusiau, tiieraü|et)blg., CGI, Gipsstr. 28 Erdg 
Maximilian. ®e|chä[ißtühr., SW 48, Fried.ich- 
stratze 31 1IL 
Mari in, Elasermsir,, Tegel, Htrmibcrttr Str 
Nr. 10. 
ftritlr, Handelim, N 66, Müllersir. 188 L 
P., HandelSm» N39, Polkstr. 8 Erdg. 
Rianv Handlgiged, C51. Linienir. 196a II 
Adalbert, .(autbieiw 017, Lange Str, 16 
2. Pott. UL 
Willi, ,f>nu«biin„ SW6I, Teltomet Ete. 26 H 
Ferdinand, Holzari, Johatint-thal, äiJmacrf- 
(tt.i6i 6a IÜ. 
Erich, Ingen., Panlow, ÜMnnlftt. 71 L 
fflitstan, Jnliallal., i-0 16, Enge.uset 8 Erdg. 
Rohaim, Isolierer, NWH, Umsenplag 6. 
Franz, Kassierer, Schönedg.. Diarllr. 7 17. 
Allred, '.aulm.iUliiricitbl.. ElienacherStr.9111 
Ernst, Kausm.. Schöncbg,, Belztger Str. 23. 
Fritz Stausm., N 66, Prin, Giigen-Str. Ist III 
Hcnimnn Sla ifm„ Neukölln, Tcupitzer Str 
Nr li& 106 UL 
Mai. tofm, S61, Echlcirrmadierslr. 6 Erdg 
Max, fiau'm ,(>l;nrlotlcitbg.,®mb|chcibslr.titib. 
Wkilnnd. UtuOul*, Slatitm Tegel. iiciliir. 25. 
— 0i h.'lm, Saiifm.. MrukSn«, SSorllieflr. 11 UL 
— Ctlo, Sleüner, 0114, <St'ttbergtr Str. ti IL 
— t'co, Stlmimer. N 63, Hodimel'ierftr. 17 H. 17 
— Pait Koch, s 64. Lolbringer Str. 118 IlL 
— Ernst. Itoirmililonär, N_4 lillölfetSIr tr'BallL 
— Hermann, itrim. Beamt., N113, Schwelbcinrr 
Girant 8 L 
— Alben, änlicher, N20. Hochilr. 13 L 
— ’.’lu.'uft. Jliiticher, 0 34, a.ibmet Elr 16 IL L 
— ISmil, stiiitchei, NW 87. ^inzendorfsilr. 6. 
— fferbinanb. stul dier. N 20.ilicicnllialeiSir.17IC 
— iirio, Jlnii.Ser Becheniee, Vollitiiiflfintr.20 L 
— Karl <I>ilichcr. tSbariolteiibo., SiaUstr. 7. 
—'Killielm Kill cher S028. Uottbuiier Ultr 60. 
— SNobcriA'nieii)ir.ml',N37 ( aitaiiicnallcelUSL 
— A, Schier, Sleglitz, Sübcnbitr 62. 
— Karl. l'.'anistt «fri'l.,'J!eutöUn,Saiioitttr. 76.77. 
— Dtio, Maqi'ir. i?csliiit., Treplow, BauME 
fchulemir Sa 1IL (IZost Banmichu enweg). 
— H, Magnel'pnlcn'br! u, Vlntnroitfelel, ti\V29, 
rielle-ÄlIianee-Str. 83 T. L'jn) 7312 Vohii. 
Sempclliot, Aolumn >r. 2 L T. Sübtlng 3ti. 
— Rraa.i, illialcimftr., illcliil'frnb|.,lbiintrStt.6L 
— Oskar, Maler, \V 67, cturfürflenltr. ü 
— Sicgtritb. 5labt. Mutermslr., N VV 5. Wilhelm«» 
havcncr Str,: 6 I 
— Waltet. Maler, Neukölln, Neuterltr. 84 UL 
— Earl. Malchuimslr.. Friebrichif, Tristwez, 
Wanerwerke xiidilcnbg.. Pump.at. L 
— ftnoburb.Mafdiincitmur.,''! 68,StntftIbciilr.I2. 
— Flanz Maichinlit. Neukölln, iöciecilt. 30 W. 
Herb,. Maurer. \2i>, Prinjenallee 27 III 
— öilbclm, Manier, Neukölln, .•iltulcrflt. 28 IL IL 
Friedrich. Melallatb. Neu öDn, ^ulm«(tt.40. 
— rfrirtrid).Mildihblg„ull '.Fra„ktlllte,AtlceS3. 
— Herin, Metallarb.. Char.oltcnog.. Heimholt« 
luaste 34 11L 
— Sl. Molkereibek., K37. Gborintr Sir. 67. 
— Sluguil. Monteur. U34, 0iubem@tr.38tL 17. 
tSbuarb, Cb. Mcilieiir. Lichienbg.. Hagcnstr. 49. 
— it'.ar, Monteur, S \V 29. Anidislr. i i. 
— Fiitbridi/Mültcu N 7,StalionieiiaIIci94 H.OL 
— Karl. 'Musiker, tihailottenbg, flatjer Fciedtltfi« 
Gtta&e b6 IL LU 
— Milh.. Cblilibl., N4. »orfigftr. Sla IL 
— Albert, 'VantofMarb., N .7, Sloit$lirchi:r. 26 L 
— Karl, Psanbleide, Lichtcnbg. Hauptsir. 81 IL 
(Post !flummt(6bfi >. 
— Max. Pho ogt., N 64 Paopelallee 85 17 
— Pa>il Planatcchnik.,027 Wallneitbealetslr.il' 
Johann,'Lot., eaml., N «>6, MarlinOpitz-Slr.18. 
Juliur, PcL Wadjtmftr., NU55, Slärewflr. 5. 
Panl,Pol.Äochtmitr.. NO 65,NaugarbcrSlt 16. 
— Hermann. Portier, Wilmerids, «ursiirsien- 
bamiu 125 Erdg. (Po|t Halenlee) 
— PoubeamI, Pankow, ^lauiihalec Sie. 29. 
— Johanne«. Cb. Postinspell., HhartoUtnbutj, 
Herdetitraße 1 UL 
— Adolt, Poit'ekr, Vichtenbg, ®ftotiapla||1.2L 
(Posl illummcllbfl.). 
Otto, Poitlekr. Etezlitz Horst Kohl-Str. 19. 
— Alerander. Rentier. X 4. Schlegelstr. 19. 
Carl. illenttei, 034, Frankfurter HUet 333 U 
Franz. Rentier, M 89, Ikhauffeestr. 90 IL E. 
— @u(ioB,iRetttl«,Helilnibt.,S)ürptlftL20Enlg.E 
Jobannei, Gar^maaaz, 0112, WLHiilch« 
strafe* 81 Erdg. T Wirt. r>8. 
üiiitarb Sattler, NW 67, Kaiserin Augusta» 
Allee 7 11L 
Emil. Schlöffet, 017,'3ümchf6trgrrSlr.20I7 
Emil, Schloiset. 0112, Eeumestr. 6 IV. 
Ftl«. Schlosser, Neukö.In. Zielenstr. 12 UL 
H,, Schlosser, N20, Solbmct Str. 89. 
— Johann, Schlösset, .S3», Surgiborlftc. 217 
flarl,Schioder. 0.(4. i'tti-cälmrqetStr.W.äaufg. 
Max, Schlosser, 027. Slumenitt. 91 IL 
Olio, Sthloiser, NW87, (gogtoroSkijstt. 12 UL 
Richard, Schlosser, N20, Prinzenallee 46. 
Schlöffet, N 39, Mülleriir. 85a tL II 
Start. Schmied. .N «16, Schulstr. 66, L H. I. Rufe. 
Cito, Schmied, N 65, üinlwerpener Str. 9 ILL 
August. Echnelber, Ü066, Eibinger Str. 8L 
Friedrich, Schneider, N 64, Ackerstr. 163 17, 
Gustav. Schneidermiir., >4. Vergüt. 83 UL 
Hermmm, Schneider (. Semen, 0112, £u6ip 
[tiofee 28 1\. 
Jobantt, Schneiber, SO 16, Echmibstr. S. 
Joseph, Schneidermstr., 6016, Ärückenllr. 8. 
Wilhelm, Schneider, SO 16. Franz,tr. 6 HÜL 
Paul, Schrillletz, W 67, Bülowstr. 01. 
Otto. Schuidien. u. Heizer, Manends., F riete» 
sliatz« 23. 
Karl. Seisenhdlg., N81, fflrauiifir. 42 Erdg. 
Ctkar, Sekretär, Lichlendg.Maiklstr.8IL (Post 
Dlummellbfl.). 
Friebt., Etratzenb. Beamk, NW87, Beuffel» 
[trabt 68 II. 
Wiiveim. Slrasicnb. Führ.., N4JBor|tgftr. 7. 
Johannes, Strabenb.Schasfn.Lichteis.. Haydn- 
siratze 2. 
August,S>>atzenrcI»lg„Ehatlotlenbg„Eosaildet- 
llro&e 2 üb. Erdg. 
Robert, Üapezmflr., 8026, Srltzcr Str. 18. 
Ernst, Tischler, 8018, Landsbuzer Slr.24 H. H
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.