Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Kallweit 
— 757 — 
Kamini 
Theil T. 
Kallwcit, C. Äohleuhdl, 0 KönigSBergerilr 2 
— Albert, Kürschner, 0 Tilstlerflr 74 III, 
— August, Monrer, Friibndjäf, Betlmerilr fC 
— Friednch, Maurcr u Portier, W SStnlcrfclM 
sie 2b, 1 H pt 
— Georg, Mllil Jnval, NW SilljelmSsjaucner 
flr 65 ir II 
— Slugmt Omnib (tutidj SO Siegmbcnir 19 
— Fetbimml), Schlosser, FriednchSs, Scilmer 
fti 103 111 
— Friedrich, Schneiderinn,, SOäSalbematflt 7211 
— 12, baun, Slallm, N Tnnckerstr 73 II II 
— SLiHjelm Sleppermttr 0 Sreclauerftr 20a II 
— Jtatl Tischlu, N Slnllamerslr 31 
— Emma geb Sobm'fi, Röiflctrou), C Juben 
lli 4r> 
— älicullut, Frl, äituiiflelinnn, SW Gnctienau 
flr 30 IV 
— Anguite Nähen» NO SSebtrstr 29 HT 
— Clara, geb Slmfimoff, Pol L-achlmitrirw, S 
DieffenBadistr 52 III 
— Sluguile, 35?ro Cbatlolkubg ffantilt 10(» IV 
— Emilie, Ww, NW Jioitocfuiti 51 II L 
«alduili s a Gollmi« 
— Fnbmoiib Jltil'chei SW ‘)imn,cntt 70 
ti. Stalin, Gruft, Obulu,,,, > ffiaif SHe-aub 
fflmbc Grell llligl < M»>n»r 20 IV 
iinlm Hermann, Sdjneibuimli, NO Gotljntui5 
-.llr 2 I 
Mnlmn» s a Gaßnianu ii Äolluiann 
— Fab Stimdjiiunill, c|ur PUz Gape<\ 0 
d)i Frankfurter ftr 14 
—  \tarl  Srimcibei W slronenfli 22 
Slafmami Mirlha, Schnnde»,, NO Siebentr 48 
iialmanowicz Jaeob tiaufm XOdubilitr Will 
— Jnlinö, Kaufn,, i)led)t3 u Jncaffo j)ur, NO 
\Ut6el|lr 10 11 s 8 10 2-6 
Kalmar, Gustav, Staunn SO (taifec ßiaiij 
ftunabier Platz 1 I f stufet Schmier 
Raliilarrzyk, Jauatz, Hausdieu, 0 Gttlnet 
jlig 120 II III 
Kalmbach Mor Bur Boritis), 0 i'iallmiftr 1 
I Porl IV 
— (tJcbr, Storbroihblg X SSciiiuiBuiguilt PO K 
Jnl) Gustav sCal,„6ad) 
— Philipp, Schiiljmmilr, N Gichintioiffitr 1! pt 
— Wilhilm, Schuh«, SW 38>l[)il,nflt li8 H 1 
— Carl, Slot Slistfl 0 'Jltdjlljofenilr dl IV 
— Jlbolr Talclbcü V Sdjligelitt II 
— Marnu Iapi, » Dicoiol, Möbeliütk Lag« 
tompl IVoljmmgSuiiridjt W Polsbame, 
fit 78 pt ii I E (Iil VI 4778) 
MitlmS Gustav Backirinslt, 0 Heibenieldslr 21 
— tetml Bussel,er, 0 SSctbeiimeg 52 H III, 
-i- Heinrich, Gaflw, 0 Peletsburgerstr 7 pt 
ITel Vlln 7ö20) 
— Albert Sattln, SO «oiaittnlr 5 H. 
tinlmnd s a Calnnis 
— Julius Kalmu', Jkiif Wisch, W äüuilct 
jclbtiu II (IU Via 1U4JU) inlj Juli»! 
KalninS Cp 111 
— Jicmholb, Bnchdinck S £(i[e»(ii»be 80IIIII 
— J. Kalmus, Butter u Coloiualwr Engr 
N Garlcnflr 2 I (Tel III JOTS) Jnh 
• stubüi ilnlmn# 5 7 'lim 
— L'llbcl»' Siaure, W Ginnewaldsl, 47 H II 
— stvhiimui# Ui, Ptot a D, Charlolluibg 
yeibimitr (50 I 
— J ilhclm Gdjlomi SO Mopcmrfirtti 10211 II 
— Philipp Sdjnfibir, NO CltliibUlifli 45a IV 
Kaluiiilskc, fflalhilbv, nib dublier Stil», NW 
Litliilm'liinitiinlii 50 
ttalimtbfi, August, fflumor, S Schonlcmflr 15II 
Iohanu 'Umiiirrtul SO  \ininiljciili  12 
— jliilon, Schiuibci, SW Diaimtiiti 122 III 
U. Unlnitfjl) Johauua ßcb ,lellu, um titulu 
Chiuloticiibst Su'mardili 12 III 
V Kalnri», V opolb toiaf, Cbcilcum I 2 tiarbc 
lllauui Jlcgt, NW jitclhotimflr II (Jtl 
II IU42) 
F>l, 'tiitivoUcim, ij illiltn 
Kaluein, Clar>' 
«afic 4 IV 
Vitliiiun, stflimh 5chiifibcini]U 0 iiiiiulili lu 
Slalniiin tfjiiltoo, -vuchhall, 0 tz!r graitlniUci 
in 20 III 
jlalnowsli, I, ll'ialaiiifli, SO Cltinbilfj 
llfit dO II UI 
Kalo, Gollfricd, Schitcibcrmilt f y, 80 illcait 
bultr 15 pt 
WnloCilWfl. HirouuuuS, Gaflw, NW )!aul|li 19 
ifal»f(i|tc, Bcilha, SC», SO flöpcitirfufu 170 
If pt 
ilnlotfrijfc, !k Wilhclm, Gommiif Gefch, 0 
Voljiimvltüt 40 pt (IJ VUu 7719) 9 -o 
Somit 10-12 toohn 0 Laugest, 72 IV 
— (i)olll>c6, Hoffouur a D, Schouebg, Fregcflr 
75pt (yoftbcj gncbiimii) 
<t(ilDM<i, 3ofif, 'Viobiil, SW Plan Ufu 13II11 
Unlum i a »laljloiv 
— Paul, Buchdruck, N 'Ju||ilcii|li 31 IV 
— Öoca,, Gclbgirn, X Wohlcilflr 16 II IV 
Kalow C, Jtoupii N SKuIlccili 160, Gartcnh 
— Frin, Äaufra, N Slullrrflr ICO 
— DSfar, Klempner N Licbciiwaldcrilr 4IV 
— August, Sdiad)l,„it, ,N0 Sanbtbcrnmlr 20IL 
— August, Sdilofftr N 9lugcncrfti 18 
— Hermauu, Sdjntlgicticr, N Jinhcplauilr 241L 
— l'liiqiifl 6d)ul)tn, S Bvcckhftr 40 H pt 
- Slbtlc geb Mclms GiitSbcitoW, SW Mitte» 
walderstr 54 pt 
— Marie, geb Nalch lüiu, Naher,n, N yufftlcit 
flr 11, 2 Cmfl III 
— ÜJinlimiic, Poflbeamlww, N Strcoim Platz 3 
$>oi,ba 9!c„t,etc SW Zosseuerilr 6 
— There c, Ww, SO Monaimcnilr 40 pt 
Sia(olu#si, Oscar Tochdecker, N Rheiuobcrgcr 
|ll 22 U 
— Slmr, Zifdilcr, 0 Ebclmgftr 7 H IV 
SlttloUistt) Siüiii« Saiitbioml ,N0 Gcorgtnlirdj 
i lai) 22 IIL 
— (jloiciilme, qc6 Äluge, Tifchleriuilrww, NO 
ÜBob,c<f|tr li III 
Sold, Ailhelmnie, geb Stumm 23lu, Siifbr 
JStrgflt 151 152 IV 
Kalfchinski firani Hausdiei,, SO ÜIctchcir 
berqetilr 17i> 
finlfriimsfl) Martin v"»Sd,cii, S $3alliit 59 
Kalt firoiit, Vvllcher NO Jminamicllilchitr l‘> 
— Joieph, Milche l, Äackwrhblg SW Schutze,, 
flr -1J pt 
— 5li,(i«,t Z,i»„,er,„, N Hochstabilst, JO II 
finllcficitcr R,chatb,Ka>„m, N Cliasscrilt 7 III 
siehe Gustav Puttners Annonce,ibureau 'c 
<»altciibach, Otto, Vackerniur, SO Clisabeih 
U|ci JG 
Adolf, Mafchincnb, 0 Bluiiicuilr 51 IIL 
— JJi Maler, >, XW Sieqmunbshoi 11 
SpecJal-Haus für Herren- 
und Knaben-Confection 
* * «• 
Stalte,Don,.Smrtmi,, Vubrotg General,,,ai 
Milgl d ‘Jieidjf Milil Ger, W Eiülebcncr 
,Italic J II 
6Uc,ir, gib Ciioo8, «to General, Bit, W 
'iluuibcrgcrfl, 17 III 
Kaltciiboni, Silhtlm, Sdjanfm, S Siallfchrei 
beeil, 20 II IV 
Kalteiithalcr, ticmuch, Rechn Nalh 6 b Neichs 
hauplb, SW Slattfiibiiigit, 27 II E 
finllljoff Otto Kauf», SW ffliliciimalbuflt 40 
Uallncr Silljeliu.-Öietfoljt, SW RibiuniU JllII 
Maler 0 8one|lr 15 II 
ftaltofeit, Ag»eS, geb JSkil, L>w, W Slooilt 5 
^kaltfchmidt. Paul hauobteu, W Anobacher 
fit 47, Garlenl) I 
heliua,,,,. Jngemiur, Charlolleubg, WilmerS 
borfeutr 4J II 
— Matlnlbi, vw Di, Charlollenbg, WilmcrS 
bot|ir|lt 43 
Snltlumtn, Waldimar, Auchhalt, SW 3!u,c,i« 
butgerflr 32 IIL 
— UljaUulte, geb Nhde, Kami»etd,e»ww, SO 
Elisabeth Ufer 22 III 
fiitlmifllTcr, OSkar Di phil, Chcmik, S ItiBait 
flr 178 
Otto, Gürtler, Dlitbf, Paunierfl, 15 IV. 
— Theobor, HauSvater, SW Oraiiicuili 104 H. 
Geotg, Schuhiu, Nirdf, 315a»jlidftr 0 IIL 
— Wilhelm, Schutz,,, S SDocdljitt 0 IV 
— Ftieberile, geb Ribbeck, Beaniteuww, NW 
Petlcbcigerfti 21 H 
Auguste, Frou, Nahetm, SO Reiche,iberger 
ft, 100 II IV 
— Emma, geb Kuh», Werkn,flrww, NW Rothe- 
tioweult 69 III 
Angulle, Ww, N Chaiiffeeftr 54 II pt 
ttulti, Slirfjnrb, gotbe, NOüanbäbctgotSllIaldO 
— Sllttcb, Piouoforlearb, NO Siaiibsbctger 
Alke 115 II II 
Kaluba, AubreaS, Renllci, Charlolleubg, 
Spaubauersti 34 II 
Kaliibowöli, Johanu, Velvelarb, SO Laufitzcr 
Platz 10 II II 
ItaliiciU), Johann Htizer, NW Lübeckerilr 31II 
Stalin' 'War Brauet, N Cqcheneciti 24 III 
Gcoi g, Koufm, Chatlotlenbg,Schluler|lr 20IV 
3-1 
— I Portlci, NO Sclfortcflir 30 pt 
Hugo, Schutz,», SO Wrongelflt 53 H. 
— Carl, Tischler, 0 öchmcitr 3 
— I, Tischlere, k Möbel, NKaflamen Allee 29 30 
II I Jnh A Höh 
Kalusa Goitlieb, Tofeldeck.NW Dorolhieuflr 64 
jlalusch Alfred, genchll Sldmimftiat, N Ackcr 
fit 0 7 n (Set IIT 776 ) 4-5 
Stal»fcha, Joseph, Goftw, 0 Augustftr. 68 pt 
Cduard, Schnei der,„flr, N vehrbelliniritr 36 
Kabischc, Johann, Schneider, NO Frouieck,- 
flr 34 ll 
— Clara ti Wally Cigairellenatb, NO Lands 
Bergeiilr 8 H II. 
— Cunlie, geb Lipki, Cifeub Beauilww, 0 Frank 
stillet. Allee 4 II 1L 
itnluSnr, Ludowika, geb Lucjock, Ww, Schöuebg, 
Metiebutgerflt 5 II I 
Kaluza, Johaun, Hetzer, NW Attkenflt 12. 
Fedlc & Cloppenburg 
8alu;a, Johann Jnvaltbe N Schliemaimftr 1 
— Johann, ,3an(ir, W Faia,,e»l,r 12 pt 
Kaluzttt, Joyonn, Prwal Miltagsliich, Char 
lotlmBg, vitrbciiBeigftr 2 I 
— W Schncibermili, SO 'liiufoiuriti 40 III. 
fioluafi Cail SitffcnBole W Stolljenentr 20 pt 
(inluclanc Beruhtib, Gaitw, N Rro„|ed,|lr43 
Kalveram Cm,l,e geb fto6fa, J3ro, Aufwart 
NO tiarmrailr HU 
fiolBcralicrfl Peter, Stuuiin, SW Alirondrincn 
fit 15 II II 
— Siar SlcuircrljeB N Schlamm,mir 30 I 
— ßneduite 5ia„,Jient,ere \\ Murtiirftinftr lb1 
Kalwach Rranj t!edetmrfbif S Jlittirilr 14II pt 
ji1 ol)i, S -Ibilmssflr 17 111 
Kalwait Älerander, Kaulm ODinrtuiilr 6II pt 
Kalwar Pikr Handelsn, , Chotloltenbg 
Gtuuilr 10 pt 
— singiiite gib Jah»s, Nähir,», xo Flieders!, 6 
fiallunfi Crnil, Loco„iolivhe,z Lichlnibg, Bert 
Sefnngftr 11 III (-lioitBej JliunmcläBg) 
Äalwcit i o StiVroott 
— Ftiidnch jjadermit, X SmfteiiBergccftr 9 pl 
— Gustav, i'alinbcamt, Lichlinbg, Hogeiifir 1 
— Auituit, Btettaljr >OMindeloiohiiit, '> 2Anfg 
— Kuilav, furnier fiticbndji'bg Rianlfiirlct 
Gliauifu 1 I |Poi,bez,rk {jm bricht selbe) 
— Chnstoph, Fal»ka,b, SO l'in1li,|l, 44 IV 
— Ftiedttch itiitichcr, Wiliurisds, Brande» 
t,„fl>id)cit, 111 III 
— Cito Maurer, 0 3litbet'boticr|li 05 II U 
— ftiain Mediomt, 0 üiebigfl, 40 IV 
— Ctbnnin,, 'Uiildjhblg, N firflilitr 8 IC. 
— Gustav, Monteur, N Jldeulr 121 II I 
— Auqust Potltcr SW Zoffe»n|,r 3 II K 
— G sott,er W Jtitrf»r|,i»öa,,„u 4 
— i!liip,l Wollschafs», X Birg,» 5 II U. 
— Frru; Gel) Regnlrot, Pankow tiolloiitfti: 37 
— Johann Sattler N Pslngftr 3 II pt 
Paul Sd)lof|er, N tiortziiigili 21 II 
— älilljel», Sch,,e,bcrmili, N 4)ot|igftr 12a II 
— A»gnft Stiafjenb Sdjaff», SdjoueBg, Haupt 
fir 7 II I 
— August, Itidjler, SO RcidieiiBcigerili 141 IV 
Glift Gailwirthl», SW Zininieisti 11 
— fiafdjf,, (’ Alte Sdjönljau'eist, 2.124 II EI 
iloltuelliS Jlraaubo, geb L'ubcc’1, Ww, 
Siebaflt 10 I 
ftahuerit, Human», Ttfchlu, Blitz Jahnflr 28 
(tnllumiitli ilioma», Klempnu, N Sundetflr 17 
Slalj Anno, Ww SO Marianne,,|tr 35 IV 
„Kalymnos“ Schwamm - Import-Qe- 
aellschaft Bernhard Konlgaherger 
*Co., W giicbrichflc 171 J»h Ww Vlmalie 
Kömgtbeigir 
August Kalz, St,ein,ar(ci,I)bli) ,i Fonbö 
SUir»„ttiI„»a, Bilmetöbf, Hinget flr 82 Jnh 
August Kalz 
Kalz Giiftau Fourogehdlg, N ilolounstt 24 pt 
<Tel II 3309) 2-3 
— Ernst stiilicher, 0 fiangeftr 101 II IU. 
— Paul Siouru, Slrbf, Sergflr 81 IV 
Ernst Kalz, Mühlenfabrikate, Landes 
probudi, Colomalwr (Engt, N RiIjrbeHincrflr 
49 II I (Xel III 6217) Jnh Ww A Kalz 
— Cotl Mnllu, S Ornmenflt 45 IV 
Eduard, S)(»fiter, N Drontheimeritr 3b 
Friedrich, Portier, W Potildanierst, 14 II K 
Franz, Rohrltg , NO LondSberger Allee 1341 
— ililil, Sdjloffer, N El|af[trsti 90 II III 
— Arnold Sd)lieber SW jimmuftr 72 
Gustav, Sdjuhin 0 Koppeiistr 8 II 
— Paul, Stemmen, SO Reichuibergerftt 105 
— Gustav Borkoflhblg NW Sdjumaimur 111( 
Antonie KoutinSww, N Fel)i6JI„u,ft, 49U I 
(Sei III 6217) f Ernst Kai, 
lz, yernionn, Buchholt, SW rcffaiietsti 131\ 
Siamai,, Wilhelm, Mourupol, N Ltebeitwoldet 
fit 49 II 
Kamaiin Gustav, Buchbiud, S Schöuluiiflr 10 
— August Gaflw, SW Fürbtingustr 18 pt 
— Fritz xiiMvmoliuljcij, SO Gloganeistr 9 
— Gruft, ffiatmt, N «eridilflr 4 II II. 
— Gustav, Manterpol, N ffiollinerflr 20 H 
— Hernioi,,, Manrerpol, N Badst, 66 IU. 
— Mar, T,schiel, SO ülbnmalflt 24 III 
— Ernst Immun,, Charloltenbg itai,tflr6U IL 
Kambach, Richarb Friseur, U Schatte,,flr 10 
— SHubolf, Ob Kellner, SO Ftanzst, 2 
— Hermann, Mogiftr Secr >, Materialien 
ouwalt, Charlolleubg Sulz Ufu 21 I 
— Sing,ist, SBoffcrmcff Conlrol, N WLehtlerflr 51 
— Bertha, vw AmtSger Secr, Matluuflr 5 
Kambcrg, JohanncS, Rechn Jiollj i Reichs 
poftainl, hanplni d L.NW LilhUmShavenu 
flr 17 III 
— Jen,»> gib Leo, Ww, Schombg, jtaifu 
Fnidrichstr 3 IU. 
Stamckc, Loniie, geb Hampel, Ww, N Re,n,ike,i 
borterstt 6 
Stamute Carl, Kots Dank Calcitlat, Chat 
lollmbg, (Soelfieilr 75 I 
Gertraudtenstrasse 26-27. 
Ecke der Rossstrasse. 
(tnmcife, Otto, Kgl. ©cmcrfetotl), CharloltenBg. 
Goelheitr. 7. ' 
- Charlotte, vw. Geh. Secr., Sleglitz.Schilbhoru- 
fir. 03 II. 
U Sinmekc, Panl, äfmläger. Nolh, SW Tellowcr- 
jlr. '£> II. 
- Albrecht, .viniipim. a. D., W 3l,,f bncherflr.42.43. 
- Henning, Hauvl,,,. a. D., SdjöneBg., Becker- 
flr. 8 II. (Poitbev Fricdcnan.) 
Felix, Reg. Noth, W Jood)iiudthalerstr. 10 UL 
- Marie Luise, Frl., W Slalikmilljitr. 13 II. 
- Maria, nnb. v. Webel, Ww., Privaliere, Frie- 
benau, Soarstr. 14 I. 
Slamctr, Anno, geb. ifeiiman», Ww., N Metzer- 
ftr. 32 II. 
Slmitcl. Anbreaö, Gleclrotcdjuik., N Schwarzkopff- 
ltr. 6 II. II. 
tlnmc(oto6(t|, Carl, GaSarb., N Fern,flr. 1 V. 
Slamcti, 81., Klempner, N .Hodjflr. 38. 
Bertha, Frl., Mobistin, N Höchste. 38. 
fiomenä, Arnold, lifdjler, SO Grünouerstr. 14. 
Honte,,cfi, Gustav, Üloljnbeamt., N Ramlerstr. 10. 
llnmciiStl), Soljainia, Ww.. N ©teuzflr. 2 I. 
Ilamcntz, Martin, Froifereibef. Rirbf., flnefe« 
Beckitr. 50 I. E. f. Kamentz ■% Co. 
Kamentz & Co., Holzbearbe,lnitgifbrk., 
Rirbf., Knefebeckstr. 50. E. J»h. M. iüimentz 
u. Ä. Rollert. 
Uamciilifo, Regina, Confilnrenhdlg., W AugS- 
burgetilr. 23 pt. 
Siaiueitj, Max, Klempner, SO Skalitzcnlr. 121. 
— Gustav, Schaiitw., Ehorlolleubg., KnobelS-. 
borfiflr. 5. 
— 6)„flau, Schneider, SO Reichenbergenir. 21. Iv. 
— Starl, Schncibermstr,, SW Sd,ütze»ftr. 33 TO 
Otto, Tifd)lcr, NO Coll)t»iiisiir. 14 II. I. 
Auguste, geb. Trillifch, Äenvalt., N Chanffee. 
flr. 16 H. II. 
Kaniknzti, Hermann, Bäcker, SO Kollbtifer 
Ufer 38 II. pt 
finemer, Schncibermflr., Friebrichsbg., Frank¬ 
furter Chaussee 56 pt 
<>omcra„,Friebrich,siulfdi.,OFr!ebrichKarlftr.6L 
— itacl, lifdjler, NO fflijleftr. 44 IV 
fiitntcrtU, Friedlich, Zufchueid., NO Prenzlauer 
Allee 220 K. II. 
Siaiitcvcr, Otto, Pros., Charlolleubg., Berliners 
llr. 148. 
ttemtrer, 6., Omnib. Schaffn., NO Fürflen- 
walderstr. 15 IV 
fiomerte, Gmille, geb. Krehnike, Ww., Äochfran, 
N Neue Hodjflr. 44 IV 
flamrtling, Josef, Hdtg. gelr. KleiduiigSslllcke,. 
Ilniformen, Möbel n. Bellen, N Fehrbelliner- 
str. 56. 
Kamerowtzki, M., Goftw., SW Kochftr. 87. 
UamerowStl). Max, Fabrkorb., N Ackcrflx. 13. 
— Franz, Seifen!,Mg., N Slnflamerftr. 31 I. 
2 Gefch. N Odcrbergerstr. 38 pt 
fiamerekl, Albert, «chlächler, N Dunckerflr. 75. 
STentcrun > Hinterland. Gesellschaft, Ehar- 
lottciiBurg, Kautftr. 11 pt. (Sei. Chnrl. 1420.) 
Bureoufliind. 8—4, Direcl. H. Jaeger u. P. 
Reichard. 
Aamesch, Johann, Schncibermflr., 0 Diene 
fflrünftr. 1 IV N 
Kanifcnkel, Friedrich,Cigeulhürn., Friebrichifelbe, 
Berlinersir. 10 E. 
.'Ilbctt, siaiifu,., N Hochmeiflerflv. 31. 1 >/a—2‘,'a- 
tiaml)olj, Hermann, Dreher. NWöhlerlslr. 17H.11. 
ttnmicit, Paul, Stulfrfjcr, 0 Rübersdorserflr. 59. 
Äamirnöki, Arcobinö, Colouialwrhblg., Chor- 
lotleiiBg.,Si,feitl)i,imcrili'.:l8.pt(2cl.CI)ail.l229.) 
Siamittli, August, Milchhbl., NO Fiirstemvolber- 
flr. 13 K. 
Sllbtrl, Phologr., Sites. s.Phologr. u. Malerei, 
Vergrößerungen. W Bnloraflr. 8 IV Wohn. 
W Hohenstaufeiiitr. 14, Gartens)  (Iel.lX.9650.) 
— Hermann, Dr. phil., Pros., Friebcitmi, Kiich- 
1t r. 25. E. 
Sophie, Ww.. N Wollinerstr. 58. 
Slumitt f. o. Contin. 
— Johann, Dreher, NW Wittslockerilr. 4 UL 
Kamln&Co.,F'lilgcl, Piani,ii) ö,Harmoniums 
u pneumatische Miifiliueite (CidjeftrionS.) 
Repaml. u. Stimmen, SW12. SBiihcImflr. 98 pt 
(Tel. VI. 711.) Jnh. P. F. Kamin, (ä'farieu- 
filbe.) 
Hugo, Former, S Schouteinflr. 3 II. 
— Otto, Fnhrgesch., SO Kijpeuirfei'ilr. 04. 
— Eduard, Gärtner, W Gleditfdistr. 11 II. II. 
Panl, Gen. Beamt., Haienfee, üliiigiiohnstr.l 17. 
— Carl, HauSdien., SO Ohn,ltr. 0 II. 
Bruno, Kutscher, S Wissmannstr. 11 I. 
önmiuer, Siegfried, Dr. ini’il., Specialarzl f. 
innere Kronlh. ii. 1. Assist, b. Kgl. Polill. s. 
Siingenleiii., W Sleglitzeiftr. 21 II. (Tel. 
IX. 5095.) 8-V. 
Luise, geb. Winawer, Reut, W Sleglitzerslr.21. 
tliiming, Carl, Gastw., (J Gipsslr. 20 pt, 
ttamini, Johann, Cement FutzBodenleg., N Trisl- 
ftr. 5 II. ni. 
* * *• 
Fertige Bekleidung und 
Anfertigung nachMaast.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.