Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

L" «l 
Bräckow — 284 — 
W-. ^4 :ß^ ^«A - s^. 
SüWWttW 
S-. 
i, PwiLtzrlirmMi^ÄdWciM-ÄtLL. 
* • — ^mum«, SSojätr.ytiBnU Stetlrflj*. 5tolröi* 
r ftmjie 1. 2 Il£ 
s — S«J-*rt SMSeaml. S0K3, tafrorin. 3 L 
' — Wilhelm, Soilin, $8ibntt6z>£, IooHiiü Eftie^ 
1- n^Stc.«IL (Pch «iM«). 
- — 58el6ilii.gti Kchnnrm», iffltiL, .Sl Vtii/Jii'-ifr 
, Gtratze 47 IE. 
. totalui, statt, aoaltcAcifloU, SHih.itrti«., Hoi- 
. Vrinllftt @lt Ä1 Unig. 
^ — SmU.Stötött.0112. Jjk£to6tncr6frini«ftlGl 
„ — gfc'et Sriliut, SkatMbv Skfustr. 46. 
- — Aermun«, Fuhrh, !> 58, Pvrwelalle« 66. 
}_ — ^im. SStmrtt. 0112. DiriOimikr Str." 11t 
6 Staub»», SiAloig, Xrt(eit6. yitgliilii, N20, 
■' Äfrghpraj^r |i 
;. «miKmeirt, Wally. 8kl-. Pchmg. 8«. L%i 
SssgnimzffE. IL 
£ Bwulflim, Brrcho, 2kilaiti«in, N 53, 
i * iMtfletitL 18 X 
v MnUMtwafi. 0«te,»u4Hi. i8üitneii,5toi« 
( «n4»L L 2 W» Zt (*aH &rohgtro»e). 
7* &*&U, 3osfef, Dretikl, .0112, 6daräcrjii.41. 
— gmcj. Gtientetii., 0112, Peitock^ertzr. U1 
„K.SwOelW, H- AoMmtol,'06t,®arI*tiiio'@tL 
" 3fr. 14 H. II 
&> — **«», 9$rod«r. KW£L LSeLetlir. 52. 
JBttte, 6roali. 9<mtbtami.,6hail<iücr.l>s., Setb' 
■. ioMftncz &lC IL 
*> — 6etiicitl,3eaZfcta,"id.,tin2.@initilmiitt. 7 31 
i" — SSmfin, Dürovorstih., N«»k»U„, SelldtL 1 II 
— 3ngvjt,l&ftiit.ä£sml..Oll^X*iirtrlilt.-ir»ilJII 
„ — 3- Mchrr. 0UL SStticr-Zofarfti. 27. 
c — tat Hiw-divl, ,SW«L Simtetin. iti 11 sV. 
— Stagttil, Holzard« 031, SbnnntmuSu.4 111 
■ — Otto, Müdlm-KuA«!, 4övtri<*tti*ju. @Umtrr 
1 Zertez Sir. 48 H. 
# — Oita.Seuj». Seiiüfln, Siuugauti 5«lC7 1K 
1 — Ant, Scgerfit, 'KtiiTöür, GmJtr ©lt 7L 
, — 8*4, Beern, S0S9, ?ü««chr. 12 L 
>— ytintti, jBktifetfu, 054, ftepcmhiitr. “6. 
$ — ^«ASteeknempf. KSfliÄeltasaStiWH 
" .— 3e$cf>iv <54ertm., S0S3 BLtletstc. aKudg; 
' — SB«t, Sedmtt, 2» 1IL SBridmet Etr. SO U. 
— Hklwüan, Nfthl«, 0 3t, aSemler Sie. S 21 
— 6m8, SetletoHs,, 021 S8iaiii<iifit. % Uatg 
— SU^tlm, Wichirr. 80 36, @itncr<5h:.4<HJ2n]g. 
— ^ii^SSaJmitu^haiciri.^ftiTfvtnSnJ titjdg. 
— 2«ch^s«b.Mr». äutor6trirvN 66^ atbtoWMi 
F’ .uy( 4 H.I 
— Ant«, G$»tiiiotlui, K-6S, Wairiiu. 83 L 
, — Sinn, Frau, K21, ftamlridffr. V3 11. 
— Bsutt, flii. 8#*»f, HnBetk, Sirsttüha!, 
SHeheifn. 13 II 
— Storni!c, jtS. SPfiti 3nv K68, Setjitf1 
firofet 9 Erdg. 
— SeSalie. gei. $e», Su-., ZW81. i3ati*t56It 
Bretbtl, fiubmii, Seiner, N8t tliizuschk. 78 H. I 
ISMkMuuM, Bat Säckermdr, OB«, ßttmiei 
etroSt 11II 30-12 4-5 
— $*ut Ätmid, 8ri)!aiH. ätothiir. 6 
— MlhtlaiÄuchhlltt» At-UöLi^eniKlimslrFÄ. 70. 
— ^mtoKt!, taiiUjfjft. HruBJht, Äerfn« 
Umfec 36. 
— Stofc 9o»eS«, S14, 3>uto#i« Sir. IflOHI! 
— 2ng, SoiiIik , Stiilcrf^ SjBafellzZte. 18. 
<— Cü«, Maler, Seifölk. Hrrmiumktr. 6R H. I 
— Stfuii, MiMdlc,, WriO, 9Iefriti6ht.l-2&tig. 
', — SmU- SBitoiiM, Trm^kchof, Hohu^oürrn- 
— Dil«,Mlchi>äLt., SltuKSuStiKii«: Gtr.105 E 
— 3*ubd$, Woltmütf^SOK, tzchmitftr. 81. 
Süfcul,9Si$ttt6Bdv  SOS6.1El6irgtiGte.C4Il 
— Siftdia, Schl«HeL 3toritiiöLlBed |it^6HJIL 
— J»liiik.Dtrlni!,etzLIe»köIlii,BöhmischlSlcLl.<«L 
—JMtir.SiceßenL.Saill^Bri^ F Mz-ornrr- 
Stcaßr L 
— Paul. XjftSIcimia., TeinPclüof, Sotiifnitjic. 151 
— Sä&eii, Wkkkmhr., O 34,58eoaln Glc. U IK 
— S2ot ISerijtugS^lop., HtuIiB», Erlimger 
Strafe ti. 
— 3a(tiiufltiji.3«i;e!:Ht«r, SS», Stiomtitr.yö 11 
— ffletk, fl<$. Sa.tH, Fr«, £K6ieri, Sem 
®«®r. 7. 
— <kki!<ckelh. FLL.W, Fvwsttkys«. 11 
— Sstalir, Äattfmitmj. iScrbttftv. 10. 
-t Saris, SSo, SBenatbf., Dorfitr. 27 H. t 
«Mkcat, Wilh. S-hrkaiUrr.. NG6, /tu*» 
— togtm 6b. 18 HL 
~r Sbbij. GePalicr, JTfu, $rin$6flgtn Sir. t> Knjg. 
fSrtätmtüiU Scrlnil, Siu-liricc. Tirxlow. Äkl= 
HiijÜr. 177.178 1L ^Po!t Smmfj&ideiitttg). 
— SSotie, SB», SV2$, 5fleii$toi|ii. 18. 
Brubtnlerg, Fnebrlck. Stolttafh., 0 34, 
/SÄeKtltt Etr. 61 IE 
—<käch.M«klu,Lchlenkg.. firrafiutitr Wer 182. 
»Pütt, ilajnfl, Ägkni, t5t>acl»tta,rg.. Mürmcr 
Swche lU Oll. 111 f$Sefi$el«,fM>. 
— Ott«, Ha-rdien., KÄ, GlriHeo5i*erar.ß2, 
2.H.1 
3U*eri,&m)iit„ Sritiam £au£msci.£li. 29. 
9tfltbrr, HeW^WlMi«,Nsg.Tert!lciAr.W. 
— Willy, Sidjlni., TLrerpr. 2) 
— Alllic, geb. toocfiörtih, S3n>, K37, gtb> 
l'tniiifi etr. 15 I. 
iProlflt. Tile. itegkr, N113, S^-i: v:i-ri;io 
Gttsljte 2S CHi. L 
Nradltz, Hrmulnn, ßifeitiiifi, N6S, Bnifirler 
2lr«6c HS H. TL 
».4ti*We,®cj)i5,SlstaJ»m!toBli,KWfttätei«r3. 
Bradkc, Y-miL V-unnoL. tterletictiig., 
^tteMi4)>3lt.52 iL Eidg. 
— Hermaiur, HnJi^ct, OtodlirilL 16, 
<Pc>il 5&miarifi$.} 
L. Wf-tiiir.iifiaBki, SltotiKu, Ztiyri*cr5tr,12. 
yragentif, Jtod, fflala, MnJöRu, SQmtt&ibediWitiuet, Mttydm. Clfott. Bri, SW47, 
— v*w »vawntv wnf wiw <vu^v()« *.■ “Ui v<»< -v. » 
— Leo, SdilrtH'i, 084. ä«ti*ori« Gtr, 3H.fl£ — HcIem,LehreriniTharlotte»b<i,SchI<>U!r.ALv. 
— Augun, Sdimiei>.N65, 3lbPliitt. 18. 
— Sric.Sdirtaiet, WSO.ytoa«tbBrftajäHJEnlg. 
— A,-tonte. Ww, NW21, »Iclotjtr. SÜH 
— li. 4Bie, 0112, K»bÄ»b«zeijtr. 7. 
Paulinc. qfb. Noack, 53#v $TÖ18,Äi. Sreiit 
fucirr Sie. 17 lil 
Srabltr, Sürlvpvhhtg, KWS7,3i»ingUtti.2BErdg. 
— Eitri, üifgtmfit, goebrwiSf, öJUj'Sftt. 16. 
— Setiba, ArüL, S>jd, Seitftr. 40. 
Bts<ley P«l»»rl«er Compeey «a. 6. Ä, 
^KUijtrUfiiinangfcnnliltii, M'ü. CiaStc. 89 HL 
T. Ljw L-SS7. G»»ch»Ü»i. H. T. Eaxsinn. 
Staeaum, Ciiunc, geb Schrotn. Aatidhcfii' 
ton), SOlv. Güpemder Sn. 311). 
BratStp. ilittonit, $^. Hohmr. SBir., Lklr> 
lalicnbg., itietimiftt til 1t. U. 
The Bradstreet «ompeey, Amdic. Stn$< 
kiiüte. W e, E^oriollenitr. SS t 
Stabt, Gsfta»,  vc.Smi.Ro!.  xuÄrzt.Zxq. Arzl, 
lir Obren», Hals- ». ’ilatenleib.,S036,S!i«iet 
Straße 80 L TSttpl. ltolS-10,4—6. Wobn. 
WS5, Pot»L«m,» Sto. 37 1 T. tzzw. 5574 
— 8«UtfcÄe»eh#«i4 ACI»,, $emtntonfe(. 
Tloii,Clti^<HA«5tei<ilatllT8tt.ll6Öle 11S02 
Sei. Stilett Brai>t tu <5iil8munb Htr'ck'ellV 
Otto, Wajt»., K11S. Wichertftr. 63. 
— Site, 8eufoi„ W87. Eltzbohktr. 18 JI 
T. M 5822, f. tikfc. »i*L 
Aichsrt, ftünfnu, ©fMloliotbs, ftaijechcmim 
5k. 86, f. Bradi, Hiri<t>srld Sc Ce. 
Seufm, iSiImer$bi-, M^laniia. 134L 
T 31<ilk 4867. 
— GeBfc Äottfm» 6W 61, tfrogixtireiAt. 61, 
T Lz«. töäS, i 9B. Berübarb Statist 
Oebr. Bradt, Melalle ii. ZiichchMlzrtti. 
B03& iäixilbntitr. 22 Ente. T.2M. 38* Jnh. 
Mai $»M. 
eh!«s-chr. 61 T. m>u 177. fB* »rett. M, 
Dexk. r.]. Wohn. W30, Marlin Siifbet' 
Gtot6« !L Z T. ßfto. 877. 
— Wilhelm. Rentier, W so, Marti» Luther- 
Straße 96 l E T. L,w. 677. &-J1,1-B. 
— Stihut, Bttfmfir., CIxnilolicitBg., Sertintr 
&raji 103. 
— Suiif, SB», Ktalillit, Piiigepn". 24 H. Erdg. 
Bretts e, Vikar, Dnchi>i»d,X S7,@*roebtat6lti349. 
— ViniI3uil|6ir»^031,tt6i’.igttirij|nStt5fi HJE 
— EmU. Lackier, O-echhönrweibe, Liitsen!ir.S0L 
Eari, Postrearnl, Nsa. SeMttgrifte. l»iLIE 
— Wilhelm, tirS. Ät6m tfat, gtfilcriorf. 
Gcmiiliaiiieaftr. 10. 
ßiifiitu, Schuhmiirstr, K 39, Spr«nj*t»i. 20 Gh. 
— Si)U^tIuv6«6Bfi«nnin.i> gtlttSltSl Erig. 
— 3ran; Saf»iiiiDlg,Sa)»i;ct(!.,gneaa^i»®tr74. 
— Ariedrich. Tase^., Echo»ci>q.<Ü1niack«kStr. vl. 
treufr, Tischler. NS!. 23 I 
— Max. icrJinfiler. SitnISUr, Äugotin. 46 R 
— Fmiiz. SBcrlfifir, Sfeclollit, ßeinekr. 20 t 
— ilatl, 3unm«m., £«f'l*>nk;., P-arrjtr. 43 R. 
Broby, Paul Ionad. Ralri, Silinrrtberf, 
jth(<u.»hr. 1,*, {. emaal 4. Kuv- 
Brady-Hsss O. m. b. H., ÜJomrftmt» ü-eseli- 
}*atlj»rcil<aitaBi, etjlfUifitgtl Kabarett,SuB 
u. Himior, WS, Jäze^'rr. 66 T. iUc. 867 (6K 
Dircct. K Ti?c. C>ir|] P'ftdbnttäfitfir. Älficb 
Geigemnulle». 
8reb*Uui^lu6a,ii!tiAüji£cr,XVry,Sle4ilHm«r.20 
B. Brass * Co., Eier-, Engrok- n. Jteinmtif. 
6cto- N 2-1. Crmitmtrgcr Sttabe C6H. 31 
T. Stkn. 18C7. 'lictj. tofl. Ees. Bcto Brass. Cp. 
Stoff, J«i^F»,:Im.PL»I«>w.MSl>l>kt StrLLLÄ, 
— Gnllti, Aniiim., N24, OtciiitnfitrjPfSlt651I 
Cp. X Adi:. 1&07. f. G. Stoss &. tio. 
— Stirne, geb. Gilbtrficln, ntoii, SSifticrSftf., 
X>üfieli«)nti €ir. 41 Erdg. T. Pszb. M(r7. 
Btdfniomi, Mi‘e(M,vobrL„ßl4. ilomittaitiauttu: 
fiiofec 29 JL T. Süll »870, < M. S8rmnnnn& 
Heiienbcrg 
— & Hr«tiii>era, S»., &bemnti>rf,S14, Stein. 
Utoiibimleiifir. 28 II I Mpl, 2370. ;Vit. 
MeLel iSmlmaim ii Markus Henriiberg. 
Bräg, Aima, j'-rmu Weitzeiiiek, tidibtdtr 117. 
Btogrnheim, Sdiciv 4'Mtcr, Mtuföfln, Wützer- 
itafcc 27 i. 
Arthnr BrageaHelm, Gürtel irlir!., 
Etuche 10 TX. 
— <Su6ae, Mrrlniür., SltmcuäflaM, SchMr. 9. 
Stofld, Cnlmig, Direv, SLöaebz.. äiipintt 
Strche 15 IL T. »l«. 6530. 
— Giryfrit.bjtau|nL.irW2y!<$fmBfix^4QtuBRig 
T. M>. Wl'J. 
— 3mac,j$igan«thWju,likii&llii,S*agitrS7£kdg. 
T. 15!»'. 
Steuer,9e6«iiU!»*aiiiii,i|ionIetti,3luBmiifcBö 
— ’ptrnl, Mnfikei, Echönebg., ■SeHjenfb.Sl. 
— Zr»uz.PLl,Wiiä>tmstr-MLL. Daezvgrr Stt.60.1 
— M.sortier,SI8iiratr6tif.,Äonfleii#«Stt. 12«. 13. 
Seiniine*. Tape». X6B, Turin»Ltr.L 
Bnigrsck, Mhet«, ÄrchUett, 0 UL MfBisftUSI 
E T SUif. 222. »-10. 
— Wilhelm Bnfntk * Co. 1» JUga, 
«ttU9tfi6.0lia 8«$i8ftU2I.E X Mex. M 
4—C. t'iaUiiBl WUH. BragraL 
— Mbrecht. WrKcheri>Kr,SM. Uchtestr. 15B»ig, 
— Pa»>. LrUschrr. SQüti, Sriyr Gtr. 6 JL IL 
Brahe, Sophie, flet. WaNachs^t, Äam«si»w. 
ßW KU iSaittfosHfn 8 JI 
»«chkbulih, Signti, Beaintm. Sckise^z, Akkze 
€7 /Post Stirimcm). 
ÄeebtC PrritAriA, Stmuntifämtr u. gt'ims. 
Itla, Tirgliv. SuiiMoriPr. 66 H. 
Brahl, Orto, Kcmüieiibl., PleuföCn, Hrr«ami> 
ftranc 37. SS Erdg. 
— üBilijelm, ynnäsetjtig., SHuilbSx, Aricdeljlr. 6S. 
Aumz. Kauft»., W CO. AchentachsL. L 
Sitte. Sirnin;, Simieitbg., lürrltimilblilc. 33 
<3ioft 9tmmr.el6t>g.). 
— LlireL,Magip.Bü> »aHtz^iSKHowiuListersir.11 
— lilift, .tiifmirrlflu, 8HS, Hchönloinstr. 6ÜL 
— §tUw, Sdraetlxrtv Stieinlihinifliifm, Äirc 
ytiititnfrr. 10. 
— tiut[c,ge*.$6fire«nSta^X05ev€IHiigetiic.81 
Vttidlrr, iUnton, Muit. Giiirrvorlteii., 0112,8releit5, Hau?, Sfrl Wdümflt, S01S,Batbe« 
Soimingto. 17. 
Brah«, fflfotj, 86#itel< u. Maurrrmstr., W«^ 
Wichwaimftk. 17 T Ljw. 610. |. P. M«r> 
luzzi 4 Gmiip. 
— £, Bildbauer. Schonebg., Smialef»-. 8. 
— Carl, Dr. iM„ Lhiiniker. Siailctienhiti, 
JRonaii|tnfit.ö3. 54 öh. IK T. Stein»!. 3779. 
— Karl, ünulmnrt, WUmerStf, ©teiqäfmftr. 
Weorg, JiwaUde, N06S, Daiqizrr Shr. 4S K 
— Mufiav, ftimftti, NS1, Brumienstr, 76 M. 
— Heinrich, ftaufm., W 30- MarIinLutber-Ttr.81 
13L T. Lzw. 2702. 
- aSetiln vr.Mi,Rechtrai,>i,. B.2Äcbg«.LX4, w Leo, Mim, griebtnto, €iefllir,bcitr. 10 m 
~ NllS, McheiLr.WWlllj KatleOii, Zmtüa.21. T423. W«tz-.S!r 471. 
Ctt«, S&fäwriStt, SO 43, aaimmJ- SfiteLiKurfm. SWafie. Wigt*. 27 U, £ 
1 M DreÄ. 3t, ®tpf. PIL). 
—27,Zch^L«Ij«^E!i.i— Hanr,Schlo1!er,NmNlln, Pfliprrftr. 27<«i. ij 
— 5SW5., SirsSeni'.ScrJrrff., Stattij 
|trrt%* 3B. 
— eriiit, U6ruiv Küi, Draititr.EmrgttSir. v. 10H. 
— Auguste, tWtattjSttfigfrftv Schimebg, Rerse- 
Imrgit 6k. 4. 
Btahuuuui, 4htfl, Osft,.L>eL«rittl,, K 21, Prinz 
Fuekich Satl-Btr. L 
üiol>er>,SchiicU>iriiiki>.,Schöiieir.>H»iq>titt.l47. 
Brahmer, Davit, Bür»l>orstrh,lsS4, ßotbringe: 
<Btteic <W m 9-12, 4-7. 
— Iüliil«, Schubm., N 54, Lothrmzet Sä. 60. 
{a 9t6a>K,t8ie6ffltr,9ttBift iiStfrntt 
— Mlhel«, ÄmllnoifteJ., Eharlotteickarg. 
Spnnbauit Bock, Sjumiauertera«Brauerei 
T. Wich. 4501. 
— 8rietrich.Äoh»m4- Lchö«bg>Lrieinbili>ilrL 
— Hnmaim, Äu^i^tUy" S7Zehrbeüv>erSti. 36 IE 
Wiih. Kutscher, K87, ^chrbelliner Stt. 30. 
— iffobolt, ßcrixit!. W30, BariaroffaSi.üovL.2 
— Heimaim, Maurer. 034, SRcmel« ©tt.CS I 
— ffriebrich, Dr. phll, Reg. Bmvnnr., W16, 
Pfeizburger <5fcö. II. 
— ffritz. Tischler, StegNy, Herdersir. 3 IX. 
— ®£tliuh, geb. Weckent. PrÄiiristeilvw. 
$ricbnimi, Ringstr 18 £ 
Brahmig, Emil, Sditojiti, K113, Dr» jenträir.1. 
Brähmiiller,Elisabeth, Silro, N r>6, $i»Berin:.166b. 
vrahn, Bemio. Uz. rcr. not, W30. Sani herz« 
Sltojit 28 Oh. 
— H>P>, Soufm_ K048, Preiitkau» 56evg 11 
2wg. Cp. f. Brahn & Bliunenthal. 
— Hur», stmitm, U'Si Bavreulher Stt. 31HL 
— Moritz, JtoJ»., 8016, S^miMa. 6 I. Cp, 
|. Brahn * Blumcilchal. 
Brahn Ä Co., Mfcrklwhe Kemm- 
e. CoUulol«lwaren-Fabrlk,6i*tr.to»n' 
sumsen, Lüftrtner Stt. 16. 16. T 6g. 470 
)8K DrrMi. .‘81, Drvi. O, PoiiiLeS 1761] 
J»h. tkriist Scgmer. 
— Brahn » Blumeathal, Echiieioerartikel, 
02, HeMgegMtr, 43. 44 I. T Att. 1121 fBU 
DreSb. Bk. Dexk. 0 i,. Putsch«« 12869] 
Jnh Mor. Brahn <'i>, Hugo Brabn Oi>. n. 
Mch. iMmntnlijel Cp. 
— Ilka.Aw.NStiiKiiieirAV 15, DIMdmerSirLL, 
— LHrrese. Mio, Prii>«tier«, SlmffOn, Dmirasti. 
Nr. 105. 
— tijatlDitt, $tB. ©eiitl, Stu, K37, G&itv 
Allee 174 H. i 
— ßieticufc, B». SO 16, SMWr. 8, 
9l*jt««.«<*. flee* S«.<Schii^,4kttiu>ch< 
Itratze 19 (Post ffcltbcimtt), 
Ggtoutt Sir. 7 B' 
9totu6=8teate*jrii, Helene. G6«i(#id„ 
Schönes,, ®ruticmatbslr.78nx. T. fttf.4se37. 
Stell», Fritz, 3ktfic6. Beemt- Skit^fchöiihaufefl, 
Smbeitih:. 10,2. "s«)g 1 
Sr»-tz,HrM>a>m. MichüaLJtviköLiFatjriMki- 
i iiU-Eir. 176 Eilig, ü iH. 
— Mols, Ämifin, SttiiHn, HecthaKr. 18.19. 
— Otto, Maler, N2Q, D»mlhetmerGtt.SI BUH 
vrajeSk«, Franz, Shrthrm, Ablerihss, Opfeii' 
jtmit 64II. 
Vrai»k8,2oseph,Lischlermslr. Lichiers,Drakeftr.ii2. 
Brei, Sritgilr, SciUitrr, IV15, Hcheiizolletii- 
tmioii 2. 
— Stimm, Wu>., XW J3, Holjieaur 11)« 11 
Srfltf, Inull, Snälen^iil, Lher!«t«bg,LechnIz> 
strafn 3 Mg. X Willi. '2760. 
Mlbelw,K>usit», N W, ToHstr. 13,2. Julsg.IH, 
8»ett,Su*ii!ig*toitige8<6,t)17J8riiiittS«g40H 
— Josef, Paleis. Echakn.,8 6A Trae?Or.S Llll. 
— SuUnS, Smtitr, 081, Wilhel»' eidit-Sb.8 
vralelma»», Sari, BemÄ, stegli^HerbetltrL!, 
Sed, Verwalt, ÄeuMn, i8vtei4tft.3 Bilg. 
T 852. 
vtoleawage«, M»i'- ftantUsnir, SltittolBi, 
Ämtciltr. 00 ilL 
SrafleS» Luia, Sie» ö 112, SuHplomit. 41 
BraNow, Eriisi, ^iganeiilibl^KOBS, 3nunotittI< 
lirchtzr. 7 J. Port. »lg. T A#. 1832, 
— Derla, SB»., 0 34, “Seib^m^ig P6. 
Srefmeen, Otto, Bi'-yrtnL Lrcptow. Bar.m- 
{diuloifh:. 23 m (Post Baumjchitleiiweg). 
— Sniif, Easansi Arb., 034, jUCmiev Stt. 4 T, 
— $Hubotf,®»tm6rf*lciP« L7,CchötiIu>Izer Ob.7, 
— iüubolr, Sthioüer, ftotfäborit. Bri«) Sbalbttl« 
Straße 10 XU. 
— Hebwig, geB. &igeI6wbi, Ww, ynSrimN« 
inhtaui, MtuBÄn, Jansastr. 6. 
1ebenste 4 
(jrtia6eih.Sc6nei&eriii,SOkS,5fstIi>er5it.l09I 
8relet^DUe,8«eol».3>reY, N065, SintitU? H 
9r*Imit(r, Staanbc, Suhtiwitn 6. b. Wack< tu 
Schlietzges, 017, Siralauet Platz 6. 
SraltfVp, Ww., Si&tecf, Ratilnijselftr. 2S. 
Br«r»«,Hatti,Schajsncr^S7,l)wit»litckitr.3SL.I. 
BrSkow» Erich. Sabetupr, KW87, Lmaustr.15 Vs, 
— Marlit!, ftninm., XXV B7„ Hultevltr. 83 I. 
— Sritbridi. Kutscher. O li.StTatater Ml:e 17 H, 
— Raul, ÜÄcfianifer, GhtttloUrttbnrg, R«rd> 
lmiiscttei Etr. 21 U. IV. 
— C„ Optiker. SW68, Cinbtnltf. 70 7.Mpi.4LlK. 
Male: N84» FrieL-jchSr. 130 I »in. 7862 
{BK Deutsch» Bk, Postscheck 17443] Sah. 
Ww. SmUie Braekow (Etüiwalöe). 
— Fritz, Postschassn, CuBttubg., EEerstr. 23 IL 
(Post Ruimnelibg.). 
— Karl, 06. Posrsibofili. a. *>., K 4. Keiscljtr.lKIH, 
— Serie, Sätanhe., SOB:, SfnlttzetSy 35Gtdg>. 
— Umg, Bersich. täiami., Nfiö, Müllerstr. 68IV. 
— Clara.geb.SKioan.Ww,N 2a,Prb>zenaller21 IV 
Steffif, Fritz. Drehet. S033, Gisenbahnftr. 
vraksmajer, 2otia6, Stfmelber, l)64,Ritlaikstr. 
Nr. 1. S I. 
Breletrierg, SBillt, sitritiifrairiidr., Licktenkg, 
Äantftr. 11 t Posi Riimtneliüg.l. 
Bralke, Paul, Babnarb., Charlotteichg., Danckel« 
mmmftr. 64. 
vriilkowSki, Paitline, SttMtibl., Rmköllir. 
Martbeitr. 04 Erdg. 
Braß, Walter, Bä<ter,<k-arlotienl>g, Stfifoftür-'b 
— Öeotg, BuchimiL, N 37, ftnt|tejibf rgttSirB t 
— Erich, ftmifiiL, 4!it6ttnfcg, filmt entngftt. 601 
i Malbtlöe Sidij ic <£». 
— ^crMnonb, Kautin., N055, öiigawftr. 1 JL, 
f „Merkur". Internat. MakletBüroFert-Brall. 
— Hermann Brall, ftrhlti; cgtoi, N31, 
StoineniÜKttr Stt 30 t T SlbiL 6176. 
(BK «ntoRcitsdi Bk. b Slrot. Siabtuiertel«] 
— <8eerg, Metalldreb.. N 37, i-inebotioiBrL Licht. 
Herrn,am,, Rentner, 0112, Ara»ksttrterAll«eKI. 
— WÜbcim. Cchirtiüftr., PlcfierEtt v II, 
Bram, Philipp, 4?nnt>tl?u;., N04S, flrorgci' 
ludiitr. 6 Erdg. 
— Optik., Gfmtlotieiibg, ftantiir 13 
Sracoi, Arthu», Bäcker, SBltnerWt, (*itfitiiitr 
Strafte 7 öli. IL 
— firi|),Dr plill., Pros., Wi!m?rroi..Uhlimi>stt.kA. 
Ifrnft, Stfilofiti, N 65, TranSvaalstt 2 L 
Vrimia, <£ad, äBäifmtntt., KWC2, Thomafiui- 
sttatze 26 Enig. 
— <£mU, Bääer, Phat lo1ie»s>A, Englische Stt. Ü>'.. 
Brimo, Bkmni, CidMetibg., Stibnngftt. 18 H. EX. 
— 58 ,Äefttitemeatl.,f<03S,Cötitriifa:<5ltl86L 
». ISteroim«, Hatma, yrb. r>, ZtroiWn, vw. Geh, 
Sj|rbi5.iRat.(£t|ittlotlciitigvfttirsebttlihr.70.7lIIL 
T. Steiitpl 8705.   
Sramaiut, Karl, faflctaitinnlt., SV 47, Ktevj- 
tttgfte 46 H. BL 
— Max, SageiMtioett., Aitieinnt, Räiilchstr, 
•9h. 4 IL (W «etSjtPfllbe). 
Rar. Schioil«. 017, »-ch<«!tr. 13 HL 
— Aichel«. wtliir. Synttt. Friebmmt, Aid. 
iveUors« 75 L
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.