Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Arbach 
2925 
Utl'rtit 
Teil X. 
ttrteA, Epl/mlnt, HmiLolom.. Ä04J, Uimraitr. 
!Rt. V4T U. L 
— I, Hanbelrm.. ("64. Stillen|lt. 214. 
— Samuel. Jbeal*ftilni. S\Vi8, [yt.tMdbitr.il 
— Hans, äugelt., NW21, SUugcnlmgetmr. I! L 
— Paul. Onguit.. NW2I, Slodjuitjct Slt a IV. 
— ßmn.i. iton|m„ SW2.I, Hetmstr. 18 1IL 
— ISnsiav, Soufm„ ClimlolleiiBiirg, Noscher 
strotze : I, i (Suflou Ilrbach & Ur Billig 
— Manasse. ilaufm- 027, MortuS'lt. .16 XL 
— $nul,Iliiufiii.,ttl)erloltenl)fl.,S 0rc3slr.6GGh.IV 
— Samuel, Soufnu. S \V 48, Rriebndiftr 11. 
— Waller, Sloiifm., 1? W C, fflatieitstr. 12, f.ffiusla» 
llibadt & Dr. Siltii. 
— H.. itlimciorB, Kui.öltii, <steinmetftr.4G II 
— yi(i£, Sloultotlnir, > W87. l’lgucolnstr. B IV 
— Heuirid), illliisitli'Om, NWä, äiirtcntlr, 115 1 
— Ariiinr, Xcpcz., t> 37. Zionötirckstr. 44 IV. 
— Walter, Zelejt. Slifiit., ffiällmevvir., Punz- 
»gciitritfir. 7o Gh. 1. 
— (’lufiou, Lilchler, SO ÜB, CollDuIitc Ufer D6a 
— Williclm, Uninjaljlmllt, Sö.i,Uibmi[!r.3t;rV. 
— ülitim. Frau. SiilmtrCbs., Psaizduiger Etr.irT 1 
— gipotr, geb. üchiclber, Stonfcll,, MO 18 
tiebnitr. 42 L 
— Saite. Sftatifcnpilcg., W30 @o'(|llr. 13«. 
-- Sllara, (iili. Xleljutaitn, Posamcniieiwrhblg. 
SW -0, Heimstr 11). 
— [iaiiv.n, aeb Slippcl, Prwalierk, SO 3G, 
Koister Sir. 53. 
— Palerie, Pnrgesch., Gbailottentifl., Peslalozzi 
i ratze tu Eixlg. 'jiiolm. Strnmme Sir. Eil L 
— i'sima, fieS. i>sileln. mv. Äed;l6mm>, Mfdjtrrf 
B traaitfiic. 4 !!>illa 1 1L 
— ülmto, Sdjncibenii, N 018. SanbSlirrger Vltlcc .‘l 
— Stl ira Gilbe pol* N »7, ilieccr Stt. 4 1L 11 
— 81. "Ji'ui., >42, tliiiitjeinniitimr !!. 
— Gijiiiluie, geb. Sliibeiscit, tiro., S03G, Reichen^ 
berget Elr. 88 IV. 
— 3n;iiiir, geb.Zönfct, 33ro, 027, ffirnul'u 2finl 
— 'iauiinc, 5Z8m., .N \V 23, Holsleiner Ufer 14II. 1 
UvBalm, Rudolf, löudibrndrrei, b 42, Vuitnuci 
©Italic 10 11. ÜL T. Mp!. 8555. Jnh. iRubol 
li. Start llrbalin. 
— Bari, BnchbnickeieiBes, fiidjierlclbe, Skrlinei 
(Strafte 123b L, 1. Rudoli llrbalin. 
— 91uboli. äliidibnitfercibel., Sichler elbe, Bcrlmci 
Eliafie 123b UL, |. Slubolf UtBalm. 
— Carl, llautni,, Glmrlottcnbg., Sroi)|eniit.3 UI, 
|. Garl llrbalin. 
— Ewald, itüiilm., Lichters» Glcliruflr. 13 I 
— Cito, itautm., NU18. Sit.iioiuilia6e lu L Cp 
T Uflst. C5Cli, |. Cttb Urbah». 
— ülidjatb, iiousm,, NO 55, Bötzowstr. 31 II] 
T. s. Ctlo llrbalin. 
— firiv, fioionmlwt., Delikatessen, Lichters., Ber¬ 
liner Sir. 121. 
— öiifmu.ffioivrrt. skoptt. a.D.. EfmvlottBg., finnr 
Riidltr-Gtr. li) 1L T. Willi. Söiß. 
— Brust, Sientier, Siegli?, Fichtesir. 56 IL 
— Carl Urbahn,3lolilabal, N043, Reue itönip 
strafte 6 U. Enlg. T. Stgil. 1838. Jnh. IIcny 
Urbah» 11. Georg yimmer. 
>- Otto Orbalin,tu‘gi.l8l>8.Vager rollet Blätter 
Tabak, 02h. linnbiBergcr Straße 711H. Erdg, 
T. Jt.iit. i!il8(l. [BK -U f. &nnb. u.3itb„ Posr> 
scheck 25250]. Jnl). iltidmeb n. Ctlo llrbalin 
Urbain. Abo», Svezial-Baugesch., Schonebcra 
Haunlstr B5 L T. Krs. 0399. [BK Deullchr 
SBt„ Dep!. 17 >. 
— August. Paswr, 027, An bcr!Dllctjael6rfi<c21Ll 
1-2, 7-8, 
Urlmiiicsnf, Carl Itaulm.,%r:ctcn8i!,3BofcIftr.l.: 
T. Itljlb. 2450. 2-1 
ItrüeiiiA, Ed„ HoiilglaShiittenwerl 11. Damps 
Milcitcrci jiu'JHttMau O.-L, Scrtt.: Rr. Frix 
SicbauAV 30,fBolettlicimcrGtr.l7 T.9U6f.2084j 
tlrian, Leo. SlmlSget. Seit, NW2L i'oftumcr 
Stroh« 10 13h. 
— SSillietm, 3lnt:nuUätcu[)blß.,N’Sl,'-!ltf«Ttr.97.n8. 
— G. St., Apotlieler, StMer »$roicrlt, SlblctB- 
hos, tiiäma ttur. 24 T 122 [BK $etfti6cSt.] 
Wohn Sabiflcfhr. 30 T. 
— ffriebrich. Jnnrnarlhiteü, itarl66or[t, Junkci 
Äörg-Str. 2ß JIL 
— Ludwig, jlrffrilrtl it. '58?aiirrrmftr, Berl 1879J 
6d;lariitcHice. 3Hatiaimcn[tr.lo£. [BK StcBb. 
0t. 1.1—2 autz. Boimi. 
— 9ob„ Dr. mud„ ar. Arzt, NB5, Nazarctl>> 
lirchsir. 38 L 0-10, 4-6, autz. Slitto. Nr» 
— Johann, Blmlbeaml., NR5, BlaSgottjtrSic. ^.8; 
— Gustav. Snirnri, Sieutölln. Welersir. 65. 
— Hetmoiin, iBauaiB, i'iitbusjci Stt 8,1. U. UL 
— !W«. Scnmt, h033, (BSititjer Sir. 41» IL 
— OSroalb, !äetrle66lcit„ fflilmcrSbort, Joachim 
Fcicbrilti-Slr. 33 N. ('Colt Halensee). 
— Otto, Silbltaiitr, N018. giirftenma.bcrSlr.4 H: 
— Ctto, Äilbdauer, 017, stoppcnfir. «2 L' 
— Paul, Sriellrag., ti' >36. Liegui»er ©It. 16 1 
— Joseph/Biichbtiid. 80 üO, Golttu|]ei @1l S XI, 
— Wilhelm, itiudjbiitbmhr.. Panier, it. 'Schreib- 
, ttarniljblfl., W 80, Hoheuiiaufeiistr. 65 'Erdg. 
>— DBlav, Buchbruiker, >-'51, 0rcnabietltc.2H.J-U 
h1 Yaul, Buchdruck., SWlti, Sitnottfir. '0. 
*- Äheob.iBnchbru».,VA, WIlhclmSlolze-Ztr.A. 
llrban, A.. 41|idj;,alt» U114 Pioe><a,icr Elr. 2S. 
— Sltbett. i)itd)l)alt,, SO!IG, ®ccriimiin|ir. v H. II 
— (Smlot). rti.i. fludilmli,, 'SumeiSbl., Soniimei 
Sttnfit 10 III. (Post .tmlenstr). 
— öoljiiimeä 4)nd)i‘alt„ 0 34. Slr.ifsmonn’lt. 111 
— Cbunrb.SerlagSbiidilibl., K arloltciibg.lllmL'iv 
aUet 32 E Cp. T. ’ßilh. 0782, j. ilrbau f. 
Lchmorzeiiberg, CScnr fflolljader, Sndiliniib 
lung u. Antiquariat 11:0.11. B. Achr'r Buch 
hnnkümg. 
— Urban &Sobwarzenborg,$!ebia r.otut' 
wiff. ißcrl. iiiid)l)blg„ N24, ^ucbrirtjftr. 103 b. 
T. [BK], Jnh. ILbuard llrbon. 
— Goiirnb, Sürvuorltcli., SO 55,©olbapri Sir 1 
— (Seotg. ®üroi)Di[lcl)cr, ®ilmctSb|., Wunscb 
fltnfic :iä Gh. 11L 
— Ctli),@üioDoifiili..W si7,8io6i5ridiett!ir. 2!H1 
— Wtlbelm, Dr. phil., Gl;cmitcr, bW47, ffircij' 
bcnciifli. G3u IL 
— Urban & Lemm, chentilche s?abrt., Chat- 
lolimbiirfl, l'loiiiicitbniiim. E T. Wilh 4^2 
11. 481'. fyi't. Otto Vcntm (Glaioroi. 
— Mar, DachbeS, 0 17. Lange Sir 10Ü IV. 
— ütlbert. Samrnmobcn. W ü7, 'Sianucinm. 11 M 
— Urban & Mloliel, Tnmnimohcn \V8, ünp' 
gtfleiStt23Trftr.B72SfBKrcntfrfieSf.,®cpf AI 
Inl>. Rrl. Clara Urban 11. Rrou vciene äieuter. 
— Siiifliisi, Setaiem, W 80. öoHjur. 12 UL 
— (Suilau, Deniilt., S42, Draitirnitr 111 I. 
— L trncr. Teiekiiv, N :i7. SchweblcrSir32 Enlg. 
— Paul, Drechsler, N20, Wiesem'lr. 3‘t 1. 
— <tail, Ecifjcr, X3.1. Segelet Sir. 27 Enlg. 
— M., Dtcher, SOS .öenmitgäborfcr Sir 1. 
— Maz.Treber, SSeincusee. t"iriiier$b orserSir 31H 
— Grust, Sreticr. S50. |jid)lcitt. 32 U. III 
— ^ofei. eljcr. SttuIjüii, Sliiemnnniiv 15 Gh. I 
— Paul. Qrifcnb. t\tb„ NWb7, L'albsii. üU i\ 
— Riicbridi, Eisenb. lUamL. treptoro, Schraber- 
{lrn&e 1 II. (lioit Baimilchnlenwei). 
— Engon B. Urban, tfifcniprtWg, Silmrr? 
dois, Stiiriürtteiibamm 110 IPost Halensee) 
T. liti'i. 24:1. Juli. S. ilÄertidiim. 
Gnnl. Gtclirotechnit, 2Bcifccn|ec, Falkenberger 
Sliosj? 49. 
— Ctlo, Gipeb., Sftcinticnbf, Wolbstr. 03. 
— viuiiav, (itpcb. Seit, u. ftnltnlal., Etegiitz 
S3irtbu-d)ilr. 7 11L 
— 1k)., Fabit., C54, Alte Tdiönhauser Str.42 H., 
t. itujn.'r & Urban. 
Paul gabrilb.'f, Gljarlotlenlin., Wtelanb- 
fltafie 1/ Erdg. E. T Sleinpt, 14956. 
— ’.'trU)ur,5oläcr,N W21,üüill!tlm8lmpeiietStt.lfl 
— Ostar, Bijefclbtscfiel, SOI, yiftdierstr. 47. 4S. 
— Eugen, itlerliner cjiSterFlcItpr-Snbuftric, See- 
lutb uon 'Jlculjcitcn, Ä'tlinccübi., Pautsbornei 
Stroftc 28 iPost Sialeniec). 
— XUHcrt. jyleisdicrmfit., til4. Alte Jotobftr. 101. 
— Sttsert Rlvitdimnilt., ti W 29, Nvstitzür. Ä111. 
— UJtorlitt, Rki'diermiu., Schönebn., Granachsir. 
Sir. 25. 26 Erdg. (Polt Rtidbcnail). 
— Siliert S-lieleiilcg.. Lichienvg., Sd;tncr(tr. 1 
Ettlg. iPost 'Jlnmmctibfl.) 
— flarL^lieicnlcfl. N \V21,ffiiclefitr.55.66H.Eräg. 
— Otto. Fräier, C23. iloiicrur. 15 IV. 
— .<Detrnt.,[5rifcur,SW29, ®iDibatb 5lleitS"Sfr.7. 
— »icmliolb, Friieur f. Eharlottenbg., Leon» 
Ijarbtttr. 4 üb. Erdg. 
— Albert,Garbcrodeinn pe(t.„N 4,Gfiau|secslr.34H. 
— Sliigust, @aftro., 0 27, An bet Jomiowisbrücke S 
T. Vlies. 5.00,1. sRcslauraiit Srlocbto Slngusi 
llrban. 
— Eduard, ßailro., Sieutbün, Hermaimstr. 147. 
— Graii, Gastw., SO 33, Morionnenuser 8 
T. Mal. 11)612. 
— Zvranz, ffiafira, N31, Brunnenstr. 7«. 
— @ottlteb,tiiaftro.iI8iUnei$bf.,!H£rliiievSlr.48.49. 
— Johann, öaiio., W16, Jvachimslhalet Stt. 13 
T SStempL 14H9I. 
— Paul, Gastw. NWS, (Slepiaitftr. 63. 
— Franz, öetängn. Ausich., M39, fflcridjtftr. 6t. 
— yng, Gicmüfelibl., K 37, Kaslanikuallee 64. 
— Hermann,Gemiisehbl.,k! 3t, ßortjingilr. u7 Erdg. 
— 3D|ep6,6a«bel»m.,084,’l$eierSbutjier@irlöH.L 
— Paul, HauSbien., K018, gilcitennalbcr Sir.3. 
— Reinholli, Hauibien., S5j, Qalmflt. 16 H.UL 
— Gustav, HauSwart, W02, Ouifierfir, 41 Erdg. 
— Dari, Hauüwart, dl V h, Quiyowslr, 116 Erdg. 
— Si!llf)elm. tljeb., N W 87, EiemeuSftr. 1RH.1 
— Cllo. Hei^r. MWB. Slrtcufir. HO H. XVI 
— Bruno, Hllssbien,, Schöuebg» GnslarMKller- 
Slratze 21 L 
— Gustav, Hobler, NNV87, Hnttenstr. 67 IM 
— -^inist Hosrai-Friebenmi. ELbwesikorio 63» IN 
— Georg, Ob. Ingen., W16, Uhlmidsir. 29 XL 
T. Steinpl. 849.1. 
— Äustav, Ingen.,Cbakloiienbg., Pestalpzztstr, 67. 
— »llliug, Ingen, N XV67, Alt-Moabii 411 
— Michorb, Ingen., SicntcuSimbt, Komtenbamm. 
oHee 86. 
— 6ermnHit,3uipdl.,Sii6tcnEg.,imor(inrcicnfir.30. 
— (Suimo, Invalide, tJäl. ISuBener Sir. 43 L 
— Hermann, Invalide, Hohenlchönliamet^ Der- 
Imer Sir."73 IL (Post L'tlhelmSbg.!. 
— Emil, Stmifm., Gl)nrtoltcnSg„ Schlütorslr.64 Qh. 
— Brontb, Kaiifm., Nenköllii, Doimuslr. 106 3U.: 
Urian, ,?ran;. Rattfui, Schöiiebg., 
Str. 41, filuig. IL J 
— Guslan.Knusm.. Bekir. nnSwärl. HUnser. VI 
^oaj)im»tliiilci: Sir ll> T. S'cinpL 145H [BK 
DtSc. (?(!.]. 
— Ioliawic». Stnutw.. ST20, Pantitr. 27 I. 
— 3ulni8,5lait[m.,N\Y87,SiiDcniccbcr!ti 4 50h. 
— äliai, .üoinm.. 0 112 SBirifl nun Str. 15 Enlg 
— Mai, üautni., eicglig, Peschllilr. 15 11. 
— CltJ jtauint.,S U,Stanjchrctbci[tc.‘i7.28 Erdg. 
— Ctto, Slnusm., NeuIöNn Bteinmcljilr. V,7 II. 
— Paul. <tnivm, ti H, Slailfcttitiberftr. 43 IL 
— Peter, Jtanfm, Riiitolln Hodreüitsir. 26 Jll 
— 1)1., ftusm., .N0ti5, i'6|joiuur. 34 IIL 
— illid)iiib,«Qu!iii. Cr.l, 2111tSfl)öiitmnsn'<5tr.60 
— iMithclm, 5tansm.. Sulfi. Sdimibilr. 24.25 H. 1\ 
— Slntoti, <1 tiliter, Nl, Schröbcrfir. 10 H. 1. 
— Paul. Kellner, SdjSncbg, iKubenSJtr. 89 Oh 
111 (jioft ,'iiebctiau). 
— Gritu, .(lli-iipiicr, U112, Wiililischstr, 26. 
— firio, Klempner. KG5. Bve a. 115 11. IL 
— tinimu, ttlcmpncr, 0112. Schreinersir. 36 H. I 
— Lklar. Stlcmpncnnilr. ßiiebcnnii. rlchcutsir. i 
T. Pfib. 8112. 
— Olititan Slo.1l. Pankow, SMowisir. 2 IX. 
— Bruno, Jtoiibttotti 11. liafi, t)L, Strahlte: 
Strasie 46 Enlg. 
— üliiguit. Stoiilorifi, Chailotieiibg., Helinliol>;I!r 
Str. 32. 
Erich. Krastwagensühr., Charlottenbg., Helm. 
bolcltr. 10 H. L 
SBiibelm, «rnftroogcnfiiljr., Tempelhos, Ring 
tatnftr 12, 2. (Jmg. IL 
— Carl, Nücheiimöbelsbrl.. Britz, Biirgerilr. 16 I 
T. ‘Jinitolln 703. 
— Rnm, Kutscher. Charlotten^g., Knobelrdotss- 
strafe!!>> H Enlg. 
— 9ncoE, Kutscher, N51, Beleiancnstr. 3. 
— S(itob,Sliiiidn‘r,Stli6iicBg.,<t!ctcr3iMlciStr.3H 
Mar. .iliitsriier, U27, IVZmfuSslr li). 
— Slo'.n'l.itiuidia, 0ll*. Weilraubiritftr. 16.17H' 
— '■Bitliclm.itul'dict.O i7,MnnchebergerTir2öI1I. 
— .tieintidi, Uadifr., Tegel, TreSlowilr. 16. 
— Otto Vanbro., 842. Br nibenbnigsir. 71 L 
— liubiuig. Uehrer. SUSJ, SeDemitr. 3 IIL 
— Sltbrri. Uotoinoli» iiljr.. Gi)arloltcnbj., Käser 
f>riebiiib»®tr 40 H. IIL 
— Franz, Lotoniotivsülir., Sdiöiieb». Gebauftr.BO. 
— Auauil, Maler. K14, Sieiatibtinctislr. 64 IL 
9)1 ai;, Malerei. tiW 47, Hagelberger Str. 8 I 
T Sjro. G!I79. Sich Hermann Müller. 
— Heinrich, Malennslr., N24, TliäfferSir.522. 
— äjillicira, Moschineuarb,, Atlerihos, ftion- 
1>rin,enilr. 87 IL 
— Bruno. 'JJlaldjiueitldjlo'";., N W 21, tEmbencrSir 
Nr. II H. IV. 
— Gorl. Staurer, 017, ivricbtiiSSfelbcrStr. 42 H 
— Kranz, Maurer, Slcitföflit, tiiditeitrober Str. 13. 
— Starl, Maurer, N39, Gerichliir. 7s. 
— Karl, Maurer, N 3t, Slamlcrstt. 23 H. IV! 
— Karl. Maurer, Neu ösitt, Ofetslc. 6 tL X, 
— Max, Maurer Lichiendg. illtölltriborlilr. VB H 
— Paul, Maurer, Cliarlottenbg.. Rönuestr. 23 IL 1 
— Richard Maur^r.^tiedrichU,9iitiounitr.4 Enlg' 
— Erb., Mechanik. N68, 'ihpptnßet 11 H. 1 
— Paul. Mechanik., 0;14, Meineier Eir. 49 IV! 
— Willy, Mechanik., SO 311, eiltnur. 54. 
— Joseph, Metallarb,, N 31, Uiamlrtslr. 84 IL 
— Stad. Mctatlarb., Reukölln. SUIerilt, 6 IIL 
— Gniit,$Z.td!ibn>6 ,S59,ftid)te(tr.8i,2.Öliifg.in 
— Rudolf, Melollbrüderet 5Uri|j,3ahnltr.-44 H.I 
X i)lviitö!lii 1993 J»h. Ww. Sertha Itrbmt. 
— Gart, Mttchhbl., SO 36, Wiener Str. 18 Erdg. 
— Maximilian, Ob. Mtlit. Intendant. Gett. 
iitechn. iliat, Schönebg., itctfctslt. 17 Ul (Pos 
Rriehtnait). 
— 0., Möbelpol.. Neitkölln. Herinannsir138.139 
— Alwin, Monteur,K65. »hnorcthfirdiftt.'BlH.U 
— Michael, SJluRfet, X5H, Schliemanustr. litt 
— Wilhelm. Packer, Gljcitlottcnbg„ Taiiroggener 
Strafet 46. 
— H.HJrbnn, Tarsiimctiefbrl., SO 16 Nemider- 
ftm.6e ä, 2: tL Erdg, T ÜJZpL 6712. Int,. 
Apoliiek. Leo Meyer. 
— Wilhelm, Pensionär, 0112, Boxhagenet 
Lhauls« 1 UL 
— Sobamict, Tolierrr.SO 83, TOiiJfancr 6b.49 U' 
— AiignIt.Pl>l.W>lchtmstr.,8V29WiIlibalbÄlek!s< 
<5 trollt 14. 
UtlCeil.CS.'licftosflff.. SiciilöHn.lRoiucnfir.lTll 
— Friebrich, IBostbeamL, WSO, Nmuberger Str. 
Ar. äi). 40. 
— SVail, PoWkowt,Ze7ilenbf. Potsdamer Elr. 5. 
— Paul.Poslbeaint, N 87,Cbcibergti Br.SD 1K 
— August, Ok.Pvftlchafsn. N 113/®«ifctil;nacncr 
Straß« 2i) IV. 
— Guitav, Ob. Postschaffu., tTWBT, ElBrrselbcr 
Stresse 12 tili. 
— Otlo.Privaibeaini., 034.BromiergirSir.4L.il- 
— $lnr, Priroticr, 'iempeifjo), atolmcr@tr.iHLE 
— Stlstcl, SPtOiitriil, Witmersds,, Ningbahnstt. 1 
Gh. IV. (Don Smlcirsct). 
— Carl, Prokurist. Paitlow, Sditoüfir. 19 IL 
Bruno. Uicdiii. 9iot. S59, Urbitiiilr. 84. 
Max, ilicdii;. Hint, Schbnebg., Pelziger Ttr.46 
Urban. Jgna», Dr. |>uil. 'jirot.. (Set). Scg. tfl«^ 
Didiirtl.. linier bnr uidim 114 IL 
— Grnil, Glici’Jlcbalt. b. Pharmazeut. Zeitung, 
W311 ©.tSbeiniit. 24. 
— Ctto, Sicnleneittpi, h"033, Oppctncr @k. 25. 
— Paiil.gieiitrncntv|„GI)arloitcnb].,Bop6ie C(iU> 
lotif'Str. l7 Ij. I. 
— £-rinnrij. SJolnleg. 9kitliinn. Sliitarbftr. 60. 
— tiustaD.Stosiichlädi ci.Sieutblln SDtatllmitc@ti8. 
— ©illieim, cnrgmrniazin, Neu.ölln, Slanswiftr.# 
Eilig. T. !C44. 
— Carl. Sattlet, N \\ b. Qutyotostr. 18fl. 
— Slaiil6lnui.Sattltr.W3U,(6lcbilfd)lit 15H.TC 
— OWiilno Schaukw, U34, ÜJio.iliiiet Str. 8. 
— Gridj,Sif)loi|ci,uil2,'So{!>anenerKt)n fieci2H, 
— ISriilt, Schlosser, NW2L Stromfir. 20. 21. 
— Cngtit,3dloncr,0112 ÄOI lio^ener Lliaulseel4. 
— Kram,Schienet,034 Kochdonnsir. 13,2.Ausg.. 
— Julius, Sdjlofin, yicufölln, iliobcstr. Jt lll. 
Paul, ©chloucr, 842. Prinzen:r. 11 ti. 11L 
— Paul, Schlosser, älblcttijo). Hanbjeryitr. 0 L 
— Nicharb. Schlösset, K 3.1, Genchtsir, 28 IV. 
Slidjarb, Schlosser, <Sttolait, Lieblich Jnnge- 
Sicnfet 5. 
— Julius. Sifimirb, Lrgrl, Srmmmiir. 48 H.L 
— Siidiatb, Schmied, Mjathttmii, OStiabtüÄsf 
3lm[;t 1, 
— 'Aböls. Schneider, Sieutölln. Hobrechtlir. 44 l 
— ÜUnoib, Gd)ncibcrmiirv VV 8, löiotjrcnilr. 63 U 
— Sliijmt. Sdjncibct, >0 36. Cottbuffrr User SO IV, 
— Heinr.ch. Schneider. Weihen!». i!anghank> 
ftinsie til L 
— 9o:)oim. Schneider, S42, SBnfferlorfir. 45b, 
— Slatl, Schiiribermsir.. i> W 40. ille$aitticru|tcL 
— Michael, «idjntibmtmr., N XV»7, 'üaibiir.iDC 
— Oscar, Sd)iirtbcrmiir_b016, Mtchk>elIirchslr.W^ 
— Paul, Schneider, N 4, Echlegelslr. 24 tL IL 
— SUilljelnt.Stijiici.etmfti. Weibensee.Eiiatzstr.BS. 
— 3erbmanb,Eif)ri|t'eo.,S58.,45oppelnlleeluH.llL 
— Willi, SdiWIfej, SirgliD, atiaurlflr b L. IIL 
— Urban & Pöteob. Q.m-tiS., Echuhrreme, 
Leblrtonjero^erungs- it.äJleinüpitgmitltLSOlß, 
Göpenirfcr Str. 116 T. Mpl. 14661 [BK Äk. 
f. Hand. n. Jnd., ®cpt. O, Postscheck 11789]. 
EcschästSsühr. Paul Urban. 
— Gnnl, Schichtn., »ichlcrs,, Biimarckstr. 12. 
— stellt, Schiil)m„ NW 6, Stcpljniiftr. 66 IV! 
— Start, Sdiuljnu N4, Herg'ir. 32. 
— Ltlberl.Schiocitzer,^ W 6 WatijenomeiBttJlSHjC 
— öitliu:. Stöbt. ärbv 034, ijmuSbutgltt v. 
— Gustav, Ob. SiaPtscfr. a. 3., Schäneherg 
Mcnzclitr. 2 IL (Po» Sriebcuait). 
— Otto, ® t einbrail., BU 36, Släd)cnbrrger@lt.l07^ 
— üiiidoif. tiliaßcnb. U3eomt., "0112, tirnut|uitet 
61 tlee 277 IL I. 
— grii),Siio6eub.SJü6r.,N6Miirlcnte.22HJEnlgi 
— Johann, Diratzenb. Schaun. GJjtitlollcnbg» 
Oiaiuenstr. 6 IL 
— <Ä»li., Sttumpi«.rk.,Nei>köIIn, Prinz Hlmbia-» 1 
Stiche 68 L 
— Gnil, inpej., Rculölln. griebelftr. 44* H. 
— Otto Urbaa, inpej. u. Lekorat» äW 11, 
DessauerSir. 11T. öjto. »vf7 Snl). CttoSlicbeL 
— Waller, Sedinir,, N tW, ttzxerziersir. 1». 
— tymii3,Ob.Icle(tr.Slffiil.,liieu(äJIii, ffltfti.flr.821 
— Franz, Telegr. ititanit. 034. ^iiaucrStr.'24iII 
— Äbois, Tischler. Weißeniee, Vrauliatt»iir. 8. 
— Siteiander, Tischler, 017. >loppenslr,WL.K 
— Rcrbiimnb Tischler, -SlcutöHti, ffttlboitt; 8. ■ 
— Hermann, Tischler. tiU3ii, Giwrystr. Äii M - 
— Hugo, Lischlrriitur., ä02ti, theidjtnbeigif 
Strafe 2% 1. Ä>. llrbon Sohn. 
— Joses, Tischler, Vleutbdn, Herniamtstr. HB, " ' 
— Max, Tischler. 084, siopaiiihiüjtt. Ü6 X. 
— iliiitiarb, Sildjter, S W2», itosiiffju, 1B H. L 
— Robert, Tischler. 0 J4, ^ornboiiu Str. 12 C 
— Sohn, SB., Tischler,„!lr> lL/ti6alti|dflma uni 
Lager, ±>026, Hicichenbcrger <Bk.HI. Iah. 
Hugo Urban. 
— (jiuiiro, lllirm., NW 2L SBalbeusciftr. 28. 
— Alexander, Brrgolberwstr., ßchönebg, fflft» 
iiacher Str. 04 Enlg. 
— SouiJ, Vergoldet, yleusöfln, Prinz 
©ttnS* 34. 
— dnlta». Berstch.Äetunt. SO 36, Brer«amKr.L 
— Ewald, Sieifid). Büro. ’Jletdölltt, DommirrlliOI. 
Jfimij. Settontt, U312, Simptonstr. (5 X. 
Grnil, SBertmitr., N37, tCbcrBerner Str.-ffi It 
Heitmnmi, ittiedmttr,, Reicköll», Hermann- 
1tru6e 67.« IV, 
Joses, -‘Setlmftr., N 65, Brüsseler Str. 88 HE 
yteiiiliarb.Scrtjru^m., KO 55,6TBm «tBtt.OT. 
Dloiert, 'Sotlroavcnhblg., StttcmriaifliwgS« 
anst. „Absorbin", tiidilcnt’g., Hatttsit. Uv^Post 
Rummelsdg.-. T. 1.0dl. 
Ttaugott, Bäljltv, Sieutölln, SSqjperlir. 26. 
HeimianiiZahImstr., Zleglch.Kail Siialct'Ste. . 
Str. 1 i 111. 
Franz. Zeiiimtier., NW 5, RLlhenvwer Str. 89. 
Hermann. iiigtirreiil;$lg., 15W2i) tVlitlmmlbet 
Slrefce 12 
Richard. Higarteiihdlg., Oüj.Äio TchLichails« 
€lrttftt 63 
Herm.,Iimmon» .WciitSItii, 9!ie«tE^lt$H.Erig‘. 
Hietom)imik, yinimcrm, ti 81, SJolinter 9tt.33.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.