Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Knappil 
— 823 — 
Knechtet  um I. 
AliaPPik, G„ Kgl. Gilbcibicn, NW George nstr. 42 
— Etittlic, Frl., Siobisliii, SW Katzbadp'lr. 22. 
Knappkc. Siaiic, 5ßnp,crljbln. N Siimiicuitr 31 pt 
— W, sieti. Pieich. ffiiu., SW yortflr. G2 H. I 
Knappster», H- L, Snimtortfiiu u. illicbtrhntf 
Saums yciäiiuflcii, N  3nualittfiiiti.38H.pl 
Kiiappworft, Soiuä, Schlosser, NW Äkujtri- 
ill. 9 II. 
Kniiringer, Auguit, Biafaljr, S WAtreujbcrgsu 35 
— Sllbetl, Maleiinsli., N ®cmmmcrftr. 5, 
— Heuiuanii, SZanmpol, N ©leimftr 17 IV. 
— giltst, Schlosst», S Siriieubadjiti. 32 III. 
— 5, Slia&enb. Fahl. N lleuianoslr 47b. 
— Heimeile, gib ©auidjonV-Bio.NiBolliucrilt.'jl 
Knarr, Otto, Eigenih, S Aleranbriiienitr. 85 II. E 
— friilbaßcb.Füritciiaii,3nui,NGljaiinccitt.2c II 
Knarsilic, Robert, Lcljrci, N Hochslr 29a pt 
Kuasurwoli, 3, Fü, Siobiitm, W Stemmet) 
flr. (il JI. 
fiiMtfod.Fncbtidi.öäcfi'uuitr, 0 Varichaueritr. 1G 
jtilätfifl, Paul, Schuhn,, SW Martgraseuilr. 84 
Sinnli, Cito, Jtflitfni, W Sloltcnboniir. 2.! III. 
Sinai,bei, tileuiljolb, (konsritwusschncid. f. 3, NO 
Pienzlaner Slllcc 200 I. 
— üiufc, geb. Leonhaidt, KaufmSww, N SDi= 
lljti ftr. 28 II. 
fiimube, Wcoij, Sinlci, N 2ic3doii)ftr.47 1T.IV 
Kiiaudcr, Anna, Am, Mübeioboiicifu 41H.IV 
Knaildt, Siiflo, Smifra, W Giiettac()itiU 122II 
— Galt, !)l[itbfl(iii6i’f„ IShndDtlcnbii, lllilanb 
[li. lhll I. s. lalleisall bfd iikilrus :c. 
— iBilljcInt. Sdjlächlcintilr, X SHaüt’iitflci' 
flr 39 pt 
Knauel, Walter, Tape;, X Rtaufcdiflr 1811.1 
— Gliufime, Naheiiu, N Schuiilimifci SMlcc 01 
ftimiicr. Sll», Stfli'itt, 0 Siarfilmoiti 18 111. 
— Gustav, Bautbeaml., Gljiuli’ltaibg, Hothen 
boiffin 1 pt 
— August, Stäbt. Beamt, S Auueustr 37 111. 
— M., Slc\Iöt()ci, NO Palltsadeustr. KJ l. 
— Johann, Slöttchermflr, W Jjortnr 48 pt 
— Garl, Campt, «eil, NO totcitsmaliieiili. 40 
— ISinr, Dr. pln!, W Mntfcuu Slugiiflailr 75 7(1 
— Slubrit, Troschk. Kutsch, X Staigaibcifti 21 
— Juliuii, Giscnb. SJcti. Scti. a. D, 0 
Gtclmgitr. 10 I. 
— Sllbcrl, Rnbif. Tnect, Gharlottenbg, Kaut 
fit IM III. 2-3. 
— Hermann, fyiifcin II. Perrnckemii,8>V König 
grnticiftr. 33 pt. Wohn. SW Schonebeigei- 
fn 31. 
— J. Knauer, ftuljrgefdj, Schöttcbg, Tempel 
I)i)fci Sffie« 67. C8 I. E (Tel. IX. 5402.) 
7—8, 3—4. 3uh. 3oyautt Itimnci 
— Gustav, @(ilnnlmc - :Vinlei, SO Kottbnsei 
llfcr OJn H. III. 
— floil, ©nitto, Gljarlollcubg, Nehi»igstr.3»pt 
— Heimauu, Ingen, 3uh 6. Fiiiua Boswan 
<V lUiniict, Bangkschäft, W äi.ctoria X'mfc 
Plah 9 I. E. I2cl) Wohu W Laudgiaien 
ftv In. (Icl. IX 0521) 7-8, 2 4, siehe 
Boiwau & ftimittv. 
— liuiit, 3iunilibc, NÖ 3tuinf|tu'i|ionti. 15 III. 
— Sluliui. Slunitmalci. W Bulomiti 10". 10U 
— 3oscph. Gtnbt. üiljici, XW iüstiibolslr. 5 II 
— fimnv SinfdjmciifnliL, W blcnlhtnciitv 11 
— Cail,Mauicl,^ncduch!-sclbc. Punzen üttlu-lS 
— Gart, Pol. lycnini, N Lochmgstr. 40 IV 
— Rinnj, Postbcanit, N Danzigcistt. 7ti II 311 
— Eduaib, 3bljiU’i|, Ghiulotlciibfl, lltjlniib 
in 181 II. I. 
— Sloiiis) 1b, Schucibcr, SW Silliclmiti 105. 
— Pa»t, Lchafi», tioiljag., Dlitmmcl»ljg, Pu»z 
Sltborlili 27 pt 
— Rudo'.s, Schnlbtrccl, XO Sicuc ctüutqili 35 
I. 4—5. 
— Gustav Knauer, jjjoffpebttcui Si. Ma>. 
bcolU'.isitä tt ttontg«, Skkbitiou, aiiobrltinno 
poit, Sprtchru'i Spkcialgcschail s Ikbctmiljmi 
comfl Uuizugc zwischen belieb. Playen, mit 
nnb ohne lebe Ilutlabuug, Mitgl. beö Jnteinal 
MobeItian»i>oU - LeibanbeS, S^icbitenr ber 
truwMti 
Slonigl l'lilttiu Eiscnbahu, Wohn.» Comptoir, 
W SBiifjnmnnslr. 5 pt E <TeI VI. 8.’!4 n. 
2118) il. W MüVotu Ufer 31 E, sowie Äil- 
ineröbs, Psalzbutgmlr. 19—22 EZollbureaui 
PnKIloi Ält - Moabil 145. (Irl. IL 2020) 
ftilmle S3i*äl#» Juh. ffluftau ilimuru 
SW s. Ai hang, Jnsetaleus. 19 
■ Mas, Tapez, N Ufcbomsli. 211# II. I. 
Wilhelm, Töpfer, N fflimmstr. 18 II. IV 
■ Otto, jimmcrm ,N Siuiiitmüitbcisli. U8IIIUL 
• Johanna, Hebamme, 0 Iilftlctstr. 91. 
■ 91, geb Hilluiauii, Ww, Ütsteuhblg, 8 
Fütslenstr 18 II.I. 
■ Cliiabeth, Frau, Plällcüu, V ftörnciilr. 4 K. 
filtnucr, A, geb. Ktclschiuau», Ww., Prwalterc. 
W Lnhow llfcr 31 pt. 
— Sluguste, geb. SciScnmnn, Rentiere, SW Aori¬ 
st, 58 III. 
i'!nrif, Schncibcmi, XW Ralhcnowcrstr 59 
Emtlie, geb Bebe, SchiiymSww, X Wolliiicr- 
str. 54 III. 
— Elise, F>l, Wäsche-Jnschueib, 0 Am Pelerö 
bürg er Play 3. 
Kiiaucrhaasr, Siathilbr, geb. Stuft, Ww, 0 
Aigaeisli 13 IV 
Slimitcrliaft, Heiniich, Drofchk. Äntsch, 0 
■ftriebud) Mailili. II. 
Robert,Droscht Fnliih.SSchönlcinflr. 12.11.1. 
Gmil, Mvbelpol., (! Dragouerftr. 41 IV 
— Heinuch, Portiei, W Motiitt. C8 
— Heiuuch, Poftfchaisn, 0 Frnchtftr. 33. 34 II. 
— tiilhrlm, Stallm., bO y.iunorxitr. 10. 
-- ätnbolr, Zn,i(3, X Aollitnliti 59 II. I. 
— Fuebeuke, gcd ’yaldv,Mlciul)bliiu ,X0 Stuuiy 
beigersli 31) IC. 
— ü, SsJib, SO Falkeusletuslr 17 
Aitancrt, Albert, Psauer n b Luisenitäb! Kirche 
S Srbnfliaiistt üG II. 9 -10. 
Paul, Ob SSiutei, NW SÄilcnatfcriti. 12IV 
fiiionf, Äeorg, Anchbmbeiei u. Beigolbeaust, 
Sdmncbg., Haupifti 24 II, II. 
— Balbiiin, Biichhalt, S Prmzcnsli 70 II. 
— Robert, Buchhalt, N Zioiii>!irchsti 54 II. I 
Mail, Jtnnfni, XW Sltomfli 20 21 1IL 
— Gml, SUlicllchmifb, Gljailottvnbg , Gantr 
flr. 20 II III. 
— August, Sluuititit. N Elsasserstr 21 II. II. 
— Friebiich, .Uutfchci, SW Sllcjranbi'ncnftr. 12! 
— Otto, Malei, iltrinidbr, Pioviuzftr 120II 1 
— Gbnaib, Schuhuimstr, Schöncbg, Ctbmauu 
ftr 9 II. IV 
— Robclt.Slc„isctznistl.,Charloltc»bg.Chiislsti 3 
— He,mann, Tapez, Gharlotlciibg, Wallstr 70 I. 
— HnnS, ,\lgl 2anbstiimmentehrn, X Swine- 
münbrifn. 102 I. 
— (£nil, Zirlbmi Ausseh, Schoittbp ,<2fbansti 42 
- Eotl, .'jiniintriii., XO Elbmgeislr. 10 IV 
— Mugiiuc, 43iu., Üiähirm, atctnitfcnbf, Provtuz- 
stl 50. 
— Cmilie, Plätlmn, Charlollkiibg, Pestaloz;, 
flr 10 II, 11. 
— L,seile, Pm«,, Neu ÜScchensce, Charlottten 
buigers». 01. 
Kiiauff, Hainann, Agent, X Seestr. 37 I. 
— Aböls, Siamt. a. D, NO 3miniinncUitdj 
flr. 15 IV. 
— Paul, Beamt, Friebeunu, Rheiuflr. 37 III. 
— August, Buchbiuber n Ghuitbanmfchmndfobit, 
8 llvbanfti 7 II. >>t 
— Couiab, $iud)b,nb,' SO Skalihelfli. 107 IV 
— & !)Iid|tcr, GinuatlriifLuf, S 14 Wallstr 73III 
3uh. Selma Stimusf, W SlrgfiOciilv. 55111. ii 
Matlha Richte,. 
— Rubols, Formel, XW Felb;cugnic,stetsli. 5 pt 
— 3ulii,S, ilaifutr b. Hanpt Haffe b. Stubl 
Weite, W Bülowsli. 49 50 III. 
— Sicinl), flait|iu, X Invalibenkli 137 IV 
Brnno.Magijtl Stet 5„cbrnmi,tia„b|cil)iti 37 
— Otto, ffletallform, 0 Sucbridj ftarlftt 5 
— Rifliv,, Obtilctjm a. eopljitu-öijnmaimm, X 
Don;,gersti. 1 II. 
— Gustav, Ilr pliil, OüaMjra, Charlotteubg, 
Schlosst, 21 25 II. 
— Ma>, Stobt Bauiuspeet a. D. n Docent a 
ber (iod)id)iilr, Chailottenbg, Eaticrflr. 5n 
s Guch Reiten L Sl'imusf. 
— Gbiinib Stadt. Rcvis. tt. Renbant, W Bülow- 
flr. 41 III. 1-5. 
— Johannes, Schlosser, Bvjhag. NnnnnclSbg, 
Bothogen 11,r I. 
— Glinn, geb. Dnese, Slpothclcrww, W ®ltbil|d) 
sl> 32 III. 
— Anna, geb Hügel, »tu. Direct, W Barba 
roifafli 77 IL 
— P, ücljicun a. D., Nicbei-Sdioiihaiisen, 
itnisa Wilhelmftr. 24 
— 31, gib. Monhheinier, vw. Rechn. Rath, 
Fnebenan, Jttstr. 13 III. 
— üiiiic,geb. Sllnte, 9!eiit,NSicä(foii)slr. 41 pt E 
— Beuha, Fil, Sdiiieiberiu, W Sleglitierslt. 55 
Knallst, Milliilm, Auckibiub, 80 Oramenslt. 190 
Gbirnrb, Dad)bm., 9luM, Lcssiiigslr. 3t> 1t. 
August, Rentier, Gharlotteubg, Sdilobsti 2‘i 
Kmupk, Robert, Gigcutljünt, ClMlotte»bg, 
Ghrisliti. 11a pt E 
— Elisabeth, Ww, Gsjatlollcnbg, Polöbaiuer- 
ftr 8. 
Kita»pp,GIara, Puh,i>acher,u,0Koppcu PlatzNII. 
Tb. Knanr Nachf., Glasstlcr-Verlag, C 
Wallstr 17 18. (Set. I. 4328) Sich, 
® Henbelsohii 
Paul Knaur, Tuch Versand n. Schneider Be 
bnrföaililcl. SW 12. Gharlotteustr. 21. (Zel 
I. 907.) Jnh. F P. Knanr (Leipzig) n 
K. O. Rauft (Stanliitii a. M). 
Slnnitr, Elise, geb. Bertholb, Frau, W Lntzow 
ftr. 84a III. 
Kumts. Rubolf, OJastro, N ('Jrüiitfjaleritr. frl 
— Ludwig, ©eure Maler II. Pros, Mitgl. b 
Sm. d. Ägl. A!ad. d. Künite, W Hilbtbraiibitr 
Üir. 17. E 
— Ghristian, Äsempiicr, S Okaefcitr 7 III. 
— Jacob, Tischler, Ren Weistensee, Slieustr. 119 
— Glara, Näherin, W Giuncwalbsti. 120 IV 
— Giimm, geb Rover, Putzn,, NO Gfjuflbnrgn 
ftr. 14 III. 
Knaust, ©, Rabrfbef, Piinkow, Schnlzeflr.4 pt 
E f ©tbiübor llnaiifl. 
— R, Riibtlbes, X itoloiiirfii. 141 I. E. lieht 
©ebiiibi'i iiiiaiifi 
— Lllo, Fabrilbirectoi, X Mülleriir 35 I. |Icl 
II. 1020) 
— tioictn, ‘ciaiibebm, X Pappel Ällee 5 II. pt 
— Gebrüder Knauss, inecha». Panloffelsbrk, 
X ttolonicilr. 111. E 3»h W n. ili. Mnaiifi 
— Richarb, Schitdeunalei, XW Vuifciift, 00III 
— Hugo, Musilci, 0 sirantfnila Allee 135 IV 
— .Uöiiigl Pieus; voifianofbit, NW ,")iic6nch 
fti. 102 lTel. I. i,25J) 
flitnuft, Alwin, Ghocol ii GonnlnrrnliM, SWGS 
Cuinicnftr 100 pt. Wohn. S Aleraudrineu 
in 89. 
— Cito, ©äituei, Blumen u. Sanienhblg, Ghar 
loltcitbii, yulmculr. 112 pt u II. E (Tcl 
Ghail. 3) 
— Rudolf, ©äiincios.GljiuIoitmbn .»tuimincftr 0 
— Gi»l Anglist, »Vnmu., SW ©misciiaii 
fti. 99. 100 IL 
-- W lliclm, flniist ii Banfchloffelci, Werlft. s 
©ii6- n. Wasseianl, W itroiieiiin. 33 K 
Wohu II. III. 
— Gart,Äuniigaltnelii,ChalIotici,bg,Spaudaucl 
iir. 31 (Tel. Glmil. 24«) 
— ocrbniaiib, »uticher, W Jiadjobfn, ©übe 
hanb’idKd Haus. 
— August, Mildihdt, W Rümbergeriti 42 pt 
— Ginfl, P>erdeb Schaffn, NW llittcnfti 72pt 
— ©olllieb, ©eh. Regtstial., W tiiuiinunlb 
fli. 120 III. 
— Hermaun, Saiucuhblg, Kunst u vaubelSgalt 
ueiei, X Pleuzlauel Allee G pt. 
— 0), Srijnfjntimn, W 3)ntomitr. 5.1 II. pt 
— 91nbolf, ©eh. erpeb. See,, u. Galctilat, W 
l'iolltnboisitr. 16 II. 
— ©iiitau, Tischler, SO Äienerstr. 20 II. pt 
— Auua, ©aimcictbci, Gljartottcubg, SUummc 
fll 5 I. 
.fiimut, Beiuhaib, Eiseub. «tat. Poisteh, 8 
Wisfuiauuftl. 13 III. 
— Willi), ilaufiu, S Wi'finiiüiiftl. 1.1, 2. Port. I 
lTel. IV 111.9) 
— Waltei, Obulrulu, W Äambetgerfli. 7 III. 
— Adolf, Schuh»,, 0 Sliafjinaimih 32 IV 
Slnautc, August, Lahnb, ainl, Fnednchöbg, 
Piaiiltr. 40. 
Paul, Formet, Boihag aiuiumvlibg, Kant 
str. 19 II. pt 
— O, Handelkm, Rudi, iludjsjofftt 27. 
Heiiunuu, Sdjlotfu, SO Nannhnitr. 11a II. 
Albert, Voraid, Riibs, ütidjarbfli. 25. 
— Fith, Weilsühr., Rirds, MircHHofilr. 43. 
fiuantl), 3 G F, Agent. >t Gommifs, X Müller 
ftr. 130 J\, E»>g lUtmmmciftr. 
— Richard, Slgcnt Gesdi. i. Seinen, Tiich,engeu, 
Si’iiirii- u. itiaiiiniuolliui, Segetlucheu, Fla¬ 
nellen, Sttcfcreicu :c, Bcrtr. ousw. Häuser, 
SW itüraincriir 5 pt. >TeI. IV.r. 7081) 
Oscar Knauth Drogenhandlung en- 
groa & detall, S itomnmnbimli'nilr.30 pt 
(Irl IVa. 74'II1 3ul) Oiciu »iuauth. 
— Frau,, Former, S Dieffcubachltr. 34 I. 
W , lilao ii. Waiseraul, 0 Peleioburgellü !4 
HiiiiS, C'kslto, (' Vruderstl. 37 pt. 
— 3uliuS, Hanobieu, X ill Hambnrgerfli.22V. 
- Starl, 3ii|icit ,GI)ailotli'nbg,Slnchili :t‘l 31III 
- (>inflav,Wi'fi slniijl 2fci .NWSivnierilr»! III 
- Knauth & Co., iU’tlm, Hamburg, Üi’UH'g 
IStimiitH, Nad-od » Kühne, Leip,ig u. Rew 
’flort), Lager von üibcrtudi, Wachnluch, ffiunimi 
fti'ffru, Gulico, Ümolcmii, iiilnubisdjcii ii oaen 
lal,|d)cit Tcppid)en, Reifebeckeu, Angoia » 
Ziegenselteu, W 50 Werbirscher Si’artt 8 (Irl 
I. 1078, 4007 il. 5.107) Jiih. Frih Rochob, 
Alph. Sacobson n. Pircival lUitjnc (Auster 
halb), Ww. Maig jliopp, Giist.Wohlauci Cp, 
ii. Bett!), finstern, l'p 
- War, Lithogr, ®i Cidjtcrfclbf, Ghnufscrfli 50 
- Emil, Maurer, Fuibudisdg, jiumuicltburger 
ftr. 18 II pt. 
— Fnebilch, Kgl Pol Leutn, S 3afmstt. 1 II. 
— Augiift, Portier, N Fimifccttftr 40. 
— Gart, Schlösset, N Ednilsli. 50 III. 
Otto, Schlosser, XO Laubsbetgerslr. 35 
— J. Knauth, Stahl, Werkzeuge, Mafch Be 
barsSmt, 0 Holjniniliiti. 20pt (lel. VU.712) 
Jnh Fian I Knauth (Friebrichc-Hagen) 
— SDiar, Strafidib Schaffn,80 Manlensselili 53 
Äuantl), Margaethe, Gastw.,WKnrfnrftcubamtn 2L 
— Marie, KaufmSimv., SW Kochftr. 75 K 
— Auua, Frl., Sdjneibcrtu, W Äatzlerflr. 10 L 
— Auguste, Sdjnribcuu, N Iiono!trd)str. 41. 
— Louise, Sdjiitibi’.in, NO Wcberslr. 48. 
— ä'iaiu', geb jitumami, Siv., NW ßmfcuftr.41. 
<luautl|c, Gritst, Cbsttjbl, N TrcSckowstr. 10 TTT 
Slnaitä, Hmimmi, Portier, W Sldjtciifteiit» 
Allee 3a pt. 
Slitcba, Aul du, Involtbe, NO Safimattnflr. 23. 
— Paul, Kutscher, N ilailnuirii Allee 07. 
u. flnc6c|.$ocDcrili, Lothai, Ptivatier, SW 
Plan llfcr 8 (Tel IV 893.) 
— — Hugo, Geh. Ob. Reg. Rath n. uortroj. 
Rath > M„„sl. b. 3mietn,W Sinljrcutljcrftt. 38. 
—Adelheid, geb u. Wedel, vw. Lairbrath, 
W Rene Wiutctfelbtflr. 50. 
-- Glara, Frl., Rentiere, AV Rette SSittlerfelbU 
fti. 50. 
 Glifabctb, Frl, Rentiere,'WGifcttadjctstr.C. 
SUtcScf, Gregor, Bildhauer, SOStieiljoIjftr. 7HC. 
— Aböls, süiii. Beamt., W Wintetseldtstr. 34. 
— Paul, Gigarreum, S Wissinauiistr. 20 H. Ht 
— Heinrich, Dachdeck, 0 AubreaSftr. 04 IV 
Aiigust, Gifenb. Beamt, Ghatloltenbg., Sophie 
Gharlotteuftl. 27 II. IV 
— ©otllicb, ©rünimmhbl, SO ©rünaueifiv. 25. 
— Karl, Viie Felbwcb., X Ghauffeestr. 89. 91. 
— Gruft, Hausbieu, X ©ren^itr. 10 II. 
— Gustav, Hanödien, XW Maiieustr. 10 TT TT, 
— August, Kausm, Haleusee, Riiigbahustr. 127. 
— G, Kau,,,,.. S Plan User 40 III. 
— Gmil, Slaufiii., W Glfjholzflr. G I. (Tel. 
I. 4543) 2-4. 
— Paul.liaufui,Ghailotlcubg.,Pcstaloz;istr.S7IL 
— August Knebel & Co., Kohlen Sttgr., 
X StrnuSuiiflli. 2 pt (Icl. IIL 324) Jith. 
3fcrt Rosel. 
— Gruft, pcnf \igl. Kutschet, NW Guxhapener- 
slr 3, ©ailenl). II. 
— Fnebr, peuf Kutfchei,Zchlcubf,Schwcizerhof. 
— Franz, Stabt. Lehrer, N Schlcgclstr. 29. U. 
E 1—5 
— Fril), Malcnustr, N Prinzeu-Mce 87. 3—4. 
— Gotitab, Manie», 8 Wiffmanustr. 20 II. 
— Ernst, Maurer, N Spansti 10. 
— Fnebnd), N Srnmenumbcritr 87 III. 
— Wilhelm, Manier, X Zion»kird)str. 40 I. 
— Emil, Monteur, SO Oppeluersti. 31. 
— Aleranbcr, Obrriileutn. o. D, Eharlottenbz., 
iUisninrdfli. 121 pt 
— Richaib, Poilier, SW Kletubccicnstr, 3 K. 
— ©uftau, Ponfchahu., N Acketstr. 58 III. 
— Paul, RcchlSauw, Zchleubf, Hauptflr. 46. 
(Icl. Zehl. 75) 4—7. Wohu. Siogeiiftr. 6. 
(Tel. Zehl %) 
— Daniel, Sdjlachicttiiftr., Rixdf., Lcffnigftr. 24. 
Wilhelm, Stfjloffn, NW Üloilodcritr. 1311.1. 
— Ewald, Schmtedeumr, Goleme Hoheit» 
Schöiihauseu, Scrliucistt., fiucbtVidjci HaitS. E 
— Theoboi, Schmicb, NO Höchstclti 20 H. IL 
— Anton, Schneibermstr. s. H, SW Friebrich- 
ftr. 30 I. (Tel. VI. 4717.) 
— Garl, Theateivoraib, C Steinsti 3 II. 
— Wilhelm Knebel, Lei tr. b. ©arbiitcit« 
u Icppichbiaiidji.SW3eriiialcmcritr.38 39Ili, 
am Döuhois Plan, Wohu.Laukwiy, Beethoven- 
flr 10. (lel Lichters 282) 
— Friedrich, Wagenfuhr., Gharlolltnbg, Am 
Bahnhof Weitenb 4 II. 
— Paul, Mcidjenitell, 0 5rtcbrid)t.fclberfU 511. 
— Wilhelm, Zimmerm, SO Soniucistr 30 IV. 
— Anna, geb, loe'iltugei, Reut, Sleglt(j, 
Duppelstr 1 pt. 
— Glaia, Schauspiel., SW Zosseucrstr. 10 IV 
— Auguste, geb Schul;, Siiö, SO V(bimra(itr.20. 
— Gharlotle, geb. Tudhoru, Ww, WKahlctitr.3. 
— Eiuiliue geb. Scibl, Ww , X Nuheplaystr 21. 
— Pauliue, Ww, N Oberbcigerstr 44 II. I. 
Siucbufrfi, Heiuuch, Fuhrh. OBInineiilhnlitr 4.E 
Ghnstoph, vannuart, W jhit|i"ii|lciibamiii 
Ni 217. tiel IX 5-104) 
sliiecht, Fnebnd), Beamt, XW Luisemlr. 00. 
August, Haudilkm, (' Puiiilaiiaur. 53—55. 
— W, "pausdivu, SW SoliuSlIi. 8 II. II. 
— Heimau, Poilillon, SO Soraneisli. 2G IV 
AlveU, Renliki, NO Winoslr 5, Wartens; pt 
Garl, Sdilossn, N Schitlili. 01 pt. 
3ose>, Strasiciib Schaffn, SW Bcigntmiiifh 4. 
— tnilba, geb. Jluijc, Vicifahnvw, NO 
Fuednchbbergerslr 19 E 
— Bettha, Frau, 0 Warschaueifn. 71 11. III. 
— ISiarlHa, Friseur»!, XW 'Silüuadiiti l’i. 
— Gmilit, 38io, Stiglch, Linbenfl, 10 I. 
Kncchtcl, Karl, 3utua, W Bulounti 50 
— Friedrich, ©alant IVnilu, S Biandeuburg- 
ftr. 24 II. II 
G, Wlofeiiniti, Ren Wnstenste, Kioirptmzen- 
fli. 8. 
Gbgnr, Kalis,n, SW Zossenciili. 1 E. 
Edtvin, iliiniin, SW Fncsenstr 18111. s Kncchtcl 
.1 Go. 
W Aaisev's Raffee-Geschäft, 
6r8aates Kaffcc-Xmport-6co*Kft Dcutschlanda 
(m direkten Vcrliehr mit den Cönaumcnrcn, 
» Fabriken LTÄÄ W
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.