Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1908 (Public Domain)

I. srcir 
Schnbring 
— 56 — 
Schtvarzkopf 
Schnbriitg, 2'i'ar. Cneun cmnhMn X^,§ckieve! 
temvr Stt 10 pt T Hin l«H( 
3s1)Jirti, IVircr 'i?ro!, ÜWikr mn>, XV Ti, Po!. 
domer Str f>2 Uh 311 T. M 1 t ‘H 
Schnkl'ard. Theodor. nofi ^nhi m V. XV;ri 
onelcmer llu'r .'0 ] T. VI J117* V X 
<rdwriitir&t, Woben nh urti r"\i b*l a^iHk'tilni 
äVikiin'i S'r V»J pt T. 151' ”1- : >XX 21. 
ti'urfi 3*t j' E T. 11 "210 
Erfiutf, ,7* C o *-!CL"uuthf)M^ W; Za.tt'c 
2i (hi h llim,cs*iti,'in -u jpi» 
Tchuik, Vu' Vi-uimiriKir4' ! iVioUl’brf (ihn 
ioni^ihi (' oni im 7 uii i T uv rro «fit» 
Schurkardt, He!nie »lob S'irfmr ^Icnvrir, 
017, ’.l5tc. lauer 5tr lt »t m »« itUMdK'it 
E. A. Schtiddekopf & Cic., 7\o 111rIna 
V ‘Zcnrii , fcpnerfi» rrft Svtftbtohr \\> 
Cu\u:"r -J". 11 ii ,'l T.I t 7.Mr,(BK 'Hi'cVW 
iMroJcnlo it Mtl SirlanMf ] mn1 
Schusran, Betlv. Frau "tu'tüivr: s\\ 17, 
wWcmtr 17 T VI 1" U) 
Gdiiiflncr, tfnrl i''nt:ivir!.bi'tu\ hO3' Stilbs 
imurtt 51 |*t T JV 
Schuh knecht. ^oqellän^ il ?f<riinrint»br! 
M t, 2ir i-1' - H II T. IV V-'-l 
Q»uh Paul O'iihthct u Cito 3JJörcist» 
Sckuhma«n, Hii.io, S'iifltfmll S5‘> Hrbmiiti \K 
ist ;u fircidini 
Schuhwaarenhaua Stella Leopold 
Sternterg vi jtrnriini 
S chuhwarenhans Corona 8. Joseph 
& Co.f ^tlmmb!, llhlonbsir llfi 11/ 
T. L'i 1355 Älleii' v-?ih Fron Vhttia Bni 
Schuhwaren-Raus „Kaiserkrone“ In¬ 
haber Siegfried Jacoby tit ‘u fhctdmt 
Sckukardt, Mar 5tanf(?cstmt, NO 55, Iablonski 
strafte 7 II f. E. 
— Helene, qefr Siitfrotu, Reuliere. NOTm Ja 
l'lon-:kl'ir 7 Jlf (buh Bre^lauer Sir 11 ,-i) 
v. d. Sdftitrntitirfl. ^'ȟinlier. ('-rot Cfretlntht 
t. Hviugm Aiuimut WstrJ'e C^ren WtM 9k 1 
.SW21*, Frie'ciiiir ] 1 IV T. VI 7071 
ti, d. 6(fiufrnl»iir(t'9l»ncnt, Hanw'a. Arof 
Kmlcrtdffcr, tffiarlotlcnbet ir r»J f»J 
Wilhelm Schüler & Co., (*en Ttrsr «jh? 
WR, tfhfirkMicvlir r*> 311 T. 1» (HM vith 
SJilhelui (sdullvr u ^rl Pcul'a ki'en;cr 
Schüler, Cninl, Hai.vta§ciit lihv, \V 1llhlmib 
ftrafjr l(iti 111. T 
$?UIiclm, ilnufm "W.fi utufmjifiiitr ii- 
s 5ViU)irlm rrimln \ VSj 
—- Paul. Müyensdrk NO^», (ifiuvbm^er £tr 17 
T AJL 
— Carl. SinrfifB, Cs». Aalsulctl, N> Si'ci^cn 
burger 3lr JV 
— 5>?nif2rtiileur, XVr»0, .frflrbcttT'mifir CVa- p! 
\ yUim»tfiitcnv('ctncb Ausstellung.«ha(U» arn 
;ioolyg»difi! h-arlfii iilit» 
*— Huqr), ik.'äfrtietnl’nrattoi! Cnflr, Cnl>e!, W 'Ji, 
Mvpfir 22 T. VI > V>7 ltfm 
Eäiiilke, Paul ^alul, N Iffcrr.imlher 5*r Li2 
s Äscher K E^.'Ukc 
— Beriltmrd, «Utiumt, Gfiuuic6-i rvhi:i eivalh 
strafte 1C0I f -vocilh Ä Gdmlfc 
Schulte, Sollcr, iluilmMhionflnf. iffilmcr h( 
<2i|}miirmfipnjir 11 T. Sh'i 1^2 
Schnlier, iWilhj, Tro^ni, W W, 5Üan!i)ir %\A 
T. (ili. sVG ilvot'tt 2X'Umcr.iit, Mat^ir 
allee jlu T lii'i K»- 
Zum Schultheiß Otto Telcbmann. 
N.Vi, i2rtiönhGiifpr »’lflcc T. lila 4\*>7 
vnl' Cito lciri>mfinn 
Schult*, Mari, In i.lnl Oh i'trfitvi' - Nniq 
strafe 1dl I f>-i> nnrtmi } ikrlm\ , o*nnr" 
3>i Mari Sifiuly 
— ssntz, (\nlirrnbtlirf ttlm, SWl't SUMtf’)it f» 
fhc-h l’ir 4i T. J :t»28 nhv 
>- yioi, l' ch vorir (ltat t 
mimit, Gdioucfg, Veckenir b (Pc-nd,?; 
^nede» nm 
» ßrichrich, Waftn» NM (riülpn’riic Str 50 
T, 311. 420 (bivh , yirfibciij 
iirnfec 60). 
— Paul Schulte Iuh A. Thiel, Bazar f 
Hclcaciiticttsfrtittp, tltirbf ^crlntcr Str 41 
T 9h. 7Wi. ^iil) Anna ThikI 
— Hermann Schulte, MommVnor usw, 
SW 19, Beutlinr. 17 T. I 2200 ii^lu 
— stnedttch, vererb . bcc\r 1889, NO 18, 
l'aitbeki^ciVlIIccUJir. (l)i»h. l'uticiifir 58 &0) 
— Otto, Mappen- it Lcdemr'drk, NZ>% Schilt- 
51. T 311. 012H 
»- HanS, lH;rm, Ähren ii. Gvldwr, NO 55, 
Wtcii&iöOlbci Etr 300. 
— Clara Schulte, ^aamitonleU., >V 0, Pots- 
Lnmer Ctr. IL'O. 130 T Yf. 0892 (bich. 
Mohrenftr. C3. Ci). Allein. Ich. Frau 151. 
Roqiiclle. 
panl Schnitze Agentur iür Varl*t6 
k Clrcua, \V 8, gtUbüd^'tt.WIL T L 8-10 
30—1, 3—7, Jnh Pcuil Scliultze. 
Schulye, Karl ^ H.» Archilett. Veamt. d. fmbl. 
Gaswerke, Tegel, Äcttfir l‘2a, 
Schufiie/ltcnihclh,Pi mctl,pr V(ivutu,(ronit 
Wut, MV1J. ^loinggrätzerSir.T.YI.vb^ 
V- 10 1 '.-y.- 
— ^crinun*, UUuwciVaOrt, X31, Uu^cmftr 25,i 
T. IH.t 1V71 
— 'l’ani jNli'prfifimin . GfiarlLiilcnf'a . doiicrfir 0 
T U'I) 11021 iLiiliitct. Jütift «Sir 10 111 
— Vmmrii, i'.nur, Vr X'idiUr», X'crciijjir. r»<- 
T v-t y v«iG 
— C:ic, vUau’m, ^üifia^ «limvmc! bq , Gulduct 
f uif;c 3 f ,Ttc Poüweli" Juli 
£ho «clii.ltc 
— Brnno Schnitze, 2cfitiio!)il.foiilür ufiu 
ii.ivcrrnbcit C l'> ^ncbrxch ßinchl 5 Ul 
I I 1710 
— 7uv qcb f'i eitler, ^rnu, 
VMduvn’nVnr:cr Str 20 T. St A 3710 (buh 
V U:üKiui! icr Str 1). 
— .'i„i cmane, ^rntt Land.qer Nal, AVI', flitr 
fiiruci bstmn H II 1. (51' 
3diul»c-9Zniimliiirn, Tnttl, W30, 
yittoristin. OillT. T VI. ^lr.U. 
5d)itlPatrr, 2Jior, ^obrf, (’ IV, f'Uunfir 21 
T. 3 |. Sdmlt fiter & Cppeitliitm 
— Hermann SchnWater, mquiw, W1T> 
ih.rutrflcuMtmn 22631 Ccie Augöbuiger Str 
fluch L'harlotlfitbq, EkttÜerstr. 3) 
— ÜJi’pruj Unuim, W 02. illciitflt 20 i't zn 
ftreiri'e» 
— Schulvater&Oppcnheim.^'ofnimttttr. 
tor|brf it iiurbel|tt(frrci, bcjtr. 1S16, C19, 
Virüitftr 21 T. 3. Oft! Int' Mar Schulvaler 
ii äVm Cvpenbeim. 
Schulz 9t1, Baurat a. D, Cachvcrst. V. Land- 
per 1„ NW21 Fleii^biirger Cir. 21 3. ujw 
— & Schimmelpsrnnin, tictttuidilmi ti. Hol; 
l'UM avcrci, 027, .Uruulftr 18 llfTV3s 1SD42 
L»l> € Schul,. 034, Lliacrstr. 50 31 
ii Echnnme!p»enniq (Hnnqelcberq). 
— E. H. Otto Schule, National Drogerie. 
(Sl)ßVloitcnVq , ('UcUbrechtVr. 22 T.Cb 1034V 
Si'ülm üvilmer»borfcr Sir. 71 311. T. 
— Stmihcufr, t£ifc:ü’. Skir Lekr Sicgltti, Ahorn' 
srrns.e Km 3s. 
^aul, ^abrl. SH, Sebstftuijtr 72 T.IVG4G4 
5 foul Griml; itVtcninbnt 
— tUboV ^uhrh, iHcmtifvttbf, Sdsuunivel’ct 
ftraf;v 12 T. Rei :oa) 
— ^nebttri), (4>nfttv, SO 10, Srfiuubftr 24 2T. 
j)t T. 3V H733. 
-Cito, Wnftro, S 59, £nfrnstribc f>2 Mpt 
T. IV 7H*n s. Hosilifler-Palast Ball- und 
Zton;en ülnblu'cinf’ti usw 
— Hctmal.u, Wcimifi'l)M, Säiönebq, Gfoificit 
firnfic .iö T. VJ XM 
— Alowm».^eireide, ^nraqe r »«irtostelnEngr, 
üi'tlluImvttite 105 T. A3UI 
äyjlm AV 0, Vuiluitr R1 3 
— L5wltlt>. Ma)cr, ISljnrlottcubq, CTfiriftfti 41 
(buh Soplne Cfl;nrlüiieii Sir :;l» 
— Unrl vsimcii SWLV, ;tuf)cucr Str 10 
2Hnu xMMtollatioitcu |ür SlotU Sdnvadi 
ftrotn intv 
— Yaul, oMflcit, Jjuebcnoit, Büsiiil; 
sirns>e 3.“ 
— 3villclnr.^iiv Irrenniist.Netnickends, Herbst 
^noV' 1 -7 E. T. Met IiOjf 
— 9ltuv^t, Mstutm AVH7, AUiifürficnftt. 1C‘> 
T. VI sj() ( Ainitisk SrfittM 
— M'N .Uotihi’, W f>7, Miitüufipii'tr. 300 
T. VI Küi | Shiflii» 3diuh 
— Mhiboh. 5lntitm,  \VTi7,  Murjüv'tnmi 1U> 
T. M Kit* s Äuqusk GdiuU 
— Paul Schule Klßteufabrlk, S14. §e 
lnlttimftr 72 T. JV 011,1 Jnhab. Paul 
Schulz it (rnitt ^ttimer 
— A £), ^iiqcn, tVlntomeuflif it mcdjnn 
äVctlv, ^ultUltr GS T. Si 'S&- 
Wohn Mommsenslr. 8 
— L Wienkkr» Mvbelsbik, S02fi, Walbemar 
flrafce 14 7. JV JRJU. Siili. Otlv Schulz, 
liter, ii (5mil Wttncke. 
— ^rnnv SieiAöb Lwssier. Sckütttbg, Menzel 
strns'.e 2 iPvslbez ^ncbcttait) 
— ^nv.Lchnnkw.017,L'aiigeStr.92 7'.V3l.3E 
— Paul. Sdimtfm, ^ulomc Hohcitfchihljmtlftt, 
3JhÜel|tra^f, Srlnilz'icl>ec HauS E (Postdez 
Wilkklmsbq) 
— Ferd»Hüsschneldermstr. WtlmerSds. 
ilroltprutzendamm 5 I. (bvMi K KwuSnlck 
firatze 14» s F Schulz. 
— August Schulz, begr. 1879, Spedl! 
LKesch. W 57, Kursurskenstr. 109 pt. T. VI. 830 
Jnh. August, iltubolf u. 2Hai Schulz 
— Ferdinand. Töpfermstr.. Tempelhof. Äerder- 
siratze 8 T. Tp. 391 (6i8h. Berliner Str. 47) 
— Robert, Töpfer, KW87, Waldstr. 38 (blüh 
Graefejlr. 85). 
— & Hahnfeld, A., Berlrei. nuito, SpeM» 
sbck. ßotouioOiUti usw, Schöneb-, Neue 
Culmstr. 3 T 
— Emil, gahlnrstr. i. 4. Garde Regt. z. F. 
NW52, Paulstr. 8 3IL 
Schulz, Otto, Zimmennslr.. Steqlih, Hardenberq- 
sirasic.'iO 3. E [ IftchcU:*'.«! <i Schulz it 
AMrqeichäst Otio Schulz 
— je LZedcmcyer, Mun^uidvvct, C2, Pom'tr. 4 
3 s. 31. Inl>. Rrl ÜIicn'K Schul;. NO 55, 
L'övowstt. N 33s. u ^rau Suci Dedemeycr. 
— Hebima, iXrt, ^runncrc, XV,*5, Bttkcusn. 3 
T. 31 7.214 
— Auguste, 3Sw, Verwalt, W<"7, ^iicsibochfir ^ 
Schulze, Ctic, Vackcrcl. jicmMtorci u. Gstje, 
S14, Tre.bciicr Sir W pt T. IV 5210 
— A. F, Schulze, bcar 3^7\ 6'rvßdesttllat 
iihu, nilveuiliderl N 24, Ziegelstra^e 2 pl 
T. 111 3020 [BK Tre-d äUJ Juli Iultu- 
.Ucrucr 
— iluiul, Troqeulidl^, SO 0, Kvpenicker Sir 
9h. 2)a T. 1\ IOVks 
— R. Schulze, Fitch , Vilb it ('icffilgelftbr^, 
AVs>7, Bnlowstr 24 T. VI 2077. 9111cm. 
ähU ilx’tv. Mari ha Boibe. 
— Bertram. Moutm, SW2V, C'htcitcttsiitflr 9^ I 
(lu>h Sh. 2(i) ii'w [BK Teutsche Bl, 
Tepk OJ f Ferdinand ^ondiuit Nachs. 
— Utirl, .fioitfm, NtA, Sirfiertflr. 5 f. Carl 
Schulze Ä. Co, 2üt)Dctrnpl)tid)C ctunftawft. 
— Cito. .tastn, N39, ^cnustr 51 T. IL 7044 
— Carl Schulze & Co., lithographi¬ 
sche Honst*Anstalt, KGT», Mullcrstr 
Nr. 29 31. pt T. 11 4773 2nh. Cßrl Schulze 
ii Frau Margarete Merner. 
— Hand Nudolt. Maler u. Sttuftcal, XV 30, 
Mohflr. Oh 3V: T. Yf. 9121. 
— Fr. Schulze Nachf. & Co., Metflll- 
warenfatorik O. m. b. H,, SO20, Nal- 
deiirarsir. 45 T. IV' 7157 n)w 
— Albert, 93itlU Intendant Negistr, Schüncbg, 
B'ailburgstr. »och außerhalb verzogen. 
— StUicInt, Nektor d. W Wem. Schule, S03G, 
("Ivgauer Sir 3.1—30 (bt'.-h Adalbertsti. 77) 
— Hermann. Schlachtermstr, SW29, Wneljcnst« 
jtrufic 1(F T. VI. 12‘.<24 (buli. Lcrgmann- 
fftM^ 309; 
— (imil, Tlschiermslr.. 034, öofsmgem 5£lr.31a 
33 3V s Wislcsc, Ech»l;e ä Cic. 
— pfricb Chnstiau. 2Vfml;bly, XV<0, Speyerer 
Strafe 1 T. VI. 1484 
— Alma. Rrl. Pettstonat. Wr02, Kleis!str. 30 31. 
T. VI. 6096. 
Schumacher, Isnns .ftanfm. NWf23, ^lofoiuflr 7 
— l^ii’tnv, jlnuntu Friedeitcut, Lötlhclmstr. 1J 
i Nnolai Sdnjdnn 
— Wilhelm. Staunn. 027, Schillmgstr. 3 31 
s (iMiiHijabn K Schnmarl.er 
— Carl, ^crlrcf aitho Hanser i SDuldjprobiiN, 
N Pasewalker Slr. 8 (btöh. Tegeler S!r 
Nr. 11) usw 
— Cmma. fieb. Arannack, Duchdnickembesww, 
>>V52. jMrdiitr. U fbu-h 3?r 33) 
Schumalla, Csfar, Schankw, N05, Lttjetn 
bumer Eil 0 T. 31. 31 ü9 
Schumann, Hngo, äUtrijholt, S59, Utbansit 
Ni. 9-, ur. 
— Hermann. Ionrnaltst. 017, Koppenslr. 3-1 31 
(bi fi Ml Vinbrrnjftr 2» 
— Bruno Mntttm, NW21, Üurmftr 10 11 s. 
— Di Ä, 2ndcm T AUnfett, SW (>S Luideit 
stYstije 92 (btüh Watbemarsir 29t 
Schumitr, Mann, ^tnu, Oktsttu. Llrarloilcnbg, 
("iierickt'sil .(S pt T (5h iK>4 
Schupp, Si'ill), cifobem Baumfti, Charloiienvy, 
L'eiiiner 6'r J">0 Üb. 311. 
Schuppe, Hcumnnn, Sdnrhwrbdni, W 33, 
X'it^otuftr 11 T. VI. 31911 
Ludwig Schurgast i|i *u streichen 
Schiirmatin, l'cni, .Uoufnt, JC055, Prettzlauet 
Al'cc 50 3 (bKlj IabIonsNitias;e LkJ) siehe 
Vnmc i\. Sd)tumotm. 
Schuster, Mm. Dautntternehm , ÜUibs, BcrlbclL 
borur So 5 imrii oufjcrlialb uer^oacit. 
— yitdicub, Verlaqc'bud)l)dl. \V.'tO,.£>i’tlfrroimcn 
Strasje 3 3t T. V3. 35099. G—7 f. Schuster 
*.1 Voller. 
— Schuster & Bull eh geändert in: 
— Schuster & Bnlleb, G. m. b. Hn 
Buchhdlfl. usw., XV 30, Nollendorfstl. 31. 32 
T. VI. 0060. OScfchnftdfftbi £}. u. Transehe 
Noietteif ujiD. 
— Heimich. Stoitfm, Stralan. TlUittelstr 38 3 
f Spreewerst Stralan Schuster & Struck. 
Schütte & Nölte, SpeditioMesch.. K31, 
mutintniilr. 353 T.JII. 1299. Jich. F. Schütte, 
Frau Luise ii Frih NoIte, Friedrich Bucheimuer 
it. HanS Holle. 
Schute unA Förderung gewerblicher 
und Hanu^s-Interesaen O, zn,b. H. 
In Liqu, ist zu streichen. 
Engen Schütz, Agent In Zigarren usw., 
SW 47, Groscheerenstr. 44 31. T. VI. 11650 usw. 
Schütz, Curt. Konselt, Schönrbg, Menzel- 
stratze 12 III. (Postbez. grUbmu) s. Wl(pp 
& Schütz. 
— Heinrich, Pettsionat, "W 30, Hal'ölmrger- 
stratze 4 lipt. T. VI. 14158. 
Schütz, Adolf, Tisck)termstr,XXV87,Waldstr.28IIl. 
s. Ahnert & Schütz. 
— Gustav Schütz geändert itf 
— Gustav Schütz Cognac-Brennerei 
u. Weingroßh«udlung, SW47, Llatz- 
bachslr. 20 7.VI 5iÄlS. 5n() Frau Anna Schutz. 
— Anna, neb Schröder. Firn. SW 17. tfajilmch» 
iirafcc 20 "T. VJ 50JS i. Gustav Schüy Cognac» 
Brennerei it LZemgroschanblnnq. 
S chutzblo ckf abrlk M. Borchardt&Co. 
ist zu streichen. 
Schüüe, Ab, Usiiijm, Ste^ii;, VteiteStr.24pL 
| TI). Schüfe 
— ^-.*rnr, Moiism, Ctiallotieichq, Bi. marcksir 40. 
s dluitauMeyer Vaboratoiutm„Troüenöi" usw. 
— & Schmidt, Pianosbrk, 017, Laiiqc Str 109 
T. V3I. 0104. I„l,. Clfo Schütze, 017, 
.ffoppciiftr 51 il Aitbur Schmidt. 
— Carl, v'eh. Cxved. Sekret, d. d Ne'ichS« 
Hauptbank. 53 in bog NummelobI, Sonntag- 
strafte 17 II. 
M. H. Schwab & Schwarzschild, 
Manusakturwr (fuqr.. SW39, Krausen- 
ftrafjc 25-28 I. T 3 5214 it 5430. Jich. 
Siegfried Mo-.itz Schwab (London), LazaruL 
Sieguiund Säiwarzschild u. Eunl Sohn. 
Schwabe, Hermann, (Mi Neq Nat a. D., 
WilmerSds, Slfrfmffc^fuirstci Str. Oa (blsh. 
W Pariser Str. 3) bis 30 ©m. 
— Mar, Lertr. s Cosson- u Haemakolabe, W OL 
Lulherstr. 1 II. pt. T. VI. 17938. 
Schwabe, Hermann. Jfmifm, N29, Vernauer 
Straße 26 pt. T f. Montaq & Co. 
Schwager, Rudolf, Kausm, 834, Annenstr. 14H 
s. I. Felix & Manitaberg. 
Schwambrck, Paul, Sleueritispekt., SW Kreuz», 
bergstr. 30 ist zu streichen 
Schwankt, Paul, tiottfm., 017, Lange Str. 43 
s. Bresching tt. Schwand!. 
Schwaiiebeck, Paul. Sjener Jnspekt., SW 47, 
«Urcuzfcctgftr. SO K 
Schwartz, Hermann. Fabrk. S59, Freiligrath» 
ftraße 12 II. s. Schwartz & Lehman». 
— M. Joh, Fabrkbd, W30, Darvarossa« 
sirasre 35 !>pk. (btst). Greisswalder Str, 33). 
— Schwarte & Lehmann, MetaNwr, S59, 
Dicsiciibachstr. 09 T. 3V 3252. Jnh. Auflust 
LeHmaun n. Hermann Schwartz. 
— Max. Wemflroschdl, 02, Areite Str. 22 H 
fblsh. Ncandeytr. 37) s Mar Schwartz L Cie. 
— A, Ww, CharloUenbg, Herdeistr. 13 Uh. L 
v. Schwartzkoppen, Georg, Dr» Wirkl. Geh. 
Legat. Nat usw, W30, Speyerer Str. 9 lt 
T. VI. 9199 (buch. Neue Winlerfeldlftr. 18),_ 
Beinbold Schwarz Agenturen, Kon« 
servenlager. XY57, Slnisurstenstr. 7 (vish^ 
StegUtzer Str 81) usw 
Schwarz, itoil, Bankbeaint, Ctiarlvlteubg^ 
Nehnnasti 12 (üi. (6ü?1> 2i'itmcr^boricrStr.75). 
— Nflrilflfl., I., Banklempnerei, NW21, Pritz» 
Walker Slr. ti pt. T. 31. 3088. Juli. Cmil 
Cnglänber. 
— Eduards chwareBlouaenconfeotion, 
X24, Mraiunicfiti 5 311, T. 311. 331, Jnh. 
Cbuard Schwar; 
— Ohtstfiü, Blutenkonsekt, N05.1, Wolbenberger 
Sltahc 10 I. T. VII. 1030. Wohn. N065, 
Pasicnrstr. 43 31. T. 
— Nudolph, össentl angestellt beeidiqt. Dücher» 
uuifoi, N51, Äetitbelgoweg 8 31. T31L593L 
— Heinrich Schwarz vorm. Schön¬ 
holz & Pnplat, Fbnk deutsch Weich» u. 
Tclilatest^se, 0 27, Schilluigstr. 12 T.Vli. 1388. 
Jich Hrttmd) Sdiwar; 
— Heinrich, AUutl'm, 027, Blaitkeuseldcstr 4 HZ 
s HemudiSchwatzvorm SchönholzLPnplat. 
—^Manuel, itniiMii, 2Bilmcu"b|, Aschassen- 
bürget Str 10 31. Cy. T. SiA. 3523 (bish. 
W Luther str 0) s M. L I Schwarz. 
— Werner, Älnitfrn, 0332, (^iirtelstr. 21 I\T 
— Jultuö, Äiüisntsllwr, Ättiter- tt. Delikateffen- 
liandlg., «11, Al!eIarobslr.51.55. Sohtt.IIL 
— P., .Sinnst* u. Dekorat. Maler, Sleglitz, 
Peschkestr. fl. 
— Hermann, Putzlappen, it. Tuchabsallhdlg., 
N018, Deiitsch.Kroner Str. 8 T. V3I. 3838. 
— Hermann. Schneider usw., W30, Eifenacher 
Stratze 8 11s. (bich Kommandantenstr. 30). 
— Albert. Aigarrensbrk. E»gr., begr. 1880, 
8030, Rerchenberger Str. 100 pt. T1V11731. 
Wohn I. E 
— Bertha, geb. Hirsch, Rentiere, XV30, Lindauer 
Straße 2 IL T. VI. llTtö. 
Schwarze, Max, Kaufm., K58, Glelmstr. 10IV . 
Fürst Schwarzenberg Bräu General- 
vertrieb für das Deutsche Beloh 
G. xn. b. H., NXVß, Albrechtstr. 15 ' 
T. UL 3275. GeschnftSstthr. Ernst Nosenihal 
it. Abraham Bloch. 
Sc^Watftfttb, Adolf, Cchchwr. (Eu^t. 651» . 
Weimneisterstr. 10. 11 I. T. HJ. 1044. 
Schwarzkspf, (?., (Taf^, N37, Schvichauser 
Allee 0. 7. Woh». Nr. 107a II. T. JIL 741« 
geichenettlöcung: E ---- Elgenlümer. pt — Parterre (Erdgeschoß), bpt --- Hochparterre, QIl = Gartenhaus, IL --- Hof. sout = GouiccraUi (KellergeschoU.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.