Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

L M 
Ttr«ask«- 
— 2810 — 
®b*fr* 
HmlM. detewut gd Äehtt«, tim,N6& 
gtetelätKtotfn ®ft. 86 UL 
etmrthi, «um e* 8wW, »*. H« 
gtttttK CW8k » 
•bin» ffmif. *«f». 0*4 flWwt Ar. 10. 
— «krlch. ittnfat, Ollt <ch«n®«8 «stt. 8» 01 
m Frtr-ü4» M-«mü«P-r^ WÄ 
, ftoi« 68 B* T 01». 9681 l« RttKf, 
I sxuttol] Bot*, wen A||ftMtcftr. H T 
•käm«. Erwin. «wert«»» Ret*. 8«l«t, 
. BWlt, OnftfMiMfte *L 
«• Adolf, Storni, Ällwttot, H»kst,l«tich« Wt 
' «r.8 Siu lll. 
— «tat gwüNt Oltt Lotzl»»««.» L l 
— gfleta. 3ag<*v 8WM, twt^fw Hlu 7 
Krdg. T ejk »368. 
— grt&er, Wwf«* N6S, Wt 8 IL 
•» H«I, Rmrf*, ttRiMtMf., *fogt«twfc k 
Oh. W lP»ft Mtelttl 
•» Rq, AtSnic. SOte, EllkrchÄ. 41 R 
— aibtrt, Ronh«. RieMl*, twftMmt. HO. 
StaUtefc «ckch», BStlcheiei, (I6«^tttn6g,|6tei»t fierthtei», »schl» UWi* StfftMti 
Bewifk. in | Sink« II11 
- t*i*ri<$, j-ch. k. BdftWfot, CtatUdmifi. 
Sotzvftr 8 T«WiqiL 66. 
»NAH. flltnt 
LchE-M k. tB06B> 
- tBBtdw. 0e*K«*t, «tatietltrfg, *«*t- 
tesfc» 134b IL 
- (liste», Darnchtl» Ost *«46e*sflr. 42 H. L 
- (umots, W|<wta, N#7, W{rt*l6rtjtt 
eit* liTHl 1437. E 
- Äed, «gell*. 88t Owtw @fc. SL t 
- «*•)?. «feil. «mit, «tetil*. »«ichl.l»!«» 5. 
- «he» «ft«». MqUr, «VKiolttnbaig, 
WtmüSt, 20 0L 
- Wie«, 8*wt 8M6»Ia. HtfrattcS« «t. B. 
- Veel. ffonetw N8L »ert«#*, 66 L 
- ftcfy. «ttsfm, 8% ementelfffc « fit 
- Ha,8tt»e«8»l6*^t29IV 
- etstti,«*«**, ho is, 
- QrU, «Ittscher, ««, 7 L 
- goto«. or.Post-M> tn». eintfn, ss n - ci»*a. «t*»«. ämrb*. 8«i»«fe. 841 
<■» Clte, ftegt e. 8il Seeten. Witftlto». f 
8(1«. 6«tb« ®mu a«gt Rr. L NWH$*mie 
Misch« 6k. 88-80. 
— awttwstrft. Slts, e$dft*5aa«8«6k391t - ettifc DEjor.»tt6.»*Cb.*«gJUt,@«wdS 
•» Rlchar», U 65, ■lelge»« tk. 6. 
<- 9rate, <BAea|plil««t*. Wltettttt., 8W«ett- 
ffrai« 14 Oh. IV. 
— 5m$» 8», Slleerttfv 6<i*wteaet®t. 18, 
•Iwet Stttctf S«unK|teu, N95, 
fitobt 84 H. m. 
— Rmbi, Frist« 6|ed«#wfe. Awk to 
— ^maaaiUtaffiem.NO 
»» 3«U*|, Dift* b. 0mt|^tlg, etedetttniwe. 
OtlSnijftt 04 Vntg; 
-»» Quitt», SliMlvKbttt, HlÄ E«l»rftr. 8 H. 
Oeltw, Gch«t«. 869, «IffmEftr. 43 
•* WiWt «a. 9n*!pltK S#6t|ff*, 842 
Sttifenef« 1» T, Myl. 6618. Bob», t 
— afic*.6<ewlteria.wee,«i*te*«@lL«9Qh.lV 
— ««, W57. Jhn6N«6f». 1& 
— Heaklillr. ,«r.Da»l»«L S», WB7, Hlml* 
(«totste. 8 L 
•» Sulk|fk Sleetrt, B». NBt 8ti*mftt8ff 
— HVotte, «Bw. W60.1M»e4«®l«.*60h.tt 
etnMwtk «dolk. C4«l»n f. D, SW29, 
gibtchijh. 1& 
Sftaitj, p«ns. Lchutz«, 8083; Sul- 
taute Stt 89IX. 
Otn»>>!», Gustav, Dr, vr. Mtil K65, SRüllev 
(träfet S8a.a8bII.Xm B9M, 8-10, 4-6 
— Paul. Asenb. Schaff», M119, MalmSer ®tt 
Nr. LS lll. 
— Eeora.Polld»!«, 017, Mihlnlslr. L 8. 
— Martba, ged. Bthl, B», Ch„r>oti«»I«s 
Ceibnijftt. 44 IL 
GtruVPat, Fra>>».3lm«ero,0 NLSchrrIuekltr.<L 
ClwWt, Paul. Buchhdl., Lübende. Lang« 
©IreBe 20b E, t Sttuppe & äBlnltet, 
— Strappe * Wlnokler, Buchhdl^ WSB 
$otS6am« Stt 106 T. «,w. 4989 lPoftlcheck- 
ftto. 20836] 2nl> Paul SlruvPk. 
— Stobt ^©diloffer, NW87, Gralmn6ftt.lfilHIV 
KtrupPeck. SBIthelm Ioimer, N SS. RtimsttlßH. 
— C, Äaufm. SBlImetlbf, SSchüschs Stt. 44 
— Hermann, Tap«;„ If66, BrSffcler 8tr. 6 K. III 
— Margareide, Butte, n fläfe en gtol. SW48 
jsriedrlchltr. 18 [BK Dreid. tOf ] Wohn 
S\V4* Puitkamerslr 80 L t Mpl °65 
Etrulch. Fohann, Eigentnni., N053 dieRpntutgei 
Straße 14 L E 
— Jokev», Maurer. 017, Rnidjiftt. 62 KIK 
Glruschitz, E. «on'ettf D u Baikstiche, SO 16, 
Cöpmicker Stt 111 T. !!>,pl. 6b7B 
GAmtofa,j/ierta,4to,9iciRi(fcn6f.(Si68onifit52 
— iuintiK geb Hau, ftrau, töcioiiR Hülfe) 
Reiinlkendf, ©djcrnroeb tritt. 00 Untg 
SStnift. Heinrich, Bäcker, lUSU, GStlixer Sk. 73 
— vtiiltich. Straßend s?uhr.Bntz Sctborilt 41 
— Marie. Näherin. N 37, Oderberqer Stt. 6 
6trufiitv7i, Willy, Darb,er. N20,i£o[onief(r 152. 
— Johann. Schlosser, Bieth ckenborf, ikesl)enzsti 
Nr 46 11 
•— G ©tu, X 20, Siolonic’tr 9 m 
Struß. Eduard Arauer, 0112 9!l(|aerStt.74 IIU 
— Sliiguit tiimiEtjm, Panlow, Neue Schön- 
-olzer Sk. 8. 
— 6eotfl. Gallw, SBilmnrbbf, Ssuyiftaftr R2. 
•— äu(|uil,?nealibc, A013, ^neieiiiir 23H.1IL 
— So ornirä' iii/m 0IU, Rrontiurlci Vllrc 2M, 
"■ Srig, Koitjeitmfti, 4jitmcr4b|, Hobiechl 
stratze G 11L ($o t Haten e ) 
— Gott, lUliifidcljt, S 14, ©etnjtmnflr. 83 1 
— O, Schleiset, buso, ßmrgi r. 67 
— Elll Liegt trat, Neulölln Scrmmmftt 119 
StritfiOnrijcr, Schlöffet, 31, Giuiiicniimbc 
Gltaf-r 46 ni 
Erruflii, 81, SKobiftm, 027 Btmnciiltr VIITL 
Strutt), <tarl, u.l)cmt:, 31tebci|(l)oncroci6c Lpr r 
itrn c 20 L 
Strutlimann ^ra»z, Garderobe N\V 87. Janow 
st>atze 20 H IL 
— OStoatb Ingen SBilmttSbf, Cioftatm Scorn 
ßltafec 17 L T Uhld 7JU2 ^o]t fcntcu.cot 
— fltomi, 1e»iR«Ms6|Ml~ SktetihntetHOfl 
atfe&ffeftft. met 811» 
- He* S»eW«t, STOÄ SJrftwfh. 7 t 
iwiftket». 01 0mNliwgH«ti4t*. W 80, 
4 ■ T. ** «77. 
— «MU, «ottUL 084, Mid«t6«l*®b. 6.611. 
— ff, €4reffen*ffc. 6p«. flMftntNMis *. 
«kichUffer, 814 «emeßt, 8 H. Erd*. 
— (no*, 6*t*60M,a«kt*ti|*6te.6EL 
— tSflSftt Schloff«. Xekrtkt «IWrielte 88. 
— Mich»». @*«d6tr, i«e5.Mmjhrtam«GksnL 
— JWeirtch. 8Iz»-S«4t»ftr, bOSS, Am Xxty 
tee« Park 1—8 T. 
— Kart SoMRft. »88. «»«wie Stt. 6 H, 
— Cam«. «tftirt. »temllx, MI«»!. etttttt 
Rtb$i 16. 
— Amur. «»„ 6sat<II|t. 017. flkieicBia 46. 
— 9#H*«e, ÄdMk. Btlfrtlm|tr.4< 
sPost 8lm««dlhirg) 
— <hmn8,$tflchli6ig^OHi,$«ttnto|ttlltjb Erdg. 
— Seetk. $titltt(n. e«lee, SÄoiimitianftr. 49. 
— ÜanuS«. Schselkif«, 8W29, Rt>Ienw»!ter 
@lttfr 2 1 
— Johanna, gcl. Veejeloie teilet Sekr»». 
Lankwi», ftaulfachffc 61 Erfg. E 
— «tietat, ffltn- SW29, Mikiilür. 88 IL 
— Kugefte. ü3n, S66etba.. Sauplstr. 113 HL 
— 3>e ®», N6& logoHt. 8 
— I-Hano^geb Pr«»-rN,R«»rl 88,^»g«str 6 H 
— SSwit. SB». NOH SCHotttet Stt. 4 K. K 
— Th«r«s», Wv, Chnlotienbfl., ffliSootiftt 87 
Ztrlert. Äitl. Reafo. u. Seulinlcett, Neulölln, 
Aeiuerftr. 68 lt 
— SBiUt, Uiidet u. taf(K Neirkölla Johann 
Hub-SK 6 IV. 
— Walter, Maurer, Steglih, Birkbulchstr. 89 HL 
— Wilhelm. Sioht'-g, Neuköll«, Smltr Str.7811 
Olto, Schneldermlir, b42, ffioilsftr. 10 ffl. 
Cittfl, SranäpottatS., Nu4o, Beorgmkirch 
ftrabe 65, 1. H. t 
— Suite, Qrl, Stihctln.SWai, (Bnrileneufft. 88. 
— Gntma, So I»L4 J»io«nlSftr 8 Erdg 
5tnt8Ctt6t:n, ffltiut, geb. @tiu$tn6n:g, Frau. 
U17, Rntitichtfclbrt SK. 10 K. IIL 
Ltrutziner, Heinrich, Salpeter, H 65, Gottsched, 
strabe 12 Erdg. 
— 6arl,<BltaSen6 Mhr. SZmföOtt, i»u[6aflt 13 H 
— Hermann, goDaifiit., k> 39 Fehmarnstr b L 
ZtrutzK, Heinrich, ftutfch'r, NW62, Lüneburgn 
StrcBc 26 L 
— Stich., Schmied, 0112, KroilprlnMltr. <16. 
— Lklar Seifen lidlg, N W A, Olbe«6urn«r@lt41 
— Theobsr. Slraßend Führ., 0112, MLggelstrL 
— Marie. Blumii-hölg, »!eu(5Bit, Sianetibotftr 
1 2 
— Marie, Zimvewecmlet.» K 4, Schwar,.'»Pff. 
siratze. 1 U. 
-trühke Hernnann. ffifenJ Werlhel?, 034 
Lubener Stt. 23 IL JL 
— Ftieb-ich, fieuetroeijem., S61, Schleiermacher> 
ftro >t 17 U. Erdg 
— Hermmiii tfeunwclim, N055, §useka»i>str 33H 
— He»inä>, GcIchäItibieti,S>egliy,Schüxenitr 4J 
— Karl, Sd)ioiict,U34.Ho hagnurStr 18 19 H 
— Elidjarb, Sr° loffer, S3iImrrSbf, @ünj)rllfr 81 
Ltrutzli, Mathilde, SUro., Siiöncbg, Stonifl». 
weg 40 IL 
Dr, Struvo Sk Soltmann, Chemische 
^abtil i, Diogengtobholg faW 63, Polt 
Iimimilt 25 E. T. Mpl 1641 u 1611 [BK 
F SB itinu'e L Co, Äankgesch ist, u Po/t- 
Ichelilonto 4517] Jnd Albrecht Soltmann 
Aruve, Fritz, Ru rh, N 65 C-Tju |tr 43 IL 
— ,'erbmanb Ha 8bicn,SW26,3oijfiicr£ltll ß 
— «einer, N t ri S i metpener Stt 47 
— ühnstiati M,IÄ/ ,N5S,'2(f]3ii[)Hil«CIHcc31 
— Gmil S8o vaudca »l,Stci»^ Slio loiltc t 14 
— Otto Dr n'ul \Srot Stcntui, itlioitir 14 l 
— G Cchloilet NOBr> GfjriiUiirgctSlr J1 Crdg 
— i-iil clni, Set eiitib1, S G5, G-t ererslr ‘i Erdg 
T. ftciua 49) iltfrn. 3n Ijfticha ijen bu 
Diftiucjimtig. 
— Friedrich. BUUt, NSH H««ftr. 8» 17. 
— Stetaenk, sei. Ötttfc, e». »«tz. Ähwrat 
ÄilinttlH» Zcwhnanltt. 1* ÜL 
— eegHlt. e«i. . ero. Dc, gftiibtR«, 
ftraft« 9 L 
— Hm» eil, gftwit gm CUtteliv Wm» 
(twi»« rc 
— ÄtWris. NO 4S,Ä«tiH[ire6lifcB Br4| 
— stach, ürilUtt, WflO, KeellWttt Etr. 88 
WrikNf, «eA Dt phlL ÄteHt ». Kaifntr 
Ivti Bütttia 8ei#«el nlftCbittattBk., 
SteeW. DipE. 87 IL 18191. ll-U 
Ätslgll. Ift 
— *«t «nfK, RliNtjiVBtenfe*, MMttf- 
strich« 81 L 
— Hm* t*f. 6IH«, B», 8W11, Siük» 
»all« efc-lleHL 
«trum, 8^t, See«, Oft. -IM«. 91 
— Fri», etosi, NJli 8t>V>str. 84 
— Cttf, StefMt. NWlH, tmik. 47 a L 
— Otf»,Crew 084 6**lbW|»l. 87ttt 
— Hart, «tsunSad. N66, Otm. 109 H. L 
— Storni, BtbfWg. 087, Wantnifillilk; 1*11 
— «rttw. «kKteilflfdkK ««««, frrfM»- 
Vr°4, 86 H. (B«ft «IhwNX 
— »*i4 e«wtoi|»ti*. usi.8iwftt.aiiv 
— a6»«tetMiettK W <8, QUte«tng|(*| 8UI: 
t enhqri. ML 8-12. 
— SaUvl, *e«ha»» 034 «mllHtgflt. 97. 
— Rwe, ♦milM«»» N056. aheleeüdlKr. 80, 
— INt», ^traamkn. föw Hiiafcart., 6|it- 
Utttnli. eilBWdfte 1U T. etttnpt. 147» 
5N4. SkKPt 
— WUthMtaif«. StifeMlw, SM9hMlflt.10.il 
— JlaKfM. 8T4 SwKtltetefit. 16 IL 
— aikrt, mm. Kü4 Bhüwflt 1141t 
— C#s KtfUnitÄnMl«, 6i*lwf»8*g*l»lH2 
— ?anl, Sllgli«, 9«yft[Rt. 16 IL 11 
— frrmtm P»fts«tr, SO M User 
B2 m 
— Frt», Megiftrit, 8086. Harz» @k.96IV 
— 3b*, EalÄr. 0114 Riggelslr. 10tt 111 
— VtkFt Sjleffn, N20 (BliftsKt. 63. 
— Oh* Schlosser, l‘lcht«5g, üStfstt, 47 H. 1 
($4* StmmtUtutgK 
— «arl.Ech«i»d, FtiebtichlL Wtir^eftr.aaH 
— (Nie», Schneitet, N 4 Äeeelilllr. 6 a UT. 
— Otto, Schoeiber, N 28. Palkuffer Etr. 88 IV 
— Öusto», iopej- Pimko«, Situljeftt 26 L 
— Mbtrl, Tischler SO 36, SfenieelWIk. 65. 
Sllbeil, Lischle^ SO28, Walbtmatstt. 48 U1 
— Hermann,Tischler OllLRüggelttr. ALIl. 
— Herma««, Xi|djlitm[tt., AQ18, Paiisabeultr 
Nr. 85. 
— Her«»«», Tischlermstr., N58, SotireitBucgn 
(Stiag. 21 JL 
— Stet. Werkzeug«, Nieberschöntzau>«n, Ikichn, 
ftretz» 18 tt 
— 1!, Fiar, N l Thauffeeltr. 68, 
— Marie, geb Negrass»«, Frau, Charlotltnbg, 
Itanlflr. til IV. 
— Käthe, Herrcumobe», llharlotieukg, Lerllner 
Stra ie 60111, f Otto Stniioc. 
— Mari«. Kanzleigehilf. SO 28, Jlaunljnftv. 13 
— Ella, Die. Sau. Star, Wilmeribors, UHIanb- 
stratzt 112.113 11 
— Els^Liw.Schaff» .Parkow.Mühltilstr.1516IZZ 
— Anna, Sch icibctln, Chaclottenbg, Kirchpla« 9 
— Slgne», Ww, MSI, Graunslr. 24, 2.11 11 
— Mari«, iZßro, S 61. Schlnermacherslr. 6. 
— Marie. SSts, Stcgli), Jahnftt. 8. 
ohrBtot, Srani, Agentur it. kommilfiott f.Möktl, 
Chark'leiibs, toprteflr. l'J IL T Mttz 31Ö 
7—9 obe-b». 
— Max, 8it(iiül)t. NW87, llniontlt. 67. 
— Illara Srl, Mhmn. Keukölln. Tellstr. GH.IV 
Zirüwkt.Fritz, Staufrn. Lichlt.f, Horlensienltr. 10 
— Elisc, Frl, Stegli-, D^ppeliir 211 
— Maria, SLto, toufoS«, Zoraufir 49 
SlrüHiing, Giml, Heizer, Gljattollctibg, Helm, 
hottznr 17 IL 
— Wilhelm, Witmist, 0112, MIr»iiLstr0S Erdg 
— tiittjelm, Schauftell^ N37 gchtbcOiner Stt d 
— Carl, 6d)lo"|mn|lt, SO4% Wetnstr 11. 
— @Alo|?rrmllr,&OC5,©rcil8nJOll)rr®tt.lli 
— Carl, Schneidet | Unisonnen, Js 08, fetar* 
färbet Stt 12a H. IL 
— Olto. Stemsetz. N 65, Tristslr 67 K L 
— Mate, Erzieherin, N043, WcinNr. 11 Qb 1 
— .riicto, ,>rau, N043, Vmienltt 1 
Striijnif, Äilhe m, Echloffet, MBiSIcimsti 6‘i 
Stru^ttf, Uout, Schlosser, K68, ©tetfeithngctict 
totrate b7 IV 
— Fran> Tischlet, NG8, ©tcimftr GIH.HL 
BltuusUHSIl, HciiUng, ccb yilSte Ww,Zehien, 
dott.GdjottitP, üiibu J)luh eil’iches HauS61L 
?tnnena, C8far ßviicut N Jl, i'tmiittnflr 12 
Sini’.itf i-itlic m jahtic b Schönebz, Golhctt- 
ttiofjt 41 u. rv 
Tu.,. Johann VojetarB Oai SitucTti -4 H. I 
— Paul, Schuf)tt, NJ9, Sotrilt 1) H L 
Matt«, Stitrimn, 0J4, Kochhannstt 80. 
ewt WH. etslneftt.«. <5tlfetchblg.,üllSl 
Bft, 4 
— H«»'. 3Mw»M(nftte. BKetttllf, «i*w 
iisi« Dir. 88 VT. 
— «erget*, SSehkU*. 94htOp, «lw 
streb» 11 tt (Tut ScMckmi. 
— ffwn R*4tlBM. b. Stetgtt I, 8W6* 
«»chsmch» 87 IL T Mpl 8180, 8-* 4—7. 
— 2teUirt,**4iiene..6t«B|3t*stts*it*!tL8T. 
— 3»b«m. get. (<H m. Dt 
«wUteML 
— «««. iHn, et«|ltl, CMMnk 8L 
— ®*w. Oe. Vrfvstim 6<e«wifr, $U|W* 
Dm4*8 ul 
— 106«, $«£, Pri-.il««. *Blhutl»fvlhl*HI 
«*» ii a t tu». Baue, 
— «—»»». *«»erta», ftiMlier»«, «tgOl, 
5nww««t,«, ®, 
•tflKifWlIi 9w|, WrtMt 8W89, DUrtti« 
berfw#». 15. 
MtKIMM 9ptatt. Wl$, SlHW- 
«nk*«R 
•bw»*#, Krim, Ot».«64wJg,B*thi*te.l 
StrWI, F»«i- 6*i«ib«ts|n:., bO 16, l'itmbtt' 
•SflrilwW $«tf SaRtfMRt, etigOfc 
etiMen. g zw» 
— $*at Fkye*t. tiOas, Crattlcustr. 88 ÜL 
— SbtNIf, e*M«, SO 4 V«Mcft*rttf«c «0. 
— 8t«*i, ßfmetrm., 8086, 9*lt(afet Of*t6L 
•hei enou, gnw«,, 6teeti|. <Sechten««|b|lt.S, 
Shwe, Rnmi, lertl«, RwHI*, tpittgtcR«. 16, 
Clara, m. fttf, SW<7, 
S«r«Mk. 68, 
•WHtfe**e$«rt,S*#Rl«w;N018J!«N««klO. 
SfriHn, Hmw elf tut. ®eeat»t»., R«fl8n, 
6«t|ht|Rt 17 m 
8fr»»ihilll,.<iete*, Äleepeit RiuMIta, 1kl*| 
£e**t#[S-$fc. 16 UL 
ew&ort. «rttut, Sßfirtnttfr, W 80t 
5trchnle«b«rn 6k. 4 
SttH!t Robert Rauhe. Kwöfc Mfk. 7. 
8»ti|JttiMi|,53)teaefl»,i3^ uh«. NO 18,Friedrich »- 
txrjft Ste 8 Ul 
Streif«, »rast, vüch-ett, HhnriottenSg., Lauer- 
strich» 8. 
SlqelhwML W«i6*tt 05S* u ®emlfe$ltg< 
r»14. HimmftL 17.18 Untg. 
— Bnlha-Ai», N 66, tzennigsbostr SMiLüntg. 
Strzalk»»6ktz, Fronn, ftohlenhblg, HO 28, 61e» 
UtetStt. 117 U Enjg. 
Strjebitff.^Trtoit^i’fchBrtb. O84.RigaerMr.lOO L 
Strzelrzak, Subrea»,M«g>»le«ar»LO 83,Oppel»e* 
@tre-,t 20. 
Strzrlrzyk, Michael, Satitteeml, Sharlottnibg, 
ÜRtabenn Etr. 18 L E 
8ttjelttf«, Serth6, Mw> Frlebenau, ®tu5en< 
ranchitr. 61b L 
Sturtctfl, eutionber, Buchbruik. 017, Bflberk 
bortet Stt 29 IL 
— Franz, Hel,»r, NW 81, Ollee5urget@te.8l H, 
— Äodan». Äe[iel|chmitb, NW87. Nostoaer Stt, 
Nr. 61. 
— Svlvekter, Sattler, 881. BILchtillt. 86H.IH 
— Johann, schlonet. J W 2'., ffliem«Sh:69 H.1L 
— Wlablilau», Aagenmstr. V S7,Patlarilr.l6 III. 
— Jvlia, Näherin, SUcuiöliit, SetllHetShc.42 £L L 
strzrlewlcz. Ro|a,Schneiberm, W62, Vayreuther 
Eli atze l IL 
Zlrzekrzqk. Emma, Aufwärletlit, SW29, Fibicln- 
Ilratze 19 IV" 
Strjtlzlgif. Signet, geb. ©tumirfmm, W«, Set« 
«leierm, dhartottcnbg, Goelhestr. 77 JL 
StrzrmpkowSki, tiic51aro,itautm ,0112 Mainz« 
Straß« 22 l 
2trzcSj>ynSkI,BerIha, Glißlömi, Tharlolleilbz. 
Spanbauet Etr. 19. 
StrziSmi, Sbiobor, Bohner, Ftiebenau, Friedrich 
Wilhelm-Platz S UL 
— Etorg Schlosser, 820, Koloniesir. 67 K. IV. 
slr-oda. Edmund, Sfilet. N31, (Sati'iiltr. 63 L 
— Rtlit Ingenieur, Schmargendork, MiSdroyer 
Sttabe L Erdg. E 
— Matie, Näherin, A W21, Gmiener Stt. 12 
51r;,Ja!u, Henrlett», cet Kehre, Posldkaml, 064, 
/ ill. Aiigiiltstt 1111 L 
Zlrzqkala, Jilithael, Schmied, Trmpelhos, Kaiserin 
Auqusla-Str 70 Erdg 
«trzyprS, Nranz. Schioper, N 65, SKüBeiftr 48a 
Sk<t)3 Johanne? ©ätiticr W67, $ennerait[tir.23, 
strzyzewSkl, Michael, Nasernenwä«, Mieters, 
Sleglitzcr Sir r>i 
„Staart Webbs“ Film-Company Kel- 
oher & Reicher, bW 68, ilochsir, K 7 
T. Siibf 2JJ9 stellet Weitzeiilee, Stanj Josef- 
Strafe» 9 [BK SlaL St f Deutsch!, Depk. 
Kursüistetibamn 211] Allem Jnh Ernst Lu. 
Friedrich Anglist Reichet 
2tit66t, v Artist, N 37, Kastanitnallet 73 
— O to, SBr«t)ltcr, 011J, Petientoterstr 11 H.L, 
— Gnenb (nl|6icho(tiL \24 JJfonbi|oitpIa^2H.L 
— Botho, Fiicdholiinspktl. Süntz iemprlhotec 
Wei. Friebhoi b Et Slmcon- u. St. Lukai- 
(Sem T. Sicu’önu 613 8-12, 2-1. 
— Paul, (Scmüscüiil, N113, Schotienscho Str 10,
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.