Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

I. Seil 
Fricke 
- 670 — 
Friebe 
Jrickc, Hermann, Goldsd>n,ied. Sd)imebg., R» 
benöstrafte 14 Gh. III. (Post Fricdenaus. 
— Olto.Kraveur.Rixbs., Friebelstr. 29 II. I. 
— grirbriifl. Wriiiifrttmljbl., ü 84, Wiibf ner Str. 42 
— 91., OSiirllcr, SW 47, florlnr. 72 II. II. 
— Wilhelm, C'iürtlcv, illirbi., Watierstr. 22 Iil 
— Miliiav, Hanbsd,uhsl'il.. illii'bi., Bergnr. 25.20. 
— Otto, Hauöbicn., X37, (Sfjoriuer 2tr. 59 III. 
— Otto, HauSbieu., illivb!., üikiAiclstr. 02 H. ])t. 
— P„ HauSdieii-, Sdiöiicbg., Stimmn'. 6. 
— lBi!fjclii[,.((gl.Hitgcmitr., tinmctoalr ß-oifllian 
Gid)taini>. 
— Diar, Hei.ier, 0112, (Miltlslr. 33 pt. 
. - Otto, (\cyr. .Oeijcr, GlMtlolltiil'g., Sophie 
l£l)nrlolleii=2lr. 8-1» 11. ■ 
— Willi, Heijer, W 8, 'JJIaiieriir. 37. 
— Wilhelm, Hobler, X5S, ÜVidierlstr. 159 II. II 
— Otto, Glieiitigcii.. SW ti'i, Critnicnftr. 97 H. 
■ r i; U124. 
— Georg, Ob. Jiifpetl., Stulomc Reuhoheusdiöu 
Hansen, tticrliner Siv. »2 (Post liMlbelmobg.) 
— Fritz, Slr.iitmerimiiiter, Mitglied d, Stgl 
Kapelle, XV 87, Waldsti. li IV 
— Gotlsried, Haujl Setr., Gljarloileiibg., Bis 
mottljiv. 54 If. 
— iV-c!ir, Mnvlofiv:=ii..veriii!tvl)ii!g., Gtynriollciibg 
Pcstaloz^istr. 99,i. 
— Friedrich, ttnijeubole, Ghailolleiitg., lihland 
[trnjjC HO lili. pt. 
— Sllbcvl, Slaiiim., Slcglih, Riibilv. 20. 21 III 
— Slnbrtad, Jlausm., illiibs., Berliner Sti. 73 I, 
Stctiiharb, ctnujw., W> /, illosenheimer Slr. 7. 
— (rrirfiz Mmiim., S03(i, - .ttolil'iifcr Ufer 110. 
T. IV 10581. 11—5. |. Sfiilljtlm Müller ich», 
li. Richard W. Müller & (So.- 
— Engen, ilmifm., N 05, Woltiriiebstr. 10 11T. 
— Friebrich. Sinilfm., \V5«, Nürnberger Slr. 09 
Oli. sout. 
— Fritz, ftniisut., W lii, Joachimslhaler Sir. 21 
— ticorg," St'nMim.', Sdjöiicbit'’, ''(f-bcrviir 09 Uli, 
— Hermann,. Mauiin-, SO 10, ®iirii(ir!nidj|tr.2lto, 
— Hugo, Mniiiiii., 0112, Ü'oiflffjr. 34 H. IV 
— Mac, Hauim., SW01, Teltower Glr. 8 H. 
— Cito, Jlaiijm., X018, SMirtiomflr. U IV 
— Paul, itmimi., MnrlC'hiuii, Auguste Lilloria- 
Gtmfte fiO .1. 
— Siegitieb, Slaiiim., Rucbenau, Jsoldestr. 311. 
[. Sciilsdjc Felsen Lei 0)cjcll|rfinfl Franzcu 
& ISo. ‘ . 
— Waller, ftnvfm., Rirbi., Thünnger Slr. 32. 
— aBiiliclm, lla!i|m..Sriebciiaii,Cbeiiroalbjlr. 191. 
— Will», Mannn., SO 111, Slbolbcrlftr. 50 l'[ 
— Henry, SUIlner, X018, Patisadenslr. 5 II pt 
— Nudols, CK Sldlii., X055, 'J\i)teiir. Gi 111, 
— Waller, Äelluer, Nffl, Wolgaster Sir. .‘I. 4if. 
— Carl, Mtciiipiicr, S 59, Hasenlieide (1(1 IV 
— Carl, »lempuer, X018, Laubc-bergerAllee 13-1. 
— Carl, Älempner, Stilbs., Suliutjlr. 5'J UL 
— Lkoch, XXV23, l£lttiibiii»in. 0 IV 
— Bruno, Moloiiialnnlitilg., tir. Lid-lers., Gltnv 
strafte Ki. T. Mr. X!. bO. 
— Hermann, Moloiiialwr., Lidiienbg., Franl- 
futlct (flmufiee lnl. T. Lg. 2. Jnh. Fra>( 
Mlnrttja 5-ridc. 
— tibimri), Moiibilor, llliibt"., illeiiltrfli'. 00 JL 
— Paul, Konditor, N20, Panlitr. 30. 37. 
— Hermann, Wen. Konsul a. D., Cliarlollenbg., 
Gieiebrechlsir. 15 II. T. Ch. 492. 
— Emil, Slrint. Sdjinjm., X 05, Planlagenslr. 11. 
— Rricbrirt;, Alcl. f. Stimfimalcrci, WO.', Mut' 
füriiciiilr. IIS XV Sohn. üüilmmbf., Wil- 
hcliiieoiic 7. 
— Georg, Alel. f. tiimllmnlrrci 11. Stmiiigctoctbc, 
W G2, iturffirftenftr. IIS IV. T. VI. 14054. 
~ $.3.,Miipfcrftcd>., Lijilenlarle» in Mnpicrjlid), 
C19, Grimstr. 10 III. T. I. 0'2S2. 
— Hermann, Miilfdicr, XW 5, PeUpberger Sir. 13. 
— Wilhelm, Änlicher, XWsi, Jichrter Sir. 4Bn. 
•— Bruno, l'atficrcr, SB9,  \Uban\lv.  25 11. IV 
— Alwin, Lehrer, Slirbf., !)lid)mbpln|; 8. 
— SUIteb, tillhogr., Baumsdiulenweg, Glan;Ilr.2. 
— Oscar, (coim. ©. flimbhomi, ^ilhographisdie 
Aust. li. Slciiibiiidcrci, Ctitelleusbrl., 019, 
Olriinstr. 21 Y. T. 1. 7885. 
— Slarl, Maler, 0112, Rrnitfimltr Allee 10 II. 
— Wilhelm, Maler, Sduuiciig., äahnin. II IV. 
— Frloke & Stiller, l>rgi. IssT, a>ltiirt)iiirn= 
i(m‘„ Formen für alle V»n>mi!or., XW21, 
Sltomstrnfce 47. T. IL 300. 8-12, 2-0. 
[BK Tenlsch- üt„ 2ept. K.J 3ii(). A.u.B. Friite. 
— Hermann, Maschinist, S42, Siusteiislr. 1. 
— Elio, Maschinist, üliibs., SJenbafU'. 21 I. 
— Albert, Maurer, illirbi., Snnbcrftr. 12 If.. 
— öelllicl', Manier, 0112, Mirbachslr. !t IV 
— Hermann, Maurer, Är. l'ichlvri., Söellcuue* 
(Irasjc 50 sout. 
— Alwiu, Mechauik./Bntz. timtinmntU'omrimbc 6. 
— Erich, JDledjmut., X05, Türkcnslr. 19 II. 
— Paul, Mrlallarl'., SO 10, 3)!cirfjiorjii-. 10 H. 
— SdOerl, Millhhbl., 859, Hascnhcide 70 pt. 
— SB., MöUclfdik., liege. 1868, Rixdf., Kuesc- 
ücifstv. 91)ii. Eilig. Aaiulmchstr. T Uli. 130. 
Fricke, Fritz, Monteur, 017, iSosjltrstr. 0 H. 
- Slarl, Moulenr, NW87, Rostocker Slt. 30 I{. 
- Adolf, ffijlorliolfntjr., SO 30, PilugaucrSIr.Sl 
—‘ Friu, Musiker, Siijbf., Lcssingstr.Ll 11 
- Wiiiloo, 1)1". jibiL Prof., Oberlehrer, SW29, 
Oliiciieimuslr. 27 IIL 
- Hermann, Orgelbau., NC5, Lüderitzstr. 4. 
- Wilhelm, Panlincumach., X043, Landwehr, 
strafte 21 sout. 
- Paul. Picrdcpeusion,HciuelSdorf, Malchowed 
Slratzc 79. 
-- Citat, Ugl Pi'l. Scnln,, 8030, Lauscher 
Platz 10 I. 9-10, 4-5. 
- iS. Pol. Wachlmslr., SW 29, Hcimstr. 12 
- H., Portier, WV, Polöbamer Glr. 9II. 
- lllidmib, PorzeUaumal., N05, Seestr. 38 pt. 
- Heinrich, Ob. Poslassist., 034,.8ochliaimfir.40. 
- Oliiilnu, Poitbolc, SW 29, ßfirtiriiigerftr. 811 
- All'ert, Posüllio». SW 47, ÄNtzbachstr. 14II. j)t 
- Waller, Posisihastner, AVI5, Parii“vStrJi8]it 
- SsSillicIm, Posliinterbeaint., Panttiv, Sdjiiljt’ 
slrasje 37 1. 
- Slbol}, Ptioalicr, NW21, Glrcmftr. 47 IL 
- ÜJiar. Privnlier, KH9, Oitimmflr. 18 hpt ■ 
Rechn. Rat, SdjüitcOcrg, {yregeftr. 79 
<Posl oriebeimii). 
Wilhelm, ül>csrcdi>II.,X24,  Friedrickstr.il  1»II. 
- Suliiii, ilaifert. Reg. !llal, iDülgl. b. Palent^ 
ninl-5. Wr. Lichter,., Angustastr. 2 lipt. 
- O., Reulier, (Sharlol.cnlig., Gaimcrjtr. 18. 
- Waller, illenlicr, W50, Rankeslr. 30. 
- Mnrl, fliolitteg., iltiibf., Lessingslr. 2(1. 
- Ludwig, Diohilcg., Obcrschöiietueide, 23alt 
ftrnfjc 10 II. I. 1 ■ 
- Paul, Sdmjiner, Panlow, Binzstr. 12. 
- i’lbolj, Griianlro'., illirbi., Richarbstr. 48. E 
- tollste"’, SiOleijcr, SO 30, Reidienbergkr 
Sliafec 142 II. IL 
- tilbtrl,' Schlosstr, N 20, ilolmiiefir. 40 IV 
- Arthur, Schlosser, 034, Romintener'Slr. M. 
- Hart, Gd)!u|fer, N05, Jlnlonftr. 5. 
3v Schlosser, S033, ikiwrystr.. »2 H. IL 
- Rritbridi, Schlosser, Schbiicüg., Tempelhosei 
Strasse 18« II. IIL 
- Max, Schlosser, Lichlcnbg., Mollcnbors'str. 113. 
- Wallher. Schlösset, N05, Müllersir. till III. 
- Vlbolf, Sdjmiei, X2(J. Hochslr.31, 0.Anig. II 
- Otto, Sdmiirb, ilfifbf., SBarlljfftr. 7 IIL 
- Heinr.,Srhmiedc»istr. f.Hiifbcfdjlng ii.iBngriib., 
054, Alle Sd)ö»hi»>scr £lr. 27 JL il. II. jit. 
T. III. 0198. 
- Slugiisl, Schucibermslr., X4, Tiedsir. 15. 
- Carl, Sd-neibcr s.H.. N4, 2itdslr.30.31soul 
- Leopolb, Sdireiber, X113, Boucholinel 
Gli'afie 93 <Jh. I. 
- Heinrich, Sal>riri»!ict'^Sd>’.:hn'i'i!iS ti. ßeber 
laden. Gen. Tepol u. Giturlcr Smiilnls, 
Vogeljnlter, N 58, Tauiger Sir. 93. 94. 
- Wn(tau,Sd)ichm., N 58, StoyvichogciitrSlr.tiH.L 
- Hermann, Schuhm., ör. Lichleis., Fontanestr. 1 
- Heriimiin.2chiihiiiiii(tr.,2ri|0iiebji., Hanptitr.133 
- Ollo, Schuhm., SW47, Horuslr. 4 Ji. IV 
- Paul, SpediliouSgesdi., (sharlollciiüg. Courier, 
(iharlfllcnlig., Sliillgailcr Platz 1« il. pt. 
- Friedrich, Slot. Assist n. 0 31, SDiemeler 
Strafe 2 pt. 
- 3ohaimcS,SlcIliii.,X 37,Slrni(tnirger«lr.291ipt. 
- Anglist, Slciieiaiiileh., X 4, Cha'nsseestr. 47. ' 
- Sllberl, laivVelir., S59, Urbanstr. 01 IV 
- Adoli, Safcjmflr., 051, Augnslftr. 50 bonf 
SBoljn. Sir 51. 
- Mnrl, Tnprz., 0112. Rrnntimlcr Älleo 148. 
- illidiaib, 3opcj„ S42, l'liljd/nu'r Sir. 7411.1V. 
- Hermann, Dr. pliil., Jedju. Hilssarb. a. Staij 
Patentamt., Chailottkubg., illniil'tiiiiimllec 2.1 
- Wiltielm, Tctegi.Ätiiist., X 20, Basliciustr. 17111, 
- Slarl, Xisdilcr, 0112, Sdjarnmebfislr. 15 IV. 
- Jtiirl, Ii|d)ler, ilfiiöf., Sleinmetzslr. 40 lipt. 
- PanI, XiMjlcr, K055, i)!i|teflr. 41 11 III. 
- Wilhelm, liidjltr, :)lud(.,Schillerproii!fiinJ)el). 
- Walter Frtoke, Trikolagen 11. Sporl- 
arlilel, SO20, Orniiieiistr. 10. 11 T. IV4012. 
Wohnung, SO33, Elalitzer Sir. 94». 
- Max Frloke, iUetlr. ausw. Glak'slnl., 
S42, Ptiiijciistr. 231. T. IV 994. Jnhab. Panl 
Stcljcr. 
- Ollo, Wechuhr, N20, Uscrstr. 14(1 pt. 
- Paul, iiSertmstr., Maüends» Laulwitzer Slr. 48. 
- 56., Werlmstr., Oberschoncweidc, Tadbertstr.32 
- Franz, Sßicgciiislr. n. D., N4, Uesselstr. 20. 
- Sllberl, pr. Zahnarzl, Wr. Sichlers., Bis- 
mniistr. 27 I. 19—51«, Sonntag 11—1. 
- Richard,.Zigancnsbrs., 017, Lange Slr.29IV. 
- Adclindc, Kmioiicciieipcb., W50, Nürnberger 
eiraßc 09 II. pt. T 6H. 8190. 8-9. siehe, 
A. gricke, 
- SS«., Barbicrzeich., X20, Schivebciislr. 19 pl. 
- Dorothea, Bilbhauerww., 054, Liitieiislt.7911. 
- Elise, Buchhalterin, Schö»ebg.,.>lönigKweg39IV 
- Paulinc, geb. Wollerl, Fabrfarblriii, X05, 
HcimigSöorfcr Slr. 27 H. III. 1 
Hildegard, fivlleiiriii, W 57, .Uirchbudiflr. 2 ]it. 
JJfri^r, Marianne, Garderobiere, SW29, Für. 
briiigcritiafoc 17 III. 
— Martha, Frau,Gemüsehdlrm,X'4,Tic!kstr.!j6.31 
— HeIfiic.ii,Gl)nrl6llc,@richn).;S020,S!)i(irio!iiici! 
strafte 29 IV 
— Frieda, Hebamme, 859, IVbaiislt. 63. 
— Sophie, geb. Millcnel, vw. Slmnuterfäiige 
SW 11, itöiiiggrützcr Slr. 303 I. 
— Auguste, geb. Nicmann, 5lausmdww., Sieglitz, 
Siiiiincrirauiitslr. 8. 
— illofn,.<lmii!ciiy|Icg. s.Privatpslogc. Charlotten 
burg, stneseberfslt. 18.'19 H. I.' 
— E.. geb. Telsdiow, Lehrerww., N4, Simaliiiciv 
flrnsic 11 III. 
— Alma, SliMihblg., SilmcrSbf., Signiariiiger 
Slrasjc 11. 
— Marie, Modesalon, W 35, Stfüiicbergcr User 
Nr. 25 I. T. VI. 9123. 
— Giiiiim, Modistin, W57, Alvknslcbonstr. 9K 
— Emma, Näherin, W 35, Kursürsteustr. 41 in, 
— Anlandn, Plätterin, XO18, Weberstr. 48 IV 
— SDinrie.geb.Wöhbf, Privalicre, SW29, Zossencr 
Strafjc 25. 
— Glnio, ilititl1 'ri, Gharlolkiitig., SSilmctSbotftr 
Slragc 45. 
— Hfblnig, geb. Grcmcr. iScnlicrc, WGO, Xante 
strafte 36 II. T. 
— Wilhelinine, geb. Haas, Rentiere, N28, 
Pinelaplatz 5 III. ' ' 
— Panline, Schanlwirtin, S59, Schönleinitr. 3pt 
Hedwig. !^rl.,Schneiderin, W62, SUeisl(lr.37H, 
Martha,Frl.,Schnelderln,Voxhag.iI!iininiel«bg:. 
Cciiliadjslr. 7 If.n' 
— Aiigiislr,' geb. Brandt, ßlcfltnvmiiillhriii, 
W15, Ioachimölhaler Slr. 21 pt X l£l). 4754. 
— Bttlha, geb.Schwickcrl, Tapeziergesd), SW29, 
Slrnblstr. 30 sollt. 
— Jba,get'.IIlridi,Wäscher!ii,X24,Kra»i-u!dslr.ll 
Anna. Wlv., X39, öcritf)tftr. 21. 22 IV 
Anna, geb. Aioufdjalla, Win., X58, Lhchenci 
S-Iraftc 12 ti: III. 
— Berlha, Süi», N20, Völlgerslr. 21 II. 
—?Berlha,geb.HeroId,Ww., 027, ®liinieii|li.09H. 
— Clara, gtb. OSefdjrc, Wn>., Rirds., Sdjuboinai 
strafte 3. 4 III. • 
— l?|imta,'(irli.lBiiitclmanii, Wn>., Sieglitz, Ahorn 
sirafte 29 II. 
3ran.v-ifn, gcb-Cirtcnisch, iSw., SW 29, SolmS- 
ftrofte 42 t. E. 
— Henrieile, Ww., SO20, Salbeiimr[lini;c 54 
— Ada, Ww., SW29, Bergmanustr. 103 III. 
— Stnroliiie, Wn>., 842, Prin-,enstr. 5 IV. 
— Margarete, Ww, X\V 5, Stephanjlr. 17. 
— Marie, geb.iiudan, Ww., X018,Liichowslr.7II, 
— Marie,,geb. Rothe, Äw., djr. tfdjlerf., iioin-- 
mailbaiilem’if. 4. 
Marie, geb. illbhr, Ww., illirbi., Weseislr. 204. 
Matilde, geb. ilfcuber, Ww., (£har(cltciibg, 
Werner Sieinen6=Slr. 22 III. 
— Minna, geb.Sinbhaiict, Ww., Sieglitz, Prschle- 
sliafte 7 III. 
— Panline, geb. Vorne, Ww., NWO, .ttarlffi.GXY. 
— Panline, Ww, Schönedg., ffbeix-flr. G9 (J!i. 
— geb. Aodc, 'J1S&.', ’XW 87, Stu||flflr! 10. | 
Frlckel, Johann, Sllcinpiicr, W30, Rene Wii'lei- 
jelblsliaftf .10 II. 
— R'i'icbrid), Lagerist, N 4, Borsigstr. 10 III. 
— Louise, geb. Wiinlher, Ww'., 027, iViaiftu--- 
stiafie 18 il III. 
Frllkcn, Wilhelm, Kgl. Brandmsli., W5' 
i1!« ber Sfjiofttlfirdic 9 If. 
— ftiiti, ,'igl. Pol. Aliess., üharlottenbg., ihiese- 
beckslr. 28 lipt. T, ISH. 11209. 
— ISIarn, g:b. Gleiiiide, illenl., Ghnilullenbg., 
Wrolmanftr. 48 II. 
JVritfrr, Han6, itatism., "W30, Spelierev2tr.2IV 
T VI. 4978. 
— Jnliitii, Inticj., X37, Saartuiidvi Slr. 12II 
— Heinrich, .t'ijlogr., %VC7, Giilmslr. !M I. 
Johanna, geb. Dillgc, ülcnticre, Wilmei«- 
dors, Berliner Slr. 11. 12 I. 
Sinrgaiele, gtb. Eoerlh, ilieut,, Ghavlollnibg., 
«antstr. 124*11. T. I!h. 3445. 
Helnr. Frlokert, Handelsagenl, 814, St- 
bastiansir.27.26 III. TIV5011. [BK Teutsche 
3!f., Tcvk. B|. 
Friifrrt, illobrrl, Kgl. .(ioiiinierj. ‘Jini, Buch-, 
briideml'ef. u. Perl. Pndiljbl., SW11, Stiern* 
burger Sli. 14 II. E. T. VI. 1475. f. P. Slan- 
.tieroiea, Buchdnideiei il. Graphische Ännsl- 
brndetei 'Jtich. FnchS, 
— Johannes, üageicetluall., Üilibf., Ciuser Slr. 
'Jir. 21. 22 III. 
— pfritz, illcichsü. Cberbiichhatt., D.&ericiilii. b. £., 
Gdjüiirbg., Serfcrflr. 3 III. (Post Friedman). 
— Paula, Frl., Modistin, K W 52, Limcburger 
Strafte 24 I. 
Frickiua»», .Richard, Badermslr., X58, Schiiii- 
hauscr.Allee,41 pt T. III. 2011. 
ilieinljolb, Kastw., ffirff« Südwestasrikanische 
Bicrhallen, NW52, Werflslrafte 1.1» pt. 
T. m. 559. 
Frickman», 81., Salllcruistr., SW01,Pla»uferlI>. 
— Leopold, Schiitzm., Rirds., Laubeslr. 13 III. 
— Emmy. Prioalieie. WG2, Luthersir. 15 hpt: • 
Friese», Garoliiia.gcb.&ittgiihr, CifcuS.Scfmiln, 
03-1, Weidenwez 24 IV . ' 
Frid, Elsriede, Privaiierc, NW23, Vrnckni- 
olltc 29 I. t-It 7303. - 
Frida, Anlon/ Fübrkarb., N39, Sparrslr. 22 IL 
Fribücrg, s. a. Fricdbcrg. 
— Paul, Dr.tnod., Jtrjl, SOI, Sncrtoalbflr. 08i, 
T IV 2011. 8-9, 4-5. 
— Lonls Frldberg, Fondemakler, W50 
Würzburger Slr. 5, I. Cp. T VI. 2879. 
— (null, ftaufw, Ghnrlollcnbg., Frilsd-estr. 58.- 
— Engen, Slniifm., W 50, Würzburger Slr. 5-1. 
— Carl. Privatier, W 50, Würzburger Slr. 51. 
— Julius, Vertrel. b. Deutsdi. Gdetiieiiigefcllfch. 
worin. Hermann Wild'A.K.,' S42, tilltoiiift 
Strafte 75 I. T IV 9781 Wohn. W50, Würz. 
burger Slr. fi. 
— Gmil, Zahnarji, SO 10, JlöpcniderSIr. 114 lipt. 
T. IV 2852. 9-1, 3-7, Somit. 9-1, 
— Sophie,, geb. ToNiblalt, Ww., Rentiere, 801, 
Baerwalbstr. 09, 1. Sliifg. T. IV 2011. • 
Fridemann, SlmStcl; Sdiiieibermflr,, W36 
Cfilfotosir. 27 pt. •’ 1 
Fridenfteln, Joses, HrrrriinrliM, Eterfchönr» 
weide, Wilhelminenhosstr. S2I> pt. T. Ob. 247 
Wohn. Slr. 34 II. 
Frlberlch, Gcschlo., Gigciilüm., S 42, Jaeobi- 
lirdsflr. 1 TI. E 
>>. Fribcrici-SteiiiMtait, Luise, geb.C'lräfiiiu.91ofc 
Rentiere,'W15, Ilhlandslr. 173. 174 I. 
Fridrvky, Äeiizel, Barbier, X31,!Hriiiiiienslr.l5B: 
S'ribI,5rirbridjjltniiim.,X\V 5,8chtltrSltH Gli. I. 
Sribläubtr.Mnr.Jtürjchiict.N 113,iBi«bl;crElr:fi. 
Fribr*(f|, Paul, Postassist., 859, Schinteslr. 4 I. 
— Glise, geb. Jung, ilansinSww., S 59, Schilift* 
strafte 4. ' 
Frfbrichotufcj, Richard, (Set. Scfr., Schönebg.; 
Suirlin Lnlher-Str. 34 I. 
— OSrar, Hypothek. Mall., 80$, Wiener Slr. 
Mr. 7 ir. 8‘.'2—ö1’a, 4-0 T. IV. 7114. 
— (Fugen, Dv. pliil., Stepslilor f. Ttaati-wüsensch., 
W57, PoUbamec Strafte 05 III. I1,»—2Vi 
|BK Deuliche $11., Depl. ?]. 
5ribridiolo6tnt5(iiloiiie;@chiicibeiiii,WG2,8iil(|cf< 
ftratzc 10 III. 
Fridrichsborf, il!., Lehrer, N 58, Schioelbeinrr 
Strafte 50 II. 
Fric, Fritz, ilmifm., 814, Rene Jakobstr. 10H; 
Fricb, Otto, Porlier, W3U, WolVilr. 49 II. 
Fricbliuer, Heinridj, Tischler, 011‘i Rigaer 
Strafte 83 II. II. 
Friede,,Wilhelm, iüiicfcr, Weiftensee, HcinerS- 
doiser Weg 33 IL 
— Ollo, Pahnarb., Sidilnibg., ftlinilheiftr. 45 I. 
— Wilhelm, Aiiscllicr, if58, Sdiönhanset Slllcc 
Nr. 128 (lb. II. 
— ilieinljolb, tihaiificnr, Wilinciödors, Angnsla« 
siraftc 57 Oh. m. 
Wuslau, Destillation, X39, Müllersir. 3. 
— ?lilolr, T.tvdjflcrmpr., SOIfi, ilienndcrfli'.OH.t 
Grufl, Gigenliini., illixds.,' Falkstr. 8 li. E 
Gmit, Weh. ej'peb. Sefr. n.illechii.illal i. SlriegS» 
ininislciiiim, Sieglitz, Plmilagnislraftc 10 11. 
[BK Sciitschf SUt, Scpt. (III.]. 
— Hermann, Fabrtarb., SO30, Grnetzslr. 14 Hl 
— Heinrich, Friseur, Ghntlottenburg, Mnmmliicr 
Slrafte 3 pl» 
— Hei mann, Äemcinb. Arb., Fricdenan, Kaiser- 
aUcc 128. , 
— JnliuS, Gemüse- 11. kolonialwrhdlg., 0 34, 
Zorndorscr Slr. 58 pt. 
— D, ©tomelei, 853, Pergmannstr. 58 III. 
HermannFricbe,Grundstück»-,Hy- 
potlioken-, Parzellen - Makler und 
Tarator, X 24, Drniiieiiltiirger Slr. 32 III? 
X III. 2873 n. 4080. 4--0 [BK Deulsche Vk, 
Depk. I! il. Gomm. 11. DiSI. 3Jt., Depl. lij. 
Sllbeil, ©sirllcv, Sdiöiickrg.,2cinpelhofeiStr.8. 
Adolf. Hausbieu., 054, Reue Schünhauser 
Strafte 10 II. 
illobeil, Hansbien., Rixdf., Gitmiacr Sir. 7.' 
Mar, Hotelbes., W8, iirnwfeiisln 8. E. T1.43W. 
- illobeil, Jnslriiinciitcnin., SWC8, Oranicü- 
strafte 124 II. IIL 
Slljreb, Slansm., Nixds., Thüringer Slr. 35 t. 
— Enimo, Äaiijm., SSilmerobs, SlniihtiiiicrSlr.45, 
T. ffiii. 164. 
Sari, ftauim., SSilmereds., Ringbqhnstr. 4. __ 
Heinrich, Kellner, K3f, Ackerstr/ 123 II. L 
Bruno, Äleinpncr, 0112, Rirbachstr. 72. 
Hcnnanii, ft!cm(mcr,'i)li{bs., ilopfslr.' 27 I. 
Paul, »Unii|)iier, Bochag. illmnintk'bg., SZciie 
Bahnhosstr. 33 H. 31, 
Wilhelm, Kürschner, NO18, Ffirstcnlvalbtr, 
Slrafte 4 IV 
Hermann, Kulschtr, 017, Sauge Slr. 1^4 If. 
Rudolph, Sutschcr, N39, Willdenowslr. 6 
Max, Lehrer, Wilmerödf., öliefelerstr. 29. 
August, Maler, XC5, jlamcnin« Slr. 53 IV
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.