Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Sternberg 
— mi — 
Stern 
Keil 1. 
Friedenau. 
Eiernberfl, Hanö, Reg Baumsir. 
Kaiserattee 142 I. T. tthlv 122$. 
— SigiSrnund, :Henlicr, Ci arloltenbg., Aayern 
allee 48 11. T. Wilh. 4752. 
— Will?.. Mcitlict, MJ9. Sparrstr. 10 L E. |BK 
DreLd. Lü. Depk. til 
— 65., SQllIvvmftr, N 31, Humiiviiiir Ki l't-V. 
— Hanö, Sajmilpiel, til nrlollcnbg, Wie emuiK 
ftrasie 1 T. Sleinvk. b3f>. 
— Adolf, Sdjloiici, (rf;arloiti'!ibti. vafclctllr 15 
— Carl. <S(l)Uifjcr, KO [8, (5lbm,ici <Slr. 20 II II 
— Fnebrr h,2diloiitr,0 'i',’JvilI)cIm3iü!u Sirlt: 
— Friy. Schloss», '.».'eil-ölln, Jtivfvbcdftr. 19 1 
— Ctio, Srfiloitci, Ifieiifodti, Cmser 'Str. 4ü l 
— Paul, Schlots^. 0112 2($tctitciiti 2t H. IV 
— Eni.l, Schiieiver, Oll-’, Gioncita Sir Tj III 
— Fran; Sd'otolftheu» n. ttonnhmiiVr.tMfl 
MtdjMtGv Mojmtvi. 1 (Po l ükuiiinit' sburgi 
— ftinbrich, SdjMiiIey.O N, -toi:roua2ii 81 
— Kurt, J)v [iliil, Lchusliicll, W 15, Umlauft 
siraße ttiO. 
— August. Sdi'.hm. -S42, -tiivferlmPv fit*. 
— timtl, Schiiljmut'u , ’nMlim’tdbf, & U’nmc 
SkratzeN U (lieft. vUatwc) t.Piftb 1i72- t1'. 
— Euch. Steindruck., iVtcbemui, VifOru*iir. 2i 
— DJi’aj, Stlatzenb Fuhr, WicbcrchviifMircti 
(S^nloileimr. 27 1. 
— tfslil.StnikcubJuiitstia ,0 llt2,'Ri^KrS:rJ.lll 
— Hermann. Inchlcr, Miö. Gotlschcdsir. \ iV. 
♦- JacoD Sternborg, '-Öcrtici. aitvtu. vnuia 
d. Xic. civiuiNlbiaiidh*. Schünebg. V eicht 
pnöcucr 2ii. 14 II. T. itif uuo |RK Emu in.u 
Didt. f Juli. Jarqncö Stern. erg. 
— Michaelis, Sctnci andiu.v.i. (\u vr, 0^7 
SUcraitbvtitr. m 111 T. Jilcx. ilOiT. 
■>- Paul, iücitici. u. Stoffel & tio. <ct. vkslcit 
Fern Musselin.^abrikat on, MVh), ilmmcit 
tlrnfec J8.:,ttl£nig. Cp T Vjlu. 3üti0. udjn 
W fjJ, Schi.'Inr 2. 
— ßicfllcil Vertut, f. Woh uttiVcinnchi, 
^imc:tslid,iiL*!iur,\V 62,£utfjci'ir.l 1 T.tfrr. ü-103 
— EmliStcruborg & CoM 'Siitdicibif, ( 
'Uoiivrf.r t(i T. Jtgit 3004. [Poncho Silo 
SZi.tilloJ Jnh. Emil Sternberg Cp. u. Mutti 
Slvriibcrg 
— H.Stembergir.^eflr l8"-7lBerlinii.Äien) 
lEaichi» it. timwatteivbik., .\U41, ‘IVoiiorl’cct 
firflficl-lTSUcr.-löil u 4512. |BKJicMifM 
Die^d. yf„ Bcrglsch l.nrfvdj. Br. n. Jioit 
Idjccf Lm5]. ^uh. Äw. lllrtfc ii. Cllo Girrn 
6fm Up, itclu Ärauiiiirtfjcr C'p, Vllrrcd vaba 
lanö Cp. u. iimrl «Brfjüufc'ö . 
— ÄU'lcrv. vlblctSljot, 93tS tmxditv. 8d 
— Vouis. pnitl. «jlüljitslni, Cli«irlonciibg, ^anl 
fjrafjc 10' n. T. Stc.nyl. ~X\l 0—1, J—: 
[Poudjccf 1379'], 
— v uftti^IqsltdltrqwfeljMn, Svez Manoli 
Acurleb, 027, 23 umcniir. 8 ErUg, 2. 11 
?luta.Vl. T. WC* 2542 Wol)ii. Vii. 01 IL 
— Charloltt', Ur mud., Äerztm, Edj-natfiinbt 
t»0bc!t^llcmramm 01 (LZo>! <i)rmtcrnib) 
T. Plzb. mx 8- 9, 4-j lPoii|djcrf»sttu 
Är. L80oh|, 
— ^ttflwue, Uiim., Answ.uirrin, <S£jatlolicn6ß. 
Sandciiiiflmtftv. 10 H. 1. 
— H', Daiiicniiüle, N043, yicucfionifiilr.GO Enlg 
— ^mino, Delikaleb- u. Nancherwrlidlg.. Ititu 
loitcn^, Ämttflt. 102 Enlg. T. tWtlb. 185 \ 
•— Ulrii't’, Ww, [ya6rl6cnti., 15, Kiie'elicck 
fttn6c52.63TSteirtü1.6946, i.H Sicmßcnjr. 
©tcrnbeia, Habeklan!». kleben L Co. u. Steul« 
deig. Haberland, Hecht & Co. 
— Aby. itoiiniisfr, N 0 ö6, Ulbuificr Srr fi4. 
— Minna. Krcif.wagemühlww., NU5, Mü.er- 
Itratze V2b "11. 
— Eliie. UliolicI, X U"', Llmbur^er Str. Lazerplay 
»- Marie (icb. ^chram Mnfjcun, N0c5, Prenz- 
lauer Allee 211 11, Erdg. 
Hcnrictie. kleb. Hilv.cii, Privdlierk. WilmerS- 
dor^, Ooarijim RiicDtich*2ir. ld OIi. I. (so, 
Haiensl-e). 
— Herminr, geb. Daw^dLw'.cz Prwaii.rc, BU- 
nieuör, iJliiöolftSMrt Sir. 6-J i. 
— Jöa, Pru>a;icre, W67, teimftcnflr. 27 IL 
— Tulic. neb. itenfllcr, Puoaiicre, \W, Königin 
9tufliifia-©U\ 15 EnJg. 
— W.Qiic gcb.Schiilzc.Puvaticre.^3 ',£KüITvrflr U 
— Paula, Ptiüauerp, t£fmr oilcitbfl., äBcuuaici 
Sirnftc 17-60 11L T Stcinpl. 1187G. 
— Pau d, geb. Heynemann, Fra.i. Professor, 
Charloltcndst., Schiülmir. 60 T. Sleinpl fcsiüb 
— Paula. Putzmacherin, bncücitau, X'aiibadjci 
SUas;e 1 
— $telc,Pucmttdieriii N\V 2l,0üflc£TerSir21IiI 
— Marie, neo. jttiMlev, Ww., Renlcnemps. 
034, (Lnbene: Sir. 4'J. 
— Anna, IflenUcrc, ti\V2t), ©iiciscnnitflr. 3’Erdg 
— Ama ic. tliemicie, W 15, v ic cittmrflcr Sir.-7 
— üum, RenNere, tUiebcnau, Kaiseiallee 142. 
— Lu,.e, OlcntWif, QboTbitvitbg., Dahlmannstr. 
Nr. 1 T etcinpl. 721 \ 
— yiolo, Stenlicre, Ww., Cvarlollcnbg., Droysen- 
süaße 18. 
** Th.'re'e, fcB. Pkeck, Neniiere. (Fsiarlollciißg. 
Sybeljtr. 40 J. T Slclnpl. 13-45. 
stftnltcrn, ^hea. SsliuimcUfii», üUtlmcub: 
randhanüstr. 12 f. T. lli^ib. 4.10. 
— Dina. vw. Siaböai^t, Äilmcrodf, Pfalz 
burßcr Sir. <i‘J 111. 
— Vtnistltf# ^crfiui'eun, N<) u5, SOiauiiJCa ci 
SirqV 8 II!. 
— Frieda, fiel». Dragrr, S\\ >',l 
Vonfivafti 4. 
— MinfitnUc.PefiiliJ^i'yi’iIui] ‘ÜJiIneiöbf.^ni 
jiustriidam u 115 (Voii ha cutcv)T. llljld .VJGO 
— Anna. iDn», Dieii.i) I’t, ^uldaslr «0 
— Anna. flcL\ ^uc|c. ^V.v. yiciiWstn, Schlerke- 
sttatic 2tj 11L 
— reut, M, N0", X.iuitcr Slr 17 3s. 
— Cml.ii, 'Siu. bll, Sibstiürtiifli 12 III 
T. Mpi. li.^J. 
— Wcilmt» 
Elra c 2i f iiofl ^aKu io) 
— sTaiulitit’ Wu. 0112, "iiiia^cUlr 21 IT. J. 
— Mimn.Zi )u CbPifchoiiciuuhc.Sdjlofnmtlilr 10 
— Minna, '1 tu tien tiicev, dhnhiu. 2. 
— Cilno, flc& 3ocp/i, ^iu,\Y02, 8cht(Ii(r.2ll 
T. V;)o. 5.8). 
Seilst ’!Jto , SWG8, 13 UL 
— Ulrike, 'Siu, W 15, ÄltictcBsrfllr. fi2. sil 111 
Vfflncv, ;!rl .^nichnci. .'UII W 10,Genil,incrSlr 
Nr. dJ 11 Jil 
2tcnibcvncr, Anna. ^ev Wcinfchnerder. Ww 
b \\ -17, tulijclIrKjei Siu .17. . ti Is. 
Ltcrnbicl, i .ui, 'jJia'tirtifl, Fricdenau. Les'^vre 
uiaitc 21 II. 
^neduch.Äeii.^indt wacht, a D Fnederian Tan 
iiuefti ‘28 Oli. Unlj. 
t$nv Gdtrt isry, ^lubc-uu, LaubatlerSir > 
— <mnin ^tfiu.^xKbrimu.'Uvv.nvbct^ur fiGli lll 
zUtnbotn, >~ili,dnt, Uiamcr, 2s 1 WuicrJu (U 
Stvnibum, ' spet u. Sieinb'tr.v 
Icritberf, Karl. Iiwa id?, .‘iicntcfctibf, Scharn 
w.’lniNr 36 
3t ritburf, gn ftrid), Hnioma-iaz. Auf eh. C'ar 
lo ictib>, vait’lcifit 12t) il. 
Stcruc&ccf, Pljmpv» ^ichUuC‘C5,^djdfcl> 
Uisli.c ii) 
— L?a (ci. rvqc-i, S'Q u CIs.'.islr 7ii Ils. 
Paul, SrhnuvD. VuMifuIIn vuctcbcditr 40 III 
— Mane.Stlineidcrirr.O'ZI 7;n abiugciStrlOIll 
— Emitie. ÜVw, N 3>, ÜipiariU. 11 IL. 
Skrucbcin. -Ho. -lUi ub.ftiii. 927,f iiiutuv ts 
Piiil Gdilüt|u, 017. Gas; erm. 7. 
Lrmnm, 23w. >05',. (£u.tt:it Sriloa-Sir b\ 
— Oililie, tilo NO ')% tTaniK”! Ctilva-Lli 5.' 
tcrncsclb, < anfm.. cdjoufb^., 0reifer 
uom Stsvit-Eli G Enlg. T. V,\ty. 4742 
Slrrncsifcr, Auflud, ^a^azinarb., Frie^nchöf 
Bcuir.er Slr 63. 
Slcrttriuanu, IVarm, 2Tm, Neukölln, Schöne 
we bei Sir. 15. 
-terncr, Ebuarb, 06. Dahnassist., SW61, Tel 
leturr Sir. 23 IT. 
— H. faiib:Uin, N3£k Ctiansseestr. 101. 
— Konrab. ^andclöm. JicufolUt, ( eimnnnfli.123 
— U-, Kaiism.. ^NOöl, blfcimici, Str. 55. 
— Albin, ll'iüiitcitr, N u 5, i)Clb^e»gmei|icrflr. sH 
— M., 'JUbaticm, W mO. HeUbronner Str. 2 ». 
— Louis, itioiarb, illoicitt' Vinbcitallcc " H. J 
— Emma, Dire.'lrice, Eliai.uiicHbp.. Saunier b 
- Helene. TeieplioiiUllii,W35, Dersslknier.tr. 6II 
ternctzkk» Mariin, Lackier, N J>, Bellermannsu. 
yzr. i 0 H. nx. 
3icrncödft), Kasimir, TriHicr, N018, Frieden- 
liraße bei H. 
Zternleld, tiufiau. Anferiifl. v. Herren- 11 
itnabeiifonfeft, 625, Alte Schützen,.!. 6. 01 
T. Alex. ilU. 
— Friv.nmifm.,\ 056.IablonsI>str.11.T.Nler 5019 
— Leo.^auiui.. CharIoUciiv6..^ervliiusHr.2lkriIg 
— 81o6eV, flunftufirlffl., SW 11, Hallejche Stt. .b 
Erdg, f. Slcuildb Ä Co. 
LCo., (Vcorn. Mitfjo^mphle u. Steindruckerei 
S42, Priii-eilsir. 32 T. Mvl. 625'). |BK.] 
9nh. Georg Sternseid n.HohanneS Harlmanii. 
3iid;axb, Ur. phil. Äch. fflcfl :Kat. Pro', o. d. 
Universität, .^ehlendf.. tiofleitfiraf;e 7 E 2-3. 
— Sternfeld &Oo , Propaganda-Kunstverlag. 
Kunsv-Ke'< lamc-Verlai 
SW 11, Grokbeerenstr. 8 T. IZ5to.7G71u.2312 
söXu. Postscheck 15483^. Jnh. NobertSlernseld 
Salier, Neljend., NH3, ycltcmr.24 iv. 
— Öforn, Steinbruck., ^eukölln, Saalestr 18 
1. ©eoifl Siernseld & tSo. 
-ternfclü.^aff6. Selma. iflciUicre, W 50, NÜrn> 
berget Sir 01) Enlg. s. Eteinpl. 4405. • 
Albort Sternglanz Apotheker, Cl em. u 
pharm. Probukle, NW21, Pochmncr Str. 23 
Enlg. T. Mb. 6077 M Deut'che Bk.Dcpk.L 
u. '^oiischeck 10|i,7| Wolin. IX. 
StmtfinRtn, v ohmmes.Bauarb.,^ 53, Stargarder 
Strafe 11 H IV. 
— Heinrich. Bierfalir., A68. Korlörer Str. 6 U.UI, 
— Helmui. Äild: aiier. i5"orIoticiiba.,Dtbc:8slr.2. 
Karl, Former. N39, Kolberger Str. 1 IL lll 
— Franz, Gärtner, bW20, FtMcuiflr. 3-t 11. IV. 
vtll)clm, Portier, U2, ^vnubiiuci 
SiwiV i-i n h« 
— Au§ii't, yioljrlcff, N3l,PulB«|fcr£li 711 111 
— uv.5'd)iiiifbcmf(r.SW47, ZNeuzöergsu.45 II 
— isuv. Schitucbrmut, bW 11, Schonel'erqei 
2iist(v 2U 11.111. 
— Mir. e^ituMbcr, N4, CEfjaufft’eftr. 10II. IV. 
— 'uiuhit, Sdmeibi’rnittr, N21, Aiiiflerieftr.2& 
— r\olja u*. Wagenlvakd'., yiiedcifdjcnljau ci 
Jto mi lr 2! 11. Enliy. 
— S-'iiii.i 'JJ.i/jbiürfljtliÖiubtriit, S1’, Mutfjici 
{Iraf.v i". 
— vcbl"" ah enrui, IWmercbf., yrnchsoicretr1' 
— Vii"ta (]i[)Pulla,iVtilchljblg, N30,Gimtr|[r2' 
Gl'o äch ci.'tmi N 1, ^nvalibei'sir. 9 11L 
-terul'anö.Alfleb SnchL>mb.SW29So ntdilr. 
Btrruljctm. Viuri, Ban.boaml., ^xlmcrcbt, C0' 
blenvi Sri 7 Zug 
— Siogmund Stcrnhelm, begr. 1874. Lank- 
iVid), 'dW (W, Slitt^ensir. 52 1 T Ztr. 121 
|DK dlüichdX WuoJii’ Beil. Kasienv 1 Jnl 
Siegm. Sleritljnm (1p. u. rltid». Merier Cp 
— (Tun. Panlier, \V 30, Äambergec S!i. iUi fz 
T. S*\tu b8 . 
— SieMimd.Bankier, W 30, Mogftr. 2fi III Cp 
T. AlU. 7t,0, 8-0, 1. Siegmuiid Sternlieim. 
— Carl. Umifm, Echüncbg, Salzdurger Slr. 16 
Hnlg T, :>rids. .8 I. 
— Hanv ^utum, Sd)margends.Nnhlaer 5«r 11II 
T. U 1b. 471 y. 
— HermailN. Amufni,, X0C5, Win'sir. 61 
T. Äsgit 1000. 
— öitlui^, ilaufm WilmerSbon. Ho',en 
^ollirnbam 1 18fS T.Pf^b. 1074 
— i^itl. äüjuu. Ructcimu. Lüsingsir. 0 Erdg 
— veutuch. Mnnler, >043, i'anorocf) str. 10. 
— SJm'a, geb Le.v.nöki, ^ ra.i. Wilmeröbl. 
VoOeii^'ilanbamm lr-6, f. Hernrich Vciumoki 
— 2enni>. geb Goibriein. Rentiere, «chonebg. 
itBiuibnr itr 4 1. 
Haritna Stornholl, QlelceibcfommiB, Wil. 
nie ‘^bt. Savi'iborict Sir, 14 4) T. Hhlb. 51 
rlcntirTcl, Paul, Ardjilcfi, Atelier f. Archiieltur 
11. S^c'iall'auge ch.. b W29. ÄeHe-Alirance 
Strato 5"j I. c. 5—7 
— Georg, ttantm., SlegUY. SDiomnncit'tr. 11 m 
— M jtiutim ,->W UO, i i 'e.AUlance-Sir.551. E 
— Niittoif JCinifm, NU5o.tiijrittbiirgct Gir471JJ 
rtcritifüiv, tirmi. ©erlmltr.. 027 5tm:itnr. J • 
itenilvfp, !)tiibotr, Schlosser, >4,Eli'abet-tird). 
uiaftc 12 II r. 
3tcrmii.c, Giltst, Formet, 0112,3JZiiL achsir.23 H 
— ^ctiuüuu, ^auJ'cUm, N39, tiicrv»t)tc. 21. 22 
— Vlöa r, Meiuilarbw ^ 31. llieboi fit. 4 i\ 
— Paul. MehllMeJj., yrljlcnbt.. Jlömgslr. 16 II 
— In inS, Sd)ii.iev SöO, GotlbiiHer Tamm8 U 
Siciulljti, Otto, ü uchdrnlk., ^055, Naugardri 
Stra-e II, 2. Aufi]. 1. 
— Maxim Imn. Kapellmitr.. W30, Moyftv 57 V 
— Abolr, viebcislio, Sle^liy,'öicpljo»fnstöo27 J 
T Slegliy 688. 
— Martin, Sattler, N20, Hodjstr. 13 11. 
— Karl, Stellm, i.bersd)Öuerocibo, ximfenffc 17. 
— ^mma, . 11 Wärterin. N4, B^gnr. bl il. 1LL 
Ztt-nitzky. ^rd)ard,Pankange,lellt.. lLl)arioHenbg., 
Helniholystr. 34 1\ 
— Paul. Eigenlüm., iMdjtcrf, Hindenburgbamni 
yir. 77)1 1. L 
— Wilw. S'c.nbruck., Lichters, Hrnbenburgbamn 
Dir, 77a J. 
— Eml', Siereolypeur. 869, Bopvstr. 6 IV 
— Mär, ;)immerm., »>37, bil)cm^c«:ficr Sir 33 
— Ellse, Garderovensr., N4. JnöQhbciuir. U31 
— Eine. Aä erin. N37. Sd)önholzer Str. 15 L 
— Dcrla. Ww, bW 47, Forckiir. v. 
— Frieberik-, Ww. NSI, SwinemünderStr.88 
Zttnile, Karl, Bud,halt., Wiitenan, Witteür. 
(Polt Bvrkigwalde). 
— H. Stornke, Fabrik chem. prav. Papiere 
Frievenau E chcmir.3T.lV]lb.3U10|BKi)cu fchi 
Lk.. Depi Vw], Qitl;. Frau Elle lammen 
— Carl, Kutscher, <Sl>ailo'.lenfcura, ytwbcmannt 
Puvaiweg U 11L (Po,i Plöxensee). 
— Willy, Mild) 61g. 8W H,Be.nbnrgerStr. 32 
timil, Pol.2nipeti.a.D,Stegiro.Paulien r.lti 
— Franz.Poli:dMn..K018.Deulidulroiier-Str7 
— Max. Putzer, EljQtlollctUig./Jeonljotbiftc.lbUh 
— L6illii, Sd)mook..bl, öl -0, Drontyeimer Str L: 
Alberr, Sekret.. La.ilwiy, Frvbenitr.il 1. 
— Lubwig, Stratzenb. Schaffn.. Xüchtenbcig 
Alftebstr. 19 1. 
Johann, 5U»cirf)c««en, Pantow, Kissingen 
iuasjc 1, 2. Auig. 11L 
— Ctlo.Siflfiircimi, '»O l8.Gr FrankkurlerSlr.L6 
— Käthe, Kaufin ww. 017, Beqnieilr. 31 iv. 
— Henne le, L6w, Pensionärin, 2026, Acmiral. 
Iiraße 18c 111. 
— Clara, ^rivaliere, XWo2, Lünebnr^er Sir. 5 
I. T. m 9.74. 
— EnuUe, Schneiderin, Schönebg, Meininger 
Sira.;e 5 11 IT. 
— Anna, ’Jvro., '«W21, Valdcnserstr. 9 If. Enlg. 
— Jda, geb. Tscheche, 'Sm., S 5.). Ucbnivlr. 33 H.1 \ 
— Gertrud, Zigarren.dlg., hßl, PIs chcritr. 61 
T. Mpl. 11247. Wol)N. SW 29, Ambtjir. 31L 
örmiNtfcr, ^imi, £b Poiuchamt. NJI, ^rann- 
Uiafio t 1 
cscrnrtcfn, Ferd 1 and. Pol.Äachlinstr, N055, 
Eiuiticn Ey nn«2iin!$c 62 JIL 
-- ticiii v fv[i 'iUorf Ww. Eharloltcnbz, Oö* 
>uV vu^vv Si» '27 il 
3tcnt.Kffr-Httori.Jitij.ii(v,^Bw.^ciironit,Vttcmc(,« 
*ti v,e 1") 11 
Htiuiifisci* ^iiLufporitcr, N U, Gleinu 
Via ,e (1 IV. 
- Lriul.(')cmü'c! 61 027,Hü^marriiir 50(1 Iixl£ 
- Cllo voller, X 17, ('hontwer St> 8 IV. 
- Eiiirl. Qoaih, fiOtifaUa, ^oritjcdv 4. 
- Cin'l flia'iwii cmulji. UJl.PcUubiuqcrSIr, 
Nr. r,0 III. 
— Cllo v2Jh|d)uicmub 'Jie ilollii t/)onNi6ilrh.7H, 
Viimt, SdiloMcr, N Gccitu It) \ 11 11. 
— Schlosst. IsljatloltiMtbi. Walvatmu 3 IIL 
Aiifliui. «dimicb. N U, Suaintttbu Str. I T. 
— Friedrich, Schnlinnnilr. Eliarlorrcnbg. Königin 
Ehfiibelhfir. (Ii. 
— Cito. Tijchler, XI13. ylobeiibvrflfli. 31 
— Hediv g. Ww.. Tegel, Eqrll-r. 12 II. I. 
timk, Äw. Pankow, GchinibVtr. G lll 
— Ho anna. Ww. W h7. ilciniehi; 21 tih. If, 
— Martija, geRute, Ww.Äilmercbl, lücilmcv 
Strane liu IV. 
sterillidit Iba, geh. Helle», Fra'k, 054, Dra¬ 
goner 1, 10. 
rtctttlicb, Schliema, 33w. 625, Prenzlauer 
S;rns\o l*2a 
steriiowöki. i’cnistmu», Maurer, NO60, Prcitv 
uiiici Allee 31 11. 11. 
— Karl.Po ischafsner. 034 HauSlurgstr. 10 IV, 
— Stv. Wu7. KaylerUr. 1S H. 11. 
ZteniowSky. Vorher, SW29, Bclle'Alliance-Str. 
Nr. 4Gii. 
— Johann.Schuhm.X58 Greisen! agei erSlr f>K 
— Ai na. Dlähemt. bU2t-, Walocinar .r.:u If. IV. 
Stcrnfchcln, Cljatm, Eier 11. PflanzcttbnUer'Mar- 
garine Engr. hO 33. üroiigsliir. (4 n. Vir. 88 
T.MoLHUt. (BKJ. Wolm.SO :,Xabotvr.l2i. 
ctcrusrfim’!. P., Kansin. h 60, Sch.ilke'lr 12.13. 
— C ara Btaraschufl, Eielyblg, bU2G 
Manaunen;r. 30. 
-tcrnödors. Alircb, Buchdruck, LharloUcnbg., 
Kuchfir 31. 
— ;Jiicharb,Buiüsl’fif(., X055,FrtcbcIjcracr£irinL 
Hermann, Gitcitb. Alb, ^tzauottenb', Am 
Äaljnhm 'Sci.citb 4 111 
— Paul. Fnhrh., N20, Droutl-euner Str. 40, 
4. Aitfg. 11. 1. 
— VMüat. ftMcn6camt.,X0l8.Vid,tcu6evAcrök 8. 
— CSi'au Saturn, NOö^, Traleb'ier Str 14. 
— Frieduch, üebrei, N05 , ^rakehiier Str 1 L 
— bhiihu, Porttrr, C2, Molfciimatlt It H. IV. 
— Portier. EliarloIIeubg., Jtiiob:Uborrp r 43. 
— Wilhelm, Nenleuempf. bOlU. L'range.str. b6L 
— Georg Schlolier, Eharlolteiibg., DanckUmann- 
firn c 2. 
— Albert. Tischler, Charlotlcitbg. Ht"selerstr. 15t 
— Marie, geb Sd-rer^er, Ääckerm'i ww, MV87, 
H;atcuur.70 Enlg. T Mb 3756. 
— Auguste, geb. Aylberq, Rentiere, W57, Dülow» 
strafe 66, Aufa. E IV. 
— Einliie, üJiu.. ^ 31. Leriiauer Slr. 44 L 
Ztcrnodorff. Franz Fnseur, .-r42, Prittzejftnnett» 
stratze 20 11L 
— Hngo. Schanjpiel.. 0 34, Franlsnrter Alles 
Nr. 354 lll 
— AdoO, V.oWckv., Adlersliof, Moltkeslr. 18 L - 
— Auguue, geb. Naedel, vw. Geh. Ulrchn. Na^ 
!>riedenail, Saarnr. ' 1. 
3ternfof)it, Faniiy, geb. Lelirhaupt, FaBrthn., 
NNVb7, eibcridber Slr.33Erdg. T.Mb. 80.4, 
flehe Tüikliche Tabak u. Eigarelten Fabrik 
„Attrideö" usw. 
Stern fön, Simon, Kausm.Schmargendf. Fried« 
lidiSrii1 e 6lr.3j (Poiitilnirctoolb) I.UHlb 1023, 
f. Sarnotir ,'jigareiteii übitl Simon Siernion. 
skcrnficin, Maria, Naherm, X0c5, Fmiiledq» 
Uioiic 30. 
— Helene. Wro. Rentiere. Charlotteiivg., Suarez- 
ttra(;c 5 t il. 
— Mrla, Wm. Friedenau, Offenbadjer Slr. 2 E 
Sterr, Woiigaug, (njenbreh., A81, Pernauer 
fclra&e 18 H. 11L 
— Mar. Schneider, N 58, Dunckerstr. 73II. L 
etetmaun» Eiur, Äankdirekt.. >V15. UIrland» 
,irahe lt,7. 1(58 IL T. Steiupl. 07J [BK 
Diöc. Ges.j. 
Stern?, Karl, Ka.ism, Schöneberg, Slubeurauch* 
jrratze 65 a. 
— Altred..'!eitg-'achrn.u.O sizierslellverlr. Lichtcr» 
selbe, Hedwigur. 1. 
Arerszewski, L'labiölawa, geb. Jakukowsk», 
Mvbi|tui, SWG3 Alle Jak^'b ir. 3 Enfe 
3tcrtlf, itslil, Siratzenb. Fü.r^ Weiuenfe», 
Seban'ir. 85. 
Sttrti. Hnmamt, ÄeÜner, Netnidends., 'Scnmej*' 
sira^.e 12. 
— tiiidmrb LandeSjekr, Wilmersdf., Hindenburg- 
sirahe 31 
— Maam, Maler, Llchtenbg, Eitel lr. 61 IL 
— Karl, bicmbiuck., 0<,4, Eberiysir. 5
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.