Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1908 (Public Domain)

Strc-ustr.—Wrlhelmstr. 
— 549 — 
Wciftcnsee 
ici V 
16 eguturt mdit 
17. 1' E tHitthcnbcrg. tz, 
ftn'irt&ei ((tmuieiMtlb j 
Fo.burg, 15, Wstiüsliuncr» 
mi t 
The t)icm Departure 
MstiuiMClituttst (lomp 
m. b v), Fahrrad- 
beitoiidteilc. T. 
10—29 neu. z. Langhaus^ 
jirn c 123—l U. 
80. 31 £ äluthmßeta, 
ßabcte*. itoncroalb ) 
Lüde--?. E, Msch.ncn- 
rbtf T. 
2Jioi(jtnc»fa6rt!Jl Conrad 
T 
Slöltfestr. 
Süiificllut 
42 E. Durztsrislr, E., Gold» 
Ici icit ^elege-Anst T. 
ctrt r. M. ftstbrsarö. 
— jV. Maurer 
Ollig'chlager, M, Gastw 
Pau. 33, Ti chlcr. 
JHr ler, (y, Fabrkarb. 
Stirn ar;, X', iahen» 
LZt'choropp, S., Bader. 
43— f» E iHtrlcitbcrg, H. 
nOJtfbci. slvnmciDsllb | 
Da"ipfwä'che.ei„Juwel" 
3 i Davidw!,n T. 
van Wcmbcr A. Dr Rcöl. 
h ibci, Di, Falirt tijcui 
'i tapor T. 
Neckzeh. H, Schmied. 
40—M jjnitiiclicu. 
(i)oc.t)dir. ->• 
65 rA) Bausielteu 
57 f a. l'aiifllmnMtr.lOO. 
Evi MUer.it) ,2i!d)lcrmstr 
t teilt») 
V. Cscirübiy, F, Ob Post. 
V*|U l. 
.<lvt ut. P, Möbelsbrl 
Nv cuow,VT. 
H8—U Bauslellen 
65 E Btäunlich, t)t, Gürt 
letnmr, 
ä'ci ci. £5n(ns) 
lllmf, O, MctciUarb. 
Jiw n;ig, P.. TischlermUr 
60 got. z. WitrtatJ-Vlboli* 
St njjc N. 
('htimu»Vlöolf«Slr. -> 
67. O* geb z.6)ustav* Adolf» 
nsIiqKC 10. 
69 E (v. u.H,Fuhrh 
Ltucs. M. BZw. 
Riefend), O, ssabrkarb. 
\irt'C, (w. Trednicr. 
Ho> »mini, A, i>iu. 
Slrvjicr, P, Wiaurer, 
Leu, ß. .'juitiiimit. 
Mi Her £3, Siedji lenitsu 
<3-u sler, C, Baitnrb 
Cchwalln, (ri, ÜHfiritcnißU 
äi$i im, 3, Änlich. 
70 E tfocdjctt, D, (itstculüm. 
il$c ,ci, M. Bild-) 
Botdjcrl, Ti, 'liiljcr 
Boi'„ Vl, ßabrlaib. 
H illttft), O.. ßabrlarb. 
Hoppe, Vlbrtwid). 
Hiulimaiiit, 'H, Urtzaib. 
Minmcr, 11, .Haiiooieii. 
Pi'.kot. O. Tischler. 
Sünotf, Ä. iviihrh 
Gci at, 21), Stuckat 
2l)icmcrmaim, Fr, Stock» 
iln k. 
71 E ^'ollerhosi, 29. Elgen- 
nimei. 
Bachittln. N, Fabrkarb. 
Bvlo«, 2op}cr. 
Braun. E, 2^w. 
Diaiiow, M, Drehorgel- 
U'iu 
Ricrbnd), G, Fabrkarb. 
vkuiiit, M, 2i|d)lci. 
Hennbulgcr, is, 2,,chlcr 
Mrnipc, ö , Gasanst Ärb 
Koczerke. C.. Fuhr i. 
Lanl )cntridi, F, Schlelftt. 
i/iciimamt, K, Bauarv. 
Saiflgtaf, G.. Tischler. 
Matter, F, Maurer. 
Dlondil, , 2t)djlcr. 
72. 73 2Üai!|tdlcn 
74 E Oppenheimer. M, 
Dr. Phil. (-Nttfoto) 
V. Bar,chall, L.r.,Schankw 
T. 
Aindor. I. Tischler. 
Aohn, W., FabrtarbtrlU. 
(lliuttitlot, yätfrr. 
Stviicutaim, rit., Drechiler. 
. Herr mann, W, Liauarb. 
Holst. B, Littiogr. 
Huhn, Ä., Frau. 
' Himbcitmorf, H, 
Rabrtaib. ^ 
Ktwset, 2, Stunmeh. 
Mraft, P, Maichlu. Arb 
Ludtle, H, Lehrer. 
Ültooy, Ä, Fabrkarb. 
Neugeliauer, N., Tischler. 
7t j'oncam, : inlcr 
Sdrenk, G, 
(5riiifjniil!j, , Automob 
Afilir. 
21)icmcimaim, Fabrk 
Pos;, ifl, ^auarb 
iL'Cmholb, SB, iL'm 
Stithifciii, 25, Maler. 
y^odeVl», Sl. Vaitbclcm 
Sö'ocf, -V. Habitarb. 
75—TS Uuiitftcllui 
Wociijc|tr. -> 
79—57, Baustellen 
Skt—ÜH reif z Letrderstr 36 
lud 3d 
o9—91 qeki. z 2tl)bcYitr 31 
lud ,T) 
94—90 E Rutbeubern, H. 
Fabrkbes (Vhuiteivfllh) 
Iarvdtaw'S <Snie ^luu 
mcuuitbrf i Berlin T. 
Möirii nenbauansl. Mcny 
MctaHalidrchtunq (9 m 
b H. T. 
Dhibiilc, M, Maschinen» 
fbrk T 
Cawatichctk.^. 9Bci fmfti 
Lchirmer X, Ute, fllniid; 
wl ,}i:nriMfiei f. 
Go((irtitc»(Wtcll|rt)(ill 
Meyers & Co, Metall 
puyiinttel T. 
Gnahl, ')!, '4 vrarb 
2h?r'tmericauTrüdttisiCo 
MetmS Ä. im T. 
07—M) E Nutlieubeni. ft, 
^dbifbci (L»nnicivaH) 
Söcrhiier Mas ijmcitlath 
<yc» ^ Sch.iU^<So T 
Damps u s'mihiunichcict 
plendw" Jisl.ljstii 
fofnt Colm T. 
Sdrelier Slr»mltucit|sns 
i An.omo.it Hn-urtne. 
Oicbr 1. 
Schul;, o. oslßif T. 
WeilUair. (5 Mirichcr 
yivldcitr -> 
JaDnlii rundn ,flfb z Lehder 
ftrafje 1J—1’> 
ÄrU)tlmnr -> 
118 E PauUck. Klempner 
u'str. 
Auchbolz M, ^abrkarb 
^idilcr, (i, Neuieuemps 
i\, ynimib 
Kauidr. B, iVol^nn 
H. ^lmmcrmklr 
.Shminmiui, H. 'Scifmitr 
'liiiilci, A Viflhntii 
Schlamm, vj, 2tM)lcr 
^jaddad) N Poiudiassn 
111) b Cutltichicibcr, <$, 
Cbul'bl. 
Dombrowvli, P, 2t'd)lcc 
^nc cnljsllju.W, Maurer 
c.lutq, M, ihta) 
Hettter, %, ^abrtarb, 
M<lUberg, äi!, Um au\t. 
Aiv 
Ncumanu. 91, Möbclpot 
Namtte. in?., Zlpnlicu« 
tidluu 
M Ivaichuna 6 
Schmidl, H, L'ahnarb. 
EludzlNrll, 'U, Lw. 
2n)d)lt, ^, 2nd)kr. 
Tnmter. v, Maler 
120 s a Fuednchslr.UZ. 
E yjeder, Ä, Mrm. 
(r\ticbud)ni. ^7). 
V. L^ayiid). 2, lüinaO« 
3 ch 
Bcd). M Waschenaherin 
Benzrn, X'l, Fabrkar b 
Öati'tchtlb l?. iüuimiinib 
Mmmljcim, A, estudat. 
Paul, 6». Privatier 
SchlUidl,C., l^aöanst Arb 
£L>mucy:cf, I, (i-asaust. 
Ärb 
hiicbrirfjitr. -> 
121 f. a. firu‘brtd)iir 5. 
E Senff. A, Privatier. 
Dreier, H, Zurfjlcr. 
Hoppe, xU, ycimub. 
Mmmcii&crfi, 51. Rutscher 
Ktitta, 2. Portier 
Miott. toUMdjIuf 
Stilbich, V», Schlädjter. 
Namln, C, Sd)losser 
Rapulber. H, Ahluchitci 
Schwelt», B. Miin 
Schul;. Sl. tstiürsaiD. 
Seilst, P. jVUcuuiir. 
Traber, G. sPaunri». 
Trrbbin, L.(i-ntaint Arb 
L22 Etiicöulb,l£lii,^tQUt 
lünur. 
Dauily, C, Maler. 
Glemlg, O. Maurer. 
Mittler, -, Stichler. 
Atliiifle, 9t, Schlachteimslr 
ÄllmfP, (£, W«v. 
StüMichimot, 91, Tischler 
Krüaer, 5, ^rmmerm. 
Nagel, 81, Tischler 
122 , /.^nitcnibu 
.Hcimcr , UJm 
(5rf)cis, , Maurer. 
Sciirek, (f, Maurer 
Schaln, U . .Murmelnr. 
Spiube, E Gdinffit 
y*oint, il, '^Jslitrrr. 
äVrnnict, 2), J m 
l<M £ Job! II ^tüllcrcibc 
llhlm, ^ Jsiaii 
y'nncmaim 0, nsu s 
Briur; ow. (5, £mti*b cn 
^cl)iict,'2J,(y)cmc itDcctib 
Onstn. ,s, Schueidel 
Heuicl (£, jlüloumt» 
wrbdlq 
damisch. 0, Mnichmul 
JUsiiier, 'Jl, Lebrer 
Mihjr, (i, Unm Beamt 
Vi Idnici, I, Vehifi 
Mncr, C, Falutaib 
Nowalun, N, Tischler 
Cfi r, 3) Uuniii.li. 
-»cyiaff, 'ii{. ^iu 
HVti iber rijif A, Banarb 
121 E ('ierl)iuM, i}l, 
« nmv T 
Bclmle. £, ttnlscher. 
Diiichboini, |J, 
Cmnbeum 
(Slnl)aiM, M, 2T'iu 
Gold'rer. W. 2u iiUr 
Wo Hob, A, Akblci 
(viujibuchi, V(. Schttned. 
Haruack, A. Uniidjcr. 
D IIc, Xll, P stUcutt. 
vörlci, (i», Tndiler. 
Uoch, O, Mnlct 
‘Kcdif, o. Sc-t‘V« Cxped 
Nudowi-ty, Böw 
L>iuk, v. Schlofft. 
12t E Schließe, I.XIcsjrci 
Dcflcncr, \), Tischlerriinr 
TmcI. «. ^nbih 
WiniMdi, Üi), L'w 
üiifitmüiut, 15, Tischler 
sjuiittuivit, Wf Sdtioi'el 
Hcn d)d, 91 Milch')dt. 
^iclnmmi, H, Wiv 
Ccilmifl {>, SlstiHuöoto 
Pauckert. il, Mlcmynct 
tictci, 'p Ztidi c. 
^nhicfc, C, ^vti’rijrirtti 
12hE.Utt iDitutq 1‘,5ud)tci 
(>)i aitciunlP, v, Schu) 
il'achermsti 
.fiiidci. xJl. 'Setflolb 
Süniuv. H, Maiiur 
Mcisiel, ')(, Difdjiier. 
Sdu Üi', 2 tch'ci 
iWnllu, \i, Csiiuiiine. 
Üi'fiblci i3 lUernvi er 
U7 E Wirtli, B , Nient ric 
Bumkc. Oi, .Unrtoi elljbln 
Dülnir. VI, ui 
Wratib, (i, M.nmmcirnrn 
ilhtculio , ti y itchbtiib 
Saeqer.P.^arto olhblg 
<5diüi 1)0'Maki 
SdwvKr, Po»a- 
" tucivuuvi 
128 s n..Momfldiaiifiee ,£> 
E ssrvmi'wnt. II. \*rbui 
Iakobi, v, Privatier 
.steter %, SUtifiuu 
Mheflci» . '«itMiiriieiut 
Mrotiipieb, o Bounrb 
Melchioi, .Du, Drechsler 
CUc, SK Manier 
Puple, ,;.mmerm 
ilmtnidimtsHc 
Ilckcrinarkstr. 
(2“)—8S i ^ciuer^borl) 
(bO—lOln s. Poiüviu ) 
•<- ftcmcrcbouei 26e>i -> 
1 E Mumme» B.'lientreu 
yibtim, , (>>oitiv T. 
ftintdeiiberfl, A . L» u 
(vulflci, , jtoibrnmiir 
Sdini dl, aii, ^'aheuii 
2 E.hahlc.A, ttiempnmiuli 
.vorn. a, LZw 
Stiichi)oa. yji. Viv 
Mo|ir;eiu^[i,(st A'aitboib 
Mertenö. VI, iUabciui 
Quabe, M, Maurer. 
Seliug. M, %w 
Stadclmaii», (?., Löw. 
3 t E Kohlei, M, Bactcr. 
mstr T. 
Brandenburger,C., Gastw 
Schmidt, A, Produkt- 
arbtrui. 
Wachliolz, W, Bäcker. 
5sjcl>; HelircrsdorferÄ'hi 50 
ß 7 E Bacthattö, C. Gaitw 
Bette. Ä. Maurer. 
Felbel. K., Stetlm 
Mttfchbcni, M., ^»schneid 
Munck, #v ^illjmcrm. 
Pahl. 0., Gastw. 
Neiicharbl. E., Schmiede, 
mstr 
LZachLiuttth, O., Drosäif 
Lutsch 
8. 0 Karten, fleb. z Nr. 6.7. 
10 E vOibail, v , nfibu 1 
VO_rba», l», Burmeljölt' 
Jordan Vf, 2 lu 
X’criii h, ^dluforb 
M isllilii 41 Art dir 
Glucüiicr, W Bauart' 
»cinicu 4 , Jnaiicithbli' 
11 E viuiiir, VI, TUa i 
viriler, VI Biid)i c >a 
t'Monvh I stithrttci 
Mtfllm C, Hüllst'* Seki 
S r)m dt L) ^tivnitbc 
Sdiol;. si Jsslbifaib 
iiltlmer VI, Spimtcm 
nnir 
J’timiiflci, VI. s\rl 
^'ch.-r ici, P Zabrlarb 
12 C Vicbenif|(il,(?, ^uisiiid 
l'niido n, 15, ‘Ihvlonr 
vuoib, VI Dnclii sf 
(>hl»M)t*r, (?, (^»miiuntb 
Mloja n, tr, VJtv 
Sduil; VI. VXaincr 
Gomici, sr, lieuciib 
Sn nnann, VI, hauk'clSiii 
llu>n»oft), ti Wiumiimrb 
I i E (votci, V , L)w 
Buslbait ^, (9oiiiv T. 
II E^aunöle.L P.Drogen 
l'dlq 
Uomnuutt, 05, Zigarren 
l;Ma 
Krltidimer. Vl.<>Uaicunsir 
stro.fdj, O, isitfiib 
dt, O. Sdvciber 
"'tltichke, I, k ierlidlg. 
MiiiC'l, E. (Sr;iehciin 
51 liibrncii; H Sreinsei 
15 i'iinnciic 
-4- Larlciban^nr -> 
16 s a Lanqhansiir 77. 
E Ba^th.'e, tir, (vmnu 
Awausi, D ^nnemorb 
Becker. Vl, Vlinwärrerin 
0>»t;cit, Vl, Pantoffel- 
inacheiln 
iMiice, v, tiiüichcr. 
^cit; 2)1. ilictjenb 
i'oibei , i^nlufarP 
Öberiürgo. Vl, Weither, 
Nadle, 15, AU tidjir 
Sll wir;. VI Invalide. 
Sorge, Ö Sdiutim 
Soiir v. 5dmc dir. 
Si elim, 'J»i \hii|chci 
^Jntur, v, .Uuiicher 
JuV I Droscht sluiidi 
17 E s>ot7mnn», P, ^abrk 
( erlitt» 
Baba^j, C .Drosd't <l»l)di 
Hovte, Vl. Schlosser. 
Modi VI. sbw 
Mrüget, st, Fabrtaiv. 
Miillei, Maurer. 
Paul. I, uiihdja 
Sduukel. r. Mamct 
Ste.temanu. W, Warner 
(5unl, o, Sd)lad)Jcr 
Biichow, ß, .Kutscha. 
IS E3utt^,(i ,2öptmu!tr T 
Bcdb, l£l, jUloirnhur« 
hti'ii» 
Diock VI, Sdiuhni 
-i ultjCc Vl BtuirO 
,sicitcr E, ^abrtarb. 
tsrelu, 9l, {ydbi'tirb. 
Step ui i\, o»Öt‘J 
^nvandow^ti, Vt, Fabrk 
arbeit 
Mcn;, M Siv. 
Pa»;ei, [y, (laudel^m. 
Pau.ick H, oubrf) 
Pilfr, P, ^abifaib. 
Simon <S, ^atukarb. 
10 E «n'ie 'l, Zimmerm. 
üi)rotl), ’ö, Tischler 
Diitu d)eut, VI, Fabifaib 
(')h!det, BJ, Drosd)k. 
stund). 
HvpMiet, N. Stuckak 
Mopmd, P, Bolmarb. 
Mtuliiu, st, Dio chl. 
^»tsdi 
MhboiluS K, Ga^aust 
VU b 
JHoüv, Vt. ^abrkarv. 
Tißvam, , ^ilbh 
v, Jslbrfsits’ 
L!eitphat, M . Sckanlw T 
Zabel, y>, Maler. 
20 E Aticpp, l'>, 
Schlndjicintstr 
E Ciickow, P, Gaslw. 
AbcUS ^ (iiivcvir 
Adolt. Sl. MUa'ischleis. 
Bltiniel, AI, ^äckermslr. 
Bulot, VI., Tischler 
BnrftU, Holzart'. 
Äahn. ^, iGw 
Iakvbs. Q, Bauarb. 
Hop. !>. ßtibil) 
Stielt, VI, Bauart* 
Wüt)», Jv, Dachdecker 
stuschet, VI, Fnlui, 
üimpcrt, E., Mclsiier 
liippa, F, Ga^auit 9h6 
Mertnt, i>j, (Dstoaujt V(rb 
Schilling, ft, Biersahr. 
2 > 2.iliu, D, mmtb 
T'diepc (f, jliiic»md) 
21 Biuiuellf 
_2 a Brnu'inunlr W 11 
E ^augesclNch 
Ul’aii «ce h. in ii y 
V vn inhoh,^,1'citlioiuir 
Brau' aitrm. -> 
J • 24 BtiiiHflU,ii 
•<- vciiif^fdirn Feld¬ 
mark -> 
3>oißt=Dil)ctj=Str. 
icbunti 
1—17 ^oiniciifu 
1< IM E Koicnt'iftt, A., 
JuiiinV» 
2Bcp,ciicrftraf;c. 
. uiincr Sir 
1 i a Bctliuu Sir * \ 
C 'Jiri’ri) u (iivMveib» 
lf (V iP ein uif)) 
E Sdit imnbii 15, Nos> 
id)lslc,iiei (iUMiiqchai t|c 
2’ir l"i 
V siitsfl'uch I Biiiuol 
Bcije C IndiU . 
(vi udenttiii», fi, Biir 
Vh i" 
(Kiitmm h, G, Si»! djci 
Miaute, F, Sira; cnb. 
Sim tu 
Vicvn ch o (vaniier 
Ptiimioifc, t» t^ailw T 
k)l geiln l, hl Slia'suu 
c», O, «L'artit t 
Bette, v, Schassu'l 
yjtccf, . ftab k ib 
2 E 'Jtc.ndi, li Lt vcrlv 
lc» (Sill e tinrui)) 
E Schui ilichcr. C 'Hoi, 
idit du (Hötuqchaui e 
ik* IM 
V siujaio^ti, I, Bcrroalt 
rix 1) 
V oöoui, € , 2vri\lcx 
Boronit;, 2, Sch'.eierded 
Diöpfc, P Po assiu 
Hopse, v, Urin 
Vslrt. E. snnter 
Mnuitu, 0, iWöbclpoi 
tbc i al, O. Schul)m. 
tlvclti ('s, 5trm 
'Sauueiini 
(viirlciisli -> 
i^stin tiicii 
Beilutri Str ->■ 
Weisicnliiirgstr. 
Stöniqii)nuisec -> 
l qe'a ^ iUm^chauMcc r»b 
1 E Schnmad-u, (i. Noi, 
sd«'adrhr,lKoiiigd)aussee 
'iii 15 ) 
Vor ert, v', iUlou.al* 
nn:iti 
?>miv, v , ^chliiilucr 
xochie, ^ , vnitbclsm. 
Qfau v \*i, Sdj'atüur. 
Sdinpva, o, vibmb 
J E Bon. V C qcimmi. 
xhebuid cf, VI, Miijri er 
Mei,ci iV(5o .‘‘iücnnblg 
Sd) nte.. ? . ^iiva ibe. 
LtNipii :Ii, M , V.m 
Los>. oi. Bitetumi 
'ioti’i slitii, M, .stnhcher. 
4 f a S^antti. 12b 
EVangmauit,2 .Pnunher 
(‘SumctdJi ). 
V. Bieliy, !>. Wniliu. 
Btcic.kr, VI Tape; 
(trolln, VI, Sänieider 
Aiiuftu, O voucdien. 
Mrtlttf 1£, Bauarb. 
Sl'liedl 3i, T.schlcr 
Sebanstr -> 
5 E Sdml;e, o » ilfiu 
(BvUJit) 
V Schulze,E Giicasiblfl T 
(^iirtuci Schn.iber 
oonuv. VI, Dirndl i.rnrntti 
Polster, 0), Wlniciiufh 
> tub ; ilüiugriist»|ue 40 
stjnt*'djsl»‘ee -> 
Wilhcluistrasit. 
Beiluuc Vveidjbifb 
grenze -> 
1 geh 3 Lelrdtislr 111. 
-<r VeijbfUir -> 
2 ' a Vcbdeiih 11. 
E vtier, ii. o«;ciu 
l Uarkstr 5.1) 
V. BuchoT, Vt. ^roii, 
Beier, ß, ,}uiuicim. 
BcrstvT, M, Fabrtart' 
Bt iijüff, ib, »;abr aib 
Brauner, H. 2nd)lcriii|ir 
$yuue. Vl, yiaöcuii 
Virabei/^ ,Stras;eitretitrg 
Hnive. , Maurer. 
Aliiaatr s*i, £ud)lu. 
X?oiißfinfi, VI, Zimmerm 
^tbiuniut, ß L6 Vl, 
stlcrnpiieici 
“in) e v>, '-Lainen 
'"ulU ll'oiv h, "r, 
»sstbrlaib 
^!riiom<-icn, )i ^uilcr. 
■•Uoifill t, .viVittiib 
Jisim (’> ('slinu 
E Mit 1j!tl o 2-1 ncider 
mr 
V'ii'tt. VI, Wm 
st rüste-, st (»i tut war! 
Moll, Vl, 
PoI;m li, Mstiim. 
Saucr, ?s, M, mci 
Schubut E 2ifd)Icr. 
5 BtiiiMcnc» 
-<r 3licum 
s. a Sircusir 
E vjirtutch l'V '’uuiret 
1.1‘n T. 
Babo 'i ßabrkatb 
l eibilmaun V Zt’diler 
Bind.r V‘ , '»* i4 ctti 
Toubiu, v. Vmmnmub 
('* i Iioi M, \l. Z di ci. 
(MU’f, C, SchiO'Hi 
.V mdler l£, ßoiutaib 
ve tuitti ßi .Uoiouml > \ 
VO'Nuaiiu, ih . cTip biktit 
vitnci C, ,xnbitnr' 
Hufc, # 'i'icifiljM 
itre't, vS, 3 a untfir 
Muh m um, ß , ^oiuki 
Knivbvv SJ, t'.e.u Vlib 
.llebli» i>, Sdiloffu 
Zlm in V' Ba aib 
E tausch, 'Jt ^sgtiuum 
üall.ex, , Tuch ei 
(»eoigp 4'' 'lOlirlei 
iv>euudi, Vl 7ii, ■, 
^oi'c», ){, Ernste 
stii dnitd, Ui ßmeuun 
Maig uudt, () ^nu"er 
Baeccl. C -Uutnrb 
"liicfum m K , Drechsler 
Gc* midi, “)i, Msttir. 
Tlnef, V, i'auaib 
S E Zniii'pit iiMeiilKiiit 
;ur iiiche b» m v v> 
Vldotr, Zii, Sdilosser 
Herrmaun 't, i eul er. 
.yumiuct. M, ßobtf 
Viiidiliug, 5 . Bur Dien 
Petcnou, I, MichnnU. 
Sri)icrlcri), E, 't|iii 
Gcibvi, ^ Sclin.ider. 
Viuqlni(i, Um diet 
iU^lr, io ii 11 
) i n ütiuqlHVtt ir 1 17 
E 'Inviu, ü 'Üeuliei. 
Banini. iL! Ti> i'l-r 
Hoaibecf # Sf'i u'iiur 
.statidiimkc, si > utte 
Atitub, l', (vnr ner 
Meitcit , v x iv 
Jiculmuri, <t, Maurer 
'Keuntaiin, B? Vtimoä.t 
C/jhen » 2iid)let 
Poistii, C, tiidihb 
Virile;, l \ ?i ch er 
Zarevk', 21), Suiudinck 
•<- Vt1»AlMlKtll ->• 
10 geh ; i/ainbaitstur 17 
11 E 'iierini, c Vi?eifnislt 
2)16 ,iu E Sinn 
12 EV'ui^öov 'l,Schmiede 
mfh 
sv\oieK, VI. MoOctpol. 
Gdiuiidt, ti, 2ih1i!ci 
Sd)t t; e, VI .iUaucuuub 
l) E tilint X Vmier, VIoU 
tnudtut. T. 
V Sdin ab, VI simi. 
Bolv P, Hut du;. 
11 E st.mt A. dinier, Aal' 
uiuchm 
1(7 E <UmI X, Lauer, ?lal 
tnuchii \ 
Mage« o, Ü -Lh isiiuti, 
hi E ^inoeiilniut ^ . 
ilaibfuiiiduueiliteihin 
3'nretv,2li, >.anch>.i um 
17 E Jiieid), «>t, 0 iberumi 
lb E J‘leii',i, V, Utstiit 
mmaiii (lh V)) 
5to^l tu h), ß .ßat'tlaib 
— VI .Pommuit luhblttn 
10 E Biitri), X' tilgen 
tfmniut 
SJleun, x1 SlcnnunUr 
Dsliitiimt n, V, siiitid)er 
20 E iuchtichl, VJ /Jadteter 
5mtbcn6cistii,P .Maln« 
initr 
HofTiitiinii, C, ^abrlarb 
— k)l, Fobrkarb 
2Wöl)ud}i, 2)t. Vadterer 
Schoiteseld, Vl, Mmmr 
mstr. 
2LEv'Citniß,Vl ,Sdiloffermstr 
Imme» vt. M’oi'e pol 
Mitidicrlidj, M, ivftiilcr 
22 E. Pros. V. tiigcutüm 
Vltidrzytowski. R, 
.<Uc.uvuctc T. 
3*nf, ß, Sdilachter. 
Psluger, ß, ßri 
Sauertaud, is Siurrdjiicr. 
— Charlotteabitr^ei 
Siratze ->■ 
Jv 2» E iMnimin w 
risch'ci mnr (jterlm) 
Wiiicmluvh), o iloylei 
UM' 
2 E Satire, $ , ßabrf. 
I atttoiu) 
V. ^«fiiin » , <tienipii. 
teu, VI #>nlutarb 
^niiiiilisigc i,0 «djitticb. 
l' u t bei l loucieuiib 
X'uiicll'udi (! Viii.bicii. 
Vubfi11 VI Ii'rii crmiir 
S^im bt ßalnlarb. 
«riiiütiu?, £ , ßu jt‘j. 
^ri|„ »s, 3iij<iU0c 
— v, vittualidi 
Jte.na tu Vl, \istpclltittlr 
27 E ,X }rfiei, V , Jt ttittei 
mfti 
huhu as, S Uiut 
Dio’jite, E, IiuliKi 
i’»rayu um B ,(5iDIaditci 
VdlltUl, 4l$ 4 üllstlllM. 
SiciiM il. S, 4 auaib 
2d)illmn,L>,vuiti,'id)itf)in 
2^ ! a h>abu }tt T» 
E Vhtijci, ti , Iflpjcrmfti. 
U n ow) 
V. 3 iiueit, yt, Biir. 
Boutu) 
Doptciaio, M. Givcirb. 
otcbifl, , Sttciücub. 
vsdian i 
v>(i-'oi:ii, i*, Sdiuhiit. 
uuir 
^Uuurad, y BJcrtmin 
'Ucipi'a, ß JwvurculjMq 
'^uirdci v / Voivtrh 
Mcnu itbal t'*, i iK.'ÖU’rf 
'‘;0 IcIuum VI .^iiMimtoi, 
'luit er U, h tni vnb 
v)lou ^ 'JLiuui 
Uluhii e M cchlouermftr 
U ostt, 'S i raujtiri)! 
rh?i .ife, M, ‘uiacitii. 
(v, tbientr -> 
’ii\i i'aduia ? -> 
2V E l.ft^iiuu'i'uv B, 
(riqetitümcuu 
Beriet l, <sd*uid)icnn:!r. 
-l’iiwtmg, 3, Sanitiede 
nun. 
(rirüi.lops, (r. iUntautsti. 
’onUmanit, v i'ituahae. 
illapjri), S, V tv 
stöxUi %, Muntere, 
strcuyeii, ,1, olthrb 
Marqn ibl, Vt, 'Kern 
t taduTi 
^'iifcrt, VI, (vmtiü T 
Bnibi, Jt, Sullmiiisir. 
yi ii)iire, *l'i ßaluf 
;u E Sduod, Vl. Sdnuiorr 
M'll 
Domliow. i , Zischlei. 
(' öti.ei, I. Malei 
'ru1iii», M, 2iidilu 
Sliietber, v» Jniiuierm 
Schumacher, V3, iliut 
51 E V utbe, tL«, (Sigctt« 
i nuini. 
f^rütiinndici, 
Vnaie, ‘.v. Bn nib 
'Ocu lmatiu.Vö Maid,t.tcu» 
flllUlt 
Clmuii, VI ßulnb 
Treukler. P 'he und 
UtfiM, C, ßubil). 
12 E Schiinedccke.Vl. 
‘iOl 
(5licrl, W tap ; 
tischbach, v. St mbiiitf. 
(•'UtCl, l>) , ^kvMUW 
voli.i Vi, >iimuuiit 
Ierdjow. 'Unutm 
htüiii, Vl, ailufaib 
Sdninedcdk. Vt, ^ctncvui 
Sticfilbroit, V, Billigte!, 
BtiuiJ (i D 
v. .‘{oluiliu. Ji, Salllci. 
U— h) UüusitUew 
■*r ^barlotieii 
bittqei Slr 
J) geb z tiihuloucitbiii» 
stci Slr 1»0 
»7 E bnot i t'i, SJcitiütu 
“ij.ii un,Oj.ii 'h', > iOl) liMq. 
Sd) icibei, £ Bauenb 
.!d E Siegln, Vl, Dad)- 
beditu^gesd) 
fllon, l". Jl.itlci 
'iintlsotoislf, V, Schmied 
>0 E (»itlsche, ‘H , Ditchdui* 
mnr (ßuedctiait) 
V. Wut che, ß . V a» rb. 
Sliiusri), {>, 
Wafote, yi, Ti'dilir 
Dcune, M, 'Stv 
.Vötmii|i, 21), Sdilos'er 
slu^nci, (v, Mnureipoi. 
X'iibei<i, W, Gastw. 
MeiieuS So» Bcanit 
^•circr, v. Vati bteit 
40 E Psairi’cntciube 
Si voter 
tifuutc Sdiwuieriiheim v 
Sr Eh ai ct' 
2«aefn, nX , Bstluuuö 
Beitsober, it ,<rdnchiumffr. 
m* BSEB ÖÄÄ ME^ICÄOF ÄhtäefrtrsaiV^S^^reS: © ©
	    
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.