Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

JL Stil 
SLMch 
— 2780 — Stiegler 
Büdfdj, 3.. Siroolihc, r> XV 21. Gmbentr Str 7. 
gjüffct, Ctanrb. Fobrtbircfl, Stmpelhof,CtbatS« 
inctfictflr. 1U-21 T. Giibrmg 41®. 
gttckstolTverwcrtimgs - SeseUaohat t 
iu. b. H., AVJ5, llutzowsti. Oii T. Sis. WJG5 
|BK Sinte.b. Krebitbk, BepL D, Pos! 
ichtd «2097] Eeschäftsiiihr. Ernst Lehman« 
u. Ulrich E-egem. 
üiitl, Karl, Selliux SW29. ftiMtiritr. 24 H. 
BtitS,ül..3imniitie.tiicrlollmi[',!yDt?6mnct2iitii8. 
Siiebnlil, QScoig, Gchciflistz, 0112, Sdianmieiec- 
sttafte 4. 
StiieSnlL Uiitbirb, Sch'.chimnslr., Stlcitfaibt-' 
SuiUiEilr. 18. I1), 
Stiebe, Cüf, ätaiifm, S59, Ma:>bochu!er 11, 
— 4£l)t, Ww, öVilchhdlg, SicmcnSfladt, SniRiitit« 
strafte W. 
— SBtrio, ähn, SB'.üiiuSbi, 3?inr.bci:b!irg!’$ef3tr! 
3lu 80. 
Gtietriucj, Maria, Ww, E C9, Iahusrr. 7. ELIli 
©tittti, Hcuirich, SüroaitgcitvIIL, N06Bv@rtli4' 
toalter G&. 207. 
— Carl, fitutfm., vV 15, iyalar.cnjir. 87 IU, siehe 
Siegmmiti Strauß jun. 
— Jakob, flaufm, NV>"23, GlaubuiSstrafie 7 
T. Mb, 5» 16, f. Jaoda & GriebcL.. 
— Julius, .flau in., W 30, Barbar» ssastr. CO Enigi 
X Sztv. 7587. 
— Helluuilli. MagcioeaoalL, (ifjitrlotleubg., SBd< 
maici Sir. 13 11. 
— Sln^iil^iapiiii.StcinLSO 33,@ziiSetmfct CII1 
— O„ Postlliou, '11, Girelitzer Str. 6L 
— (Srera, Prioaliei, fl> 37, (Stiebenotoitr. 10. 1L 
— ©, Hietienb. SlmliUn, Süifmitr. 1B L 
— Leo, Rculier. W Cu, IHmseitraftt 83 Zwg. 
T Gteutpl. 3321. 
— Julius Stiebol, Seidcuwr. es gro6, SWß 
yiniMifn. 70 X Zir. 771 o jBK n. S|5sflffiefl 
31r. 10072], il!olm. W30, iflarbmcfioilr. 60 1 
— ffinbolf, yuritijtcr, N31, gavitiiutbet Str, I2 H. 
— Mane, Fil, Vuitttmritmt, SO 36, IHeüftcr 
fct-gtr Sb. fal IV 
— SBokSlntiu, SBtrgolbtimiu. SO 33 gültfcuflcin» 
strafte 22. 
£ticidtr,$cii(^mtot'itti.,?intlönr.,Sdi5iiüEiiber 
Gtiafte IU. i 
— Umiiitutn, "JifcilcBMg,, N4 v-HMlibtitftr. 123' 
— SHid'arb, Gdmljm, Steglix. Tüpxelftr, 16. 
— ß.if.'a, irKeigcria. 017, fiiuitrtilL 'i't. 
Gtidioi?, rttrag. Siolemotwtiiljt, > 31, Saltilr.14. 
Stitlirns, Paul, Scittiit, SO ■:», Cramtuflt. 29. 
— ühdmid, tiditiiEi. N Di floriorerfir. 15 11IV. 
— SlugniiC, 5Pr.»atttre,\V öU.tbaiimter Sir. dti IU. 
— üluiia, geb Sadtritagel, l-.*ro, U112, Sdjant-' 
roc.crilr. 111. 17 IL 
Blicbcr, fflini, Bölichcr, SVV29, Äo!ti$[te,27 !’. 
— Richard. (iiiciilinbL. N VV87, iHcitdjlinitc.-l H.1II 
— 3oiei'1|, tioilm., iflcmtdcitbi., Scharnwebei- 
flrnBc 11 X 12 
— Wilhelm, I>r. Dipl. Aigcii., $lMtr$5of, S3al£>- 
fllßiiC i'Ü 
— Heuixim! Si.iptZL, S41 SraulcrJ'UTgiir 44III. 
— SUtrtb, ütiiitmL. VVSO, {yxci'iUjCt Etr dßli. U 
— Otio, Hmim. Zieplom, StfteggtrUL 6 JJUL 
— HmiS. Umi5«imiirvlUcuIöQii,S£iit|E6MfilLL5j)G 
— Max. Änlicher. Panlow, Parkttr. 23 H. L 
— (irtoiii, SümbiD., ‘SUoci6bf., JoachM Arilbrlch- 
Srrahe 3 tih. IL ('|$Dit ^olcjt(ct). 
— ljiaiil,U8ngi'ii.t8?amtv lliniIEUu,,$iiebelitt24.2S 
— Jttatolf, S'kartr, N113, 3JIojJi|ti. 18. 
— Max. Mechanik., Panlow. Sietmciit 20 IL 
— SJcmfjoIb, !UittoU[orm., S;33. ^imflttflC-iiG, II 
— Siibmig, jitnlitr, W 3ä, ®trfflmperftr. 201 £ 
T Lzw. 536. m 10. 4-6. 
— Ollo, titrniiur, ISbatlotlcnbg., Gulenbeigstr. 4. 
— Ollo, Luchler. b4i Prinzenitr. d 11L 
— Dito, SBcttreL nuäicärL Häuser i. Messing« u. 
Eiicmur., h02G, lllcmicnbrrget Slr. 19 L £.' 
X StpL 5367. 
— Strphan, Lerkinftr., W 57, flatlerfir. 12 IV. 
— teilst, gtB. Äaifer, SB», fflüisttnfbrt, S65. 
Müllerftr, 138 IV. 
— Klmtlotte, Kauim5t»m,2ifflt)to,S(SratH!rflt. Iß 
(Poll Äauinschnlcnwegl. 
»- Snim.i.cHitcnmo ,G6arlotini6g„25nlg6rotgC9 
» Marie,geb.D>llmLiin, Ww.,Prulatiu«, Selficß' 
|ce. Gebannt. 01 E. 
— timilie um. Hahn, StifcntjMg., 027, Simses« 
■ftrafce 62£cdg. 
— ßertrab, geb. IHnblof, S3m.,WSO, Schttäiilche 
Stiaße 24 Ob. IV. 
•Gtltbetlij, Malter, TaSanst. Akk„ 0S4, Pillauer 
Straße 4 11L 
»Cito, HailSbien,, Uül, ®eln$erg8toeg 28 H 
— Otto, Stiegt. Assist., Xemptl&oj; itaifcrln 
LIiigusta-Str. 12. 
Stieben & Sohn, Wilhelm, RaBrt. s. Beten4)- 
timgtgcgtn«. z. Bai u. elcflr. Licht. S42, ArllN' 
brnburnitr. 19. Anh. B. Gliebert. 
©Hebert, Dlidiorb, Dreher. N 4, Thaiiffcestr. 57 B 
— SB., ftabt!., hOilS, Ätanleuffelstr. 47, jieljc 
Sii. Stic.'crl & GoIjr. 
— Paul, Fräser. 803 i, Wiener Sir. 37 H. II 
‘ Äorl,Jtra(uongfii|ül)r.,fa02ü/!Dlaiiannen|it.6. 
— ßstar, Ü'inler, SleulöDn, Qtitbelflr. 2ti, 
Eli dtert, IbUl) ,iUi£lnllnrb„bU36,älinnlcntieliir.47. 
— Äuqnst, iiiusifer. Nentbll». Ponmerin. M) IL 
—  3obmt.it«,  Schneider f. D., K37, Börifier 
Gtraue 4 I1L 
— Karl. Tapez., 0112, ülabelrbrrgersir. 6 H'. 
— *3!ill)clm, Tischler, Ne»kölln,Kirchhl>i!lr.l2 >>I 
— iüntonie, @to, 034, Romtnlener Str. 12 H. 
— itticbo, $!;»., S5D, Hermannplay 6. 
Btltbinn. Ab am, Eigentum, tiltihlenig., Prinz 
Lllbert-Slr. 24 E (Pott i/iummtlitg.). 
— Stiii. Gaslw, Set6 ÄcidjSlroiie, Licktenb«. 
Prinz Alberl-Str 24 (PoilNmimielöbg.). X 3021 
— Hermann», Hilsr-Ger. Vollzieh, v 112, Pellrn- 
fofctilr. 6 IV. 
— C£. Munlmstc. Lichters, Potsdamer 
Strafte 64. 
— SUiteb. Gdjlofsrr, SOlfi, Cepemier Sff. <12 H. I 
— drna, Siebrcrm, W50, Neue Ausbacher Str. 7.i 
Ztiebitz. Adolf, Axolheler y.Stj.$Driielj„ HO 66,: 
©icifSniolbec Str, 10. EMg. 9—10. 
— SHebltz & Kßpclien, bogr. 1875, Bau 
gefdiäft Sharlolteirbg. 8, Neue Smtftr. 2 E 
T. aUb.Cößl n.CöÜDU. N055, Tralehner Sir 
Nr. 15 EXßgfl.2iö3 ^LXDculscheBl, SeptQ]. 
Jub.FrirKLpchen».^rl.l)rKiitharinaKöpchc». 
— OMor, SJullcv, Gier», Säle», Marincladc> 
iiblg. u'a. N055, dteiffnmlbet Sir. 159, 
X «fct 189a Wohn 11L 
— Wilheü», Senner, S038, Schlest!^» Sir. 31kl. 
— Otto, Friseur. ParfLmcrieil, W 30, Hohen 
ftmiieiiiir. 62 X tijm. 8110. 
Max. <?nftro_ Stcgdtz. Schlvßtzr. 48. 
— Eugen. Haukbicri,, N31. Wollmcr Sir. 4? IL 
— Paul. itrmt!eiilraitiDfl_ 28, Lorxiiigstr.27 H. 
— @Hlta»,5BaifiDniii;hO36JRcichtn6erflcr@trl0l. 
— Bnino,T:e»lbr.Maschinenmstr.^k ^7,Schweblei 
Etotfee 33. 
— Reinhard, Stiegt. Seit, Sieglitz, Eachsln- 
waldstr. 4, Hufg. A Zxvg. 
— Paul. SBedinier, Nil3, SchivelLeiuer Str. 10. 
— Emilir, Krim, N6S, Pappelallee 27. 
— iliiilbclmine, geb. Peicrsen, vw. Oberst, Lhar- 
lottenba., LeiLmzstr. 70 111 
— Tcrtljn, ji'iö. Prwalierc.Tegel, k^rrie Scholle 12. 
— Clte (Gtiehg iBörc). GleSenocrmtiiL f. besseres 
luc:bL <ScilroUl6peifone[, N1, Lhaussecslr. Ui 
X Kbn. 74H5. Ge>chäsiSz. 9—14 4—6. j 
— Elagnne SB»., K3i», ‘JimifitL 10 UL 
— .Hebmi^ qeb.Srtnelsitf.SiD.N 81,3oUnf!i.40H. 
BtieSriiti, Anna, ©eifculjblg, K2-1, Srlülciieslr. 9. 
Sticbltr. Mai, ÖmlSgcr.Gctr, S12, LuijemiicrLL 
— i'lbolT, Cmgtii, b> 59, TreSrowslraße 18 IL 
X ilbü. ‘J442, f. Aug. Sotlir & tlv. 
— ipaul,Slmifm.,Kn9.1Erc66oliifti.l81LX!RbR.il412. 
— Äilbelm, <loiibiior, !>!eutollu, OlerilL 42. 
— Sinii^, ulrnjor, Ernuewald, Nnerbachpr. 6 
X P,zb. 78 ,U. 
— Nichard, Penlional, W 62, Woriuscr Siz 5 1 
X Ars. 6399. 
— Siebroig, Siiehrtte, SSiimetäbf., Maunheiiner 
Strafe 42IV. 
— Joiianua, mr M«g.32at, Lichters.. ®6iienil'-8E. 
— Hitnn. Ww, Friebenml, DeibektzeiinerStr. l.la 
stieblewöki, August, fliaftoogenh'djr, 0 34 
Ebelingstr. 15. 
StieBncr, Max, Magisii. Deamt, SihnerSbf, 
LZiIhelwSaue 137. 
Sliebrili, öiviiio. Bahuarb,, Lichten!», Wiltzelm- 
ftratze 75 H. Erdg. 
— Karl,Buchhalt, >> 113,Tchö>HailsetAllekll3IV 
— Max, ftenlffi, K68, Währen er Gtr 6. 
— Wilhelm, tionberb, Srubriih8f.iBetfitierSlt22 
— <Susuw. Malet Nenlillu, ThüringerStr.25 L\ 
— Herniaiiii, Maler, S59, Draesem. 33. 
— -thfch, HÄufifer. iReutölin, SBnrtheftLCS HL 
Stlkch, fiorl, Schmied. 0112, «firteljtr. 22b. 
Stitdifit^.tiina, vw.Reg Rat, Lichters, Rwislr.84, 
Stiels er, Fran-iSta, Schreib- u. Plipierwr, 0112, 
Zeltestr. 6 Erig. 
2ti«di>»Hemz,Schau>l>iel, 3tlmtti8bt.,9lafimti|chr 
Strafe L 
Eticbe, {?., Dreher, K C5, llticchl:: Sir 6H.IV. 
Stiebenrob, Ludwig, Schlosser, fi 87, Etrlchburger 
Sirch- 43a H. L 
Stieb rar oth, Waller, GalUa, Jtetfittn, Pannier- 
fim&e 10. 
Stictinn, Theodor. Simolibe, 6086, Aallborstr.V. 
— Mar. Mechanik., S036, Köllnischei Ufer 711. 
— Otto. Meibanil, Ne»!ölln, Aerraslr, 36 H.1 
Stiehl, Ernst, Kellner. h59, Fichtestr. 19 IV. 
stirdry. Fritz, Dz, ftopclltnftr., Charlotten^ 
6urg, itaifetbamra 82 LV. T. Wilh, 4518. 
Slitf I. o. Stieff. 
— August, Belriebileit, LIchienbg. 
Sagtnitr 8 X stgst. 6U64. 
— Joseph, Mmnenhblg, MW21, Bandelstr. C 
Erdg; X Mb. 2I4L 
— Artnr. Buchdruck., Niederschönhausen, Trekkow- 
slrahe 20 il. IL 
— Max. Buchdruck., SYT29, (Btieitenousir. 19. 
kllsied.Böroalsisi.Bilmcrsbs,©ieseIer[ir.l7H 
— Karl. SEreber, NW 52. Lüneburger Sir. 27. ; 
— Franz, Cigent jm„ 034. Warschauer Str.'.7 L E: 
ttorl, Kulirgeid), ST61, ©ihdjlner Sir. 15 
H. Eidg. X ffllpl. 10950. Wohn. Sir. 87a X - 
S.irf, Willi;. i.-rmoel*m. iSeibctice, Sfllfail'tiger.Stitg. Aböls. Stciubrad., Schimri'«.. Gebaniir. 2, 
Gtrafte 60b. 
— Heinrich, CimiBsdjuhflirL, NO1S, Bebet' 
TiraliC 5, L Aus«. H. UL X Sllct 3561. 
is 01S, Er. Frankfurter Etr. 39 IL X 
— lrmil, Äaiiaibeomt, Nculölln, ZIrtenstr. 7« L 
— P, Mmifra, N39, Zcrfslr. 15 IL 
— MaNln. Krastwagensuhr, WilmeiSd? .Augusta 
strafte 22 tih. IÜ. 
— Wilhelm, Kranzbind, SW48, FnittiSsir. 237 
2. H. L1L 
— Paul, Kini'isiiikeiei. SdjfmeSg. Mazlenstr. 191 
— Robert, Lackierer. Neukilln. Hcrmannttr.53 LLL 
— Reiichold.Lchr«, 034, Warschauer Str.4. 
— fcuqo, Wnki, Meitzensre, Crdanstr. 67 H.D 
— Sati, Maurer, 0112, Weichscislr, 6. 
— Max Stlef, Obst- u. Geinüsegroßhdlg, C25_ 
Sentinlemttti. Reihe 1, Ltd. 11, Wohn. C54, 
fflicnobierstr. 24a. 
— Billjelm,Sportler,SW G1.2eliDtoctSlr.29Enlg 
— Max, Prokurist, &" 39,S!ihlnnoltiftr.8,L<!lit|g.lV 
— Friebrich, Sacke« erleihgesch, Weißeufee,FaUe»- 
berger Sir. 50a. X 3235. 
— Friedrich. Gtallmaim, W10, Clenthim 
Strafte 42 Gh. UL 
— Oswald, Berwall, Chailottrnbz.. Kanlstr. 122. 
— Friedrich, Borariclt, N 30, Sxtergelstr. 40. 
— Heinrich, Wcrklühr., 03L Tiisiler Str. 70 XV. 
Engen, Weilzeuginslr, Lharloltenbg, Kirche 
Platz 2 Oh. H7 
— Max Eb, Seiilalbepot zahsLrzt!.«. zahntech», 
Beb. Art-, N 51, Bninnenilr.25 CSlbiL 2513[BK 
Deuilche ÄJf. Depk. Z, Postscheck 13575]. 
— Gertrud, geb. Xrageti, Kran, L 64, Loth- 
lingct Eil. 55. 
— Marthn, Frau, W 35, Lutzowslr. i. 
Emilie, geb. Fesch,ier, wo. RtiiiL SSachtmslr., 
SBciftenlee, Eedanstr. 70 liL 
— Emma, Sagetiitin, N37, Sothimstr. 14. 
— tititn, Magülr. HiljSarbtün, GchSneBg., 
fidiligitoeg lti, Äusg, A. 
Hnlda. Obli en qto», C54.@reimfcieriir. 24a 1 
— Gmtlitv Pförtnerin, Schönebg,Sllch!endamiuöl, 
— Iosefine, Schaffn., Si2, Gitschiuer Str. 71. 
— Heimelte, iSSra., N20, Bbrijimuosir. 11 L 
Stieftiold 6Co., Kimswerlag. W35, Poiödaiue, 
Strafte 40 s.Lzw. 45201BKjleid)6Et,®Bit(dicÖk 
n. Posischea 1354] Juh. Emsl SchlUxe vx. u 
Hernl. Ählqtini. 
tiefel Ainaudnk, Ger. seit, K-cigcrfte, Eetoiv 
strotze 41 IL 
— SiiüiiB, Änlicher. Fiiedenau. Mficlnfir. 22 UL 
— Paul. Maler, N 3'.i, Jtolbcrgcr Str. 3 UL 
— Johann, Schlosser, N65, fflriiiicler Str 18Gh.l 
— Äicinhoid, Blze-Wach:mslr, 8W29, Friesen- 
strafte 13. 
— Slngiifte, SS 13, KO18, SanbSbeiger Allee 136 
— Johama, geb. Süetnci, Lw, Fiitbcmm, 
TaiwuSslr. 31 Unlg. 
StittellioRtn. Alben, Dz rlül., SW61, Sei- 
io.ii:: £:r. 28 IV. 
DerStlefelhof GottfrloflWolfi, Schuhwr- 
ljnii8.S42,Cranieniltii0tl Erdg. T.iüj)I.X2141, 
Hauptgejch. Ui. CG H JSrdg. 2r> (j.tiiottjnri Wolfs 
Sttelelkänlg Arnold fittlnger Nacht, 
Schuhwtgefch, N 21 griebruMtr. 131c 
X Stirn. 3612 [BK SSL f. Haitb. u. Jnd„ Der! L 
II. Posllchel! 6225] Jnh. Heinrich SHouStter. 
Stitfeulief«, Lhtilüan, Journalist, M84,l4lf6|iei 
Strafte 69 1 
— Marga, Priualicre, Clmticltaibg,, AorLuns- 
thalec Gtr. 43. 44. 
Stieff I. o. ©tief. 
— StIH, lünitL atstlcB, SBebarfimtito f. Sitditei, 
S42, Prinzenstr. 87 IL X Mpl. 13733. 
Lticffenhoscr, Aloik. BLr«vorkteh,WLllstr.23lLN 
— Hubert, Kausm., WuO, tiktSbergflt. 2 Oh. I 
stieflet. (Suslati, EigöilüiK, Gdjuneig. Eedanstr 
Sir. 10 L E 
— Aug, FoBti, Schouebg, Aerchtergadener Str. 
Sh. 22.23 Cp. X Krs. 8788. 8-4, j.ti. F. 
8L Stieflet & Go. 
— Erich, gnBri, Schöueig, Mühleusir. 7. Cp. 
X ?tlb|. 8285,5-4, f. <L F. a. SUeslet & Gfl. 
— ErnIt,HauLwart.ChailoUeubg,Srolinanstr,4,5, 
— Hugo. fflmism, 6026, Cottbnffet User 57. 
— Fricbrich,'JliIchhbU.Schinc6g,(ä(eoaiiei©lr.73: 
— C.F.A.Stlofler & Co„ SlisicIfBü, 02 
SBollenmrall C X gtr.4905[BK Como. n-DiSr. 
Bk, Dcpt. 0, Mlteld. Eiebitbt. Depk. Q 
u. Postscheck 17413] Jnh. flag. u. Erich Gtiefler. 
Stiefvater, Friedolin, Hantelrm, Neiikölln, Ztjo- 
mllSstr. 34 & L 
Stieg, Erduianii, 354er, SBilmerSbh, Serlinet 
Strafte 60.61 Qli. Erdg. 
— Max, Bäcker, Neulolln, öiogatftr, 31 H. III. 
— Heimaiin, Äarlcnarb., WIV, Stieigaritiiflr. 33 
— Otto, Melaliatb N043, fimiito.-lirjtr. 16 IY. 
— August, Monteur, N 58, Gethsenuinestr. 1 IL 
— Karl, ilZsnleur, N113, Aotlaudstr. li 11L 
— Goitrab, Postschaffu, GhanoUenbg, Akazien 
fiUee 4. 
August. Schlossermstr,Schöneig,ELerL!tr.L2Il 
— OUo, Schmied, N 58, Cbetberget Etr. 40 XV. 
Paul, Schmied, M81, Graimstr. fi H. XL 
— Ludwig, Borarb, K1131, WiLbyer ®t 4 II, 
— Sroagotl, fflertoflv.. ItoriBn, Friebelslr. 41. 
— Ilse, Frl, SO 26, fflaitanneaflr. 2J L 
— Müigarete, Frl., SO 28. Sßatlmmenflr. 29 I 
— Souls e, geb. Holz.vw.üapitj!n, NeuIölln,Elbelti'. 
Nr 35 Gh. Eriig. 
— Anna, Näherin, 034, Meoieler Sir. 20 M 
— Anita, SB»., S 58. Dimckerftr. 12 H. 
— Marlha, geb Snboro, Ww.,S!eglitz, Ningstr. 11, 
-t!k,bed.Jo>epbÄtersabr, Neukölln, Jägetstt. 44. 
Stiegt, OSlnr, Konteradmiral j. D, S5iilmet6bt., 
DuiLburget Sir, 14 IV. 
— Otto, (Heltrolttfju, Sleglitz, Horst Kohl-Stt 2, 
— Otto, {sah!. Wmcttfif,Betmol6er@fr 11) UI, 
X Uhlb. 65uO. 
— Fuhrt, WiimeiLbf, SBeiraotfifie Sir 26. 
— Julius. Kalkulator, Sleglitz gelbste. Li. 
— Stto, floufm, SBtlmeitof, Deiniolber Str, 19 
IL Cp, I. Otto Stiege & 6o. 
— Otto Stiege A Co., SetcrfBrL il Zu» 
tichleref, 802«. Marraimenstr. 31.82 X Jnh 
Otto Stiegt Cp. u. Julhtf Freund. . 
— Ailheliu. Plagmftr.. &89, Stmrrftr. 18 UL 
— D, Schiffbaue^ N 31, Sniintmimbct Etr. 01, 
— Emil, Weicheustell, Meberschönewetbe, Berlinei 
Straft» 40 XL 
— Helene, Parlünlitre, W 59, SemBerge: 
Strotze 63. 
— Maria, Privatiere, Charloiienbg, Lronhaidl- 
strafte 20 IL 
— Sog, 25i»„ W62, Lulherstr. 39b. 
Stieg eL5 ai tmaim,JngeiL,Pmtloa.SloraffL6.GIL 
— Henn, Ingen, Schnmrgenbf, üharlotlcn» 
bmmier Str, 42 IL (Post Otimemalb). 
— CSte, gepr.Lokomolii>heiz, N 39, Iertftt.24K 
— Johann, Schneider, W 8, Medrichftr. 68 H, IV, 
— Lonisc.ged.HeIIwigLauSwLrtsr,V'8. Friedrich- 
slrafte 68 H. IV. 
Stiegritr. Minna, geb. Sorg, Näherin, NW 23, 
Schleiwiger User 6 Einig. 
— Helene, Ww, tibcdolteitbiirg, Lütlmerkborser 
Strafte C9 H. IV. 
Etitgemo», Eborloife, Näherin, Lichienbg, Zerr» 
Idimtbtstt. 20 H. I. 
5<icgcitumit,Cifo, Fletschet N65, Utrei$let@ft27, 
Wilhelm. Fräser, 0112, Flnoio iir. 30 Gh. Erdg 
— Paul. kauim. Deamt, Charloiienbg, Havel- 
strafte 15 IL IX. 
— Paul. Lackierer, N20, Stelliner Sir. 53 K II. 
— Martin. P ätimm, N20, Soldiuer Gtr. 35. 
— Emil, Schilberraal, W 35, Sieglitzer Sir fl H.I. 
— Emil, Gdirtitmal, W35, Potsdamc>StrL9L9i, 
— Stirna, SBmiflaidjcn-. Aeinfaffet-, ikiemtörbe-u. 
Weinlislenhblg, KWS7, Scuifelftr. 24 L 
X Mb. 5554. 
ülixtufte, geb. itithti, Huitßicinig.. FriebtichEf,, 
Luisenstr. 15 1 
Sticger,'BilIt),3it[lntmentcnm,01125moltifiL5IL 
— 'laul, flaufm, W50, fiurfütfteiibamm 14.15 
IL il. 111 X Slrijijjl. 671. 
— Friebrich, Kleuipuer. K U 55, Pasieiirllt. 15IV. 
— Llrnold. Sattlet. 034 SBeibenrocg 21 H. X\I 
— Mathias, Schlosser, N58, ffiieimstr. 57. 
— Ludwig, Schmied, N 33, Lieseuftt. 16. 
— Eduard, ®r.-3«ß, ehtrnhalb.. llaterstaolä« 
selreL o. D, Wirkt. Geheimer Mal. Exzellenz, 
Wilmeribf, Ei>enzahnstr.SL IL X Uhld 3023, 
— August, ÜBetfmltr, W 57.ti5roftgorli$cniii.29 UL 
— Oscar, Zeichnet, SO 86, Sieittt Sir. 60 11L 
Margarete, PensioitLinhab» VV 50, Kurfürsten« 
tamm 14. 15 X GleiitpL 671. 
Frieda, geb. Hiller, Privaiiere. Tteplow, $11 f» 
Tteplow 4-5 III. 
Stiencrt, Otto, Buchbind, N113,3)tic!encr6fi;.8, 
— Johann. HauSdien., HO 43, Slm Friedrichs» 
Hain 4 11 XV. 
— Wilhelm,Jiiaen.Gfiorlottentg.. Gimrezslt. 15 IL 
— Waltor Stlegert, iBcritet. f. Handel und 
Industrie, W9, tinfur. 12 XStldf. 5902 il 6903 
(BK Deutsche Lk, Dep. C. Lomiu. il Dite 4)1.. 
Depk. di, Postscheck 42186], Wohn, Charlotten« 
bürg, Kaiserdanim 22 X Wüh, 1872 
Stieghorst, Johann, Rechn. Rat, <i>ch. Lkonstrult. 
Sekt. i. ffleidiSmariuearat. WiLnetöds., Wei- 
matsche Sir. 6 IIL 
Stiegle, Ä, Kmflwageufuhr, Äiftenfee, Stau« 
hankstt. 10. 11. 
Stitflstr, Sari, Duchdruck. i. b.NeichLdruck, NW21, 
Siclefftt. 46 IL Erdg. 
— Aböls, HauSbien, N 31, fitemmener Sir. 8 K 
— Einst Fiihch, SBefftenfce, Goetheftr. 8 H, 
— Hermann, ibasltoagenffihr, ÜW 43, iltibel« 
strafte 40 Gh. Erdg. 
Fritz, Ob.Postschasst,. N58, HochmeiftetsirLIIL 
— itarl, Sänger, NW21, ®albeit|et|"ir. 82 Gh. L 
X Mb. 6181. 8—9, 4— 6. 
— Friedrich, Schrisisetz., Weifteitsce, HeiiterSborset 
Strafte 33a. 
— S, Schiistsetz, N 58, Raumerstr. 27. 
— Frauzieka, geb Händel, ;>iäl)eiin, L0 3", Lieg« 
nitzet Str. 17 II Erdg. 
— Martba,Viäherin, NO 18,FS(fteiui)aIbcrSttlXL 
Hebwig, Rentiere, Chotloitfitbg, PaScalftiafte 
Sk.l8UL
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.