Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Hinzr, Start Zimmenn, Schoncbg, Gcs,lcrslr. C. 
CMutmtm». 21. Shttfdm. SW Bergmairustr 12 
— Paul, Zimmerm, NW tBilsimcfuitr 3J W 
— Wilhelui, ,’Jiiimtmii., N Solbmeifn. 30 II I 
— Nlchaib, ^iitdmeiö. f. Gottferf, Tteplow, 
Vanmichulenweg. Lallmsdiiilensir 21 
— Simie.flcb 2aMicrl,Vli!imÜUcmi,N()3iipbu(I)c 
freigeifti 25 IL L 
— AqueS, geb ocd)»ci, Jstaii Badern, 0 
Cdiillinqslr. 28 
• — Marlhi., geb Wrofte, Stndimhblg, Charlotten 
bitig, Mmdiftt. 24 a pt 
— Anna. geb Cwatb, Brauerww, SW Sinttuilb 
t'Umeitr il(> IV. 
— Miuna. flcB SUI|c, (ru3cnt()u»uuu!, SW 
Marlierucke Play 11. E 
— Auguste, Haubelvsi., SW Sinuouitr 5 II. K 
— Auguste, gib Bouues;, Haucvcnvalteun, N 
^nomuuhctitt 22 JI. 
— E, ^rau, frebtimiiie, Hohen Schoubamen 
ÜVeilmeiftr, Sibbcridicx Haus 
— Mailulbe, itodjrr, N SUigarbeifu 2 III 
— 2Jiiitl)tlbc, geb Dahius, 'Sm , MoIjlt'itljM . (' Wi 
Prafibciitiitsü. 1 K. Wohn N Craiuatbinqct 
fti 85. 
— Silnrn, (stirb! iN'lnmit, N() Picn^hntci 
Alice 211 211 IV 
— VImm, geb Wirthe, Wtv, Mobiinu, SW 
il>ȟrtcrii|U. 70 JI II 
— Anna, geb Wilb, Mobtiim, NO Palllfaben 
)tr 20 I 
— Au-ia, SJstheiui, W ^ucbndjm 105 III. 
— Anna. Näherin. O .ttoppeim 5w 
— Beiiba, ftil, 9uil)emt, S irclMitmnih 2.1 II 
— Csiuüiuic, :>ial)aut, N Auguitiu 74 11. II 
— Clara, Miibmn, SW Solmsill sil 111. 
— Minna. iKohnm, N dlcintdvubüi(cnir 40 11 
— W, um Professor, tllmtlotuiibit, Bahner 
in 5.6 JV 
— Bei 1ha, geb Bauer. tilciUtac, S Gdilctct 
mndiciiti 12 pt E. 
— Heuha, Sdpte.bcim, W (>)olyin JI I. 
— 'Viutitii, <5d;in*ibcim SO Abmmiliti 25 II 
— Witbchmiu*, acb ISourub, SdjiiVmvtvm 
NW Wnlbfti f)‘i 
— AbeKictb, geb .Win bet, Ww, Per Miether in 
KW Mnrhlr 4 
— Au^n'ie, gib Bounef:, Bemalt, N Ja. 
imutiuuin 22 II 
— Alu-iue, geb vamvii, 'tim ,\\ Biitoiujii .will 
— Autiiilti', 4’Jiv., NO Pallisabeu'Ii 27 JI I 
— Auguste, tu b 9tmitctibug, ih>m, N Star 
gtnbaili 12,i 
— BeUijn, Wiu., NW PeileheigeiUr. 16 Ils. 
— Bortha, &n>, NO SirnnnbugfDU 2 JV. 
— Gnicitmc, Ww N Cbvibcrgcrm .",0 II 1 
— freiimtie, gib Bei iciimnu, Wm, Zuebuchc' 
Beilmmti: 121 
— Iobanna. Ww. SW li‘l)mIotteii)ti 01 K. 
— l^ohnimn, gib. Schuhe, tZUm, N Gdionbainci 
Allee r»0 lf jit 
— vorn c, ihv, w wit'biiid)iit i‘ II p; 
— yui|f neb Iailbei. ik'iv, hO Müpcmtfn 
m U8 ii i 
— Vmin>, geb iVitillci, Äw. W ?Joif|li 11 
— Mlile, fieb Ü’mIu, kSm, h Vlitv ^nuibitr '>1 
— geb Mitlelltabt, ^w, .N W Üiljitu 
lli .0 IV 
— :”iati)ilbc, qeb '-Ihiiribiubt, Ww. NOSini»!, 
bi'ißfiin l.t III. 
— IDuium, "bfW, NO ^ödnicUi. 11 
— 91, , liliiulotlmbti, xlH‘imnu’i|U JI 
— iHölulti' Üi'iü . N Mi’i'ditr 10. 
— ugtt.te geb.Boias, ^uui, ^immciucrimelfic 
itu, ,V Li.iseustl. 02 J 
Hlnzcl. umil, ih!n|d)mfli, Xr iDietrifti .‘11 IV 
Hin.',ctman«. ^nlniö, x'lqci * O äNiuiiluivitt i» 
— Gustav Kinrelmann, Ühtn enfbtf, 0 27 
SMöiifcHfrlbcifli 10 pt Jril) WmislU Hlnzel 
jimni1 sWoljn i’it 11 I -7 
— Moritz Klnzolmann, ^oubcnmlln, NO 
(vi otaiiI|iiiteifli tu IV 
— Gtegfucb, itüiijni, SW Vmbcitfh 2 II (Tcl 
I. 4JJ0) s Herruwnn &. ^ni^Imniui 
— Isibor, fllcnth'r, (Sljnilollcubg, Silmerobotfer 
ftr. 12 JI. 
— Johanna,geb Jeieimaö, Ww, s'Nückeistl 01II 
Hinzcr. VomS, Cdruhm, N Büifiqilr 21 I 
— Therese, Prlv Vel;ieiui, W ^aboburgerstr. 11 
II. 10-11. 
— Heiuiette. Ww. NO Koppenstr 05 
Hlnzkr, Guslav, Eleinbiuck. W Bulowllr U2111. 
— A, geb iWoifert, Aufiuiuleint W yiitlclDeiT 
S\x 18 V. 1 II pt. 
Hirizmaim, yiid;cty, Aahubeamt, Tdiöneberg. 
tibcrviir 2<> IV. 
— IStuI, ßübrlaib, K Pruu>ieiisll 05 IL III 
— Julius, ftelbimbel, üh. Sitdjtaf, Zehleu- 
boifaftt 52 
— 1\ Heilgcli u Hühneraugen Opera!, HW 
^mtmerin in» pt 
— Molk, .Stamm,* GlifübitWtitftfli 2IV 
- Angiiit, Sdmffn , NO (Slbmoüili 70 pt 
- Isiaii^SdjHsibiimfU.f ,S0 ^nrniti. 08 
Emil. 2djitfttc$, N 21‘BilIur'lr .!'> IV 
- v-vnpb, 5d)i;lj«t, NO Olicsi» lalbnm 15 K 
- voiipli, Sdjuym, N Mamletih '12 IV 
- Paul. 2tat IuipeU NW lliit Unuutitir 7 
t"suu!j,2hnf,nib.^enml,N W'^aDiii 511III 
- (Siul, lodjlruuili u ?ifi'lu'll)M, SO^itduul 
lud) Play H K m\ß SO GdnmbiU W 
fiel VII W ) 
Oua. Iiidilvtmfir, SO ^'(ilhnihniir 52 K 
itt, 3si)ifo|l, Obst u l^emuseliblg, SO 
Mi'idh'itbi'iqenir. 170 pt 
- Pniihnr aeb Wauqrui. {>niit, SW Witrnniait 
ftr H II IV 
Hinzprtcr I « Huidpcter 
- Vubiuig, B ideuuitl, N Gailensti. 1»»2 pt 
- Carl. Matifm, S 3rtjlcicimndjci»ii 11 II. IV 
- Jsiitl, Stin&ciib t5djaF,i, N Vldmlt 140III 
- Aiuviii, P.ithci, SW oHüftsiceunfu l,7. 
- Aiimt, geb. Zouww, Ww. N X'ti'iemlr 15 II 
Hivb. Hermann, Mau (tu, N SwmmuubeiHi JI. 
- iluun, Maler, N ÜUunueiifü W IV 
- Carl, Pmlior, NW Vlopltotfiti. (15 
Vfholr. Ltelnmed. NWPvtl betiiam 5 5a pt 
Aböls, Tischler, SO Coiaueritt 10 lf 
- Okoig 'Sadumflt a D, ^nebenan ,lil)Ut 
fti 2 
- O'kilie, geb iHvbtualbt, ^iu Hebamme, N 
U'iinuieuitr 41 JI 
Hipaus A»Mst, StcllcHücvnuttl, SW Charlotten 
in s I (Xcl IV» 7J71J 
- Iba. geb 2d)icuo,5ieUenueimittl SWCsiai 
IvHeintr S I fiel 1 Yn 7:71 ) 
Hipkis, vi'UPli. l^raveur. NO PallihuViPtr 101 
Hipler ^aliauu, Poltbeaml, NO Vtd)ieiiber(ivr 
|ir 2 IV 
- fiur», Echneibermsti S Wisimanuiii 2f# 
Hipp. Aug Vlgiiil, C Poilsll l'i III. 
Cugvit, \V Bttlownr 10 111 
Vcinnttii, Wen Paiilafien ^ndibalt, NW 
Giipbaiuti 25 I 
- Theie'e. ^rl, Privat (ihailotiviibg (Goethe 
fit (kh 
Ciippnuf Alirvb, Vrbrer, N Solhtmttr 17 lf 
- Ailknl, iVauiut, N 'ii'Olhm'ijti ri \ 
- geb Wertn, Ww, N Swiuemuuben'ir M7 II 
Hippe, Cvfar, ^aibiei r> i\ineiu, NO Neue 
Momgiti 2 pt 
- triml, Bieifal>r, N Pappil Allee .‘U II IV 
L.i>lIu-liii,Lirauei,SW WillibaldAlni'-nr 1JII 
- Heiiuann, Criru Pol 'SndUmiti, O ^laiifui 
hlbeih 4 IIL 
- ^eiuiaiui. Dienei WOkof; MvudiciiHi 7Jfj)l 
- Mar, (ttiiitw, N Rcliibtiltiteuir 17 K 
- Cbiiiub ^aufbie», l' (yu'imbteuli J5 JI h 
ilvilljelm, Hmtvbicii, (1 ,>n iieiiii .r» I 
- Üi.'ill;etiii, ^ausbieu W Aim Zeigeritr 24 
- Mai sjuilfleb ii Masieni, V Ciihmir 2S 
- Cail, I.ivalide, NO Palli>aden>ii. 2! IV 
Alwin, stai. m, W TerfNiugerili 22u 
viUmo, .Uftuim, S 2plutgeu'c;ftave 1 2 111 
(■>, StUlner, N Gdiönhaitivr Allee li»7 III. 
AiianU, Mlcmpueimfti » JJiobiKg, Edronebg. 
Culnadnir 1 pt (Pollbez Fuebenau) 
- Mar. >Ucinpuer. Sdiönebg. SpouliolzNr 14 
11 IIL v’ oitbejt ^mbcimu) 
Heuiumii, Mutidin, 0 Langeilr Hl IV 
- Citu, Lein er. SW Möckeruitr. 72 JI 
- Üi'iltithii, ''Valei, N Unebridnlr 1 üb ITT. 
- 'SUticlm, Mm'd)imn, SO Pudlasti. 4 JL 
- sSpnitiui», ^in.iu'i, N Cvlbergerur 21 II. IV 
Mcitilu'lb, Manier, N OHmiciiIHi 71 11 III. 
£\cm, Midjamf, S\V AuiM)ir .'U JI 
- üi'iilbeinai Mechanik. S>V Mnteinualbeistt.> 
- ^^eruliarb.Mediau Weilst,(§rosr tthnnad)i.reiu 
Ma'chlueubau f Woll n Baumwollbrnck, 
SW VUuiiiibuiiciiiti 4 III. 
- Cail lniiniit Beaml. W l'cipyncrfli 2 
HihV1, Mi)b tpol, N Wrcueiiljslslcjioiili 15 
- Paul. Ob viuprct, tsdjviicbg, Mufti. 4 JI. 
- 2l)utboi,?M)ilcg, ^ucbeimii, Hslnbjeniiti (»2 
- (Suil, Schaukw, SO Mopnncfciflr. 02 pt 
yom*, Schleifer, N AbolfiU. 11 1U. 
- Cilo, Cchloisei, N Swineiuüiibeislr. 1J 
Wilhilm,Gduiiub, NW Sulbcnfcriir 1511 pt 
- (.^ollliels, Ldiuhm, Cchonebg, Meiitl;emU. 4 jit 
- Carl Hippe, Äeilrcl.^auow. Häutn, S 
iBludunti 57 
C. Kippe & Co., Vieh Comuiiss Weich, 
O UlbimicnU, Stab! Vieh u. Schlad-ih, 
11 iniaeb, Zimmer (lel VII. 5720) Juli. 
c u P. iUndiei 
- lyuebud), Äerlmftr., SO Abalberlslr 10 
Cmilie, geb Hoffrnnnn, Äw, C Alle Schon 
ljmiuim. 2h II. IV 
(SmiUe, geb. VUimaiut, Ww., Portrersr, 
Schonebg. Cbervstr. lti pt. 
- Ww, O ^luniensii 48 
Hippel. .sUiuob, Haiiptni i (>!rosjeu General 
slab, W Utilaiibftr. 47 IIL 
v .sipvcl, hUtbcrise 2.inlÄb<inu' u Vor- 
flUlcuii, Chiulollenbg, Spanbaueini l'i I 
Hippel (wMiio, -IKiliiuub Vaiihviu, vaiipliii 7 
- Cbihiib,*-i'.il)!iiuiirflMi Vidilcu . Vobic.lit'ti 1<» 
OUai Piubbbl u Puv Vcln, SW ^illeidicv 
llfvi Ix 
(''eoi,i (luiaininlul, N Hji »ttuutr 75 II 
12 -2 
^vimnnc.*, Conceil'aug, (j Au cci Stobt 
Im Im V2 IV 
- Mar. DiUiei, Cbailolienl'g. Wi*maitfiu t*> 
C^foi. ’öniibck'm, NO ä^einni 20 
- Aiuiini \t«]ii?ii! O Blruuenui 55 
- Cail vtimdici, SO Abimmhn 20 
i?slfub :Vi IdihM illnftf Peiliiieifir S5 pt 
- Ait(iint, Poitiu, SW HaaeUluiqciHi JI. 
- Mai. Wutint, NW Bnleunr 5s I 
- Nnchflgr,Max,Tapi,ieueliblg,('X!oiibvbrrgct- 
Ür t.1 Will» Huipel 111. ii Aitlnti 
Hppel NO ^eoiguiiirch Play 11 I 
- Carl Hippel, Ycitiei. auvwärt Huitur, 
SW Wuhelnnti 147 JII. (lol IX (>701) 
Zuli Cail Huunl '>. I 0 
- A. israit, O MabaiUi l.t 
Maillia, ^il, Siäbl Xiihierin f Sdmneititi 1 
- Helene, Lorileberlu b Valuta Htü5 
Ju'liliil II., SW (mllotchc^ Uttt ■) h 12. J 8 . 
Hippen, Willrelm, Mlcmp icimut, NO jiauer 
llr 10 20 pt 
Hlppenstirl.Ailqiisi (tiuicil 'lieg ')?atl) Sdnnargeu 
bork, Suliaeillr 8 II. 
Hippcr, Jsuin^^aiiuci, NO MstiuMiluuv\CMti *U 
- Uml, Tiichlel, O M« fiu»ti I III. 
Hippcrt. Carl, Hniiobirn, S Zictbencr'U 28 
- Hibwhi Ww, Wfudieun So Cuini)fit 
Hipplcr tSml. Dieliei. N Suinim 20 IIL 
yhibüh, ^WiKirtiUif N Cliaiuutt 71 K 
Wi)l)u N iBiterstinniir 21 II II 
ssiau^ Haucbien. NO ^leiiöwalbersii 22xi 
- Wtllnim, Cbtt n (^rmiitihbl, \Y Aloeiulelnu 
fn 1 t pt 
- AUmntc, Salller. NW ^'ebrteülr 55 
Carl, Salllei, O .suaittm J7 II. I 
i^iau; Sdiaukiv, N luvdowili. 50 pt. 
- H. 5dilof|it. NW llniimfti 72 
Aiigini, Schneibein. , SW SU'chm J2 I. 
Aiiqusl, Sdiubmiinll. O Muuilitt J5,i I. 
Cbnaib, £d)iil)m . NO Vid^ienbeigirili 13II 
fiisliiV Sdiuhm, NO Wüitlieiiir lo II. II. 
Joseph, Slellmmsir, Neu Wvi|>eiucc, l^uitnu 
Abolpliilt 107 1 
.stail, Jiidihr, W Citlmm ilO II pt 
Mai ii'pfvi NO Pieuzlaiiei Vlslcc212II IV 
Cuuurt, Wiu.Sattlerei, NO \ta b'bcu^eiur 111 
Anna, 2Vw, N Msillerm 145 X 
Hlppmaim (ibmub, Cimbiltu, N 3t»ngaibnfti 75 
Hl^ptter. Paul, HiiikDieii, S WoidJ)|ti 1» 
Ctiilt, ludjluei ii Jalvittielbit W 6ttf 
leim cilli 0 pt 
bippvld. Hauwig, Badei, XO Wi. ^lauli^er 
K 75 11 JI. 
Hirrij. AhtiM. Buefl.ag, SW Wilhehiistr. 14) 
Hird)c, 'llunbolb, Bahnarb. NW Vilnicrih. 
Mai, E'ndibuid, S Mmiüiti 1 11. IV 
- Oöwalb, Criiu timmt, S Tre^beuerilt 4t)II 
- Mai, Dialar, Viriiluibg, Maigaielcnili. 0II. 
(Poi.bez Friebrid-öl) 
- Olto, Tiogifl, 0 ^eiboifelbitr S I 
- Gustav, Cii-iib Slot Amtl, SW f>uetenfti 27 
- Henuauu. MU'iiipnei, N 'Hcnudcitboifciiti 5Irr 
- Mai, ächtet, 9tUb. Sdioueweibe, Berliuei 
jtt 14c. 
- Aböls, Lilhoqr W Maai.eni'lr .‘12 
- Cuiit, S Motibniei Dnmm bd II IV 
Hermann, Miuirctpol, X Staigarbeisti. 0 pt 
- Cimt, Mildi u Wumtiamliblp, N W (tyufyaib 
ftr. 17 pt 
Iuliuo. Peiisioitsltr, 0 Heibenselbstr 8 II. I. 
- Alsub, Pol Secr,Sd-onebg, Sebaniti >vHI 
- Aiigtin, Portier, Teuipelhüs. Ningbalinitr 
Oiunibit b Aet Wes Iv Vlitbuc Ä. Co pt 
- Julius. Privatier, iHirbt, iJiidjinbiti. 05 III 
- August, 9iediu Rath, 0 ^augeili 51 III. 
- Paul, Wel) 91 eg 9ialli, Major a 5, NW 
Wcritm. H IV. 
- Carl, Schnbm. SO Kolibnfcrfir. 1 IIL 
Sttill, itioildmllcht , 9itibf, IHttiiiUbm 05 III 
HIrchcrt, A, Drofdik Sbtiid) W Wnizbuigeu'tl 1 
- Willi), iUufm, Treptow. Pauni'd)uleuweg. 
Behriugfti. 11 II. 
Albert, Peunouair. C Alle i'eipjiiien'u. 21 pt 
Stail, Pmtia, (’ PunVnuciftr Viu II. 111 
- stdil, 2i|ri)kr, N 91aumeriti 5.1 H II. 
Hirdirinli. älobcit, Porlicr ii Manviibotc, W 
CSngetitr o 
Hirbinn, Viuic, Ww, 9lirbf. Aergflr 12*i. 
Hirstfr, 2'abelle, geb Oilh. Äcamlww., N 
ftnnivtndUY IV 
Hirt ‘ocruimmi, Colouialwihbsg, 0 siunipuincii 
fti ! 
- W, '^iailosabrl,Sptc f Uingutbi'OtiKlpibale, 
SO iü’ai tcuitelftr. JI I. 
^nt Vunoli.n', geb BurÄarbt, Sdiinubcnbich 
uuj N Uti'bomitt 111. 
C*ir(c Cito ctiutfiu, W 5lotfie»mir 4 IL 
i'-mtiU', Miitidiu NW VfiOerfcutt 27 II. HI 
'lu'bcU, Pouiei, W ^icUumitt 13 pt 
- Mar. TiiHlel, Sdiuiiebg, Bahuflr. J5. 
S?ebwig i\eb 0'iügan, Aiamtww, 0 MakSZer 
fit 15 
- Claia, Mobnliii. W Slötljeticnti 4 H. 
- Cnnmt, geb Wolbbati, Sd)ueidermstmw.. W 
^ohcusnusenstl hO II III. 
C>ir1cl)rl, Anivlst, Sriilll.inuiill, W Bauhenerstr 5 
Hirmouu. Mouv, li'dilei S Witirimtcriti 61u 
Ciintcr, Mm. «velbwebel, NW Nathenoweiftr 10 
HimfrtiöU. SUul. ('loibnib . N Wenditttr 21 22 pt 
u Hirsch. 'Hichslib, Hnuptm a D.. Lank.vitz 
BeeJiovu'ti JJ I .Poftbez Wr Lichters) 
- lllud), Vvntniutt lempelljof, illcrluicifti 2-5 
- A. vw Obeiit, Chailollenbg, Echillentr 71 
Hirsch & Sohn Arou, f Isibor 9iofe»blülh. 
Hirsch, ILhimo, Aflfut, 0 Vtebigfti 10 I. 
- Ios, Agenl f. Farmer Befaye u fächf Stickerei 
ii Sviyen.022 Münchr 25ItL(IeLUL2715l 
8—1. J s 
- Aböls, Agent f Teppiche, S Annciiltr 50 II. 
Carl. Agent s 5'etfldi ,SW@ivfjbcetenfti IAHT 
H '). 2 X 
~ CSoicf, Agennil^eidi, NW Holstemer Ufer 7a 
II ,TeI ’ <7 1 
- CSfibm. Agumii n Commiit f , Hol;- 
ii Lebelschlihwr, NO Neue Uömgftr 1*1 I 
- Cücuu, Aiwutui w. Üügci v. Kapok, Trllandna 
ii anb Pülfteimatcuoi, 8 Mon^ftr 18 pt 
(Sei IVa bOlO) 
- Mar, Dr plul. Anwalt & Deutsch Geiverk 
veieiue, Weit Secr d Humb.Alub, W Gen- 
ibmeriti. 14 11 0-10,5-0 
- Ainolb, Dr, Vlpoihcf, Charloltenbg, Stutl- 
giutcr P latz 5 1 
- Cail. Ardutert, S stomnmiibaiileuflr. 
- Cbtnnb, pi Arzt u Äeburtohelf, S ^»asen« 
haibe 71 pt (Tel) 8 -10, 4 -5. 
- Hei m ,Ui med ,pi Arzl.Weh.Saint 9{(ttb,Stobc 
arzl a D, N0 AToiferftr 3 I. E (Tel 
VII Ki08) 1-5 außer Eoun- u festtags 
- Jolin. l)i. med., pi Arzl. N Gljojfcrftr. c,7 
fXoi III. irr.M) 8 10, 
- stall, Dr iiumI , Specialarzl f. Chirurgie ii 
Oilliopabie, W yiaitsoitr 13 IL (Zel 
IX. ‘KiOO ) k —0,1—5 Poliklinik, Alezanbei 
tu js (ist vrr. in t) 101^-121/.. 
- Viibmig, Dr, Angenaizl, W Potsbameiftr H.)h 
1.(1 ^uu'illslii) 8—0, 1—5 Puü illmif, \S 
^nuCuuofiaitt 71 
Mai, Dr, bmg Arz! am Sanaloi, SW 
.stouiggiayciflr 105, Wohn. 10$ I. (Tel 
VI 21) 8-0, 1 5 
- Mai Dr, piaft Arzt, 0 Pelersburgerstr. 59 
J .Tel \JI 1870) 8-10, 4-0 
- Mar, Dr, pi. Arzt, 0 34 Weibeuweg 741 
(Sei. VII u. 0‘i44.) 8—10, 4—5 Sonnt 
8-10 
- S, Dr med., pr Arzt:c, Kmberarzt N 
Sdionbainrr Aller 188 II. (Tel. IIL 5071) 
8 10, 1 r>Vj 
Oscar Hirsch ft Co., AnMunfi-? u 
Iueaifo ^nr, A&uffuiüoil, 0 M'agasmitr 1 U 
(Sei VII 10(4) 8 5 Iuh O H.rsch 
- Cunl. Backetmflt, 0 ^nebrrd) Starl'tt I pt 
- OSnftrtV, Baekermfli, N Vuttmaniiftr. 20 pt 
- s?trmaun. Backernntr. SW Jtbtsimtr 27 j>t 
- Morl, Bndei. SW Icltoiuerftr 31. 2 II. 11. 
- ßmnt, Bahnarb, N Okomutr 34 lf. II. 
— Alfieb, Bankbeaint,NWVe fingitv23, Gartenh 
^crtmauu Bankbeaml, N Schwebterstr 2iit> I 
Louis Hirsch, Banlaesch, N Monbtioii 
Play 1 fiel * 11. b022) 3iil) Ohifl Heiv 
l'i'ig Cp 
— Hurn, Bauguier, W Meineckestr 20 pt 
(Iil VI 1J22) 0—7. f 'Hetwstlb &. Hirfd) 
- Sitboi, Banquier, W Tanbcnur !) II s 
Cpliem A Co 
- Eduard Hirsch, Wmt u NutzboI;bblg, 
N Orauienbnigerili 28 II (Itl 11t 1404 ) 
^»li. Cbvnrb Hufdj 71 ^ 8",.. 0- 7 
- Julius, '^eamkei b jfib Wem, NO Meiibelv 
soluisli 15 II t 
Mai, Beamtet,W'öat'obnrgerstr 12, Wartenh IV 
Paul, Dr ttql Bibliolhekat, Chnrloitenba 
SchilMUi !K) I. 
- j, s. Hirsch, Blousen it Cnitinm? ('2 
Buitciti 1. (Tcl 1.575t) Juli Isiiwi ^nid; 
Wohn Nr 25 2o L 
— W4|ao, Brauerei Beuvllmödit 0 Mabaytr 8. 
s Bieigio'.verineb Wintuu virtdi 
— Himmtiui Budil'iitb SO .»uiumjiiilt. 2 Itt 
— Cno. Jlmti SW Mutunutilbaftr. 4211r 
— ^. Ouil) b Cafe ‘Hitdjv'ftiiiälei, SW Äelie 
jiilumci PlaU 21 
— Dr. Philipp Hiisch, Chemische Fabiik, 
Paulom. Berlnurjtr. 70 Wohn Anmltcit» 
Park 5 (Tet Pk 8)11-1. 
Speciai-uaus lürflerrc/t- 
und Knaben Confcction 
e 
JPeek <& Cloppenburg 
Gcrtraudtenstrasse 26-27, 
Ecke der Rossstrasse, 
Fertige Bekleidung und 
Anfertigung nach Alaass*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.