Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

( E rt,& i-> Vffc 
' -V"- 
-u 
h- 
ifc $cif 
Wetterte 
^ >vt s /w> 5* tv ' 1 .,z ‘ 1 •*/ y _ **■ ^W 
— 2940 — BL-b-Mez 
-'e*eed«Barl,$liic»i*tr1li-.lC25^tm|M|ir 8H;£iH_ 
“ ötHrrlctii («mil-Ärchllekt. CHMolleilBg. SPischeJ 
(|tni&e .HU 1L £. 
,- Siaouibt, SbevILSneweide. 'gclläicate. S 
— Wqx, ®ttrtmnll«r*®lelüii»t, <017, Münchr- 
Berger Str. 2/ L 
— Stlior, Grttlieiei, W 55, LHIlmbsir litoErdgj 
— ’Viar, GSM». SSL Lsedomlir 8ä TC | 
— & <$o„ etSiim. qemrirtbll»gescü!chaft, 
snu L. .fu, «VI62. l!Uthetlttn$|t t XJJ 
T Kr, 5)993 Bertr. ftnttplnt. Wenig«. 
— SBorii, Mb Jtitbl roM Hm«. 017, Lllinche 
liccflcr ßtt. .2.7 IL iE 
— jDiimr, geb Jäbner, ®l» GStiegctthettSlmiic ij 
LttNche,^widmr. u.-tiiillmlt-CJ..£4,@tp6|tr tErtigi 
I S£hlL IUGÜ 
— ascnta, nitb. Melicher, Seljros, N 87, flafta' 
tooraUlee 81) 11L 
•r 
At 
1/ 
t 
f- 
Pr. 
? 
fei 
i‘,st 
i-, 
¥ 
¥ 
Brvrr. Lhoodor. titaiulurull, ti,l)artotlcrtluit(i 
Wuhoiwil'lKe a-e, | 
— Kri^i>.Ww„Äit»mLd!»MLh<!lmSlMt SS HU 
— KSettenc SB» .W.Imorrdi-AachtnerElrLWK.^ 
Briteries, ßftat Wagenwäsche K2U, Dron!- 
tofannt i3il '9 itll 
ütetteüb® Paul, fiaitfm, Neuwlln, Richard 
strafe 4'l. 44 I 
— Laü. LLaichme»kchiqIk«r, is-63, Bieitwfeitborfei 
©trabe i64 ffl , 
— gr«fn4 Ttnhler. Wi62, SRan&enstt. 83. 
— itiertlm. tau, Obst- u @cm6|cl)blg_ Kicker 
Isckmldauic», 1‘micjtflr 89a. X S>( 255 
Bettermait«. Theodor, HcurdMm, 17 89, Schön 
tonlhm Str. X dJl 
— Iah, ‘ttenfm, S'BS StittBcfier ®smm 102 XX 
— üSaimilhniL, Ob Aipstichaff», A 66, Oude» 
imiiirr Slt 23 1 
•— Emil (&d) loiiec, MXV28 SUtonncr Str. 16 
— (GrnitSdjloner .Uleiriidcnhf, PaalowerMee 88 
— 2Knt, Ntrchmb iBcernt, ilfetaideiibf, Papier 
strotze 15 16 
— ®mtl ffici!milr„ Ä-65, Sidlplagneltir. 14.16 i 
— Flora. 38hl Sltl, Ulamlraitr. 18. 
örttecB, Brim, iirnitilfiSflcf) iltentülhvjomiSfttiö 
— Groll Kwiichnennftr. ©tqgltg, Berlinukesir. 15, 
if Tl>e«!>or iäeumgaticn Sfl 
— Siofcrrl Mechanik, N WSl, SSiCIefiir 26 Erdg 
— Rrusio, «ttgtultm, -N016. Kwpiodestr 118 h 
— SKarllia, Pipier- u Schrelbwrhdlg, t>VV2>, 
jSidrfm LC 
— Clara Scitaitfetln, N 24, SfufluSftt. 86H.T\ 
Sott«. -£im v.mWgei. Scfr, Jx’OöS. Stalten 
vurfcr Sir 21 
— Heimim», 'Steint, SleielBKit, Snüljeite. 12. 
— Hermann, Sh!m, iNSO Panlitr. !lä IV 
— C!tla.itoer4l6enniieieS W«,  WMtr.G6.UL 
— ftarl Hei,er US4. McrlitL 16 Erdg. 
, — SBübelm x>ochL Scmnt /Eimlfltltcntig, Kirch- 
taujt li. 
•— Wilhelm, kiüicher SW 29 Mitlenwaider Et 10 
— Hmmm>»n.2b<!l,Ichr,'N,ci>e»scholchausei,,5kLiser 
itorg 67 1L 
>- £Äta,.Sciitm(,'0raildileulig., SBitlfjogenfir In 
— Hermann. Uieitoioerbtet., SWSJ, Mitten- 
Wölbn: Elr 15 
— AurmL -Lch.Mer, E6atl»iicntfl, Spieltagen- 
iftüoftc it iL 
— Hau«, 06 Seligt Asstst» fiteunettalb, Lillftr. 4 
— tiliteim. SüiegL ‘Suutefc, ihrijleiübg., Diag- 
balmonjtr. 18. 
— Hoonann-Zumnemiltr.,LL2 LutirnuserMIll 
— ibuiR, 'gtib ,gdbin, Vpezmlhaur itielcnth- 
tiuij, Jü Jit 48ntitnatite. 54 T M>a. M3 
fBK ®oilltht Bt, Step! Z] Wohn. ÜL 
— K^Dimiwa WitmerAum-Polftemiiche Str. 6 
— Helene, Sinit, (034. jBattcmilr. 18. 
— Panla, -Köchin, SSM.'Qiiiäier.ßec&fc.i. 
— 3»l)tmitii,©tflWitttWÄ. Ni54^e®«ttMla©it36 
— U>a, JSm„ ivO 5ij, Lllmiger ®tr W iLLL 
~a!K_Sm.,®Kberiäwi<|(miEu Erctowltr nBIB 
— SBIltelnnue, geb HXaaft, Ww, NiiS, '-Plantagen- 
(trage 12 IN. 
Wettnri, i^ptifeetigr^, S12, üudaucr 
Sto§e 14 ül 
— SWinros AL, (Smgerra, W80, Münchener 
t Slratze 38 öb.1 
— S6w*eth fflm„ S42 Snimter Sir 14 L 
Sdtrtetf Emil, itaufm ,0112, Att-Bothagen Ü91 
M-ü 
— Slngilfte, ijjiB Aoeple, Mildere, 084 Gniiener 
(gtltnjc M al IE 
Senfe, tottd;. i@ tioifer, K 58, itorfdrcriSttie JV 
Senftint Eiffien i Nimmt» ütubnni, Ühamariik BOa 
SeBtcutcr, Fnebnch, $i|diler, >'2U, ©tatimer. 
SBctthter, Stlbctt, Lllhogr Schleifer, 034, Stoj 
Jlttgcner (Sk. 17a. 
Bcimc, Will, Kansm. Kcqiblr, Sif;mieiilr. 13 
itPon 'Sraimtouiemucttj 
®uHa«,Sied)nntt & i>7, fflcmcitSiimciEtrOS H 
~ Bugen 06 «oitidiaRit., N24 GllancrSk 32JU 
— fWn Technik. N 11.1, Driöl-nei Str 8 
— ©ctmtne, Simmeraei niiel, D, SL ffirtincrielk. 7 
Vurwe, ((Stich '©chlofo MGS (Ji^joraStr 19 N 
Sutiemig, ^o[)twna sR-ftievc, l£lifirtolti'.nb(|.; 
jBiammimiftr 69 £ 
ilteilfiäftr. 1 IL T. Bits) 2709 
Senefafot, So4 ©dinmiet, ®Sitai[Ht ig 
Stel,Hrmrich 4lmit,u.,(CitU,@crtr»iftlenitrü—li, 
>. Voult Lanich 
3iaJDn.^oicpti2IM;anit»'®ff'öni!Er(ijEroimä)Hrt>7 
ML ($011 Rnebcneit) II (Schubert & Äialon 
„■Viandal'-^OeselleclxÄjEt $ör ideBtsche 
Spelee-Würzcn m.'b. H., \U"3ö, ©üiine- 
Iterfler Ufer 251LTC Ugm 720i)|[BK ötlf wrab 
u Jnd. Septiüt, giottoemetiStr. 16, PMihed 
JUlSSOM] Fobclk tlKMöLn-Berlin,Heimann 
ifnafet 48 Lind Sicfcnmtibcr, HaWtitr 18 
iSeilai^iüro ‘.Köln n. S6 Hohenitaütenring 
31h. R9 (toEtdräf Siühr Ditekt Lllfied 'Gaco 
F, A."Vll>eatt,ancm i Loibellwr.. Äeailitvifftei 
ber Seiten-SeniiSneiiofierctoaP. Möv^Mger- 
imrör 28 X Str S59d 
3i6eettr2fcmcmt!,‘i$adfiti ."ficiiESnii, Hobrechkstr 22. 
— liltibitt,StmihtwaWBS,“JltuoiibutntrBtt i III 
— ISuRcti, Staufra. b 11 Sebaklianllt. W Erdg 
— ®arnarttbe,Stl. BW 68, 'Jicuci*urgerSbr2 LU 
— 3enra|,geB.i<ttaiita8 Pienilect, lEharlaüenbg, 
Poetheitr. 48 Erflg 
Sihrmis. ©uitao, Stech irtt iSBre f SrdiiiCIt.« 
1 miQu6|8brvlf055,®rcf([tc.l7£"in4tgitv8S61 
2-4. 
SIcebomdli, äirbreafJhiuVnuC 2,St6nl(iIlt.'87 HI 
— VKüene, geb Schninj, Ob ZEse!>ww, SW 6,; 
tmneiberner Str. 4 IL 
Site!, 2l)onm6, Mahlt, SO 18, Fra»!- 
ifutiM 'Str. 70 
Sltenttitl, (Zbnmnb, Tingen, Sutomoitl* > epnrol 
Slnit jiiOäB ©tetiöroatb TBtrHXfinit P22H 
Wohn. hOBü, ®Mml4iei Hier 49 L 
3hwtj, SttC Sndibcittf., Stt$9 AoffenerEir 5 
— Grnil Solomollvbrii. 0112 iliü'fltlltrlBZwg 
Llchel, Willi. Slnmcitbitanr „ilioebeii", > OB, Dan> 
^tjer Bit, WWntz T jiZbn. 821 |[SK ifli t »fntnb 
uijitl>..Sepf ssu $otifd)c6621-'] Wohn. >.8—10 
Bhiiclmtmtt, JfiitbttS ^adeichi^n., Echonebg 
KnanSttr. 10 6h. ilL i(!ßoii griebeumrl 
Birfimnn«, Sophie, Scuvatt. W 80, Münchenei 
Stiane ÜB. 
Steine ffiill.elm, Rahcniitr. "S <15, Trait6toaliir 46 
«ick i a. ftttf »leck, Riet Sie» „. Stel 
— Mai.. Atchitelt, Schöne!», Siegelte. 70 Enjg 
£. T. Mb 1978. 
— Slbolf, »äfltraL Efimtdtten$%, Smiecltr. 17 
— grietti b, Bierilchr» , ffliiettt. 7 L 
— Max ©nmmiorb, 3W <17 2plauerStrl6ü JI 
— Karl, Mittler; Treptmo, Kirfhvlzsttlche 260 
(ißoit SaumichiticmDes. 
— End.Slnapn ;S6v, ©neffeitouItr.66LT3ttisl.-88«0 
— Erich, Metxlhiib» BO ->6,Dramen!» 203 H. 1 
— Paul. ©dt Wacht»>tt, Echöneheig, Fritz 
Renter-Sir 18 IV 
— tiroelb Polikelr fTW'ßl Embraer Sir 381. E 
— Rick. 'Sattler S S9 Aehmkinftr 4. 
— ITmlhelra TeSittif JfU i.ffltei'cnlraneiictStr 35 
— Fumq, Ob Telenr -Ifstif, i©65neS|t, Ttter» 
flraSe W Gh- 'HI (®ett ‘fttirbfitna ’. 
— Carolin«, RamithmpmTton, , han» Mvcklen 
l-iirq " W$n SpiiRoutrSIr ®T. Slelitpl. 6656 
IsBK Deillsike Wl) 
— SngeBorg, grau, ST 87, 'HiittcNür. 1 X 
— Marlha, <n<S Srcilaq, Ptivaiiere, W W23,1 
Lcssingslr 31 Gh Erdg. 
Stiitm. gib Snitbert, Ww, K\VvB7,SBaTbftt3 II 
Bitfe rimtKirniSEuftler/RO BBIBccrmamtftr 9Sh 
Sielet, Hrbwl», hi65 ßitttencaim, Kran Dt 
llltitincrm. Krtebentm, inutetffe. 11a X 
IHctnt, Max ‘Bitdjhnnl lGfl)Bm$i|k,4$6nlg8ttta 8 
JttHii» "Sleter, (@bh ®,ll6 ' Danwichäie, 
XW'SS $d®bmnet'Str.S9B!Erdg X^jn 4898 
Sah«. >8d- HL 
— Carl. Drogen. (Gewürze. aosMproliflb» 
GcoMlg» ■ShtttLotktibg Winbjcheibstr 1511 
T ffitlfi 5487.2—4. 
— W. Victor, Edel, ^aWklSehte jl SStetttel. 
Juwelen >«. Bolbrnr., W 60, An»bacherStr.^3 
X SktttpL 15244 isBKIl Srtf). Mac Meisier 
Max, ®l)Bttttktl$inrB, fflurtbeS- 
iaHceß ÜL T SBBfe .550 
— Ernst, Dipl. Sitgen, mihnaSbL Arrnlwn- 
ibunifdie SttMiL TC Mb 7317. 
— Oslar. Liniellmstr.,'Aei!lollu. Äobdrn!tr.W HL' 
— Hichert, Jlaufa» EbatisIteaEfl, IRcimeltr. 11 
üitboli, finiiim., 'WBO. (Eistiirttribet Slt 11X 
— Max, Stautet.. Ruebetmu, ffl-ijieiftrqje li- 
T. flflb 611, T- Siitie &(Eo. I 
— Arlur, SKoichtiiBimitr, S0.36, jvorlierEttiBl 3 
— Ebwin, Sie it I3[lit. FnUmstr 43 X ‘ 
— löesni, UEioctlflirL 0-48, Mcur Lönigstr flO.. 
Mohn. ’NO BB SEiiiSitr. 1 L 
— JEotl, Penstomtr. 027, Holzmarttitr. 68H.E 
— Hugo. SiechISaitmnIt Lernt fflamnictitct., W 35, 
'ßoiobitmei (Str. 118 l T. Lzw 1751?. 
ÜStlmttSW, Seirtencr Sir. 23 X X PkS. 7828 
— Sonrab, ©chloliet Ronkölln, Äi.cjcIiJttiir 88 i 
— LernliaÄ, illbcnt., iN 89, (SchönWniber Sir 9 
Marlm, äJcitiet niiSmüii vauler, W80, 
SÜitoeiiilL 7 XV X Nldf 1304 |6K3tcuW 
Br.. Depi. Bj 
~ Emil, ^tgttsutW, SO'a'i ü$Ttre!«r SX 
Tittot, S>lhi, jtigorieimitiiotl, ^.Wit9, iromman< 
btmlmtir 1B X ßtr. 7*07. Wohn. «4! 
ÄänlenltL L 
— «Rericdv geb E«ri<hei«, v«. Dz, ^tiebeimnj 
M>!h«lm«höh»r,©tL 7 lErdg. 
— B„ ,vnm, M>B5 Spultearitr. WH.IT; 
— Zmo, geb Seiltlet, Ka»fmtzww, NO 66. 
SBinSItt. B nx 
— lerilntclh. 5mu, Privatiere, W15, UHIandstr 
Sir 169 ■Gh. IX 
— Däthe, SisttitfimBIedn. 8Bihtter6boif, Krön- 
4ttm»ei*aimn 7 JCL (Poli Haleuieel 
— Herwig, Ww, JSOIB, FnraennmlderKtr. 21 
— Henriettr, geb $616, fflu„ tihartotleithg., 8tm 
Bahnhof ÜBrflenb £ Erdg 
— Luise, Ww, ti-42, ^Liftenftr. 8 fK 
Vlotorla-Apothoke, DrogenbaBäliin^ 
<l Ahdk eheiiüscli-pliarmaxeutt- 
•oker JPräparaio Atsz Z,eeWngerJ 
bs/tü, @nebtiü)itm6e 19 X Mpl 1384 |6K 
8t t. Hanb, u. Jnd J Jnh Erwin Schwär, 
Vlctorla-Braoerel O. tu. t. B., AOB6J 
'Bcffocter Sfc 4 £ I. Mim 68S1 Stjchäf»- 
(fShr, Hickrrt Mich 
Victerla Cat6iv Diele XiA. Emil Hof- 
maan, NW7, Oitier den Umbeit 46 X -!tr 6491' 
[BK 6 SHcidjtöber] Ich. Emil $p}matm 
^Victorte“ CheumlBcho Fabrik O. m. 
». H„ & W21, Sm-ÜBoebit 91.112 XWb <099 
[BK Deutsche Bk, Depk Kil ipottsl eiJ .20371)1 
KeichästSf Otto u. ©legfriel Hrchcnlotb. 
Vlctorts-Drogerie Alfred Lo*ee,®itcl6‘ 
'Ijorft t'iuguile Btltoriv-Str. li T Ob 4 
Jnh Alfreb rozze 
VIotorla-DrogrerlB&pDtiiekerWIHielin 
Ttormeoan, Stcglte, Älbrechtitriche 107 
X 1125 '{SKI Ļh Wilhelm Hememm. 
Vloterl»- Drogerie Inhaber Weiter 
BomasowzM, ShlmtrSM. Milmibstr 107 
X Ptzd. 767 |8K Deutsche M Depk UV] 
Flotona - Druckerei, Papler-Conleo- 
tlon Bruno Swloolckl, Charlottens, 
Jmchimsrhaler Str 5 X ©teittpL 65S [BK 
DrnticheBl» Depk. R] ^nh Snme Gwietidt 
V ictorla FeaerVerslcbenmgB-Äotlen- 
Oeaellachaft, hW (18, Slmbcttitr. 20—26 
£ X Mpl. 11500—11609 GcschäftSzeil i 
Sommer?^ —3, SonnobenM S^—12, i.Ömtei 
8—3>/i, Sonnabend» 8—12l/a f Oost,cheik-LIo, 
Sie. 444] Gen. Direktor Dr. phil 9t Utech 
Shrcttorc« S Müller. (51 ©nimoslb, F Enber 
lein, Ur. ptnl R Ziegel. SB Riede. 
Vlotorla-Gaaglülilloltt Faul Blelow, 
begnlStt?, N24, Slsäffer Str. 14 [BK De-wchr 
*!„ Depk. ZJ 3n 1 Paul Aielaw 
Ädvde^eeS 8sibtut f. Änmtenpilcge. SO 18' 
^laimStergei Ällee 19 20 E X fflgft 830J 
Victoria JtnftustilegeieUechatt m. D. 
H., W8, loabeititr. 10—18 (BK A. Fallew 
Bitrgetl Gcichältriühr. IilliilL Klttimann. 
Victoria Lulae-Drog'erle u. Parfüme- 
rle. Chem. Laboratortmn, Dr. Hein¬ 
rich Jaooby Apotheker, W30 iSiftocia 
iruile-Plat >2a X ittS) lte H JacoBy 
Sictorifl SOtettonS, HttljftnnictSgcfcttfAosi 
m. b. H., Effen (Richr), W 5J, ÄngSBmger Str 
St.'OlJlL Xfirf 047« Bedret.S. Carpnruer 
Victoria-Terrassen Fritz £.aag * Co. 
Utejinuccmt Kaffee, SmtbitoreL Srmtnenhuen 
Nllch.ärztl.L°rschrift, SW47, fl! P-rk,tt 14.15 
iim BitbrUtpcn am Krruzberg T. Lzw 9219 
IfOKfflfUtiche St, Depk HJJ Ztch gtrg Ütni, 
u Ww Elfe 2Ritto(ttin 
Vlcterl»-VersaaÄhaue C.Fenäler*Cov 
G. m b, XL, W35, Potibamer Str 118 c 
T Strf i 0, Te!ejp>AKr fflallmtfotttor. 
Victoria zu Berlin, all gemeine Ver- 
elohenmga - Actlen - OeaeOeolutit, 
SW 68, Lliibenftr. ü0-25 n. bW6S Hlit 
9afebfltn6e 130-132 E X Mpl. 11500 
61$ 11609. (Mchüftägett •(. Sommer 7-Vj—3, 
(BmnrottobS 7^—12, i fflutlerü—V/}, Beot 
mSenbJS B—12 V». lMostscheck-Kto. jöJ] <6en 
Direklor Dr pblL 81 Ulech, Dmckimrn 
B- Enbcilem, ® Grnnwald, DrphlL 5t. Sieget 
u. SB Riebe. 
Slctotiitä, aiüiur, Ätmuiten. Sd, RaBttBef. 
Enmewald, Jagowstr. 22 EOx.XDhIb fiBJ, 
I- (i) ül. ©telinu. 
Siciß, Otto. Herzet, SW 68, 9flle Jlckobiit. 126 
fllbel Fritz PtolnrütWUinerSdf, .betinter Eb. 10 
— Marie, Ww, fc>Oü3, tttfeitbahttstr. 25. 
Sibttlji, lEtttterma. grl Echntt Äa,,$! 113, Sem- 
bolmer Str. 1)5 X X 91b 11 1363. 
dr BtbaS, Aeimo. Stmis-m, Wlö, Koiistmizer 
Sliaite •63 X X P>zB lbti. 
SlbeHier, Llfted, StalmfiL, CBctichönetoette, 
Äeitcnbstr. 6. 
—x®mmit, Ww, Näherin, Charloilenbg, öuenic 
iftastt 18. 
Lido Rosa Schneideün, 6Wfi8,@jarUiilenfimBr 
Sir 87 H. 
Sibun, Ww, £ C9 Süiinmratite. S6 M. 
Bickach.O SraLLtwrlLIluHrutrHaMech-StrLi 
Birbalk, ■Üttrttuh. ^rtjtitt, *, 65 Brichcicr Str l'-i 
ti. -SidKifnt, «Srorg, Hnifphn. I ®r. ‘Wett. (ShtR 
All-MoaBii 10a ÜL- T. Mb. 7578 
TBK Deutsche *ti) 
— tVncbcich Wilhelm, Dlpl^Jngen. Mtrienf^ 
ißnmUelstr rkl 1 
— St 'Stau ©eiterffl.%3, Dalilem, SBerbttftr V 
IX choft -Lichters) T. St. llfiO 
Liebahn, Engen, Ingen, CH»l»llcnBg,KE«i> 
Ä»gn»a-A8ee EI M 
— Ctto,9Roiriecr,t£(iatii>tteit$i B8iurbrü6ed5te.l 
— Citil, Ekrimstr, NW87 «snanstr I H U. 
Slirtfre, Jtorl, SiuTihr, C64, ftl HitguHftr. 12. 
■öieliifc, Ebmund, Glcltril, Niebcrsckönha»!«^ 
Ultlnnbitt. 11 3X Erdg. 
— Paul. Jtioa ibe, NW87, 6m4mn8|lt 18 ül 
ÄWerf^nltit«Jhtnt fflnchtmlit & 4,!9rtgltr.81tt 
— Hetnttch.Pensionat 869 C-rmphauIenstr.2Ll 
Stolg, | 0 fftebid) n. Fiebig 
— %ltao, Slrlt t, W 30, Golystr 60 
— Ftwtz, SclimtL, bW 47, teijltntet Sir 8 
— «aller, SDreboi, N (,5, lHtedjter Str 25 KIX 
— OSnoIb,-ErteKb Ob Assist, bW47, Katzbach» 
ftra&e 8 X 
— Itarl, geithertmti, F026 Oranienstt. EOL 
Ber hold, Invalide Reiniikmds,Pt»viazItr.k7. 
— Richard, tznwelier, 01», Sptcevr 16—18 IX 
— OSroc Smttm, SeWenbs, Ktmartr. 11 
— flurb, Heuln, aD, W cO, Hcilbroitnrt 6k. 81 
IV. X 8». >>747 
— Eugen, Magmr Seit, N66, ©uineastr. L 
— Belnhoid Vleblg, DEfkBrofeljblg, 025 
8uittal-®mttb, (Snlene X Stand «9—71 
Wohn. SBctfeensee, Lehderslt. 64 X 
— Panl Piivaiier Slealitz, Dnppelstr 89 IX 
— *utrl,dirft ffloi, !8echt8nmi) li X'anbger X H 
itnb ül u Molar W 67 Sülorostrose ^8 H 
X Lzw <5M7, B^i Ö>/,,4—7, Somwb Roch« 
geidjloiien. Lohn \v 57, SBInterfeltrtflr. 6. 6 
X «16f 8d7 
— SBtctor, Tilchler, Rtltbenau Kcunutftt 82. 
— Marie Vloblg, ©emfife u. O»st en grol, 
Sie hensee. onnutD Mbois-Ste. 6 L 
— Margarete, Soupgcnccbt, Schöne!g, Haupt- 
ftratze 48 IV 
SL, SB». W35, Eleglttzer Str 51. 
— ültnalie, Ww, N87, Unflttmer Str 28 UX 
— Laura, geb Schnell, Ww, b, V 6, GtqiljtmitreSt 
Nr. 52 IX 
M, Ww, NG5, Malplaguetstr 8 H. DX 
SitbiftS, ZeLegt Keitgi Ausseh, W31, Bolta 
stnche 10, 1 Lug 
Btrble fflalter, 3ndj)all, 0112 Neue Bahnhof 
ftrnse 33 
— Mar, Sltnler SW87. Seufidftr C2 IV 
— ffiuiolf. Schloff«, NW87, £mtit.tstr  4UH.IV 
— Iherefe, Ww., d, 4. Chauffeestr. 116, 1 H. IV 
iftcbraiöf, Helntttt Hmtbelim,Rntköll», Giasow- 
•ftrafee Si H. IlL 
— Paul Schoüeb.IkV 56, 92augacbnStcl6Bh.nl 
— Heinrich, gigerrenftmit, UleatBEn, Sleinmetz- 
strafte 82 ti.X 
— Jda, geb. Preichlcr. Ww, üteiiSItt, Schiller» 
#atittcitabe 25 iL Erig. 
Slebronj Kranz «rattwaz Führ., EtegHl 
hatbenbergstr. 4 Oh. X 
— Serbinml) öietttob, 539, SpanPk. 22 If 
— tttbefl. Stutldiec. t-BB. lacchtrr Str. 18. 
— Panl, Maurer, jiä», IorSt.29 HC 
— Luife. geb. Memchrl, Ww, Puvwierr, M 81 
l tuitneitflr. 68 UX 
BkeruS-HU-ig, Helene, Ww, SBümctffbf,SeiP' 
irner Btr ätf EC 
Sitccni, Tdeodsr. Satzw, SO83, Eisenbahn- 
(trage 8Bb Erdg. 
Bleecntz, Slnjitst Schneider u. Leicherüttg, 
Charloltwbz, fitinto 24 £ 
Sitmt*. Gruft, Sifeitb Lchasjn, Poikow, Dranitz» 
(ttafee 7. 8 L 
— BUmitt, (StnräfeWg, 031 SmMaonBt. 18. 
— ©lmf-fnB. Schaffn, 1JES,  Slargirrdcr.Stt.r7, 
— Slttaaste. geb Sdptrmaq, «aüenaiq) j, bOSS, 
Manteufselstt. 4'J IX 
SJtit s a. gut. Stets, Kiel Kick n. SStet 
— Bruno fflmtfm, Schönebg, Martin ßtrtjet* 
Striche 48 
— Otto, ffletitü&r, JÜ066, E$ obetokcliitc. C Ht 
— Hermami. Zigarren, gijmwtett v. itottoBar 
es rio8, iegr. 189a, 0118, Gr-phinkstc. U 
li. 161 4-L 
— Suite. pfb. Möller, Frau, SchörafBg, StaSl 
LMer etLffiX92lbf 66SX1 «eichardl & So 
— Emiltc. Sro, Uclumnlmtiiblg., Holjraulnm' 
l)tratcn,®ctrmeiStrBEErdg.<?o(t BilhelmStg.) 
— Charlotte, tieb Trenn, Pittzmach, if 87, 4kh»> 
tmer ©1t 16 l 
— SimBit«, L-w^Rentiere, Lhirrlolienbg, Pcsta- 
lozztstr. W-i L 
Liccke Cari Kellner, §4  Schwarykopffstr.18 8.il 
Stebrlinntt, Olttr, Dr., Oberlehrer a. fiaiirdr 
Stiunita tilgmos, ISHtirtortentg, ticiBnizut. i» 
— Klara, geh, Hcegtitmlbt, Fra» Ot> ©tatooy, 
W 3J, fSinttlriiilt i IL 
Birdimt. Marie, Ww, JSteglitl, S6imieseii(tt 16 
Airdtzöft, V\ b2,aii^SBoabtil83 
Sticbo»trj,*t«r, Tiichier, NenI^Iln Sntiberftr SL
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.