Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Homburg 
- 681 
Hömcke 
Th»l I. 
Homburg Ernst, Dur Vorsieh, W Gros; 
Gvrichciistr J6 IH. 
— Georg, Äailfin S\V Hstgclübergerilr 27 XIT 
— Justns, Schnerdermstr f H, b Alte Jacob 
fir &i XIX. 
— Auguste flcB Schulz, 23tu Aankenwart,XO 
Detnslr N H IlL 
— Marie, Ww Nähcnn, 6 Dlücherstr 40 
— Öcitljn Siu ScrmtctO, SO Stutjcrilr 1 
— Scrntic flcö Meyen, Ww. NV Deiiiicwihstr 5 
Homburgcr Friedrich, Ataffutbote SO pndlei 
str 7 III 
— Albert Homburger, 2Sst|dic|fiW it Strick 
mcvd) NO McndelSsohnstr 1 l (lel 
Vllsl 8110) Jnh Alb ^oinbiuqir 
Hoemckc, Albert Sdüotiu, XO Prctizlauer 
Vtüic 40 
Hömcl Gruttmc Stu O Gunter -Ließ l/> II 115 
Homclln ISlnm Si\o XO vUenc Uontstur 02 
Hlimer ^euchoib ©dmlimmttr ( 5t 1 o 
Homer -ü>itl)clm ^stubel^m Jieuitdcitbs (W 
fell|ri)nriiü 11 
— Ustit, Tlichlci X tShoimcittr 15 II IN 
U. Oomcijcr -tfirittjstib Pol ikttln X W -Üie 
botu|ti 221 
— Carl, jSnuiilicr Sleqliv Sdjkibtk 10 
— Alice um Hauptm W ftutlljcntr 07 II 
— ycttij'-Vviiftontil W PotSbamuiti 2i>>» III 
Homeycr ftin«; Ijina; l)i phi) Ayothcleit 
bei, NTNV ^rnrt-’ii Mlu N- 12 11 Hub 
lauciti  \UoimislpotljcIe  l)t poineim 
— Homoyer & Siegelkow, ^uy!,ol;hdlg 
b Moilhmt Tamm 7^ E (Iil !\ UM 1 
Jnh Otto fimiieijei Cp ii Cinil Sieqelkow Cp 
— Otto, Maufm b Mottbiisa Damm 7 II 
s fromcijct A- Sieqelfotu 
— Ojcoifl Maler W Ul)laubsli 160 pt 
— Aicl Cbaitleiiht a D (Shnrlotlciibfi 'Wmdi 
str 14 E 
— Carl Ob Post Sm a D N (Thotma 
fli 11 
— Johanms NechtSanw b tianbflu I AN 
Leipztqerik 101 15 b -10 1 7 Lohn AN 
Bulowili 1) 1(> r 
— freun Iclcqi Stilist X Schliemannstr 12II 
— Lina geb CWstiiber, i>io Charlolienbq 
SBIciblrcintr I 
Homsrldt Aiifliiit -Si c|h NO Lanboberger 
str n 
t>D«un Wilhelm Schnhm, Neu I'ctnniifc 
Monist (Untiffic 10 n 
Hvnulms Mium JlcttUm Charlollenbg SUummc 
sir IV llf 
Hvnlke Emil 'Vtofli|ti Bur Anitl X Schon 
Ijsltilei 'Hllu 41 2 Aiifq llf 
— Ferdinattb J.itifioitaii X Strcliyeiitr 0 III 
— Pstul tiiiiibtaqs Steitoqi S 43ci^iiiauiMlt: 71 
— Rituelle Uodm \V Dennetviyitr 1(» II 1 
Homm Carl yibmub ,Ltd)teiibq vmqeitilr 1JI 
— Italic flcö Quinte ktqci thiim X Cvimui 
fir >j U E 
— Mauc '"iobiimt N\\ -itufcimt 00 T 
Hommnnn X! uimfudmuebi u Ihm 
Idlloficici bO 6rf;lcri)d)ntt 20 i>t (Iil 
IV W21) 
de l (lümmc de (Fourlitörc Anna Malenn \\ 
Gourbtuuli 12 (Vstiicnh I 
— Maru ätinlicic W ^miiüHrcilr 12 (Wrknljl 
Hommcl EmU Uautut A^cut u ^ouniuif 
OHsdi, ( ^cmmuitcrili 7 llf 
— (Eunt, i'ad^i (£l)ailDUeitCux (SlmUitr 20 jit 
— Mar ^nlufarb Jirmiriutbi rrnmuitnitflci 
(£l|iuifice 7i) 7^ 
— Otto umifm M) t£ltjniflci|h 27 
— t>cimami l!tculufi XV Xlmipolbih 22 JI 
Homlncisiiciu ^raiiziöka fiili Polil ^iu Äa, 
ntbuiun X »Uaifti 11 III 
frommen VliifliMti fiib ^uidimiü Wiv ^lur 
tmut V luistfu 10 II III 
Hornmcs Äittl ia? <if|l 3d)los;btiii Lichlcnbfl 
'Hidiflitrftcnsti 20 s^oilbe, ^ucbudju|dbc> 
— Floritiu «djiivm N Duniilluuiir 11 71F 
Hommeycr yumoim, -Ihiriibiub SO 2icst 
benentr Iß II I 
Homoeopathiache Central - Apotheke 
und Versandt - OfBoin Siegfried 
Schlesinger, SO Siahyum 40 (.Iil) 
xsnh L 'Edilutufin 
Hompeach L Co., 'Vulolliuiiliif 2pic a 
XoUcttcsliUtcl b Artikel fiu Itaudici < t>n\ 
Idiitnntiuvur d 2)itiftciiaiiiiU S 'Hitlu 
1U 00 (iil IV 0022) ^uh Gcüiii 5atü 
moniolm 
Hompcsch ’lltüuto geb 9iu|uici l>iu S\\ 
Itr 71 T | Alcronbir L v>ompc|d) 
Hoempler Lubwlg tinitfm, Charlotten! g 
Umfibediir 1 H 
Homnch l'n iru Slirfctm S\V Giitt|ciinn 
fil 104 III 
fromriflljstitfcn [yrtt) Dloschk Unl|di, 0 foiibc 
«ctjli 57, 2 Jliiffl IV 
— Wilhelm t>rcibcb <sd)aftit SOSitiiiflClm OJ 
Homngisauscn M.Nriienber N6m?|clfrmtr 41 
Homroch A, Sthiicibamni SW 3immmtr 6(> 
Huiitske Johstiiua qcb Sicmmib, Wm, SO 
y»b6ciici|tr 20 I 
Hömsscn AI« ähidjbutb SW Wilheliiiilr 1U 
— Ludwig Hömsaen, (tfll Hofbuchbmb 
fe\V Lilhelni'lr U1XIT ir IV (IciVI 10U) 
Jnh Frau Hebwiq Hvmffen ii Ernsl Hömssen 
— (mist Biichbiiidernisir SW Nilhelm 
fli HtJII (Icl M 10>l| i Ludwiqvömffen 
— (icbmifl fleb lodert ^ntu SW Wilhelm 
sli 111 llf (Icl VI 10M)f tiitbroifl homisen 
fromntfj s st ^ohmut n volimuth 
— (vinliiü Anmctict SO (sjorhvcrftr 11 IX- 
ACtbumnb jlohnntb W Culmstr 201II j>t 
— Htdmtb ^eamt W (lutbenuilr iO 2-1 
^htdjlmlt X lltcbtumti 27 15 
VoutA 3in ikamt N\\ Jwtnßlijtr 7H III 
— auü lEUctioicdm elcctuUid;n Inilü ( 
Strnlaminr OK 
— |nul ^ulirlj Hubs Wuiliifn 2"> II I 
Silhelm 6 tSImuücotr 7J I 
JUbcil ^nttcumh Ltlljilmebg ^li|>cu 
Ucci -Lifl ^oftiuauu idiu 
— (ictmniti! t^lafcimfn sq Cnviyitr 1< II pl 
(icutudi yduCbiut N üotlinustcrttr 4011 II 
— JsubHiniib ls-'breim W Culmstr 201 II 
tfml Iatvu|ieial'U hubr ^aqeijli 10II II 
Iobstnnec (»iih UauV lintli Aiicbcimu Smu 
fit o |o E 
(itnit \unit)rrcln (ituitoc X C»tutcnitr 21 E 
— Aiiqnsl Maumt W Viarfflifl|cniti 0.11\ (u 
1 VI|itis Ldioiiel'll 2nui Ust(J r> Iil Po'i 
l'e; oucbitmn) 
tlstil Uantm NW %ilai!riitsioti|ti 8 Matlutli 
— Dralls itaiifm s -lUamViibmuftr s> III 
— üorl \hiltta S ('Hnefeitr <)i> t>7 
— Aböls ^oiibm lilnci ^ttcbitta» Meiimi »1 
— vMilnt? Sinbi Mcbict XN Hern mt tsilblUr i 
— -Lilljclin "tnlit SO t>ovtaitr 17 H III 
fllboa "'n^d) noiib SO ^nlttcntlcmsu $2 II 
Eiiul Mcdianit SW Ohoisbcfrcintr .1 11III 
Mail »Icsjl it ^orlosilidlq \\ Äolljuwiiti Cv 
— Carl ^(tldjhbhi (sl)slUotleitbti 
bortuitr 20 10 jit 
— Wilhelm (i'iiiflttt|iilniicid') 'Jlitbf Uopfm 50 
— Carl 2>lliiiofbrl So Uuiemdcnn 124 
— % Pmjii'ibit it Verleib 3nttit,S\\ Sdm^c« 
str n III 
— Abulr sortier S Diemnbadi'tr rü II III 
— Ginit Kollier, W Moibcneuit 1(> K 
— t»cimidi ^üitict XO y^uimbiirflcrm 10 15 
frutnaiin Pottidiomt SW Mockenutl 140 
'J(id;arb ponichaffn N ^Ubhi t II lf 
— hei mann <2dimiln> \\\ Vieidj^tafl^ Uret 10 
— ^luqivt 2dilad)tcimitt CbaUvlluibg MuoluL 
bortrttt r>y 
— (Sau Sdinetber 0 ^utdititi Im pl 
— (»ititnu 6d)!tetPetm|ti Cyarlotlenbg <lant 
m in pt 
Olto Sdmctbct \ Wr Vdnibittiienlt W2II I\ 
Olcufl £(lntTtlc(j SO StiUUvjn 57 
— Aböls Sdnthtnmttl. W l'mlvolbitr 11 pt 
— Abolt Stat Attttl 0 ^tubemucfl 17 
— Jvncbudi Xtidila SO Hudiciibufliritr 181IX L 
— AiifliM yetualt Ntrbf Iaqentr r»l pt 
tlljelm, ymd) u Piallaitil Wüiitliuiu ",1 
— (v i^iibil laljiiniill Aptuuotc Iiiittumcnte 
u ÄotolenCnglo^ Ctpoii ( 3tistlaucntr 4f»1X 
— Cnttlte ?>tl S\\ '»lodcrnitt 0j pt 
- ilonne Penstonairrn N UaUmtteti Allee 7215 
Mittolnf fleb G.tntltu l tv -Wamtdh SW 
Uodifit 12 
— ’lbelintb Lw NO ^uuicmvalbeiffr s I 
Ottilie liu \ yctfliii 11 I 
^anittu qcb (uii mt 4 tu SO Vteflittl,ctur 4 1 
(tüitn Catl Konter NX V 'iicintt 1 
hirtiub liidtkt Sdioiiebn ^anpiNr Os 
tionnrf Lmil Sdnipt^n NO i ibuiti 01 
— Clii Atl 'Heut Iciupelbor v'Zcitchr I" 
dunstn o V lh mul Amatton P^inan \S 
L'uvoniiit 7^ v.-fl M i 12118) 10 12 
i ", 
frvnntfrt) tl f'ylendj u Cnutuu SO »u ZJtutci 
)i\ Ha pt 
Honclimp Ikiitliolb 1 >1 yi ArV, Gpcr At;l 
f vauttiaulh W i'civsuwxiu 131 (II (Icl 
M i 11041) 11-1 5-S 
Hvuc s a Mohiu 
— üio Mfll -LUumttl) Is\S Cliiiibiusili 11 151 
— ^illielm Jafl Jan 3oci, NW ^.wingli 
fti l'"I II 
Ifnoboi ^mmt 0 Cstpllvlstr 9 
— W. Hone,(Siiittbbiq S Vivcnlmibc 71 Inb 
LZillielm Hone I 
^tan, Wstfsttb ( l’strodiuilitr ’l II pt 
Cstil Ittauio X StiaHjiiibciitr 4u pt 
Cito Gstslw X yoiinnuiciitr <i*) pt E 
ilel III 112'.) 
— fiirbndi MslHaI Asttj) ttu tincßviiminicmmt 
ChstUotteiibfl «eeietihcniuntr ) I E 
Hönc Paul ftafseitbolc In ChanffeeUt 71 U 
— ^eltx Mrtitfm dlirbf Beilinetitt 101 II 
(Icl Jity '141) ^ Ciul Sdntbcit 
— Hermann, Uaitfnt S Haietchatbe 72 I 
— Otto Uslufin Schlachteusee Äictouastr Hönc 
sches ^stnk (lel Jehl 120 
— Mml flcllumitr iNW )iaitlftr 17 15 IV 
— Vtstrl dclliiei SpenetNr 27 
— J’iar l'ibeiviudit so Uopetttdetitipr 118 
— Iolistiineo, pol WadiimM SO ö»orlißciilr R7 
(rbttntb Porttci X\ llnt t Vuibut 27 pt 
— WuMstt) solltet (Slnobftlmr U 
Gustav ‘Hnitflttmftr 0 Ant Oitbalinhofe 10 
— Samuel Ucnlta Zuupcllivt 'Joiplv r» 
— ^tlinlm Revisor 0 ftraiiffiutcr Allee 107III 
— Weit (jolb Sd)stutiu N 'iconUtitr ti 1 Port 
— Gtml Sriilurfitirmttr Jtuber 3d)oithoii|cii 
^tcmnrditr 27 lf 
- Oiintstu 3d)ttl) it N 2km titctiti 7t» 
— ^aitl Schnein Hubt ,,uUniu 81 lf 1 
— petmann Iap"i jieil’t j •lut'iolitinmq N 
Cidiettboirritt li> K 
— petmaiin lopi, N SdiUfielitr 20 5 
’liiimt Zudilei SW ’llihiiibttiiciiiti 7 I 
— Wtattlia ,vil W llütxbamciut s21 15 151 
Raubst KtiHiiuti \\ <»)Olviti II 1\ 
Annum flib ^nhlnn Hm tut u {tuulUbblfi 
S Ucuc Iaeobm r> II I 
(Zutritt Jstl rhiM viliurtit s\\ Unten 
bmflcuii 2 H III 
vVtimc nib l i w tistfymit N\S 
Vilitleritt 41 II III 
Quillst qeb ^ac^el SrfnsbmwuuyJü N 3riwl 
tu 0 pt 
— vcbmifi ^oiqt %iu \\ |,u\ibiu(ti.iiu 8 
Honeck numann Dreber Hub! Hidmrbstt 112 
iLtllt l>iaki ’Ueitci \ Uumt it Iiibuuue 
SO 2 (rhmbilb lt|ir2> jit ilel I\ i 7*6.“») 
C Gdiloiier htrbi ^stttituiUi 27 15 II 
Vcinistliii 3dmtub X (Bditvibtrtiti 18II IN 
| rtithite \\ Kian^oindiun 10 
(lüitcrfc 1 a Vol)>t d< viuttidi siotufe CSottmdc 
« CSoiilc 
— s,i;at (i)eiri)iri)t<fntstUv n Sd;ri|ttten ( Jllte 
Sdiunlmnuriti !.•> lo IN 
A Diobilbblii W Viiborntti <7 III 
— ftrtcb It)d)ler XO pallnabuinr < * 
— 'Vuiue fleb Ctustlb vw Ncchn Hstll; X\\ 
'Wclniiditliomir 2u 15 
Hoiicrtcr Vetmid) Poubeamt N Arteim Ithi 11 
u. tiontcflrt ('»eoui Mechautk so Cuuuiiti 71 
— %mt neb Hübe l>0)tl'C0nitivtv so (Svvni 
in 11 1 
Höucststcr, ('junnu ohQph N (Kcue <M)dmi 101 
Honet H -tieriustttci S\V Wiiffanettii 
(iductc Mclluer s Ttcobeneiiti ooIX II 
— Auptit Uoliluihbl S\N iiiortct uiti 71 Jv 
— ttitbols iJii'ljrUfl 0 ^oifnrttli 24 IN 
ii> ^etkzeitflma d)tnenft'ik SO Jictdictt 
berfletttt lö-l II I n 2 II 15 
(loticl Cito Sdinctbct lso (siuiiitotuitr Ij II 
Hirniitittt Sdmlmt b Haienhatbe o IX 15 
S Ibelin Sdiuhtn \0 Ib ntcndteiieutr «111 
Honcmann Anna qcb (Sqflctl vw Steuer 
inipect MV Ä tsttti 10 11 
Höttcmann Will^lm Damenntstntelsbik » Reue 
bblfl Cbatlottcnbfl Urittumeiir si/ U) 
Csttl Ciiet b tiinittt VN ä)iaii|lctimr 0 II III 
(Snrl 5 luh N W timhnciur 11 H 
OntllslD tocichstitvbicii XO Clbtitqcilti 28 IN 
— 9tenil)olb <\mmn StoqUd Sdifmunn N I 
Cvltu Mstiifm SO Cltirtbelh ll|a ul pl 
s ©dlcwinm ^ Honcmatm 
— Alber1 Mtifdut X Cljortmntt N II I 
— vicuiuutu yialettuitr N Punzen AUcl si, U 
— Abolpli Cbetuenustlt VIet Hatt) \N Xlntfuriti 1 
SLiIfielm Sdilndita O Hnbiietllt 7 II 
— Altiri Liitmiti N ‘Hene siodiiti <> 115 
iii utin InlitfimUh it ^tstlu Sdiotubq Cn 
itstd))tt 12 111 { I'OiUh, Fttebcnan i 
Vuia -v'itftinf \N r'jütHit 11 II 15 
— iulMiniiu fleb Eloei.ee -bio Juitcubuiffei 
iti 11 
Honrnv Cnut Tirota Stilb n Sditlbctntahi 
SNN Simconttt 21 pl - o 1 , 
Cito ^icinat Stub ti Ciliilbmnalcr SW 
Betfltitstuuut 11 pt 
Hvnrr Hunrtrf) Ctiirnrenfbü u ^ottex cloon 
hblfl X Acsciltt 117 pl 
— C. Hoener, Ct'nibahnban w lUtucl'x 
uistteimlictt NW X^rtnz ^trbmmtbiti 1 
tlit I Vi ‘t>) CmUi Cixit Wocitcr Lolut N 
Sdwiihstnier Allee 175 XII 
— Fanz Ostttbldiub %ivdi u ^aibi Atut, SO 
Vaubeifti 24 II 15 
— Cm 1 Pauoi ^tteburfixOq ^iditlsurtet 
Clmursee 122 115 > 10 
^>ilsjelm ^ou Pacttirni iO X Srnimmfutber» 
stt 117 
— Ditheliu j-oitfdm'ni X iKrtuTiteuli 12 IN 
— % stttl jtfll Sdilof,bicit C i'tmetim 42 IN 
iöilhiltn Schlosser Nixbs, 2bi|etUt oXN 
Hüiicr Otto SdirtftieO X Sttelttzerstr 10 llf 
— Aiibtimiib, Jahntt intl Ins, e Alel r tiuittl 
.'»alliimay ^lombiuiPC/SNVJ 1 tmerftr02 0* 
bic 1 2 5 
— ^lauzista qcb Thielckke utu Geuoffeusdi 
Secr Sdjottcbg ColounenNl 19 X 
Horncrbkich Marsiaretlie Dtrcctortti b Zeich u 
iUcstlidpilc b Lei. b tliwftlmim, W Pols- 
baiiimtr VJ ou OJarteitb lf 0—10, 4—5 
Hocncrfopff Auiist qcb ^rioiemufler. Schneid 
I Cotiferl X Huppmusti 8 II 
Oortcrt Guift Schrtiitc» N Ltnnneusir 10 II 
Cumftrr s,,?nr Spec s vaar it -Uartprl^c u 
Hnbitetstitcj Operat ( Aitqit|t|tt 40pu <Dol)it. 
(’ vostrf)im|lt 17 
Honett Aböls Glstieunstr 0 SUstlnitu Allee 2^ 
— Cbmuub OhiuittsttiiliM XO Horfuteftr 11 K 
Alpeb Wmtier it ikoineni N tumthrdi 
Ut II IV 
— 1op)em)U Pmifoto Amstliemü i» K 
Anna qcb 2)itd)cl 'Hcnture N Itcrfiti of E 
Honc;ck, Anivn 0 10i>U pt 
öüuhctffir, 'Htrfmib (rmnb Beir äirfmftt 
4>sttifotv ^IrcUetti 2 II 
Ouitirf Cltte j'iv laichn s\\ (5l,iuloHeitilr S7 
R Chiistlan Hoenicka, Sdioncbfi 
Vonptitr l'illlf (Icl IN vrr>) 
Homrff 1 o Hol)inrft vonedx siomh Honuitti 
n honst 
IT'tllHhit iistrfwrljbl SO tivyei utcvvv 1 '*0 pt 
— Aiiebtid) ^nliimtti NO 15allt|stbciiftr «»' 
^DülU) ^antbeoml ^ucbcimu 0-oi;lerstr 0 pl 
Aisttt\ Pankveautt -!t*thm,i$i>r Pnn; 
Nieqeiiteniir 5,1 IN 
— Hemistnii Banlbestint Cimiloltenl'^ 25t l 
nnnboiHi|lr 5S 1L 
Iiltins Bankbeamk W Culmtii 22 IN-" 
Ollo iüatbtci hinein u Hulgih 0 Wmtpstdi 
Iti 12 pt 
ÜJilIjilm Bur Vor stell CfmrloUcnbq 
Sdiilleiitt 75 1\ 
Nlobett Cunt ^ctniit X Vnriiutcrftr *> I 
Aot Helm pcn| Uiicnb Sur N ^utjeititi 18 T 
— isncbtid] 0)stiller SO 'Itiittbouti u 15 IN" 
^ny xinnbckm NO IiKrforoHr 24 IIL 
Auqnit ^ol; u Mohlcntiblq Wr Lichter' 
Xtim to (Icl Vtrtitevi ISO) 
— 2V Invalide Wr Viditerf ^inncttbotfci 
in Sdniliirijcö Haus 
Anqitu UanVtU X Lott-tnattt 12 T1T 
— ’Ubeit Miut m SW Sdiuietuti 56 
sieb- Ustitfm Or LOchtirs Cbnuniisti 05 pt 
Mail Uslufm SO Uottbmei Ufer (2n IV 
AlustiuVr Kellner > Iifx (foroin o II pt 
‘Jiidmib tthiitpncr > NN ilcttffil)lt 7° IIL 
J^illielin Uoljiettbbl SO Absttbertitr U9 
Vi Mmnt'lilsttjerci Spec ^clbid;istnstd;loffu 
2n ('sislit|cdi|tt l» 15 pt n III 
(hmt Mttlschei NW Liitsenur 00 15 15 
— Nichstlb ftntidjcr SO GorlitcrMr 50 K 
— Paul Lanbw Schöitcbq leinpclhofei 
^efl 27 28 
— Mont, Lebeihblq Sammtl Artikel zur Schnb 
inbuiti W 3?iol)temU 7 pt Wohn Imcw 
borr ^isttibcnbnrqnchotr 80 15 x 
— ^ucMich MaiÄmarb N ^oiilstr 1 
— Cittii! Vinitrer Oh Viditcrs Dstbtemeistr 77 
ficrttuuuib Manrcr lieber Sdioitcwctbc 
jUtlincisti 22 pt 
l'tsti 'Jfcdsstiut XO felbmqctitr 22 15 I 
^ lUetstUsdjletniii SNV,lfCtlumir7 f 
liübcit ^obelpol NO Clbmqvrur 11 
Jitdisttb ^istnoutedianlksttb sotsUuhuctiti >■> 
Otto ]>ol ÜUstiiit NO virilstem i lf UJ 
Inlitti Portici (rharloltenbq vntbcnberfltli 21» 
iLilhclm Sdjlstdticr 0 ü! ubemuiq 11 II I 
}lbüir Sd,k'vcnmti N Swtnemn ib"Uti ^ 
Mail Sdiloffcr SNN vmlkidno llict 2^ H 1\ 
Albirt Sdimtcbetnur Clmilottmby Schar 
tcnitt h I 
>(nquit Sdmeibii r v N NN tebitcnti 2*u 
(rrdmann Sdntcueutim Wi AUtnftiiticvti «, 
— Hiiir Sduuibci SO 3htln,fisit -0 1 II 1 
— tun! Skimcti so Itepunveiut II Sriumle* 
sdiCw Niait? t W« 
Jlohu Siemiii W Zeit cmiviti 27 
— Iluobor Ob ZtUfii Hmu NO ütummsU 12 
>ilb"U Ii|d)Iir (Sl)sliluttenbq illi blroittu I 
s> iuchlei 'Ucu -l uwutci ClmUottutbutqa 
in 141 
LUbcUu ludtki \ ttuicuitr 1115 5 
Willicli» Tischki SNN J^llilnlb 'Ikmiti 1 
— Mml llhrnt N Stvtmmimbititi 17 pt 
Cail 2 cbiimiti o Miubeult: 11 11 
— AngiiM -ilUidjunlcII ,tblcipr Montqui 21 u 
Otto äiifunti 0 Sn ila ui *Uk ls II 
f ilbilmim qtb /»o^cinann ’in^bciicim, 
tilistiloikiibfi Veibmuiir 0 I 
Verthu '■i'iitch n ^oi ,cllsliil)blq Schvitcbfl, 
lempilhoscnti 21 ])t 
— (suteittm, Ftan, Slent > LoitttislUr 2i- L 
Sptcial-Haus für Herren- jQ- 1 /r\ •**-*% %i*v Gertraudtenstrasse 26-27, Fertige Bekleidung und 
und Knabcn-Confcction %x s*sJ. f^JUL fj ULjl Ecke der Rossstrasse* Anfertigung nach maass. 
I. 44*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.