Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

.^,-1 ' 
Frisch 
— 415 — 
Fritschc 
Theil I. 
r. 45. 
!1 pt. 
lauer 
chcu< 
28. 
kirch- 
2 IXT. 
i»z- 
’ltcn» 
l) H. 
87. 
L 
i n: 
17 
steil* 
Itr.lS 
iltue 
!»ll- 
wer, 
■fto 
cle« 
). 
t«< 
ir. 
37. 
in 
r. 
>. 
aii- 
01!- 
3n. 
liE. 
er- 
1>1. 
ei« 
ei= 
1S- 
'IV 
In¬ 
l¬ 
et, 
7. 
if. 
E 
') 
). 
)C 
L 
I. 
i 
Frisch, Cubmin, Pol. Bcaml, N Danzigerslr. B. 
— H. Poslschnffn, X Aderstr. 139 DX 
— Hermann, Poilschaffu, N Sotlaflr. 6 IV! 
— Paul, Poslschaffn, X Sorfigftr. 31a H. HL 
— Adolf, Staltn«, SO äJiidjacliiid) Play 21 I. 
— SÜU(iiitt,31i)(nlfii .Wilmersbs,Sigmariiigcuslr.5 
— Nudol), Schonlw, X Panlstr. 32c pt. 
— Johann, Sttjuflfim., SW Bahnhosstr. 4 pt. 
— Gatt, Sdiutjiiiuiitv, S Stttc Jacobslr. 67 II. pt 
— Rudolf, Schiihmmstr, Ühailottenbg,-Span 
dniieiflr. 12 K. 
— Wilhelm, Tischler, XO PicnzlaucrAltec 37 III 
— Carl Frisch, ÜSmthM., Depot v Lrann- 
jdjrociß A. tUaiifeiiliui(i, Soibcaui, W äialjicu 
thersti 12 (2el) Wolin. w ^ohenstanseustr. 84 
— Paul, Weilmstr, X Söiullcrsu 1.13.1 II. 
— Emil, (milbig f tahnärttt. und zahntechn Be- 
darfsa>»k, XV iluvoivitr. .1'!. (Ici. IX ObM.) 
— ©citrub, geb. Pfeiffer, Banlbcamtww,, Fa 
milicupens, \V £tefllil,crili. 28 pt 
— L, Sinn, Modistin, SO Eisenbahn tr 9 I. 
— SSiu, Puoatieie, Eharlotteubg, Eljm'iU ld pt 
— .{iciiiiciic, Wro, illeiit XO Gr. Fiaitt[iiilcr 
ilt ii3 If 
— Anna, Suiiticlljcitu, X Tiecksti 40 
— Jolianna, Ww., XO Elisabethstr. 11) 
Frischauf Julius, Bm. Stilist, Panlow, Gott 
schallst, 7. 
— ®«it, ttaufm, XV timtvolblti. 48. I. 
— Dlubolf, Stemmet), 0 Stanpachsti. 7 II. III. 
Frischliicr, Einst, SUg illi’tlj, SW Giosibeeren- 
str. 13a II. 
— Amalie, neb. Klee, mu Pieh. Siechn Siall), 
SW WionDecicuitr 13a II. 
Frische Slubolf, ffiaiiw, S yiandcnCuigf80 pt 
tlcl' 
— Sinboi', Sniiiiri, SO SldalCeitili. riß III. 
— , ,2ri]vll'mmm , W Uiotmisli. 17 K. 
— Cito, Zniiiinili, SO äiiieiicistr. 33b I. 
■ Alb« t, 2nt>et, X\V Unubeliti. 221. 
Paul, Leiwall. X Obnbcrgerstr. 11 I. 
Frischeisen, O, Slnusm, Sitfötich&f,Sliiiiielil: 1 
— Onliii», SIcnl'ci.EfmilolIcubg, Itnnlfti 110 II 
— Paul, Sleieotiipie n Galvanoplastik, Elid»'1 
jbif.,-B Üudaiiciili 10 llel IV. 1001.)'Sohn 
S Sebasnausli. 87 pt 
— Seltn, flcb ©mitlm, Sro., Näherin, ttfjnv 
tollcnbg , iitilmcioboiseiiti. 107a I. 
Frische», Anna, geb Bude, eenv. Ob. Jugcu, 
W äiiuiieiillici|li 32 pt 
— Sliilomo, geb. ili'cbcbmg, Beanitww, Eljai- 
lotleubq, Eniicilti. 1 IV 
Frischer, Emil, Schnhin, SW Stile 3ncobftr.l2u ’t 
Frischgesell, Slbalbcrt, Äui. Vorsieh, SO Ohm 
(tr. ü I. 
— Hugo, \\a|)ellnmr, W Grmiewatbsti. 10 III. 
— Karl Engen, »liinfin, Boihag Siitmmclsbiirg, 
Mozartstr. 2 IV. 
— Emil, Iiichlei, Ob« Schöueweide, Cbifonitt. 8 
Frischt«», 3, Rrl, N' Wuebciioiuiti. 10. 11 I. 
Frischte, iliigiul, Eipcbiciit, Ehailotlenbg, 
iitieiuinicilfi. 3!) Ilf. 
— Carl, Hanobuu S Itibausti 70 II. 21. 
Frischt,»», Loniö, Bin. Sl(ft|t, S Dicffcnbach 
in r,r, i. 
Frischiiiaii», EI)i, Paiifm, NW Vcnffelsli. 40 I 
f. Fuschinaiiii &. Ötrtei. 
— Thcoboi, Monfni, X W Slatheuowersti. 3 III 
— Frischmann & Becker, Petiol. 11. Eid 
Leisaud, XW eicraeiii|ti 11. (Tel II. 287J) 
Juh. Beruh. iU'dei U Ehust. itnfdjnmim. 
— Franz, Schnhiumiti., XW SBalbfii. 4-1 II. pt 
Frischniitth, SlobeU, DiechSter, NO Koppe» 
fti 47 II. III. 
-- Emil, Siiflcnieni, Tempelhof, Riugbahnslr. 6 7 
— Gmniniö), Ob. Inge», Stcglitz, Guincwald 
(tr. 5 I. 
— Philipp, Willi, tiehm, SW ßimtnctflv 12II. E 
8-9 
— Heruuauu, Psanbleih, S Kotibuser Damui C L. 
— Panl, Photogr, X Slnmleifti. 15 I. 
— Heunann, Poiti«, ©i. Lichters, Ferdinand 
(ll 30 
— L. Schueideunstr., Sien - Weißensee, HeineiS 
dorser Weg 48111. 
— Ernst, ShScihnflt, Slegtih, Lichlcrselderslr. 0 
(Postbez Sübcube.) 
— Clara, Fran Dr, liriunl., \Y Kurfürsten 
daium 28 pt. 
— Helene, Slenheie, Esjniloltciibfl ,®oclIjc(ti.OG. E 
— Auguste, geb Nickel, Ww, W BiU"U>str. 30 
Frischtatzkl,, JnlinS, Posl 5vci, SO Adalberl 
— ftr. 63 I. 
Frisecke, SUHilm, Äiitld'cr, XO Wöilhcrslr. 15 
Friste, Johann, Plallausl, W Zictcnslr. 10 K 
Frist, Ctlo, »Voiifin, Friede»«», Sludjftr. 10 IV. 
B. Frisier, Inh. Engel * Heegewaldt, 
Fabrl. u. VeleuchtniigLgeAciist j. eteeti Licht 
u. Gas, Wiisteiliigci SW Lindenstr 23. E 
(Sei. IV Ul 11) Fabrik Ober-Schöneweide, 
HalSkesli. 1 E (Tel Sf Schwd. 4 u. 140) Inh 
Ö. Engel n. A. Heegewaldt. Cp. 
Frisier, Mar, Bevollmächtigter v äl. Haackc & So 
l. (Teile XW Flcnimtugitr. 16. (2c(. II. 1180) 
— Robeil, Kaiisni., V Kleiststr.8I. (Tet. VI.2881 ) 
— Otto, Musit«, 0 Blumenthalstr. 9 II. II. 
— Stiui, Puualicr. W Elfjljoljstr. 21 II. 
Fritsch f a. Futzsch. 
— 'JJtai, Agent f. ticim, N Uitbomsti. 2 IU. 
— Oöear, Apotheker 11. Ltabwerordn, X liier 
(tr. 12 13 II. 9-10. 
— Joses, Appreteur, C Uöllnischcstr. 9. 
— Stlfrcb, Slichilect, Gumewalb, Sijimisti 9 II 
4-0 
— hugo,Äahiibeauit Faikhoni.Treskoui Alleeb7. 
— Michael, Bahubeaint, SW Nostizsti. 5 IV 
— Albeit, Baulbeauit, Gi. Lichters, Ferdinand 
(ti. 25 E. 
— Scinljiub, Beamt., S tcqIiy, Ahornstr. 17. 
— Georg, tieamt, W Wolwt» 11 II. III. 
'Jliigiill, 4lobenni|ti, X' Aeimckendorfersu 18 IU. 
Fian;, Bianmstr., Slitdr, Prinz Hanbieui 
fti. 7b hO I. 
— Hugo, Bnchbinbermstr. u Prctz-Vergolbe An 
stall, Lpee Eontobnch - Seigolbinuj, SW 
flüiauiiriti 12 II. 
— Jean, Äuchdinck, jtnbljoisi, üliigiisic Jiicloua 
lli. 50. 
— C6I»\, Aiichdruck, SW 'Blncheiitc. C>7 I. 
Herinaiiii, Buchhalt, XW Luisen-Plai; 4 I 
— Oötai, Eonbitor, Xr äiiiiiineiillu 48, 1 II. I. 
— Haiiiiiiiii, Eonbitum, S (Uinefcfti 81 pt 
Biltoi, Vgl. Eoirepetitoi, Eharlottenbg, Uniit 
sti. !Ha III. 
— Slobeil, Ei im Schnein, Ehailottenbg, Pon 
biuneiiti 30 IV 
Emil, Drechsler, X Ttaigardcistr 80 II. 11 
NiNtav, Ttechöler, 0 'linchenbngersti. 120 II 
— Otto, 2ierfi('l«, X £chonl)(infei Allee 50 III. 
— Paul, Tiechsl«, SO 5d)lefi(d)ciU 17. 
— Dtli), Ziel)«, Aul»', Sctiüitciucticrstt. 9 
— Siobeil, Diehii, 0 L'ebbingstr 3 
— 21),Gier Tiansporlliuenibik, WPariseriti.51 
— Fnebi, Einiiti.lleti Siri ,XTWSes)rl«str 15IV. 
— Eiiil, Eiiendieh, XW Si?icle|str. 48 II. III. 
— Otto, EteNio Mechanil, Tteglitz, Grnnewald 
(Ir 5 pt 
— Shibulr, Erpeb, X Itieboimti. 2 2a III. 2 -3 
— itiilljilm, Fnbrtarb. XW 'tieiificlsti. 72 IV 
— Emil, ,'nbitues, W ilml6bnb 22 I. 
— Sinnt, ,v«icui)cl)»n, S Urbausti. 37 II. II. 
— Einst, ,">iil)il), X Lietu'inunlbcrilr. 51 II. II. 
— Emil, Wnitiici, XW 5limn|li. 4 H. 
— Einst, ('Imtiu, X ikllcimiinnftr. 18. 
— tiiibiuig, WcfliigclljM, N Slifciftr. 22 K. 
Sllejnnbci, Wen. Agent d „Victoria", S May 
bad) llt« 25 I. 2- 4. 
— Paul, Gerb«, SO Sleicfnnt'cigci'tr. 99 IU. 
— ('Jcichnttstiilji, X luitur 12 13 III. 
— Slitljiu, Wolödtb, SW Holliiiaiinitl. 31 
— Rinnj, vaubschuhm, SW tzagelöbeigeiit, 5«) 
— SiidjnnX (idiiplm a. D, W Bülowsli 57III 
— Fucbudj,£icii«, EI)iUUtleiib(i,3lo|ilieiifti (iH 
— 051(11, gepr Heizer,' \V (9r. Görscheiisti 25 
— Mai, Holzgiaveui, Lper. f. Piauo><, SO 
Micnculi 1—6 IV 
— Heinnnim, Ingen , Borhag. 31uimtielt6(i, 
Hauptstr. 84 I. 
— Arthur, Mmifm, SW stloebcnfli. 6. 
— Eail, Sliiii'ni, SO £dinnb|ti. 21 UI. 
— Lnbwig, JUinfm, SO Sielcheubergersli. 9 I. 
— Paul, JUiifnt, Sind), Hobiech!|tr. 73 1. 
— Will»' Stnnfin, W Pstiijeutr. 46 IV 
— Franz, Jiellnn, NW haniioucvsdjcflr. 2 IU. 
— Joses, Helln«, SW Elimlotteiistr. 93 II. I. 
Aait, Slnlichci, XW Wilhelmöhaveneisli 17 
— H, Lnduniilt, Spee Fliiiicl u. Pianvplatteu, 
Nahmasd), Lperatimiösiiihle, Fahrräder ü , 
0 Kiauliti 39 II. I llel VIL291) itiolin 
0 Glmlnuei Plah 17 1 
— Wilhelm, Laikii«, JnebiichSbg., Warten 
burgsti 51 III. 
— HanS, Vaiibiidjter, W Sinuilicigciili 40 III. 
Max Frltsch, Lnrnspapieiibit, Spee Uam 
p«i[d)iunc, SODiniiiemti. 21 (Tel. IV 1497) 
Juh Mai Futsch. Wohn S Sieifentndjiti. 17. 
Brnno, Slngvtr. Seer, Ehnr'sltcnüg, CSim 
ürüdetili. 2 II. 
A, ÜKalcrmitt, W Baiitzencrstr. 5. siehe 
31. Dorn Siflfli. (ffl Äamishaiiscn 2c Eo.) 
Gustao, Maler, 0 Am Ostbahnhofe 6 II. IV 
Heii'inuu, Mal«, SO Gninanerslr. 25 II. pt. 
Paul, Maleimsti, W Ximliti 13 II. pt. 
— Paul, Maler, Sdjliichtcii|ee, 9ltbrcd;!|ti, 
4iHn Futsch. E 
— Bruuo, Masdiiueubanauil. u. Wcrkzengfdik., 
S Sdjintefli 25 I. 
OSIai, Aiaschmeub N Stuilfiinb«)ti 48 111. 
Mai, Maul«, X0 Mauenbnrgerstr. 31alI.IlI. 
Paul, Maurer, N 2icSrfoi»iti. 59 IV. 
Guitav, Dr mcd., oibeml Hoiioiar-Pios. a 
d. Umveis, Öles) :!>ieiiie. Sialh, @i i'ichteif, 
!Mciliiiei|ti 30 E (Tel. Lichters. 257) (1-3 
Doiotheeusti. 35) 
Rritsch, Siudols, iVtildjsjbl, S Annenstr 50 K. 
— Wilhelm, Molkereibes, X (iiciidjtiti. 31II. pt 
— Oüwald, Mnsitci, S Buckoweriti. 13 II. I. 
— Otto, l)r, Pros., Cbcilchicr a. d. Mar 
goiellienschiile, 0 Walln« Theateritr 1 II. 
— itnrl, Pcitschenm, NO Pnlliinbcniti. 8 III. 
— 'tonriib.Pol.Üliuvnit .SWSlömgniiicniti 100« 
— i'int, Poiti«, X Oli. Hnnilmnieiiti  171I.pt 
— Paul, Pottbote, 0 tüiuiiec Weq w IV. 
— Aiiflntl, Pufimu'ifi, W Sltjffhniifcisti. 1 I. 
— 2heoboi,Posl 2cu , X Wpauelb«ii«sti. 31.31 
— Ebmub, Piebiger, <'Jeid)n|i£ssit)iuib Seeiel. b 
Eemr. Ans|ch s b. Juiine Minien bet beiitsd) 
eoaiifi Stirche, W tieiilljiii«|ti. 38 III. (Ici 
IX 7027 > 
— iloiiiiomin, Weh Sieg Rath, Ehailoiteubg 
llhlnnbfti. l!Ua III. 
— Wecrii, @ch ’lleflistrat, 0 fiodjljamiiti 1. 
— 'Sillielm, Slmiiei, Winnelualb, Vlmaisli.Opt E 
Antuumi, schmitw ,(J «I Stinlmieriti 9 pL E 
— Cito. 5d)nntm, X Wriezeneisti. 38 pt 
— Wilhelm, Schaut»), XO Elbingersti 74 II.I 
— A, Schind fti., X Elinsicilti 30 
— Hermann mdjl«, 0 Wnlu'iieisti 53 II. IV 
- Wimnu, ä enicmub, XW Iliiiuiiiti 4911. IV 
- Aböl', Schloss«, XW Beuisetili. 25 IV 
- Stltieu, Sdilo'sei, S) Llnliyeim 70 Ir. 
- Emil, 9d)lonci, Teqcl, iteilmeuti M IU. 
Eutit, «diloisci, luvl, Schlitpuiti 36 
- Niillni), Schloff«, NW Jomtslti 6 III. 
- II), Schloisei, X 2allboiferin 10 III. 
- Wilhelm, cljiin. Schloiseimsti, bt) Engel 
lll« 2b I. E 
- Wilhelm, Sdilmier, N Pnntili lii.i II. 
,XiaiM, Sdimicb, Pnnlob), Miihlenstr 30 II 
- Viiiimmi, Sd)iiiii«i, XO Elbiiiiieuli 17111 
— Eml, £d)imiii, XO Gtiaiic 4a (« b. ®ieif$ 
watderltr > Sir. 54 
— Stichaid, Setict, SW Zoffeueiili. 19 !£. 
— Paul, Stctnbuid, N ileiiclitr. 1.1. 
— X’tlficb, Stiirfnl, X ölüiiiciniiiibciili 12 IV 
— Siobeil, Tapet ii Teeorat, 0 Lnugeilr 42 pt 
— Stöbert, Tape; ii Secomt, Polsieiwi|dik 
AV Nninbeigeiiti 22 
— »tml.Ob 2rlegr. 5tm|t, SO flottbiiict User 62a 
— August, Dichter, SO Josepliiti. 11 II. III. 
— Wmtnu, Ti'chleimi» , SO t')ml'|)n|ti 39H.II 
f F. äl. timciS, Juh tiiiibim & Futsch 
— Heim, Tischkr, S iloppitc 3 II. I. 
— Hennann, 2i|d)lei,EI)ailoltenbg ,Sd)lülcrsti O'i 
— Jotianu. Tnd-I«, 0 Jtü|liinei Plan 6 II. IV 
— Liniij, lischt«, X' X!l)chcii«|ti. 20 III. 
— Otto, Iischlei, XW Cngumiti 22 II. IV 
— Pnnl, Tischleuniti. NO Webeuli. 7 II. I. 
— 2i<nt*il,2i|ch!crein.2rid)Slcii' s mech Modelle, 
b Slilteilti. 28 11. pt Wohn. S Walierthor- 
ilr 35 I. 
— Ilieoboi, lövietmitr, SW Alte Jncob'tr. 2 E 
llel IVn. 7290 ) 7-9, 4—7. 
— äüilli), Äerlagobnd)hbl., Eharlotlcnbg, Kant 
ili 28 fflnrteiih pt 
— (leiin, Wacht«, Siubf, Schoneiuiibeifti. 9. 
— Snlomon, Web«, Stilbs, Wuppeu» 18 IV 
- Hciimch, äBeitfühi, SO Wiangeliti 94 I. 
— Äinno, Willi. Geh Stillt), Itnteiiliintcfcci.n.S, 
E.f, 6)i Lichleis, Siingstr 75 E 
Albert, i>id)iiei, X Bctciiiiiensti 17. 
— Pnnl, Zeichn«, Ehniloltenbg, Biüniaicklti. 35 
— Otto, .Stmmctm, Stcglitz, Diipprllti. 28a. 
— Sltmljolb, ^iinmenn , Stegliti, Tiippclsti 10a 
Otto, ;{immeipo(, X Hussltensti 17 II. IV. 
— Elnia, ti tu. Fabildcs, Ehailolliubg, flm 
füllten Allee 39 
- Slium, Juetlilce, X Sietjeiiii 4 IV 
— Anna, geb Haitisch, uiu Geh Ob. Finmi'iath, 
Ehniloltenbg, Luhow 6 II. 
— Eliie, geb. ttiause, Frnu, 0 «oppeusti 29 IV 
— tilnnbetl), ^it,Haiida>b Lehrerin, S Äotlvnier 
Tu in in 91 pt. 
— Eintlte, geb. Fisd)«, Äansinww, SW Fidicni 
ttl. 39 III. 
— Johanna, geb. Jaichen, itaiifnivium, S 
Plnn llfei 92 d I. 
— lUinue, stianlciiloarteiin, SW Jmilciiti 5 t! 
— Sinne, SSw, Äohlenhblg, X Ehiiinsecin 102 
— Beitha, geb Schmidt, Sindleiww., XW 
PljitiWllr 4 K. 
— Auguste, Sinhcun, X Äorsigste 3 I. 
— H, uiu Prebig«, Schöncbg, Hohensriedbeig 
fli. 20 IV 
— Anguite, Ww, » Puvntiere, Schmaigcid), 
fioscneisti 4 II. 
— Slnnn, geb Feuglei,Ww,SBIuch«i't>  3SlI.pt 
-- Aniin, geb Schulz, Ww, 0 G>. JJinitffutlei 
hi 7 II. IV. 
— Elisabeth, geb Altinann, ffliu, X JÜelbfti 2111. 
— lionue, geb Stern, Ww, S Siefientuichlli 72 
— 3R , Ww, X Ehanisceiti 23. 
Maue, geb Schioblei, 'Ji>iu, SWRöckeinsti.133. 
Sloinlie, geb. ^nleboit.Wlu ,S0'Abmiinllti 5. 
— Enulie, geb. Sieiimniiii, Jniiiiieiueiniiuli, S 
Slilteilti. 30b III. 
Fritsch Parnitity, Agner, Zahnknustlerin, SW 
Blüchers» 67 19-6 
u. firitfifia», Ern|t, ctgl. Labemstr, 0 Siigacr- 
Iti I 11 
Rritschc i a ^ncsche. 
— ’W. A, Dr mcd., Samt. Nath, Spelialarzt 
s. Ohren, i'lnsut, Hals » Lnngenlranlh, 
W .MönigitinDaiii 22 pt. E Igl. 9—12. 
t Sonntag 9 101, Siittmod) u. SouuaBeub 
5 6 Politlinit Ticnit n. Rieitng iBiii. 8—9. 
— C'insliii), Backcuusti, W Sieiiinieuiti. 49 pt 
— Otto, Bäcker, X' Sleuiideiiboiiciiti. 64 c, H. pt 
— W , Bnbemsn X Neue Hodjili 28. 
— August, Bahnaib, X' Sclleutr 14 11. IU. 
— Auguit, Bahnamst, SO Eiiuii)iti. 4 I. 
— Wnilini, Vahumiti, XOMariciibnrgerstr lull. 
— L. Bannuschlng, N Sicnc Hochsir 37 II. 
— Earl, Bet». Scci .Gharlottcnbg, Slcljungik. 5. 
— Heimnim Uilbhnnei, SO Sicidiciibcrgcritr 107. 
— Stöbert, liilMjnuei, C Alte Schönhanscrstr. 51 
— Herrn. Pritsche, Blumen n. Fcdernsbrk, 
Engr, Eiport Wegiunbet 1856, W Lcipjiger- 
in 31 !2III.(^nlii|tuhl.)J»h.LoiiisHagemcicr. 
— Eimt, Botlch«, 0 Piiitfchfti. 4 IV 
— Aböls, tlgl. Biatuikpilk«, XW Banhosstr 5. 
— Humid), Budibinb, SO Sieobeiicrfti. 1301\1 
Otto, i'iidihalt, SW iViaufemti. 50 51 II. 
Oxi», Bm Soul, XW <il«harbstr. 7 IV 
_7u,( ji',„2u> 
— Heimnnn, i)fii|lcnm. 0 Pallisabcnstr.42II.I. 
— Hciui, Eiflaueii - Import u Bersanbgesch , 0 
Pofeneiiti 24 pt 
— Slichni», Cignnenhblg, Elinrlollcnbg, Am 
jlahnhof Weilend 4 pt 
— Ocrnitaiiii, Colomalwi., Telieateisen u. Wild- 
Benanbgesdi, Sübeube, ilidilcrtcldcistr. 22 
(Tel. 2p. 82) 
— Hcumnnn, Eoniiitoiei, X jlngusistr 61 pt. 
llel III. 817b) 
— Rudolph FrltBcheWw.,^nbi( (Eonsecl. 
Sudel«, SW Leipzigersir 67 (Tel. I. 4610.) 
J,nl) Ww F.icbdik Fritsdie 
— Hcimann, Tiecholer, XO Gi. Fianlfuitciiti. 88. 
— LomS, $ied)»ler, X Diameiiiiiigerstr. 55 III. 
Frltsche & Pischon, S'ijnamonmichincii, 
cledi. Appaiate n Betend)! Ant, C Neue 
Schönhanseuti 16 I. (Tel. III. 8328) Inh. 
Ingenieur W Frltsche. 
— E, Electrmt. Arb, Ehailotlenbg, Potebam« 
sti 27. 
Robert Pritsche, gischgioschbl, R Mi’u 
Stöllu a. W. ii (J Eenliat-Maikthalle, Eompt. 
SO Schiuidsti 24 II. (Tel. VII. 1300) J»h. 
Herrn Gcrh putsche. 
— Gnltav, Fiilnl), C flloitcrftv. 5 6 H. L 
— Albm, Gärtner, S SrandciiBiiigstr. 7. 
Emil, GaSarb, 0 Slrnjiiimimftr 27 I. 
— Paul, Gasanst. Alb, Sien Weißensce, 2cban= 
(ti. 23. 
— Mail, Gastw, C Sicnc Grnnstr. 25a pt 
Buch, Gerber, N Solbincisli. 98 
— Haiii'.Dr,®« Slsseii n.D.u. Docent d.Staate- 
wnsensch, W ftohcntiaufcnslr. 84 pt 
— Friedrich, Graveur, S Gitschnicrstr. 56. 
— Emil, Guillci, C Vimenslr 221. 1 
(iluitai), Handelen,, Uicßcntoulbeisti. 42 pt. 
— W. Ingen, XW Slurlfti. 31 I. s. Frltsche & 
Pischon. 
- Enrl, slnisenbole, X Pntbnseisti 36 rc 
- Atfieb, lliiufiu, X Willbettowsti. 1 I. 
- 5liign|l, itnntiii, Ehiuloticnbg, Knrse- 
bcrtiti 81 I. 
- Heim Geih, ttanfm, SO 2diniiv,ti 24 II. 
(Tel. VK 1300) s. Siobcit glitsche u. Wilhelm 
slnminiiiii Slachj. 
- Hugo, Kaufn,, Eljailotlciißg, Kaiser Fncbuch- 
fu 48 III. 
— Po , Mnufiu, X Preuzlan« SlUir 17. 
- Slubotf, Stniiim, 0 Waifchauelsti 77. 
- Theoboi, Maiifm, XW Holstein«: Ufer 1 pt 
- Otto, Stelln«, W Eillmili. 12 IV 
- AI«, Jlupfeiichmtei), X Loiljuigiti 40 
- C'U'lltlifb Mund)«, SO Sieid)eiilirr,ieisli. 73a. 
^iiebnd), Lartnei, S Boedhsti 47. 48. 
-- pji.lj, Üilli«, X Siniulciili 35 III. 
E, Snbil miiiKUict Liuusmöbcl, SO Oraiiicii- 
fli Jll (Tel IVu 7291 ) 
Alb, fflintci, X Bemnuerstr 47 IV 
- Ebiinib, Mal« s Lumsait >eb Alt, S Sc- 
bn|iinii|li. 10 lll. 
- Mai, Mailtli Sicuii, XO Auni'nm 26 If. 
- Wilhelm, Mauici, SO'UH’ii'ideilli. 170II If, 
Wilhelm, Maul«, Sie» W«s,ei»ec, ttönig» 
Ehauisee 11 II. 
- Aii,,11)1, Mnineinim , W Ba. lenevti 9 pt 
- Beiuhaib, IVauieit'ol , X W Luibowiti. 140. 
- Hcimmut,'lüollacibci ,X0 l'leoi(i«itird)itr 41. 
(f, Sluvlioli, Bicnnholz u »luhleichblg, 
C üml d Olninnoiiliidjc 3. (Tel III. 394 ) 
Inh Eiml^ntldnyjtiüljn s'SicueFucbiichstrOO. 
- Mull, Puifioium, Stegliti Schilbhoinstr 72If. 
WP Aaisep's Aaffee-Geschäft, 
Grösstes Kaf fec-Xinport-6eschäft Deutedttanda 
im direkten Ytrhehv mir den Consumtnttn, 
"Fnhrifapn tn v<ersen• »eriin. ouri 
ruvilneil Brcstau. BtUbronn. 
i
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.