Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

. i®-3 <■% 
Kon»»«» 
— 1393 
Konegen 
Teil I. 
Komm, Fritz, Slciidjcr, N065, äBtnäfh. 23 III 
— Frielmdi, Äatlenarb, 017, Milderäborset 
Strafte W H XII. 
— August, Äasiw, N 24, Gliäiici SirafiC 07 
T Jlbn 11081. 
— Hermann Hotelportier XW23, 4M(teimIlccl7 
T. fflib 3638 
-Hiilljelw fionbibi, SW 29, Belli-Alliaiilc Sir 
Ülr 67. 
— Emil, Pantoitdman , N6\ iSruienfjugena 
Sirnfjc bO H I.'rdg 
— yirmami Pol IBndjImsn, Nil1', IMclictljcm 
[habe 16 IV 
— itarl S^tlulcli, Jieiikoiln, Glbcilr 1G 10 ][ 
— Wtjclni. Zamienhb! en gioi Odl, IBicmtlcr 
Strafte bG Zttg T. itgit 9111 
— August, Xltfbaiiarb, 031 SlemJer Sir I>7 
— Wilhelm Ii|d)ter SW47 ftriiijbcrgllr 22 
— Anna, iliiitjerin Nto, tzileunsti J'j H 111 
Komma, fr, ’Vforlucilii V 5,7, Tenniwitzslr 21 
Kommaba, I, JloMcij SdmiicBq, tibetistr 11 
ftammitOwi, (kora Eigenlnm, Schonebeig, 
HUnisir U III E. 
Koramacdantou-Apotbeke E. Taeech- 
cer, 019, SePbeljlr l'i E T. ßir 2271, I»l> 
faul tmil Znc|djiia 
Kommandantenati aflo 80. 81 Grtrnd- 
atuekegOBellachait m. b. H., W .15 
Poi-bainer Sir UM 1L T GildMlisühi Th 
u <i Ucbtdi 
Kommanditgesellschaft für Grund- 
etuckavorwertang, Rcichonhach & 
Co., WS, Supzigci 21' 104 T Jli 121,26 
u 121,20 Per! l,n!t lücf 'tarl Jlc rtjuibnd) 
Kommandltgresellachstt lür Hoch-, 
Tief- & Elaenbotonbauten Han* 
Friedländor, W 60,Suidjernslr 10T|BK] 
Pers. ’jcift @c| Hans Riieblitnba 
Kommanditgesellschaft Holtmann & 
Co., V U C II0 Iiipin|lnil)urmf«Jl»patale 
äcraleifiilituttuqt AppaiMe ;>,u6i.liui, W05 
PotobnincrStr 1UJ11 Tiizti) *Aia|SKScJiWc 
-önir. $ipr v II WMict a»2J Peil las! 
tiei A v»h »(iiui 
Kommandltgeoellschalt Rudolf Knap 
per, Zirtin Alt i Klug,uui,ulii|jtcilf Neu 
Teiln .öcrlmer Str lij T 116 [3K $utlid)c 
-Rf Sepr DJ Pcrl lnft Wc{ Jbilfjclm 
Knappe» 
Komme, U!ulit' J’nisthcJI, Idljürloticnbg 
'Jielrf'Sfli 105 Oll sW- 
Kommcl, ültieb J’atim Xt>5 Sdjul]tr tP, }>ür' u 
— S v, JtcutoMn ~oinuiti cl) 
ttommcl, ilJlartc '{rivalicre, Gijnilolitiibnra 
Sthaueulh 17 lr 
— ISmlir Ww, N4, Äulelfn M) 
ffantmcrr%i>(;aiui ^adibccf «Kanuibt -l'eigtlr 19 
— Pmil Sicfmiir hW fil, 3oiinnmlenir 10 
ShiR'if'i Sm X0i>5 (i)raji>nn[iicr Sli 21911 
JlommcrcB, Cito, Lr.^'iq, ü’n; - u Dmiidl 
Lichlor', Ifjcflaiir 10 111 |BK xenl|dic Jll J 
Kommerofsky, <tnrl Jfmifra, ISIjctrlol'uibji 
j ffieJci Weg 101) Is 
Kommerowsky, ermann, Iemi|( W ijn uuflo 
['inner 51. f>7 Zttg T zlcuipl 12127 0- 
- 58ill)tlmliir. Ww XO18 j!ins)oiuili Sl>Jg 
Kommcröklich.P.Srcljir,N\V»7,All 2)iouliil7ü 
Ifommert, vcniKinn, «djlojjcr, N 39, Biirqi 
borfflr ') H IV 
- War, Smarten iu lubi.t tu giD-, Piinkow, 
üameroroflr JB 
Kommerz nnd VorechnflhanB Jooef 
Kollier, 0 X SIcitc Pron» nubc UT Vlbn 1105 
äoimabcnbnctolo'ien |BK| 3u!j 3o|cf ftofilLr 
<!ommrlowskl, JJiat, vn i< v, Ni>n, iurmu 
«Irafie J<i 
Kommlusli, glettdio, W 30 i'licbiiia)|li 40 
fiomml|fnrtf, ä>»»;, 2im(’,c (cjor, SOJJ, 
J8rniiqcl[li 81 
KommlBslen, Qee. m. b. H„ W 90 
iBIllona Cuife • Platz 4 T V}lu 414-f [BK] 
GelchoslSsuhr H Buljr 
Kommlaelonabank Q. m. b. H., JBei&uutc 
Berlmer Allee 64. T 160 [BK Preutz Slaaio 
l’üuf, Poslscveck 15742 ] Lolftand Gnst Edjul^c 
ttDuimltr, Plälianst, N II, SUbfu 8 
flilmmdnn, Bemio, <tau[m, AVS grlebinfifir 
«i 192 1UJ IV 
Kommnick, Leopold üugeii, Äompumfl, (ffiar 
lonenBurg Goelheslr 19 111 5—7 
— Aboll, Malermst», griebcnan, S(Mcalbad)ci 
Stratzc 14 
— Schnttl.tz, 0112, Sdjrcmetiir 10 
— Ernst, litolermfh, äSIlmcrfbor1, jjranben 
6urgl(djc Sir 43 Eidg 
— Gusia>>, Zlgarrenhblg, Panlvlv Prinzlaucr 
StirouiLiiiibc 18J Enjg (Pos: Ü5ci6rn|cc) 
ftSmmnlif, Julius, Äaujm, Charlollcnbmg, 
flriniime Str 28 HL 
Kommode, Joh,F«n[lerputz.N018,vüd)ilcSir23 
stummol, FirbIn>ind,Terlch!SPo!lz>ch,schöiichg, 
Mcr[eburgcr Sir. 3 1.8-9 
— Karoline, Relnmachesr, SW19,23llfj<Iniflr.2t, 
#emw»r»to5li, Franz, Tlschlc>,-Xv8, Anist,r- 
>am« ®lr. 8 K IL 
Stommeß, Jiidmxb, Geh i;peb 3efi i IttitqS» iStoinoicsii!, Otto, 2J’a|*mc tt ,8Wi>q, voll ikivii-i#. Konntzly, Cnd1, v»l|^Pf5uiier, 0112, Sonn 
iillnifi, Äegliv ffluKparictfn li 
— Poul, Äafiuilole, SSIlneiobi, 'Uguilajli 22 
— tein|lnu, Scliei, Sleglij HalZkestr 12 U (Po[l 
Subuibe) 
— Johanna, JZnhe^ii, SleuIÖH i I>gcr,ir fll I 
Wommrn«, Cllo Jlai|m, SW r, Ralhcnowei 
Sirnbe 25 H 1 
— Anna. Pripaiikri, KXV, Jln ijuioluci 31t 
Nr 25 ir iv 
Kommnij, Enll JJatlbtan . Antdcna», Ode» 
lliliiilr 19 I 
— JlJolf, JJiafei aO 10, IJJidjiieKltrtjplafc 911T 
Mummst,Cm'Ijui i HauSw Wut, ©leflllgerSir 6b 
Kommtnich, Adol>. Werknstr, NW 87 <tai[cim 
,’(ugii|in.JUic 101 U. IL 
äi)miilif,ffln|toi),5Uafiitaib NWto.AU MoabillLI 
— Hermann, Giitnb SchaHn, iSrimelvalb, 
S.’anqtul,iHii[li 23 
Düo, filcm,)iui,JUumtiobi fcilmfubtetSIr 1 
— P. Komnlok, Sialdjuicnloimiv'iaU lt Anlo 
mobi!jbr(,\V9, Lmlstr 25 T. ftr> 1,323 [BK 
3iefd)8bf tSuo'lu lUerllu ! Postldieck 172 
Imiygl Inhaber Kommer, llal Fran^kommd 
tGlblng) Seil CSering Giiurl JBiIracräbf, 
-lironuenbi igildjc Sir H T. P!;b 1212 
Erich, Sdilo icr N20, Bölliierlli I II. L 
— 2(ugu[t, Sdjneibei f T, Nenlolln, Ler;Ilr 132 
A, TI[chlc>, Luchholi, ömuimlelnllv 7 
Angnll, üündjtu Nli5, JJii’icrjti HD I, 
— !8erla, Ww. 034, ffiilbcnloeg 17 II I. 
Koci.iiiiik, Einil, Hol Ob Wachli i|tt ,GljmlollEii= 
Iwifl, Äoelhcs» 30 III 
Komnlk, Lohann. Äa>iw. SO 33, Soiaiier Sir 12 
SlummitB, Gnstap, Krim !Karf)hn[tr, N64, 
Hiliictiidei Sl> 10 J 
tlomolla, «uifc W> 027, Sdjlllmgtlr 40 111 
Dr. Emil Homoll Chemisch - pharma- 
lontlocho Prdparatc.yülmcräbf itnrlis« 
Sir t (Pos! Salcnfci) T Ps;b 5471 
IBK u Poftichcdl 
flomoO, iZuill, tim» N20 titfmlljalctSIr 7. 
Cllo Dlanrn, \\ 10, (' olcin 21 
Sil)mieb, H 11, P»>b»I>l. Sir. 1 
— Awerl jtorarb, Cberidiöiic onbr, tzelm^eltz- 
tlrn&e 7 lf 
— v, ,iit|d)iiu6, 0 14 tilnbcnei Slr i,2 
— Stanlm geb Fuhrmann, Prlniluri, W57, 
yoidfli r).t IV 
Slo.uonijar,'faifj, .-Jiiliingoltblrui Wo7, PoiS- 
biiinct Sl> S1 
Sotnoref, Karl ffa i|i.i, ISijctrlollciibg, 6J itride 
[lia&e 20 II) 
Stomomitäuf, Ruuijk-fo, S!m, SW2i>, Jür- 
bitijeiiu 3 H I 
». Komoroivicz, 151, SranUi.Sdjoiitbg, Gustav 
Mnller SH. d3 II E. 
Komorowicz, L»dw>g, Silbfjanci, 027, SaifnS« 
titslUL 38 lir 
Io[ci, Sifjiiljm 017, Lange Sir 19 
v. ftomoroWiJH, Jllbal, Porzedanmal, N eil 
lidenstr 11 I 
SomorotPtifi, ^eiumiw, ^leiidjei, N043, Wem 
strafte 13 
— limll toeinütehblfl ,5s58,SiorgatberSlr 2bErai? 
«rani, (Scpadtrng ,N4,3ioP(lli6|li 82 Porl IV 
— Hermann, heize», üleiitöün, 6m[er Sir 41 
— tieorg, Kaufmann, Karl»horst, ßnrmbabtt 
Slmfci, Xljxctc [cheö Ha»L I 
— finnim, SO K>. Sdjmo ei|h B IV 
Mui.nnnn, Malei, Rticbenoit Saubidjei Str U 
— Alsreb.Nenlner 3djone6g, Srfurln Sir 9 
— Joics.Schnhm,i!harloiienbq PolSbamerSttZ? 
— Friebrick», Slraficiib JOeaml, N20, Dron!- 
hcimci Sir b 
— Srfv, Werkzeiigm, N20, Cnkerltr 20 Gli. II 
— Anna, Alu Karlöhorst vclIigciiberitrShr 12 
v. KvmorowSky, Ernst, Phologr, fflilmerSti, 
yiiibciibiirflftr 82 111 
!komorowSly,Emma, geb Meter Plaileü», N113, 
Schonha ifcr A ic 109, Ansg C II 
Komoroni^kl, Marie, äfraii, SHarlollenburg 
SrfjlMiitr 1(> II I 
Ko»losinölI,lIrban,Schloi[ei.0l7,Koppen[lr 1711 
— Anlo», Sd)iiHm„ N65, Ulrechier Str 23 JL 
fiomcfi, yamamt, ISionleur, Slegliy, Kanlstraße 
Nr 1 Dilg 
2ifiiig6a,2clcgriiict),XW21,2)orimiin6etSlt7 
Itomossa, Otto, Fabrk, Neukoll», ^nn[a[trafte 
Nr 8 9 
Friedrich Fcnerlvehiin, 8V>'K1, lelloloer Su 
!)ir 43 II IL 
— Sllberi, Jtmflwngci [uhi ,Nuß ÖolndjeMir 39 
Panl, SdiIo|[er- iiunldciibl Nestbenzstr 6711 
Gustav. Zifdjtermsti, Sletuölln, 5riebel|lra6c 
N> Cl tili m. 
— Anno, gib Sdmtic Porliersr, SilmetSbf, 
älurjilrftenbnnini 1 ist (Post Haiensee) 
Stornos, iJui:io,Öürtl(r, SWG1, lelloloer Slr28 II. 
KomotowSky, Sllfreb, Kanstn, N06G, Goldaper 
'traue 2 H JL 
Äemelttr, Hedmig,Drech[lerw>o,W6ö, SISIeJ encr 
Straße 13 Ob. Enlg. 
Sfomatoüd, !8ruitOi©djto|iir,S033,3BrüligeIfir.47 
— Pmiia, Schneiderin, 80 89, Wkangelslr. 64. 1 
Slrtifov 21 
— Slbttl, Schlovir, SUutolii üätllcl« 65 
Komp,A pciiiobier,KOrjS uvmi,t5boT|crSlr2l 
Koenip, Er »i, itnalir, Pa ifolv Icne Sdjoiiijoljcr 
S'riiin ö 1 
Kompa, ’unu, Jhio, N54, .'(deiili 119 
üonnjnrt, Siihelm, Jintn ei n SdjoiKbj tSolhcn 
|HiiM Ji 
Kompaß Verlagsbuchhandlung Frlte 
Fiedler, SW r,l,«robb<i«n[lr 82 T»>to 7212 
[BK Te iilrfjc 93’ ®ipt OJ ^»h tiurl Mrcnb 
Kompat, Ailbdri, Schioiiu, Sdjonebg, Gbcid 
(tra&c 30 
Kompe, Leopold, jl'elallbtilj, 034 ^Zoxhagcner 
Slrufie 2* 
KompcI,Fia iuMütv, ^l!ci|icii[ic, ilroiipriN5Ui 
(traue 1) 
Äompcrl, Vi l- <itiu|iii, 942 iVfirstciifii 12 II 
— Ern>i Jicuijoi, Ni>5, iultidjer Str 2 Oh 
Stomps, Cito Sdjitciber X il.SMmemsnhetStt 10 
Stompfe, Liihein, Holz- »nb Äohienhblg 
Panlow PeilaloRistr (> 1 nig 
Kompisch, Endi Eilcnb ‘öeamt, Sidjtcrl, 6h[a 
belljfti 26 
— An Ion, JiidjuimgS Jlar, Gljnrlotlcntuig 
Sdjiiterflr 18 1U. 
— Anglist. Sdjlollcr, N20 Dlonlhkiiner Sir 14 
— Emil Setlenljblg, K6S (Sanbpitr 1 ijiig 
— Paul, 2i[d)lu, Salocill, N J7, We,tzen> 
burger Sir 25 Erdg 
— fturi Ju Sitpcrmimcrm Frltdenan.Laniacher 
Stmfte 1U 
Hompooltions-Panzorplatton-Oeaoll- 
Bohaft m. b. H., SWbq, iHülcrstr b6 
T. Mpl 1291!) |BK Bk f hanb u 2»b 
Tcpk S) il)e|d)äfl3[iil)i Fran; Schimdl n ib 
Osliir Zchanman, 
Komprimier -Masohinen-GosellachaZt 
m. b. H„ Maschmenlbik, Sl,l. Gnet[enau- 
ftiafee fi7 T Mpl 13270 |BK DreSb Bk 
Xepf Nil '?o[t|djed! JS290J Gc>chastc,i>hi 
O.nno lahiitzidi 
Komrohtt, 'Untl), j)tobcUii^Ur, Sri'), Pappel 
nllce 10 
KomrowskI, Leo,Bahnarb OH @itbciietSlr 21 
"tilhiir hinsei, Ndlf, Neue vochstr 16 L 
Cllo J)in[i(u N 37, Feljibe llnti Sir 17 1 
Gurt Sd)iietbem|ti, N68, Schilcimiuifir 3t, I 
ftomfdjnlf, i(nm, jlUi|tui, N 5°, Sdjöiilmuicr 
Adci 72a H I 
Carl Körnst Kunstverlag:, 8 12 Mxan 
brinciistr ‘17 II 5,n(j Ww, tietla i omll 
(tomff, Bena geb Salier, hl2 Alexandrine» 
flrajji 97 11, t Carl itomil ifmistverini 
Komsthiist, Johann, Sthneibei, N065, Christ 
bürget Sh 9 111 
Komttiludft), Karl, Slifilienb JJusu, XW b7 
33eni(el(tr 60 
Komzny, 5nebn,Piälierin,>055,tirciioloalber 
Sirnfje 14 II Enlg 
Konack, ÖnftiiP, Strafjcnb Fnhi, Schonebq 
>üoihe»sti 42 
8onaiticwIcz,Pc>r»erir,>066 Chodowielkistr 11 
jtonalb, Christian, iSepnrfltnq, N24, <?ulf. 
[djcmiensti 2 
lton«itg,l£arl Knlscher k>0 28 ^oli6ui|crlifet4il II 
— Woltlrieb, Strafetnb i^nlir, Nenlolln, (tmjei 
Strafte 39 H Erdg 
— Franziika, Siv, Sdjoncbg, lümiau Mnller 
Strafte 0 H 11. 
SoitarlotoSH, Minna, 31iw, SW 29, Manenborl.r 
Slraiii. 12 IV 
1tonar6le,Srio,yolldji.r N043 (ScorguilIrdjflrGC 
— 'iuboif, SJiiltdjer, N0 43, ©forientirdjfli 60II 
— Henir, Troschk flutfdi, NW6, Haveibergei 
©trage 23 H Enlg 
— Paul (iaiiint, Lidjleiibii, Uitppredjlflr 15 
flonitrdfl, Silbers SDabeanstbef N24, sfikbricfj 
strafte 131i 2 H 111 
— Ernst, Eisenb Jltb, Cidjicnüg, Smiiliuricr 
Allee 162 
— Muftap, Eisenb j)vaml Lichicnbg, Friedrich- 
strafte U2 JLL 
— 3(11(1 u(t, tiipudtrafl NOC'i, SBogotustr 12 IV 
— Edmund, peijn, NXV21, Wilhelinkhavenei 
Sunftc 2 
— Er»>t, Kellner, Neulolln, Berliner St> 83II IN 
— Nicoltt, Sdjiieiber, SW 11. iTörnggrägtr Str 63 
Alfred,Schreiber,Neiikolln.Donanltr IGOb 11 
— Elle. »in j\ W 87, 3ngoh)|tr 17 
Ko»arsky,M,Pr>oat,ere,^>V i>8 Fnedrichiir 214 
Oscar Konary, Ärofthdlg I G>i»»n!adfällen. 
öljarlollenbnrg, Mommseust» 27 II T. [BKJ 
Jnh W Segelet, »eieib Sachper|l Cp 
Konary, Jeanette, Itcnticte, Will icrSdorf 
Sihtocibmgcr str I «Post valenltc) 
Konarzcw-H, Edward, Elektrotechnik, Char 
loltenbg, (folanberfti 2 Oh IV 
KonaschcwsII, Augnsl, Werkmstr.Eharloitenbg, 
Spielfyagenilr. 12 Gh L 
Konatkowsli, Bruno. Kaiisi», N066, Ön’llslr 14 
— StamrlauS, Rentier, SO SO, La»!itzerPlag 12 L 
V.KonatzkI, R, Oberst a. D, W 30, Barbarossa. 
striche 27. 
!ig 
ü! 
-'S 
-vt 
laglir 25 II II 
|SWitmt, A iqiist, jiciint N d'i, Snn.oaslr. 12 1L^ 
Konayno, Fritz, Barbier u Fnsei», 027, HolzD 
marllslr 4 ßoljn J!r t» S 
Soncufl;, fflomun, limloilr, Ȋcietstr, 200z5 
RoiKä«, 8(uim qed Fcihle iöeamt. I Nelchs-^ 
fiommlliarlat Efjartotleubv Sijbelsir. 12 tihy 
ftoncjacf, l£), Zierlfnhi 017 ®rnner-IBcg48lto? 
fioiitjärf, Franz, Sdimieb, N >1 Uscbomftr. 20 j.{ 
ffonc iak.Fr», hilf-belenchl 064 )oadjim!tr 
— Josepli, Fahrstuhi'nhi,034 ®nbcnerStr9lC 
— Einst, timibekni, SO il,, 3Bicni.r Str 26 Cnfff" 
Änton Schlosser, ffiitlcnim, liiftflr 74 L 
Nnbolf. Schlosser N4 Bergstr 77 Untff. 5 
— Tcobolna, Schneider», SW 29 Seignmimftr 94 1 
— Anguste, geb. Mnllei, Ww, ÜBilmeräbf, 
Veilinei Su 42 
!ftont)allit, Robert, 2Juifd:(iniii;;(ir, Fiiebcim i 
Fehlirsli 4. l - 
— Jolan», äl?ontiigiiuiii,N20, Enleifii. 17 1fr 
<konczkwltz, Franz, Klempner i Uiof/rlcg, 031. \ 
äh um berget Str 12 
Ko»czewski,A u C .Geschw.Schonebg.HelmstrS C'V 
— Giigcnie ZJw, Ruikolln, Aanzlilstr. 21. 
(tont itttdti), Emil, Tischler, Srlg, MiibomcrSk 6 M 
ffaabcl, Margarete, Filiailcii, SW11, König- M 
gratzcr Str 76 's i] 
— Anna fimocrgarluvrin, SW 11, Königgrätzcr 5 i 
Strafte 70 J 
Itonbcr, Beria, Fnsierschiile SW CS Lindenstr.115. Lh 
Konditorei „Henokel etise“ Altreä ” jjHjj 
Heackol.ftonintoret u 6ttf6, Gharloltenbß, pufl 
ftnnlsli 40 T Sleiiipl 1163 Jnh A Henckel 
Konditorei and Kalfoo Bruno Müller, 
EljatlotlciiDg, Leonhardlsti 5 T.Jötlh 6663 
Jnh Bruno Müller 
Kondor, Ludwig Jiaufiit, 034, äoihagcucrSI. > 
Sir 19 19 II II 
v. Koiibralolvicz, Eiul, Kauun, SW29, Berg-, 
monnslr Jt Xi 4 ) 
— Frift (Sonbiloi, N37, 3i“i Skirdjilr 12 IV » ' 
— Wilhelm, Ob Poslschassn, X-6S tfanllanstr. 18^> /i 
t). Ksndratowikz, Lilhcli» Sfitist, -ahniechn. | 
?abcral, C64, Alle Sdjonliauscr Str 60 1, S1’ 
T Nbn 10o62 8-6 ' • 
». Kondratowitz, 'JJaieriiu, ffnufnt, X06C, 
itnglerfli 85 III 
Anna, geb. Linbenberg, Poiibcaniin, NO16^ 
Lebiifir Str 5 U IV 
v. Konbratowlz, y.130, Ämisin, Hohenschö« 
Hansen, ymiptsii 17 
Ottilie, S8w, 061, tfimeisir 218. 
tonbrtt, Carl, Schncibei, bW 68 3lilter[lr. 67. 
Irene Schassnenn NC6 VriniCugcn Slr2GIV 
ilondzialkc, Tfaria, Siu ,'i?ripaliere, W35, Pots¬ 
damer Str 39 3Ja 0)1 1)1 
Kondzlclk, Franz, Schuhn, Oberschöneweld», 
Mariensir 6 Knlg 
Stonbjiclcludti, Fram, Schuaki X065,Pastenr- 
slrafte 47 II IV 
Kondz elinöly, Panlme, geb Gilg. Telegr 
Aiststww, Slcinldtnbf, Eichborustr 28Lntz. E. 
Koiidzilkwstt, Bale na», Schlofferinsli, Tegel, 
Aninowstr 8 IIL 
Sterne, s >1 Kahne 11 fiohiie 
— Friebrid) Schlosser, Charlotlenbg, täfelet* 
straft« 11 f. 
— AgneS, Nahen», XG», UiredjierStr 28 H H 
ilüutrfr, Stollen. Sanimermtluois, Schoneberg, 
jjtegestr 12k!nI§(PostFnedenli») Ulhld 8930, 
9-10 
Paul, 'ionfm, Sdionebg, Sebanstr. 10 IL 
T. L;w. 1010 [BK Milleld Cred Bk> 1— 
Etid), iDiaschincimrb, SOSJ, Ciiurl)|ttd7,l. 
— Erich, Sdjlollcr, schönebg, Lelziger Str. 3% 
— jSilhclm, Schlöffet Ne»köiIn,Joha,»iH»tz-Str^'. 
— Hein.ich, Schmied, SO 33, SlnSfauct Str.' 
Nr 5 II L 
— Carl, Schuh»i, SO36, lilegnlyer Sir. 0, 
— Jlbolf.Slmfteiib SlrB, SOLO, <3rüimuet@tr.4. 
— Friebridj, Werkmstr, Neukölln, Sprembcrgec 
Strafte 10. 
— Paul. ßimmenit, 'JiUSttschönfjaufcit, Blücher- 
strafte 62 IL 
— Luise, geb. Pfeiffer, um Koninl, NAV21, 
Waldenserstr 23 IL E 9-11, 7-8 
— Anna, Ww, Ireptom, Schringstr 2III (Post 
Baumlchulenweg) 
Koneczny, Ä, 5rl, LilmerSbs, llhlanbslr 86 QI) 
— Dertha, Näherin, 027, Holzmarklslr 66 
Soitefffr, Karl Ludwig, Facharzt s Mund- n 
8«I)iilei6eii,WdO, Luilpoldstr 35T.Jllbf 3394, 
Ivochenlgl 9—12, 3—6 [BK Teuiicho Bk, 
Depk A B] 
— Friu, Icch» 3)üioa||tsf, MmcrSM, Jenaer 
Slraftt 8 
— Karl. Lehrer, XW2I. Sitleiltr 27 HL 
— Richard, Lehrer, X113, Bomholmer Str. 78. 
— itonrab, Lokomolivsühr, SW 47, Eylauer 
Strafte 25 IV. 
— Laura, Lehrerww, Karlshorst, Sönhofisti 29, 
Koneaen, Franz, Schuclbennslr, 842, öitschinit 
Strafte 80 Erdg. 1 
/ii» J
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.