Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Stadlich 
— 2737 
Stagen 
i«ii 
I. 
Stadlich, Friedrich lEigeitlüm, 15atl8hotil,<8unbel' 
singener Sir. 47 £ 
— Waller, Versich.Beami., N 37,SBliici'iüiiberGtr 
Jll. 10 IIL 
— Sücrtija, Zigairenhdlun., Siiiftensce.tiangijaiiä 
strafte löo Eiilg. 
6tabliii(ter, Paul, Archilelt.WlK. %uifer©ir.ßl 
lt. T. lltjlb. 3o51, f. Deutsche Flädjenplaiitl 
Sad.8 & Slabliiiger. 
Btablmaljr, Heinrich, ©efcfjäfifijüsjr., NW7 
ilMite.ltr 44 lll. 
— Eiiiadeih, Vrijrctin, NV7, Muiclilr. 41 IT1 
Ltabsliolt, ffilile, Telegr. Sekrww., X 64, Loth 
ringet Str. 4a Enlg. 
Btadt-Apotheko Hermann Könlgß 
borger, Neulölln, Kaiser gricbrich.Str. 22. 
ii 223, T. 111)7. In!) Hcrm. KonigSberger. 
6t(ibf, illitbo!', SdiiaiO, Charioi.enbg, Stallet 
tiiiAufta-VllIec 1-7, I. Gb. IL 
Btadt-Cafö Ju.lua Protx, SleuföHii Bei 
liucc <5lt. 61—6) T. 1921. Jnh. ‘viiliiiS Pro? 
6l«c6l,Ulictatb,tioiiticläm.,N 20,5!aiilaitiii:.7GhJ 
— Minna neb ffo.boio, Ww., N4,3mial.Scn|lt 1IK. 
ßtiiblcfclb, Panl Ännliii.. N055.tl0cnilclnei£t(. 
— Richard, ßaiifni, Neulölln, Oferitr. 42 L 
— Gart pens. Postbeaml., Treplow, tioljlgcmitll) 
(itanc .4 (Pou Uiaumidjitleiiiucg). 
— sTmt, Postbote, 'Jleitfolltt, Leine,it 6 H IV 
— Jlail, Ielepljonbcanil..034,!Uoil)a(;citci@lt2j 
— (ililc, gtL, Pn»hdlrtii, N066, Slllciisictiiii 
Strafte 2 IL, |. Sliliibelö Harlleib. 
Cfiibltr, Stic, Üudiljalt, Fneicnau, Rheingau 
»riiiic t), 2 An g. 111 
— QJc6r.,$e.'oiation8malcr, NW21,3Janbel[tr 4' 
T. Mb. till:1 jich. Paul li. Fncbuch Släbltt 
— Karl, Kau»»., Panlow, liiaillaibur. 26, 
— CSmald, itaiiciirciibant, älblerMjof, Kucul: 
Sifwria-Slr. 44a 
— Fcrbiitaiib, itlebci, Weiftensee, Scbonfft.72.73 
— ölcmbolb, Manier, Ü 20, Hochltr. 40 11L 
— Ernst, Milchhbl., W üO, ti.eiäl’crgiU. 26, 20. 
— Will)., Mild)pächler,Wilnieröbi„Wegenersti.1.2 
— tibotf, Packer, SW lO, iKiUtttiiutiiOci Sir.7 U 
— Fcrbmoitb, !sta5i(jpuijer, N W b7, iieufielut 02] 
— FUcbilch, Rentner, U112, Soimlnglti. 80 11 
— Minna, Kanzl.Beamlww., b51i,Ui6iUiitt.l37al\ 
— Hcrla, PosianShelserin, SW 09, 'jliixanbriiitn 
strafte 16. 
— Auguste, Ww., 842, Branbenbnrgsir. 19 I. 
Btldto- und TleruangoaellBcliaft m 
b. H., WilmerSbf., Hol)eit;olleriibamm 18.) 
Gtättc-Seihiiii;, L61, Blücherstr. 31 T.!Vt»I.47u' 
li. 4708 
StadtfahrplangesollBcha't m. b. H. 
W 8, Rti Dndijii'. 63 T. ZIr. 6367. GeschällS 
führ. Julius Barlh. 
Btubtfelb, Siegjiicb; fiaufm., Wcifteufee, iliilckc- 
fliafte IUj IL 
Blübhcr, Alex. Klempner, Marienbf, Chauffee 
strafte 264. 
6tabtf|ancii. Slar,Dr. weck., Geh.Sanit. Dr. Arzt, 
Mal, W35, Dersiiingerstr. 2«! L T Lzw. 1833. 
8-9. 6-6. 
— Willi,, Bankbeamt., W80, Neue Winietfelbs' 
strafte 27 T Jltf. 0474. 
— Willy,Bankvorsteh.,tl!ieberlchöneweide,Brückeiii 
strafte 31 L T. 06. 278. 
— Was, ÄelriebSlell, Sübende, SleglltzerSlr.37 
1 T. Sübrlng ltil. 
— Eduard Btadthogen, Sude für all 
Militär- u, ;{iotläi»c(te, W30, Neue UStnter 
fclbtftr. 27 IL Cp. T. flrf. 8474, 3</a-li. 
— Jacquoa Stadthagen,5oligro[;!)bl..li[jar' 
lollmbg.,(51etiii]iii6str.l!iaEr(lg, l Slempl.8763 
fßKiom.u.Siäc 53t.,®epI.KL,'|äoft|djc(t43172] 
— Hermann, itiiufm., Neulölln, Hobrrchtllr. 4. 
ÜJfar, Stmitm., toilmetäbf., Uhlanbstr. 129. 
f. Mar Slabiljagen & <£o. 
— Meyer, Kaiifm.. N043, SslciiicISfoQnilr. 13 in 
— Btuboll, ilaulm., CharloUeiwg., iCtrnbiirg' 
strafte 20 IL 
— Sallij, «cufm., KO 05, ÜBiiiSftr. 69 E L 
— Stllrtb, i.onlelt. f. D., ^37, Schönha»!er 
Allee 163 IL T. Ndn. 8970, 8-12, 3-6 [BK 
DreSd. lös.]. 
— Gustav, Malumllr., 0112, Lenbachstr. 21 lll 
— Qobr. Stadtliagen, Puyarlilel eil gro8, 
BW19, Leipziger Sir. K7L T. Ztr. 7093. J„> 
(aber lionii WygobzlnSli. 
— Emil Stadthagen, Nichholz Eiigr., Ciiar> 
loliciiBg.4,$aljlraaimftr.29Up.T.S!eliwl 1026a. 
[BK iRviitäbf. @irolIo,!P‘’llldiett2922] Wohn. 
Wilra«8bf., Eiseiizabiisir. 1. T. 
— Georg, Dr., Rechlianw. b. ßanbget. L, 
XV8, $au6en[lr. 60. T. Ztr. 9470. 8>/,-g>/, 
4Va—7Vi- Wohn. Charlotte,ibg.. Leibnizilr. «>I. 
— Sistt, Ur, iHcdjtCamo. b. Landger. ILL, N\V 21 
Lnnnstr. 86 T. Mb. 9854. 6—7. Wohn. Thar> 
lollenbg., ßeibnljftr. 61. T. Slcinpl. 8773. 
— Hau», Dr. pbil., (Bei). Sieg. tltal, g. gl. 
i. «ilcgieniiliruiiflSamt. Tharlolienbg., Goor- 
ftialie 89 1 T. Bill). 4241 [BK Deullche Sät, 
ffieul JJ 
— Diotig, »lenlier, W30, MariinLuttzer-Str. 841 
X «tf. 1028. 
Slabtliegcii, VlDolf, :> eittner, WuO, Ulegend- 
biitgci Sir. 211. T. Uhld. 4321, 
— Max Stadtliagen & Co., Uiufoniuii, 
Hemmnodeu, ti 14, 5Dte'&cm Sir 14 EiJg 
T.üJlpl. U2G'J. 3n,i. Max SlabiljajCit. 
— Rran Ollst. Mut, (Sliorlolicuhg, Hölberlinsti. 
Sir. 10 I. T. üiiifj. 1001. 
— 5emii).g(b 8a»fi’,$tnii|m5|r.,W 30,91c -tiainlci- 
telMitc. i7 T. Urf. 'J174. 1U-U. 
— tivlh), geb. Tarnb lini'dlicrc, C19, Scharrin- 
ftva6< lu IL I. Z». Vi81. 
— (zluira, geb. Ascher, Nentiere, Sfjaitollenbg., 
licibmjllr. 01 lll. T. Clenipl. 8772. 
— (slaia, «lu, KOG5, ilücoiUiir. 8. 
— (Cuim. geb. lymciifcl Ww., W CO, fiadjolfir. 2") 
Zvg. T. Uil». UOl). 
3fnbtl|au3, PanI, Clngeii. SiemsitSflaSl, Jloimen 
bammallce 100 IV. 
— Siidi, Kleiber- 11. äjliifoiiftrf, Neukollii, Der- 
Imcr Str61-63111. 7.03t |BK$caiidje jjl.]. 
Wohn. EUaiiger Str. 6 1[. T. 
— Slrlljur, \lontiu3dciiuall ,HW29,?!ofligftr. 401 
T. Yjö. 4bb2. 3—4. L!ol,n. Teinpelhoi, Schulen' 
biiigimg 63 11s. [BK Deutiche 81, Depl. H J 
Postlcheck 4740], 
— Uiciiii aibl, Monleur, Neulölln, Paniii»rstr-7 IV. 
Hunrich, Müller. NW21 LilhelmShavenei 
teitofte 71 IL Enlg. 
ftiul, Tugomel., ijucbcnau, Kaiserallee 1121. 
— Malte, geii. Plohmann, ilan|aiä|r., Schöne 
iei>, Beiziger Sir. 63 H. JL 
— Clara. .lavieUehrerin, 2137, Wiiftendurger 
©lioftc 79 n 
— tllliabeil), Vlii0triii,NW2l,!8rfbi)tiistr.2Il Eilig. 
3t&dtlaclieBodongeooIl8ohaltm.b.k., 
Cü, SdjinMjiIas 6 Hlijchall4lu.,t.!stcd)t3iiiiu' 
Dr. Curt Calmon u. itan|m. Willy uiliail). 
StädtlBohe Gesollaobaft zum Lebens- 
mlttclelnhauf für Warschau O. m. 
b. H., W U, PoUbainer Sir. 5 T. SJjiti. 361 
Vüionnndeii 9",-4. Telegr.Adreffe:„Za!np '• 
®cft!jafi8iii!jr. llastinir u. CffoniMi. 
Städtische Obat-u Qomiisovortollung 
Berlin, G. m. b. H., CJ, Sicue Fnedria>> 
strafte 72 £M6ii. 104 Ouu. 1U4011 BK JÖei l. 5Ute(;> 
co.iiiii. ii. vt cctiieibt.l. ®e chuitj|iil)i. Oscar 
L'tllmgcr, Hermann Rohbc, Willy ^ick u. Sieg- 
miinb Vefer. 
Stiibtfr, feint, Silier, 031, Libauer ©tr. 2 HL 
Üliibo.t, Lnchbiiid., Pankom, Wuttidjalllit. 2t). 
— Hermann, Tachdeck., N 5-1, Sllkerstr. 12 H. l. 
— Jlarl, 6i|[iib. Schaln., N 39, Eamoaflr. 811. n 
— Uran;, iialficier, Paiikow, Ö-alchilr. 18 L 
— 9lidjarb,fi0!tbil0r,Öcijjcii|!e,ScbiUi|it.68Enlg. 
— Mal, Musiker, N 68, Pappeiallee 4d 11. Enlg. 
— Cito. !lio|l|c(r,aW47,l£i]laiietSlr.2GGh.n. 
Cllo, Echmieb, 027, tilumcnitv. 13 H. 111 
— St.ata. Velirctiit, N W 21, Dortmunbcr 
Strafte 10 II. 
ötadtkewitz,Hermann, Mater, SO 38, ffiraejitr. 66 
Ltadttoivrti,Franz rjimmerm A 58,S(I)öit.jau'ei- 
tilhe 63 11. Erdg. 
SladtkuS, Friedrich, Handelst»., SW29, Slntbiflr. 
Nr. 37. 
Stadtkttohe ftFlolaoIikonaervenfabrlk 
Lmoullua Karl Coiin, VV 6J, Sietielbc«' 
straft« u T. Lzm. 16sJ [BK] Juh. Karl Hohn, 
Stabtlä.tber, OSkar, Klempner, Charlollenburg. 
Leibnizur. 70 Gh. IV 
— Karl, Major, tianlrolö. Brnchwitzstr. 2 HL 
T. Lichter!. 3467. 
— Rrattj, iVicchanll., N 31,@toiticmilit8ecSlr.S2U 
— Maiimilian, Cchloßer, liijarlolibg., Krumme 
Strafte 42. 
— Franz gimmerm.,Oberschöiieweide,LuiIenstr.5s. 
Stabiler, uleocg, $iau8niatl, ti016, iltunge[lr.20. 
— Siaiig, Schlosser, tübletSljof, S0i8matit|tr. 18. 
Slabtlid), Mar, Packer, M 39, Kolberger ©tr. 17. 
ißiro., Zigarreiihblg., Weiften)«, Langhaus 
strafte 100, 
Ztadtmüllkk, Anici, Nohlenhblg., 814, Stile 
Qnlobstr. 6J Untg. 
otäbtner, Jtiaiarb, Steher, 5D!atlenbf.,it3nlg[ir.l2. 
— Paul, Graveur, Neulölln, Weisestr. 60. 
— Johann, Kutscher. SO 30, Förster Sir. 60 Erdg. 
— Änitav.Möbetjbrl u. i!agcr,liiiitöHii,finc|e6e(t- 
strafte 110 L T. 0174. 
No>>ne, Ww., Neulölln, Hohenzollempiag 4. 
Stadlpark-Sanatoilnm Johanna Host- 
mann, Schöneberg, Martin Luther-©tr. 6U 
T. Lzw. 771 Juh. Frl. Johanna Hoffmann. 
Staff, Slilabctl),Sentiere,w 62, fllciilltr.3 jlU 
Stnff, slllbcrl, SJaitarb., NU18, Palisabenstr. 701L 
— Pelrui, B>a»e>arb.,H0 6", Ry.estr. 24 ll. lll 
— Max, Stöbt. Lehrer, Iieploro, Baumschulen- 
fnafte 36 I. E tPost Bauinlchuleitweg). 
Gustav, Schneidet. N66. Echulstr. 82. 
August, Zollassiit., NO65 3iaunaibtr@tr.16IL 
Jiluia, jlraiiZeii[d;toe(l.,Silmer86[., Holsteinische 
©trase 48 L 
ttima, ©itzmöbeltischlerel, SO 33, Reichen- 
berger Str. 47 T. Mpl. b039, 
Stnffe, Julie, ttufmarteit, U2S, Kurze Str. 19 
t«tfan.ti. WcrliMlr, N81, ©minemunbet©tr.65. 
Stnffe,Paul,Tiiqicrmslr.,0112,Bltiiitenlhailn.401> 
Staficl|!,viigo,iUarBier,Slcgliv,Xfippellir.lhni(lg 
— Vicorg, Buchdruck., dljaiiollcii'g, Pcstaloz;i> 
strafte 09 11. I. 
— Willi., yiirflciiiur. eil gro5, S U, Nc.te Jakob 
striii,c ii f. Jnh. Mar llcbich. 
— Still, 2ie!jcr, 0 31, UioniiliKiif Sir.41II IV 
— Wilhelm. Gifeiib. Ladeinslr., 034, Warschiinci 
Silage 82. 
— (End), vaiiim., NOC5, IicSJclo'lf. 33 UI. 
— llail ün-siii., Riiebeitatt, Barpuer Sir. 12. 
— Cllo, Kelliier. 031, Iii'ilct Sir. 20. 
— ftriu.illiafliiir. Svaml.. NSV2I, Zitimstr. 30 IV 
— Cilo, Tt'chlcr. S4-', Motizslr. 3 ll. I. 
— feieorj, Cb. Postselr, N065, Ciinarchstr. 17 
— 8ukdriilj,Naiigierinsir,031,BoihagenerSir.12 
— yiiciliäiU'iloto, W 35, iSdjöiteberger Uier 28 
Staffel, U'iai, Apotheker, Drogeuhblg., Sltgllu. 
Schloft'lr. 28 T.233. Wohn. Zimmermannstr. 4 
— Cilo, Hanpim. b. 5i, SBiInicrtbf., Mainzei 
Strafte II. 
— Albine, iiw, Sleglli, üliseiistr. 1 Enlg. 
Staffctb,Sii*br.!!3iI|).,!8ätfctmHr.,Ji W87,Jagol»' 
strafte 20 Enlg. 
— Ernst, Banlbeamt., SW20, Dergmannstr. 112 
— itiul Entricht, Lichlenbg, Raiitstr. 6 
iPost 9iiiiiinicläbiirg). 
— I\ri(f, HaudelSm.,b>0 l3,Neue Sl5nlgsit87Erü| 
— Will,eint, Kutscher, N 31, Scinminer Str. 14 tu 
— Hieitind), Lagermstr, 3ovcit'.it.'ll)al, Uiarl|tia[i 
3ir. 24 111 
— Uluiti, L'aubw. Ocanil., Sticirnim, Nhel»gau> 
strafte 18. 
— SRuboli, Pol Wachimlir., Tharloiienbg., Eeeftit. 
tipinier Str 10 IL 
— fitig, Sifjlolter, Weifteusee, Scbaiistr. 36. 87. 
— 'l)aii!,Sd)iilimm(lr., Treplow Banmichnleiistr.6b 
Erdg. (tgo’t Vaumschuleuwe,). 
— liimt, eciif. ©traftenb. ticanit., SW47,Bldjler' 
selber Sir. 2). 
— Mein. geb. llobuS, Ww., NW6, Marienslr. 10' 
cfaffelbt, Cllo, 'Jieanit, Treplow, Kiesholzstr. 267 
(liofl Äauinschulenweg). 
Stafleldt <t Plopenbrlng’, DilenchiuiigS 
fllnS'^r. tiO 10, CöpenickerSlr. 109a TJfipI.3270 
Jnd. Wilhelm Slaffelbi, 
— Otto, titm. Sie«, Treplow, Kieiholzslr.267 I. 
— Siij, (8er. Diener, M W 87, Levetzowstrafte 
Nr. 21a OIi. L 
Uhrisloph, Hauswart, N018, ffit. gtanlfitrlet 
Strafte 63 11. IV T. Kgst. 1359. 
— Süiliitlm, fiaufm., SO 10, Schmibstr. 22 IV., 
Slafjelbl & Piepenbring. 
— Hermann. Nichimstr. Tempelhos, SlumenUal' 
strafte 16. 16 tL Enig. 
6iii(tau,€chIo[Iec.CEbacloltcnbg.,JlaratninctSlr- 
— Karl. ©chlofi er, N 66,3)otiicniaim,ir. 14,2. IL i, 
— Otto, Schlosser, N20, ©olbiitcr ©tr. 13. 
— Paul, Schlosseret ii. Klempnerei, (Sa9-u. Wasser> 
anlagen HauSielegr,lil|enror.,£iaii8- u.Küchetu 
gtrite, W 16,Faianenstr.64Entz. T. Pszb.4719 
' [BK D-ulsche !tii„ Depk. W). 
— Wilhelm, Schlosser, Ste-litz, Fichtestr.57 Erdg. 
— Otto, ©chneidermstr,, W15, Fasanenstr. 45. 
— Richarb, ©chuhm., Ireotoro, Kiesholzstr. 179 
£L IL (Post Saumfihulriitteg). 
— (Erailie. Ww., 034, Warschauer Sir. 6. 
Steffelflcln, Kurl.Privaim., Lichters., Ringsir. 831 
E T. 3760 [BK ffiie8b. «!.]. 
Staffelt, Mar, Banlbeamt.. Lleglltz Leubach 
strafte 10 llL lPost ilttebenait). 
— Bernharb, itleklrik.. Slcufofln, Sonauftr. 19 lll. 
— Robert, @djimnflr„ W67, SiiIotoitr.72Gb.IIL 
— Robert, Slciitutb, 0112, Finowstr. 17, 
— 5Bcml)., Ufdjtctmflr., Mariens., Berliner ©tr 
Nr. 133 L E • 
— geb.Stanckwitz W«, M 20,!B cilermaititflr.81 Erdg. 
StaffcrS, H., Kutscher, 0 17, iHüber6borfcrStr.4a 
Staffetiu», Paul/Bohrer, 8033 Wrangelsti. 8ii- 
— Paul.Salller, N 37, slaftaitienaOee 94 H. I. 
— Marie, Ww, Ghailollenbg., EescnijcimerSir.3. 
Staffle, Otto, ©chloffer, 034. Warschauer Str. b8- 
ctiiffler, 3nebrlrf> fflaflo., N2v, Pankstr.OLEnig. 
T. Mb. 2076. 
Staue, JuIinS, 'fuchbliib, SO 36, Förster ©fr.41 L 
— Cilo, Sachbeifci. Panlov, lalut. 1 Erdg. 
— tülfreb, Dirett. b. Frcla, Bremen tzannoveriche 
LebenSoerlid). Bant, Attiengesellichast, Lichter!.. 
Fontanestr. 6a E T. 19.. 6—7. 
— Aitgnst.Ob.sseuerwehrin., W 50, ütanteftr. 10.12. 
— Giistav,Feiierwehrm.,(!harlottenbg..Wallltr.9ii. 
— Siattrcr, üharlollcnbg Schtllerslr. 49 H. IIL 
— Ernst, Pol.Wachtmftr., HO 65, NaugarberStr.« 
— Alwin, Ob. Postassist., 0 34, ÜBarldjaiiet ©!r. 
Nr. 65 IT. 
— Otto, Postillion. Nenkölln, SoiivtcÜr. 20 Enlg. 
— Paul, Üiechn. (Hai, ©chöuebg., Rnbenistr. 25 u 
(Polt Sricbenait). 
— M., OicllameiBct, Echönebg- Beiziger Sir. 6. 
— Carl, Schlosser, N 113, Danenstr. 22 ILL 
— (SSetlrub, grau, SO23, Otanienflt. 172 L 
— (flisc, geb. Gallien, vw. Planer, W 30, 
©thmlbildje ©tr. 19 IL 
— 61ise, ißcikiuietiit, N\V 87, ©iilitgcnfir. 64. 
— Hontabine, geb. Gerban, Zigarrenhblg., Dltv 
nittenbf., Somir.crstr. 46. 46 Erdg. 
Statur, I. a. ©toegt u. Stege. 
— Gt.nl Cise.ib.Bcamt.Lle.ilitz, Herdtrstr.82.IL 
— (Stnff,S afti,eimftr,£chöinbg,!5iül)lcitflt.l. la. 
— C, ,ve' detiirtr., X111, ülodenbergslr. 33. 
— Wiiftui, t'eitf. Gerichtsvollzlch., ©teglly, 
Hor'l Itob'.Sir. 5 I. 
— 6cui,’iiiin,vaiibel?m, NW21,Slrontrir.G9Gh. 
— W.U, h.i. fiiiiiS'uatt, Schlacf;icii|ee, Waldemar« 
stcai: 10 
— 'Soul- On,int, NCO Christianiastr. 114 I 
— Carl, I, tpe.t, N\V«, Mnneiiftr. 9 H. Ut 
— Rmi.5itiiMbmtt.Gckr ,NS'l,(ijetichtfir.12.13ffi 
— Wtoll. il.’iilin,, Slealto, ülollieitburgstr. 43It 
— Heiirivi i stiitifm.,0 112, SinwiiDach.Str.42L 
— Hrnio, flutisiii,, üidjlcitVq, Marllstr, 7 (Post 
UliiiiimelSig ) 
— Jnlin«, Kmisin, Silntevibf. HalberstSdler 
Strafte 3 1 ,Post volciilte) T. Pszb. 8746, 
f. Julius Stncgr. 
— 0ioi Kaufm., Schonebg., Ptier Bifchcr-©tr. 4 L 
iPost Riicbcnaii). 
— Sialbcmar, Staiifm.. N4, Jucalibeitfir. 113 U 
T. JJdii. b788 ii. 69, f. JnlinS ©taege. 
— Wilhelm, Kaufm., Sdjuntiig., fflajnifr. 21, 
— Jullna Stange, Kolonialwrhblg., tn gr. tk 
belittl, Spez. Kaffee, Jiittftr, Tee, Kakao, 
Aroft-Kaffee-Rösterei bnrch Heiftluft, neueste« 
patentiertes UJcrtaljien, N 4, Jnvalibeustr.l20ir, 
121 (am Sltltincr Äalmhof), T. Nbn.8788 ti.8789. 
2.(Seid). 034, ftraittfnrtcr Allee 3ti Tffigft.348. 
3. Welch K\V61, Sli'idierftr. 8 T. SUpl. 11486. 
4. Geld). N68, Danzigcr Sir.N T. Nbn. 10224 
[Lorncheik-Klo. llOuS], Jnh. Julius II. Wal» 
bemar Slncge. 
— Carl, Kürschner, Dahlcm, Chrenitrgstr. 20 
(Post Lichters.). 
— Hermann. Vaierticitwädcr, NW 87, Bcrlichin« 
geiiflt. 20, 2. Aulg. 111 
— Ernst, Magistr.Beantt., 0112, ©implonstr.41 TO 
ffluftau, Magistr. Sekr., Lichters, gelbstr. 8 E 
T. 975. 
— Robert, Mattrrr, NWS7, ÜBfcItffir. 32 I\t 
— tlibcrt, Pljoiogr., N 05, (Botlidjebftr. 38 H.Erdg. 
— Cito, Pol. Beaint., Srfjöttebg., Hauptstr. 77 
Gl). 1 (Post Friebenan). 
— Waller, Ob. Postassist., 017, BeymeNr.23 IL 
— Karl. Ob.'lioflfdjafsit, N20. 'fiiicleitftr. 7 IIL 
— Alex, ©chloffer, illtittidciibf., Ptovinüir. 56 IL 
— Entil, Sdjlosfcr, M 31, Swinemünber Sir.701^ 
Herniann. Schlosser, Friedenait, Liaftmannftr.S. 
Mar, Schlohcr, N 66, gieiiiitkciiboisctSIt.Bl H, 
— iliicharb, Schiolfer, Oliatlolleubg., Meerscheidt» 
itiaftc 44 Erdg, 
— Mar, Schneider, 0112, Bluinenlhalfir. 28 VT, 
— Hermann, ©irafteitb. Lchloffer, ILharloilenbg.» 
©ophie Gljarlollc-Stt. 82 IL 
— Smta Lina, ,ial)t!artcitaiiSgcJetin, CIjatloHett» 
bürg, Charlottenburger liier 11 Gh. JL 
— Pantine, Lehrerww., > 63, ©niesctbcillr. 1. 
— ffilSbcll), Pensionat. Schlachlensee. Friedrich 
Wilhelm-Sir. 32 Villa. T. Z. 1198. 
— Frieda. Frl., Pensionrinhaberin, Zehlends, 
Hanptfir. 73 E 
— Berta, Ww., Wirlschaslerin, X68, Siatgatbe* 
Strafte 75 11 
— ttlara, Ww,, ©chüneSg., JJregefir. 73 (Post 
Rrlcleiiaii). 
stagelftlbt, H.< Tischler, NW52, ©penerstr. 27. 
Bleenemami, I. a. Stegemann. 
Georg, Apolhek., Drogenhblg.. NO 18, Ätifp» 
robeslr. 114 T. Alex. 4455 Wohn. Nr. 17 L E 
— Oekar, Architekt, Uharlottciibg, Sijbclstr. 67Vs. 
— Otto, Dreher, Nenlölin, Weichselplay 6 RX 
— F., öieftet, SO 36, Liegnitzer ©lr. 41. 
— Willy, Graveur, Neuköllu, ’jlobbimtr. 8H.HL 
Heinrich, Kutscher, Reiniikenbf.,Restbenzftr.ll2. 
Georg, Lehrer u. Chorleit., M018, Dlioaet 
Strafte 20 T. Kgst. 211. 
— Karl, Lehrer, Hohenfchönhaiisen, Itelloto« 
strafte 62. 63 IL 
— Franz. Maurer, N20, Prinzenallte 89 UL 
— Karl, Maurer, N055, Pafteurftr. 23. 
— Waller, Potlbeamt., N 58 ©oimenburgetSir.7, 
— Otto, Schlosser, Lichters., Marichnerstr. 1 UL 
— ©djitcibcr, N ii5, Mullerstr. 62u. 
— Johannes, Technil., Panlow Schnlfir. 1 L 
— giiebrtd), Titchler, N6>, Brüsseler Sir. 17. 
— Angnlt, Zimmern!., N05, Rnhcplatzstr. 16. 
— Clara, Gewerbelehrer!», NOld, IScrnciidjcnct 
Strafte 10. 
Anna, Reniiere, Lichters,. Manteuffelstr. 11 t 
— Berti)a. Ww., 0112. öfltlelftr. 37 li Erdg, 
— Bcrlha. Ww.. NW87, SBittitotfer Sir. 3. 
— Olga, yimnicioerniietctin, tLhariolienbg» Kant» 
strafte 69 Üb. Eilig. 
Ztacflcmeir, Albert, (Sigcntüm., LberschSiieviide« 
Frischtnllr 33 1. E 
Stauen, ^ ranz, Dachbeck. °->0 33, Falckensltlnstr.<, 
— vernmnn, Hanbelrm, Briz, Jahnstr. 44IL 
— Otto, Jnvalibe, Lichitnbg., TaSborser ©tr. S. 
— Carl, Kellner. Neulölln. Weichselilr. V. 10 L 
(imii.Kupitrbruck..Nut oiln.3ioscggerstr.17 UL 
— Wilhelm, tiolomotiusiilli., 0 >7. ütochowstr.121 
Vrnno. Poslbeanil., 0112, lölummtbalftr. 38IL 
— Aiißiijl, Schneider, 017, MünchebergerStr.AL
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.