Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1919 (Public Domain)

Seele 
— 265! 
■jyae^JUHsrgaTOPK 
Seeliger 
XcII I. 
Seele, i»eorg, Monteur, A Uu5, itirciinSbctger 
®»iot« i II. 
— Georg, ReichSblbeamt.. Dohlcm, Hertsurlhslt. 
Nr. 7 (1 oll Siidjterf. I. 
— Hie* Schlosser, !eqeI,SchSn:berger§Ir,l2a7II, 
— Carl, Schmied, Ü31, fvClirWfliner Sir. 1-1 N 
— 4ietmann.@djml:b,91cutönti,6m:«£tt lü.'> 1C6I 
— Eduard, Sdjul'm.. NO 43, 'Kcfcurrilr. II. 
— C8!ar, Schuhm.. O 17, Am Osidahnhos 20 Hl. 
— Gmil. @laM|etr.,l£Iinrloticn6n.. <5)a unmstr. 1! 
— Nndoll, Tapez., N1I.1, SJin'möet Glr. 19 
-— Gustav, Tvdjlrt, N06>, Ctnblüii8lv"lr. 25 Oll. 
— ffl., Gißintümeriu, OB, ^SelPrJBtirflCi'Sir.i6E. 
— Hulda, Glgmtüm., V3-1, SSttciibmgtt Sh 
Nr. lii E 
— flllaric, Frau, N58, füoprelnUce II. 
— ilugiislt, geb. fltiespe, Hanbeissr., SO33, 
EStliyer Stt. 70 1L 
— Hedwi.i. geb. MM, Modistin, Schinebg.,Pete> 
!3ild)er-Slr. 10 ITC. (Host firicbcitait). 
— $larl!)o,gtb.S[l'iimM,jl(il)ttin.Mi>6,iItiiVti.ROII 
— Bimn. geb. LateeZziwrii, Prioaiicre, SB'J, 
Halciil-fide 65 II. I. 
— Gliie, Siro., NW23, GlaudiuSftr 4 Oll. XU 
— Cmraa, ®ra„ HO 36, SauRger Sir. 13IV! 
— SJIarir, v w„ 031, .('atiiburgln. 29. 
ßtcfcifr,5Riiboll,$cmbel6m.. N 6 A'iitnd,crSlr.41 
— Paul, Lithograph, N W87, Jaginvitr. 25. 
— Cllbetl, 'Coritcr, N 39, SBiUSenomstr. IV. 
— Ciml, Seigolb., N \\ 6, Itnippur. 11 11L 
— ütmn,"cl’.Gloüc.roilicriit. N HI.Aitet'ti 112 m 
— Klara. Mhetin, S -0, Rreienroalbct Stt. 6. 
— Hcbmig, PolomentroiljMtm., NWS7, ^ofloro 
ftn-’-e jh T, Mb. 3181, |. Fritz Pieisch 
nimm Nach!. 
6telelii, Karl. Brauer, Pankow Binz^Ir. 8 III 
6ceitirnmi,Fiicbiich,Gi|cn&iut., N 39,Jliani[choU' 
lltniic 1. 
— Heimmin. Geh, Kanzl. Setr., Tahlem, Allen 
stein ir. GG L Vlii’i tiiditcxl.) 
— üRotiv, itaufm., N065, !UinunSBergcrSlr.55 
— Gi'n', iturreftor. Erijöiiet'fl., ori'j liciitci-Slr.lii. 
— ’Ji'aller, Reimer, FiieSenan, SaimuS'.r.32 II 
Ccclcit, Fritz, CB. Jn'peki, a. Lefiinfl-II/ßt., A 4 
Jiwalideniir. R4 K 
Crctcnbmbcr, Georg, SlpotljctcnBef.. Clwr 
lottcti6g.,Ccibniiiir. 1(.61L E. Cp.T.4silt).121 
0—1, j. Ftiebrich Silliclm-Vipotlicle liliu. 
— Karl, Manier, 0112, Holteiur. 20. 20a IIL 
— Gmil.'Vrioa.icr, CEtinrlolicitbfl., SEBi clcöcitsir. 12. 
— Herminn, Rechn. Rat, MY21, Cl.'ciiburgc, 
Sitafec 3 IL 
—  Gti.1i,  Schlosser, N20 Kolonieslr. 63 IV 
— .(-emitaim, Schloßet, MV 6 Pntlitzstr.4 8.1 
— Oertnib. ,'tl., XW5, Siephanitr. 68 L 
Bfclcnüroitbl Margarete, Frl., Putzn,ach,, W35, 
stuilf'rftenitr. 147. 
— Paiiiiiie, geb. Klettke, ÜSto, N20, Schweden 
strafte 16. 
Gecltnfrrmib.OIga. Sudilidt., N37,2ollum[lr.l6 
6cc(eiiftrana, Mar, S.etlmach., 034. flönigf' 
lerget Sir. 12 U. II, 
Bttlcr. Cito, Äuchbruckerel ii. Pavlerhbl., Schöne 
der». Ikolouncnitr. 52 T. Itri. t)75ä. 
— Beeler & Cohn, SamenmäntelfBrl en grof, 
CjBort, W8, itionmftr 50—52. T. 8674 
«üb UG75 (Wlldietf-Älo. 897). Jnh SJIob. 
ScelttCp., Giigcn $reifu6 u. (Eugen HiKtjthot. 
— Rob., Rabtl.. ädjlcnbl., Lesstngstr. 11 E Cp, 
T. 1091, Secier & Cohn. 
— Hermann, HauSbien., 019, Scharrcnitr. 16IV. 
— Wilhelm, Stnufm., iNO Gi, Viellitr. 82 IV. 
~ Johann. Ätaftmegettiüht., Neulilln, Schiller 
promenabe 6 H. L 
— Kbolf, Lyzeallehrcr, Niulilln, Hermannslr. 
Kr.2M II. £ 2-6. 
— Lubwig.'Neh.'SIechn.Rat, Friedenau, DelieS- 
leimtt Sir. 217 IL 
— Moritz, StfiriftsteO, fflilmctJbotf, Stanbe» 
turgi-che Sir. 88. 
— Eu-icnlc, geb. Alpobln, Riau Just. E7at. SBII* 
merfll., V«nb:iiburgische Stt 36 Oh. Erdg. 
T Pfzb. 62G5. 
— Bbatiotle. wiffenschafll. Lehrerin, JJcutäHn. 
Hrimannilr. 264 1L 
— üauliiit, "So., 0112, Simon Dach-Str. 18. 
Skklrrl, Han« Dr. mod„ «iNiteitzaizi, ÜWU. 
Echlimaiinsir. 20—22, Nervenllinik. 
— Hermaiiii, Laiibger. ffibelL, ttljnrlolienbg., 
Windscheiblir. 81 11 
— 8boI|, 'Scrlmstr., K31, Pulbusscr Sir. 4. 
Wilhrlm. stamm., N113, Ecclclott Stt. 
J!r. 23 L 
W. ßoolhof * HanakoweM, Ele/Ii 
Licht. 11. KraUanlagen, 64. jldecilr. 14. 16 
T. Sltn. S841 Jnd. äiillhtlm Seellios. 
Beelljof, Wilhelm, Blcltrotechnll., Ä 64, Brunnen' 
tiratze 185 11L Tiübn. b840, |. W. Seelho> i 
Hanakoorii. 
— Emil, foe'ana. Ouflel., NXV 40, Sehrlct @tt.8UL 
— Otto, Stfibt ve m, .N065, ifflinfftr. 12 111 
-» Reinholb, ©chndbetmlttv ü 20, ffliclcnfljaltr 
©trage 10. 
— I>ranz, Werkmstr. Charlolleiib».. Echlüterktr.70. 
kcclhLftr.Wilh., Schlöffet, K 31, SruniicnlttSSJ. 
Scclliofi, 8lliitb,itnüci.bole,N v 4u,^ch,ier«lrn 
— Heinrich, fiaffenbote, Woü, Hinict - er Katho 
liiiijcu sirciie I. 
— Fritz, Änlicher, Neukölln, ZhomaSflr. 6. 7 II 
— Paul, l'eljier, W 67, üRaiill.inflr. 11. I. Ging, 
— (miiio, Eltofii-nteinigtt, SO33, Wrangel. 
fitni'.t 101 II. ]L 
'crlliorft, Fritz. Cß. Jn,iki>., SdjöiicBj., Mühlen 
Krade 6 L T. Vilbf. 3300. 
Btellg, I. o. Selig. 
— Q^org Soollgr, Mgtnlurgc[ch., SW PS, 
Schützcnilr. JI4 I. T. ßlr. 7303. 
— Jnilua Eeollg, Agentur, tiW 47. Hagcl 
berget Sir. 10 II. T. Strf. 672. 
— ütlfrcb, Dr., Spej. Sltji f. ffranciifraitll'. u ©£■ 
bnrtSh., W6'i,T(incnijicnstt.7 £ T.ZleinpI.4G0-', 
460.1. U—11. 4V3—G. SolclOit oiniiaidin. :i 
GntBinb. willst, 
Louis, Dr. rned.. pr. Arzt, SJciitlOii, Jtoilci 
f\tiebrirfi<Slr. ßü I T 7iW. —10, 4-6 
Paul, Dr. mvd„ AnstaltSarzI, SW2't, Steg. 
miinbS Hol 13 III. T. t'iniva äffiö. 
— ilatl, Badnatb.. 0112. Simon Dach-Str30 HI 
— ülrtlnir, Banlbeamt., W 30, Schwäbische Sir. 10. 
— UltfoiiS, äJniKootiics)., 53ilmei56|„ ftalhnrlnei'- 
|lm[;c 27 ITT. E >Post C'alenlet) T. lllilb. 3-7, 
Sigbrrt, SamiiciiM-, Direkt, b. KiilmerSb;. 
$ciraiit3il)eing(iiV.'t.(5!.,lSiImcr5b’..!tutmt(tcn' 
bannn 160 IV. ('Host Halcnleei T Uhlb. 1CM 
(Eurl. SSramt., N\V 6, iL'iaricuflr. 14. 
Toni. Beaml, Sempelhof, öiiiigbnljnftr. 17. 
Filtz Soe'l?, 31nlcnlCtf.,W8, Slvonen(tr..!6 
T. Vjlr. »167 |BK Site. Sei.]. Wohn. Wil- 
mctfbl., Siii?biiriiv‘r Sir. 12 T. Pszb. 419. 
Ismar Boellg, iUu entbrl.. W 30, L.ndaliet 
Gtrnfie i. 6 Zwg, T. V,w. 9118. 4—6. 
Friedrich, Buchhalt., W 67, Bülomsir. 75. 
Slbolf. Samen*. Vackstsch* u. ilinbnfonfell. 
62, ÄIo!lcr|tr. 20 I. T. Ztr. 0816. Wohn 
N0 's>, fiu|el'iibi:r. 5 III. 
©., Drehet, N39. Siüciftr. 12. 
•tont. Drogist. S1120, D:anien(lr. 21 Eilig. 
SSalbontar, (£u>rbiettt, 0112, Eciimeftr. 1.2 II 
Leopold Sooll3r, lionbSimillrr, SilractSbi. 
Ujnrnnblei Sir. 6 11 Cp. T. Plzv. 61350 
8-10. 4-0. 
Ernst Soelljy, Alltage, ttaitoiiclu«« gro?, 
G6ailoltciibg..Sviebiicrflstr.2lCp.T.'Sit!!.4849. 
|BX Deutsche Ak., Pol,'check 9j-7], 
— ®crmann,$anbeI5w„3l(ii;iJenb[.,.^oppcflr.31E 
Panl \janbh?ge'i, 017, Xi’öfictfeftr. 0 L 
S’.iliuJ, fianpitnjiicrcr, N113, Ediönljmiicr 
Allee 107 IIL 
l'tugutt, HanSbien.,031, Stri>bmamistr.l1 H.II. 
ffl'lfjelm Hau!bien., 034, ubclingilt. 16. 
— Soollg & Colin, Hut- 11. Llüyensbr!. 
C2, Bllcho'llr. 2. 3 T. Ztr. 69 [BK]. Jnh. 
Max SSoienberg. 
• Art'mr, vngcn./$ilmcr8M.,Stoitcr))1ot;l6 Gb. 
■ Will,., Juwelier, Sdjnmrgenbf., Neichenhallei 
Straße 7 L 
■ Kurt, Kammerjäger, W 60, Präger Sir. 31.32 
6I1. Erdg. T. U ild. 342. 
• Wilhelm, stafjciilchicil!., ITW21, Wiclefstratz^ 
Nr. 51 I 
■ fflufiao, Kmilhauk, Hauptgekch.. N68, fiosiit' 
5agfnetSti.il  T. II. Glich. N58, Slargurber, 
Eitel [je 19 T, Kbli. 2735. 
SIbolf, Kaiism., N018, Cli'abethslr. 37. 
Sltcr, Itmifm., W 50,  Gulm6athet@lr.il  Erdg. 
Carl, Kaufm., Gljai oltenbg., Sieiititoollr. 2 1 
Cp.T Steinpl.1642,5—7,1.1. G. Dietke Nacht. 
Eugen, «aus«., iRcinidcubf., VtoBiitiilr. 1.0.61. 
Rranj, fflanfm., 0112, Schntnnjebcrltr. 8 1 
E T. stgft. 149.7, f. Gebr. ®. & ,v. Srclig. 
Franz, Jtaufm., Sdjimcbg., Grrmaimstr. 4 n’. 
Georg, flau'm., N065, Prenzlaucr Allee 29. 
Wu!tavKau>m..W!linerSbi.,Deibcrhe!merStrL. 
ieintid;, Jlansm., Stegllg, Lichlcneldcr Stt,36 
L ("floit Eübeubel. 
Karl, Kaulm.. Dahlem, Schweinfnithstr. 68 
('Coft Stpglltz) T ct 687. 
fturt,itait|ra.,W9,Sihcning[tr.4.Cp.T.Ätf.4852, 
I. Lubwig Meyer. 
Otto, flaufm., WilmetSds., Johmm ®cotg- 
Ettafse 6 (Post $nlenfce). 
Philipp. Naufrii.,017.amSchIesischenBahnhot1. 
Rubolt, Itaufm., Neulilln, Nosenstr. 24 H. IIL 
©ügfritb, flaufm.,N4, Jnvalibenstr. 104 Enlg. 
Wilh., flanlni., N 65, Müllerstr. 38s. 38 d. 
üug,ll!,Ktaitwagenf.,kl65.Malplaqiiet>tt.25.26. 
fl atl Sia' tiua jenf üljr., W8, ffiil fielwltt. 6'J Erdg. 
Paul, fiüd|rnm66el|al)tf., KU18, WabmaiiN- 
Iitaße 11 IL - 
ffludap, fiunflhM., W30, Hohenstaufenkr. 8 I 
T. Ujro. 8259, s. flun .laU’it (Snftao Seelig 
Herrmann, itimlt* u. Baulchlolieret. eliemc 
treppen, begr. 1890, SW 68, Hollmannstr. 10 
T. Stol. 7730. «ohn. 'J(i. 9 1 T. 
Alsteb.Kiiticher, Charlotten kg„ Schillerst!, 113. 
kltthur, Dr., tiel tcr, Echönrbg., Ärunewalb- 
flrafie 40 IL T. Uhlb. 4>'»>1. 
Willi, Lebeiarb, 0112, Müggelstr. 21 H. 
Duo, Volomotlclüljr., Charlottendg-, ilnobcIS* 
botffftr. 7 U, 
ocrli,:,(£.,ÜKnletiiini., 0 17, i)(üiid)ct>ctget =lt. N 
T, it.iti. 8115. 8—9. ‘ticlm. JJi'G, Lniembutg!! 
6trni;e 29 II. E T. Mb. 3610. 
— Maler, il'cnlölln, Bergktr. 6Z. 
— Aaltet, Maschinen!'., S \V 63, Holmannsir. 37 
T. Mol. 13.». 
— Gobr. O. & P, Boolig, ffllaidiinfiiHc ti 
Felle, Farben. Vadc en groJ, 0112, Schani 
webetllt. 8 T. fljit. 14U0. (BK. DreSd. fflf. 
$epf.DII„Po(t!dif(JI6620].3nf).^rnn3ScEli|i 
— Albert, Maurer, llicntDlIii, Schieiteslr. 19 III 
— Wilhelm Maurer, üDilmcrSb1., Braiibenbnr> 
gliche Sir. 77. 
— CUo,iüiechiimt.,'W:;0,Starl Schicibtr-Etti Erdg. 
— Hcrmaiin.Metalldrück.,0 ll-'.Pellenkosctstr.l". 
— Sleglrletl Soollg Inliaborln Hui da 
Soollg, Milit 11 Beaiiiiei:-Miitzeusbtk.,li V/52, 
Galuinlic. 4 Enlg. T. Mb. 6081. 
— Friedrich. Db’rlcljter, 02, Bnrgstr. 3 H 
— Philipp Soollgr, Pscrbebdl, fflilmecSbt., 
Sächsische Stt. 42 Krdg. T. Uhld. 5378. 
— Ernst, fol. i’caml., U1J2, Samariieriir. 33II 
— Ibert, Poslanshels., N 31, ‘.'(nlliimer Str. 101 
— 6)n(tau, Poitscha^n., 034, Tilsiter Sir. 71 L 
— 6)., Piivalier, Ni'fl, SRaumcijtr. 22 II. 
— Gmlt, Dr., 'Jledjl.'nnw. v. XMiibgetlchi 1, 71 
ii. III, W 62, Maabcnsir. 35 II. T.Vjra. 2R:‘.v. 
4-5. [BK Dijc. Ars. 11. Mitleid. Cred iQ!.] 
— Willy, Dr. jur., aicrt'tSnnro. 6. l’nnbstct 1 
Wti, Fiiebridi'ir. 160 II. T |{tr. 7691 [BK 
DIreil. b. Tiic. fflef., Depk. firontnstr. 2111 
Voftidjetf 38330] tterttiiUVa-C.aiifi Sonnaüb 
Bohlt. Schüittbj., Bozeuet Str. 41. T.Stif. 8432, 
— Nudoll, Nedalt., NW 87, öiriii'cruscc 2. 
— Sicalticb, Dr., Üicbatt., SW 68,3tinmct|ir.591 
T ;?!r. 46SJ. 
— (TatI, Geh. Negistr. E. b. NcichSbank, Tteglitz. 
•J'cliotl'ir. 12. 
— Wilhelm. Sirgiftrat., 842, Fsnilcuiir. 19 ß'. 
— Hermann, Oleisciib., N05\ fflijleiir, 41 III. 
— l’llcr, rentier, Lichters., fiatlüt. 110 E T. 310. 
— Sliiiinlt, Slemiev, Charlollenbg., SilmciSborsci 
Sitabr .5 IIL E. 
— Alfred, Sattlcrmftr., HJItlettoii, CratttenBittj;« 
Strafe l"i7. 
— Cito, Schsti’nci’, 017, Gofiletflr. 22. 
— Hermann. Schlossetmstr., ä\V 68, HoEtitann 
strafte 9 I. T. 
— SIcitüolb, Sdineiber, N5i,2ol()iiiigei Stt. 11 IL 
— Friedrich, Schneider, äSeifjcrJec, Sencrolftr. 1 
II. Erdg. E 
— Rraii3,Gd)iislirti./I?0ö5,$mijlaucr3inccn('. 
— Paul, Schiislsetz.. SlcnföDn, Gntltr Sit. 94. V, 
— liieuno, Schillimmstr., bege. 1874, N 24, Äugn 
ftrnpe 63 IL L 
— JnuuS, Schuhni., Friedrichs^., Bet!ii!ktS!r.4l! 
— OSkar. Stratzeiib. Schaffn., Lichtenbg., ÜlüDigtt- 
ftrajjc 43. 
— Sicgfneb, Technik., SO 30, Gtaktzstr. 23. 
— & Htllc, St., Tee-Import und Ärotzbdlg.. 
DreSden, „Marie Teekanne" öciieraloectrct 
©. F. E. Itatid), Friebeiian. ffleitnigfenftr. 2 
T. P,zb. 2072. 
— Hermann, Tischler, 0112, ProSkaucr Str. 8. 
— Jnliu», SBcrtret. ausw. Häu!er, SW 47, Hagcl- 
Betgir Str. 10. 
— Siegmniib. Vorarv., Neukölln, Sianlciiftr.seHJ 
— Gobr. Soellg, begr. 1Ü69, Wäschefbrl. 
027, SSIutiienftr. 88 T. Kgst. 1106 Jnh 
Julius (iiorlir 11. ©icgmmib Dunkel. 
— Ealomou, jtoufm., Weitz* u. SMror., N 65, 
K6ol|(tr. 27 Erdg. 
— Karl, iBetlmstt., Cüertdjjüuctticile, BIimarck< 
fimjje 27. 
— Grnst, Wcrkstal!lchreIb.,Schönelig., Stbanftr. 53. 
— Wilhclminc, SBnbettiätl., NW21,V!si6etfetStr.ll. 
— Griia, Buchhali., N W 23, ’örücfcitallec 21 Qh.I. 
— Emma, geb. Fabian, Frau, 0112, Ali-Äor. 
Hagen 83. 34. 
— Gna, geb. Herz, Frau, Charloitenbg., Kncsckcck 
slratze 98. 
— Hiilda. Frau. NW52. Talvinsir. 4 T. ML.L031, 
f. Slegfcieb Scclig Jnh. Hulda Seelig. 
— Marie, geb Teller, ftrau, SW i8,itüralsitr[tr.l2. 
— Frau, Nieditschönhausen, Beuihstr. 16 Untg. 
— Frieda, Frl., SW 21, Bredowstr. 16 Erdg. 
— Hiilda, geb. Hinlch. ItinifmSfv., Gharlotteiibg.. 
Mommsenstr. 65 Gh. IIL 
— Luise, geb. Bachmann, ftaufmSlul»., iTW2l 
Lübecker Str. 5 1U. 
— Bertha, Mobelhblg., N 24, Elsäffer Str. I 
T. Ndn. 10722 [BK Komm. 11. Dir-. $!.]. 
— Gmilie, Frau, Näher!,i, SO 36, Manieuffelstr 41. 
— Margarethe, Näherin, 0112, Frankfurter Allee 
Nr. 40 H. IL 
— ffierlrub, Pfandleihe, 034, JtopernifuSfll. 20. 
— üoulle, Wllerin,bW 11, Halle'che« User 2311 
— Johanna, 'Holammtietror., 017, Srcäiauci 
Strafet 13 Erdg, 
— Glisabeth, c.eb. Liolff.Ptlvatiere, Ghatloltenbg., 
llhlandstr. 189 T. SttmpL 14327, 2—4. 
— Emma u. fugenie, 'Vtioaticrcn, W 50, Neue 
ktnebacher Str. 17 IL 
— Flora, Ptivatiere, L-ilmerSd>., Joachim Fried¬ 
rich-Sir. 12 (Post Hnlcn!«). 
S'-Iin, Helene, Prwalicie, W62, lüayrenther 
Lttatze 18. 
— 3ugu(te, Biv, Nciiliirc. W50, Spichernstr, 8.9. 
— Elara, geb. Maatz, Rentiere, W15, Itur» 
süt'icnhirm li L 
— Gelchw., Slenticreii, WilmeiSdf., Ivaulcuait» 
fltaije 18 T. llh.b. 2311. 
— fiiöt, grb. iiirnlclloli!, Rentiere, W15, Ctiuaec 
Platz 7 I T. LIeinpl. MIO. 
— Watalie, geb. Oppenficiiiicv, fflcnlierr, WöO, 
üieacnSbucgri Slr. 31 Zivg. 
— Rccha. grau, Dient ete. 5t:ilmer$bf., Joachim 
istiebri.1;. 3li,22 23('l>o|i.vaIcnsce).T.'5ii6.6729. 
— Helene, geb Zieger, Schönerm, Steglitz, 
Htrbcijlr. 1. 
— Gmma, SdinciSciii,, SO 16, Schifctflr. 3l\! 
— Shctcif, Schnc:betniiu.,Sni 8l|(hcnetGlr.10l\C 
— Gl|c,lia!iiit!ciin,.\'0 lS.Viir.bibetgrvStrlS IIL 
— Marie, geb, Etc.imiaiui, iSirlschnftcrin, K 31, 
Slrcnnuer Slr. 114c. 
— ülmanda. geb. Pieper, ICr.'., XO18, 8t6u;t$ 
Stiahe fi 1. E 
— SlnguMr, 31'iu, Süilmcriii., ®üu|jclstr.32. 
— Belin, geb. Gumpel ütiio., £!ilnicrSb|., Hcflor« 
strafte 6 (l!i. IL (Po>t Halcnfcc). 
— Clara, geb. stni), S3to„ .N \Y ü, üiailjciiolöte 
Strafte 31 II. I. 
— Gtse, Stt'., WiimerSbf., Signmviiiger Slr.35. 
— Toia, !Uu>„ 017, Slratnaet Platz 10. 11 I. 
— Atibn, geb. (Siele, SBro., ÜWd, Siadeiistr. 8 L 
— Frida, is?!i'.. ffljaüot enb.,.. !7i!tsche>'lr. 24.25. 
— Heniielle, L>n>.. X 65, il'lavtr. 21. 
— Johanna, tiro., Sieglitz, Bikmaraslr. 71. 
— Maiie, ‘Sio., 0112, Ni.iacr Slr. 69 II. 17. 
— U'iarifja, 43t». C6-1, Nosenihaier Slr. 40.-II. 
— Maihiide. c>eb.Cohn, L:v, W 23, Uc|[ingftt', 23 
T. Mb. 7S12. 
— Thcrc>e.L-m..WiInier?!'i,?igiiiaringer Str. 85. 
3cclidcr, f. n. Seliger. 
— SUjrcb. Dr. med., Snnit. Rat, vr. Arzi, N 37, 
Sdionli,imer Ällce 1,'3 L T Ndn. 11393. 
8-9. 4-5 
— Adolf, ffläcfcniiftr., Friedenau, Albeflr. 0 Enlg. 
E T. Pszb. 1678. 
— 2liar,3al)imi!lr.,lBI!uict5dl.,vio!ilciiiIichcSlr52. 
Hermann, Äankbeanit,, Schönebg., Graimch- 
(träfet 27. 28 IL (Polt Friedenau). 
— Gntil, U1IM1., 025, Batlel'tr. 12 II'. 
— Karl, Böiienniakl., Micbti’chiiitlimiicii, Kaiser» 
weg S ii. 
— Franz. Änclil.'dl,, WG2, jTlciil|tv.27 T.Vito. 1399, 
I. W. Ptaii/iutz S'ud)= 11, Uiiiisthaiiblniig imb 
Rraiii Etcligcc Viichhinblnng 11. Antignatial, 
— Franz Soollgor Bachliandltme u. 
Antiquariat, W62, Nettelbeckstrafee 22 
T. ajto. 13UU. Jnh. Ftani ©celiger. 
— Art>uir, Aiirovotsieh, Gharlolteubg., Siemens« 
bnmm 4, 2. Slnsg. IL 
— & Soli», 31., Delorat, 11. Tapez., S 42, 
Öt(lii6r.ii"irgilr. 20 IL Erdg. T. Mpl. 6662 [BK 
Seutichc S3.'„ Tepk. EF], Jnh. A. Seeliger. 
Bibers, Dckorat., S12, Brandenburgiir. 66 1 
T. Mpl. 6662, f. A. Secligev & Soljll. 
— Etid), Dcloral., SO-si, Slalifcc Sir, 114 IL 
Ferdinand, Dreher A5l,VcIcia:cnlir.21 U.IL 
Paul, Dreher, Steglitz, Gdja&mnitc 41. 
— Stöbert, Gigemüm., «ichtentg., Hagenflc. CG. E 
Karl, Gilcul’. Atb., Sdjönebi., (Solljrnslr. 20. 
SBar, Gi'tnb. 06. Sekc., Lichter'., Behielt« 
dotier Slr. 3n Zwg. T IlHId. 6..05. 
Flitz, Glellro-Jnstallat., 811, Dresdener Sir. 
Nr. 117 Erdg. T. Mpl. 12721, f. A. Sccfeltt 
& Go., Jiili. istiti Stclijcr. 
0., SÜäcfeld'rocC., SGI, ailüdjeifir. 47.48, jtaf.ffi 
Otto, (Saftw., 0 34, Straftumnnftr. 4 Erdg. 
Josep'', GeniiiseHdlg., GHarlottenbg., Goethe« 
stiafee 76 Enig. 
Robert, GeichäslLlulsch,, 0112. Liebigstr. 37 I 
Max, HandelSin,, N0 43, iffieiirtr. 21) Ii. Erdg. 
Garl, Ingenieur, Spez. PrcftgaS-Äclciichtung 
u. Gaskelnziindnng, l'leuibllii, SneltBcdfttagt 
Sir. 46 Oh. I. T. 1167 [BK Deutsche St.] 
Reinhold, JnftaBat. Gesch., WilmerSdf., Ber¬ 
liner Glr. 160. 
Erich, Invalide, NB8, Cchliemannstr. 19. 
Ewald. Slan'nt., W 35, Cleglitzer Str. 80 L 
Ferdinand. Kanim., Sdjöncbg.. @u|ta» l'lüllet« 
Strafte 43 1^ 
Hans, Kausni.. Zehlendf., Anüaltiiierstr. 3. 
Hermann, Sainu., NW40, Hcibcitr. 52 XL 
ttuit.ilausii!.,äO26, j;c:chcr.bctgerstr. 170Ut 
Otto Kaiism.. NW21,SochnraccStr. 18 QIi. L 
Richard Iioiifui., N 37, Lchwedlet Str. 7 IL 
Julius, Kohlenpl. Arb., Wilmersdl., Borit- 
[iebier Slr, ii (Post Halcilsce). 
Lubwig, Künste u. Vait'chloiserei, SO 16, 
Cöpenicker Str 102. Wohn. Srüdenltr. 3 IL 
A., Kutschet, 0112, Franlfurter Allee 262. 
stail, Kutscher, S14,ailesttuitmcntic.71 U.IL 
Atihili, Dr., Geh Legal. Üiai, WilmerSdorf, 
GüntzcPr. 60 IV. T. Pszb. 8J25 [BK Deutsch, 
»(.]. 
Hani, Seiltet, SO 33 Wraugclslr. 66a. 
Richard, Magijit. Arb., GVanoticnbg., C6ai» 
lottcnl’iirgtr il;er 19.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.