Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Sommerfeld — 2711 — 
>»««»»» I1H11I1«* I -MIL-UI«.   UM — 
Sonnabend 
JWI I. 
CoutmcrftlS. Gätilin, älmilitr, W 60, Bam- 
brrger Sir. 52 1L T Lzm. 1,23. 
— Qliir. Stenbeie, W15, Ullonbitt. 151 Enlg. 
— Ella, Skntirrc, W16, Düffe.dorser Sir. 6ti 
— iiebto, Hirn iete, 32Ümer8d|, UliiißSalpstr. 411 
sPosi .ßafetifcei. 
— Mathilde, geb öocjj. l»«r.uere, X37, gioitä 
llrchilr. 9 IL E. 
— Therese geB.VjBamielsIlL Sctjneid.ri'i.XOöj 
Brannsberget Sir. *! IL L 
— öitficlntine, geb.Po jl, Etv, Schneiderin, X 31 
Lortzinglir. 7 s>". 
— S)cit)a, S.iifmi:, NO I.!, Liitienut. 211a III 
— Minna, Tech». Lehret!?, Zehlendi, Torolyii' i 
Sraijc 6. 
— £etcne.'£elegrapijiitin. X113, Sc(so" e:SlrS1I' 
— Martha. SctinifIran, N XV (t. Pl>il,p»str. 2 H 
— 2tmix tioistebctm. 034, Richt ofen^tr. 31 1' 
— ilaroline. gt&.lK[tf)oSji Wäschst., N37, Lörthei 
Straße 41 H. ÜL 
— Setil'a, ©äjdjirci iz. Ptätlerei, W 30, L»it> 
potieu:. 4-i 
— Frida, Säfcheoertries', S03& Eimer Str. 121 
•— Wally, •Sirlitlpitcriit, Gharlattenbmg. @iol 
munntir. G4 III 
— Anna.geb. 'tcpSuii, ’&.O112 Juni'tr 2.1 II 
— Slmolii, Ei»., fflcigni cp, ,vticliid;ltr. 30 L 
— Slmti. ’Sm, N6& 'jiajwlaßee 8 II. IV. 
— Biuia, i!5la., Gbarlotteuüg.. fiSrinilr. 30 IL 
— Slntta, gel>. Sto.&mamt, SB»., IStjattoUinSn;. 
Lofjmcijerjtr. 10. 
■— Siugmif, uvm., 0:14, as«timi[ir. 3 IV. 
— Veitha. geb. Michael, tii», XXV 40, iHeiaj ■ 
tu'.21'« 3 Untg. 
— Gtara, geb. Lob-da«, tilu., Maiiends, StOB’ 
bcetm'ir. 13 UIi. Enlg. 
<— Slitabcts). geb. Unaubel. Ww., C^uIoitc.tEitrf, 
Sophie GTjarloilc-Eir. ‘-7. 
— Clifr, Wm.. X .1 (Soilniftr 7J. 
— K-iitie.Hjb.ffroIlÄlo.. S 37,ül«ll(iBicr£lt.2-"lI 
— fcmitie, geb. LscLr.Ww, ü 112, 2iaue;tr.l I\ 
— Gnmit, S-u, Schoncbi. Sebim'lr. 17. 
— Frieda, Sä), ÜichlrnBirir, Holiciischönhausene. 
Einige 4U ir. (,'OU Wilhelms Berg). 
— .^einteile, !Eto.. Schöuebg., illimBraniiiir. 22 
Fritbeitait). 
— a, 23m, NOl-i. SSL gnat[uitetStr.3.4in 
— Jotannt, gib. Sijtif, Lw, X 39, 3!cinidcn 
boret 6 k. 19 II. 
— Sud?, 23m., 0112, Ctbesscr Str. 30 H. III. 
— üui'c, Stu, Schwargendf.. flirdiitr. 2 L 
— Mirie grb.iüogliliki. Äw.. V/ 3v.Luitpoldiir.43 
— üUarir, 32 in, Sbarloltenbg, GaisSr. 5 IL 
— Maria, £3iv., Sll, TrcSbcncr Str. 52. 63. 
— Watilde, geb. Hühntops, Eiiv» 0112, Dient 
SHa'ui- otur 18 H. IH. 
— Miiiua.Wi», lil)ariotUn6(|.. CäuaßrütfeiSirSO- 
— PmiIi»e.Ww.. 011.'. Siünfitr'ciSIrSU.Ettig. 
— Paulin?, JSi».. Sä», Prinzenallee 4. IlL 
— Paiiline, geb. $emuib, S», SO 33, äSiaugeV 
ftratze 67 t 
— Slofaiic, 53lv„ S!e,iliy. Slfiornslr. 30 Enlg'. 
— Lovhit.Ws., S äl.CraniraBuraerSb. 10.41 II 
— Dilloiia, SESi», ©djönc&j., Bahnlir. 15. 
Marie, #e6. Klirniann, ffio., ütstarrerttjbfa. 
Charlottenbg» flmjcriu Aiigusle-AIIee AI Enlg. 
T. •i.'il'i. 781. 
6»mmetftfbt j.». Sommnfeld. 
— illircb, Dr. äljftft- Straf, Sharloitenkg, Kirche 
ftiLtzc ll>. 20. 
— OLkar, Bäcker, 0112, EdjanttoeBcrltr. 4 H. I 
— Pau>. BadnwLrt., llharwllenbg., ßm|cr Fmd- 
rich-SIr. 4’1 
»- 6:nitt.5)u^6in!i.,?!eiifööii^io5rafitflr.2SH.Enlg. 
— Hermann, ülnch- ir, 'l’opicrl)51fi., W3U, (Sie- 
bitiililr. BO T. L,w. 7830. Wohn. Nr. 49. 
— & Ofimr, C., Buch- u. Papicrhdlfl.. \V 30. 
flljjfijäuierflr. 13 Enlg. T. Nldf. 2J39. Jnh. 
C. Sommerleldt. 
— Panl. Srcber,^batloilcn6g, QVciiBurflerSIr. 3. 
— Sliillicliu,(Sigciitüm 0.-il.3otiibovtetSlt21E 
— Rriiii3,(£ifcn8.Si6aifiL.03J,i,ienic!nEtr5,;H.T 
— Silbers,!ioimrt.NW 2l.33al6cn!erftr.OiI Enlg 
— fiiiO. Genoffen'ch. Setr, Silntctäu}., iliiijct. 
al'ce 181 Gh. Hf. 
— Sruit, Giüiilramhdlz. S 53. Schlienmnnsir. 10. 
— ti., Gürtler, SOS6, Wiener £lr. 7 IV. 
— Gtii, Ob. Ingen., l£l;arlotltii0g, Eophic 
Glicrrlot c@hr. 67. 68 T. Willi. '.713. 
— Slujuit ffiaitfiit., S 51, Hasenhcide 48 IV. 
— E., Raufn.. NW23,51er1S6mger6tL24, jiehr 
Herrianii SBorchubt. 
— Emil, ilaufni.. W 57 Bülaropr. 69 XU, flehe 
SRe$e(et & Suntmtifclbt. 
— Erich, Äaufm., Lichlenbz., i£mram5ü6el<r Sir 
Str. 2 iPoir 8inmme!i6ii.L 
~ Ctio, fflaufet, N053, Hufelandslr. 46 HL 
— Paul H,, Raufm, 6d?5nt6g., @li«ftr. 4 HL 
tPoil fiikiitianjL 
— Eiezsried. iCanha, ffüertottroBg., Fritfche- 
ftraße 6t IX Wich. Till. 
— H-rmwm. Rilteer, N113, B. 
— iStnft, Uotftir., Seaön». Lichikniab«! Bit 87 
— Hugs. Kanter. Olia Sfjatr Str. 48. 
— M»L iDiaare^. Ehrrloitenbg^ Lkrchsir. 17IX. 
SontmetfclbfP.toaurtt 0112.2:rld,aai'c£tr.7. 
— Paul. Maurer,X31. Gimucmittber Str. 7« 11 
— Karl. illauniiioU £» W 6, Oivrowstr. l'O 1L 
— yrniiLiiii. Cbif iL, NO 18, Lc. grantfniter 
Straße E>7 Cnfg 
— lluri. Nedakt, LchSnekg, Gruiiewaldstr.M M 
r. MtM. f'7u. 
— SuliitJ. 3ti:ilier, 034, Menieler Str. 4", I- E 
— Gmil, üiohrl^g., jleulcto,yciuc'lL 14 H. Enlg 
— Aliied. 5cf)ioiier, N 20. stolemritr. 27. 
— Karl. Sdjlof;cr, 3Ieufo(lH» lia.ict Friedrich- 
Straße 111». 
— ff, Schncidermsir^ s. D, N37, echtoeücr 
Strafe 28». 
— Quilau, Schneller, NC5, 9at'".t5iir. IIII.IL 
!— Emil, Schnlini, iN 0üo. tilrei 3uialbcr Str. 40 
— 6ufta». SchuhmmUr. N.'ll, üBolna er 21c b. 
— 3!ob<rt, Stereotypem, Oll-', ’Jtiräetbani.nv 
ftratze 19. 
i - Hermami.Tüchler t'ürieivcfjöii'-iiairn Kä>hestr.3 
toi. Scrfrailr, .x 65. Ciawiur..-) 11. 
— ihr.esc, Aqentnr aller Vlit. X W21, Dait 
ntunicr Str. 1 II. T. Mb. 7U7.X 
— Vinit. fle.i. Slolt, Sitlraätterii:, SchöiieBjj. 
Slu&eiimudiiir. 3 IL IL 
— 3ij, geb Säger, v.uSüe’Tctin, C51, Gips 
f:roi;a 27 Erdg-, 
— Sutfe, 35aimiitetKe5aertoto, Echöncbg., Stiim 
kilbvltr. 7. 
— Ldii. (itb Riebe. £6. BliestiLzriww., C 54, 
üiiiiinlir. 72 BC 
— $!i!tuiler5odjb.li<amtiit,X\V2I.etroiu,lr.25II 
— SIniue, flet*. ©intoir, Riau, (Sc. Hasrat 
Ghartoiten6.i» Stemelai 3 X Sleinpl. 13581 
— Clara, üeb Hickcndiir>s. ItauimSlcUi, W ^0. 
filjübnnleriir. 12. 
— Man ’ii, 8t&. itüblhorn, Martenverläuiecin. 
Pa"kow. lalilr. 11 Ente 
— Ball», grl, Rentiere, WjaitotlcnSiufl, WaL 
Htauc :’b‘ II. 
— ?n.cr!:i’c SBto, NW23, RfenSButger ck. 24 
ISlara, Siu„ Nötf, Milasir. 1 111. 
— 2ut|e, urb. Dechat. Ww. SO 3-3. Falikensteiu 
flrafie 3ii I. 
— Marie. L-w, 031, Sljaerür. 12 IV. 
3oaunerguth & Aaobner, Holzlidlu. 
t!darIot»'i>bg.2.BIeibt eaflr.17 T Siiinpl.10045 
[BK ReichLdk. Quolla.] Jnh. HanS Somntet' 
(litt i ii. Sintbai! ütidiner. 
Sowracrnutft. Hang. staufnt., W16, itnriirileiv 
bainm 43 IL T Etcnpl. 1371 s. eoctrairsw 
& Alchner. 
— Msred. Sl(j. ii. Baura! «. D., XV16, Kur 
fürienbaumi 51 Zwg. T Stclupl.4973, »icljc 
Untier & Soll 
— SuDWft Jlauiai, W15, Cltuact Platz 8 IL 
T. eteinpf. 1205. 
— Cäcilie, geb. Smnmtrgutlr, Rentiere. W16, 
Olwaer Platz 8 II. T. SIcinpL 1205. 
rdnimtrSuff. Fritz, Konditor, SO 18, Elisabeth 
ttmtie 6H IL 
— Anna. ffilu., SZniüm, 23ilmcr66fv ÄatHcuhct 
Straße 2» Ul (Po[t Halemee). 
soutmtritf, Hermanir. yeidjncr, SW 68, Alte 
Salobftr. 7 UL 
BoutÄtrim, Cäsar, Äanfor., Sl-ülitz, Bis 
mardflr. 07 L 
ZLmmeri'iiss. Friedrich. Vanlbeamk., Ireploto, 
Scheiblen'tr. 26 Enlg; (Polt yaitm[chtilcnBi«g). 
— Johanna Ww., Ulealüriti, Tonciustr. 39. 40. 
Semmttiamti. Lrinnch. Qetinr, Lilchholz, Pa{t» 
toallcr Sir. 69. 
i— Otto, Hoirat, Lichters., Albrechtstr. 7a L 
Somraerfoni.ftauS Artiit.X 24. Eljäff er Str.24 II. 
— 8iani, Balinarb, W57, Culmstr. 2 > H. Zwg. 
— Idols, BanIkuchhÄt., Niedevchonhausm, Tre«. 
forosit 1. 
— Ferdinand, Böttcher, 8033. 33ratt'’cl[!r 62. 
— tieotg, Giflcntünt^ Lichlenbg., Frantssrler 
«fite 161 E. 
— k^ritz, Dizeseldweiel, 8XV2g, Koyischitr. 3 XI. 
Erml. Rauhn ,0112, Ludwig Lebmanir-Slr 11. 
— Karl Sinnier, NO 18, PaUsudenstr. 25H. Enlg 
Mechanik., KO18, FriedrichSberqer Str.21IX^. 
— Georq, Rentier, Karlshorst. Gundclfiugeiicr 
Strafe 6 E. 
— Georg, Tischler, 654. Joachimstr. lla H. IV 
— Anna. SBttinttiii, Ltchteirbg., grantfitrlec Mee 
Sie. 113. 1. Slnfst. IL 
— Seschö. Schonedg., Erdmannstr. 10 IL 
— l£mmn, SSiu., Pankow, Brenneistr. 4. 
3oramcr(ab. Konrad, Former, N 20,3üIit6trElri. 
— itarl, Mechain!., N65, Clatoiitr. 28 UL 
— Wilhelm. Pol. WachlmstQ, 0112, Sonntag- 
fttatje 21 a IL 
Zom«rrladr,Panl,Schlaffer,3023,Lumyftr.3KV, 
— Anna. geb. Borchert, ititrmallmn, NO lb, 
UL Rrmtliarier Str 23. 24. 
— Luise. SBw, X5S. Schönbauler 8nteel28al\ 
ummtttobl, @torg, gltlfchermstc, SO 43, 
Neu» fieulgitr. 82 IL 
Baamirrtititr, Louis, BSitr, Bjarlolfmlmrg, 
PestalozMr. 71. 
— Sririiitft, ®anl6caml, NeuköIil,Aiizmgn>d«- 
slratze 20 UL 
ommcrlat r, Heuiiich. i'antbeoml.. b\\ 4, 
Kaxbachi». 9, 2. 'Jlufj. IlL T. Ljw. 9314. 
Georg, ÄerlagSbuchhdt. Friedenau, Siäiaattf- 
slraße 8 11,1. A!>. Bodeuburq. 
F. Sommorlatte, Hol, earbeitunzS- und 
ßit&lioöeitfbrl. 'L-r»ti>ch!ere!,L!,iiic!'.!ee, tiitslnc 
Slüoli-Sir. 131 T. 291 u. G- 6. W»!>ii. Itnt- 
belbof, votonollernfor 0 1 T. Eudring 421 
'I'jiiI ffiiit rfjeiber.ilail'iliotit.Si cntiteiit'ttJI 
Oleoij,‘Weijastil.,017, öödifcvitr. 32 IlL 
IBiUi), üVechait t, Nenkölln, Hobrechl^tr. 43. 
ifarl. Ccler, Stcjliv, Lunthentr. 10. 
Rucdinli, lücüliter, Sichlers., Paraltcl[tr-26 E 
— li'inilian, Schneider, XV 57, isrobcnitr. 13 1. 
— ül'tiuiie. Llumenhdlg, Charlottcnbz, Lerlixci 
Strafe liii'.. 
— Srclc, lief]in. XXV6, Marienstr. 11 H. IL 
— Siaric, neb. L.hmami. i.-e, Nenkoll», Liun, 
®ann-Sli. 17. l,n J. 
Sommcrmaim. nriir... , leischermstr., 034,3»i' 
hagener Sir. 38 T. Jlöii 1J-U. 
comincrmcier. Friedrich. Gigcmüm., SleuTöHii, 
Pannier'tr. 28 II. E. 
— G, Jtaii'in. Rarl-ihoiit, Iiaticufeliitr. Ii L 
— Adol', Tuchler, Nv\ 21, l-ngwallerStl.lüII 
Sommermctier, Ewald, 8liiotl;«ter, X xX 21. 
2ui milr. 1A 
— SB.l'icInt, Giaentüm,, OSerschöneweide, Suiten- 
strafe 10 Enlg. E. 
— Erich. Ciijtub. SchLPi, ütchieuög, Friedrich, 
ftraüc 51 11. III. 
— Max. Former. N 1. Dijabethkirchstr. 7. 
— Sugu'i. Cbeiiitqcn., üludow, ÄanaHr., Hart' 
mann'schej Hans II. 
— 3it iu5, Dr.nhil, PharnS-Berlag. Panlow. 
Killielct Jtul C'SIr. 5 Zwg. 
— Rtan;, iJicönll., ‘SilmerSbl, SlitgttilaBr. 21 Gb 
— Georg, UIjtnt., 034. (Sbrtllj'tr. 4 Enlg. 
SommcrSber^, Franz. Dr. med, Frauen- u. 
Kinderarzi. LilmerSds., itonitanyr Str. 9 
T Pszb. 8731, 10-11. 6-ti. 
Sommers diuü, 'Vaui, Architekt, Steglitz, Stephan- 
firnür 2J III. iPoit Südeade). 
Heinrich, FieOcbermitr- Panloto, Florastr. 43. 
Sommcrfiorff, Cito. Schanlpieler a. Scilinrt 
«.chiaipicllmu?, XV8, Zanbenjtr. 41. 46 11 
T. Sir. 6203. 
Soiumertotttf, August, Hüttendirekt., Charlotten- 
barg, La^ernallee 48 Erdg. T 'Bill;. 254. 
— Ella, geb. üacsler, bw. Konteradmiral.8«l>Ien- 
dors. Spaubaa« Str. 16 T. 13Ü0 [BK 
Dealside i8L], 
Sautmcci) Kuitarr, Gemüsehdlg-, K37. Gtra6 
bnrger Str. 17 Untg. 
Soraratiawmer. F-rrebrich. fiau|tiL, N31, Ber> 
noner Str. 95 L 
— 2lieo5or.@dinljmm[lr,Si:i6,Qiannee[lr.36Erdg. 
— Elise, üläljemi, 017, Am Ostbahnhos 0 L 
Somnil}. 6a. 1, Ziitbler, $reptom, Baumschulen, 
straße 88 H. Erdg. «Post Banmfchulenmej). 
— Eduard. IiiiS tc OM.gtanllaitet Ällre iloOIY. 
— Karl, IranipodarB., Friedenmi. fiaiierallee 84- 
— AgneS, PensionStnhccheri». XV 35, Lützon>jtr.k0 
IlL E T. illlbf. 1051 [BK Dr-Ld. St, MR03. 
ilraße 66]. 
SoutogUttit, Paul, finnfci., XV16, itaifcraOei £05 
X P|jl>. 1435, t Max Sfcnber & So. 
Bowotif, Ludmilla. SiUoria • Schwester^ichien 
Berg, Hauptstr. 7 iPoit 81ummtl86g.f. 
Sompluhn. Sialiemar. Ikausm., Pankol», Flora- 
Itratze 20. 21 II. Erdg. 
Somtey,61emcti,fi(mim.,0l7, MlerlbotferStr 
!)!l 64 IL 
Somjte, F., Gemüse' dh., C25, Mmizklr. 2L 
Somifcr, Clara. geb. Schiele, Uirioautrt 
Schöneberg, Sleae SIeimne;ftr. 1 IL 
Sonden, Richard, SetRch. SJeamt, NO 55, Saflctv 
bürget Sir. 1 Gb. L 
sonber. Friedrich, Äanklasscnboie, X53, Fran- 
trtfijflr. 46. 
— Otto, Fonnct, X39, Sparrstr. 14 IL 
— Edwin, Kellner, HO 65, 2an;iger Sir. 62 in 
— Gatt Ob.Poiischaün.,017 Slralaueiilßec3l b 
— Billjeim, Schlaffer, N. 9, ti.n)o»ii- Glr. 21IV 
— Ctto,Scmdj.CB.3nip:tt.,itrieociiiiu.3toideitt.ii 
— Margarete, Frl, äläljcritt, N37, SchCnhausei 
Allee 261>. 
S3it&ttOue.PeLSiit5'cr.034,~raii(iar!crüIBee28 
sonberhoif, 6eorg,(liasto., N XV 87. Sttt-Moabit43 
— i!arl,Ob.PoIljchajsn.,KXX S7,‘Jm»Ulioa6U43l\ 
Fritz. GditoliiV, X XV 87.616erfeli)ci@ir.4 GIl.IX' 
— Wilhelm Sonderhofl, vereidet. öffcnll 
Bieget u. Messer n iörennniathdlg., XSil 
Feiinstr. 22--2J. T Hansa U72. [BK Tcntjchl 
Sauf, Depl. X, Postscheck 2346.1], Wohn. 
X 39, legetet Str. 41 IL T. 
Wllhelmme.Ww.. -S W 87, All-MoaBit61 H. IV, 
Sanbertanb, Tlica, Dentistin, X04J, George» 
iirchplas 26 Erdg. 
Sonbtrmatra, 3o:ietuie8, Etjcnb. Schaffn. 
tfljetloilmBg, Saiitfrlmaiinllt; 40IV. 
— Erich. Fabriwes, 017, MSHleirs,r.S1s LCp. 
T Sgft 28U2, t Echoe- & Sonbertnaim. 
— Wilhelm, Fabrlde»., 034. Warichankr €tt 
Nr. 00 L E. CP. X 311er. 3346. 
SottSaimum, Vl'fteb, itanim., 2rcp:om. GchctB« 
leiiltQBe 20 IlL ('lion iBaumsdiuleniocg). 
— iuij Äaler. XW, Lieleitflr. 10. 
— Giml.Srtnufpiet, W30 ;'t:Ibro:.nerS(r. 14HT." 
T. l’rf 1511. 
SlDoü, Ifiomeh u. fa.ifni.. Heiler, Friedenan, 
Inun.iSdr. 3 
fficori C.ei loilfoKlwir,Ftivbenait,Kaiseralle» 
2Ii. 114 IIJ III. 
— Be.i 11 i'.rb i.'Vioiiuguimmiiriigctiit.XWai, 
P^l- -oller Str. ri. 
— G, Pueriler', XV53, JtiiicuSliurqer Sir. 33. 
— Eli e, Siei liere, h(J31, Hoifmamuir. 17a. 
— Sfi na, Schneide,m. X W2.1, Vessingstr. 41 Gh. 
— Anita, ti-u, 0112 Cdeotr. 9. 
— Siiiiu. geb. itoni.i, Sro, XOSR Allew- 
ilriner Sir 20 III. 
a. Sonder». En,en. 3n»in., Charlottenbg.. Kais« 
Friiörich-SIt. 11 III. 
Lina.2ivl.2nqww..EH»rlolIe„bg.TaloanIs!r.S. 
Socaberov, Herma»».">el,.LS.Ia»,zral,SenatS. 
Präsident, SW II, fllembeerrnix ül III. 
— Elli. Dr. phil., Lehrerin, XV 3>1, Sleae ©intet« 
le'ii'ir. P5 IIL 
— 3cmil), Ww.. Schönebg., Cranachslr. 39.40IL 
(t'O'l iTtie5cnan). 
-onderop-, Johanna. SiiroirCicin., SchöneBg^ 
©oljeniricdBerg'ir. 7. 
5i)Hbet3, S.onsm, Steglitz, HakSkeslr. 21 
(Pö't SiiitiOcl, t. Förster & Lindner. 
— Siat,2clci!rJtieomt,jlcu(öan,Ra!itr5rieWd6. 
Slraiie 42 IlL 
HotiSeräfmitfett. War, Bnchhdl., CharlottenB», 
Saitlftr. 12S Ob. I. T. SttiupL 13247. 
— El,e. itunflffopterei, Eharlotienburg. Kautfi«. 
_ 128 Ob. 1. T SiempL 13247. 
Sonberrorge, Ludwig, Viicnb. Landmesser, Fite* 
dfnau. Ißatjtnet Sir. GDI. 
— Clara, !En>.. Schöuebg.. Hauptstr. 167. 
— U. Wm.. N 39, Spreiiiielitr. 12 tL Erdg. 
-Sndcrup. 33, Fuhrgelch.. XV 67. Aorckjtr. 35. 
»uitai>,MetaIIari?.,Maiiendf.^!anrwitzerStr.SL 
Sonbfitimer, Äustav, SantbcamL, giieienen, 
$eliletur. i, 
— 5rio,etäai.Uehrcr.<öarlolfenbg,!nolmoiftti6 
— ®lifft®cmet6e:e(|tenn, Charlotienba.WaiSstr. 
illr. 27 11. 
ronbleB.it,  Thcrese, Rentiere, Friedena» Rheiw- 
flanür. 17. 
Sonbtowlli Nchfl.. Martin. Papier- u. Spiel, 
wrbdlg. N31. Sminnnänbet Str. 94 Ente 
Siti). Marie TaBBert. 
aootbfcit, Gart, Posibnamt.. SO36. Tottbuff« 
User 6. 
Sotticft. Garl, 08. Poslschaffn. a. D„ Neukölq, 
tetcauiedsti. 3 ULL 
Sonetts, Siatalia, jeB. flipanotmra, Frau. 
X XVö2. Ealvmstr. 3. H. Erdg. 
sottstf. Willi, Zulchneid.. 034, tiu6enerSto.l2L 
Süniug, Anna,Piwattere.Schmargendf, Helge«. 
laniiir. 1. 2. 
Sont fflcuiio. Erpedietrk, 5f 37, ThorineiSIr. 49 Jt. 
— Ernst, Schneider, X:17, SionSIirchnr. 6211. K 
Ernst.Tijchllt. > 68,GüttämalberSk29 H.11L 
3«nrr,'fiiII;eIm.Satfiie<f.,N XV 6'3BUSnadei®tt4(X 
MattheA, 6!eli. Negistrat. i itnegeniaist^ 
J» W 87, Elderfelder Sir. 13 1. 
— Emma. fiib. Küllmaiw, S»., 034, Kochhaim« 
(Irafje 3J H. 1IL 
— Henri eile. geb. Sott 33to,XW 6, Lehither Str, 
Sir. 4B IL 
Socitfc, Johanne«. Maler, Charlottenbg, Goethe» 
strahl 28. 29 IL L 
— Eduard.OBerleuln., Sch5ueBj|.,jhtfileintrSlt.8. 
— Friedrich,Schneiöcr,0 34, PelerSBiirgerSlr.64» 
— öuili, vw.Apothel,Ä!ilmersd! .Main,er Sir. 18. 
— Luise, geb. ,'iöllnrr, Gigciiluin., CharloiieuBg, 
Eüslruier Glmijc 13 L E (i'o t HatenjeeJ 
T Steinol. 4914. 
— 05a, illnheiiii. 017. Slrataner Allee 31 a. 
5.H. E. Sonkaen Zw6lE^ULeder!aBBucg , 
Berlin, London, Jiüclocri.dj.Süto,X W1 
Hnirv den Linden 50. 51 T. °;r., £557 [BK], 
3mm, Bruno Si!„ Fabn.. liljnrloticubj., 23aigitr.a 
Eidg. T. Steins L 12143. >. Sonn & Sommer; 
— x’lngnil, »blichet, XV 67, ©leinmegftt. 22 11. L 
— (äuiliui, Lademitr., SO36, Lohm5hlcnstr. 36. 
— Saloinoii Lehrer, GIjiitloltenBg, Schillerstt. 
Nr. 4 Gh. Zwg. 
— Thoodor Sonn, Nahmen- u. LnxiiSpapier» . 
Theodor Sonn 
vrhdlg. en gtoS. SXVU1, Lankwitzstraße 8 
T.!Hlbi.4813|BKSeutfchePf.,Po[t|(<iedL9440J. • 
— Joict.Stra&eub.M eamt,N XV2L tialdcnsetilr.9. 
— Franz, Sa|elberfer, W 30, tiloltzstrafee 26 IL 
X firf. 680». 
Sonn St Sommer, AäschejBrk., Svez. Ober» 
Hemden. Nacht- u. Sporthemden, N 89, öericht* 
stiaSe 23 T Übn.9241. Snb. Bruno B. Sonn. 
— Minna, Ww., UieulöUn. PrinzHandieiq-Str.8.-> 
=»nna6tttb, Eomrab, LickermstL. XW 6. Lehrt« - 
Strafte 40a IV. 
— Enist.BahiiarB.,0112FronprinMstrL7.88IL^
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.