Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Ararrke 
.. — 
Franke 
Sfjcil JL. 
Franke. Carl. .Hotrtpoitier, Gtjnxlollcnbn ,M(it|ei 
Fnebrichftr. GJ IV 
— (i‘.iftnö, Hutnr, 0 Mronpun;enflr 7 H. HL 
— ülbolf,Üv pliil.^ugcuieui,Wi.üicljtaf,Stern 
fix 23 pt 
— Augnsl. Qutgen., (£f)mlüttcuBfl, Nönnefli. 10 pt 
— Clinstian, ^itflcutenr, SO Miistaiiciftr 20 ÜI 
— M<n, öligen, Schönebg. (£ucnatfimti. 75 II 
— 9litlmi, Inspector, X EbuNluciiltr. 20 pt 
— Fxiy, Im'pector, XW Muielstr. Gs II II. 
— 9iobcit,Mfl( In'pcci t Holwnzollein '.Wiiieum, 
X Ciimtcnhuflenn. 79 pt 
— Hermann, vnunlibe, N vScis>cn&uigeun 41IV 
— August, iUui3l Dtcit, \V ''»teienslr. 25 I. 
— Wilhelm, Nalh i. Mucgc Mrnisl W 
Riobemti. 37 II. 
— Otto, Gel, Mau^l Secr . X Mulleiitr 159a I 
— Xhcoboi, Uslpcllmftr .Ostüm^luustciUi 26 271 
— Eutit, Aliifteubotc, SO Dic^enerstr. 13 
— Hmrntmt, Maisettbotc, XW Doiotbemti 54 II 
— Mari, Mai|cii6oic, C Alelandcrnr 1 H II. 
— £$enx, UnsjVitNie, f Spieeslr. 4 II. 
— Advls. Mnufm. SO Martaunen Play 15 III. 
— IMUu'rt, Maitrm, SO Elienilr. St I. 
— 2U6cit, Miiuim,, NW Händelslx 2 I. 
— Albert, Alaiifm, S\V Joitcnatu 28 III. (Icl 
IV Ibt?) s. (Muiibci JsutiUc 
— AI bei t, Mtiufm, 9lubf, Ptutmmn l.t I. 
— ytlfieiJ, Uciufm, ,NO Midneitbngetur 12 III 
— Aug Umifm, S Wriwmfit 1 2 Port. II 
— Carl, sVxufm, SO MöiKUidafn 32 II. l»t 
(Tdil. Uaufm, N Scifiinbiiiflvrfti 47a pt 
— Cmrl, SUinfm, NW Slephanslr. 64. 
— Giuil, Mnufiu, Ghtiilottcubg, Wilmetthoifctt 
in ii8 iy 
— Eugen. Mnufm, W Bulowsir 5S pl (Icl 
IX 5‘Vt \) s M<W  \Mguet  Rinnf' 
— (higeit, timthn, O Muhciehtiirnfh 50 II IV 
— Mii.iim, N X!i)ri)cuaiti 1, 2 Au|g II 
— ssuxii}, Manfm, N Tügofti I 
— (ti„ Maujm, WUmeuM, -^mifinidm 8 1L 
— Georg, Mau Mit, S iWaiicitljoim. 2t I 
— Wintiiu, Mnufm, W Potsdamerstr Mb U. 
— Gitftno, tlmifiit, NO Wmetti 12 311. 
— (leumd), stnufm, X sUistniitrii Allee 50 5! III 
— Johannes. Moimu, SO Uö^iuctcun 05 I. 
— Julius, Mnufm., NW I5aluiitfn 5 IIs. 
— Murt, UaitFm, Griioitcbg, ISolomtcustr 13 44 
— Mai, ttaufnt, N löuimicnsir 1(>3 I (Icl 
III 8(U)2) f Wctv ä'cdci, ^»(j Mai Franke 
— Mär, Mmifiu, X ISfmuiicrftr 2h I. 
— Max, )tofm, X ^uVHilit'euin. 32 II IV. 
— Max,ilnufm,(5tiorlol(ciilifl,.Uiicicl)crfiti..U pt 
fiel Ehaxl 1107) s ftnnr l^exb tidett 
— Mal. atniifm, ^uedennu. ftcnugsu 7 1IL 
— MoumHnut, ctaitfm u £ertr. auow Hansel. 
Ehnrlottenbg, ßucMififlfn 19 II. 
— Oscal, sloiifin, SW Jvüciifiitr. 2b 111. (Tel 
IV M) s Olcbiin'iet flanke. 
— Ddcsti, Mnufm, Oh Viditcif, Parnlli’Ifir 12 
— munlh, Hausn, W Bulowstt. ‘M pt 
— Oc-malh, Uniifiii .SIiNiipclljcut'iiftt 12111.3—4 
— Otto. thufm, SW ßiiucmfh 0 I. 
— Otto, Manfm X £l'Vihkt<tsiutfl ll.i II. 
— Otto, Uonfm, Chalioltcnbq , Manl'ti 160 pt 
lTcl. Cli ul 150W) 
— Otto, Mditfm., Schönebg. Okftlctfti. 3 
— PnnI, Manfm, NW Alt Moabit 100 H. II. 
— Panl, Uauftn, N Zioiikfllchsll 51. 
— Richaid, ,Mnufm. S <5amplinusenstt. 15 IV 
— Nlchald, Mnufm, SO Sicucrftr 2b III. 
— Nichald, Kanfni, Tchönebg.Clauachltr. 1) NI. 
lPostbcz. Fl^denau.) j Bvattdt L S\st»!c. 
— Nicliald, stnufm, Wilmerspf, Ningbahn. 
fti 2<>5 I (Icl. 11t ) 
— Wilhelm, Mnufm, 0 flhfmei Weg 101 siehe 
SHobert Schmidt Ä, Comp. 
— Wilhelm, Kaufm, 0 Weide,iiiie^ ‘U IV 
— Wllhclm, Staiifm, Charlottenbg. Mantilr 5)8 pt 
1- 3. 
— Willi), Kanfm, N Hochmeistt'sü. 12 I. 
— W, Mellvicmib, W Ubntfiftr 10 H. III. 
— Carl. Mvlluer, N üVinftr 70 I. 
— Franz. Kellner. NW Alt Moalnt 133 H. IV 
— Hermann, Uclhtct, SO r/ieicheuberflerftr VGn 
— Helmaun, Mellitcr, NO Weruencherrerstr. 7. 8 
— I. Mi'Utioi, Chlillotteiibfl. Uuuimvfli. 19. 
— Mar. Mellner, LrZilmersdf. Brnchralstr 6. 
— Panl, Mellnel, SW Mlttcnwaldeistl. 51 Vs, 
— Paul. Mellner, Alt Moabit 10H H. II 
— Paul, Slcllitci, Sdumcbfl, Pnnz Georgstr. 8 
— Cnnl, SUcmvuer, NO tiattbebcrflciftt. 13 H. II. 
— Emil. .Miempnermstr., 0 Stralanelftr.60. (Tel. 
1. mx) 
— Felir. Ülciupueimftr. N Dallbmfelstr 6. 
— Gustav, Kleinpnct, N StrafeBiUficrftr. 37 HL 
— Hcrmmut, .Miempnermstr, W (Toitrbtercflr. 2pt 
— Lonis, Klempner, SO Soranersü. 4. 
— Emil. iUrbm, N Schouhauser Allee 70 e. 
— Ferdinand, Korb- u, BvttchelMsbrk., Nixdf.. 
. Äcrllnerftr. 50. 
— Ernst, Korb- u Böttchermhdl, Nixdf., Berg» 
' str. 67. 
Franke. F. Morbnntbü, ^olnf v ^uiuokolbwr. 
(i)altt'n»n Scirtnbnmybcht, SW 5Mftd)ciitr 12 
(Icl. IV  2U.II ) 
- MoUniurlibl, N Hambunicuti, 15 H 
- Hkilinch, Müici, N Gaueusli H2 I. 
- Rudolf. MttnUbUMmuer, Ctiallotteubq Maut 
iir 140. Wohn (tfiolmnufu i«.i II. 
- (Skoifl, Munumnlvx, Panlow, PniMi U 
- Ernst Franko, Munft u Wtuihlilofirm m 
^ainpftrlv, SO Abnmnlitt. Ihit (Ivl 1V*.Ȁ)7 
ii. Itebl ) Juli Eimt Linuse I E 
Hu in L N, Mimtt u Baniciilonelel. GaS 
u Dassel Anlag, CSaucicle^i. WMaaneniu 34 
(le) Via 11 ?m.) 
- Karl. Miipfciidimie?, 0 Mmtyhicun h II. 
- Adolf, Muttrfjer, X Vcilmmfir n K. 
- Auf), Miiiiriirr, W LniMcrm 25 
- Aiiguti, Mnrirtjcr, SO EiivniiU J.t II I. 
— Aiiqnst. Mutfdu'i, V MsttinuicirAilciM't II pt 
Eriiil. Muifdjn, N Miufir 18 
- (rui|i.MiilidH'r,Ehntlot!inb(t .Spoiibnitcifir 15 
- Whimu, .Mutidici, N 10 I. 
- Hcumaiiu, MittldKU) Wutitbciitititi 13 II. III 
- S)ia>. .Mitudjn, X HumniflC'Dorfeitti 2t» III. 
- Ctiü. Mutidici, X Adcritr. 2. 
- Ollo, .Mutidici, (’ Pellyir 20 II. 
- Ctlo, Mutidw'l, X lernt Itnaur <» H )>$ 
Wiliielni, Uiiiidur, CXinsioncuti Ite -10IIIIL 
- WiUielm. Mimdia, O 'Scibnnucti 42.1 11 III. 
- Paul, i'adtrv;, SO Mctriu'itbmicrm 124 II 
— Eall.Ladeinstl, Bolliaq. Nnrnuietsbq, «dnUn 
m. v II. 
- rtiieburf), ^eheralb. S j>ih)ii*inn > IV 
Johannes. Lebt er. 'SthiteivM.,ltMmtwi 71III 
- Oswald, kiidiiiiuiu . SW Wiofjbecicimi. 1h II 
- Wuilstü, ^Uboflt, EhnUoUciibfl . 5riiilUttn 75 
Hnne, Vithogi, X WoUtiteiiit. 2ha. 
- Cllü, Lltboql. NO Mnfeih 52 II. 
- Wilhelm, Üitbogr, NW IticifliU 17 I 
- ftisliu, idofomotiuruhr, SO Wothvmti. t;j III 
- Aufliiil, Lotornolivhelz.. Eharlotteubg. Sophie 
Elinilüttviifti. 21 IV 
- Hcumaini.Msljiuir Beaml XOEUnitslfinr 10IV 
Novell. Beamt. SW ^uibiiugcr 
fti 14 11. 
Haus, Major, Cckwncbg, Alcqeül C6 III. 
(Posibez ^uchcitaii I 
- Arnold, Maln. 0 Momflvbcrfltrih 30II. III. 
- Eml, Mrtlei, X SdiDiifminci Allee 141a II.I 
- Edmund. Maler, N Ondenardmn 43 
- Emil, Malel, X Wolliuelitr 14 
- Hugo, Maler. N WLZllbelmrchavcnelill 4 UI11 
- Mail, Mstlei, SW Bel^iuaunttr. 2t». 
- Panl, Maln n. Zeichner, NO ölitiufUiaflct 
fti. 1 II. 11 
— Paul, Mnlei, Tleptow, Baiimichnleuweg. 
BaumsÄulcnttl 19 20 
' Shdiarb, Mnlei, tsdmiiebfl . Sefraimi.41 II II 
— Mai, Maler Ulcnsilien, SW sBlsttfjeun 12, 
II. pt Wohn SW Waterloo Ufei 17 pt. 
— Eail, Mauue Stab*-' Maschin Ob ^nqeu a D 
SlfflliO. 15 I. E. 
— öußtvMoxFranke, Maschlttenbail-BedarsS 
Arttl, NW Speuerfir. 11 II (Tel. 1L 2443.) 
(f. 9tnd)tiofi) Inl). Wt. Mox Franke. 
Maschjucnfuhr^ X W ^iuntflUiir ißf-HL 
— Wilhelm, MaschimU, X Hochsir. 41 31. 
— Aitfliiil, Maurer, Schönebq., Hclmftr. 4 H. UI 
— Elnfl, Mnmcr, Rixdf, Zictensll 38. 
- ^liedrich. Momer, 0 Mcmclctfn 01. 
— 0)1111., Manrer, Ifflcl, Nettllr 2tl E. 
— Helmann, Mauxer, X Lyklieuerfll. 22 II. pt 
— Mail, Maurer, NO (Slbuiflcifti 29 H. IH. 
— flnrl, Manier, X Saarbrücleritl 32 IV 
— Ollo, Maum, 0 Mirbachstl 22 II. IV 
— Wilhelm, Maurel, S Dieffcnbadntl. 15. 
— Wilhelm, Mcimr, AV OJoluftr 17 II. I. 
— ©illjcliu, Mtuncuuiu, SW Alndtttr. 1 pt. 
— Ernst, Maulelpvl, Gr Lichterf, Oödorser 
str. 8 E. 
— Mail, Maulerpol, W Duiseldolfelstr. 11 
— Wllhelm, Maurcrpol.. XO Sltjftfftr 21 
— Herinliiin, Mctallalb, SO Waldciiiarslr. 70 
— IohauneS, Metallard, S Wxmnuftr 23 IV 
— Otto, Metalldleher, X Bellelmannitl II pt 
— Max Franke,Metall Lackfbrl.l^apon.Matt 
lacke, lichtechte Goldlacke), 8 Alexaudnnenitr. 97 
(lel IVrt. 7019) Inh. G. Mirchner. 
— Rudolf. Melallschlclf, 80 Gloganerfk 27IV 
— Paul, Milchhdl, NW Rostocterstr 3 pt. 
— Milit. Jilvalide, 8 Sebastianftr..Zl 111 
— Hermann, Milit Invalide, XHennigsdorfer- 
ftr. 1 HL 
— Eduard, Specialität Milit. Mnhenfbrk, Scho- 
nebg, Sxegflredstr. la pt 
— Otto Franko, Mineralwasserfbrk, X Neue 
Hochstc. 8 I. (Tel. JIL(U28) 2nh. Exich 
Hahn, 8—10 Surrn. 
— Armin, Geh. Mimst Secr, Gx. Sidjtcrf., Pots¬ 
damer Chaussee 64 pt. 
— Gustav, Möbelhdlfl. 0 Krnnex Weq 22 K. 
— Hcrrmann, Möbelpol., 0 Tbaerftr II. 
Franke, Mär, MuluMyol, ^icu We>r;eittee Stinsj 
buiflfn II. I. 
Paul, Mvbvlpol, NO Elbuiflcim 14. 
- Paul. Möbelpol. h Moiustvlunstfrnr. 11 
™ Theodor. Modclliiidil., X «ellexnr 15 1 II 
- Max, Mimtcut, Eljaxlottcubst, Schlos^lr.^ II 
- Paul, Mnsiler. SO Waldcumritr 10 II. III. 
- Ätlhclnx, Mnnkex. X Hochiiabtnux 5 II 
- Mall, Muiiflcbr, X (rbciv'iunlbcrm. 24 III. 
- Wilhelm Franko, WuuboltbMfl, O ,lr(xui 
furter Allee 144 II. E (Tel Vlla 772 i» Z»h 
Otto Günther 
- Hans. Obexlehler 0 Mnhleiisir. 4 5 1IL 
- Emil, Oeconom u Timtciu d %u‘ut d 0>ci 
d ^lennde, W Polcbamcifti 9 111. (Tel 
VI 2074 ) 12-2, 5- 7 
- Wilhelm. Omni!' Sdmfrtt, N ^n^muuder 
fti lb IV 
- grillt}, PnpiubbM (ritqr, S AU'uiubiuicintr 31 
- Eduard Franke Patontburoatt, XW 
Üinifiitu tl ]I (ifl Ilf 2722) 9 5 Juli 
Ed plante 
- Eduard. PsttcuUxuiü. NW Viiiieuitt ’U II 
(Tel. III. 2722) 9 5 f Eduaxd Flankc 
PdUutbiucau 
- ^muv Pfallet n ? SW ^iMnitiii 15 
Oslcn, Ptnxxvr emov SO Enqcl Ufci V I. 
- A. Pfi'uVli Sdinffu, W VnIhcMti 30. 
- ^Xiy, PhoiOiix, Lriwncbg. Mcnmiflniti 8. 
& (so. Ha»S. Plwlo Mluttnituui, S Bner 
ivaldnx 5.1 {id IV. V>b) 
- ^iihu§ Pülucr, NW diuUKiununiti 21 
- Auq. Pouicl, Schouebg, Reukelsll 10 pt 
- Entl, Piuhi'i, W Manfjcmti 5 
Tavid. Porhci \V Buiowitr 107 pt. 
Euflcu. Pülttor, NW Mnueitm. 15 II. K. 
*01111', Puiticr, W 5 
Helmanu, Pomci.^uiitcumlb, viibume-bahn 
Iir. 25 27 
O'.lai, PoiixmciU S llibamti 05 II. pt 
— Wi'ml)yh\ Püiamculiuihi'lfl. Sien Werneiisee 
Momfl Ehaniiee 3b pt 
(fall C6 Poit Amu, ^rbonebii, Eoionnen 
str 2i 
— Hvuimmt, Ob Poit Vlitiit. NW viiiUmfu 211 
— Adolf, Poitbcamt, WUmcifcdf., Vrauden 
biii-liidiciü 111 II. 
— Rnichold.Post Alststa D . SO Wutiificlm 119 
— Gustav. Pvstbeamt., X Xloibinflllf- 29 IV 
Otto, Po>ibcamt, X Bexflitx. 18 II. II. 
— Albert. Poindiaffn. NW Dietiseitl 12 II. 
— Earl, Poüfrimnu.. N Elsasserm 28 II. 
— Einst, Poitichaffit., X ihinlltiinitr 2', IV 
ftucdud), Püitidhiitu, N Ma'ianitii Allee 12 
— ^iiy. Poilidjixffii, 0 Bodileiill. 3. 
— HcmmU, Plivatici.«dwnel'fl,Gcf»leuti IrtI 
Leopold, Piiüsltici, N Aiifliiilfn S5 1. 
— Wilhelm. Puuatici, NW All-Moabii 93 II 
* ^iunhold.Prlvat Secr, WÄlumcnUialurUOIV 
OJcoirt, Piocumt, S Bxandenbnrflill 1,0 
— Efixl Piobuclfitlibl, NO Baiuimüi 39n K 
— Georg. Ptof.a d Betgakadernic.NW 3pctici 
fit 10 IV 
— Otto, Plovtantmsil a X , Elraxlottenl'q , Wil 
Helm Platz la 1t. « 
MeU, Pnyel. Ebarlottenbfl. Mudifti 21 UI 
— ^xtehid), i)icd)n iliatl), S UiVnnitx 50 E2-3 
— Helmann, 9l?dm Rath. OJr. Lichlcif., H^lbein 
fti. 35 
— Hanö, Redaeteni u flimftbbl, S 58 Änci 
maldstr. 53 IV (Tcl IV. 158) 8-9, 2-4 
s. Photo-Illuftration, Hatte ,Franke & Eo 
— Alfred, l)r, .Mnifctl iHcfl Illakh. W Mar 
Dingcrfti 9n III. 
— Curl, yivgtftrotüi, Schonebg . Maifct ^ttcbudi 
str 8 II. III. 
— Ernst. Reifend, N Zionokudi'tl. 52 H. I. 
— Carl Nentenempfältfl.0^nedudislelderstx.2l 
— August, Rentier, X Mullersli 125 pt E 
— Carl. Rentier, NW Tieyscitr 22 E 
— Carl, Rentier, Gr Vidjlcif Beilincliir 71 E. 
ytcixtwr, SW Bcxqmamn'lx. 20 111. 
— G, Rciitici, SO Schmidftr 25 I. 
— Helmuth Rentier, ^ehlendf, Teltowerftr. 21 
— I, Ncntier, Gx. Lichteif, Berlinerftr 129. E. 
— Panl, Rculici, Sdjöttcbg, Tempelhofcrsll 1, 
— Wilbelm, Rentier, Äolst d 112a Stadtbez. 
SO Neichenbelgerflr. 115 I. E 8—9. 
— Wilhelm, Rentier, ^uedeuan, Aalsex Allee OGI 
— Will,, Rollkutsch. SW Möckernsti 112H III 
— Hermann, Nofrfdrlachter, C Mnlackftr. 5 pt 
fiel. III. 6197) 
— Otto, Sänger, Fnedenau, Sd)inaxgend0lfcx 
str 32 I. (Tel. Fx. 107) 
— F, Sattler, N Sdnvaitzkopst!ti 19. 
— Gustav, Sattlelinftl., NW Stephnnfir. 64 pt 
— Hermann, Sattler, X ‘stmitcmxmbexih. 8. 
— Johann, Sattlei, Tegel. Schlicpelfti 44 I. 
— Mar, Sattler xi. Tape;, X Cbex oxvalderstx 5 
— Paul. Schaffuei, SW Gttfdjmeiflr 87. 
— Ctxil, Sdianliv, 0 üiinipiifu 42 pt 
— Heun, Schanktv, 0 Noppenslr 08 pt 
jyronfe, Call, Sd-irme, Handsdiuhe, Cravatten. 
Ä'iickie. SO Mariannen Platz ti pt 
- Aiiflim, 5dihxdileim|tx, Charlollenbg, Chllst« 
n\ 32 pt E 
Paul Schlächter lnstt, SO Nannyufu. 66 
- Widiftib, 'sdilachtcmftr., Boxbag Rumviclrbg, 
Hniiptstr h8. E 
- Robex t.Sdilädncrmsu , S Alcrnnbnncnfh- 85 pt. 
(Tel IV 195) 
- Wilhelm. Scklcisex, Obex Sdiöneweide, 
Siemensur. 1 II. 
— Albcit, Schlosser, N  SiDtiicnutiibeiiti.07H.II. 
— Aiifluit, Sdiloffei, 0 Ctralaner Allee 17c. 
— Aklitbard, Sdilossex, XW Govrowoky'tx 13IV 
— Eugen, Sdiloffcr, O Güilelill. 27 H. IV 
— Wii]töi>, Sdiloffcr, X Äiiimieustr 87 II K 
— Wiiitaü, Sdiloyel. XWGovkoivskysir 13 II. .. 
- H, Schlofskl. N Gxiebfitoiüiti 20. 
- H L Ili, Sclilosleiruttl, W Mnafjettfn :t4 
- .Heimanu, Sdrlossex, NO Ämchingitr 19 I. 
- Hermann. Sdiloffei, N Ratiilctfn 29 
— Hermann, Sdilossex, N Rbentobngciüt 20 
- Heunann. Sdiloffeimstc, Buy, Ebannee 
in 31 E 
Ämepli. Sdilossu. X Voyeusti. 37 IV 
öiiliiis, Schlosser, K Ackelstl. 33 II. II. 
Iuluiv, Sdilofici, 0 Elbcustciür. 2 II I 
Ultimo, Schlosser, ?)itxdf., Wanzlikitr. 35 
OviMlb, S(1,Io)hx. Tempellwf.Berlmex'lx 109. 
— Otto. Schlosier. NW Emdeueifti. 40 II III. 
Nemhold, 3d)losicx, NW Eindenexft;. 18 IV 
— Richard, Schlosser. N Slalgaxdcxul 10 H IV 
- Nobert, Sdilossei, XO Wöilhersli 21 J 
- Wilbelm, Ldiloffei, so Eumniti 37, 1 H. IV 
- Wilhelui, Sd-lofser, SO ßoiitcrfli 1 II 
- Wilhelm, Schlonex, N Rcuudejiboifcutj. 23. 
- WilllUrn, Schlosser, W Wiitterseldlilt 20II I. 
- Wilhelm. Schlone». leget Schlieperstl 21 
- Edmund, Schmied, X\V Wiclvhn 32 IV. 
- Gustav. Schmied. O ^inufruiln Allfc51 II IV 
Hmimim, Sdinucd, X Atfeuli. 145 II. I. 
Herrnann, Sdimted. SW Wateiloo Usei 1 l II. 
Richaid, Schmied, SO Laufivei Platz 16II. I/' 
- Richcnd Sdinued, NO WcüMr. 2 II. I. 
- Robert, Schmiedemttl.. XW Putlipm. 8 II. 
- Rudolf, SdMied, SO Wicuigelstr 70 II. Ilf. 
- Wilhelm, Schmied, N Neue Hochstr. 11II. 
- Albext. Sdrneidkxmstx , Rizdf, Kaiser Fnedxidi- 
str. 24s IV 
- Ernst, SchneiderMr s Eonsect., 0 Grmtu 
Weg 2(» I. 
- ftxiedud), Tdiiieider, SW Alte Iacobsn U 
W, Lchnetdermilr, K ÄlUitneiisll. 152 
- Georg. Schnei dir, t> Aiidreassti. 59 II 
Wufiöü, Schneider f H, S Annenflr 15 II I. 
- Hetmtdi, Grimeibermftr. f. Damen Coufect, 
0 HolMaxIlflr. 201V. 
Hvimtdi, Schneidermftr, 0 Madcnsn. 15 III. 
- HeiilUd),Schntldexmftx ,SW^lmmerftr48liII IV 
- Hcmmim, Gdjiu'ibamfti, W Köxiterslx 21 
- Hugo. Schneider f D.. 0 Rigaexftr 5 IV 
- ättltitt, Schnerdex, Schönebg., Neue Steui 
metzju. 5 II 111. 
~ Mail. Schiieideunin, S Boeckhstr^ 17. 48 II. 
- Vioxu<t, Schnöder. N RijppxncxUv 7 11. IV. 
- i'iibmifl, Schnerder, X Voivtitgiir 32 I. 
- Max. ertjimbmiiftx, SW .Mochui. 20 III 
- Otto, Sdinerdcx f H. SMoimimubaiiteitftt, W 
Otto, Schneider, 0 Moppenstr. 59» 
- Otto, Sclmeldermflr f Eonsect, b jtottbuiei 
Damm 5 IV 
- Panl, Sdiuddex, X0 Hodilteftl. 12 II. 
- Panl Schneider. NO Landsbergerfn 101 II. 
- Rvmliolb, Schiteideimsll. X Ackeislr 143 1H. 
- Rubelt, Schneider, X W Aiedowftx .10 H IV 
— Robeit, SdinetdcrmUr, SW Mörfeiiiiti.73pt. 
Wilhelm, Sdineider, X Sdixvedle.itr 244 
— & Parvbek, Schitetbcumtr f.D NWDoio* 
thccitfir 00 Jnh Jean Franke i, ^oleph 
Pcxtobcf 
— Otto, 2dirnill>endreh, SO Wruimiipifn. 0 
— Georg,SchuMchiicid. Sdwnebg.Menzelnx 37. 
— Alfred, Sdjuflietz, X Biunneniir. 92 II 
Gnnao, Säiustseb, W Wmtem'lbtsti 32 II. 
--9t, Sdirinsev, SW Solm^sti. 19 III 
— Augmt, Sdinhmmsir. (' Brndexstr 45 
— ftrtcbrtdi, Schulimmstr, NO Am i>xtedx,chS- 
baut 34 K. 
— Friedrich, Schuhm. X Schwcdterttr 2",! 
Guilav, Schnhmmstr, (' Watienftt 4 pt 
— Hermann, Schuhmmstr., SW Äcifluianunr 101. 
— Hexmaun, Schnhiumstr.. NO Kaiser sn 31 11. 
— Jnilus. Schnhm. N Ximnmiciflr 18 
— Kaxl, Ldnilimiuslr it Poriiei, SORuiigeilx 14, 
— yjitdmcl, Sdmlnnmui u Portrex. Char- 
l^lteiil'g, Eniieutr 2: 
Paul, Sri)iil)ui, SW .C'Wflclfcbcifiniti. 22. 
— Robert. Sdiuhnuiiftr, SW AlndNtr. 1 K. 
— Rubolv Schnhm, N Sdwxxbansex Allst 1S4. 
Ütidi, Ld>nldien, N Ginullialerfti 19. 20 
stau, Lchutziii., N Mxilleuil 184, 3. II I. 
Moxil;. Säiutzm, X Tttiidtrftr 70 II 
QUACK Lr FISCHER, Graphische Kunstanstalt und Papierwarenfabrik ,raüdReSam™Geb?elde^n! *
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.