Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Stühmer 
- 2813 - 
Stumpfrock 
teil I. 
6<tif|tiicr, .Cerimtn», Züchter, Äritz. Lre.eburger 
Hier, «rono’i(f|e6 HauS. 
— Arthur. L!e.k;eugm.. N 113, 9tivticrljcimstr.3. 
— Cr., »ttilnütlerlii, ('19, tliilterstasse 4. 
— getUioldriVtu., l£iflcitlüm„ s 69.^icfleii 
Lachur. 18 L E |BK Tenlichc 55t. Depk. T-. 
-- ivtorvntinf, Vm.. Pankoio, .^crtstfir. 12 II. I 
©istfimtc. Friedrich, Archilell, tiW 47, Stic») 
borflftv. 15 IV, 
— HwiS. Nrnlemmpf, 017, Fruchiitr. 70. 
— Hulda. sieb. iJ.iditcr, Ww., N37, 29o(Iinci 
Btiofte 12 II. IV. 
Ltitkine, L'erta, Näherin, NG5, Luxemburger 
Sttoftc 5 il. HL 
Stuhr’acho Buch- and Kunsthand¬ 
lung Q.m. b.H.,\V 60, itmturtttntwmin 11 
T vstcuipt. JU8. JBK Ak. f. Hcino u. Ind.« 
Dept. P„ ^'ostichcct o2X]. Äeschnjissührc, 
SBilccInt Schuiv. 
Htulir, WilKelm.Eigeniüm.. Mariens., Lichie^clde 
6iruf;c 43 L E 
— Earl, Gold« u. SilbvTlvt.» it. UhtfiifyMii., 
8U20, TreSdencr Str. 134. Jnh.LrnilSliikii 
— Cari.Ha.rdelsm.. ^ -1. Cidientoris^r.2 ll Erdg. 
— tiarl, ÄiiiMii., (fharloltctt&fl., Schulsir. 5. 
Erilil. itaufm., Rricbctwu. Varzincr Str. b 
1. Port. iCarl S uhr. 
— tSil().,jtcUitfr.^ait(om. üJiarimiltcmitr. 42GIU 
— Sliiflufl, ytomcr,:Icl)tciiM.,Srltotuvr £tr.2lUh. 
-- Paul. Wtudjffihicr, Maiivuf., Dori'ir.. 9, 
— Cpcrniän^„ N 37, Schönhauier VlUrc l't n, 
— Will,». Sriiaffuer, ViviifüHn, lEMcifii. JsiS II 
— Hans.Sirnfienb. Rahr., ytcufölln. lliicmcij.ir. J 
— Otto.Werriühr.,Cijari0!ienb.'..Goethcktr. 37;* 
Oh. jir. 
— Enrii, Himmcni!., Mariens, Vnnhöi^ir. 12. 
•— Mar;ßrt tv. Frau, Charlottenbg.. Wilmels« 
dorret Str. 2, J[. 
— löcrta, qcB* Tenber. äl'w., Krankenpsle.ieriii. 
eiefliig, Fichlestr. 69 III 
— Auguste, tliitv., .s 69, Schöil'enistr. 4 Jf, 
— Lolie, neb. ZarinowSti, Ww., F-ticdenaii, 
ftemiflftr. U II. II. 
Siuljrniann, Paul Buchbnirt., Neukölln, Vidjlviv 
rader Slr 10 L 
— Karl. Gerber. 869, UrOanfir. 105 If. T. 
— flötet, datier, SO 16. Nean'ersir. N1 II IV 
— Oiio. Packer. 0?1 <Sira[m.im (ir. 9). 
—  iYti8.tflcn.Scfr.,  Charlollenbg., köiuivmrflGI 
— Mariin. S.^loncr, Sichlers.. Pmatlclfir. 12ll 
— ^@d;n?iöci,.Slc(iliö.Sriiöuel>cr^c»'2fr^.3EnIg 
— Josef, ©cticnljöl.. Hau?- n. Küchcngeläic. 
Gt)atloitcnbfl., ilaitlitr. 99. 
— tytaiij, Slra^'ilb. Führ-, Nö8, Kopeiihagener 
S.ra^e ll jil 
— Herniarm, Iclc^r. Vlsflsl., 0112, Hollelslr. 31 I 
— Adl'ls, Topfcr. iHcimcfcnbf. Humannur. 3 L 
— Friedrich, Tövser. lltcititdaibr.. Echilliiisistr. fi. 
— H'ifii,’iiei^cugl)rcli.,9t.ini(tci!bf.,93cnfcfir.9H 
— Aug'ijle, L>w.. yicuföslit, Cfciltr. 43 J. 
— Marie. Ww. Wi mcrcd'., Uhlan6ur. 127. 
Stu'ber. Ludwig Wer zeugmach., N.inickendors. 
Äachholdcrstr. 14 Erdg. 
Ctrr.'a» ^oieph, Schlos,cr. 024, Memeler Slr 
Nr. B3 1 
btuka9,En"Ile, Aufwälleritt, SO 16, Schmidstrav 
3u*. 2a H. 
Stukatz. v:mtn, Näherin, SO 21, Naiiiiynslr. 59. 
6uiTc»# öllbell), Vw-, Nknlien', W 60, Achen» 
oachilr. 7. fest Erdg. T. Uljlb. 6550. 
6tu?rnLrot, 6tmon, Kimm, SlimerSbori, 
Vasleiner C!r. 2,! III T. 'ÜijB. 5704. 
GtöTcv, Ääte. DlNli'iIii, 869, Fichlcjlr. L?. 9-G 
Sonnt. u. iMViio. 9—12. 
6tü!(|c«, SDi, Oitgc»., ILyarlollenvq., ©ucrlde 
1 ra,e ,7 H. 
Etnrllna, MarhiaS. Schucider. Dtlßc-nsec, Der« 
lincv Allee it>9 H. 1IL 
Strilbe.Hnkda.Frau N113,Sl£t)ciiitc.l8H.Erdg. 
Elulemmer,D»a'lhes Schuhmmftr..LL9.<Zoniattc. 
vromeiiade 1 Eitlg. 
Stülkk. Rrüin, Dr, (tieft. Medlz. Rat. Kreisarzt. 
h\V47, Llorck'Ir. btia T. «43953. 8-9. 
— Helene, »eb. Miede. vw. Geh. Laurat, W GJ, 
Aayreutder Str 45 Zwg. 
VtulflieS Veorg.Holelporiier, N066, Jablouskl. 
iuo&c 15. 
— Friedrich, ©trffufr., NO18, Änlprobefir. 11(). 
— Fueda, geh. Hinye, Staherm, d. 68, Echtte- 
mannftr. 2j JV. 
— Lino, AtNlrore, Charlotlenburg, Danckrlmann» 
strotze 33 Ob. I 
— Hrdwig, Ww., 017, Ctralaiier Play 21. 
6hiUf, Emilie. Jn^ettwrv., Ltchtenbg., Frank. 
ludet Aller 251 111 
ktiiHns, Marie, Ww., NGo, TranLyaalsir 6 1 
6t6lte,Stit?,6t. ahenb FLhr^Neu!KUn.Saaie!lr.l6 
6tttl(<r, %, Marine Öbingen., NeuISUii, Tyic. 
man"str. 12. 
Etrrll. ÜloiS, Fräser, NO 55, Grelfswalücr Slr 
Nr. 61 Gb. L 
Stulle, Heimann, Maler, WilmerSdf. Joachim 
Frtedrich.Str. 9 Qh. UL (Poit Halenleej. 
Stüllelii, Pol. Äachim'lr.. ^65, Olmolktr. 321 
— Eduard. 40. 
stnller. ‘l;aiiI..(innblo. clcfirnledju. UK'i>ar)9ai nf. 
8020, VlbiiH'frlhr^ä. -brohu. b02(V%nlbcmiu 
strafte 43 JIL 
— JfriiflO, iUiufnt., SÖ2i*, AdaN eliilr. 2'l ll. 
— Attim. neb Kihrflcr. Ww.. UutftrocfaroiUn.. 
Nßi, tVcinljvriiSiut’o 14 11. 
— Emu. L'w.. Vu-iifolli', iltcnlvrfir If. II. 
— 3oU’pf]u, flvb. Lchneiber, uiu, SXV Für- 
Briiiflcrflr. 11 ll. 
StHllcr, yiiorioiU', Qil, Charlotten-^i, Kai'er 
bnmm 15 ]V. 
Julius Stullgya.SdjofüIitben.^ofnü' ti.^uder* 
tmfnbif, N 51, i't(fmiiat;e >«'.'> I7u I’ulg.it. II 
E. T. Mbit. hin ['VoflVhet-iho. loin). 
stiillirfi, voknim, Mil|1icr,0M2. EldcimcrLir.AI 
Sntlor,;, Shcohor, Psor.ner. hö 10, 3ri)imMtr. 6. 
Ztil.ütu, Vllbcrt, itiuf-tua.H’ufulu*., 'j'aufoio 
HUrlj.nchi. 5 ils. 
rlulpr, ’J'rutio, ilui.fcr. ‘Scifjciitcc. cfli. 15 
VUireb Twiliii b.Slstl iuiir.37. 
— Pa i>, yicdhiiiif., 011'i-t'llenkojcrsir. U1 1. 
- £\, Püil'chnsui, <5d. 'Jticxaubtiiieuvv. 11G H 
— Hcru.a'iu, LchmieV. v.cridjiiti. 10 IV 
— üJiiiy, lurt:icr„ 0112 Mü'gcl'ir. 2i II. Ilt 
j. Ltulpnagct. ^ikvIanS, Trpl. Ius.eu. Ircploiu 
äut' 3>t>ioroet tyml 3-Q. 
— Major üi'atlolti'rtbn., j'iömnidfir.O Gh. 
— ’JJuu v, ftcb. ‘tiieuioti u. Bdjvlkni'tiif, mu 
Öeiifial, lifi, » 15, ßülstucnftr. ii III. 
T. %'*>\ 70 4. 
— stpb. Haffel. TViv., ChaUvtl^iib^.. Wil- 
m€tö?ücfcc Ctr. 112 IV. 
SliVlfimficI l ridj, '^nnfritcri. a. D.. Dertrrl 
auoiuaU. ^tiu(cr. Vierteil. Äcu, Lcbdi^cuwcf 
Nr. :f>, E T. 4*n 1—3. 
— Aboli. QJtjmiwi. 'tirof,, Dkrckt-, -SUmccSbU 
'j'rfibanicr ’l'Ioy 2. 
— foul, Tipl.»^NAeu.. Obcn'rneu.. Lchönebg. 
Hä.'ue!':r. ti IL (Post Fiiebcmtu.) 
WiiflaD, Mul'rmsn.. N h 62, stirdifir. 6. sichc 
StülplMsi l & (tiolilfv. 
— L Golittc. Ma eiuilir.. NW52. Kiichsir. 6. 
In!'. Paul v>o:.Ike II. ÄU I. S.ü'pliaqcl. 
— ftpb HiuiuA, Rentiere, SicqIiij, Aru 
6lubf!tniurf)Viao 6 ErJg. 
— Sliiloniv, SJcxmicieiin.'JiCiirösli!, Welcrslr. LV6 
Itiilpiier. Ctio. 4Jnrhicr. 034. limmir 56li.Ili 
— Wslllljcr, .vaiiplm., NW40 Sdmrn' oriiur. H.'L 
— Stiilpner & Co., Äas'Lü iiielzkols, Sleiii- 
fo;lm, Vin.ranr, Briketts, Vn.urt’hfe Haleu 
|cc, ^üicrbaI):iI;oi. Büio: WilmerS?s, Pauls« 
Innrer Elr. 21 (Pojl Haleniee). Jnb. Flau 
Gweitiitc Slii’pncr ». H.mö dtcinljorbt. 
— timefiiur, Frow, Si.'mcrSöL äUiiflbaiiiifliQß 
Nr. I-, Erdg. «Po i Haleniee) T. Pfzb. 114-j. 
j. Sinipuct & ISo. 
— feitljn, PlaNerm, N4, Invalibeustr. 163 V. 
— Maue, qe'. Kroö, Posl^eh.. '^euköliu, Crk.r. 1. 
-tutz, Otto. I)l-, nu‘dw pr. Arz« ii. ^erveua^t, 
MJ43, yicue Köuigslr. 71 IL T Kgst. 191V. 
8-10, 4-6 
— vanS. pr. Zahuarzl, Ckar ottenbq» Kaiser, 
dämm 19 IL T. Äi.h. 6 iS 8. w- 1, 3-6. 
— Hauö,Me1allalb..Neufölln. Boübluilr.65II.UI 
Slftmnti» Änna. gev. Uling. Aw..^'Limarbniil. 
iN 37, 9»uppii,cr Slr. 41 IL 
-tumbcr, tinila», HailVelSm., 8026.«kaliyelStr 
Str. 19 ur. 
Stumbcrt, Bernhard, flaust»., N 113, Kugler- 
sirßijc 13. 
2tumb*(f, iUrl. Vt'r;luner, Charlottenbg. Neh- 
rinaftr. 29 H. IV. 
stümbkf, Slbui^, Äflulm, Charlotienbg., Niebuhr« 
strotze 4 Ub. IV. 
Stumburn, ttlemcnS, Ob. Poslafsiil., Charloitru. 
bürg, Spandauer Be.'ü ld IL 
stümckc, Htiiiclcy. Br. pliil., SchriitlleÜ, ffiil» 
mersdf.. 3lntimnldjcSlr.27 Zwg. T. lUjlb. 462ü. 
1-2 IKK Deut,die Bl.). 
— Malte,geb. v.Janischeu.stt, Frau, WilmerSdf.. 
Ublanbnr. 1.7 1. 
?tümeker.NoS..PostaM., 8055, Frauscckyslr.33 
Ztiiniel, Auguste, Arw., N 37, v',ricbeuow>lr. 18. 
stÜmer,'Hrauz.»^lei!cher, 0112. S«'marilerstr.71 
— Öm'inu, Micheimstr., 8083, Puckleriir. 31 1 
— He mann, Äailw., yicil. Kioslcrganeu. Ctzar> 
loumbuifl. Am Spandauer SchlffalirtLlanal 
Cchwabe'kcheS HauS (Post Plögeuice 
T. ’M. 2605. 
— Friedrich, Gemeiildcarb.. Pankow, BrUte Str. 
Utr. 88 Ub. 
— Cito, Hundel-m, SUeigenfff, Sebanslr 90t 
— Gnjrao, Sltmsrn., älhiloßn, Nogatjlr. 23. 
— HauS, fiaufm., 017, Taprivinr. 19 IV 
— Walter, Äoufni.. N 6i, Hochmechrrstr. 6 ll. 
— Wil:ickm, Kohlenhbl.. C64, Linien ir. 240 IL 
— 5tu.’u|l# iiol. USatijtmtiT., Itfltl, ,\u\t «d)oac3. 
— Lou.s, Pr vaiier, hö9, Planufer ül Zwg. E 
— Paul. Rentier, Litmertzdl., ^eorg Wilhelm' 
Strafe 12 UL (PoftHsllcnfeej T.Psgb.4536. 
— Max, SlcutiifT, WilmerSdj.» Prinzrekenienstr. 
Nr. 93 E T. Pfzb. «030 IBK Deutsche Bl., 
Depk. BO. PoslichesJ 37166}. 
— Au^tt'!,Schlieiber,^K3.Aeitze«VnrgerStr 38 H 
— Pütt!, S^’ucu'cv, N ;ui, Hüd)WfvjiVT]lr. 25 Krdg. 
Jtiimrr, 0,^ci|cnl)bla„ KslilSliüist. j.öbclur.lii 
— Y\, Bliflhfitb. Beaml., N\Vo7, H»> ciihr. 2. 
— Karl Stümor, Touwr. ir. ÜHumnitoplibrf. 
jrmpclljn?, Ningi'tilumr. 49 11 T.3ubmiii 121 
|DK £rc:b 93s. 2ct'f. Ell/Vüufdhd^'ivi] 
— Berti), lymn, N 37. GumtvtmmttY ’5lt. 1S 111 
— Vinie, fthiti, N*54, i^ieuiuniii. M II. IV. 
— Mnnstuie, geb. Haart, tännw, ‘lili 6» wnb 
OSeihiflc-liMd., "II-', ytiflarv Lir. 61 Ei dir. 
—• ^ini, rtfl). Voelim, .vnitöiunitin, N 'l'i 
tssliiuebici Str 26’ Ertlg. 
— Wvrtmb Lehrerin,^ 17. 
— .('ciiiiciiv, ’Vli ll.riit, ^ 67, yotdfir. 48 IV. 
— (3fiu:ti-iil., W 62 Stlcinftr. 1511. Zwg 
— 2fiefi<i, ^i'nrrci;» u, U'rlc nmifcnlplQ., C2 
^halo'in Sir. 40 Enlg. Wol'.n. ll. 
BtÜmfc, Linil. ‘Snlj.iticnmt. N Wsi. tühffiislr. I2:i 
— ’StUjc'.m, Wüioictiiv.t, *Jitii!ofiu, 4 
Oll. I 
— äa\I, Exvedient NW6. 9ltiU'ci\oiuer Str. 4 t. 
— t!3illjeMii,.Qniici'6o!v, . W-I.i'llt'.'v.üab („fcZwg. 
— Paul, Uc\u m., (yumr‘,u'lr. 5. 
— IWar, Ob. Filter, Siriilolin, Valjnfir. 6 l 
— Bruno, Jlcörttt a b.'Bcrl.’-Ü^isciv^h., X W23 
Vcfin,!' r. 4i Enlg. T. Mb. tiuül 4—5. [BK 
Deulsde tif., Tepk. R]. 
— Mmie. Vjarbcrvb:cie, JS 37, 2d)0iir/ciu[ci '-.‘UIcc 
yir.ia II. IV. 
— Wollt), Koillou-iili, NöS ^iiumcvlv. 21. 
1-. Etnmm. ^JUliclni, UiUvtflaatv c.'r. i. ..uetu 
Wmi, W10, Hobeiizollcni'lr. h T. Vjiu. 9L-9 
— isri;i, CberiUvulii .N W 23, ^rücfctmfirr« 1 it..n 
cfurnm, 'ueiilliold. Üiauarb. I^cl, ccfjlicpcrilr. 17 
— 'Sil!;ctm,yriefträii.. Fuebcitau, Hür:chir.9 II 
— ;>ri[‘, ^iidjbincf., liuriolloiibii, förüufir. 5III 
— Wich.. Äailw.. SW 2:«. Ütcfle^Illmuce Sir. 74. 
— '.'.uqu 1, ^ültnrb.,(<ljnUotlcnbfl.,Vielitniflitr.lJ 
— Ooljniui. Moqiflr. r'trb., Uljatioitcnbij., Sieb- 
tinflsirnfcc 12 II. ll. 
— Alueb, Pol. Sclr..Charlotlent'g, Nehriugsirü^c 
Nr. 6 111. 
— Wilhelm Schleifer, N31, Nam'eistr. II IV. 
— yicmljolb, ©tiosicnb. Äeamt, N6H. Caiit'-an 
|ira*wc 16 
— ttnionie. Schnlibedarlsarlik, SW29, 93crn* 
nmfn'ir. 9*1 
— Marie. Wlv. Pankoiv. Slcvfletilr. 48 IL 
— MfllhilbP.flfO. x arleII,23iv.,.S69, Vr nimftr.26lV. 
— Paula. Ä'w., Charlottenbg., ilvitmcreboric. 
Siraßc 21 if. 
— No a. Äiv., t£fjat’oitrii[i,v, Tcflalo^i'tr. 78. 
stumme.Paul.Invalide,^3i.Putbulier Str. L9 
— Gunav. Möbflpoi.,N.:i,Ulrimticitsiv. C5 U. l\ 
stümmcl. Koniad, Treher, Nculölln. Thüringer 
Straße 39 IV. 
— Gcor§. Sii’fjdest., Nenlöllii, Warihelir. 65 H. IV. 
— Ü'lit, Schlostcr, HO 16, SrijSfcrftr. 9.1011.1\. 
stummeke», tilidjiub, Kaffeiilelr., Lchöncbcrg 
>.önigSweg 9 1IL 
— Ella, Privatlere, Viditenöq, Willielmstr 6411 
Stummer. Rudolf, itausrn, üll2,üicue Aahnr.'ot« 
sirasze 26« 111 
— Carl, MildjfjM.. N6-1, Ackerftr. 1 Erdg. 
— Du», Molkereibei., Vichlcnb^., Psamlr.72 Enlg. 
Ziumpe, diustav, Äichlttkt, Redn, Uiat i. Miniit. 
d. önintL Arbeiten. *Siimerdb|., PaulLboruer 
Slratze 26 III. (Post HaleiVccj. 
— '-^illy. Edeljrcingraveilt'. 619, Wallstr. 19. 
— Willy. Former. 8033 ^alrfcnficiiifir.8 11.1\ 
— Paul, ILraveur, Gravieran: alt lür Slemvel. 
Raorl. I. Lereiusabzeidmi. fieqr. 11S7, 842. 
Orauienstr.582 III amMoritzplav ü Mpl.802u. 
— itarl, Gürtler, SOjü, Coltvnffer Str. 14. 
— Fritz. Jiiffen., SW 47, Mointmcmciiftr. 181\ 
— Joiei.dmcii, li:)Qrlotifiibfl. Äöltnettr. oll. 
— Llüoll,Naffciibeamt...>37,Sdiw.'dtelStr.51 5 -r. 
— töiihcü. Aaufnu 8026. Waldeniarktr.67 L E 
' T. Mpl. 8172. 6-7 [BK DcrMe tif.]. 
— Heinrich, Kau^in, NeiilöUii, Frieöcl'ir. 42 1 
— Johannes, Kaulni.. W57, Potsdamer Slr. lUi 
— Äuslaf. Kra.lwagcnjiihr., Sd^öncdg., 4*oupl- 
slratze Itio 11.1. 
— Hermann, Kutscher, W62, Kleisilir. 11 Gh. IV 
— Nein wld, Kutscher, Ober'chöncweide. Nalhtnau 
sliatze 31 IL 
— Karl, Monteur, NW21, Oldenöurger Str. 23. 
— 5nl»i3, Porier, N065, ©refl-r. 35. 
— Heiraanii, NcichSV. 'Beamt., A’W2l. Olden- 
bindet Str. 25. 
— Wich, Sch offer. N65, Secslr 109 H. IL 
— Carl, Schneider, SW 68, Markgra enslr.83 II 
— Heinrich.Schuhmmstr.. SO IliMidwrifirdjftr. 38. 
—' Paul. Siellni.. N > 5. Luxemburger Str. 32, 
—' Alfred. TiIchler.Charlottenbura,'.lLiekandslr.40 
— Wllvelm, Tischler. Swlnemünbei Str. 63 
— Marttza, geb. Kerger, Äeamt., 8W47, Kreuz, 
derqslr. o 11. IL 
— 2ul'e.Wtv. Näherin. Charlolten5g.. Cauerstr.ü'. 
— 2utlc.5iI.,^slscheiin.N20,PiinieimUccfi9H.lll 
— iuma, L5w.. Neuiöll», Spremberger Str. la 
— Marlha, '*23vy, 814, Dresdener Str. 90 H. IV. 
ZtÜmpcl, Waltlier, Ob. Ingen., Charlottenbg. 
Sömmerin'kiln. 17, Aalg. A L 
Werucr.umitiu.. WIImerLds Wilbelmöane? M 
— NeinhM, Schloffcr, >055. Cibnrzsr Sir. ül*. 
3iümvcll, stuiI, Wüijur, '^n» erflN., Helmi:edlek 
3luilto 12 1 T. Uljlb. 2390. 
BwatU Stäupt, iliui- und Nirvholzhdlfl., 
hU3ii, CrlU'n!iv. 1011 XioiKrplntf.'ii. 102-104 
T ’-V-vl hOni 'Aul) Pmil niUv n. 0 so (ßmdi. 
Stumpf, V.iiU i'ilh i. K«?ufulhi.4cituigcr5ir.9<liv. 
- Üm.I, Jhuijrnirf S69, Collbu'ier Damm 41. 
— Voil. ^iidtMiiueiL'l. begr. ISW, Äiimcrödf., 
U<crnf)i:rhui 5. v yhn. iVetftt 49, 
— Vnvl.^ii.1) M A 5-i,.Vatiscdqht 17,|.^ricbltd) 
(i. von £<imt>v & Lfu. 
— ii ni.i'urvi'mii ,(T4, 3IolenIhaleiStr.l6.17. 
— Paul, lMU‘iuiuhM,t, i’liiiul* u. ftitdK'rcJqerslfp, 
SW 17, .^aflelbcrncr Str. -0 Erdg. 
|BK rciii d-o Depk. Il.J). 
- Paul i\. isulMJL'c», N \Vh7, S2o l 
T. Mb. 20K 
- hkv.licr, O.U. PUlmtcr Stt. 2 IL 
— Karl. ftl hdjvimiiv.. N5H, AHU^der Str. 16. 
- Paul, vH’ituuehiVii, N6>, Mfttier .r. 6» Enig. 
- Jose?, , Nosn, Maiu'itfiunfc ©it y. 
— ststvl C('üiih'<u., , 'jVeuu. ; 1 IV. 
— Hermann, Kamm., 'iililmcisM,, Hildegard* 
strafn* 24 Oh. II. 
— Ini'lnS Kau in, Wilmeröds, VrnchsaltrSir.13. 
— Äail, flstuim, W 15, Panier <£lt 62 IV. 
— Min, iiaiihw, Sifflliv, Airrnarc.str. 66 L 
— Wamui, 0 2?,’ü(v\ufen e’.&eftr. 
— Wii nu, .'liiicimt. N.’U, IR cinäienifr Str. 62 L 
— Herm um. lliim.Cli.iCadjtnistr., N W 7,tiattljo(- 
Üraue 2 Enlg. 
— tiuptcu(f)mie>, N :tn. Coreu^elstr. 44 L 
— Äo'k'. KiH'cher, '>112 Schit'iivnic 77. 
— duluid, Vofumvtiutuljt., (EhacioUeiib^., Soyh!« 
Uljatlotic 3lr. 47. 
— fiarl, Palcr. >03^sllcTwslciuftc. 43. H. IIL 
— Million. Pup-erfiUb. N043, FUrbrcslr. 7 IL 
— 3Uürj, P^ptci:' u. Tüten big., ^ 39. ^Indow.'r 
Slratze LO. 
— Karl, Pol Saal.. ^ 113. Schönftieker Str.9 IV 
— Joh.. Prufiitiit, ©diöiiebi, Lrnthenslr. 12 1. 
— Carl. rJr|ihil.etmiid.,Umpfriil.Pror..(yfl\Nf(t. 
Not, Milfll. d. VlfnX 0. Wiiien'ch., W 50, viußS« 
bm*iKi* Sir. 4.5 III T «leinvl. 11424. 
— JolianiicS, ord. Vrolclj. d. 'Ledin. Hodiichule, 
die). Sie^. 'hat. W lo. sturfünienbamm 33 IL 
T. ^leuipl. ‘d84S il 13261. 
— Friedrich, ttic d)-?b. L eaml., Charlottenbg^ 
Heryiir. 7, 6. III 
— Ötio. titcuticr, 'iiiiimcröM., Weslsälisdie ©ir. 
Nr. 27. 27u iL (Liou Haleniee). 
— StumpVe Koform - Sohlobo*enster 
G. m. b. >W ül, Glt,d,iner feil L 
— Wuluiit, Sdjirmarb., 8^?3 Görl tzcr Slr 62. 
— Feodor, Sd)iofsetm..r., 33ilmct8öf., iobelfl* 
derber Str. 12 L E 
— Karl, tdilo* er, 0 I I?, Sliimenthtlflr. f. 
— Pan.SdjIosier,^o!’ümiiMfjslI Fiicörtd)itr3lUL 
— Paul. <Stf offer. Schöncb^.. S.ia^taniur.2 IL 
— Noiert, Schneller. N68 So, nenUirgerStr.8L 
— Adam. SchnUiey. ^eiiköll». Ton.in .r. 10! H. 
— Feidina'id, Schuhm, U112, Ntnacc Slr. 6A 
— Flanz. Schnliui. X 68, (Löhrener Str. 3 Erdg. 
— yLchiitb, Schivcif;er, 803.$, Beelmannsir. flt 
— Ädvlf, Straß?nb. Fü:.r., toharlotleiib,!, Mtn* 
dener Str. -0 ul. 
— ->ax. Stratzenb. KontroÜ., Slegliy, Zimmer- 
mannslr. 9. 
— Richard, Tanz'clii., 0^7. Holzmarktllr. 46 H. L 
— Lruuo, Äcimennngsinspetlor, ÄllmerSdorf, 
Na'saulsdie Slr. 37 iV. 
— tfnn,iBer.rrt. auöw. Häuser Steglitz, Holstel- 
iiüdjc Skr. 20 IIL 
— Ha»#, prall. Zahnarzt, Srhöncl'^.. Mühlen» 
ftra&c fl IL T. Urj. 849. 9-1 u. Äüy, 
Chanffeeitr. 64 T. 3—7. 
— Klara. Auimärteiiii, Marleubs.. KöiilaHr. 9. 
— Clara, Hcilae!)., 11Z,Schivelb.'I»erSlr. I Gb. 
— Mariha, Knopflochnepp., .>018, Paiiiaden- 
ftrafie 30 1. 
— Anna. Kohlenlidlst-, K65, Mülletstr. 111. 
— Charlotte,Noiitonstln, 01l2.Gültelstr2l lüntz. 
— W.. Privaticre, Cyarloilenbg., ÄilmerSdolser 
Strafte .'Ä II. 
— ?!., vieninerin, Steally. Echilthornllr. 19 IT. 
— Jda. geb. Seile Stijisdame, Charlotlenbg., 
Spandauer Str. 19 II. 
— ^'uiieTanzlelirerww..  S6l.SdjteIemndjerstr.10. 
— Anna, slfb. ’ildßler, &*»., Schönebq^ StubenS» 
strafte 47 Ub. UL (Post Friedenan). 
— thnilie. 2^w.. Ciiarloitenb'.,HerdelIir.l GbJXT. 
— Luise, geb. Hinter, Ww, .uy, AarfnS ir. 16L 
ZtumPfe.Clara, fteb.Öeppat, vw. Di: pliil., Reg. 
».Land Cos. ytui. Dahlem. Ämimallee 2 Erdg, 
E IPoit Elegliv) T. Sl. 34t*2. 
— Cla» a. geb. ijiemann.Äw. ,< J 17,Notherstr.4 IIL 
— Emma. geb.Conradi, Dw.. 0 34, lilflieiStrS IV. 
-rümpfet, Waldemar, stausot, 8W 29, Belle» 
Auiance»Str. 61 I. 
stumvfcrnagel, Cduard,Rendant, 017,CaprivI- 
strafte 11. 
»tttmpff. Friedrich, Kausm., Schöncbg., Gustav 
MüNer-Str. 9 IL 
ZtÜmpfle.Otti). ‘jvcrfmftr. SO3.16i!enK5nftr.40. 
ctr.Wi»\ruCtst.tl,Monifiir,?Jf»iIcnn/^icbtichHT*4.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.