Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1908 (Public Domain)

IV. J;is 
— 118 — 
^uragehandtun^e» 
Rtcbhi. :l, V i V-ru. LMf.fi 3ir 17 
^nitc.'rn. fst:! «ilmcoipu. t.‘»T. 
.v)a nvtlV ' ui.1 ri u. xmo« r! vci c; c r' 
ili' ;.im i v in>r t i 1 nt, 
Hbloi r»*i -vt M it ’lWii^htuKi 3:i $ '• 11 
(Ici. liviUn <'.*#. J*- Lv ii e'imri $- Ni 
M er:. soMi'mndciSii hrJT. 
4t'>o!i.sis1i\ <v X h»vrtd)!*:i. 7, 
^Wilhelm Grassow, 
ItUMiiitoiu'-o;'. 10 (T:lln. l'M 
K'TL'i;, t" . X ^ C^tj. onnn N>? T. 
Hermann Gürke, 
W 57, Uüilvr .;.v,c 4 i ao! VI. ViC' 
‘i’ , u 'i'iMn;n 2:r. 10. 
Ha.:? t, . (’ 1l. 
'^i.cei rtr 17 T. 
Hcruilcii!... ^„^UJiV.’u’f.rX'i.Kt }n.h>2 
fteuinain;. v.. W* 2ir.i 
,freitet '-I1, S\V viirliva. 10.T, 
4öcHf, :H. O **ii.*»' T. 
(\fibti, <’.*![•<'irtnin; slu’\i2ti 5 
Internationale 
T ransport-Gesellschaft 
Act. Gos 
XW 5j >t 11 ,1) *: r rt f, c 21 T. -> 
f:i 1 .vi'iiMr S5!‘, 'juuu’>tr. 7 am 
/x'i c.vMi!M-r iU*. T. IV n7ul—1170-1 
iuiJ), l' . > UJ. 
Heinrich Kaufmann 
N Vnuc!:»:inf c 111 (Zfl ill. 
MerWtit, N, rt .uit’it !"ti. 17 T. 
Paul Kirsch, 
SW 47,M-niVnatn UaiZcl VI (Oio 
.41 •'.tvilurii't :h\ X N ui'tvnalicc 01 
iliM.a'i (’ .UWi.V VO^ru^ltftll 
W ti’ti- ii r .1 T. Vciii'ott, ‘Va\:•: 
ÜSÖ> 
XS\ 
2'iiXwi.z 3i’i i*v\ihiu *üi ItcL-fi 
iuil.w: loiüpi. llmjfiiii’ zwi'chci: l c 
licbiflut i'itifcn 
gV' vi.’fiaic 2 10. 
A. K o I b e r g, 
X\ .‘•0/'Ü)"h.UKl'tr L'l 11 I Zcl VI 1135h. 
<2yc2,ialiicMi » ^iv'.n.itciiifimaiHpou 
Mtrtii'p, 15, \V vU'lL'ir. :f>. 
ctramc. v. X__> vfDi;»:ü_»u4ci 2tr 
Oskar Krause, 
Charlottenburg, Krumme Str. 7 
i ici. liiistti. llih). 
2 J>C b 111 OJT ,_V_a_U_C HVflrflCl. 
flroli, NoVat, .s\\ viollmamiiu. Jl. T. 
jlruflcr, Wut. W ^ancuir. t,l. 
Miihlüiü, \V xWnboJvn. 
X':itiie, Lf., N S^UMtljau'er Ällcf 143. 
1'slii.K, a. S MciatiiUiihiiiii. ’M T. 
iVcbmann, oitl abcim Wiihclminc l'cü 
ma:n:, h\V sciuiyeruir. ^ T. 
4Vfi mairi'. ä*. W ViuvlLtu. V». 1. 
ÜtnU, SO Äöaldcrl'ir. l.V T. 
X'oboiciuh. C., > ^aciiualh'tr. 47. T. 
i'ucav, v . hO Craiuctmc. U. 
X'ud, \ ^rtiui n 
^'m^eliiv. Wtllnim, SZt.”(,nt'rtdiiir.i,‘l.T 
August Magnitz, 
K2^,2iuincii:iinjv^i2tr.7H. Jcl UJ.nir») 
il’Jsltuctf, v11m dünner Iroiivvorl* 
Weirll’rf'.oM. Vutuvifl, X\V 2.1nttt 
Ijormtr 7 T. 
Heinrich Märten, 
M 1, VI11 f ,\ n i n i, v 01T. 
4Wi‘cicr, VI., .'fhitivir, :JuduirDi:r. 1)>. T. 
Ü'ü'ifinrr, C, ‘^aiifur. T. 
F. Mende, 
o<iqci*tiaf;c 11 fiel. L 1707). 
IVicrd), j1. ii.U ;'iiii’ieüv]lr, JS. T. 
^'t'ocdcl - Transport - Hcscyäkl. 
N W 2utoil)ccnitr. G7. T. 
l'Jtiliisl, U). m. b. H., VlDolf, SW Halle 
;cheo U'er r. 1^. s. nachsie Lpalle. 
Möbel- ii. Gilerlransporlgesellsch. 
yorm. Julius Schumacher-Friedenau 
(2). m. b. H.» 
(I ci: t rn 1 c triebe r au: 
.^Qitbjcn)iUQt;c 03 (Tcl. Fr. 1). 
M iu e t g g e t d) ä j t Berlin: 
NW‘21, triicncr Ltr. 5. 0 (T. 1L722). 
Mo emuf, w.. ö Oraiucnfttr ß‘j. T. 
41WiUlcr, ßctbiimnb, N ^)r.Hamburger 
Glraye 15. T. 
Franz Müller, 
Sblilmcit-bN. ÄrarrdenburgischeSlr.67.68 
itm Lwrsurstenvamm (T. äSilm. A. 8014). 
siehe unl.Kohlenhdlg. auch üJilmtrßbotf. 
| Adolf Milda, | 
G. m. b. H., 
SW1I, Hallesches Eier 38 g 
- — Tel. VI. 3525 u. '094. — 
Stailtum7.iiLr’,,'M>\\ ifTr-in-iiortv 
i>..- Ii .hiL’m rh,ill> v. \\ nhnnng y\\ 
Wuhiumir mit, mu-li 
ohne Umladung in 
gepolsterten 
Patentmöbelwagen # 
uiiti r (1 nMntit 
Vt rtn ti’h .m :>II> n J'l.it/rn 
K'‘-t',nanM gr.it i~. 
Transport-Versicherung, 
l'i omj*t*- l>f du mmg. 
Solide Preise. 
1‘ac.i' .yiiv^ruit, SW Vudvi,nMk',i".rtr 
:‘ir 11 T. 
Ciiat’M -rtmlnnit'ci 2'a. <»1 
Carl Rasohke, 
NVA Par">-r 1_M Xil. WUi:t. lil) 
4 Hocssc. ,"v.. NNV ‘Srt'; ;r 10. 
Wo»:. :l{, «i Il'iirvti «ij T. 
diarte A , h AUMtbiufr rslmm O.J.T. 
vimtt, »X, hO Snitei 2ir r0. T. 
42rii!oM’ii!, I1!, NO Irlt'aVi’tnur. 4i» T. 
2rtu'U. ,>uu. NV ^iituiviilhalilr. 5. 
irtioiüicu, K (* 'Jiihl.'vti. 1. 
3ci»oHtli, M{. XV U*iih;ntr. 
r.lv.i’bci, o , * > .'Ukc T. 
Herrmann Schubert & Co„ 
SW Jl, vnllc’rt’c. Uffr .fJ(T.VL. NN) 
31’111a 1 • :ViüLnl:;aiivyou «''-c'dmsi 
rvuMiuM j'vu’ihliaia vm i'viviihuitin 
2riml(ciuvti :”i sW ctinronftr 11 T. 
2st)alä, VI., SW ^cnttiiiriicr 2lr. 10. T. 
Emil Schulz, 
N\V,\ C.nv.om'a l'.n Ul (T.IL.'UG7) 
iHihiminmilicr 2mMteta int? 
- > " ■ Vti'bcltiauvvnr!. ——— 
«djuUf, , X ->£d)vitl)aitfcr ^lllcc 16.',. T. 
Bdiul^f. x:. SW iL'iudi’in’ii. :»T. 
Julius Schumacher, 
W35. Steglitzer Straße 91 pt. 
<Tf I VI. !^1 u t>7,.<si 
I, a g (- r ‘ |* i- i <• Im* r: 
Schönobere-. Crunewaldstr. 18. 
2rtiiuraiut s«*n, 
lttaf;v 12. 
(5. L M!. Vhtgit'i 
Paul Schur, 
0 Tirdicitin , 2taiMlml)nbogritbl-d7.T. 
”T 1. vn'viak1 S M» 
cti|Kr, ilt, W liiilinm 10. T. 
Wilhelm Stanitz, 
SW 17. ^ii'dfuihi 01 fiel. VI. Kir.1. 
2todm, , N :)imniolichKf 2tr. ill 
Walter Taeschner, 
vnuiitl’uto W 11. AiiiinminiMutm f>l 
T. -vouvib (.'tunl fi^A'opviti.il.L'.ViLl 
Tcid'iier, h W Vllie onlobfli 4 . 
iirvc, li . SO ^tiiiibahuMi. T. 
Tniiv's iVllhvü (>)vclLct '.»(adiflg.), VI., 
SW •^•Ulivhitin, :th. T. 
L?, S\V ^ru^nriptr. 1). T. 
4 W. Uebel, 
X U’imuw'tt'iiat c f Zrl III. S21U) 
imb W Vitvoim uit) 11 l Sei. VI. 
Franz Ueckermann, 
XW* WstlÖftluiiC iZcl. JL '11'). 
Wnlboiu, C. >0 Pati'aderiül. 12. T. 
.'sllbtdilaqci, (5.. \\ l,tiitvlb<'stm. *j. 
Wcgcmuttb. v\.jSO 0. T. 
*Adolf Weinreich, 
SWCJ, 3ln 42 [T VI. 1370')). 
Wcllmy, ti., N Alolonicitr. 130. T. 
'Scnbt, 5-, Ssll!crtoi|lr. 22. 
LZiuzer, G., Süjjiaintniuir. 20. T. 
Ludwig Zimmermann, 
\VlGtiurrüriicnbflnint22tifT.(£|)arl.063ä). 
‘jiHttcrtcr, O., W J^oimtcr Str. 1. 
Zwetbarlh, F., W Mauersir. tio. 
i) Viehtransport- 
'Carl Richter, 
0 Frankfurter Allee 43.44 (T.VK2840). 
Oscar Rosenbaum, 
orh Hci m a mt <**1 o l<tn. 
U 112, Mu'U^iafiür.21*27(T.VII. 4102 
I) Fuhrqeschäfte nach ausser 
halb 
(bereiten, Patcke «. ^uirfifgufcr) 
Alt.Landsdrrfl. brmnitn, NO 
Vicuv Moithiur. 21 (CihvtmnnV'nit^) 
tonnn! «. ßdjt ll'iittu'crtio n. 2onn 
abends. 
— UfhritM. NO tffite Honuim. 21 
(CrbinumnUniHvt. tüitiiüt v. nc!it tüfll 
— 2uVrit, Xu yfeue Miuaflftr. t-1 
C')sl;tlio; ? lothfit ViMi’cit) liuiltd) 
iltmmit t'ifVf. Xi) iKnif Uvtiiqfir. 21 
lCrbüiutntt5!)aiiv). tommt unb pfht 
iViittnunti? u. 2i'n:mbcni)v 
.('rr.Vclbc. VI. VU'i'd (’ Pren;!auo 
2trai;c >. lummt it di’ht uavlmtvjiii 
2u’r,ctiUv it svtritstiif. 
— Ziclttd), N() :Knu .'ti'nifjitr fil 
(‘V-oMbci ; lothct: X'vtvcit), loimitt 
1t (ICht ZlClt11. ^xlfitlilA. 
— .Cifim’, XU i'icuc Mmitflftr. 21 
lOrboimi'.nVau-?), fonnitt it. gchl 
Trenc-ia^o ti ^u'tlaqo 
— .tuuimuui, X”u Jicuc Mäittiiili. 2 
<Olb.'tti:au;l)auc->. tvmmt n jkI;i 
ricitvMiiii* ii. orcita^v. 
Ävpcnick. 2ldlcrc-tiof u. Friedrichs 
hoflf». Vi'tnr. slftiifit iV t\ran 
Ziebic, NO Vi'fiie s\uiitivu 21 tCr 
bimmuiV'tinv), fcittml u ßclu Ticu 
la§§, Äinwochc, Jsrctto^j h. 2^nn 
nbciiH 
Liebemvaldt. (5 ^iiiuiic, NO VJcuc 
■UiMtinur •'»! i^ailbpf ^ u'tfirüVömfit) 
louaiit ’Ziciiclaq» it qcht Atulrtiiv 
^owawrc- Mulicr, XO ^eue.uöinq 
iir lM iCi^enniut^bait*:} lommt u 
fleht Xic:r*?tststc u. ^tvitnii-5. 
Nowawcs.^.'kurndorf ihu'bcr C'iutitua 
^uivamcv, Xu 3tcnc Mbtitpitr. Ol 
i^WiMlipr v iDtlicu Viuvcni. fvmm 
imb stell! ZkltC tflflC 11 ^ICttihV. 
Cbcr Sdiönnucibv - Trcytom Jjstiil 
2dnvhir, Xu :*äuc .Muiu^ilr t.I 
((Üivihvy ^ lütliiii Wivni) stimmt 11 
fleht tthiltd). 
Sponbstu. '4U’ulmn 3MifIqr, Mirilcn 
bf(T. XU iUcucMiuuqftt. 21 iCu^ott 
r.ai;J.fuiuti, kommt it ^'IU taalidi. 
— (?. Pru'di Nu l'it’iic UoiiiiVti. «11 
(<'in»if»pf v tothett üiuucn), lemmt 
miu u«'i'[ tnqltdi. 
5tmu«vbcrfl. s&. .ulvlntv, NO Vu'tic 
Mutttput. r»l ((VmitiuM z. uuhen 
Xlumvtt), tununt ȟb nvht iiniltd). 
Bkltcn. is- Vrmlf, NO Virui- Munifl 
flinfjc (>1 (l'MiulKit tvihctt ViMUfit). 
kommt ». flobtU'tUtwt'd).'- ii Irifitufl? 
Wcrncuchkn. MUlnutn. Nu Weite 
Mvhtqtlt. 21 fCibomtniiViiiuv). liuiiml 
it. nchi MittwodiS u. 2oi!ttaVeiifv. 
C 
Fuhrwerks 
Bedarfsartikel 
□ 
Richard Becker, 
K P linden st r. :U (ifi ) -) 
O»0VOOch»«OOO0»GO 
Oscar Cckert, ‘ 
027Holzmarktstr.12 
(früher: Slralauer Brüche 3) 
Toi. VII. 3666. 
W aßßordlclito Piorde- 
dockon, Wollene 
Pferdedecken, 
WaBBcrUichte Pläne, 
Staub - Pläne, Regen- 
( I Röcke, Umhänge. m 
MVWW« WVMWWU^ WWWWV 
oUuttljet «k Ute., .vemitiiiiii. SW i^iiei- 
fcimuftr. HJ (Id. JV. h()ü71. 
t>cu\'inteilt, Elise, C AtiuuuttvliiU 2. 
Rob. Reichelt, 
C Slralauer Straße 52 (T.I,7965). 
Wasserdichte Planen, 
wollene Pferdedecken, 
Regendecken, Regen¬ 
mantel, Pelerinen. 
Schütte, Epecicrlgeschiist für Fuhr 
wcrrsbebnlssartilel. Wilhelm, SW 
Schützenitr. 60 pt T. I. .‘J2S1 9letjc= 
bcdcn, wollene, leinene 11. tvnijcr 
bichte Pfcrbebecken, Ncgeltröcke u. 
Pelerinen in Gummi u. Oelzeug. 
Wageutudre, Wagenplüsd-e. 
Belograph G. m.d.H., Wv LchrHittg- 
stratze y. 
SeinboU,Vl ,C Ztrdiciiftr.. Bo/i. 105. T. 
'Sctfi, sv. 'S., C C'öbeuftr. 27 j»L T. 
Jyiir Pelzsadieii. 
Füllfederhalter. 
Sterlet it, Jacob, N (rtmfier Str. 5,2 
jvftJIfebcrlmUcr, separat. «Her VIrt. 
Lft'friifizr, A., (• bhünin. 11 
Moritz Hollmann, 
W 8, ?y r i c b r i di ii r a t; c 1^1 pt. 
^stillt, Xhcoboi, S\ 'i'i'tJbaincr 2tr.l2Ml 
kidc ^rtjoitfbeifift llfei (2el. VI.bV5) 
Vamm, Arm, AV i>riebrid)itr (>;. 
(L*de ^lühieitftr.) T. 
• SimplicissimusFöllhalter,» 
Center Ä 2tedf. W 'l,inrfiutVeii’tr..> T. 
„Eos“-Füllfederhalter. 
Carl Segebrecht, 
S 12, ‘-iUatibeiibuikVtr. 41 (T. IV 1H10) 
-pez. Mliornüyc&crlinlt, (^olbsüUfc?ent. 
F. Soennecken 
Svlirciliffilcrn-ii Svlnvihxxarcti-Fhi 
WtiTatihcnst l<;*2^;i il.I’no(lrn,lii't.T. 
Ernst Ulrich, 
NW’C, Kailiuas'.e 11 |T. 111. h77tl). 
9(ncnt«rflrfrii. 
o'e, ^rtt'.SW47.MonumcttIen'lr 25.T. 
Ü'miui. fiii j>ir H. t? 'Sninii’a;; 
Co.. i'iciu V)orf. 
Fund-Bureau. 
Kcdi’itlm, Cito, SW (iharloncttiti.'.Xi.T. 
=s rttetun imb ^iihnbei deo: 
General - Fund - Bureau. 
Furagehdlg. 
Vlt't, :>i'ad,f.. rsuli. ^tanz Muielats, Jl*. 
W Dcttnewid'tt. :7. T. 
Bebclty, H., SO Xlubbeiiei 2h. 8. T. 
jieaei i\., Xo Wnumimr. v. 
Betel, ts, X 2ttslUimbiT 2tt. 10. T 
^immtb, C. 5t'., X N\ Cnituumti. 140. T. 
•Sttlfihon, O., N 2diiueblei 2ti.2.xt. T. 
jUtnc, 0 Strulniiei 'Viiiv 1">. T. 
jUftmbndi. !W., SO Vhttnaiiet 2li..V T. 
‘jUuiuc, C.. o 0'itbener 2u 22. T. 
Wolle, ft,NW Wolbeniciitr. 2—1. T. 
F. W. Borchert, 
Teinpelhos. ^(tsnibnbttftiafjf 52 T. 
bordiert, ^ 7 S ,>itt|tenttr 15. T. 
Braun. (5., N Cbcibeuier 2h. :♦ 
Brillfe, VI, SO (iiicttbaljiiftr. \'X T 
Bitnbzns. (i., 0 Vtithauei 2h. 
l^ohn, VlboU'h, < MWcitcwueq 4. T. 
Bruno Cohn, 
XWMJ ct u rfi it i n i;c 10 (tel II. 1027). 
Tamerow, V, X VicTi'im. I.'KJ. 
R. Dahmer, 
£ri)üuvbeig,',h’rtvibiirtVti.2'.> T.VJ.S819. 
_ almslit, yi., W Betlevuestr. HJ. T. 
-iNirnnt, Hei mann, 0 ^.'itthauer T. 
Hen ii. 2)iob ^irnivv. 
Kenn. Dan Hai., 
ort-l, üiitljaim fiel. VII. 41.’1G). 
Debener. C., X W Dietpesit. 0. T. 
2idoiv, E., NWr Üi?illiclitivhaucnci 2lr 
i»ii. :iu. 
G. F. Dietert 
0 Jyrsliiffurtcr Allee 17. T. 
hiqcitcm, VI., h i^isliticintr. 5ii. T. 
r«Uuifl^.#XO X.'«tttb:('viticv VlIlecl'U.T. 
Heinr. Ferd. Eckert, 
SO !W iVuiitlrtifielftr. 70 (2cl.IV.VS05). 
Filiale 0 üljiitfloa 2tr. 101. T. 
riedrich Eschenbcnh, 
2ul). Paul (iirijenbstd), 
XO 1J, ^eucAlümfliti.40(IeLVJl.liJ31). 
iift, Dltdjarö, aN ^iyetnobei^ef 2ti. 17. 
>lvfdje, I., LZw., N Schönhanscr 
Allec 5-1. X 
C. Friedrich, 
SO kalbet tftmfjc_15 tltl. Ji: 9111). 
rcscnz. 91., U Bartclslr. 7a. T. 
Grimbaum, i£„ N Monbijouplatz 10 T. 
P. Gündel, 
N\V^olitoinct_Uferi:i. 14(Ict.lL 325). 
Haasc Nd-fl., griy. X BemauerStr.47L. 
^abebanck, W.» N Gottschcdjtr. 36. T. 
Hamcl I., (j Blumeuslr. 04a. T. 
Haweinürm,^ubwtg, N itaftaiiicnaßcc 4. 
^eidepriem, Eduard, NW Schiffbmier- 
dalitin 81. 32. T. 
Heimaun. Hermann, 0 ^nutlntttv. 
Ätlco b:$. T. 
Helb Nadn. Otto & Wottheb S\ ertyiu, 
tik, U .Mvetiotflcritr. 4. T. 
Franz Heliwig, 
Lichtenbg,, Frankfurter Chaussee 24 
(Tt-I. Ltvhtenhg. 321). 
Getreide, Heu, Stroh u. Häcksel, 
Schrot- und Quetscbmühle. 
Car! Heppner, 
N 20, 2dimebcnfuiif;e m (Zel. 1L 71). 
Vcifmil), O.y N Molpmejjr. 132. 7, 
-Volitiv, 0 iUcv'lauer Str. II. 
V>oUei Vinton dichter Viadtr., Vllbcit 
O Äülilenirr. 11. T. 
^oelcl, P., X\V 2d)anthüiiifti. 7a. T 
vflciiedc, dutit, ^W_:Vä'dciitiir. bl. T. 
Paul Jeschke, Inh. August Judis, 
S0:'».{, Üüu bem_2d)lvitidteit Tor 1 T. 
5roit, A.. N Boliennr.-i.i 
^ftniiliitg, Ü)., N Brunnenstr. 55. T. 
Xiirqcit, VI, SW Vio'ttzili. G. T. 
Mntier, H., S Motlbmer Damm 04. T 
W.» N Aolotnefir. 21. T. 
Reinhold Kerstian, 
Itirbon, Beriiüinf;c_i4. 15 (T. ;Ih 
Heinrich Kipp, 
.Örtdii’liirciil)iutblimst,('iehetbc*Jvoitia^e, 
0 27, 5lratttmn?$e 17 <IeI. VJ1. .'*■88). 
Uobcritctn, ,^v., X «cUweMcr 2tr. 40. 
T. Heu it. 2trüb Ettsiroi'. 
Morflc, t>>., NO ßricbcitftr. 38. 
>tralnttc & (So., \x, SW 2ieübmei 
St.aste 8._T 
Johann Krasztinat, 
SWNeuenburger StrJ7a T.IV. 10264. 
Hermann E. Krüger, 
Dampf - Häekselschneiderei, 
158 SchönhauserAllee 134 
(Tel. III. 5132). 
ilube, 9.V., SO Srallver Sir. 12.1. T. 
ituitoiufti, Csljr., NW Sdiissbauerdamm 
«r. 10. T. 
Kurze, ^onraae -Haitblun^ EitflroS, 
Carl, O ^mitthirtcr Vlslec 182. T. 
Vftbebe, C., X' Müllcüir. .'tun. 
Vnbcbitrfl, Vlbolf, s\iicbcttau, iüeiuiiiifvit* 
strafe :k\. :t7. T. 
Vange, Vltitolb, O Lauge Str. 07. T. 
Voitfle, Js., XO ^altirtbettflt. 5. T. 
Vditge, £\, NW Unioitftr. 2. 
Viebetf, W., NW ^agoiuflr. 10. 
Carl Lindemann, 
Inh. Wilhelm Samxm, 
?lrfci fhstftc_41 iTcl. JJL 2001). 
Vociueitlfml, VI., Xu krlbtuster 2tr. 7. 
Voemeitthnl, to„ N0 ElbiugerStr. 7. T. 
Viibitii'ti, O., N Mnlierstr. 110. 117. 
1 Lüdeke & Co. Nachf., 
NW vvibeitr. 14 fiel. II. 1701». 
Äai^giaff, nranz, 0 Hrimct Wi'fl (W. T. 
Mcdüuet. Vllbcrt, 0 ^eihvittucfl 58 T. 
i'.’icdelbuijt, SW., 0 S^itlileitflr. 51. T. 
Furagehandlung. 
Häckselschneiderei 
und 
Quetschiurterfabrik 
mit elektrisch. Betrieb. 
IJB1 
li{ci)cr, F. Äilyetm, 0 Lithauer Str. 4 
T. 
3Jict)cr, Jsidor, N Paulstr. 45a. T. 
Meyer, äiitlljclm, 0 Alumcnstr. 32. T. 
MixiuS, F. lÜ., W Lützowstr. 19. T. 
MuUcc ii Sohn, tW., ^0 Äreifswal- 
der Str. V. T. 
Natusch. yt., N 39, Gerichtstraße 85 (Tel. 
11L 2J12). 
Adolf Nell, 
Lichtenberg, Frniikfiirler Chaussee 34. 
LeichenerMrung: 4 = JttuungSmitglied; T. = Telephon-Anschluß.
	    
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.