Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

^V1 j 
I. Keil 
Rosenthal 
— 2320 — 
Rosenthal 
*'* äZofeitlljitf, Gorr, flaust»., S59, CanipOniijcnfU. 
p, Nr. 11. f. Wilhelm Gleich. 
;, _ Gurt. Ännfiim»», XV 15, Bayerische Strafte C 
T. Pfzb. 2272, f. Ludwig Goiilljtim. 
— Eduard, ctmijiu., Tempelhof, Molikefir. 12II 
— Emil, Jisliifm., W 30, .^oljcnfmiifciiiiv. 52 Zug 
— Erich. Kaufm., XV 50. AugSburger Sir. G8 L 
,u T. fiif. 4512. 1-3 [*o!lfched=ftlo. .120151- 
P «- Erich, Kaufm., Niedeifchöiieweide, Brücke» 
*i strafte 2 111 
— Ernst, Kaufm, XV 50, AngSburger Sir. 33 I 
T. Silinpl. 7199. 10-3. 
— Ernst, ttaufm., XV 30, Scidjtcsgnbem Sli.38 
— em|i,flnu|m.,NW23,Sri)DitO£tili.23.T.3ili.l039. 
—.!?•/ itoiifnt.. Schmnigcubt, CrampaSplatz 4 
^ —' Felix, Kaiisiit, SGI, tiluchuilr. 57 III 
— Shells. Saust»., XV15, Sii’jelborsci Sir. 2111 
T. Mb. 3107. 
— Fritz, fiaustt,, WüO, SliivS.; ficrSfr.371 Ui. Enig. 
— Fritz, Stnuiiii, Schönebg, fllijfli. 4 Enig. 
> ‘ — Fritz, Kamm.. Wilmeed-, Duisburger Sli. 
Nr. 15 71. 7. llhlb. 5122. 
— (Sedvg, Sansm., XY30, 3io(;jn\ 501. T. Lzw. 0283. 
3-6. 
— 6„ Stoufm., Silmetöbf, RndeSheinier Sir. 2 
— Harry, Kanfi». ÜBilinerSM, Babelsberger 
/- i Strafte G Gli. T. Pszb. 5837. 3- 5 [BK Nal. 
-r ‘ Bank f. Sculichl], 
— He!ma»n,Kausm.,LO 10, A>»Kolli»fcheuPart4 
'• — Heinrich, Sinnst». X30, Srijarnliorflfir, 22 IV 
i -- Herrn.. SM'« ,SO20,«,uK-mi|tt52T.aii)U0:GG, 
' i. I. Moritz Rofenihal. 
-. — Hermann,fiattfm., W50, VmiibergerSii.Olü 
v‘- T Nldf. 3599. 
— 4)crma„i,,itaiifm„X055,3abloii8li[ii.36Iini 
— Hetmaim,Siiiiim..X37,3chi)ul)auierSllicclS2a. 
— Hugo, Staust», X37, Kaslanienallee 10 II, 
— Hugo, Kaufm, X4, S!ouaUo[tc. 13 II. 
•'. — Jacqueö, timtfni., X28, isetjrbefliner Sir. 30II 
— JaeqiieS, Kaust»., \\r30. .Holjenflnufeufli. 141t. 
J — Jaeqi'eS, Kaust»., Wilmersd«, Konstanzer 
V Strafte 15 IL T Pfzb. 3s7G. 
— Joh., Sniiini., SO 10, Schimdstr. 41 III 
s. Eugelhardl & 9iorcnif)nI. 
„ — John, Kaufm, Slegliv, Moininfenftt 41. 
w — Solcpf), itaustii, XV UO, Ltmbsljwet Str. 2 Enig. 
J > T. Lzw. 86m. 
— Joseph, Jtaiistn., Nenlölln, Pannierfir. 21 1 
— » — Öfiüor, Kaufm., Ehailollenbg, Horliweg 401 
~ T. Wilh. 1018 [BK.]. 
J"’: — Suite, Kaust», XV 60, 0eio6ergfir 18 I. T 
— Julius, Kaust», 625, fflmilarbsti. 2 IL Cp 
* _ T. flgst. 1GS, f. $!. Zellermayer. 
S ' — Julius, Ämtstn, C2, Ämict Wilhc!m-Sl>.. 111. 
f. T. Kgst. 23Ö. 
<S. Julius, Kaust« ^ XW87, Levetzowsti. 15 H 
!•»_ T. Mb. G2S3. 
‘y“ — Julius. Kausi», Wilnierödf., Kalharlnenllwbc 
V'- Nr. 2 Oli. UL (Post Halenkec). 
— Karl, Kaufn,, WilnierSdf, Jenaer Sir. 1 H. 
y -t Op.1'.PizI'.4M5.!I-10,3l/2-tl/-, s.Corrcspondeuj- 
' StitiUnbiijhit ftail Rojenlhak. 
V- — Surf, Kanim, Schönebg., Aadcnsche Si.. 0 II 
r T. SRlbf. 893. 
1 — Lcopolb, Kanstn., NWS7, Levetzowslr. 12 21 
: - Louis, Kau fm., N W 23, Klopstockstr. 23II. Cp. 
' 1 T. Mb. 5880, I. Louis Rosenlha! jr. 
, — £oiiiS,ftoii|»t.,$iilmci8bt,tia»c»6»rgci 3lr.26 
,, t UL T. W&. 6040. 
— Ludwig Kaufm., W15, Kaiscrallee Nr. 208, 
T Uljlb. 5G29, s. A. Manheimcr. 
— 50t., Kaust»., W 57, PolSdame: Sn. GG Enig., 
- 1 s. F. Schneider. 
“ — Marliu, fiaujm, 027, Ala»ieuseldestr. 7 HX 
— Mariin, Kaufn,.. S59, Fichiesir. 32 Zwg. 
■. — Mariin, Kaun«., SO 33, Sfaligcr Sir. 73 H. 
, T S)!|if. 12973 [BK 2rcäb. 33s j. 
- — Max, Kaufm., W30, Bambcrger Sli. 38 
- , T. tijto. 0730. 
.„n — Max. Kaufn,., C 2, Surgfir.22 Cp. T. Zir. 11821, 
- 1 |. Gebr. gtitblnnbct Ä. Maasj. 
— Max. Kauf»,, X0 55, H,>jelanbf!r. 39 HC 
1 — May Kanf»,, N21, Krausnickstia^e 19 IL 
! ' T. S16». 7321, 
> j f— Max, Kaufn,, W15, Panfec Sir. 38 Gli. 
j — Max,Kaufn, ,X58, Rau,ncrstr.2-I I. I^Ndu.0533 
~ Max, Kaufin., Charlollenbq., Kaiferdanin, 831. 
"I ' T. SBiK). 1014, |. Sieln Stein & Rofenihal. 
■ "i — ÜRot Kaufn,., Sicgliy, Kül>er Elr. 1. 
> — Mcijcr, Staiifm, NWS7, Glbcrfctbcr Slr.17 H.I. 
i ' T. Mb. 4317 [Poslschels-lklo. 272HJ. 
,l — Meyer, Kauf»,.. SGI, llrbaufir. 171. 
j. — Moritz. Kaufn,., VZ15, Pariser Sir. 38. 
— Moriy, Kaufn,, WCO, Präger Sir. 33. 
'i —‘Jlathmi, Kaufm, \V 30, ©IcbilMifU. 13 2. 
r. itrf. 2251. 
’i — DStar, Kauf,», N37, Siratzburger Sir. 59. 
77 l t Ndu. 9396. 1-3, f. Marie Uuger Nächst. 
äil — Paul. Kaufn,, W 50. S!cgc,i60»rgci Sir. i 
■jj“- ¥»"1/ Kaufm, Schoncbg., Graimchilrnfi: 20 
(Poft Fricdena»). 
Richard, Kauf,,,.. XV30, Varbarogaftr. 51 I 
Richard, Kauf,»., X3I), Miillerstr. 172 a. 173, 
Oh. 4. 8(1,fg. IL T. Mb. 5092 
■ Nichar», Kaufm., 11055, Siiisfir. 3 Gli. I. 
3ioiciitf;tt(, Richaid, Kauf,»., Paukow, Siollant. 
firafie 112 E 
— Enlli), Kanf»,, tifrajoilcubg., fidfcibnmni23 
II. T W,lh. 4570, t 'Ainold ffluder, 
— Salo Rosenthal junior, Staust»., Wil 
mcrr-borl, Duisburger 31t. 101. T. llhlb. 2303. 
Juh. Salo Nofenlbal. 
— Eiegbkil, Kaust»., X055, Aötzowfir. 27 in 
Siegfried, Kaufm., W30,9(ugäbiirgcrSlr.l2H.I 
— Siegfried, Kanfm., W 15, Fafa»e»flr. 14 U. 
T. Pf;b. 3737. 
Siegfried, Kaust» ,\Y30, .yciKu'Oimci Sir 22 H. 
T. Kif. 7943. 
— Siegfried, Kaust»., V59, MstmCcigei Sir.9.10 
Ils. T Sleiupl. G351, f. Hedwig Rofenihal, 
^abrilaliou garuicrler Kleider. 
— Siegiried Bosenthal, Kaufm., Stteif. b. 
d ltol)lcniteHc,W30, SycijcrcrSlr.l0T.il!liit.4140 
— Sicgiiiei), Kaufm.. S\V G8, Zimmerfli. 48«, II. 
Cp. T. Zlr. 8019, I. Rofenihal & Auchholz. 
— Siegfiicd, Kaufn,., Wili»erSdf., Giefelerflr. 23. 
T. Pszb. 442J. 
— Siegi’iuiib, Stiiufi»., X37, Siratzb»rgeiSli.59I 
— Sigimmb, Kaufm., 027, SUcjmibnjtr. 15III 
T. Kgfl. G981. 
— Simon. Kaust», 0 27, Schidlctflt. 12 H. 
T. Älex. 3530. 
— Simon,Kauf,n.,Charlol,eubg, Rofcherflr.12111 
— SB., Kaufn,., 8010, Sriictciiflr. 10b, flehe 
Kretzfchmar & Noleulhal. 
— Wilhelm, Kaufm., XXV 67, (£l6ctfclbu Sir. 
«i 32 I T. Mb. 8379 [BK.]. 
— Wilhelm,Lau kni.,Sibonebg .TciiipclhoferSir.lG 
— Wilheli», imii'i», Segel, Acrliner Sir. 17 I. 
— S3i(li!, Kaust», N043, Meyerdeerflr. 5 Enig. 
Willy Roaonthal, Kauf»,., X V,'87, Tile 
Warbe.iberg- Sir. G in. 
— SMt), Kauf»,., Gl)ttUolitu6g, Kaiser Friedrich' 
Slmfic 53 IVC T. Will). 4573. 
— Bruno, Kellner. N 31, Veruauer Sli. 10. 
— aOiiIbeimn, Kellner, N i. Jiwalidenstr.20 H.IL 
— £,lo. Keffelfchmied, Nenkölln, JCciifci Fricbrich 
Slraf;e 1U II. H. 
— Jakob Eosonthal, Jliuöcvgniii, ErfilingS 
Kefcheularl., \V50,illmitcflt 36 T.Sicu,l>I.0358. 
Wohn. Wilmersd'., Tharandler Sir. 2 Eilig. T. 
— Eduard, Klempner. X 37, Meyer Sir. 38. 
— Gustav. Klempner. 027. Naupachf:,. 7. 
— Karl, Klempner, <üru,'cwalb.Ta»bcrlfl>.lLnlg 
— Heim, Knopfmsnlage, X0»5, )nmimiiitl' 
lirchstr. 3 Enig. T. 911er. 1295 [BK Dciilftlie B!. 
Sepf. V! 
— Franz, Kohlenhdl., X 31, Vruiineiifir. 93 H. 
— Philipp, Geh. Kammergcr. Rat, W15, K»r> 
Ifirflcnba»,», 1G9 170 T. Pfzb. 7902. 
— Adolf, Kank»,, Konfekt, f. D, Sli, Alle 
Satolifn. «JG 97 T. Mpl. 10071. 
— Sleglrloä StosontUal, KonfcliiouLfloffe, 
019, Alle Leipziger Sir. 7—9 T. Wohn 
XV30, Speyerer Sir. 10 II. T. Nldf. 4140 
— Jfaae, Konfiiürenhdlg, NM, WeinbergSwea 
Nr. 1, 2. Port. Enig. |BK Denlfchc 3JI.J. 
— Ewald, ffmillvageiifiihr., SO 33, Falckenflein- 
flrauc 15 III. 
— Julius, Krafiwagenfiihr, Nicderfchönewcide, 
Epreefu. 19 Enig. 
— Fliebrich, Krini. fflcaiiti» 8XV47, Treibunb- 
flrnfec 8 I. 
— ®ilI)clm,fl:rim.ycnml.,X055.©olbnpcrSli.8n 
— A»g»fi,K»lfchei,017, RuberSdorferSlr.5811.1. 
— Hcrmann,jUilschcr,X01ö.LaubSbergcrAllcc28, 
Kulfcher, NWS, Ralhe»ower Eli. 43. 
— Andreas, Laborant, SO 33, Falckcufteinfir. 40. 
— Max, Lagerist, XG5, Mnllerfir. 119 11L 
— Max, Laudgei. Direkt, Eharloileubg, Giefc- 
brechlstr. 16 II[ T. Sleiupl. 12535. 
— Paul, Dr. jurv Landger. Rat, W50, Nanke- 
(imfcc 13 Zwg. T. SIeinpI. 5C02. 
— AaIler,Laiidger.ü!al.Charloiieiibg.,Mommseu- 
ftraßc 43 III. T. Sleiupl. 9506. 
— Qoorg Bosenthal, Leberwriabrk., 842, 
Siillctftr.ICH.II.T.2J(pI.15219 |BKSe»tfd)e 
Sit., Sepf. EFJ. Wohu. S 42, öuifcmiici 351. T. 
— 3. Moritz BosontZial, Lcdcrwrlbrk, 842, 
Stiilciftritfjc 88 T. Mpl. 10GG0. Jnh. Ww. 
Rofalie „. Hern, Rofenihal. 
— S. & KI. Bosenthal, Lederwrfbrk, SOiG, 
Dofephfir. 4 Enig. 7.Mpl. 36731 BK F. SB. Staus c 
& Go.j. Jnh. n. Beruh. Nofemhal. Cp 
— Max, ü-ineii- u Baumwollwr., Wafchefbrk.. 
625, Kaifcr Wilhelm-Sir. 25 T. Alex. 1597 
[Poflfcheik-Klo. 3JG97f. 
— Adolf, Malermflr, X 37, Sttarünliei: Sir. 33 
2. II. III, 9-10. 
— Max Bosenthal, Munteilaürik, C19, 
Jenifttlcmcr Sir. 221. Cp. T Zir. 4591} Äohn. 
Echonebg, Apostel PauiuL-Slr.20. Tficf.2827. 
— Karl, Maifeur u. Heilgch, Lichters., linier den 
Eiche» 5 t Ob. 
— Georg. Mechanik, XV 37, Siiilcrictbiflr. 33. 
— 31irf)(i.-b, Mechanik, 0112, Croffener Sli. 17IV. 
— Stube i, M-chamk, 031, Lbelingftr. 11 IXC 
— Rudoik, ü)icchnmf., 0 34, Gtcrlljflr. 13 IV! 
— Karl, Mefiqeh., Schöuel'g., Mariin Luilier- 
Stmßc 72., 
Rofenihal, Otto, Meiallarb., XU9, Boyenftr, 33, 
— Reinhold. Meiallbrück., N31, Wattstr. 9 UL 
— Wilh.. Mollereibef., Schöneberg, Grunewalb 
strafte 95. 
— tKlilU). Musrklihr., N31. Lortziugftraxr 34 1 
— Friedrich, Nachiporiier, 62, Sieiie Friebrich 
strafte 12—15 H. Eixlg. 
— Mar.2QProf.,Obcrlehr.,Charloiieubg, Kaiser 
Friedrich.SIr. 33 1U. E T. fflilh. 961. 
— Albert, Obst. u. Gemnfehdlg, X018, Palifa- 
denstr. 25 Untg. 
— J. Rosenthal, Oper», und N-rsegläfer, 
EngroS-Export, XV 35, PoiSdainer Str. 114 
T. Krf. 5493. 
— Bosenthal fk Hochotein, Paffeilienicrie 
ii. Vlnfeu cn gros, Export, XV56. ffictbtr. 
ftratzo 3. 4 T. [BK], Jnh. Heimich Hochflcin. 
— Bosenthal & jacohaohn, Pekzwrfbrk, 
XV 8, Taube,ifir. 23 T. Jtr. 2424 [BK]. Jnh 
Ww. Anmlic Jaeobfoh», geb. Bliiin. 
— Moritz, Pinfionär, Glmrlullciißg, Nönneftr. 25. 
— Neiiihold, Pfeibehdl.. 0112, ProökaiicrStr. 30. 
— Erich, Pholohdk., X113, Slolpifche Sir. 6 1 
— Bosenthal & Maeder, Stilflölim für 
plaflifche Kunst (Marmor), S14, Dresdener Sir. 
Nr.88.89 T.Mpk. 112G1 [BKDresb.Bk.Depl. 
15II- Lnifenstäbi. St, Göpeiiictei Str. 95, 
Poflfcheik 7897]. Jnh. Paul Rofenihal II. 
Jofe! Maeber. 
— & (£o., Alt.-Gcs., Ph., PorzeNanfbrk., XV 9, 
®«Kcmu|tc. 10 T. Ljw. 0G12 «. UÜ13. <8f 
fchäiisführ. Gustav Haidinger. 
— August, Pol. Wachiuistr, 017, Mühlenflr. 52. 
— Gustav, Poftaushclf.. W 30, Goltzftr. 17 üh.Enig. 
— Gustav Bosenthal, Anfichlspofllart.Verl. 
ii. L»x>ispap!er cn gros, 68-1, Alle Schoiihaufer 
Slrafte 55 I T. Rd». 8214. [BK Dcuischc Vk., 
Depk. V, Postscheck 17700], 
— Paul, Postfchaifn,. 0112, Crosfener Str. 5.6II 
— Paul. Ob. Poslfchafsn., X31, Slralsnudcr Sir 
Sir. 34. 
— jlrno'.b, Privatier, Charlolienbnig, Kanlftr. 
Nr. 128 I 
— Josef, Privaliei, SSV29, Aelle-Alliance-Slr.22 
T. Krf. 1036. 
— Samuel, Prinalier, 027, Aliimeufir. 19H.I 
— Jofef, Prinal»,, XXV 52, Calvinftr. 12 IL 
— Fritz, Prokurist b. Verlages „Sie Tcxiil 
Woche", Wilmer-df., Zähringerstr. 19 II 
T. Pfzb. 4460. 
— Hugo, Prokurist, W15, Lietzenvurger Elr. 29 
Enig. T. Pszb. 18S0. 
— Paul, Prokurist, Niebeischonhausc», TreSkow- 
strafte GG Zwg. T. Pk. 505. 
— Arlh., Dr, Rabbiner, W35, Schönebergcr Ufer 
Nr. 28. 
— Ludwig A, Dr, 9iat’l)iiiir, X21,5h«i5nidft$. 
Nr 18 I. 
— Max, Siechn. Rat i Finaiiznttuift., Schdiiebg, 
Nnbensflriiftc 19. 20 IL (Post Friedeuau) 
T. St. 49i. 5-0. 
— Arlhnr E.,vr.iu>vÄu>t.Nat,NechtSanw.u.Notar 
b. Lanbgei. I, II n. III, \V8, 2<ni6cii|tr.20IL 
T.3lc.20l5. 5-7 [BK Deutsche33t.,Depk. A]. 
!3oh». W30, Liiilpolbstr. 21 T Krf. 7570. 
— Arlur, Just. Rat, Rechtsmiw. b, Kaminerger., 
XV50, PassaiierSlr.2 TSicinpl. 14459. 4—BVa 
[BK Deulsche S)f. 11. Postscheck 20644]. 
— Guil, RechtZanw. b. fimnmerget., XW, 
bnmci Sir. 7 T. Lzw. 5429. 5—7. Woh», 
XV30, Sniibsljulcr Sir. 2 T. Krf. 5446. 
Edwin, Rcchlsanw.b. Landger. I, 62, Molken- 
inarkt 12.13 T. Zir. 5198. 8-/--9V-. 4‘/=-7. 
— Felix, Rechtsanlv. b. Landger. I, 6 2, Kloster, 
strafte 41 Erdg. T Zir. 8087, 9- 5. Wohn. 
X W 23, Slloimct Elr. 13 T. Haufa 80. 
— C'icoig, Dr, RechlSaiiw., Weiftensee, Berliner 
ilüce 242 T. 291. 5-7. 
— Submig, Nkchtsaiiw. b. Lanbger. III. Berlin 
11. Sli»l-3gcr. Eharloiieiibg., XV 50, Tauentz!cn> 
f!rafte2I.1.Slciupl.l00G[PostfchecI-Kio.l3 495]. 
— 1, Siegmmib, Inst. Rat, RechlSanw. 6. Land- 
ger. I, II11. III11. -.Ioiot, 027, Atcmuberftr. 
Nr. 10 XI. T. Alex. 2025. 6Va-7 [BK (iomni. 
». 2,Sr. öl ]. Wohu. 027, Raupachflr. 
T. Alex. 83. 
SBnltei, RechlSanw. B. Kaminerger., XV10, 
tienH/mcr Str. 5;i T. Lzw. 7008. 5—&'i aiift. 
Summt'. 
— Max, Sieg. 11. Baural, Cchönebg, Sachseu- 
bm;n» 17 (Post Tcmpelhof) T. Subung 3324. 
— Waliei, Reifenb., 017, Warschauer Str.48 ll.11 
— Benno, Rentier, XV 30, Schwäbische Str. 20 
T. firi 3252. 
£oinab,5RcMier,X20,Srcnlf)ciim Sir. 12 H E 
— Hugo, Rentier 11. HaiidclSrichl, W10, 
fflcublttfit. 35 Enig. T. Lzw. 3110. 9-10. 
— Hugo, Rentier, NXV23, illopstodstr. 51 T. 
— Jfibor, Rentier, WilmerSdf., LaiidhauSftr. 17. 
— Paul, Rcmier, XV35, Magdeburger Str. 21. 
— Waller, Rentier, WilinerSbf., Kiirfnrsteudauim 
Nr. 1G0 III. (Post Halenfee) T. Pszb. 6521. 
Hans, Rentner, Schönebg., Stierstr. 14. lc 
(Post Friedeiiaul X llhlb. 1646. 
— DStot, Rentner, W 00, Freifinger Str. 14. 1 
H, Bosenthal, Kontor: SXV47, (Droftöccren* 
strafte 71 T Fabrik: Lichlenberg, RiUcrgul* 
strafte 110-113 T. 
RöSareaa 
Sicaieelsen 
Bleclie 
Säget: Lichlenberg. Mtergntftr. 110—113, 
SXV 47, Groftbeerenfir.71, X 4, Chaufseestr. 38 
Jnh. Weh. Sommerzicurot Juli»! Lalentin 
Cp. u. Wilheli» Balenlin. 
Roscitthal, Cito, Rohrlcg., Lichters., Drateftr. 65. 
— Georg, Eachverstäiid., Wilmersdf, Badensche 
Strafte 14. 
Wilhelm, Sargfbrk, Renkolln, Emfer Sir. 7—9 
Enig. T. 2094. 
— Johann, Sattler, X 37, Metzer Sir. 19 1X1 
Eonrab, Schanlw., Schönebg., Gustav Freilag- 
Strafte 1 Enig. T Lzw. G254. 
— Emil, Schaukln., S\V Gl, Sellonict Sir. 31 Enig. 
— Brniw, Schlosser, X65, Schtiljlr. 28 H. L 
— Carl. Schloff-!, X54. Slikttflr. 19 rc 
— Fritz, Schlosser, X65, Seeilr. 38 TK 
— Karl,Schloffcr,0112,  SimouTach-Slr.12II.III. 
Max,Schloiser»>ftr., GaS-11. Wafferanlag., 814, 
Slallschreiberflr. 3Gn T. Mpl. 4623. Wohn. 
814, Prinzenslr. 42 IV 
— Paul. Schloff«, 0112, Pettciituferstr. 1111111. 
— Richarb, Schlolfcr, t£fiavlotltu6g., Äiwbels- 
boiffftr. 57 I. 
— Wilhelm, Schlosser, X II3,Kanzowslr. 16HJH 
— Hei mann, Schtuieb, Ncntö»i>,S leinmetz!lr-49II. 
— iflbialjam, Schneider, XO 13, Smienflr. 244a L 
Keo>g.Schneibern,fii,027, S)lngctjinstr.l2alll. 
— Gustav, Schneider, SO 26, Waiden,arsir. 54 II. 
— Gustav, Schiiridermsir, WrliiierSdf, Uhland- 
ftrafte 123 Enig. 
— Hermann, Schneider f. llniünm, Paukow, 
Damerowstr. 59 Uli. II 
— I., Schneider, X055, Jmmanuelkirchfir. 32. 
— Simlin, Schneider, X0 55, AllcnfteinerSlr.3711. 
— 9!hl Schneibtr, X055, Hnfclanbstr. 39 III. 
Max, Schneibcr, X31, Sluincmsuiber Sir. 62. 
— Snlli), Schiicibermftr, 027, Btumeuflr. 91111 
— Wilheli»,Schneider,Panko>v,Spieteriiiannslr.5. 
T. 701. 
— Willi, Schneider, 0112, Simon Dach-Sir. 23. 
— L. Rosenthal Nach!,, Echreidwr., Such» 
11. Sleiubnnteui, 02, Kaiser Wilhelm-Str.53 
H. Enig. T illbii. 4731. Jnh. Max Grnnwalb. 
— Alsrcd/Schnldiener, Nenkölln, Prinz Handjery- 
Stiafte 62—III. 
— Ernst Bosenthal, Schürzenfbrk., 027, 
ticfiiicr Weg 93 UL Wohii. XXV23, Klop. 
stockst!. 23. 
Bosenthal & Tützor, Ccgr. 1902, 
Schnizeiijbrk., 62, Burgllr. 27. 28 Jnh. Emil 
Tlitzer. 
— Ernfr, Scifeiihdlg., Tcgel, Arunolvfir. 22 Enig. 
— §>einv2ci|tni)blg .üitulöC’i'ISci etflt. 17C En]g< 
Hermann, Scininnrlchr., XV.'62, Spencrflr.lo. 
— ©oiliualb, Slereolqpcur. SXV > 1, Ptauufer 26. 
e„ M-chan. Stickerei, SXV68, Riltcrfir. 39H„ 
2. Ging. LT Mpl. 13729. «ohn. SXV 09, Neuen- 
burger Str. 14u 11. 
— Otto, Straftenb. Beaiiit., XXV 87, Hnttenstr. 36. 
— Rosenthal & Buchholz, Sirumpfwr., 
Srifolngeii,SWGS,3im,iierstr..43aII.T3ir.8049.. 
[BK]. Jnh. Sicgfr. Roieulhal. Cp. 
— Aootf, Subdirekl. a. D, Friedena», Sinien- 
ranchflr. GG. 
— Georg, Tapez., N 3), Loryingflr. 20. 
— Karl. Tapez, X65, Liillicher Str. 7 Is. 
— Richard, T«pez„ üichtenbg.. Skandinavische 
Strafte 25111. 
— gen. Rosen, Karl, Thcaterageni, Wilineivdors, 
Neslorstr. 14 Uh. II. (Post Haiensee). , 
Eniil, Tischler, 0112, Dolziger Str. 33. 
— Ernst, Tischler, SO 10, Michaeilirchflr. 24. ! 
— Leo, Tischler, X018, Friedenslr. 55 IXt 
— Max, Xoukünsticr, XXX'52, Calvinfu. 20 T. 
— Ludwig’ Bosenthal, Tuchagenlur. 02,. 
Burgflr. 29 (BnroliauS Böife). Woh». XV15, 
Lietzenburger Sir. 28 T. Pfzb. 1980. 
— Julius Bosenthal Tuchhauttlung en 
gros nnd Lombardierung vonTeztll- 
waren, Eharlotlenbg, Lindenallee 25 T 
— Heinrich. Tuchiunistr. U 27, 'AudrcaSftr.381IJX' 
— Lonls Bosenthal & Co., Tüll 11. Spitzen, 
SXV 19,.s6omnmiibaiilci:ftr. 77. 78 1. Zir. 2110. 
Juh. Siegmmib Belle. 
— Max, Uhr»,., Re!n!ckendf.,Schai»weberfir. 122. 
— Rosenthal & Störn, Unlcrrockfbrk., 62, 
Poftstr. 26 IL T. Zir. 7212. |BK Deutfche Vk,, 
Dept. G]. Jnh. Martin Philipvi. 
— Jnllns Bosenthal & Carl Fraenkel 
Vereinigtes V ersandgeschält Q. m, 
b, H., ti\VG8, Kochftr. 3. X Gefchaftssiihr. 
G. A. Fränkel. 
Anton. Vcrtri!., iSilwciibf., Karlsruher Sir. 3. 
— Salo Bosenthal, Verir. ausw. Häuser, 
SW19, Cinbciiftr. 57. T.air.3325. 8-9,6-8. 
[BK Disc. Ges., Depk. Leipziger Str. 60]. 7
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.