Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Tänzer 
— 2833 - 
Tartsch 
2ntl I» 
Tänzer,I.gcfv.i'iaeiiz.ftlcitdjcirt 031, IiitiinSlt2 
— u:milic,916lictiii,.’>‘Ju.5)ic!ciillinlrr Slr.13 Vntg. 
— fflloiin, Sdjiitibttin, W V2, 'Jicllcll'fditi. 25111. 
— 3Jim.it, Stütze, .N 30, Soijrnflr. 2 111. 
— 2'- ilhelmnie. Aw., Aaschsr, Lritz Pürgnstr.'»> 
— Slbcllicib, 'Ein., •'-69. litboitilr. 118 Enlg. 
— Mark. $!iv„ X68, Tteiclowslr. 7. 
— .Wnigarttllf, Jjlgatrciihblg.. Qfjiulotlenlmrg 
GliatlolUnbiiigtt IVer 53. 64 Untg. 
Tanzkl), Luise. Ww, 20, t’imtcitolkc 3!. 
Tän^ler. Paul, Bäcker, S02i>, Hiiv.miiitin. 7. 
— Gbmim>,5.'clrie68lfit., N 37, ilhniSfirdislr.201 
— Oskar, Kaufin., 017, 9lot()ctltv. 26 Enlg. 
— Dicnv, Jttllncr, 0 34, ftranftmicr SIllcc2-t 111 
— Lubwig, Maurer Nkittöllu, ÜMitiftt. 11. 
— Beuch, ’JUiccfjaiiif., Tcjel, .fctmitorfcrSti 12. 
— Paul. Dr. phil., Cberlefjiev, XW 87, Iflba 
{el&cr Sir. (1 111. 
— Rüg, Dr. jur., SintMlitS Dahlem, Shdjmiiii. 
Sir. 20 E («oft Lichters.) T. St. 21.«. 
— ifiiiid,1toitfilüiciiI|bI(j.,tiO 36,Simcv ?ir.7Enlff. 
T iPipf. 1M 63. 
— .'üforiaiiii', Ww, Piivatieie, X0 43, «Stoigcn- 
lirdjflr. 12 I E. 
Tanz mann, Johann, Metallarb, Chailotteubg., 
Guitnflr. 12. 
— Sliunc, Tischler, GsjiUlollenUiirg, Englische 
Sliasi: 23. 
— Jfn':cic,2tra[icii6.s»üf|rcu!i, K ,u.l ftnfiiiumr 07. 
Tap rtioir, ISiiifi, .Mtiiii. Staunt, (’2f>, <!l 
Mlejsliibeti.r. 10 IL 
Tayermm/, Paul, Proknriit. Sichtet!., Sfoitkeftr. 
Sir. :« Zwp;. 
Tapeten-Eln- und Verkaufagonoaaen- 
echaft x ereinigter Tapezlerer- 
melater zu Berlin e. G. m. d. H. 
laLiqn.,C2ö,Sllcj(iiiJicvfa-.'iS(i i T.St,iil.3.>i: 
[BK DreS.v Söf. ». Poltidicit M8T>|. Viguidal 
Cntl Spmibtw Emil ilitötiiichilb, 6-imor. 
Frbn u. vail Holmaun. 
Tapctcnfabrik Gviluig, 0). m. 6. H., Siiiflet- 
Isljor. SW'O, Vllnaiiliincii'tt l()j. )»0. 
T Mpl. .17.11. ffl'ichStuf. Uiinfiiaii fil 
heim tiiilj (SUgfdiciibiobo). Benrcter Heim. 
SceiiiPe. 
Tapeten - ludnatrlc - Action - Gesell¬ 
schaft, S\\ ij|, (Sit'chiiicv Sir. lüiia 
Borii.P. filibbetnmmi, P. Wendel ». H. Raldi 
Tapetenindnatrieller Verlag Max Soll- 
mann, tittlag „Sie Tapete", W 66, Mauer 
flinfjel3. HT.jlr. 2713. Jiiti. Mar Sallinanii 
Tapfer. Slöoi», ©a’tiu, Johanutiihat, Partstr. t 
• T. Ob. 141. 
— %'av. HauSbieu, N043, ÄciCcIfiv. 3 IT. III. 
— Paul. iliitlchor, Weibeuice. Vcljftc« f(r. 117. 
— Wilhelm, JJr. phil., Ob. Po.iinfpett, SW47 
Hagelberger Str. 9 1L 
— Heuiielle. üsfiu., NW-10, Heibestr. 47 III. 
Tapisserie-Fabrik Salo Jacobowitr 
Porgezeichuete iiicifjioi., üirutöllit, intdarur. 
Sir. Ul. 25 III. 1.1.9$ |BK Komm. 11. ®if-r. 
33f., Postscheck 11483], Juli. G. JatobüiMtz. 
TWitf.Vliiflitit.tila iu('. 0',liujcmbur(!tt£ir.: 0. 
- - Emil, Jtaiifm,, Tenipelhof. Blnnienthatstr. 20 
— 9on l;lm, Schncibcr, U34, Pinlschflr. 7 111 
Xapflrf, Aug.. Mtimiicimtb., Schdncbj., Feurig 
iiroüc 34 H. 
Taepner, Ka I, Jtaiifm., Faörk. f. Isolierung 
AOön, Woldeub, rger' Sir. lu I. 
TapolSN, Willi, Dr. plill. iiabvlbcf., WilmerS 
Vorr, Miiriiir.imbaiiim ICO I. (i<oit ßiileit|ce). 
'-*npv,.<jcriimiiu, Bnch-ii.PiipicrlibIg.,ü42,!-!!llerl 
jlrafec 4 Erdg. T. Mpl. 2302. 
— Sopliif, Ww, Üieukölln, Meleiiflr. 20 II, 
3l«Vpc, J5tiu.!8st(Ifi',Küöö,Gt)iii!ljiit(istSir.47H. 
— Heinrich, Luchhall, Rc.uilke,ibs.,<Lraf Noebe>n 
Allee 71. 
— Stillj., (liclj. Jkanzleidfen., ?>enköllii, Herlha> 
fitafjc 2. 3. 
— Bernhard, ATuffciiboir, SW48, Wilhelmslr. 21. 
— Rii8, Stmilm., W 67, Göbciijir. 1\ 
— Georg, Kanfni» Eieglitz, HolfleiiiischeLli.10.11 
— Gustav. Kanfm., Schmargcnb?.,Frie^nckiShaUer 
Slratze 31, 4. Aiijg. 111. 
— Killtet Kauf«., Füedeiiau, Slinpftv. ö HT. 
— Suff., Moulenr, Uiiilmeräbf., Durlacher Stt 3 
.— Franz, Polidole, N65, Brüsseler Sir. 21 11. 
*- Sinn., Posifekr., ilidjlcif., Hernianniir. 41 E 
T. 3b22. 1-2. 
*- Carl Tappe, Taschentücher, Heindeu-Eiii- 
i<lge, Verlr. >. Friedr. Will). Ätönin &SM)«c, 
Bldcsflb il. Schloß Haita i. iUvljm., MW87, 
‘ Tuuuftr. 71 in. 
— Theobor Uhmihdlis., W 50, Nürnberger Elr. 
Nr.9.10. !B!ol)it.W G0,3i(vt6ut8cr©ltoUli.lli 
•“ F-, Zimmermslr., Dlcutöan, Siutigarier Str 
Nr. 4.. 43 t 
— Uoui'e, Auswartefr., W 30, Motzfir. 74 üntg. 
— Jda, Ww., N\Vb7, Turmstr. 71 11L 
Taeppc, Erich. Lai,dcSober>ekr., UiciitöHn, Marefch- 
(traSo 17 EL 
— Helene, Renilere, CfiatlotieiiBg., Englische Sir. 
Nr 27 IL 
Tapp eck. Auguste, geb. Kreuiuer, Frmi, Lichierf-, 
Hinbenburgdamm 62, i 
>t r - - -r-.'.. .' ■ - • > 
Tappel, A., S-diiic der, X 0Uiioduec Sir. 10. 
Soppcir, HauS. Dr. plill., Ehe,nilcr, fiabnlbirtll 
Elcgli!), Wiiiiicwnlbjlr. 5 111. T. 5ltmvl. ll.V 
— lücri), @nicin.'m<i|Dr, \V30, tiiiin6ci|tci2ir. 14 
Tapp enbeck,Richard,Äanaib. Cto.'.'hiwiimr.l?!! 
— Marie, g b. 'Uinltl, Schivifit’, hu, Elall 
ldjitibnu !> Enlg. 
Tappcr, Paul, viigvir., N in, Cchonhanle, 
«litt 1»3. 
— ■'c, Onlliiiiiieiiltuiii ,i|leii:i(ftiilif,fiiwfn.i!5 E 
T. 30.1'-. [BK!. 
limil, Jtn:itm., NO.Vi, tiuumi'bii.ii'i Str. 401 
— 3o()W,t3, vitiMerjrer, '{UilmciSbf, vulbfivnb 
ilro[;c II ifr. 
— firati). Üi'foraotwfutjv, Sichltubj, Wilhelm^ 
strafte 71 1. E 
— Hugo, Schlosser, 0112, Echremm'Ir. 35, 
— Hermann, SitniVnb. Srfmfjn, '.liu'beiichön 
baulen, Eharlotienst,. 27. 
Hermann, Taps j., N 31. Brnnnenslr. Ifi5 III 
— Marie, ,}cl, Uljarlotlcubg, Uncfebtdilr. ILlIl. 
— i'iarllia, geb. il’nlbe, diu. Dl'or'i, gtitbcnnu, 
Miitilfir. 7. 9 Jl. 
— tflumi t!lu Lberslleniu., SlcgliO, f'itraüoIHtir.U 
Obii, Piwaiiete, Wfn, itiichbnchflr. 4. 
— ytitririle, Ww. N 20. Mielenftr. 3V II. 
?Sppcr. Jolef. i'drtcr, 0112, Sdirriiictflr.21 III. 
— Panl. HanSbien. W 67 Hochkiichftr. 14 IV 
— Anna, &'lu, W 'S, liiigotoflr. 6 Enlg. 
Tapperaih Jiii;. Kanzl. Setr., Sdjiitargcnb'., 
Sl'iiiibciner Str. 2 1. 
Tapperuiaiiii, jlubolf, Mildjsjbl.. AVuO, Wncz> 
bitigev Sir. 10. 
Tapperii, tSmilie, Äahcrin, \Vl5, SfiffelboAi 
vstrasje I I (5h. I. 
Zappcrl i. a. Tabbetk. 
— .vermann, Lnroverfieh., NO in, Pre»;lan?i 
Jlllcc 15". 11. T. »fbn. 11202. 
— ülichiub, ffipcb. Sctictdc u. Kalknlai., Wil 
utctcbi, Lcimaifche Sli. 18 I. 
— iiaii?, Fiibis, SW 47, gortfflrafie 16, siehe 
Paegoib A lappcvl. 
— Robeil, tWstfmi, N 31, 3(ifeu'lr. 131 Eixig. II. I 
— Hermann, Itarlomirb, U11 Mnggel>tr. 8 
— Paul, itaffeitbriviit, Segel, Sfieic Scholle 12 
— Einst. Mail m.. Zchienbf., Mad)nower Str. 61 
T. tb9. 9- 10, '. (ja'nlb Inppcri & Co. 
— Cilvnlb. Stuf) ciiljblg., ^ 67.Demiewikfu. 20T 
— Srciii.i Kolünia.wrhblg. Siegliv.^chaliennr. 33. 
— Htinüch, Stonlioll, Bnmewalb, Hoüicdjlilt. b 
lPo>t Haltiiltd. 
— Ernst, Äranz!ch>eift:isbrk., ViiiilutibilaitiiMl., 
SW 11, Berul'lirgcr Str. 19 T.üsiu. 4252 [BK 
Teutsche $1.]. "jnl). Ww. 2da Tappert. 
— Georg, Kniisimalrr, Eharlotteubg., Derndurg 
flrake 50 II. 
— Slbolt, Kutscher, :Uiit(ülsii, «ieinmetzsir. II. 
— Wilhelm Tapport, Lorbeerversanb, flcaiij- 
lchlciftubrudctci, \Y9, Sliitfflr. 27 T. Lzw. 2621. 
Hermann, Staumpol., HGG, illclmdcnbotn't 
Slrnfte 71, 3. Sliitfl. 111. 
— Ollo.Ptöitner. Mariens., Llchierselder Str 46 E. 
— Reinholb, Od.Poslschaffu., b> 68, TieSckowi'n. 16 
— August, Pri»at!'.r,034,RominteuerStr.40ll.E 
— Ewald Tsjjpert & Co., Rauhsntter- il. 
Kacioffel.Grokhb.g., Zelilenbf, Äiachnomer 
SliafiVGl T 981). Jnl). Ernst Tappert. 
— Ebrenlried Tappert, Schürze», !kuffen> 
liilrl.N '.V 21, Vftbetfcr Sir. 21) ILTHansa 75 n. 
Helfenwi:ililb.ErknerI'.18öfPostfch!ck-A:o.2452j 
— Diitlwrb, SiritfjciiO. Schaffn., EchSnedg., 5i|o 
nacher Sir. 61 11L 
— Wilhelm. Siraßenreiiiig., 034, Eberlynr. 25 
— Paul, Tapez, 1)112, Finowflr. 10 H. IV. 
Rei»h..1clcgr.A>sist.,lriiarloitciibg.,Waitziir.27. 
Karl, Tischler ilicittollii, Kaiser Friebrich-Sir. 
Nr. 73 II. 11. 
— Eduard, Ziiumeun, Lichierf.. Haliduftr. 1. 
— Clara, gell. ^ürsteuberg, Bürgermsirww.., U54, 
Sophienftr. 28. 20 I. E 
— W., Eigentümerin N 58, SlatfacbetSltSil E 
— Ciilit, Frau. N31, Putdnsscr Sir 15. 
— Slarlsio, ffioMiiin, 814, Dresdener Sir. 1041 
Hedwig, iöiitfiUcljrtritt, W 21, SBiKjclmi* 
l;nutntt Slv. 73 III. 
— 3im, Näherin. X 37, Schwedier Str. 33 H. II. 
— Näher!», 034, Tilsiler Str. 2(5 H. L 
— Ida, Ww., SWlI, Bernburger Sir. 19 Enlg. 
T. Maid, 4252. f. Ernst Tappert. 
Minna, Ww.. S69, Hasenheide 71 GIi. I. 
— Sopilit, geb. Klär, Ww.. 8kl, Bergmamiftr. 56. 
Tappscheck, Anna, Ww., Lichters., Hinbenbiirg- 
battm 00. 
Tara, Anglist, Briefiräg., Schönebg., Goiheti- 
stratze 11 Gli, Ul. 
Taraba, Slboil, Steinholzirüg., SO 36, Heidel¬ 
berger Str. 75. 
Tarach, Julius, MctallarS., N 4, Garieuslr. 7 Dir. 
— liiuitau, Tischrr, jieulällit, Scldiowct <Bk.3 UX 
Taragano, Vita, geb. Brania, Ww., Zigarelteii- 
arbtrin., SO 16, Rimgestr. 13 IL" 
TarakuS, Anna, Slitfwärlertn, 861, Nrbanstr. 
Nr. 171 QIi. IV. 
Tarapani, Michael. Kaust».. Charlotte,ibg., Wie- 
. landstr. 30 T. Steinyl. 707. ' 
Tarara, Pelei. Lagerist, U17, Sl>alaue> Plag 23 
Tnrnd, Hugo, Buchhalt. .N 39, Wnllcrflr. liiib 
— ISiml, iTniisiii. N055, BtannSl'eiger Str. 39 ]1 
— 'tiul, l'iofurifl, N065, lütotfüloiilbcrSli. 19( 
Tarasd)c'vIp.^otllied.Schlo!ier,Nenlo!ln, Ärnno 
Hillll't Sll I1''. 
Tnrafdjiitoti.ftiit, 6cijn,N'W2l,SDniidtiftr.1'lIl 
Tnrnfrfifttuiu, Gustav Küfer, S\V61, ©ilfchmer 
Shiif;r i'l. 
Tara»eiew>?:i, Siegmnnb, Schlosser, Neiilölln 
Ciev.r l'j II. UL 
Tarautöli, ftnebiich, Jtiilfchev, N39, Am Nord 
lM<tn :i II. IV. 
Tarczi>ii^ri, Ale,anbei, Vierfahr., SW47, Hagel 
twiflti Str. 10. 
TareiliiS. i'inlliiltt, Schittidniit, Ehatlotleukg 
’.ilifhilirfti. Hü. 
Tarctt.i, Gilben, Slclltter,W30, SchluäbifcheSlr.24 
Uh. lls. 
Targartz Eritll, Oluftra, W S, ^ageiftr. 61. 
Tarqaisdi, 2ose>. Kaffierer, 027, j(mitt|ir. 33 II 
Target, Hermann, Üaiism./Ütlmetöbi, Imuleimii' 
fttafee 17. 
Taigou, IHobttl, Incfl., ÄilmerSborf, Berliner 
Sliniit 20. 21. 
Targonsli, Ria»;, fitint. Beaml., NAV 21, 
Llbenbnrger 2li. 43 I. 
Targosdi. Jtnil, Nhrm., 0 34, HauLburgstr. 291\ 
TarnoschinSIi, H, Fleischer. XO18, Laubibergei 
Sltafce Ä 
Targowöka. SlaniSlawa, AuSkesfktin, >537, 
Echönhanler Allee 2ijO. 
TargowSki, Älbert. BrotzdistiHat.,8 51, Lothringei 
Slinftc 17 Enlg. T. Ndn. KI38. 
— Slvniue. Leimieleriu. N W21. Dreyfestr. 61. 
Targozlinöki, Bertha. Ww., X055, Jabtonriisti 
N>. 14. 1. Sl.it, ■i. IV. 
Tarkowski, Walter, V»roi>ot>leh., Neuköllti, Leyke> 
Itni c 5. 
— Josei, Gärtner, Lichters, Mollke'tr. 19 Uutg 
Smlitcict Elijabelhfir. 8—10. 
älimitafiit, geb. Pioltomsli, Näherin, M065 
JadlonSktslr. 3J II. II. 
Tarlach, Anton, Bäcker, Wiltenau. Sharloltcw 
buiger Sir. 45 III. (Post Vorfigwalbel. 
Brnno, Pader, hU2->, Sfaiigcr Sir. 120. 
— feiraiitnb. Schaffn., Britz, Eliauffeeitr. 37. 
arlatt, itlidjarb, Milch >d>., ril4, «ebastianstr.!), 
— Emil, NcichLü .Beamt., 0112, Holtcillr. 311 
Reinholb, Schlosser, NW 67. Zwinglistr. lt\ 
Tarlau. Georg, Jlaiifm., WitnierSdf., Lanbhani 
|l\n(i« 47 IV. 
— Mar Ur.iur., Sir'Uiat.SlfitHcr, WlO, Lützow 
ltftt 13 IL T. Lzw. t31. 
2o.)auna, Pensionat, U25, Dirckfenfir. 60 IN 
— Eiiicflutt, Rentiere, MlmerSdf., Tenaer Sir. 16 
T lllilb. 3 Il2. 
— Rosalie, 5Biu, G51, Rofettthalei: Str. 16. 17 
TarN»?, Aügermiirww, Eharlotteubg., Leibuiz 
»tatzc 12. 
Tarncli. Ftan!, Lackierer, 031. (£5cliHjftr.7ILI\ 
Tarnick, Bernharb, Leluebsleit., Laukmitz, Tripp, 
fitiiifir. 31 E. 
Paul, Buchdruck., N69, Llichener Sir. 13. 
Tarilkc, Vürogel,., N31, Ifiuppintr Sir. 38 III 
Tarnorzli, SBictor. Schlosser, 017, illotlierflv. 29. 
Tariiiigrad.A.. Kaufn:., N W5, Vehrlir Sir. 48c 111 
Erich, Jtniifm., N W 21, Wie c.flr. 47 UL 
Taniouiits. Richard, Echrislseg., N66, Getitet 
Etrnftc 3. 
Tariiow. fflerimiliait, Dr.. Bergasfessor, Mlmeri 
lotr, Restorftr. 11 (Post Haleusee). 
Hiiurich, Sucfiljalt, Segel, i. ttuiotoflr. 40 L 
— Friedrich,!kr!ui.Schut>m,SW 47, Möckernur. 83 
Jtarl, Ob.Poslafsist., Niederfchönhaufcii, Linden- 
strafte 28 c Enlg. 
Moritz, Schiiljmiitilr., SW 29, Bneifenaustr. 19 
Alberi,Strabenb. Führ.. N65 Lüderigstr. 66II 
— Glich, Weikuchr, Neulöllu, Lcinestr. 60, 
Jba, Lehrerin, Lber)chStttweibe,GoeIhestr.4S 11 
Marie, Portrerfr, 031, Weibenweg 66. 
— 6ml ie, Ww., N 39, Pafewalker Str.8 H. Ertig. 
U. Tarnowska, M. 31., Äräfin, WilmerSdori, 
Uljlaiibflt. 118.119 L 
v. TarnowSki, Franz Jo'ef, Leutn.,W50, Aug?, 
durger Sir. 72. T. Jtrf. 1748. 
TnrnowSN.JitliiiS, Ur.med.,SnnU. 3iat pr.Ar^I, 
017, Koppeiistr.75 IL t Kgft. 1088. 8—0J/a 
4-5‘/2, Somit. 9-101/,. 
— Siegfried, Beai.it., 861, Plannfer 67 IV! 
— »co, KaPerer, W1-2, tiuthnslt.26 ILT. S;». 2730. 
— Aböls, Jlnufiit., Eharlolienbg.. Friebbergstr. 2 
— Felix Ämifitt., Schönrbg., Babensche Str. 6 
T. Lzw 1614, f. Ost-Jnd.en-Hans usw. 
— Biorg, Kaufm., XV 30, Heildronner Str. 19 
T. Jtrf. 7Ib6, f. Worinanu, Taniowsti L Lich- 
ienltaedt. 
— ticotg, ffmifiit., Schniargeudf., AngustcViüoria- 
Stratze 64 (Post Haleusee) T. UljlD. 6654 
|. L. Dessiu. 
— Harry Tarnowaki, Kaufn!.. Schättcbj.. 
Münchener Sir. 31 Cp. T. üllbr. 423i 
— Jakob.Kalifm., Temyelliof, Schuleuburgriug 81. 
TSIciföItn 164 V. KveditkanihauS -umülolllnlg 
Jalob Tarnowski u. Berliner EredlthauS usw. 
Tarnowc-il, IulinS, iVniniii. h\V 48, Wilhelm» 
•l.m'U 116 T Jl i f 2362 [BK Deutsche 3)(.J. 
— Diiilpl) iliviiiii, Ehatto tciibj., Enstrlner Str. L 
(ih. i. (Post ('aU'iiierX 
— Sic.nucb, >>anim, Schonebg, Bieranerfir.LIL 
X Jilbf Mii 
— SllU'Ut?. UaiiMit, Lchöntbg., IiinSbrnckei: 
Simse .'i 1IL T. l'ilb*. 4601, f. TainowLIiL 
yiiimlitin. 
— Tarnowaki, flaafm, NW 6, .(tmlflf. 27 
Oh. 111. 8—10, 4—>). Juh. Sira. InniotuSll. 
— Woll, (t.nifiii,, Timvelhol, Torfilr. 10. 
— Shtlnit, >tiiibtr>ii.l,lnbd)ciillcidnIoiitell.,C28 
Münzfti. 2y 111. T. Vibn. 1731. Tonnersl. 1t. 
Lonnab. i) -Ul (BK Teul'che Bk.[. 
— Salll Tarnowaki, fliiopie 11. v tlagarlifef, 
019, fimftt. 31.3-, T. .Ur.S^S't [BK], Wohn. 
Schönebg., Hiisiltiiiti 'Eh. 2 II. T l'ilbf. 1088 
Felix, Photoqraphie-Rahnieu u.ljliihcht<6UbeV 
S4i, Branbenl'urgflr. 28 1. T SJipI. 4890. 
— Felix. Dr. iur., Äechteauw. b. ünubger. £, 
bO 16, Snickcitflr. 10a I. T. »ipl. lOi 66. 5-7, 
ansj. Sonunb. 
— Georg, $lled)t$aiilv., 6. Kamnierger., ühar« 
loiteubg., Joaitiimithaler Str. 38 Zwg. (6<e 
.(fittfiiiiltnbnmtit 17) T. Steinpl. b88n, 5-7 
oir'i. Sommb. Wohn. Fricdütrgfir. 2 T. 
Tarnowaki & Blnmbergr, Samt« mil 
Scidritror., ti\V 19,ycipjigtcStr. 77 71 Ztr.2601 
2602 u. 7110 (BK Eonim. n. Disc. AI., Tepk.,6 
it. Postscheck u’il.'i] 2ul>. ShIvinS TarnowSii 
u. Gnflav Blnmberg. 
— An'ieaS, Schlosser, X 20, «Irünthaler Sir. 
Nr. öi! IV. 
— SloiuSImiv,Schlosser,N018,P«Iifnben[lr. 691 
— Bkax, 2chüt;tiifoi!lefi., N 31, MugciictStell UL 
felij, Tischler. hW jil, Willibald Sllcti8.Sk 10. 
— Mar,Ialii>ar;t,W30,MartiiiLulher-Str.I8Hivx. 
T L;w. 317. 9-1. 3-6. 
— Michael, >>,iii»ucrm. N W 21, 6mbeitet<5It6H. I 
— Cäcilie, Frau, tiOlU, Mcmibitflr. 20. 
— Marlha, Frau, X 31, Swiuemünder Sir.41 H. L 
Klara, geb. Hamburger, Schneiderin, N24, 
Elsäfier Sir. 6 1H. 
— Bertha, Lw., SW 47, Aorckstr. 82, f. floüttl 
«lief. 
— iDiitrlo, Ww., X 20, Solbiner Sir. 31. 
Tarra. August, jienticr, Eharlotteubg., Jtoiftt 
Friebrid)-Sir. 82 1. 
Tarrach. Gustav, Bürovorjich., Friedeiiau, Mal)« 
bodiplag 10 II. 
Julius, Kausin. N043, (äotliiotoik. 29. , 
— Kurt, fimifm., NO 43. Äollnowstr. 29 
— Hugo, Jtcllncr, NW52, Panlstr. 0 HT. 
— Georg. Schlosser. N 31, Sminemiiiiber@lr.78i 
— lllubolf, Schneider, 0 17, Fruchtstr. 53 Enlg. 
— Qliii!., ElrnfiCiib. Schaffn, NeuköNu, SobtlH 
Nr. 29. 30. 
— Helene, Rentiert, 027, Wallucrthcalerftr.Ül 
1IL T. Jfg't 1536. 
— Marie, Neniieie, 0 27, Walluerlhcatcrstr. 21. 
— geb.Sarg, Wärterin, N31, fflriiimeiiftr.114il.rc 
Tarras, Eduard, Slratzeub. Schaffn., 017, 
BrcSlaner Sir. 1 I. 
Tarrasch, Siegfried Fritz, Dr. meil., Sanil. Was, 
pr. Arzl, W15. Jtaiferalle, 22 1. T Pfzli. 827. 
9—10, 4-6 [BK Dreid. Bk., Depk. FJ... 
— & Saelecntott, 3. fif.. Herreuarlikel „Elite'' 
WilinerSdl., Berliner Str. 37 T. Pfzb. 8317. 
Juh. Frl. H. Tarrafdi n. Fran liocwcnlon. 
— H., Hulformeu, 02/ AudreaSstratze 35TJtgff. 
Nr. 8039 [BKJ Juh. Henriette Wolffheim. 
— 6)eori,Jt(titfm„N06.',6'ifelmtbfir.4T.itgft,89ti. 
— Hugo, Kaufiit., SW 11 Kleiiibecrenstr. 28 It 
— Georff Tarrasoh, Fnbif. u. Morgenröckm 
tt. Matinees, U19, Hottäuogteiplatz 12 1\C 
T. IBK] Wohn. "W30. 91oUeiiboifilr.29.30 T 
— Hedwig. Frl., W30, SttibbenfIr.12T.Nldf.17S, 
f. Magazin Fortuna Hedwig Tarrafch imb 
I fif. Tarrafch & Loiwenton. 
— Julie. Frau Dr.,9iontlccc, WilmerSdf.. Joachim 
Friedrich-Sir. 7 (Post Haleusee). 
— Harriel geb. Neiiniau»,SanaloiiiimSbef,WM, 
Mnncheuer Sir. 8 11L T. Lzw. 3618. 9—10. 
Tarrcck,Gnsla»,S>raßeub.. Führ., W 87,3icufit(« 
flrnfjc 27. 
Tarrel), VI., üfnfdjlügci'. W67, ältotuSIcbtiitit. 17, 
— Frig, Briefträg., Eharlotteubg., Philippistr. 10. 
«alt., B»d,biirb. 011-, Wüh ifchstr. 37. 
— Dito, Lagcrverwall., XW4», Heibeftr. 47 K 
Tarruhn, Paul. Architekt, Lichieubg.. l iwt« 
fnrter Allee 202. .03 T.Ug.3"07. |BK$rcSb.'ä(.J 
Tarsch, «Lust, Pol. Ob. Wachttustr., 0112, 
Fiuowstr. 37 
Tarla'owrii, Toris, Putz«, X59, Hochmeister. 
fttafie 17 111 
Tartora, Frauz,Vuchbiird.,034,LitauerSir22LIL 
— Cliiiie, Mufillehrenu, Neitlölltt, lUeuletflt.60. 
Tartler, Peter Schlöffet, 0 112, Niebertarttta« 
ftMfec 22 H. UL 
— Michael, Tischler, 0112, Maiu;er Str. 22 IK 
Tartsch, Gustav, Fleischer, N 20, äJcDcuimntislt.DS, 
2. U. IT. 
— Jtonflniitcnr, W 80, Neue WIitterfelbtftr.17 6h. 
— Heinrich, Maurer, X 37, Schwebt« Sir, IL
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.