Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

I. Teil 
Schnlz 
— 2576 — 
Schülz 
& 
sr' 
f. 
i< 
hv. 
v * 
r«. 
>.' 
^i'< 
*V 
- 
»!» 
i\'" 
Jlo 
&ty> 
Ä 
%Uh 
'5.VL 
‘VäI 
Schulz, Gurt, :nnlt(am(.,!viic5fita:t,lfimiiti)'ir. 
— lZrl.1i, tinnDcnmi. Sieglig, Fregenr. 37 IL 
«Pol« Sricbeimu). 
..- gnifi, tinitsdcmiv., NC3, Bars»5ilr. 11 IL 
— [y., Uiattlbramt., 0112 Eoiuita.iflr. 10. 
— fiiatut Santbcamt. $3iim:t5Di., Joachim 
firicSiidj=3ir. 10 iPo't .Hiilemcd. 
— j^ricdrich, iUaitfi’mml.. NG5, IiaiiSuaolstt. 26. 
— gut), U imfucoml., 031,91oiiiiii:citcr Str. 25III 
— ,,ri|) Cautbi.-(imt.,Sd)öucbg.,©[ciMdjcrSttG711 
— (ilcorn, '-l'n.ubtaml.. N">8, ßllettuiir. M iV. 
— Oiivtav, älantßcantt., Schöiiebg., Th.rf.albseu- 
, fltnßc 4 l <Pas! Srictiriiau) 
— t'a.iä. !fantlicoml, starlSsjorft, ©ün,ijexf(r in 
— Hemtidj.Santjcanil ,Ratl5I)otfi,iE.'iclciSlrl. 
— eriiiail».BaiiIbeaml.. S033,tiör'ut}ti:Slt.G,,lI 
— Hmnantt, ’-Hfliifbcamt., Gljmlotteiibg.. Uiiil 
mcrS&orsci Sir. 11J, I. Po i. IV. 
— CXo'!., 51a:ilbea:w., & W 23, SiegmuiibS Hof 1C 
Gh. Erdg. 
>- &oI)(iimc<i, SanlBeatut, SGI, SujIcuMitachcr- 
fttoßc 3. 
— Sfavl, BaulBtamt., Slrgliu, Ucrgllr. 12. 
— Karl, i'anlörnmi., SiLeiibr, 'jl cnt ir. V. 
— Karl, Baiilbeaml, Stellt#, 2l;ocwai6|«u[ii. 
Nr. 21 111. 
— Öi«V, W-uilbeaml., N G">, (lirn'ci Sir. 8 UL 
— Cllo, StenlBca-nl, Stcglilj, jyiicicnilr. 1. 2 11 
— Pilitl, iUautOc.imi., 3iicber|(tjuiirroc:be, Seitu- 
ftcasie 1 H. IIL 
— iliem).. ait!('caml.,£tc(iiui, Sdiünliim'crSIti 
— ÜSali.’r, üaiiibraml., imp.’llioi, Mouleslr. 10. 
— Willy Balbeaml., ffliai tnb|., tUiiucnn cg fc. 
— Emil, <lou(6ii(t)!:a:i., '(juiifoiu, 2K iiimil;au ir. <1. 
— Cito, Baulb.ichüa X 5% Gaub.tlr. 1 11L 
— SJior, itimWiilficrcr, Sdjladjicnsci’, Fricdrich 
itiil.jrlm-SIr. 61 E 
— x niiio. Battrpiolitriil, XV60, Paffaucr Eli 
Nr.26III ET.eiciiipl.l,TJ3J.4-6[BK2ciilf(l,t 
Sans, Depk. M).J. 
— toi-mim?, äittiiti'u’furVl, ÜBlImciSbf., West 
|8li|i(ic Sir. 38 JIL (Pott Hnlensec). 
— Snbrotfi, (üc'i. il'imtrcgiiiriil., Stcglit, Selb- 
slraf c -0. 21. E 
— Cleiljarb, Sarticr, 0112, GSüdcIflr. 521). 
— Hcrmaun, 4‘dibia', N 2 >, So ö.ttrt Str SO. 
— Mas. U orbirr, Viditri.bg., Hoheuichöithausenei 
Straße 38 <PoIt Süt Ijelmöbg.'. 
— Cllo, Barbier. tiha lolleiibg., ’.'icuc dütiftfir. 7. 
— 9uig, 9.iimtb., N 6">, Miilivuptiier Str. 44 II. 
— Au,iu't, BaimrB., 0112, (MrtUitr. 21 II. Erdg. 
— Sliip'l, Vauarv., Sieulöttu, Piiuz .paiibimj 
Straße 5S 111. 
— Sliiniiil,'J3iiiiai6.. Panküw.KaillaidsU 20Qh.ll 
— Gbuaib, A.inarb., N20. flolouioitt. m—iti. 
— tmil ä'amul'., flLcOtici;?'. •'.iliotiaitc. tO. 
— i?., SSflimiti., N^V 7, HuUcttilr. 27. 
— Bimij. Baiiarb., 011.’, Kriinpriiizcnftr. 2g II. 
— Rrirttidj 'j’ninub., 6rf)öi:eb(|..iäj.uiitiua!bin 32 
— H„ Baiiaib., 0112, l3nD.’.tb:r(iaiiv. 7 IV. 
— H.. ‘ünunt;’., Sii’iitöffn, Siriiimciiiir. 41; Gb. II. 
— Hcrma»», Bauarb., N G."), Anionlir. -.3. 
— Hcrma»u,Bauarl>..0112.eiinoii2itri]-Sli 30 H 
— Hkrmanu. ÄainrL, N 68. SoiuteubiirflcrSIr. 11 
— Hermann 9)aiiar6-OVcUdjourroa6p, 2nilin. 2. 
»all, L'auard., ünitfuiu Rro'Jnislr. 10 H. 
Karl, Sfltmtb., Sid)letf., !I!loU(ciir. 36 Erdg. 
SliiJolf, Sauatb., SW20, Setfliimnnflv. 2 11.. 
ÜBcutcr, Bauarb., 031, fioyitnlluSilr. 21 III 
EiUclm. Baiiarb.. N f.8, $imiftiftr.73H. 111 
Sliyu'i, Laujühr, SiculöHn, 3mr[ti. 3. 
Maz Sohulz BaugesoUäft, begr. 1890, 
ArLilell >>. iKniSnmiimmilv, „erich!!. Cach> 
»ersläiib. i. b .'(nmmrrger.» f. d. Gcr.chlsbcz. 
d. Mönigl. Vniitiflcr. 1., IL tu III 'J erliii 
SchSncbirz, .r-miplsiv.' 11 (finj, Vorbcrgslr 
Porlal JL T. Vjw. 6412 |BK S.1iöiicBcr(ta 
Sl.jlSioljn. II. E8-10 aus',er 2ien6l. „. syreil 
Emil, Ülau.'lemvnercl, GaS- u. Waffe,an!, 
«lehr. Anlag., Cliar ollen ’g., itne'cbetfHr. 27. 
linino, vic.i. tifliimllr., <cd)ii. tißro l.Jinenicur- 
taulcii, ©rimciuall), Joseph Joachim-Sir. 3Ua, 
E T'^hli 1170. 
Fr ebtldj, itiaumilr., KeiilöHn, Hobrechlslr. 14. 
utig, SBiUim'lv. Karlshorsl. laiiiifjäuicrilr.l 1 E 
Bruno, tigl. Baurat, ScmpeUjof, yneirid, 
Franz Sir. 47 IL 
Carl. Ge!>. Ob. i'oiirai ii. uavfv. !IIal i.Minist. b 
iffcnll. Vlr6.il., W3l). '.'ildioisniburger vlr !lll 
Otto Schulz, Banstoffo, W !>, PolL- 
bom:r Glr.l::U Cp. T. JJifti. 41.0 [BK Tresd Bk. 
Depk. A|. Wohn. Zchleiibf., Goelheslr. 32 E 
T. 1502. ß- H. 
Georg, lioulcdjnif., NO18, ®r. Rrauifurlci 
Ghnfie tß II. E T. Kali. 1713. 1-3. 
Cllo, !8fliiltd)iiil.,(äifmeii8[l«bl,4iöbi(erileig 10. 
Carl, Äanlislliler, CharIo:le»bg., Harseiiberg. 
Iirafce 4. 5 01,. 
Paul, Va„< ii. Kliimlijchlcrci. Marienbori, 
Alirgira'eiislr., Schulisches HciiiS <1> T. Süd 
lii’fl 4083. Mohn. fiiitlfirlttnllr. 31 1. 
Emil, yamiulcutchm., Sctjöitebg.. Hohensrled- 
itrgttr. 13 111 
Gm l, Siäbi. VmiwLch!., SO33, Falckenftein. 
sttatze 22 IX. 
jnjulj, Sl.nof, hUcnim., H23, '..Itlc.uj. G2 11 
- i/lti. 'iicaiir., U2r, diailuSslr. 57n IL 
- August, Veaml., 011.', Slrorjuinjciitir. 6 K 
- SlugiM. Sciiiiii. Sdjöiicbg. 'iorgmirrStt.4 II 
• Vernarb, i'eaml., NGö, i'nloiiur. 0. 
- l£nri, Äeaml., tSljarloiiilibfl., ®ilinct8botJn 
Silage 17. 
- Rraiij fcanii., NOfij. 9inuiitcincrSir.35Gli. 
- , .10113. S'.'amt, Stiljlcm, 52 ibnibcrgslr. 6 (*.o[i 
Virtilcci.i. 
- Fr cbiidi Beaml., N W D2, Kirchlir. 5 Oh. III, 
- Rriebtich, Siäbl.'tienml., N31,Uorgiiig[lr.'Jöli. 
- ffiiebtidi, Beani!. b. Haubwclkklammcr, S42, 
Wasserlorslr. ld. 
- {yriobrid), i'eoml., 3Iriiiid(nM.,,BctliiirtSlr.l24. 
- Rtitbitd), $cam!., todjonc.crg, Ha)en,r>ed> 
deigür. 22 IIL 
- öollrrirb peus. Äeaml., WilmerSbf., Aer»harb> 
lunls; 11 IL 
■ Auiiav, ÄcamI.,Charlolle»bg.Dro>i'cnsk.2 IU. 
tiiullau. Uicaml., vidjtcrf., atoouilr. 1. 2 IV. 
■ öiiislnu. Beaml. o. D., EchSncbg., Spoaholz> 
slrasjc 45 i Post gticbcnmi). 
■ ©.nid», ä'c.iml., Tirplow, ütlingctllt. 1 Erdg. 
■ (iJusloD, Beaml., 'üilmecSbf., 'SiilhvImSnuv 101 
T. lltili). 61.1. 
■ H., tirnm!, Char'olicnbg. Stmilflr. 09. 
■ .t ermann, Lcan»., üidjtcrt., Parallclstr. 12. 
■pi'jo, iUcst'iil., 017. Mmkgrakcnbainm l'J III 
4T.,Vrnml.,SI:giio, 'J3oiiicfIilr.l lPo'lsübinbe). 
■ fflirl.®eami n.i'.,NO I8,v.'aiib8bcrscr3ll!tc4‘) 
• Sfarl,V:iif.i!raml.,(SI)atIolIciiDg.,öäicIci|ir.l2(l 
stoil,sütanil.. Chirlollenbg, Veibniz'irL Zwg. 
■ Äml, Sjcnnr., ilidjlmOg., SSilljflmllr. 21 111 
■ Karl, , tarnt, ilirulöllii, Oiinstr. 33 IV. 
Karl.l'eaw.l. Süeberlchönhaulcn.Walbemarslr.'- 
■ Karl, äieamt., GlegMii, Am Markt 3. 
■ IDinr. rens. Acauil.. GchöiicBg .Suswu (jrqtag- 
Sirnßc v. 
Cno.lJtni.'Ceaml., GfjatlollcitS^ ,(!6iifl|lr.l911 
Cl o Beami., «slcilig, Pa»l>e»str. 1» II. 
Paul. Beantl., DinitoUii.Siiiligaili't ©k.4l UL 
Paul, aimtiv. Lchoncbg, r.ningstt. U4 1. 
Sicmljolii, Sicaml.. 0,!4, P.leribn^gerSIr. 66- 
Slidjaib, SBcnmt., 842, Wasscrlorstr. L’J. 
Dltibolf, pcui. B.amt., Panlow, Berlin« Elr.40 
liniier, äJtoml., Nenkollu, illnn'i'itslr. 29.30 IL 
ffiiiUIm, ycam:. a. 3. ti W4S, Rrlebridjflr. 3 
SBilloltn, Bramt., .nOj, Sdjulilr. II. 
iMilljdm, teamt, Neulöll», Gtöcfir. 7. 8 XV. 
ä'.'Mje in S'caml. 6. VlcidjSbriitf., Ncukölln, 
Rulbaitr. 37 11L 
Wilhelm, Äeanil., Slegliü, Feldslr. 18. 
5Bea:iit.. VidjleiiOg., Hagcnilr. 1. 
Slitbolf, VeerbignnzS-Jnslilul, 
Rudolf Schulz 
Schöneberg, Velziqer Sir. 25 T. Kis. 2360. 
- Siidjinb, < eizer, 01 &bmgtr EI.. 10. 
- Olto.Beleuchlung«-» 3nilana:ioitfge|clj.l.®a5>, 
iöalsei» ii. cltllr. Anlagen, N06c, lEJin-?. 
ftiajjc 1 Enlg. T. Jlgii. .-47. iöshit. L 
- Richard L. F. Schulz, - cl'lichliuiflS- 
iötptr ii. l'Jiobel, fidbrl. u. flor.t., ä W 1,8. Alle 
Qa'obiti. 150.167. T. Dipl. 1148, Jlii jitcng.Wa, 
SUeUcuuciK. 14 T.'liio:)n. \V10, BeitMtiilv. 3ö 
- Alben. Äelonaib.. N68, EbcrSioa'br.SIti?!!. 
- Thomas, j'elonarb.. 0 :t4. dabin« Sir. 16111 
• '.'.Soll, SBclrie.Sbramt, NC3, ßccslr. 1. 
- Hermann, iVviricbllcit., irtiebcilchöticlveibc. 
Berltner etc. 132. 
- Karl, jJc ticjFim., SO26. Naniiynslr. 10. 
- PauI.Belr eOälcil.,9!eu(öUn.Johann'curi>2li'P. 
- UiI6ert,!Btl'.ic58[chrei6 ,N 68.Üt)(lienei Sir. 1911. 
■ Gontnb, S9cj. Sc.bioc6, Friedenau, Nhein^au- 
stratze 6. 
- Albert.Or.,B!bI!othek.,Sle'l!h 2ilitncron|ir.l4. 
■ Otto, (Jiiidom) tiicnntroirlidjail, Llerkaui 
v Honig n. Honig. Erieuzuinen begr. 18.9, 
\V8, Mohrenslr. 33 T. Dutforo iKr. LebuS) 31t. 2 
[Poflldjerf- lo 6631], Juh Ww. Ucrla sdnlz. 
■ viiifelmuS, üicrfnf-.r., N 68, Scncfclberilr.801 \ 
■ Carl, Biersahr, SJcuIütlii, SBeiidlr. 4. 
• Unisl, Sierinljr., N31, 8lü itncc Sir. 10. 
• Grinl, Vieisahr., Hoheulchönhausrn, Wor- 
nciidjcvct Sir. 1. 
• Rcrbiimnb, SJicifa'ir., N ll.'l, fiiiglctllv. 3II. I. 
■ Franz, jiicrsa'ir, Lichters, Marien elbcrSir 
• Georg, Sicrsai.r, Tegel. ’jiciinoiislr. -8 Enlg. 
■ tiolt iel',ii)itt|al)r.,illriiIöUii,6d)illcrpi,omcnabe 
Nr. 4J I. 
Guslao, Biersahr., Weitzensee, Sedanllr. 63 Gli 
■ Hermnim,liitr'nl)t,U05'>, (ShtiitliirgrrSIr.l.i 
• Hcrmniin, jlieisajr., N68, Äandylli. 13 IV. 
■ Hermann, Viersahr., Lichters., ilietl. Wilhelm 
tliafje 26 Erdg. 
Julius fflierfjljt. N 68. ©niibyslr. 15 G1). I. 
Karl, !8!cr'af)r., 034, Gbcrii)|lr. 40 1. 
Ovfnr, j'ietlnlji'., (?' ntlollciiBg., (-äsdtrflr. 161 
ütrinljolb, Vierahr., N056, Diebenhoseuii 
Strafe lln ILL 
■ JB.II)i-:«i, Vieisahr, N018," ®r. firaullurlct 
ettofce IM III. 
■ Mljtim, mtcrtnljf.; 8W29, ffoplschiir.iHJIL 
Silmlt, Wilhelm, Sictioljr., MV21, Wilhelms 
Ijaotiicr Sir. 71. 
— Klar Slcrliilfd)., 1^39, Neue Hochstr 12 Erdg. 
— Heinrich, Vwiiig lictoctl., 0ll2,6roiicncrSlr3U 
— Wilhelm, 5'icn'etlaui. Sunflbicrljblg., 0112 
Slnin.ttr Gir. 11 Enlg. 
— Julius, älierjapfcr, N 37, RrhrbcnintrSir 8UI 
— i'lnreb, 3'ilM;aiier, SO33, Cchlesiichc Sir. 20 
— Slrlfjiir Pro'., Oi'b mirr, Grniieuiald, Höh 
inaunllr. li L E T. Pfzd. 4373. 8—10. 
— Gbimib, Bildhauer. Chirlolleudg., Wallstr. 42. 
— ISmil, Bilbhaner, SO26, Abmiralstr. 18a 1 E 
T. Mpl. 11165. 
— Sriisl/Jiilbljmicr, 017, Stroldiicr Alice 2! II. IV 
— Dito, tiilb.'imer, Sdjnmrgeitbf., Leynhanscnci 
Stiaftc 2 II. 
— Üleinfjoli», Bildhauer, N31, Vineiaplatz 7. 
— ilouis Aiüarbsabrk.. Billarb-, Pult-. Puis- 
brellSezieher u. Tiichswpser, S12, Mori»> 
fttafie u2 Erdg. 
— Oätiir Sled)id,ucil)(r, CTiarlottCa., Roiiueusir 6 
— Crich.Bliubculchr.,80.^6,CollbuiserN er all 
A.wla Schulz, fidbif. Ifnistl. Blnmcii u. 
Ribrai, 84?, Jiiitcrftrctfic 11 T. Mpl. 13938 
Wohn. Südenbe, Sleglixec Str. 23a. 
— Georg, SBliimriiljblg., H4. SBetgslr. 41 Erdg. 
— Georg. Blumeuhblg., N4. Jtmalibeiiilr. 2U. 
— yiiimcnfib’g., Dlelmcfcnborf. Prooiuzslr. 
Nr. 1,0. 61 Enlg. 
— Pam, Blnminhblg., W16, Düffelborser Sir 2 
— Wilhelm, Blumeuhblg.. N 24, (Elfdiin Str. 2E 
Gärtnerei imb Wohu. N20, flolon'fstr. D8. 
CUiIlitS.iBoIjiicr.SW 11, UtidcinualbeiSlrlSIV. 
— Flitz, Bohrer, leget, lUrimou|tr. 33 Uli. I 
— IDinr. Sojrer, Wutenan, Neae Ernslsw. 6 II 
UL (Poit Borsigwalbe). 
— Otto, Bohl er, N20, ^echliiier Elr. 0. 
— Wilhelm, iBolirer, 034, Vibaiier Sir. 21. 
— Wilhelm. Bootsmann, 02, Parochialslr.271I.il 
Will)., Vote, 0 :4. KoperailuS r. 17 IL 
— lirirfj, Voieiimstr., W i.2, ffurffirlltitbcimm 2HJ. 
— Heinrich, Vslenmslr., W 3». lUovcii[:r. 33 II. 
SIDcit, Sölltlicr, NW7, Mille'slr. sOH. IIL 
— «.ii»'i[t, Böltcher, SO33, Schlcfiidic Sir 2811.1 
— Pari, ^'dlldjcniittr., SO.'!, ttielDolzslr. 41) E 
— 'jticbtid), Aötlchci, 017, Mabaislr. !*. 
Gustav Sohulz, löölldjnmilr. u. 3Beiiiiai;< 
l)b,'g.. begr. 1869, SO 36, Kiesholzstr. lOErife 
T. :VpI. 7720. 
— ffiuita», Sültchcr, N20, SJriejencrSIr. 8. 
Louis, '.''ölldicimitr. S69. Hnlenhelbe 17 Gli. 1 
— Cllo, Böttcher, Treplow, Bai:>nlchi>lenslr. fcC 
iWt üinmitichuleiitueg). 
— Nouian.Völlchcr, M 20, fifreicntiJii'beiSIr. 13nll 
— Slttgull Biauer, .\04J, ffl’orgenlitchllr. 13II 
— $nn«,iömuer,N065, Pren;IaiterAllee2.3II,ll 
— <-etr,i., Ärai er, K113 Wldjctiitr. 33. 
— Cito. fvmi.'r, Oll.’, öiitlrliir. 11 IL 
— üiei'iljolb, amiivr, Nenkällii, Douauslr. 7 H. 
— Richard, Brauer, N39, (üeiiditiir. 45 U. 
— Arthur, Biauele.arl'., N065, N»keslr 31 III 
— Cdumd, jim«trc.at6.,SW47,(£qtouclSlr.uGh. 
— Ciusi. Brauereiard., Viciitöün, Sideiiilr. l'31 
-- 5o().,'iUaiieieiarb.,3!eiiIöITn,Slrlnracii|tr.<!)l\ 
-- Karl, Branereiarb., S\V 47. Eylauer Sir. 71\ 
— Dlldiiirb, iBtniierCidtb., N\V2l,ltV(tlbenscrslr9 
— Wilhelm, Brauereiarb., 0112. tiebigilr. 17 itl 
— W Ihcim, Brnuercinib., N0 63, 2J2atien8iirgn 
SlrdBe 33 HC 
— W li)c;m,'j'raii‘.rtiiuEi.,V 69,SchIiematmsir.21II 
— Wilhelm. SB.niierciaib., ilirulöllii, Kopsili. 31. 
— Carl, 3!in'.im(lr., X 39. Chausseestr. 06 IV. 
— Rriebiid), Braumslr, Jieiilölln, Wcserslr. 611 
— Paul, Bilesmarkeuhd fl, .SO 16. Virmibcnlr. 2 ’. 
— Albert. Bnesträg, W 30, Frailkeustr. 7 H. II. 
— Sliignil,(Selb’Sriefträg.,N6,ltnlerbii unslr.2. 
— August, SBricflriig., SchöiteB.i, Hauplslr. 45. 
— Ae>nharbBiieftiäg.,SO 16,(iipeni*rSlr 116. 
— Eriilt.Briesliag.Paukow.Arkoua!lr.Parzelle71. 
— Frani, Vrieslräg,@d)önrög.,3BiirlBiirg(tr.lOU 
— Rrio Bric iräg.,Lich'enl>g.,HohcnschönhauIenel 
Stta&e 36 1 (Polt WilhclmSBg.l. 
— Gustav, liilrftrög., 034, Stochljamiftr. 6 I. 
— (irinmim,2lrieslräit.,X65, Sornemaitnilr.iell 
— Hermann, Äliesliäg, N i>6. i!8beiiciU.7 a U. 1 
— ^ermann, GclbBiiistrig., S 69, iKsiBctihofl' 
ltra[jc 14 IV. 
— $m'iii(mii,CB.Bricfträo.,NW21,Turm[lr.26 H' 
— Hcrrni.iiw, SOüeftrSg., 869, Wissmanuilr. 16. 
— Hetmaim, Briestrüg., ISljarloIleiibg., sttitnimi 
Strafe 44. 
— Jtail, Biicilräg., Pankow, Floraslr. 08. 
— @miIjaib,Sticiltäg..!Äcinl(teitbi.Slmeiibeilr.l01 
— War, Ob.BrieslrLg., 017. iltüderLboi serStr. 24 
— OäIar,ä)tieftläg.,'ji‘ciilöllii,lleiliiictSli.74Uh 
— Paul. Vrieslräg., SU26, Elisabelhuser 4'ln. 
— Paul, Priesträi., Neulölln Fulbaslr. 65. 6*t. 
— Paul. SBricjnüg, SitiilöDn, j’.ietenttr. 81 II. 
— Neiuhold 8rir|ir(in.,K01S,Cid6li'n6crgciSlr.4. 
— Richard ®iic[;rög, SOI, Si6olb.tr. 1 H. I. 
— Nicharb,Be'dBrieltiäg.,Lichteiib>'..PriiizAlbclt- 
Etratze 37 in. (Poll Slummel.'Bg.). 
— Stöbert. Dricjlräi., 0112, VleBigitr. 27. - 
— DIoBcit, Ariestr.. t?liirlottcnbg„ ICattftt.!®, 2.H. 
— Stöbert,®ile|lräft,@<9önc6fl.,@»&to|uftT.7H.UL 
Schulz,!/>udol>, SQcicItr., WUmctfbi., Holsteinische 
Stra'ie 66 Oh. IV. 
— Shtobor, Ob. SBüctlc. S14, Sebafliiiii'lt. 22 L 
Wilhelm,LB.Vriestiäg., N 68,BuchholzeiSlr.l4, 
— Wilhelm!Dricfl(äg.,N68,Eciteielbn:i r. 23IIII. 
— Willi, tiiicslrüg., N rB.Slnttucrpciiei Slt.3 H XVC 
— Otto Sohulz, üiroitjcnjt|Bt(„ Beleuchl.- 
störper, fimstgciuerbl. (irjeug:!.. SO33, Gcpc« 
uilker Sir. 164 T.Jiis). Vucia Misleiek. 
— Aböls, Siichbinb., 017, Fr tbuchSselbci Sli.30. 
— August, Vuchbinb., Si>9, Vndjmaniiilr. 1 Zwg. 
Slugutt, SDnchbiu'i. Mcbclschöiihaiilcu, Gilt«'.« 
(Italic 42 11. Erdg. 
Carl, 'Jud)Biiibcii:if(r. ii. Vclgolbcausl, W 67. 
Sleiiiuicv'lr. 16 U. I. 
- Emil, Buchbinb., SW29, Nosiihlir. fil. 
— Emil. SUuchbittb., Tcmpclhos, Fricbrich üBilsjelm- 
Clras'.e 92. 
- Rri8.!3iichi;iib.,N05ü,31aiigarbrreir38H.TT. 
- Georg, VilchBiub., S6t 5DieRcilBad)!lt.58Ii; 
— Heinrich, l'udjBiitbctrasU., Gljaxlolltnia. Wei¬ 
marer Str. 31 11. I, T. SlciiiPI. 0315. 
- Heult. tindiBiitb., S03ii, Wiener Str. 12 IV. 
- Hugo, SiitdjBinb., 8X729, Heimtlr. 12. 
Karl, Vnchbind., N6<, Lqchener Sir U IT IL 
— stall, SudV’mb., N 31, Slielitzcr Str. CG II. 
- Karl, LuchBinb.. Ninkölln, KarlSgailenslr. 14. 
— Karl, VuchUnb.. Neulöliu, Weid) elstr. 36 IL 
— X'ubiuig, BiidjBiiibernislr., 019, Vicue Ö’.fm« 
ftvstfjc 33. 
— Max. Biichbinb., 034, tfBeliiigslr. 12 I. 
Cllo, Anchbinb N W-l, Sliomsli.3,i’Uli. TiX 
— Paul, AuchBiubciei u. Papietl big.. W 15, 
Joadiimsthaler Sir. 33.34 Erdg. T.SIeinpl 2047 
[BK Dcul,che Pr„ Depk. I{], 
— Paul, Vuchbiub, MW21, WilheimShabeuer 
Slraic l.l IL 
— Paul, SJiidjBiii'., Britz, Ehanssecilr. 44. 
iltubolf, UindiBillb.. N113. Siobcniu’iglir. 8. 
— Willi. Vnchbiiib., N 31, Veiuauer Str. i>8 IIL 
- Willi), iOitdjbiiib., Teinpclhof, ßiicör.ch Wil» 
Ijelm-Sli i.2 II. 1. 
- SllBeil, Buchbruik., SW47, Et,lauer Sir. 7 II. 
— Ülntolb, Budibrud., 803), Slalitzei Sir. 40a L 
- Bruno, Sud) mit., N05, 2-iüffeter Str. 6 L 
Aiiliio, Buchdruck. N:il, Grauiistr. 43 IIL 
- Grillt,liiidjbriiif.,Sd öiicbg.,SobitraerGtr.61V. 
- Rinitz, Buchbruck. Steglih Ahoiuslr. 12a. 
— Gustav, S'tdibruif.. Sdiöiiebg, @otl,eitflr. 24. 
Julius. Buchbiulk,, Nil'!, Ulotlanbitr. 7 11. 
Julius,Buchdruck.,Äeii'ollii. Weichselitr. :'l. 32. 
- Julius. Buchbruck., G'iatlollciibg., WilmerS» 
boiscr Sir. 43 II. Erdg. 
— Kali, Buchbiuck., l'ijdtiotlBg., fi'rdjslr.."3.34H. 
- Karl, Buihbiuik, EchöueBg., LluBruSslr. 28. 
(. oft gtiiutunii). 
- fimt, y«d)brutt., SW68, Slilieislr. 5ß II. L 
— Max, Budjbriid., N U5, .Kameruner Str. 14. 
- Max aiiichbiitd, RO 2.1, iRcichenBcir:;Slr I70L 
— War, Viid)brii(k. N 37, WoMner Sir. 47. 
— Max. Viichbrmk, Sleglig, Srcgtflr. 3tia Einig. 
(Poit Rtitbtiiaii). 
— Otto, Buchbruck. GhartotleiiBg., GhaitoiUtu 
Bürger U|er 5 II. 
— Otto, StidibriKf.. Neittöllii, Waitheslr. 16 Gli. 
- Otto, iöudjbnirf, Pantorn, Kaiser Friebuch- 
Sttaftc 74. 
— Paul, Biididnick., 361', Hermauiiplah 8 UL 
— Paul, Buchdruck.. N 6b, Lycheuer Sir 9. 
— Paul, itiudjbruif., SW2.i,>.itlenmalii(i Str.9H, 
— Paul, Buchdruck., SO 33, ©.'alliier Sir 64b. 
— Pant, Buchdruck., 'JieitföOn, Bsrlimr Str. G1HI 
— Richard tiudjbuick, SVV £< isibttinitr. 32 1VC 
— iMubotf. Buchbruck, ilieutoll i, Pfliigeritr. BOB. 
- SB., Buchdruck., SWH, SHMcrnfir. 1.4. 
— Willi, Buchbiuck., SÜ26, Marianuenktr. 61 UL 
— Willi, Buchdruck, .'•0 26, ©tätiger Str. 141a. 
— Willi), Buchbiuck., N113, llii'i)!iheimfir. 17 If. 
- Willy, Buchbnick.. Noseuthal, Sßnlbeiseeiir. o. 
— Vuchdritck., Icmpelliof, Parlitr. i2. 
- Carl, Bitchbliickerci u. lititctia'iBrf., ffle» 
schäslSdiicher, tlellr. Betrieb, begr. 1882, 814, 
Sllctniibiintnitr. 41 Erdg. T. Mpl. UU31 [BK] 
- Eduard,- Biichdtuderei, -pez. Buchhi'iidlerlor- 
miiiare, HO55, Juimannellirchstr. 31II. Enlg. 
T. 8ller. 3368. 
- Paul, Buchbinderei, N043, Weite ilöuiqflr.68 
T.91lei'.2663. Wohu. SW 47, Kreuzbergsir. 7 IIL 
- 8!oben, Buchdruckerei Arcoiia, .> 4,41ergflr.£4. 
- Albert, AuchbruckarB.0 112, Pellenkoserstr. .'4. 
- Fiiedr., tiuchbvudai'6. N043, Am (Jiiebtidjä« 
Hain 26 II. IIL 
- Haus, SQudjbruflarB., N20, fiolouieilv. 122. 
- Garl. BuchbruckBes., Vai-lroie, 2erf|l'.ii,-,eiili.4. 
- Neiuhold, Beeidigt, i'udjencuilor, iiO 65, 
Vöhomstr.23 IL T. Kgst. 141. 
- AlBerl, Buchhall.. N65, Boriieuiaunlir. 9 IK 
- Alired, Audihall., Neiiiöllii, Berglir. 99. 100. 
- Alwin, Buchhalt., Tempelhos. SBi.lorinslr. 6 L 
- Arthur, Buchhalt., NWd7 Üirinelitr. 15 IIL 
- Arthur, Buchhall. fflcineitiee, Slro66utgflr.08, 
- Beruh, Bitd halt., 'Jiciitllln, Nogalilr. 1.3. 
- .Berltolb,- Vuchhatt., 'Jitinidiubots, Scham» 
IvcBcrslr. 34n. 
- Gbitarb, Buchhalt.» HO 18, Paiisabenslr, 871 
yf3s5SJp-f-S i "7-
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.