Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

— 771 — 
Katzorke 
Theil I. 
Michaelis A. Katz, Bonkgeich. W 
Uhlaubstr 1G9 170 (Tcl IX 9280) Jnh 
M fin(j Cp u Hermann Sa(j Cp 
finb D Banquier, GHnilottrnbg Gnrmciilr 17 
(Sei Gharl G79) s Sons Gommanbtlc Simon 
Katz j. Go 
— Hermann Banquier, VNüinbergersti 14 15 IL 
(2c IX 70ijß) f Sfatz & Wohlaner 
— (icrmanit Banquier W Uljlnnbfti 1G1) 170 pt 
(Tcl IX 9280) f Michaelis A finti 
— M Bauqnier \V Uhlanbiir 1')) 170 pt 
(Ic[ IX 0210) s Michaelis A «atz 
— Jacob Katz, Ba;ar Jlrlifcl ( "lUraubcr 
flr 1 pt (Tcl VII 3727 ) Julj Jacob Stotz 
SJolju NO %u,abrollt 8 II 
— ’lnton Buchhall 0 Maiiiliinilr 10 II M. 
— (imimiin .Und,Hall C Jlo,ii,l!,nlcr,tr 11 12 
— '"In) -Und,Halt S 3iicobtfud„tr '• I 
— Sllaanbu Grovnllcu'lut ( j}icnjlaucr|lr20L 
— F. Katz & Co., Graunttcnfbrs, 'lOiiurnult 6 
in Schwarz n iLciti S Ju,el,ti ( III Juh 
Rrl H Jlotfigieficr 
— Mar "IM f Dmncutonfccl N 2h äUuiutcit 
ftr 42 I ii II (Tel III 11») 
— Heinrich Katz, Aililel für Damen 
fdjniibctei W GI,iulotten,ir GO (ZU 16 2) 
Jnh £>c nr «atz SSoIjn SOÄopeutrfulIrlll 
— ülub Drogen Faidui » Patfnuieriehblg 
SW Hci»i,ir 17 0 10 
— Jiibor ^abttt SO Cchmibstt 13 s G SWar- 
eitle ä. Co 
— Herm. Katz, SoubSmnflct C Roicnlhaler 
lir 41 II (Tcl III r,l%) 
— M. Katz, Ronbcmafhr V Biilo»,» 07II 
«Tcl M 121)1) 
— Dito Fulrnr S ilaii Ujor 95 
— S.Katz, Mouline Porcellan n spiclwi 
SW Sllti Jntob,» 24 (Tcl I\ 244 ) Jnh 
S Slntz Jjofin SW Sllciniibrinciifti 1 
— Michaelis A. Katz Sohne, Oiclrctbc 11 
öaufgudj XW7 MitliWr 4611 (Tcl 17523,) 
Per, ha,! Mif "(tu n Davib Mutz Cp 
— Tobias Wla,cimft, N Santlni«tci,ti ’B 
— Jüiacl VanbcKin C Dtagouei,lr 10 II I 
— S HaubcISin SO Ekalitzctstr 1II II 
— Maili» Hol^hbl \V Motzt» 03 I (Tcl 
IX G">9) s Midjaief, & «atz 
— Adolph Katz, faule Willen lt Pclzwi 
Gngt Giporl ( 'Vene Ptomenabc 3 I1L 
8—10 Jnh Abolph Katz 
— A. Katz, «nd,cl3,cn Gngi NO LaubS- 
l'cigct,» 01 II I (Tkl VII 414!) 8-5 
Jnh Jiiboi Roll,nimm » Vubluig ytcijcriftiu 
— Sllct «nu,m KW 'Diilldttr 1(> II (Tcl 
I 752!) f Michaelis 31 «atz Sofiui 
— SKfieb «iiu,nt W Laubgiafcnsti 0 II ficht 
Paichta A. Dinftcin 
— Alwin ttonfin .SO Maiianncu Platz 1G IN 
— Sltnolb «aufin 0 Richlhofcnstr 20 ]V 
— Aug 'tnufm Rcbarl n Verlag b Dcnlfchcn 
HoubclS-Zlg Gljailollcubg Olocthcflr 10III 
Dunst n Freit 5-7 
— Bruno «iiufm, Haleufee Hnmbolblstt 1 
— Davib «nufm, SW Koniggiatzetllr 08 pt 
— Davib Staufm NW Millclilr 40 II (Tel 
1.752!) f Michaelis A Stn|) Sohue 
— Gb,Stnufiu SJiifcliU 1311 ficl;cSllctit A,(Xic 
— Gmil Slniifm, W Motzfir 75 II ' 
— Engen «tutfin, NO Äcubc(6|D i li 15 
— Oieotg stiinim N Slciitirtcnborn. u 7a I 
f Schuhwaateuhans Geoig «atz 
— ©olifi jinlifm S (lommaiibmitriifir Oj II 
f S «atz StrnnfjfcbciiifaSut 
— hch flniifnt ii Bertrel f hiesige u anöwar 
tlgc Stmilnofcit u Weine, W Sducnelrbcu 
flr 8 pt Ii—8 Nachm 
— vciniid) Staiifm SW Anhalt>tr 15 (Tel 
IX 8520) f Katz Gcbrnbcr 
— Hugo Kanfiii, Charlotlenbg, Fiicbderg- 
1ir SO II f Alchcr & Katz 
— I itmifm, SW Grofjbecrcnfli 94 I (Tel 
Via 12380) f Alberl Hnbner liachflgr 
— Jfiboi llnnfm, W Genlhinerfti 32 II (Tel 
VI 509) f «atz Gebinbei 
— Jfibor, Stoufin 0 Pclersdurgeisti 91 HL 
— Leo, Äniifm, >iO jlm Friebrichshain 11 UI 
f ticiim Wolffgang 
— Leo «anfiii SW F»ebrichitr 20 U (Tel 
VI 3041) 
— Pcopolb Kaufn,, SO Biiickciiflr G HL stehe 
D Katz 
— Leopolb Kanfm S Oianienfli 66 H. stehe 
Ma; Lange & Katz 
— Leopolb, Stailfm, SO Reichenbergerflr 120 I 
— Loni«, Stailfm, C Kaiser Wilhelmflr 21 III. 
f L Katz & Cie 
— Lubwig Kaufm, N Acrichlstr 20 
— Mar Stnnfm, W PolSbamerflr 1 IV (siehe 
Nachtrag) 
— Moritz, Stoufin, S Neue Jacobstr 8 3. 
— Montz, Stailfm, SO Jofephstr 15 II. 8-10, 
2-4 
<tnb OSkar Simifin 0 Liebigstr 9 UL 
— Otlomai, Stouim, S Müllcnhoffilr 1 IL 
— Nichaib floufm C Brubcrflr 4 pt 
— Gant Kaufn, 8 Wafferlhorltr 41 L stehe 
S Katz S,mii!,irbcinta(r,f 
— Samuel Kaufrn C Mottcninarkl 12 13 ffl. 
f M SBflllnci i 3Zo6clti|chlcici ''lach' 
— Sicgtucb ' Stailfm NO Stinfec 4a (a bet 
Ohcifeiunlbcntr) Ni 4 III. 
ülidjarb «Icmpitci S Sichtcili 21 II IV 
— Simon uirmpim N üiiolliucrfti l>9 IV 
— Gritii Kohlenhblg SO "Itonlruffclflr 49 
— Mal «niichcr N Prinjen Allee 45 H pt 
Silo Lebeiarb S Vadiiitomiiti 5 
— fcrmtl ''isomer Schontba Menebuigetilr 14 
— Josef Katz, »,'ehl Eng! 0 Schilling 
fli 11 III Jnh Joies Stoy 
— Leo Katz, JJiclil Engrok NW Wickinger 
II,c> 1 (TU II 2!Ol>)4-7 Jnh Lco Stotz 
— Richard Katz, fintmf ''iicbcilagt echl 
!! iciici '"lübcl SO Srcsbciiciftr 127 II pt 
(Til IV !S2‘i) Juli 'lliriimb «atz I 
— D. Katz, I'uiuculinr Giigtof brpoil SO 
$tii<fui|li (i III (Tcl ML 37»4) Jnh 
üiopolb «atz 
— Jfiboi Mntzcnibik NO Hoimmiu 11 UL 
— '’lbulf Otuildim Gharlollciil'n Wodljc 
lli li) III 
Katz Oebrnder, ^afitmcnlfiic li «uopt 
stuf Spct ''icuhiilcn fm «lcibcr u Mnntil 
Rabrif ''Inunbirt, i S u Suiprrt i 3 I 
Jpiuinlrmciili in E (Tel I 20>7) Filiale 
V ‘4.!oK'biiimt|U 41 (Tel IX Ubb"i) Juli 
Jlibül «iiti (. |) u tirimidi Slau 
— Viinuch Innbleiher SW Sncbiirfiilt 2.17 
— (iniil, I'oli ’linU Schonebg ivcniiglli l1) 
Vcimidi Dr plnl ^nvallchiti NW Havel 
bcigcti» 1 III 
Gbinm Dr !>!cchlSa»w 6 Lanbgct L W 
Rmiiio|ild)i|lr 1111 (Tcl I 7075) ! i Wohn 
W S)clliuiif|,t 14 (Ttl VI 141 ’l) 
— Julian llichlfaniu I> Laubgo L S Piinzcn- 
fli 2l> (TU I\n «»18) 8' 9',n !>/.-7 
I N In» jlalf) Rechtsanw 6 Lanbgct 
I u ''lolai C Sllciaiibcifir 2 II (Tcl 
VII 2li>\) 8 1(1 4 -() Wohn Ghailollenbg 
Maiiciilti 28 (Ttl Gfiail 7l)">) 
Paul 'llcronbct Dr jtir illcrtikamo 6 
Laubgcr I u )~uu Doc f !>!ewc>l>c Jiibuftuc 
u Aantcchi a b ftgl Techu Hochich W 
Leipzigetflt in II (Xcl I 734) 4>/2—0 
Wohn W Sciiblcifti 27 II (Tcl M 421) 
— Sicßtuib l)ltd),6iinro 6 Lanbgo I t Siouiq 
in 45 (Tcl I 5032 ) 41.—G1 Wohn Glioi 
lolltnbg yitibluiifU 48|it (Tcl Ghali 17S7) 
— 'lltilhnn Jliifrnb NO Ditbcnhofcmtili 11»! 
Samuel Jlc |cub N Sltaijbuigcrilt 4'ia II 
Sicflfrtcb llltnltci Gfjinlollcnfli 511\ 8 ‘i 
2-4 
— Slbolf Reste- u Paititwihblg SO Drts- 
bHicilti 1 pt 
( Schoufcuflci Dccoial N ^chbcuickct 
flr 
illitbo Schlosser N Ointlcnilt 173 II I 
— Thcobot, Schmaus,cbcici ratt Santpibclr 
NWfflalbflr 5(,1I pt (Tcl II 15d„) Wohn 
NW Ihuunfti ,1 II (Tcl II 1539 1 
Aiintn Schneibcrmllr,N WFiicbuchflt 151IIL 
— ßcln Sdmiibci N Lolhtiiigctstr 13 II II 
— Michael Schnciberinftr NO Gltfabclljfli 62 
Tobias Schncibermflr C Drogonetiir 18 II 
ji Sd)n|l|c(i NW Williclinchavenciflr 18IV 
— Sllbcil SdjriitilcIUr Vctlago- u Sortiments 
buchhblg Spct ^cbraica n Jnboita ( 
3io|cnfli 17 Wohu Ponkow Florafti 581 
— (ictmnuu Slcppci 0 Blnmcnfli 76 I 
S. Katz, StransBfedemfabrlk, IXein 
Itifuttbctfbrf SW Slomiiinnbiinlcnflr 78 79II 
(Tcl I 4i!8) Jnh Sain » («eilst «atz 
Rrilj Iifchlcrmftr, SW Fricbr.chflr 21911 I 
— Mar Iiichlci N ^ehbcnickctilr lo II II 
— Lo, Uhren u Wolbipr Gngi, NO Rene 
«önigflr 40 II 
— Max Nhtcu Oolb- Silbci u Alfcuibewi 0 
An b Spmibnun iduirfc 11 (Tel m. 71) 
Gail üicifid) Acamt Schöncbg Menzelflt 2 
(Postdez ^iicbenau) 
Oeorg Katz, Beilict auStoöri Hausn 
W Jagctflt 22 pt (Tcl I 2920) 2-4 
ge>chlofftn Wohn SW Tcmpelhofet Ufer 7 
— L. Katz & Cie., EngtoS WaarenhaiiS i 
50Pf, IM » 3M Aitikeln C Spaubmict 
flr 451II M (Tel I 7097) Detail Filialen 
C Spanbanerstr 45 pt, 0 Spanboucifti 56 
pt, I IX. ii Ui NO Stoifcifli 47 48 pt 
Jnh LoiiiS Katz 
Abraham Wäsche Betleih Brich, NO LanbS 
btrgerstr 35 
— ©toifl, Dr, pt Zahnarzt W PotSbamer- 
ftc 115 H 9-1 Vs, 3-6 Sonnt 9-1 
Hermann yaljnlunfll, C 25 Lanbrberger- 
flr 71 II 8-8 Sonnt 8-2 
Katz Wanba, Buchhaltern! S 9l(c$onbiiiicn|lt 41 
— Jofefiiic geb Unger, Gofliimr? "(teilet, C 
Sllcianbcrftr 49 I 
— Gli|c Ftl Sircclrtcc SW Batuthcrflt 211\ 
— Golbma geb SBcrlat Frau W llhlanb 
ftr 169 170 pt (Tel IX 9280) 
— Marlha Frl Gharloltcnbg SSiImcrebotfci 
ftr 142 Barlenh II 
— FrI Näherin Riebet Schonewetbe Sebanstt tl 
— Loiiiie geb Nofenbachet vw ilitchloauw W 
Landgtafenflt 11 I 
— Berlha Frau Rentiere W Korneiin 2 IL 
— Berlha geb BoaS, Ren! \V Wnrzburget 
flr 20 II (Tcl IX 0854) 
— Gharloltc Rtau 'Hciilietc W Oieiilhmerftr 40 
(Tel II 1861) 
— Sucbr Sleiitieie N "(nflaiiietui 19 II 
— hnlda iRcnlicte NV Sicgiiiunbohof 3 
— Johanna geb JonaS Ftau limt W «nr 
fuillenfit ">4 pt 
— Ww Schuibcuii N Siaigatbetm 19 II 
— Sllbctluie geb 'Itiiblicim S*w> Viciijlauer 
Allee 21 pt 
Sannl] geb {Uicblaubci Öro SW All bet 
Jetufalcmei «»die I (Tel IX n 7418 | 
— «atoliue jjio llcnlicic W taubgiivculti f 
— M Ww SW Vinbtiilli 100 
Rcbckla !bm N SmiiluKtuflr 12 II pt 
Kai« Alexander Hugo Jii>li,iall> u *iolar W 
Wollten,li 7 (TU 12 >H l) a 'Iktiinbci «atz 
Slntzbiirp sllngii,l Slemictz 0 «oppemtr '6 
— Ww 0 «oppcmli 95 
Slnlicnbcrfl Gbuntb Sienlici \\ «m,uimubmitm 
S!t 240 pt (Tcl M !US| 9 11 i-5 
fietfcnbcrncr Glmil Stimfndilofi \ Wattcnilr ir>7 
— Johannes Mn|ila NO Glnilibiirarifli 1411 
— !>r Sdincibmuitt n gerichtl Sach 
veriianb t yeticu Sdmeibeiei W Uinuer 
ftt 81)! (Tcl I 1722 ) | StnuliI iX. «ntzciibcigct 
— Sinn Ww N 0i Hnmburgeriii 3 Ilf 
Max Katzenellenbogen, jlunt Gommiijitm 
SW Slouiggiatziiiit SO II (Tcl VI 2115) 
Jnh Mat Statztiirllcnbogcn t p 
flfllicilcIlciilDncit Gatt.«an,in SW Sllctiibicrcii 
ftr G I f «atzcncllcnbogcn i Go 
M «aufui W Stnilobnb 22 ptf «an,Hains 
Mai «atzciicllenbogeii 
Hermann Katzenellenbogen, «iri 
utallu b 1?iobuclcii Slutic SW Wilhelm 
Itr In II Cp (Tcl IV 8">2)) 4 (> 
— Katzenellenbogen & Co,, Scibm Dt 
roralione j luichc Suche Sdbs i 3>cloelv 
SW 19 Juiifalcmciftt 81 (Tc1 I 11,79) Jnh 
Gatl «atzencllenbogtii n S Stillt 
(9cbr Slrinbiii(ttici,( Wetnintilietfii 11 (Tel 
III6571 ) Jnh S Slatzeiielltiibogcn L ilitgitfl 
fit 'On u H Statzcnelltubogcu 0 Blninciiflr 19 
Olga StaiifmSluip \V Auqobuigttllt 75 70 
— Sophie geb ürmsolm Pnvalictc SW Stiem 
bceuii lt l) I 
flnlicnfltiii I Di Dhteii Hais u Nafcuatz! 
NW Sdjiffbaucrbanim 2si I (Tc! 1115009) 
— Michael Katzeneteln, 'Uaiitgcfd, f Hypo 
thekeu ©tiiiibbcfUiocrMji u Fiitanzirnngcn 
W Gharlollcnit- !1 II (Tel I 2922) - 9>/„ 
41/.—6 Jnh Michael Katzciifieiii Wohn Ghar 
loltenbg Leibn,zflr 12 I 
— M Dr mod Ghnurg ^V Pol^bametflt !61 
(Tcl M 1511) 8-9 4-5 
Gustav, Dircclor d Aclitngc,clllchaft Rabnf 
für Braueici Giuriditimg vorn, Heinrich 
(»ehrke & Gomp SW Aiicbrichstr 32.1 I 
(Tel IX 9214) 
-!o,»S Di plul Somil b Nalioiialoconomte 
Gharloltenbg «ucjebcifltr 4 III 
— Sllbtrl Staufm AS Malthaikuchflt 27 IIL 
(Tel VI 1812) f A Vicbiuaim 
Albert Stnnfm Srfionebg, Frcgiflr 03 pt 
(Poflbcz Siitbenaii) 
David Staufm, d iUnctmalbjii lu II siehe 
Gebt «atzcn>k»i 
— Gnu! Staufm SW'siot(i,tt 1 In , Gm,l Katzcn 
ftt,n & Go 
— Siegn,Hub, «aufn, NO 'Vieijcibcmli 8 I\ 
— Siegn» nb Staufm f Rostn!» 5 6 II (Tcl 
III 8683) f ©ibi SlaUuUcin 
Emil Katzensteln &Co.,toicm r gebogene 
n Ongii al Gngli,chcMobtluur Gngi u Gtpoil 
SW 12 Stodnlr 07 pt (Tel VI 4001) Juh 
Emil Statzcnftcm u titoig SMoP 
Gebr. Katzeneteln, l(>alciil=4.!(iioci 
thnngS Bnica» C illoiruftr 5 6 II (Tcl 
111 8081) 8—1 3—7 Jnh Davib li Steg 
munb Katzcnfleiu 
— Julius Privatier W «iit|ui|ttnbamm 2121 
Tel VI V91) 
Carl Katzeneteln, Sl-rlicl b Btelc 
selber Gates lt B Sqmls Jabtik Sltaliimun 
& Meyer Bitlcfcld u b Honigknchenfabti! 
Hermann Richlcr AfchctSlcbeu ’t S Mulltn 
Hoff ftr 3 pt (Tel IV 725 ) 8 8 Jnh Ga,l 
Katzenflein I 
Katzenstciil Glara Biichhallettn, 0 Bliimcuflr 75 
Stolicr, Theobor HaiiSbien SO Rungefli 10 
Gbunrb Slot Aisin 0 Frnchtitr 44 H. 
flebfitf, Rr Backetei Goubiloiet u Gafö, Gtune- 
roalb HubcrliiS SdlcclOpt E (Tcl SBilm 76) 
Dienst fttcit b,S 10 
— Lo,„t J!(itfcin,ftr Wilmeröbf Kai,er-Platz l4 
— Aliteb Drogen u Phologt Bcbarfsartik, S 
Bluchei!» GO (Tcl IV 2934) Wohn. Nr 23 
— Gart Kellner (’ Malachit 11 II IV 
— ''(uguit Labcinfli SW Schoucbcrgcrstr 15c L 
Malhildc gcb Mallicheck Fran SO DreS- 
bcncit» 16 I E 
Stallte Gmil GigartcnsiMg N Gcnchlilr 78 pt 
— «all Haushielt Ghntlollrnbg gaianeu- 
flr 112 K 
— Sjtti hntb «011,111 S Alte Jacobs» 47 L 
Jnh Bernharb «atzke f A Grohn 
— Emil Stiiiifiu N ''!t.uc Hoch,» 25 I 
— Wilhelm «ulicher Slralau All S»alau52 53 
— Mai Michani! N Nei»ickenbor,er,lr 21 II 
— Rnebiid; Po,l,chaf,n Panlow 3)eilinet,lt 16 
— Siubol, Schlosser NW Beusself» 62 H I 
Lei, Schul,m NO Saiiiiml» 40 pt 
Gugeii iLerlruh^t SO «o-tbu er 11,ct 52 IL 
— Auguste 'liaticnn SWr 6imton,ti 24 
— BetIha gcb Pticiiionn Piobnctcnhblg, 0 
Langes» 107 K 
Sehnn geb Liebig Ww 91ub, Jaget* 
f» 50 
«atlifc l'kotg Leliitt u Sdntfliltll, NW 
Sdili wiqtt II,tr lli pt 
— Hctin CbcilcHt Halcniec Hobrechlili 6 I 
— Bei 1ha 3il oibcult Ltliciin I b «gl Taub' 
flnmmci! ’lml ( Linien,» »>-85 L 
Vlbcllieib geb iVtcici um Jlctlot Wi uuenialb, 
Hnbctlut 91 litt 8 I 
Gimlie gib Mullct vw Atclot 0 Srant» 
ftirlcr ülllit 125 II 
ftnbfcr Tütin Uhiiu u »hitnhbl W 3>> PolS> 
bitmrtfli 07 pt 
(trtlifi Aböls HnnbtRm hO Webet,tt 40u 
’lbtnliniu «tiiifm NO Wolliomstr 40 
2 Reifeubet, NO Leber,lr 40a 
Jlubol, Ediiilimmfli SO Wicuetflr 41 pt 
Anna geb «okaSla Äw N Dnnckcist, 15 
Stabkoivsktz, Paul aitauici W -lla itzrucrf» 7 II 
«atzk>> Julii i Slanfin N Snnibiuttcilli 25 IIL 
— ältai «aufm N Slinfibucgctstt 57 pt 
— Montz Staufm 0 Süimiei.,» 21 III 
Samuel Slaufni N Sltnfibmgctfli 54 
— Sigmunb Stnnfm 0 Sinn(,nrlcr Slllec 391 
— Thcobo, Stimbengnibcr gnbil, NO Gltofje 
3ranl,uitii,li 120 I 
— Gail Pottiri N 'Haiimtnli 22 
(~iniij T>!d,Ier NO @t Rianljuiltitti 31 
Hcbiotg geb Rothe Stonfmswiv SWWtlhelut- 
ftr 137 IV 
Roio Frl Schiiobcri» C Rofcnthalcrstr 50 
Johonua, geb Loiventhol Ww, NO MeubelS- 
fohusti 1! 
— Marie Ww Stinlau, Alt Strolau 22 
ti Statzlcr Fticbrich, Kgl Volt Ginnchrn Ober- 
leutn a D, 0 'llcnc Jriebrichstr 50 H L 
9—12 3—0 Wohl! Schoucbg ll-loi ncnstr G6 
— Rudolf Di jur Slidjtoaiiio W ffranzösifche- 
flr 56 IL (Ttl) 4—6 !!lo,jn w Morburgcr- 
flt 9 (Tcl IX 5621 ) 
ttiiijlrr Gebr Agculur u Gommt,, fflefrf, 0 
War,chauet,!r 27 n Juh Mollholb Kätzler 
Mntzlcr Otto Sdmclbcrinftr f Gonfcct.NAdet 
ftt 1 
(iluflao Sprachlehter «otitnflt 9 
Hei man» Tijdilcr NW ftatbftr 8 
Cllo Tiidile, NO Gluatetl,,» 5 0 
Hibmig geb Tmack Gigatreuliblg 0 War- 
schauet,Ir 27fl pt 
ftobmnmi SBillulm Duchslci NO Wtbtt 
st, 51 II 1\ 
kliibiuito Sdjiicibeui, SO J!ai,„mim 4"> II 
ttabmarrd Rrnui Wasau,, ’lib NO Palli- 
tabciim 22 5 Slufg IC 
Jolmnn Schlösset N I'Oiit,» 21» , 
— Joboim Sdjmieb \\ Sleiii,uc(jsti U> II UL 
— Minna Kni,ein, ( Hohe, Slemweg 11 UL 
flalinmriif Berlha Ww SW @ilft[|inerflt 80 
ftolmmrif üomfc Äio C Linien,ir 94 95 
flatintarritwili jiau^ Sd,ucibci Steinmetz- 
|li 4", lt II 
Stalinmrjil Cllo lluienii'diteib NO Iitvifoni- 
ftt 21 111 
Gmilic Rt( Plallerm X 'lii((n„iei,lr 55U 
ftarlimcr-ftriifltr Btilha gib liictmniii, '"folct- 
m,l>ww t Elralniiciut 27 ß 
ftabmcrfchal SIhiuoIiiik 3dm',i, SW Heim¬ 
st, 7 
flalmucrSfn Mailhi lieiilinc X Sctctancn- 
fit 22 
fiaboifc Hiiiiihuii Iteütt NO C')ici,>tualbct< 
flr 10 II IV 
jtaliorfc Wilhelm Duftitia S Ittba’ijlr GI1L 
QUACK & FISCHER, Graphische Kunstanslalt und Papierwarenfabrik dÄToeeb7etde.rn? » Ä|
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.