Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Hupfcld 
— 699 — 
Huster 
Theil I. 
Hupfcld. ,yutj, Bcrgaffcff a D, W Sidjnmmi 
ftr 21 UI 
— Gcinb Wen Agent, 0 Gapriwitr 18 I 
— Richaib Slentiei, Fnedenan, Jlieöitr 28 IU 
(f Nachtrag) 
— Fncdrich, Sdjiisint, NW Walbstr J HL 
— Slngeliea, neb Giimmeiom mo Motor, Schönc 
berg, iiSielaitbsti 321 l poilbez Fiicbennit) 
Hupfcr, 5116m, Ginn «ch«hm, S llibansti Oo 
— Slbolpl), Mmifm S Linien lltci 12 IIL 
— ficirmami, Schlächtcr, bO Stbalbutitr 7 H 
— Georg Seciet, X äKcbmtr 1 
— Slluim, Tnchlcl, N Sromuiiiinbcriti 84 1L 
Hupfcrt Grnit, Gen Agcnt ii Cb Jnfpeet 1 
„tiietoria , S Linien Um 12 
— öottlicb, Schiffcr, 0 Stmtanei 5lllee 17a H 
— Maigarellje, Slobiilm, NW X!ui|c»lU 1 
Hupgriiü, W Ificlm fflnntm , Treptow, ilauni 
Irtjulcmocfl, Haiintidjuletiiti 05 
-Hupka, I, Waitio » SJeiitliblg host Sr £iotj 
b Heizogü Paul u :l)!ectlcnburg Sdjiuerm 
W Slaitgiafeniti 52n 1 (TU I 7118) 
— Joiepfi, (üclbid)iaufTbif, Specmlit zwei 
lljuviflc Gielbtd)iniifc, SO 'IKautcunUlti lü ]it 
— Joliauu, Sdjmiob, S fiaiiulialbe 50 H IV 
— Galt Edjneiber, SW Fnedud,ltr 241, IV 
— Jotef, Scbueibei SW liiilljUmilr 15 
— Riaiiz Sät ntiifcr W Woltjiu 20 I 
— Ion, neb SHogfic, JBiu NW 9lolO”iioiucv|tr 08 
Hnple itautm, N Tieodoiutti 19 II 
— Alb, flellnei, X Uaitamcii Sttlee 8b 
— A Sdiloifiriuiti, bWr Friebrichstr G U 
I 5 Sdjtcutlicr 
Hüpke Sluguft, Schuhimiiiti X Fesjrbellinentr 50 
Hiiplcr Slitton Schlosser N Oniintsialeuti 52 
Hupp, Paul, Wemnnbeaib, V>' }5|ahbitrgtrttr 5 
— heimaiiii Gompt Sich , SOilöpemrtaitr 118 
— Anton, Sd,iiubei, (' Reue Rriebudiitr 101 IU 
— (leinmiin, Sdineibei, N ftngeimuei|tr 11 H 1 
— 'l’iauc Sdjin btrin 0'l)laitu8ftr 25 ! Ginn I 
Huppnus & ilnmpf lllnrn ii Ololdwihdlg 
NW huttemtr 1 pt Jnh Glitt hnppanlf 
NO Vietjmaituitr 2! u Hugo Stampf 
Huppr heitiuaini, Slot St|fi|t, Sdjönebg 
Eebauitr 05 
— Ghmtiaii, Topm 91nb| ßmimnnili 15 
— Vnrnmnii, ^imninnt S Uibanfti 121 II IV 
hiippc Fuelmdj, Skamt, Gliailottrnbg , itaim 
Riubiidjlli 14 Olmlcnl) I 
— 'Viauc, geb 3o&uci Juljabeuti e Fuhige>di, 
SW (l|||fd)iiiei|li 80 H pt 
Oiipycr, Stnguite, geb Piepei, SSlu, 9iuf)uin, 
SUglilj, Dnppelllr 7 IV 
t'iippcrt, Otto, Stidjtleel n Gonfliiielcin t hoch 
iimiconilinc!, Sdjoiubg, Siartbutgiti 7 
— Äbolph 0V| ücljici, 0 Pioslrniciiti J4 HL 
— Sütllij, JSiiui, ■Hotljag 'llummclsbii Stanlili 21 
— ülidjiub üfbu, 0 itianfriirtci Sllloo 101III1V 
— fi'illjclm i-libci 0 Iljiicrilr 5l> II 
frupperts Pnul i'iinlbcnint NWilubutuili J 
Huppcrli, Jolinnn finii6l]Li|min d Prinzen 
Gittl u vobcii^ollcin NW 'Uiolililli 4 
— C'blit, ttiiitfm C SlmliiiirriU 11 pt 
— Paul. Uaufm NW' iUcbotoih 41 II E 
— ^ llluili» NW ilnboiulli 41 
— ÜiicolauS.'Hintiu XW Bicbow>l> 41II 4—7 
hnpplr, ^r>bnia»d ^iroalibi NGi'flmcutr 121\ 
— ^iiibiidi, '"fanin, NO 51 in ,'jiicbud)6(juin J2 
t’iipfrt) ,niiuic Srljucitiain SO Sinnnljniti 12 
hupscl, fioluif Sfiifnnut, W ttlcmm >8 
fjurnä timiinnii 'Uinnrei, Georg 
üilliclmiti 2(1 
tzuiaek WilliUm 2i|d)lir SO SoritcilU 20III 
Budolph Harclie & Co., Goinmijf (ik(d) 
N Srf)unliaii|oi Jillci 44 Jnh Üiubolpl) II 
Äw 5lnnnftc Cniidje 
hiirchr Siubulpl) Uan|m, N Sdjönsjaii|ci 
SlUci 44 11 1 illubolplt ^tuirfjc & Go 
— Rribnmnb, Sattler 0 llrppenili 78 H pt 
— SlitfliiTlc, (lob Siluljfdjct, Ww, Pankom 
'3uUt|tv JO ][ f Rubolph Y>nid)C &, Go 
hiirdlcr Paul, Sitrllci SO iliipcnittafli 175 
— Wibi, llanfltc, (' Picn,lanciiti 9 
— Julius, 'Jlnijnnndjiiirnlibln N önifitoniti 7Jpt 
— Mai, Poltbotc, 0 Vanncitv 70 III 
— Gnrolme.nit1 Stnti Wlo NO JUufiinaunltrOu 
Hurisill G Bahn Scn W ffltiinmnlblti 114 
Hiirlbriiik Slunmt Goloniahui, iffletn 11 SBiiit« 
Ijblfl Gljailotlcnbn, Gljuitfti Jß pt E 
(mrlcbttftl), 5tiifln|t, Gdjiuibct, SCraiiicuflr 141 
— Juluit, Sdjncibmnlti, N Slial|iinbcr|li 61 
hurli», h, FabU s öctaiiflb Gmbaubo, S14 
Punzcnltr 4J II Inh Ww Anna (inrlnt E 
— G1111I, illcnlm, S Sllrjaiibiincitflt flO IIL 
Hurop,Äro>n,Col>»im!»»hblg,SlaiiM)oiit,'jlugnfla 
Nirtoriasti 12 pt E 
Huropp, Fclil Postbcamt, N Slntotifli 24 lü 
— Glimm, fleb Xlicbnin, wiagitti Slifiittuni, SW 
.£>ancl6buflcifh 19 II 11 
HurraS, Johann HanSdicn, S ItrEanftv 5 H UI 
Hurst sUniblm Schlosser, bW SolmSitr 4J II 
hurt, ßinnz, itniiftitopiu, Wltntcib Linden 19 
hurte, Linie, Siobi|tin, N !Uab|tr 40 HL 
6itrtc(, Mar, Giieloui, Sdjönebg , ©uotoiuitr 811 
Hiirtgc», CSroalb Srijloiiti, N Siittmaiimtr 2 
— Helene, geb Salomc, Ww, N Lieiciiin 18III. 
Lurch Jeanette Fw» Modliti», V,' Panientr 1J 
öltrtlic fflitliilm, Robrliub S Sdjmtiitr 2 I\ 
— Stimmt Ji|d)lcr, Nirbf Le,snig»r 1! 
hurtliig.Panl, Änchhalt NOLanbsbcigcrstrlv'', 
Ourhcimc sjiatii Sarbirt N timmiiniti 11 K 
— Cito Undibinii SO i'liiiSfiuiciltr 05 
— Rucbrid), Siildjljbl, N Sdjiucbteviti 257 
— Slnguit, Pottbeamt, N <ta|tanicn Allee 00III 
— ®iii!«d, 31cid)6b Beamt, 8W Aleranbrinen 
ftr 10 I 
— Wilhelm,Ob Llegr 5(||i|t ,X Cubcimrbciftr 45 
hurtig, Richard, SlintSbtm, Jltmiduidt, Haupt 
fti 10 
— Rill buch, Gitciib Schaffn, \V Gulmflr 25IIIV 
— Moritz Hurtig, Getreide u Pro 
diiiten.'(grut nnbGonimiff 0kfdj,W5ürtl|cr> 
Itr 10II (Xd VI.2411) Jnh Sffloutl hmtigC’p 
8-10 4-7 
— ftail, Ginnliamhdkg, SW Sitte Jarobilr 12 
SL'illielin, houäbien, SW itodjftr 11 II III 
hciniann, Slaufin, 0 Langeiti I1) 100 I 
— Sicqinnnb Üanim, N Pleiijlaner Allee2,14 II 
— 57-allher itantiu 0 'tSctcisburgciiti 24 IV 
— 8. Hurtig * Co., Man»eiitplatteiisbik, 
NW GntDiniti 10 I (IU II 205J) Jnh 
Mai Rosuibanm 
— Simon Prwalier 0 Blnmensti 15 10 I 
— Emil Schul)iiini|li NO gnrttuiionlbciiti 11 
— Sülj, Stellra, N W StoUodn|ti 24 
— JohanmS, Wasch n Ptättanst SW holl 
nianiim 16 K 
— Sllluit, Webnmstr, 0 Slnnchtünflniti 17 H 
— Sclinti, Sriienrm, ®ilraci6br, Ulitonbiti 72pt 
Wilhelmme, geb Weibelt, Ww Renten 
empraun SW Willibald 'JllcvSltr 13 II II 
— Gut 1110 Ww, Borhag Nnmmctöbg, Schiller 
sli 101II 
hiirtlcr Rudolf 2i|d|lmit|lt, S Uibanlti 51 
huriip Paul Seliieb8rocit|t 91rb, Gljorlottcnb, 
iicrliiiditi 1)il 
— Leopold Milchhbl, SW ÜltiicnbutgcifU 14 
— 5Ilera»dcr Sattler, SO Nannynitr 72 III 
— Uilli), Indjlcr, SO ülaniitjniti 11 
hiirwili Robert Di miil pr Arzt, Wiinbaizl 11 
('Hbiiitel) NW21 Wilonaderitr 011 (Tel 
II lbir,) b-10, 4-ü'i. 
— Rrach Gigarettentbrt 11 Zabnli, 1 fflcfd) 11 
Wohii W («oltjlti 41 pt 2 Wefch W Schill- 
fti ') .1 Weich N Ghaiiffecitr U 
B itiuitm, N MiauBuicfitr 5III f Bernstein 
L hiu mit 
— h, itaiijiu, Ghnilotteiitg, 3i(c!btreii|ti fi I 
f hiiiimuit hurwihLGo 11 3o|e( 5tueiiS.Go, 
Watfglu'ilicht ^abuf 
hllinann <tanfni, C 25 Slliranbeiftr 8a I 
{Tel VII» 0875 ) 8-10 1 -5 
Jacob Maiitm, S lUallili 70 71 III sieht 
Montz Stern Söhnen SterilÄrbrnber LGo 
— Hermann Hurwltz & Co., ssabril von 
Patutt Stillt a 5(it, ISuuielfrttt Slppai, C 
Stialanei>tr 50 ($U) Jnh h purwiy 
Mai, 6d)ii|l|rtl. N (taftamctt Allee bOII 
— SB, iippichljani C2 SlnbeiSUdibnVl 2pt 
(«ollnS Schlot,) (Seil blO) Wohn. 0 
jlnibeilti 40 III 1 
J. Hurwltz, Brrsand nciicim Bnreanaitikel 
11 Getd>chianke, SW itodjiti 19 pt (Tel 
IV 842) 9nh I hniwiti 
h, üi-aiiiuihaiii, Iigcl, ilcilmetili 13 pt E 
Fnedtii'e geb Jaiobrns, Fiaii, Rentiere, 
NW stlopitoifiti 17, Äaitcnl) pt 
— Lina neb Lcwinsly, Ww, RentKre, r.Ktian 
den» 8» I 
hit(abcl Gruft, 31t# Suipctt b Stadt Gaswerlr 
b öinifutl 78 I 
— Heinrich Cb Postiert, NO Laiigenbechtr 5IV 
hitfam Jolipl) Ginancnfbrl, N Wrimthnlaitr 9 
Joses Dreher, N S8l(ci|ti 11 
hitfnrcif, Glmstoph, Pol Bcamt, Gharloltenbg, 
$aii(tUmann|tr 11 
hiisorzcuiSkq Mai, Fensterpich, N Sdjlicinanit 
fti 10, 2 II IIL 
— Richatd, Garlnet, Pankow, Biritestr 44 
Sublmn, Schlosser, 0 Waiid)ancrstr 48 IV 
— Therese, Schiieibcimftrww,0 Prenzlancrftr 12 
husch Wenig jlnpscrichmied 0 9Uorfdjauci|tr 78 
— W, Muhlenarb, 0 Stemcleriti 05 
3, W« , N Stdciftr 2 
hufchberf, Osear, Maler, N 9l((cifli 44 
Karl, Maurer, Boxhan Rummelsbg, Vox- 
hageit 9 K 
— Beilha, geb Kohle, Wasch 11 Plättanst,8W 
Fnrbringerftr 29 K. 
husche 5tdolt,DiechS1eii»ftr,8 Rittersir 1151IIH 
Wohn b itüiftcnfti 19 UI 
Gl)i, Siedjotei, bO Slauni|iifti 05a 
Fuh, Maichiniit, N Slugiiftfti 91 II IV 
Marimilian, Musitei, NO 9iihnei|ir 9 IV 
husche, Jda geb Renner, Ww, Schnudeiin 
0 Grüner Weg 4 ILL 
huschrilbcdt, SIgues, Lehianit f lamcitichncibcrct 
W Potodanientr 1J4I) 
hufd>er Otto 5n|tuimentm 0 Glticuacutr 2II 
huschcrt Gouiad, Sfanrerinitr, NO Stiatje 4 
(a d Plieii8raalba|tr) Ui 7 I E 
— %ar '»iedian Sliiteui NO stoppenitr 43II 
u III (Tel VIPi (>954 > 
— heim ich Iiichler, 0 RiauttuiteiSlIleclOstll II 
hufchgn Ghrntmn haiiübien ,N0 (witromlbcr 
ftr 17 IV 
huschiiiski Leo, Tifchlei, Neu X3ti|,cufrt Fued 
richlti 20 I 
huschka 3, SiaichimiG, SO llöpmidu|tr 12» 
f R üariui 
Huschkc G1111I Bildhauer 0 Frnbrich Äarlitr 20 
— G gerichll Buchet 9iit>i|0i, bW Slleraniirincn 
ftr > ! II (IU IV 3151) 1—4 
— Slioll Buchhbl, S Uibauitr 187 UI 
— WilhUm ftabtf t Tarnen, Hand II Reise 
tnfdjm, SO Sdjimbitr 2a 
— Karl, Deliiatef>wrhdln Sndende, Steglitzer^ 
fti 15 pt (Tel 2p 121 ) 
— Paul Drechslet, SO Jiaumjnili 17 
— SI, Gjaitiv W Ocrbeijdju Markt 4 a pt. 
(Tei I 1158) 
2»liu§ (llimpner Ga§ ’tStnl NSijchcneittr 17 
— Otto, (llcmpiici, Neinickeiidf, AJwteritr 28 
— S, Malet, N iiolsjimgiutr U pt» 
— Knitao Milchpächt.Riids Prinzhand,crhftr 17 
Hugo, Moiitagemtti NW @ot)fou>,ltt||ti 37IV 
Hermann, Pierdeb ttutirii N lluttmamiitr 14 
Anglist, Postlchaffit, S Wiattutr 12 V 
— Mar jiuuiitlclir, W Slnvbacheisti 29 
Gljmtuin Stentiei, 'Jlirbf, Beinlir M I 
aBilhUiii, illuitiei, N Panttti 48 I E 
Ailhelm Schlossrr, 0 holjiuaittlli 1H H 
— Adols Schneibuiuiti 11 Portier, SW Mitten 
waldcisti 24 pt 
— Dütai, Schrittich, SO Forfterstr 20 II I 
Richaid, Topm, Ren Jveibcnsce, Lothnngeu 
fti 10 I 
— dluftau, 3uflfu()t, Stieb Schöueiucibe, Berliner 
fti (> I 
.hitfc Heini ich, @ii|tiv, W Grosj Olöi|d)fntti 7 pt 
— Johann, Gast«, Bor Hag 9tummcl66g ,Sd)iHec 
fti 21 pt 
— Ginil, Mobelsbrk, Spcc Sophagcstelle, SO 
Elaliyerstr 29 a Wohn SO MnSImierstr 22 
— Karl Poitichassn, X Sdjlicmannfti 15 III 
— August Schitetbermdr, SW Stile 3acoDftr J9 
— ßuij, Schiuiber, SW Reilneistr 10 
— Hermann, Tifchlei SO ®autcuffct|li GUI! 
-3,2t|djln SOÄ'iiiiliuifelstr 59 UI 
— Anna nib Irappm, S^lu, NO Stia inbeiger 
(Ir 40 11 pt 
— Seiln, geb SUtngfuich, Ww, (spanbauei 
fti 14 15 II 
— Gimlie Ww SW Sibirmfti 1P Uff 
hiiscliti Gatl Giflaueiilbit 0 S1 rafsmaunftr 17 
— Guift Gigaireufbrl, X Sldut I 115 pt (Tel 
III 1021) 
— Huaelltz & OehlBohlAy,er,Gigarreni6it 
N4 Gliaujfccfti oi(Xi Ur 1113)3usj Gustav 
Hnfelih 11 Bnftau Dcs)l|d)lügci 
— ‘«iiilnn 7v»brt, N Gijaiifficsti 52L s hüselty 
L £U)l|d)lnger 
— Karl, Milchhdl, N Sniieiifti 149 IC 
huskiuauii hirmnnu,Sd)ul)mnt|tr, NW Speit« 
fti 12 pt 
— ffiabiulf geb DeliiiS, Banquierfran, W 
Rttfancnilr 92 II 
hitfcmcticr I ftrau, rSiutenfti 103 
vail hwfcit.hutmch, ,]u|djiieib N Sliitlanuiiti 27 
Hufen, Johann, Anibaiiinplaltiiifabnk, SO 
Cninieuiti 171 
Hkscurr Wilhelm,Schornfteiiyeg.WLützowftr 8 
— Stn 110 Renture NO Stiaufibergirfti 28 
— Minna Ww, 0 Gr Franlsnit istr 140 
Hiifcr, Otto Gerber, N Pnnzcn-Slllec 18 
G, (Iniifm, Sdjöiicüg %'ciizrl|li 2 I 
— heniiich, Uaufm SO ffllognuculr J I 
— Theodoi Slautm, SW (lüia||ici|tr 11 I (Tel 
JAru 7011) s Theotor-twier 11 Giltst Wittert 
— Theodor Husor, Vrrtr anöwart hnnfir 
SWVuiafiicilli 11 (Tel IVa 7031)8—9,2—4 
Jnh Th hüsei 
— Paula, Ril, SiUjrenu X Lothringerstr 10IIL 
HuShcld, Gbnatb, Uaufm, Friedman, Lantu 
ftr 10. E f Bemharb Barth Rachslg hn^feld 
& Mnllcr 
JnlmS, Kaufm, Jehlendf Bogenstt 7 E 
— Anna geb Sulji, Srnu äienlicn, SW (Snei 
lenauftr J I E 10—12 
HuSscldt, Wilhelm, Telegr Scarat, NW SUJictcf- 
fti 27 I 
Husgc» Beilha, gib, Schubbeit, Schtittliotithiu 
0 ^luchliti 54 pt 
HiisiiiN Sucbiidi ©aflio, N Putbuseisti 42 
— Gatt Proeun>t, N Schonhanser Allee 15o II 
hiifinn Slbeliue, geb Reuter, Renlicre, N Fehr- 
beltiueiiti 7 II 
hüsingcr Mane, ftodiinainiell, N Slnnuitstr 80. 
— Gimlie Ww, liähcnn, N Gartcnstr ICO HIV 
tutt-Mc Wilhelm, iUieitr, NW Schmnmmiti 12. 
— flail Sdjuljm Ghailotteubn, BiSmarckitr 35 
huste Olga Fit Jiähain NSSofliitcrflr 07 IIL 
hüsleu )$etei i'aunib 0 hcibcitfelbslr 17HK 
— ,liuiirid) Diiiikn 0 heidenlelbstr 2 HX 
— Stanz Schuhm 0 flliimemti 40 pt 
huSkobla Hugo, Miifitn, SO Dcameiistr 19 
— Slubolt, Pnvaltei, X -Babiti 29 II pt 8—9 
HuSmaiiu Friedrich, Kntichn, N Brcdowilr 32. 
hucsman», Angnst, Salciniitr, U Gienadier- 
ttr 5 I E 8 10 
husucr, Julius, Portiei, W flurffufteubamm 7. 
husoug, Guitao Äasscndicn, W Sdjöiicbciger 
Ufer 1-4 K 
hüfSnfi Gmma, Ww, N Rhetnsbergerstr 42HL 
huft, Ä'atimilian Bahimtb, 0 Äötiigsbcrger- 
fti 5 0 II III 
— F, Bau», hanö- 11 Stüdjciifochcii, Eöine» 
reien 11 Lager lömnitl Gärtner Strtifel, Fnc» 
ditd-Sbg, Franliniter Ghanssee 120 E(Trl 54). 
— C. J. Hubb, Buchdruckeret, NO Georgen« 
iuchfli 64 (Tel V1L 303.1) Jnh Frt|) Pfeffer. 
Gdnaid Bürildini, N Slugiiitflr 18 H K. 
Otto Kaufm, N Swincinunderftr 14 pt 
— Wilhelm Ledeizuncht OKoppenstr 14 H. 
— Johann Webermiti, XO Patltfabeufti 25HL 
— Augufti vw Dr W Slugäburgtisti 51 I 
Stiina geb Kä|lei, Slablnitsftonaituw, SW 
Johaiimterstr 0 IU 
Hitffack, Edmniid, Gilenb Bnr Diät, SchöneBg, 
Gbei3|li 79 IV 
Wilhelm, Schneider NO Webersti 11 
— Hermann, TapctcnljUg, NO 55 Wörthcr- 
ftr 30 pt 11 I (TU III 55.11) 
Wilhelm,Tapetenhblg,NBriinncnjti 147ptu H 
( Tel III 55.15) 
— Minna geb Kirnt, Ww, C Grenabierstl 24a 
huffan Mal, Topei, N Stialiundeiftr 18 HII 
Huffak R, Gigarrenm, NO Mülhaiifcncritr 2 
huffar, Heimann Sdjtoffci, NO Palli>aben- 
flr 65 K 
huffc Otto, Di plnl Ghiffreiii i AnSw Slmt, 
NO Stm Friebridishani 20 III 
JnluiS, Maiirei SW SoImSftr 7 
I, Tiichlcrmsti 11 Mobelfbik, 0 Grüner 
S'ffl 50 51 pt 
i^ubuiti Sli 10, N Danzigerstr 21 III 
hiiffciici Mai Kaufn’, Sdjonebg, Belzlger- 
str K1 54 IV 
— Franjieta reb hallnbach, FiouDr, W9io(|» 
ftr 17 
hitficr Stloi» Schlossir, N Slnklanie^ti 511 IIL 
hiifjcr Hubert Postschaffn, NO höchstesti 22 
Moritz HuBsorl, Hut, Mühen 11 Petzwr. 
Giifli, NO Mcnbcliisohnstr 12 II. Jnh. 
Monh husserl 
Hußscld JolianneS Kutscher, SO MriSIauerstr 20 
Fnl), Schlächter, N Garten-Play 1 I 
Heinrich, Ilhrnt, Tempelhof, Friedrich Wilhelm- 
str 20 
— Gtaia Fit, Rentiere 0 Wallncr-Thcateisti 9, 
Huealatln, Fnaabekleldunga. - Ma- 
schlnen-Industrle Or. m. b. H., XV 9. 
Sd)cltuig|ti 14 I 9—2 @c|charl6lü(|i Frih 
v Bliimenthal 
hustke Panl Schlösset 8 lunpclfjeircnfti 9 IV 
hiifimoim, Sllbeit, Btldh, V Bulowstr 105 100 
5-ilhclni Giüuliaiuhdl NOGIbiugciitr 31 pt 
Gintl, Uaufm, N SSortlicriti 37 
«all, Tifchlei, SO Bnyeiftr 34 IU 
(illfioi Stuguit Biuiabi Schönebg, Gothensti 29 
— Stunust !>iui)lcmmt|iil)i, X\V Gerhaidfti 7 
Süilhelni Sdineidei, 0 Brc>.laukisti 12 IV 
hilflos, Friedrich, Böttcher, N hodiltnblentr 21 
hilft Fneduch Knticher Gsjailottuibg, Sdjtüter» 
fti 9 III 
— L, Fiau, N Novalwstr 3 
Manc, geb Biandt Ww, SO Josephstt 15 
Hustacdt, Ginil Slidjilret, W Blumen halsti 5 pt 
4—5 
Gustav Ban 11 Maid) Schlosseiei, S Bianden- 
tuiglti 24 I E (TU IV 1175) 
— Karl Hustädt, ttnaden-Gaibriobe, 0 
«oppuisti 85 pt Jnh Karl hnstadt L 
— Wilhelm Mateimiti, S Diesdeneisti 99IIL 
Fiau; Sdjucibuinitr, N Putbiifei|ti 12 III. 
hitftoit Johann, Poitici.XWRcustabt stiichsti 11 
huste, hcrni Photograph,Schönebg, Feurigftr4 
— Gmil Schladjtuiniti, S Gnnipl)nu|ui|lr 1 pt 
hustcdt, Fuedrich, Bilbhauei b Slmuniii In 
Herrmann Gifinb hil|«|d)«(fii Gliarluttcitbg, 
Slaitcr Fmbtidjsti 12, Äarlenh IV 
Richard Justiuii'iiitiuin, SO‘iiiaiinuiieitsti 14. 
Huftcr tiail barbier Ghailotteiibg, MagaziN- 
fli 19 pt 
Gail Annita NW Siii|eitflr 03 III 
Sttbeil Duector, "W Suitpolbfti 20 IL (Tel. 
IX 9018) 
QUACK 8t FISCHER, Graphische Kunstanstalt und Papierwarenfabrik ^XSÄTe°t.de.rn! * 
Siehe Anhang, 
Inserat b. 35,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.