Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Goldkraiü 
— 477 — 
Goldschmidt 
Xljctl I. 
Hermann Goldkraut, Agent u Gomiutfnou 
0 An der Stadtbahn 50 X (Tcs HX. 82b4) 
Jnh Herm Goldkraut 
Goldkraut G, Di mul, pr Aizt, N Fran 
fediiti 39 pt (Eckc Weinenburgeritr 40) (Icl 
TU 55i2) 9-10 4-5 
Goldtust Arnold ycnengaldhdlg,Charloltcnbg 
Arummcttr 1 
— Joses, stniifm Cfjarloiteiibg, Woettjifh. 8 
— Aeniamin Pcitfioiiatr.O 9liibruusti 2411 pt 
— Maitlja, Confiturenhdlg 0 SubcltU 1G pt 
Goldman» A, Agent rat Hut?, Federn ii 
Geflechte C Sctjbelttt 31 I (Icl I 120-1) 
Jnh Alb OJolbiimim u I rjaöcf 
— S. Goldmann Agentur, 0 -Mit btc Stadt 
bahn 1 (Tel VJJ UOOO) Juh Sally Gold 
Mann 8 9 2-4 
— Bernhard 9lpotl)efeii6c|, C2tmiottft]trGiI E 
(Tel 111 032) f ftorhma Vlpotljetc 1c 
— fielu Di phil, Apolheku SW yoiMi I3pt 
— Julius. Jlppretciu C Seybclitr 23 IV 
— S ,] Bur f Ard'tlcct u Banan^nhi, W 
Faianeinir E L. ohn XW 5Eron 
pnnzen User MY E 
— ftitgo Dj mul pi Ar;t SW ftfitctictmitih 15 
ir (Tel IV 1071) 8 9 4-5 
— Jacob, Di mr<l, pr Arzt, W Joachims 
t/jalctjd 10 xit (Icl Via 11X12) H-10 
4 n 
— V, Di moil pi Aizt 0 Ntiiit tuet ifrttf 4 I 
(TU Vllii 7043) 8-JO 4-f> 
— (frmt Bantbeamt, Charlottenbg SliiMcbert 
fti 77 pt. 
— Jacob, 25, timtfgcid) C iicitc ßucbitdjsli 1 
s p 8-10 
— Max Goldmann, tfnitlgiirf) W laiibuuü i 
1 (Tel 1 r»Ott) Jnh Mai Golbmann lp 
B.ohn W Ü'imitutftr 17 pt (TU 1\ *) 10 > ] 
— Wal Ba mm (ihoilüttniDfl Bcrlunith 87(1 
pt E \Xi[ Charl 7ol) 
— Carl ikowkr X Duuckniü 2 
— Eunl äUnmtci Pautow ^loiaiti 60 IT 31 
— W Beamter Schonebg BUzigeuti bl J 
— Sam Bni -Inumf d nib ('lemewbe N 
Ulfbcittrfciili 20 iir 
— Mar Pur Bvamt i liudHpoitamt, Char 
lottcn&a Uito&eteborffm 15 IN 
— D.Goldmann, Cigarren (Siigi N Üolsn uistci 
ftl n I 'IclVIIi 0170 ) Jnh 2Üiu Z/jmh 
Golbruami 
— Paul. Di Coiieiponbuit d 9 etuii ftuuii 
iicnc ,swS'cüslitufu i')irr(ai ix «n12j 
— Gcoiß ‘Sachbctfcimiti OMimd)ibugmti 11 E 
— listn SodjMLr W Jlnobnchniii 42 41H 
— Goldmann L Beck, Dameumautelsbik 
(Sitflr, l£ip, W \Uoncii|ti 27 II (Tel 
I 2IS1) Jnh Dito Golbmann n 3 Leck 
— JVlu Di plitl SW ?Joil|ti 11 pt (TU 
IVu 100‘H) 
— Alneb Glrciibmt|riiiuij, 0 stl Aitbicasili S 
— Bimiü, ?>itbif, S Dieffuidachitl 18 ii siehe 
vcutrirf) Golbmann S Spiltft Nachsq « ^ 
Albrecht 'Uachlrt 
— i^abrf, 0 Magazinstl 17 Jf ncsjc Gi&i 
Golbmann 
— P Sabvf, 0 (nnuiei 3 Ufl 11c II s (T>.l 
Vif 5.5«)) ) (vcpi l-olbmann 
— ^aul, Fabrk S Hajuiharde 7, I t öemuch 
Goldmaun 21' Spitcfc Ustifjffl u $ Albudjt 
Wachsn 
— (»hntau ^abrkarb 9letiudvnbf, ^mbuch 
hnlilt 7 
— iltlijelm oöbitiub Hrintdutbi Fucdlich 
kfmlfti 7 
— Julius Goldmann, ^rljschttliwt-sbik 
Erp NO ls Landsdeigeulr Ü2 (TU VII 8i>) 
Jnl) Jnl Wolbmniiii Süfjit '‘»ii i) III 
— O GciinrViolu 4>i)nte0 e Mal u ^eichur 
|d)iih f Dam ii v>, Steflliy 1'mbci fa 2)pt 
E 10 12 
— tfmfl 1)1 jur, (»ii Afsifi, W ]>sl||tuiei 
fti is r 
— LüttiS, HandelSm N Solbmciiti 12 II 
— Ciint v uubieit, X Giutvum 17! II I 
— Nikolaus, yaucd'en Sdjvmbfl Moniimeu 
tcitfli *) H IV 
— VauoiuoU \0 Chuilbnrqeritr 34 
— Nlcharb ^i^oilblianci ^riü, Werber18 
— Ciut ÄtapillmUi. SO CistiiiciiiU 207 11 
— Albert laichn (’ Gpoiibnitciih 17 48 III 
— Ab jhitfm SW Lltidcillt: 22 /is (Tel 
IV '1070) i SW hici)ltrtbt ^adcifiibiir 
— Aliub, Üüusi» (5hinlottcuUfl, ^citülu^t 
fti 11 II 
— Aufmi, ^ * t <’ ‘‘itiiic (Vicnich)U 4*1 
— ^u«h. <lnurm W y/fitc ^..uütsc/dtsir 17 
«Äarleuh I (TU IV 008*) 2 3 s R 
Mroulicui« 
— Cail Sfstuim Schmubil titiu*iti 10 I 
— Davlb Usliin», NO 'liiuc Uomfliii 58 ii) 
— yeun iiaiiTiit, N £mmui[ui iicijh 57 II 
f I Golhmaim 
Goldn ann Jnl, Kaufm hO Hopciudcrstr 15-1 
(Ic Vls 1457) s Beilinei. Maschinenbau 
Geiellichait I Schulz L Co 
— Julius Kaufm 0 Sdjilluistsü 32 
— Lonls Kannu SW 3 mmeuti 21 HT (Tel 
I 60«>0) siehe 2H Uroithcuit 
— Loiiiö Üaiifnr SW iMttrtjeifit 1 DJ 
— MaUiN Maitfnt 0 HolMaiktstr 48 siehe 
frilch Ä, Golbmann 
— Martiu Kauftn SW Plan Uja 30 I. (Tel 
IVu 7111) 
— Olto Kaufrn, S Aj»icii}ir 24 3U siehe 
Golbmann L Beck 
Jlcmholb, Kausin X 9tuiiitci)lr 20 U 
— Sieqfi, Kausin Schonebq, Aecknitt 17 I 
(Poitbez Friebuiau) 
Wilhelm, Kansm, 0 BlaukuifUbe,tl 4 ITT 
Wilhelm Kamm XW uucMtr 19 I 
— Willibald Kanim SOriupundafU 137 13ÖI\ 
— Georg iUcmpiui S OJiacrciti 11 111 
Adolf ftiioptmuch X Acleiiti 122 II H 
Montz ctuiichmimifi S Monvin 8 1L 
Euiit Miitidici X Pankili 32 l II UT 
Giiinu Kutscher, Charlolturb^ ©utcußiiß« 
fti 7 
— Philipp (lntichn SW Vilhcliinli 122 K I 
— Joseph Di plul Lchiei SW Z'cfiaucriU 311 
(viniM Maniei W Bartaiossatti i pt 
— Heinrich Mechanik n MimaidjutcuHbl, 0 
^lantsuiler Allee 115 pt (Tel VIIo 7042) 
— yeiiinaiiu Mechanik SW9ioitij|ti 57 II ITT 
Nid)aib Mcdjfliuf LoistU)er b Depotc 
(5i«stfr Co N<rh»ioschkneu Act Gef 
Weinbeigsweq 7 
- Cinsl Meialloiuck 0 >öol;inai..str iöa II 
,^ian; Mus Lehier N ^ctciammti 4 If 
- Lilhelin ^arfa X Gi Hamburgersli UII 
,^ian, 'Portui \W Köchin 9 
- rlilchaib Poiticr Obci Lchonuvude, 33ühi 
niiueuhofttr < ü—<»** 
Wilhelm, 'Püiiier M) llme ÄtoitifliU H 
- öiuiud) Poitichann 0 "Uminlcuti 64 I 
Cduiuub P»,t Scci SW jUlU JlUuiticetU 71b 
Cdnaib i1led)1sanw b Vuitbflu I, W Pot^ 
dannsti 22a 11 (Tel IX 7,1t) 1-7 
- Samuel Just Äath Jucht^aino b Kammer 
flci SW 12 )tmmuUi 2J 1 (Tel I 30IH>) 
K'V-«)"' 5-7 
(icuiurf) rliedacleu» X sTailamut AIUc 7UI 
Heinrich Goldmann, ^ahrf f vJlcn 
ii Mnslntoffu Ta!d)nei u lUbcnur, SO 
Admiialili ') Is pt (TU 1VH2I5) Jnl) 
l'mtl u Binno Goldmanu 
Albeil lieittiu W ^tiihuunti 18 I 
Panl Jtciitia ChaUottenba Savi^ny Play 4 
Sill)flm ^teutier SO y^iiuaiiinn llfci 4 pt 
'Hcuih liohrlffl XO Wioinctihtri)iU 4 IV 
Hbolf Sottla X Bni^sdorfili 11 t Aiiffl I\ 
Ciusl Srfnuisrn ( Vane ftutfnri/flr *)') pt 
(Mtflo 5d)liid)Ui 0 'loiiibiutPiiti 17 Is 
Gustav, Sdjk'ini S Git|chiiicr|li 00 IV 
VcUmiitf) £d)lofsii \W 3<vuifllnti loo I 
Gnitav Schmied X Öcud)t|ti '> 1LL 
U', Sdineidei X Viunueuiti 57 
AlbiU, GchiiHminsti, XO livuc jlüittfliit G4pt 
- Gebr. Goldmann, S^a^icistocklbrk 0 
Ohimu Weq 118 ill (Tel VII 53.10) 
Juli P ii Goidmanu 
- Gustav Stinticitb 2rinit|ii SO Lübbulei 
|ti ‘21 II III 
- Guitao Tape; XO Jmiiauneltiidisli 37 II 
^Uiuti) lidjmtci Gchoinbfl ^iiuistUi 0811 
X ilhUm Ob Telegr Ainit S0Skanl)er>tr75IV 
Alsons T>ld)lei ^Ikirbf vumfliutstr 212 II 
Adolph Goldmann, jlcitict u ctighidjui 
Gubineu ii Ukibcr^mn \ Cl|nifci,(r31 ll 
Jnh Ab Goldmann 8 o 8 
Richard Goldmann, ^uti anSwail 
\)iut|ci SW tiflflclSbiifliutt <f 11 2—4 
L-ilhUm, Wageniuhi SOX!iinfU,crili 11II 1 
- J. Goldmann, 9nflci von mnen ÜiUrf^cun 
maich Spu DiUibaulc, Hobel. Bihi 
Shaptiifl , Isiaid , Clos; n ^ochmasch, Re ci 
voiiö Dampfmasdrinui Damp^kessUn, Bren 
ttcrci u 3»dtiibif lltciiiUtut 0 Slnmtsti 20 
ii 21 E (Tel VII 1 l02) Jnh Moriy Leoy 
^cuit u üJtu Th Goibiimur 
- Aiifitisl 3u»iitcim Nubs Äauh^Ii 67 II 
-'-TillHlm ^iiimu m Schuiußfl MiiKbiirßcrsti 
Chaüotle, ßi& Cchmibl, 'kufwaiteun, C 
91iroliuttid) Plcch 7 8 
* Culhi) m 9lcfl Bannnti A\ Pauicttti 8pl 
- Auguste geb C4ului, Bnchblnbmvlv. SO 
Purfluslt 13 III 
- 2((U)t ito Conirru tünouilf/ X Ouritieik 
biuflciiti 57 II s I Goldmaun 
- Aitfli lit geb Pnisir ßuui Flu,chhblg, X 
^nchsiolzenli 5 p( 
- Tliucit Ww sUuip, X Vüthiuifliiiu 11 I 
sTel VII it ()17i>) s D Goldmauu 
Goldmann, ElipbUh, Sthrcnii, W Jstiiciijtc« 
str 1 ib 
— Clara Kunst Malerrn, W Tanenzlensir 19b 
— Amalie,Frl Näherin, XW Luiicnstr 60 II I 
— Aiiqiisk JZuhciii! 0 Aitbirasstr 10 
— Maiip Nahen,i, W SJiufiirituisli 20 
— Parilirre, Nah. n», X hag^uauerstr 1) II pt 
— Alber ine Pcuiioimmit X Nügeuiritr 20IV 
— Adelheib geb Pcoslauei Wlv, Neu, SW 
Zosseneritr 32 JI 
— Balbiiie, Nentiin, X Augustilr 89 H 
— P iuliue 9ici ucri & ^a)uthaibc 73 1 
— Vticttc, grl, Schwester, X ^ionskirch Platz 4 
Dorothee, geb Grabei Ww O Thaerstr J 
U 22u» ?>ucbnd)ßbv tltcocr Weg21 
Theieie geb Olschki Sbm X Raumerstr 12111 
Goldnau I Reniiere X Müllerstr ICO III 
Goldncr (ictitmmi ttniifm Sd)ouebg, Wart 
bnrgiti 21 II Poil III 
— Jacob itmtfm XO üclioiteisti 2-1II 
— Salo, ffaiifrn Charlotteubg, Goethes 7 
s Goldncr X, Co 
— Simon Uiuifiit X Dbirßcrqcrsü 15 IIL 
— Otto Packe» X ^ulleiitr ( i I 
— Philipp i'nuntta NO Gtüigciitirchiti 30a 
— Goldner &Co , Lninspapicrsbrk C Burgr 
stt 2) II (Icl III OhO()) Jnh Salo 
Goldner 
— Panl Uhrin illubf Pciiluier»tr 60 I 
— Giuimitiib Faluk cousect 2Vci6tur, X Mctzu 
sti 10 I 3-6 
— Myrrha geb fitd^intnit Nenlneun, SO 
Schinidsll 44 (Tel VIJ i 8374) 
Goldner Mono I)i plul Ob Apothek, Chai 
lottuibq iCitisci ^itcbud)ili 52 pt 
— (mist Bahubeamt Sd)önebg Eidmaunstr 5 
— Cail Biersahi X .L'cttut burgcrsti 44 
— Heirmanii Siciiahi XO Hijkcsl; 37 11. 
— Ödfoi Aulterhdlg Nirds Äergstr 112 pt 
Olint Dreher, Neu L.us,eusn ^uedrichstr 38 
— Cail ftibtf SO Sün^ciftr 40 II I snhc 
G £> Mi )cicli^ 
Guilav vaube Sm X Co»liuersü 2 II 11 
— Cuist Juiluiinenteum X Dnnckeisti 11 II 
— Hitttholb Juvalide 0 2lm Oitbahnhos 1b lll 
— Oscar Uaitfiu# Hiibr GvUhesli 11 11 
— Panl itmt m SO *ltnt,ciiti 21 IV 
— Panl Üaufm WWcnthmcrsn 5a,Waituih III 
yiiitbcmai tiniifrn X L'cttesti Ö II 
Cinil Urllcirniti SW Gioitbccccit ti 78 lll 
— GuNav <utttd)u X fieiunti ü III 
— B Miuiui >,W 2Ülllielnishavencrili 4711 I 
Carl Mechanik Chailo tenbg, Herdeiiti 1 
— Arthur ^«Uallichliks S 5Z3t!l»t<wU th IV 
— Aii(iiiit 'Vuldjlibs SW ^ldiciuslr 22 pt 
’t Monteur Aicbii Sdionhaiispii, titubciilti W 
— Aböls Poilbeaiitt X Stuilsiiubeist 62 I 
Miniiii yosttchoifii K ^othnngcrsti (1 11 
— Oolcn Po'tichahii S vnienhatbc4‘)—17 H 1 
— Gustav Schankw 0 Til nerttr 77 pt (Tel 
VUst 781,1 ) 
— Wint, Schlaclileiinilr N Uci|tslmcit AUcu II 11 
'Robert 6*l)lnd)lti N ^ehrbellineistr 5<» pt 
Auguit Schlossci O Memelerstr it II 
— Mai Schiictbcinnti SW Retliicriti 11 II 
Julius Slat Ponleli a D X Jteflchli »Oll 
— Paul Stianenb Sdichu SOGn»uauerstr 25 
Winfiiv Ob Tel^gi Uniil N0')li)festi 11 34 
Emil Itfchlci 0 MemeleiM (n II 
— Nichard Tisd-lu \ ^u"iseckislr 1 III 
Cail Pmich Peaml W Niiuiberquifi 18 
Lonis" geb Sdiolz H<bamine, 0 Peterk 
litigcuii S2 pt 
Auguste geb 2vitliaitH i itaiifrnsMüiu, W 
Giob‘0 vi|d)fttiti 18 
Paula, ^obiUiil SW Manenboi|cnu 15 pt 
Claia geb Gluicü) Nahcrui SStcSdciurs 180 
Aiutn SchiuiKnii XW Baubelili 40 IV 
2oplm 2<eit(iuuiui SO ^iau;str 14 
B Weimiethen« SWr Sdiuvensti 14 
Aluuiu geb Rtubuch Wilthichasteriu XO 
^alliiaüenslr 22 IV 
— Anna geb Schweblei Sm N W Palcücrgii 
W 45 II IV 
— Clntituu Ww NO Gcoiguifird)|ti 11 
tSlm 2.H) CljaUotUiibg lliicimaieriU 11 12 
— Maiic, Wlv *S tiii|djmii|ti 75 11 
Goldowskn, Heimanu Bet» Director a D 
N W Ihmmilt % 11 
Ct 'Unljeieun S ^ocrtijiti 14 11 
Gvldsche, G, ^anflunnil Schvncbg, Ojotfjuitti 2 
Heimaiui Porti« XW Unterb VuibctUnllpt 
tieuiaiui PüUtei NWMitcl|ti 11 II pt 
— Maitt, geb Liednu Jsiaii Charlotleubq 
WitiiuubüitirUr 111 114IV 
— vuirrUti (SchuftftUviu, SW 3of»<*iicuii 10 
Goldschcider Alsub I)i med , Prot Ob 5tal^ 
ar;t d L ding Slrzt a Mraitfutljiuo Woabil 
W SUeiftlti b pt (TU Yr.i 11027) 4 b 
^ au; Pior u XiUire a ^uiseuitadt l»tnini 
S ^an)uüJb}ti 41 II 
Goldschild, Hermann. Di med, Arzt, W6 
Kiouensti 2 II (Tel I 3209) 12-2. 6—7 
— S fiiibif X Oranienburqerslr 21 pt 
— Siegln d Ni'iseuber, SW Gneisenanstr 35ILr 
— ’Ubcitme Priunitrrc, W-Glclulfchitr 5 IIL 
— Aiitalic geb Birnbaum, 2Lw, ^ Chonucr» 
str 22 II f 
Math lbe <taitrn ww W 2Uarbtngciiti 19 ‘Fritz GoldBohienei,Maiitm, W PstiMCiitr 8 
Goldschlan vcitimtui Agent, SW Blucheritc 6ö 
— Fnebrid) Di pr Ar;i L'nndarzt u GcbuctS- 
hcher X Babstr 2b 11 (Tcl HL 2443) 
8 -9 4-5'/j 
Mnrtn, Unipit, Charlotteubg. Cauersrr 20 J. 
(Ging Charlottenburger Uicr) 
— Siniou ilstufni W Eichhorustr 9 pt 8—8y2, 
4 Vj—7, s Wolbidjlstfl & Sperling 
— Goldschlag: & Sperling, Mehl Engr, 
WO Linkstr 20 pt (Tel IX 6750 ) 4y3-7. 
Jnh 3 Golbschlagu. M Sperling Gp 
— Martha, geb EUenburg, vw Rechtsanw, X 
Chausseektr 2a II 
Goldschmid Auton ilaium, Charlottenbg, 
Cnglikcheili 1, I Port 111 
— Paul ilaitfm 'licti Wechensee Langhanösir 52 
Gustav fiutidjrr, SW Kieuzbergitr 5 H. I. 
Goldschmidt, tjUa, techn Ageutnrgeich, W 
Buloivltr 15 (TU VI 30418.) 
— Max Goldschmidt, Agentur, U AmHömgs- 
flraöcii 8 If (Tel Vlla 7044) Jnh Frau 
Negma Golbsdimrb^ gib ^ayenste n 
— Moritz Goldschmidt, Agent Gcsch m 
Haubschuhen n Strumpswr, XW FlenL- 
BitrgnfU 191 (Tel) Juh Monv Goldschmidt 
— Paul tedjn Sigeuiurgefch. W Bulowstr 35 
(Tel VI 3096) 
Abolph Agentur u Commiss Gesch, Cigarren 
ii Sei», XW 23 Altonaerstr 161. (Tel. 
1L b81) 10-12 
— Aruuo Spec Arzt r yalv, Na»en u Ohrcu- 
leibeu W Genthiueritr 18 8—^, 4—5 
Max. Di med , Frauenarzt XW OtlosU 11 
(Tet 11 1729) 8-10, 4 5 
— Mar Di med pi Arzt, SO Nauittjustr 48 
11 (Tcl IV» 727b) 8-10 4-5 
Sigmund, Di mtd Arzt s Erkrankungen 5 
Haruwege. SW Zumucisti 231 (Icl L49J9) 
8 10, lwj—4 
— Georg Bankbeamt, XW Flen^burgerstr 8, 
Gatten!) II 
— ^Jill) lm ilanföfstm* Schonebg, Tempelhof-'r- 
str 19 III 
— B. Goldschmidt, Vankqesch, W Kano- 
meuti 17 20 , (Tcl I 11>I) Jnl Heinr 
Kränke! s p Mai Frankel u Siict Beiiary 
J. Goldsclunldt, Dank k Com/ukff Gesch, 
W Chailotleustr t2a U (Tel l 6822.) Jnh 
Julius Golbschmidt C]) ii Marx Trost. 
— Gooig Goldschmidt, Bank, Getrelde- 
n Splutiis Gesch, W Boßstr 28 pt £ 
(Tel VI Nb3) Jny Georg Golbschmidt. Op 
Wohn W Belleouchr ti II (Tel IX 9170) 
— Joi, Banquier. W Hiylg,U b E (Teleph 
M 102) i 23u(mci Laut Institut, Joseph 
Golbschniidt & Co 
— Nobeit Banquier XW Panser Platz 6aIL 
(TU I 2414) 
— 9iiib, Llangnier, W Porsbamerstr. 121apt 
(Tel VI 1101) i S Smionson 
— Georg Goldschmidt, Gen Depot der 
Döcln ichuiBaracte |brf Christoph LNnmack, 
Act Ges ftabrf transpoit Häuser Baracken 
k Nieäfi) Ober Lausitz, W 50 Knrfürsten- 
uamm 21.1 I (TU IX 5390) Juh Georg 
Goldichmibi s'p I ü—10 
Jiubolpö, jicq Äau.uüi, Atet s Architektur u 
Äanau-fühl W Schoueberger Hfn 3oa pt. 
E (Tel M lb'2) ti-U) 
Albert. iUuttr Cchouebg, Hohensriedberg» 
s'r 22 11 1 
Gustav Goldsvhmidt, Habrk v Äronz^u, 
Coinnnff u Crpoiti]cich, 6pif i NouveautLs, 
SW HittutH o4 1 (Tel IV E) Juh 
Gustav Golbidim kt L-ohn SW Seile Aüiance 
Iti U pt iTu Ma 12170) 
Cniil, Buchhbl W Baiirenth^riii 31 Mc 
i 6>oldsd)Mibt 
— Ji hört Goldschmidt, $itl Buchhdlg, 
W liiitlnuh 4 pt (TU VI 1009) 10-12. 
Wolm W Jbiifuu b I (Icl VI 1047) 
Emil Goldschmidt, Lerl Buchhdlg, W 
^uitateiviti 101) II pt (Tcl VI 1085) 
Jnh Ciiul Goldichimbl ii Eng Murquaibf 
(V)4stQü, Änchhblg n Amiaimnot SW Fried- 
ndnti 218 pV 
Hauv-, Leil ^ud)ßbf W ^iciu 2i.uitnfclbt« 
sti 41 II uU Mi 121“*)) 
I ^eU ik Soittw ^IjfchONii 2>eil d Tt. 
MiDivit Prifii < vieili Vflntt’ti »2p1 * a~f, 
3 o 
Ad. Goldschmidt, Colouialwr, Wei>'- 
ii ibittnliMii, i Veiu ^uebndnt 45 pt 
(iil III 22*U) Juli Aion Goldichn. * und 
' af OsU wal 
SpcUaJ-tiaub Tür tterreu- 
und Knaben*Confection, 
* * * 
JPeek & Cloppenburff 
Qerrraudteitstrassc 26-J7 
Ecke der Rossstrasse. 
a, Ä Fertige Bekleidung' und 
w Anfertigung nach Maats*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.