Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Finger 
— 373 - 
Slicil I. 
flittger,Lo»lse,Ww.Probitkttnhdlg,XOFrtcdcn-. 
str. i)2. 
— Lvuise, Schneiderin, S Gracsestr. 10 II. I3T. 
— Jda. geb Stöfifer, Schiic.derww. 6 Linien 
l'ti*. 68 1. 
— Enulie. geb Paevold. 3lepv"in, Mieder 
Schönhanseu, Waldowitr 14 pl 
— Clara. Äasch StnimpHUtcTcm, t'A\T Mnrt 
ßiitfcnui. 15. pt 
— Auguite. tUm, N «chlcftdui IM) 11L 
— Ükulftt, geb. Rrefe, Äiv, N Tunckersir. 77 
fiiuncrlutt, 3icutl)(u:b,Maufiti, 80 3dmubitt.25 
— N , Stichlern fui Campt 11. ('jc'rfjslflvciiuichi. 
NW Dorothccirstr. *J7. 
— (ticisjnibt, Ztldjlcrmftv., N iHfH'w3bcr<tmti t«2 
Ainncrhulh, Albert, Staufm. SO Uottbuvi Uf«G2 
— Jean. .Maitfm, <’ Iudenür. 4J. 41 sikhe 
"ßcbv’i L Co. 
Jinncrlr. Andreas, lUcmpttct.SW Modct nur 1)1 
— Joseph. Tape; n.Dccoiat, W iUtjlnitr 17 pt 
Fingerlittll. Silljclm, Droschk ^»tsch, Pniilwv, 
SolIaitDU. Dl. 
— (iluc, geb. Nudel)il. um. '-tiaumftr, Peu'ionat, 
xv tiiiijijüiinti o m. 
fthtftrütli, Äolf. (5i(iau*t!cnarb , (’ Mitlnditi. .i 1 
Riitncrd.GmilM1,5£ni, N WtHoitodciin 40 oOill 
Willis, Paul. Unt|d)cr, NO 2i>cbcritr. 40 II. 
— Martha, geb. Müller, Ww, 0 'ü'auri’auct 
st». :i Js. JV 
Jink f. a ßuitf ii ^inckh. 
— Ctto/'Ardjilccf, W Lnthcrsti. 10b pr. E. (Ir! 
Ylu. 100 >8) 
— iVior, Äautbeamt, N 3flar6iiidi’rftr. 11 JIL 
— Cail, SÜiubicr NO 9ii)feilt 10 pt. 
— Julius, halbier, NW Ülatljctiowcrin »I pt 
— Wilhelm, Barbier, NW Cinuoium 1 !7. 
— (linst, yau. u. Saoutiouä Malerei, NO 
(£ltiafcctl)tlr (50 Js. 
— Rucbrtd), JücanU, 0 ttnuirfmitCMn 2.i Jl.ls 
— Hugo, Bilbhauei. 0 titiiiu’i \ U) IV 
— C E.Fink^cloitmhuifoblg , N Pmilin Hcx»t 
(Zrl. Js. 1182) Iuh (Jini tfttts 
— Rolnhold Fink, Goloumtmi. ihm« 
Jt. 3chiualz Cugi, N 'SiMtji’itbiuiirim. M pt 
(Zel. III. -410) ^ttli 'Kcucholö ^tuf. E 
— Rudolf Fink, (soloiiinimi, l'duaicM u 
Sciutybig NWlinnmitx 10 Rtl X W Vxivcl 
Dagvilli II E(Zel II 510) NWtienfu’liti .fU 
n tSi)mlottcnb(t, ('holmmnn 2i \XA (Sl)tn 
(ottrubg, 1214) ^nli Miibolf 3utf, NW 
Wilsnaderü. 00 I. (Zcl II. 105) 
— SjiUjoIm, (Solomöltml)bl(l, W ^rtUiiUMifti. 50 
— Carl. i)r ngr, \V Lnnpoldnr :j III. iZe! 
J. 4-14) f. Seimdj iViiltuaufer. 
— fii etiiirt), Drechsler 0 Moppcum M 
— momi, Drüschk. itiufdj, N Vieii'inti 12 JII 
— A. Fink, Eieihdll, tsiistr , SO Pucklei 
fli ’\ö. (icl. I\^ '1MI ) ojtl; Vlbirtfiiim Jjuis 
'jii. :r> i 
— ^Il)cliii,JsslbU ,GI)inlotU'itüfl . Lpandauer'll'' 
— Wiibolf, JyuIjU), S 5riivnlnimr. 17 JI. 
— C. Fink, Wtttiul nnd Mariiiorwerle mit 
Tampft'ettleb f 4>rtiiflibvit, ii’nidj.iirimufmiif, 
Cüiibitorcitiidjc, Ladentische, Mobcl, Billard 
platten. ^lrmeilschlldei.l^labdenkmalct.'Lpeclal 
fliüfjeic UiiomtiiUMite.CitDimidrui.^eiflprohiif 
teil (^ros;!>dlg Lpec. iiilandifdjc iViuieialtcii, 
'sUtitc, h\V ilcrfliimimiU 102. (Tel VI.:iti74 ) 
2—4 n Nr. oll. Iiih Mar Henckcl (Wrfmait/ 
ii 1)1 3 Ulf. 
— )n!iuo, (Vn'iOeu'iiufi, ^urhtdjv>bfl, »lieyer 
W-fl JO 
— Albert, (ituliihtimljM, XO 4'ttschlliqtti 20 
— i^riy, (Wild, NO SlraufibiTstcifu 20 
— Diobcrt, Wuriler, N Vfliißiii 7 \V. 
— ('k'otrt, HandelömNO Filcdenstr. f>i) pt 
s. (9 Tainkvhlcr Dind^f. 
— ML'iIbclm, He;er. SO Lmleitsdieitt tf. 
— Fink & Stursborg- Nachfolger 
Robert Michaelis, .'öaicu (Toufvnioi;, 
(Sitfli r 25 Vht D Ltadtbalin 4M. 41 (Zd 
lil. 11571.) M 'Jiebcvt Äichrelrr-. 
— Äilheini, Holzdildh.SO Neicheilbeigersri l*Jil 
— Pari!, SuUntwiitetim, SW stodjin IW 1. 
— Albe» I, itiimmmoch., 0 Ebelmgitr. h K. 
— Carl, Alnuiiit, Zücdnd)öbg, ^rmitfintci 
Chaussee 80 1J. 
— Hran;. Stnufm, Tchönebll. Alnjiutm 13 pt 
— V, Maiifm, N S"citr. 03 J, 
— Leo. .^ausm., ChaUottendg, Hardcuberqm IV 
(2vi Charl 112) 
— Äar, slaufm, Echönebti, Dahniu. 40 ITf. 
— Mai. Alflufm, Wilmerodf, Äerliiiet'lr. .10 J. 
— Mencheim, .^anfui, Lchonebq, »laijer ^ried 
richilr. ix 1k\ Ü. 
— Paul, sVuism, NO vHufvivalh'iin 2JT uilic 
Wclii. ^iiif 
— Paal. Moitsm, l' SopIjtciMU 1 ])f E 
— R, >tanfm, SW Beiqtnannsli. 102III (Zd 
M, :th71) 2 4. i C. ,1ms. 
— ^itchard, Kanfm, N vemiriicm 11 11s. 
Nnd., SUuifm,W iöfiloivilrSl J.f Bachsleu, 
k Zrtmolt. 
- Still), Uaiifm, W Hoheuslaiiscustr. 10 Is. 
- il'uir, AlcHitin*, N Bruiinenslr 110, 2. If III 
t?mil, Umiit-CMiftit, NW CinLomm 8 ])t E 
Vfttuid), Witttdjer, N ^anauien Allce h7 III 
'Jiobeil, .Miitirfjei, N Maril» 21. 22 pt 
(imuch, ycni Vi'hnr. X<) x4'nlhtabemtr u7 
Wilhelm, Lehrer, N Hussuerisli. 21 JI 
i/J, ÄKaflUU. i'eamt, N Tau;i^erstt 10 
O. 'Uirtflim Bur. JUmi, NO Landcbri,ier 
Plati 5 
- Paul. Malei, diubf, Uitetcbcditi 4lk II 
- Äarmvrarb, 3dioiiebq, 3edan 
in. 71.i II II. 
fienmauu, Maurer. NW Lübecterür. I ILF. 
Gobr. Fink, Meblii Landesvioducte Cuflr. 
0 SduKum’ti 12 II pt, dcl VII 5‘iMi) 
^iilj Paul ^ittt 
lliudutf, McUiKaUi , N Ustitstiucu SUUc 2 III 
Bernhard, Me'alldrück. (’ it! Aleianderui 2 
Cdmund, Möbclpol, 0 ^onidüiK’UU 4‘) 
^itluio, Mliil er, NO :Jtt)fi'ilr. 24 II IV. 
Fink & Schmitz, ^Jlnyvntbil, NO Mcijci 
bceuti 10 J 'miIj Peter ^o*i’Ph Schiniv 
Vcrm .Pctluuuu’uvrtbil, O 27 Bhtmvum 70 
n x'tinii JI. 2viUnt. 'Jtr 21,i 
^, Cb Püst Ann'r. 0 Peler^biuaernr ul 
Carl, yietuia u Bc; i?oin, tilmlottuib-i 
Stnttsttu.ee Plafc7 II E. 'Isont') -10 
Heuirich, 'Hcmici, W Mvi-iu 74 II 
- LornS, Neviwr d. d Zlndi^dnill. <' WHbcnci 
sir n iv: 
- 'i anl, 3rt)iiittm, W 5lnvbstri)ctm. n pt. 
^uluiv, 3d)lad) rt, 0 thnibemmn 52 11 IV 
Mail, -diloiser. N ,'yfhibelii crin 7V H IV. 
£, 5d)Uitm, SO Moübincuti. 2 II I 
- ^uidnch, Lchneidei. 0 Blnuieuni 20 H. I. 
(Vnitau «chikibdiinu , NO <')üllnotym tl If 
^olmtui, 5d]in'iöeriiiitr. r v, <0 Mo^niuden 
sli 51 52 III. 
Burgen, tfdjm'tdetmur s v. SO ^riyemr',11 
Mütnnh, 3d)iu'idoi, SW Jimmci'U 4 5 14 II.E 
Viibmuv Zdiieibn, SW lh K 
Mari, Lchnhili, N Ü’ctaiuieinii 
Ciiul, Gdini’m, N Lchivedleiitl 250 Js Ils. 
Unis, 5d)Utjiit, W isiofinnlt 21 III. 
- Manac. 5chutm, »SO Mctri,cnbaiieim. w» I 
Ctio. 3chucm, N Wntnin'ir ,w 111. 
- Mar. 3teiitTcuci, Riidf £u*umr(jm. I2J 
- ^iledlich.Ltitterbeamt a “X, N vinitti'mh 40 
Port ii I. 
Wintau, Zape;. S Baeuvaldm 4‘) pt 
:Ui, ZuchleimfU , Spec. -pernitfdjnibtiidK, 
Ncij 'Sni.eitice. Wortbür 7 pt 
Carl. luNamsti, SW Bei^manniil Vs 
- Gustav. lopier. W toobciisn 21 JI. 
Paul, Zopreuiiiti, SW isttchudiiti 7 II. JI 
'Kemholb, Iitdjidieet, 0 Mftlilettitt. Ol.r JV. 
^icharb. Uhim, SO uöpmrfmti 1<U pt. 
- Otto. 2!eur. f. tütntl Bhimvn u federn. S 
Ilrbaiiiir. 25 III. 
- .vamaim. L^eiwalt. O M,unserm 25 
- Carl. Plihhdl. Boihag. ^ummelcb^, 5djUlei 
in 
vvimnmi,Biehfibl,NW'oavelburtfiiti II 12 
Paul. Borkü'Ihdl, 0 HvlLuiaillsti .'17. 
(Jriul, »{immonn, N NatulerUi 1‘) H. JII. 
\tiiit,  , O NudeisdoiferM 05II. III. 
Wiifino, .inkchiieid. O Mupachsli 1 H III. 
>uiuj,(ydLdueiui, N Äruller estr 271. $-4 
jiali'Mii, Modiikiu. W l^öbensli. 20 If. 
CVüicplja ^rau. Peu^ouat. WB.ö .vendtltr. 1 
Maria, PeuiiviiaiSluI». W B d Hcndtnr.I IJI. 
'Jlmut, Plattsttul, NW illouuoctftr U. 
C u. v. ,^rlö, Rent. <' Sopliieuslr. 4 E 
CUk*. fleb ßut»v Rentiere, 2d)oucb^, Akazren 
ili. 18 I. 
- Ciiuim, Rentiere. Tctiöncbq, Cber-ür M? 
Heurietlc', flib. Müller. Rentiere, N 'jeh- 
dviurfcnn H pt 
- ?)touU e. geb ^iuob, Rentiere, X Artillerie 
in 27 I E 
- %Üw, yictUiieuii.Viirdi'i Lchöricweide.Bcrlinci 
in 17 t. 
Marie, ii'iü, Ldiueidcnu O Pintschstr. 10 
Arnanda. Verlaus, SW ^.erniaiemersn Ä) pt 
- Cmilte, ^cb. Biederid», 2^iv,0 Knbeueisti. J8. 
M, U«. S Niitersli 10 H. JL 
Mane, 5i!to, S Äaiserthvrsti. 45b 
- Marie.gcpi.Äüd)Mpsleqciin.SNeue^acobstr 20 
^iiifbchi.Pnithitv, fleb Baitholrne, Ww, N kzeyr 
belhiicntr 05 II. 
ftliifr. s. o ^inde 
L?ilhclin. Acteuhesiei. S ^uielit». 1.1 IV 
Finke & Arend, Zuch Agentur ii. Coiu 
imifioii. ^abliklaqer, C Niederwallitr 22 ]. 
(Irl 1. nooj^iilj Emil ^uile n Limon Arend 
- WiMhvb, Banauschlag, N Putbuserüi 7 II.1JI. 
Zhivdci. vül; 2^ldh. Atel. W -lnisursteu 
baiuiu JII. ÄtfoljH i»ir. 228 II. If. 
Winirtu Biiestr .Cfhulüitviibfl .Miiobekdouin 7 
Riitfc, yitchittd, ^uchhdl, NW Speiictm U II. jii 
.v>e midi, Ciqaireuarb, NO ^iiedemtr 1JI.JII 
Otto Finke Nf, Coljumiim, Delicatcss. 
Droqeu u. Paiiiimeuen. h<r Lichters. voIIumn 
ui 1 pt (lil Vtdjicir 155) vnh Iuliu: 
-vnsch. 
- Ctn-, Coiiutureiihdlq. Chailolt^ut'q. (')iubc. 
du Coipfin 15 pt 
- Albeil, Crun Schliern , NW  'Sil.Mmitcnn.20 
- ^lillno. Crilu v2d)iiijm , S Ilibamn S2 bf lll 
vmimmi, Xi'üIIot. S .’llcntiibiirc.nn 7">.ipt 
(Zel IV tiU'i l E Sosju S Sibstitiamn K\ 
- Cruisliaii. Diebei. N Uuieliti 40 
Ofuitau, XulKi, N 3iral!*auöcc»n *il IV 
- tistiil, 'Trelicr, N Pautilr ;tl II JI. 
Ctto, Ziuicht ^uyrb, 'Hutudeitbf, Ncsidcn; 
in. 10 i II. I 
Heinrich. Zroqcn u Patiiimcne()Mfl, W 
Vhtrtziuirgmn .!2 *M. o u 
- Cxuutdi C teub Ld^aisn . Cl^arlotteirbq. 
vcftviilieimvitn l JI J. 
vamntnt, ^ahrl.ul Vlucfi;b , Paukow. ^lora 
ftr. Nils, 
Cml. Ruhrh, N 'Xrimti los I. 
WiifliU', fS»l)ü). N Mulla in 20 pt 
- 5hitoui\Watim. N Wmtinni !<»u 2 tSuni p1 
£uo, Okllnint;, NO Pallliad.iiilr 41 JII 
tHobvil, lMuu"tr. Clinilonrnbfi, iihlmcu 
doi'enlr. ho, I Pott I 
^uedrich. ^cimndjMfi. SW SülmMU 15 K 
V(ii|tiut, (sHnc-ichlnt, S uoilbmci Zamin 11, 
Wiptstu f')olbaib ,WBni)icml)cim 12, WaUuib 
^aitl, Wistün ii Vugolde Auit s d '){ulume 
jad), S ^ürileusir 1 11. 
- Ciiiil, Haudeloiu, X McfscljU 1 t If nt 
Zhevdor. vandil.m, N Pappel Allee U'J I. 
Wilhelm, ViinbLk'm, SO Ruchenbergerstr 114 
LoitiC, vau.^dien. S violtbufci Taium 41 
- ftiu'dridi, >auL-warl, Chailottenbq, Linsen 
Phil), XtutHgeb d Mgl voftiuiiitu't, K. 
(5ars, (iüU u. ,Mol)lcntjM , Chailottenba. 
Okiluaimn 1‘U pl ^uli '2'3tu Cnnlie kunsc E 
Ciinl, Invalide, SO Ltaliveuti 12H 
August, ^tiinimlnt, SW .Uaybadun 18. 
Cail. Uiuip't, SW Sidiiunti 0 II IV 
.vcntimmt, ttfll. Mammermimf, 0 «aas, 
iiuimnn o Hf. 
Cmil, Mstiifiu, 0 &tal(na Zheauuui 20 ttclje 
RuiIl* tV Aicud 
- Aittn’,. Maiifttt. XO Zic'xtfüluin 20 Js. 
'oemudj, Ustufiu. :>ieu ^urremee, Müttig 
Chaunee 70 s. Ciml Jartjc «.V Co 
Leo. Umtfm, X ^nvalidenitr 40 41 Ils 
- Mni. Mstiitm, Cljtulotteiibfl. Mnna ßrtt'btidi 
in M 
Otti), Maii’iii, Oji v,chlvl| ( Müiiimaitdatilcit 
iir ‘$0. 
'Kotiert, umitm., NW P-- Iippsrr 22 IV 
Cunt, .MeKiici, N Biunneuitr 0 
i&i.lielm, Montiuadjcr, Zrqel, Ldiliepenn 45 
Mini, «oibm, SO Sdjmibfir ,to JI pt 
- Albut, Miuiitid;.0T7ci, Cljrtilota'ttbg, Pols 
dameitn 27. 
ii’, ctuiifitdjmic&c, S Ptuijcitm s4  Jf.pl. 
'Sohlt. S M'innjtli 5 If. 
Auqnit. Uiitidtei, N PontiU Ihli JII. 
Stlhi’Im. Mitlschet, SO Cituitn'n 18 JV 
fiirttu, Mslsttm Beaml, Charlbg, Sallm 04 
Paul, Malcrinin .Wilmeii>df. Ulitandin 107 E 
Carl, Maurer. O Ltras;nia»u'n 20. 2 Js. I 
Friedrich, Mmira, O .'INgacrltr. 121 III. 
Ctmimicl, Mauretp'il, N Grauuin ’M't 
Cud), Metalldreli. X Hnsuleiiftt 10 III. 
jttdmib, Moöilltndjler, O Seidenweg 7.k. 
- (Suitf. MoUcunbet, N Wcic;enersn ,10 pl. 
,">rn*dudj Ciflrtimt, Wilmriödf. Sllheliuv 
Aue .r:r n. 
Alton, Packer, SO Michacltnch Plaji, 7 JIT 
Aug irrt , slflt Penrtonarr. XW Luisen Platz 4 
- Louis, Ugl. Peusionair, S Brattdenbuig 
in 71 JV 
- Hermann, Pol Beamt, N Dhiuniafu 55 I. 
- <^»itnv, Pol. ‘Sachnmu a D, S 5ri)onlem 
ftr. I. 
Wilhelm, Pvr:, W MerewiwUr 2 
Waldemai, Pott Aiiiii, N ^ehrbclIuifiMi JO 
Carl, PoNichayn, NO ^vnnti 1 \ 1. 
- ('(eoifl, Postsdiaffuei. N Mnllersn .!5.r Ils. 
- Carl, Ldiayn, N GUmisir. 14 
- Äütlhelru, Tchaukw, W Els'.holjsn. 5 pt 
- August, schlachtn, 0 Weidenweg 47 JV. 
Paul, Lchlächleinisli , Neu » 26ets;ensee. 
Weisienbingslr. 2 TT. 
Ciiiil. Schlosser, !)!nds. Mitciebediti 10 
- £llo, Ld)lviser, SO Adinnalsn InI JI IV 
- 'SilhUiii. SdjIofH'utuu, S Pinitciun bl 
- Otto, Schmied. 0 Zhaeim 50 JI Jlf. 
- Beimo. Schucidernistr, X Schlegchtr 2 5 JJI 
- Biuuo, Schtierdeuuiti, N BoiugUi 1 
NiUhiv, Schueidnntiti, NO Neue Moiinj 
itr 70 JI, 1 Ausg III. 
H, 2d)mnsic,i, N 'Sosltiuiiir 04. 
!>mte. Stlbc/m, Sd.neidei. S vNcin’ 3acobitr 19. 
Silbelm, 3ri)iiuda, NO ^rmUoitev Alice22 
,1tiV, 2dnifttcti. N Slargaidersli 12a II. III 
Carl, Sd'ulnii. Nrrb'. Pnnz vaiidieuittr. 2«*. 
SiKii-lht. Sdilihm. Pautow. Berl.ucrrtr 
- vciituch. 3icnt i. (Sir «tkurmlit. X Am 
i’ioicilm’ni 2.t II. 
(iditstip, S?nenl,dlg. s Stsimaiuiiti. 45 pt. 
Loruo. Zape; u Tecorak. W Magdeburg>.r 
in .11 JI. I 
Oiintrtii, Zel^r Aib, ‘Titidf Äaiii;ci,lr .5 JV 
Auqutt. ZuchleimuL, \V AKaqbvbitrgct 
PIah5lI.IIs. 
Hai ttatm, Züchter. 'Hubt, Zelbuidtu. U 11. 
Mai. Iitdjla, XO tihgeiu ö jv 
- Paul. Ztichler, SO Mövcntctviin. l'.Kl II. pt 
Wilhelm. Uiiivers. Pedell, W AugSbur-qer'tr. <ji, 
WatU’uli Hl 
- (iiml. inuaiiviib^Mchiit, Ordeu it iUicdaillciv 
tLu!. S Schaiimiutr 78 pt u I. (2tl IV2410) 
uorm SB. Baader. (V, Äebeblallibrl, 0* 
MflUnxUi 21 f 
Wctiljcif, 'Sebi'i, ^oiHag. yiitmmrkbg . Xc.n: 
Pult’, Alberl'ti. 12 Jt. 
Uml, ‘S’bei, 0 otntgftr. 40 JJI. 
Paul, 'LlcttnV)r, O Mailnvstr. 27b 31. 
Pytil. S^lsühr. X 'Hamlet!» .17 JIL 
Augini, ii'cihmn , N Paiiim 45. 
hotilieb. Sufmm, NO Cliiabethnv. 4‘J 
- Alnoubci, ^uschucrd, X Zeiiiplutc itr. 12. 
Caioline.'Siu, Auswintert»,XMiilUvftr 51aJ\. 
Pertha, gib Sd)teke. Bean'ktvw . \Y Stegliycr 
fti 92 IV 
Aiiita, .Mmiiii'iipiteg, X Aa.'rsti. l'U. .] 11.11. 
- Anna. Mobnttu, (' x'uucttftr 221 
- Clara. Modi'lin, WAuqobuigcistr <«l, ^auenh 
Criiert, Plailerin. SW Willibald Merissir :i2 
Silhclmme geb diienmmt, utu. Ob. Pou 
Aiiiit. 0 Snalaner Play h 0 JV 
- vtolmmni, geb Leudinnaun, Löw. Produkten 
Obig. 0 ^ncb.irfjetelbeiiu. 2i K 
Augusie, ät'tu :Heiit,^rnbfiiait,.Uudjsn 14 I 
Auiimte, gib Lelnnau'i, S*Jw, 'Heut. Zcmpclhtn 
Baliueiiir 70 II. 
W , isriut. Sdiiiei^eiin. SO ^cicheitbcfflcim '.l 
Lucie. Siu. 2diiieibmit, SO Ncaitbcutr. .11 
Maue. Siu. ^eimiiih. 0 iUiimcitiir. 8 I. 
All'ertiue. Wtv, X Wt hamburgetstr'. .% 
Anguite, Siu, O oiOtcrbiiiqcislr. 2 II. 
Anftime, Siu, N Liebentvaldetltr 2m JI II. 
Caroline. 'Sni, N Sd,nl;eudorseriti 10 
Cmoline geb ^ledered Su», XO 'Sounr^ 
Ui JJI 
C. sühn, SO Llaliheliii ^ 
- x"\o|i'plMiiv. Ui!u>. Lantivil?. >l!ir'rirstett,tl 4 1. 
(Pintbr; Wi Viditrif) 
Maue, geb Stall. L'w. (>'AteianderUr. Oll.I. 
Marie, geb Mnlsei, *<hhu, X Siuiitemftitbci 
tu 117 JV. 
^iufcifcti, Mintiiu, Poiulloii, X i>orngitr. 7 H. 
Augim, Srijucider f. H, W Au»bad)ctftr.7 pt,. 
- Üeuljii, »listn, Ammctt n. Gestud^Pcrmiclhg4 
comyt, XO Vmvurtr. 8 1 Uti Vihu 7>»24 ) 
tViufcl, Guitav. ditimr W Lttbiriigstirchlli. 4 pl. 
Woutneb, Wuniliam , Md)l u Äorko'lhd'. 
0 AUlliu*! Zlieaterür 10 Ix. 
- Crun. >U'ilnei, Sdimatgds, L^ainemiutderm 
.Vnnv, Uilhici, X Brunnenslr. 75 II. III. 
pcin Xli'bin, ?)hihr, vcimiiHiisn 11 H. 
Abnli, Pelzivrhdl. (! Prciizlaucr'tr. 0 II. s 
Zbeodor. Neisend. SO Mopt’itiduiti 10J, 1. JI. 
Anilin, 3d)iil)mtintr. XW Cindunrstr. 22 pr. 
Hugo, SdniliniittUi.. X WviKiiin. 20 If. K. 
ooliaitii, Sdmhmmiu, X 'Hiippiiicnn. 45 K. 
rttu, Zitchlii, Sdiütu'bg, Coburgeiiu 7 III. 
^inkeldc. ^erbumiib, verwalk W Zanen;ici.. 
ttl. 1 ! pt 
^itttcldch. heiiuauu. Manrei. N yiititmciiu Wll- 
^inkclgi'tttt. Main». Maiiim .C. OUeimbtctiti \U. 
,vximt), geb Abrabaui. Siv. tSkftügcU)blg, 
f* 0>ieiiitbti'im 12. 
fiitttchttstmt, Adolvb. Cneleur. X Ml \>»w* 
bitrgeiiti 20 ^ohu (' Lmtenitt 101 
- 'Siiln’im. cdjnuid. N uvdm *ji III. 
Augint. Sdmudmimr, W uimttrttfti 70 1. 
^rnkelmeyer, otnob, '^inunlan, SO Mmueutitu 
su. 12h K 
^inlchibitrfif 'Htchinb, 'S u hu In , SO 5tahyn* 
m 2hl 11 J. 
Kinkels. Beilha geb Saliug. 'Siv, N W L^mt.,» 
in 24 II. pt. 
Einseiften!, huinidi, J)i in< d , Pnvatt'Oinit 
ii 3pcc At;tf Viiibufuntlhnteii.W‘{,1 'VtdgiV» 
burgiisti 22 1, lii'l IX 7M) .i •"». 
'Stlljelm, ihllcibiiut .'liubi. 'tiu'ii'bcdtn. ‘i8. 
^oiaii. Ciaaii'HuiiatuI. SO 4Unctiiiih )5.i. 
Salomon. Ifia (rngi O ^lubenur. 82. ilrl. 
Vll.i >255 , 
Vauu'lb, ^oiiltiihdlg Cngi, Bdjoticbq, i^nljit» 
m 22 pt lii'l. JX 5{hti) 
v'ibui. i'tiuanei ( SemnntMirin lh III. 
Spedal-Haus tür flerren- 
und Knaben-Confection. 
£*eeJk <fe Cloppenburg 
Gcrtr&udtenstrasse 26-27, 
Ecke der Rossstrasse. 
hertige ßeM/eidung und 
A nferf/pun/r nachM&ass*
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.