Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Feuer 
367 — 
Wies 
5t.il  I. 
Feuer, Julius, Haubelsm. SW <3tmcotiin. 7 
— Richard, ftoitfm., W Slanftciwitr. 4 111. (.2cl 
IX 7270) s. Nicharb ftcuei .V Co. 
— ticirumitu, Maurer, N Duudernr 20 H. IV 
— ^üfinmicö,<5rijnctbcimfii.,9iiMm(fcnhf.,^mnnim 
sti. 24. E 
— Ludwig, 2«id)iamftr., N Bunluenstr. In pt 
Feuer, Ludwig, fifmhroatweit (riiflioS, 
Ludwig Feuer 
0 Vmtcntti. 100 pL E (Icl. J1L 14), 
2V" f. i’üchaiifl, Inseratens 02 
Reiter, Gmcftmc, fleb. Reich. .(tinifiiiMow, NO 
Meubelssohuitr 18 TIF. 
ffnicritbcnb, Dhdjatit, ^uridmmt, Oh. IMrfjtcif 
Weite Doifm J 
— Adolf, Schnneb, X Dlaumciin r>'t II lls. 
ftrurrflbritbt, Ctto, Weither, \V X'iihiutfiyhtrii 
Plav 2 111. 
^ettcr'Assccuran.^'Bcrcin in Altvna do IS30 
«Bubbncct ,S\V12 Modntt .50 r»t ! (Id IV. 17‘i 
bv> ! 3nbbuecl. Cnrt Pohl 
ftcurrbcrfl, Wtipii, D'ictiei, (Ilmilotti’tibfl, 
Linien Platz 1 
Fenerböther. Siilnis, .vaudelc-m. SO Craincn 
in ins II. iv. 
— £cimnim, Schueidernn'ti. (ihmloWttbfi, loir= 
tiaflv 11 pt. 
ftrucrcifcu, Joseph. HandelSm.XLotfimtflcutUO 
— Ieunii, Malenn, W Mintibcuieiiti 8. 
^euerhack, Hnqo, Wiidibutb, SO '.Wtrfmelhidi 
fit 2.'. II. III. 
— ^u^eufe, fleb Muschel, tHeWicic, (5lmi 
lotlenliq, ÜUciIutcifU 70 T. 
ftturrhnit, ^nvbnd), 3dmvm., \V Wlebuta 
m *2i) II III. 
Feuerhaken. AstiieS qeb Möhr, 3rimcu‘'vtni, 
SO Slbiimalth. lt 
Sciicrljrciö, Wilhelm, Waufm , Jelilcuhf, Pol* 
bameisu 5 
— il'ialüjiiK-, Cbcileiitn, \\ XiintpolMa 1 
— AusiM!, Prrvairer, SW 3ohn>m IV IV 
^rurtI|t*lm,ViiMvi[VUiihdjci,Otinitnciti !>'> 100 II 
— Stupst, Postbeaint. X Wuuumi 10 II. 
— ftutt, ‘Studmimttonub, SW ^oihti 7H IV. 
— Mail, ilianmlt, S itocrtljsu. J.t 
— Witfltifl, ;pmmcim, 0 2tl|ticifti S IV 
ftciicrfivrb jun., ^rauz. Slrchitert, SO Cbmin 4 pl 
— Wilhelm, tSolomahm it. Sclictuencit, Char 
(ollcubfi, Srijlülctfti ;Mu pt (Icl (£lnul 17b'U 
— soll. (StflciUlnuu, SO Ohtusti. 4 pt. E 
— Wilhelm, Maschint», SO Wiatificlia. i:t IV. 
— fti u, Snlilci, N 3tvmemimbnih o't I. 
— Rub, Tischler, Paulom, Mann Auebnch'it <>8 
— Linie, ÜT'tu., O Blntueustr 4 5 
Jeuerlierdt. J>uö, Bierabzieh, SO ftottfririet 
Ufci 41 
— Ilicoboi, trticuO 'Wcrtiuitr .XWX'elnteun 2U I 
— Aböls, Weh HaiMl (siri.,6lcnlty, VtiUii'ish 10 
— ftucdnd), Ucbrci, tShnilotkitbit, Eoplne Chiir 
loitcttfti. 22 Is. 
— AuiptO, Privatier,haleusee, ^onmaMcim.7pt 
— Henrielle. geb Lehman», ycamtfinvtu, SWr 
^sulumncun. 2i» II. 
Feirerlirrm, Au^ntt, iMatfcimtti, N Uaitmuen 
'Jlllcc 211 ‘10 pt 
— (mist, Holz- it Uohleiillb!, 0 Moppciiftt 8.1 K 
— August, Maurer, 0 Giutclsll. (» 
— Wcüifl, (enlermiii, NO tWiutciilmißci|ii.2)H. 
— timihc, Siu, O WuitcIUi 41 II 
iVencrlicrmm, 2i)dia, Wiftufnimljblq., ü iDivimlci 
m ih iv. 
^ciictliorft, ticumiim, iUt'amct, ;}i’I)li’iti>?. Wiodc» 
Uu 1 pt 
ficiicrlciit, Cllo, lJr, C6 Iuqeu. Challvllcubq. 
yi'tbntuti 17 Jl. 
— (kümed, -Mslitfm, Stojiliy, svloiafu III. 
— Ädols. vJici|citb, Üijdicurnii. 2’t IV 
— X'hifliiil, ballier, N Badsti 17 IN. 
^cjicn'icstfl.isiiebn.iHi'iiltac, W^stiju'itJlK'ifti IS. 
iycticmu(V ^üfcT.SdtuiliteUci,<’ ytuuutUi u(l II 
5r»fi'fst«ncr, r\iu'bndi, -cdimteb, W iUuler 
fti H H II r. 
— Wotllub, Sdimicb, \V UaOli'itti. 1 ? II. II 
— Will,. Sc1iul,m. NW .^IvpiioctiU "<8 
^rurrschi'Hi. <iauS. Ä^cut, N Gdpiliu Ki IV 
— 1'ubmtfi, Malci, SO flietdiciibcincnH 114 IV 
— Ctto, layct, üicbtflfti. :u II. pt 
Feucrfcnncr, Haue, 4'ilMmttct, svncöiidj>t»q 
Pfau'll, :)H 
— Dlubolf, (5um. Ütifldjlmiii, SW yiüsnv'tv. n41 
— Mai, Lehrer, U’Oflilottcnbfl, Äcftuiiqfti r> III. 
— fticiitö. 2d)iiym, XO Wcoiflpiituditti. lf> pl 
^cnerstack, Paul, Vvlstt'li Schöriebq, 
lUunhübsti. 2 IV 
— Wilhelm, Maiuei. Slcflltti, ÖlIbioditfiL ti III. 
— Louio, PoUicr. X Schlcfidsli 18 K. 
— Lvuis, Ob. Post Assist, X \V 2llbicd)lfn. 5 
Feuerstake, Theobor, eiped. Sccv.». Calcul. ISsjai» 
lüllcitbfl, Potsdamerstt. 8*1 III. 0-7. 
Feuerstein, Ernst, Dachbeck., SO Shrfliuücuti. y 
— L.. Gtnnhblft, Spee. Castol-, Zephir, Moos 
wolle, Moharr u 'rtintivoüc, OMianlUi. 1) pl 
Wohn I. 8 10 Vm. 
— (sotl, Slfll Gtoimf BaU'^ttspcct, Cliarlolteul'g 
Uanci Fuedlld)str 0!) I. 
-- Gustav, (Uastw. S Alke viuobili. 75 1. E 
(Icl. I. :1072 ii. I. ti(>7) 11 1 
— Jsnt}, Wcirij.iTtorit^ , S Aue oocobili. 7.1 pt 
— (fbiuub, Mrttifm, X Schwebtcu'll 17 IV 
— Micfjcub, xlauftu, X Mupvuwuu .1(5 
— J. Feuerstein, ^abrk. (lflUMdcler Puppeu. 
S Aleisliidtmciim <>8 (?li. ^nb o ilviictuan 
Wol,,i S (Vilfdimciur. b2 JIF. 
— yiunnfir, qcb. Teoinar. 3diladihimfnmm 
Patllüw, 2dmlviu i«' 
Auqusle. tieb Viantt, ÜVtv, X ^vuim «Vi II 
ocuirucvftttHrunfisUant für Deutschland zu 
Wotfin, t^en. Aocitliii W ."»<* 
Rutii *öinrficm .l r I. E »Jcl 1. HM'i) '• “ 
Wen. Vlflctit A. ^tule ('iott Aiiniiin iUUm 
Laub. W öi! ftifliitöiifriicfh .! '> II (Xci 
1 1.7»].) 11—.t Wen Afluii Dr 15 Balinelbi 
^citne-^cnfüHl), WiMtoti,Ztreftoi X Xatty^a* 
in. 71 II. 
tfcufcr, Miuui, :)iitlii‘itit, X vydittnbtcim .10 II. 
ftciifert Nälieu»i, X 'SfihcitbithU'i 
si. 4si ii. n: 
Heul, 'Silljclm, UosilvitliM . XO RueduchU'et 
flciiti. 11 K 
ftculitcv, ^vtt, Cfici Smcl b ?Hi div Jiitliinu 
W Wlcbtliritvi 2i> Ii 
JsCHriri), Alciittiöci. ^ttdtlinlt, X\\ SUhrlmv 
hiueitcuir. III t'taitiiil) III. 
Btuuv, Uiiuptt, S IssttujHjain'cmn ,’»2 III 
(icinmim, Tischler O eitalaitci jMatt 10 I! II 
— (rhomne, stib «dieer, Siv , W (W’iitlimvi 
II, Ih II. Jl 
rtdirist. JKstiu, jicb Babow. vtv Ami x>ovh'h, 
SlCilltb, ssIÜIrtstl. "» j)l 
^cufj, Utiitha, fit'b 'Itoloff, . W Panauer 
in 2h II pt 
Rntfnicr, Theohot, beamtet, X Laarbutdei 
slt 10 11 II 1- i 
Mail, Dr, Ptof a b Pliys redin ditiriu^ii'it 
yi)inloiieiilifl, üeibmjui 1 I 
ficuftvl, (2tml, (Iiflciilbum Minlc*hoiii Iri^foio 
Aller 71 E (Icl M Sdnvb 1 ',7 i 
(Stiiil. Usliifm, W Wlfbmrfnti II 1 
OJmlslü, Stcdftiisti ?Habf, ^ulittom itl 
— Mue, Pitotimdienn, W TeimenubMt 22 111. 
t'ubivm, Vliel. f Vadiitcet u ^auntivfiibt , 
W Mmnuitenbamm ‘24 pt. ’) 10, :» 
Äolin 'Jit 2lO'pt 
fiel) i n Ret u Keift 
üeopolb, Ai^-tert f otntimVcoisttuut, 'Wobei, 
S 'iio'dbitr n Is. 
ftuebttdi, Be^mt. SW ,*sibictmti 2<> III. 
Äillielm, '-Ihidibitirt, S llibtvitli l.!l II. IV 
?>lobat, iSoenVnhntHb , XW "Vuiucimi 1 1 
E^iiarb, ReldwebU, s\\ ,‘sneun'tr H» 
Wuitau Oiaitw, X '^uiuuumi ls| E 
Pmil, flvpr Voromoiiuljit) tibatlotiviiba, 
Am Bal»ilw' ‘^vstvith r» II 1, 
tiltibnib, Muukei, W Siemimcui 7<» IIs 
— (iitil, Mlirfm 'Haili a T, M\ VniiluMum u 
Eiiitl, Neiillei, SW Viubenni lOi. 1 E.'i 11. 
— ^nliirö, «oillii, X ^(intlam '> II. s 
IHobcit, 2dmhm, (> yuwcitt II. pt 
tsiiil, Tttdilci, () UuHtptm^ciiflt. 1», 
,*>ui'biidi, Wachtel, ^teflltü, ^idiicfu 12b 
Atlsiusre, Ldiitetbeliit, S Bndoweliii II II. I. 
A. nvb AOfl, Sri|ii:tbiinifnn>ui, W Ulmt- 
lotUttiti h*i iü.l \\ 
^cyer. B»i»io, 'onubidmhbMii, < Alte 3ctum 
l)au)am ’M't ^ol)n XO 'Divbeuhoh'in'vut V 
Aiigutt 5diUu7ci, XW Vclnteiin r> II IV 
1XU, Sdmeibei, SO Ciamcmn 20 Jl K 
iVunie, , 5dmetb , SW Heiuiiii 10 
Mitiua, qcb 'Solf, rditteib X ^ncburti* 
in. l.U.I, 2 II III. 
stellerabeiib f a. Reteuibuid, ,'mciabuii' u 
^nmaben^ 
(ttufhiv, 3kc Olcnli. f qiiverbl Diildaib mib 
OH’fdirtiloliftriiet, Papier Enqr. so vHiiiiuu 
Iti. 72 1. 8 2 .! 
('untnei, 3dionebsl, ^tfilileitm 17 \\ 
Aiibimt, v-a'ltv. S Putt^nm 10’» 
Cnitl, Hatii'btetl, XW Piivivalketm Nil. II. 
Paul, sianfm, S Ziei'bcncnu *M IV 
— Eufleit, Mlmumei, t£hnikutcnb|i, 2d)U'f;tti 
Carl. Maler. Sf) tyrfimiueuti Jö U IV 
Vomt", Pvitiu, O ^aiidnntcrU. 4s II. 
Csmil, Posi'diani,, X Wo»tl,eritl I‘i II. IV 
Cito, 3dmeibn f D. 0 Wiiinct Wcq M1 II. 
'Silbchti, Stiidrtteiti, äiirbf, Puii} vioithjcii) 
in. ll> 
Eugen. Ubriti, (1 ^n'cheuo. I II 
Pa'ü, Vcruch ilkniut, (’ Au bei «Ualauci 
Brüde I II II 
Anquste. MoUimadjeict, 'Hu&r, Puit’, yiiubini)' 
llr. 4') 
^njcrnlinibt, iW, Näheriu.SO Möpemdcun.no 
. - Marre, 5iMifd)c)ltdcitn, W .Uotlit-nnin. U 
- Anna, qeb. pirscht, Ww, XV Wioi; Moiidictt 
fti 'in II. nr. 
- Anna, 'Sm, (?f)iufoiMtbit, Umitin f»l I. 
Fclicrabcnbt.Mar.Cbeltuatbemalltei n Piocmtit 
XW <3pciicifn n II. 
- Clara,, geb Vnitiiebciii Rrau JHeiuieif XXV 
Prcdowitr 10 s E 
Jvcijcrljcrb Crnil.^aufm,'ttlids.Mabiowernr M .12 
ßci)crl)crm, >>amntm, , X Wcutcum H) 
- Ruebtuh, <5ri)liiri>tnmiu. O Tbaeriir 22 pt 
Marie, qeb k!icu\ ^Lnniliinu, XW t'übcdct 
s» 27 Jl ])1 
neycrstein Ioiepb icdiitvthei, X Ttectni '14 711 
^ri)l|, Shibolpli, ihidilmli, Oh Virittui, x^elhtntc 
tli !2 
(iuul vlaufm, N 2divnhvuiw; Alice 17.’ III. 
iUufn 'Sdnietbi’unm ,X(> ilaritimm OiH 
^cyl, vuiiiiimt, 'ihidihiudireibei S Ltmeou 
Nr 22 11s i ('kbr Jyeijl 0>uu'li Mtimibni(f 
Global, ’^iidibuidvieibti , h Braitbeuburq 
?ti iVi IV. s Knin fieiji, OJinpi) Mmmuntcr 
Hormann Feyl & Co., Buch n Minnt 
butefau SW ^uebnri^n IV., U Am,i [ii\ 
IV Iniv ) Oviüi E '»iiideiibeiiier. 
- Gobr. Feyl, Graphische Kunst¬ 
druckerei, SW triebtidmi ist, n Aus.i II 
I ZU IX ‘*07 5} >1, HeriiiailU ti Minbct! ,vet)l 
I^frnnfleou. Tavies, David, 3aitqet, CSIun 
loituibi, hftohmutfii r»2 
hitilft r^'v'V'b, Poüm SW AUc TsaeolMn t“ 
'Silbrlit», 3dmJjm , SW 'Wuiibalfr Aleu»tn I; 
^inüoiuc-ln, 'Rota. Nculiere. (holvincr MiutitiMen 
bautm 1 U II 
J>io(fouii3li 0$, Poutci, O Lamaiiler'il 
i^inhU' Pouiriianii, Cliarlotlctibq Stlmeto 
öoifeitu II') IV 
3tlVenvul?ü h Brandenbttrqnr 14 
II K ^olitt II II 
M V. Tln'itlunm ^tmuUor, (' Alte 3c(uii}cii 
m f> i*i 7 
Linuse, Ampnl, ^vtu-i. VO ^odittcm 11 IV 
^iünst, hnntiiu, 3chiiüm SW AuiMHi I‘i pl 
Roberi 2iUiInil)t. tihtnloMcttbfl, Nalimmiti h 
^ibinn, tinnhc, sieb 3ri)«ubt xhhu , X Votlntiiqn 
m 112 I 
Riüirii, Ziieopbil, 3tiai>»b Jsnln . ?){ub( 
Jtcteiim. .V2 IN 
ftilucr, vumiutn, 3nttlct,SW,|oneiicnu ni H IN 
hibifl Aiativ DiidiUol, S^umit Itrei *>l II lls 
Bitlito.MiOiln, Cliarlolteiiba .Btoinaidiir !'».> 
k 2ol)n, , 3d)lonaci t. Tanips , Wa* 's 
Aul. SO .'Jleidnnbeiflvriti. Iü( II pl vith 
'H «sibifl si*» 'Svh-i SO hhutmuciui 1 
Cllo, 3d)lottetmHi, SO ‘-hhaifflihir 121 II 
ftibincr,f\itiburii,(MKitb ,'ii^'trbr.XVoltaur 10 
Vitbmisi ,liittetnnti VO'iiunicitbitifltim II I'» 
(Suiil, Ti'diler. SO 'Hatiboutr » IV. 
JsislUN, iinbn Nirbs, ,’,tucnhi M. 
Hiüud),  ('\iubutie,  Jvil, o Wisiiicr Si'fst t.«i 
fiibrnu,\. Albcu, Poslbeamt. N 'Sollmeuiu 40 
^Fibula*' G. m. b. H., Beila^ it. ,'nbuf b 
Oitnbler'idien uredi. Vi»vfibcl, Wt Viditeu, 
l£l)rtiilko'tt 7<i l'Veicharicrsrhi y{ vmü 
Eugen Fichel, Bnlterlibl^, (* Autputiu 5" 
12 2 ?Mil) ISitflcn Istdjel 'ii'oliu Ä» 20 IN 
AlexanderFicuel, ,!ininicuntu , XO ,'hebu 
Ui 2 pt iTel Vll.t. 77lü! 8 0, 2 
hidivlfdicr, Carl, ^abrlbes. XO Vaitbsbaflci 
m l r II. i tf ^tdielimri n ('*>. Dunkel 
C. Fichelscher, nifdian Weberei v Gleite 
biMcn, Ittdibecfr, Beiworlalpn. 'DUnpicitev 
Plinchen Tibiuchrit, 0 X7 Aubici^tn U pt 
liil. X JI.i>2.'.) ^uli Cail Rtriieltdier 
sicher, ‘Kubolt, ('tävtuci, ,’,chle«bf, s),istcl)«oi\H‘\ 
m 7 
veh'iu, All, SO Cntmcitfti ! II III. 
sichert, Ctto, lionbuot, NNN ‘Strletm O'i 
Albni, iVuilei u shimliicmubl ,’eirimei, SNN 
Mrcinbcnpn. r. 111. 
‘jipUlia, All, Mohmtn f 'ome, sW Ruidudi 
m. 11 12 III. 
ftiriintflim 3tfltunmtb, , limmctieinbit, < 17 
Alt D AVchcibunte ^riit u II. 
Hidite, (5arioinbit, s Gleite viuobm r» 
(xuitiiitu, 7>ttvalibe. SW ^ehviiannni 20 pt 
- ‘ilvtubiub, Moibitt, sVs :Kompn 10 H. 
Krim. Msliiu'i, O Ul. Aitbiiox'fn :» IV 
^Sirnl, Dr \\\u\., Prot, Cbulclnera Mtiuunri 
\ bhivicii uiotioi C flicue Rriebridpti. si pl 
yuttt, Sdimied, XW Veimeliu. Ih II I. 
- Aliom, 3d)itbm, SO ^eidicnberqeistr m> 
- Üml, 2Öpfci, :)iudr, Nidiarb'Ir '»2 III. 
viilniv, Heuich. Beaiul, SXV Ohos;beereusir 75 
Hichtcl, Uritr, Biatisul)i, X 3eestr, '^cifitchv 
it \M)ibn\umt 
- Aiau;. GasOv, Oh Vichtcif., 5ri)lh»fltnttti 7 E 
- Mnbcit, Miutfm, Sdiouebfl, Bah.istr 15 I. E 
Zol,aiiiieo. Modi, Stcflltb, Bergftr. I.) 
~ ’Homliv, fieb vuctflwt^lü, Piivatiere, Lteqliv, 
^etfliu. 13 pl E 
?yirfjtclbcrfl, Janfcr, Sdiueiber, (’ (Sicitobiev 
Iti 4’U II. pl 
stichtemann Abolpb, ctoufiit, X Wejsruburger 
sti U I. 
(iirtitcimu, W, Unl'dier, X Cberberflcfiir. 21. 
- Aitcbiirii,Poiticr,XOMftnpiibniflerstr.:t 4,IIX 
^obaim, 3dilnflttfi, 0 ^miabiiiflorflr 6 II. I. 
iSiriltcr. tmimiim, Dicsiei, X Neue (luchttr. 12 
- Wcotfl, Tiidiler, Auebeim», Nhetiisti. A H. I. 
fiichtlrr.Eni'i. Dro,d',t Muisdi.. XPappel AliecltUs 
(fb, Kulnh, 'Jlvu 'Seifwincc, Ptitoiutein. 87. 
- <lnil. oiibih X Pappel Allic 111 H. III. 
Cito, Atiliil», X Cbcilierfluiir 10 Js.^ 
#ltiV, OhiUlei, SO Uottbuseisil 12 II 
Willi>, Viialumm . XO Mcliitum 10 II. 
^otiio, Wfittici X<) Mehitvriti 10 pt E 
stirfltmnitii Aböl», Mutipti, X Wort heim. I«» II. 
Mouu, Mstufm , W Woltj'U 20 II \. 
Mirohit, Mnitfm, S Pimpiittt 5 r Is. 
^obaitno.'lientn'rt (5liailoiititbg,Uimumnn.l4. 
AUutp^la, Wiv. X ('Hvtmih 5 11 
Mnitlnt, sieb 3diivmn,Wm ,N Wnt;eitbingci 
in '' 111. 
GerliardFichtner,AiniUin . Comiinssioil mib 
Import Wudian, S Pun\etOti I. (Tel. 
IV '»701. > Aul). Oieibaid ^ichlner. 8 7. 
hirtlhtcr, .freumann, Baliuarb., Cbarlotleubg, 
Mant'ii 05 I. 
Cuqett, ?)icci n 3iabt6aiimsn, üt’tlmcivbf., 
Manci Plav .i II 
Ctm, Biieslr, SO Vitiifitjeifir !4 H I. 
Aböls, Dreher. N Molomcfn V2 III 
yüdiiub, ,llciiriicimiti, ouebtid) Mailtu 2.1 
Ohtttnv, Ohifttu, X Ciiiiitctibtuflniti Ost 
Itidjaib, Oirtftto , SO (SitntbiibiMU 2 pt 
freimauu l^liiiormstr . X Moloniein 12')II. s. 
Hermann, ('»olbaib, O Mubleiisti. 21 IN' 
— O'ieor^. Ohaveut, C Vaitbvbeiflcmi 71 II. 17. 
'Ucutbolb, ‘onubcUMii, X ElsaiseiM. 2t» IN. 
Alpiniihn, vanvbten , 3tenliV.3d)fiGcufti.27K. 
Oh'vifl.Cb Aimcii./Silmasb! .Wilhelme Aue21 
Nobeil, Aitmttmntleitm S 0)raefesn. .12 III. 
Albert, Mmifm, XW 'jUebotustt. 20 II. 
Alheh, Uausm XW Rlt'tiöbiiißi’tiU 22 
Ciint, Mannn , 3ri)0itcbii, Man'tr 2ß IN" 
Ou'ilunb, Mnitsm, S Prinzeiyn .111. (Tcf. 
IV 0701» \ f (tfcilmib ,'id)htet u iüeiintci 
Sdiodsll^ I\sl6ut OJcilnub ML ^tchtuci 
freiutmim, Matifrn ,XW 3ri)itiitniut)ti 11 If II. 
Ebiiiiiiib, svicmpitci, S Ohietseuaustr. 70 11IV 
Vnuimitit MutmiriilotTei.^hailottciibfl, <3opic 
tshailotletiin in III. 
oiiluio, Mihidjm. t* Vmtcjtüi “»0 IV 
^rib. Vithoqi, XW Sleplianili 48 IN' 
— tstul, Punideum ti ^uictu, iHubf, 3tcute 
meb'ti 107 pt 
'Koben, Weiiltci, ‘Hubs, 3dioueweiberstr 22IIT. 
Paul, 3attlermsir. u Dicomt, (Iharlolteubg., 
Olodbefn lOii pt 
Hermann, 3riiiinbcimtti, SX\r5ntbc»iin. 07TV! 
Wilhelm, Sdjitctbci, SO Lkaliverflr :tO .11 N. 
(i , 3dnil)uuuiti, S Anselslr 11 pt. 
Cnitl, Sditihitl. XW Mliriensli 28 II. Ils. 
.(icmttnmt, Sdiiihuiiitsti, S 3eba'lianfti 10 If. 
Mobcil, Schuhin, 0 3d)illuisi>li UK 
ISiul, 'Ittdiler, X Aholfm *) x 
;, Tndilu, X tSövluieim 11 IV 
3bn, sieb '-thntfiimim, Mobisnn. XW ^leii'^ 
iHUstOMtl 22, ('HlltCUll I. 
— VMitie, stpb Bedndimibl. '^eumclhaui, S ^id)le 
|ti 2! II II 
Litte, Win, X' Mitllcuti 115 1 
obn, fleb frutnutdiei Wtv o Ohfntn Wen 112. 
^ol)(riut(t,Wiv ,sW Mcmibinflcuti 17a II IN. 
V, Ww X EliiabUlttiiditii 17 
Pnitlmv, geb Daniel, Wiv, X llcmutcu 
boifruti 51 IV. 
^irilK*, Cchu, :iü'l|ilia 0 Miiiidiebei^erm 2S IT. 
Riff 1 a Ried Riet Ais, ^id Bied » '^tet 
(swalb, Ageitt. Viditcttba, Willnlttifli s» III. 
(Posibe; ^ncbiicljsr) 
Paul, 3lab<iVU b V n 1 i Ai‘,1 XO 55. 
Ohcvfrivvtlbawr 0 pt 8 *> t 5 
friiflo, Biauer, \ NV Wtilielitt^lmin'iienti 27 T. 
Ohnhui, Ü'nchljbl. 11 'tl .'Üo'enihalertli 2 II. 
Mu, Will Duilai.Wilmerödi.Brtlch'alttr 3111. 
4beoboi, AOititn X vttiutetntt 1 \ IV 
Vetintdi, i'Minnci iiliebei 3rijonl)itittcii, Mroii* 
pn»;ensir h 
— Carl, tniitfrcU'Ut. SO Cpvclum'tu 25 pU 
Carl, (iniibckMtt SW Vittbeitsii. 00 II. I 
— Wilhelm, Mclliivt, X Üoltslttr 41 
— Carl, Leutnant b i){, Sdiorieba , Mann 7 lls. 
Bernhard, Metallcut', SXV 'ZelteAlliauceitr.85. 
— Rubols.Posl Seci .XVhhoii tv.oVrtieiistr :S2III. 
— C., 3chiicibeimm, .»etilendon Marlstr. 12. 
— Wilhelm. Schneider v v, S ^ludlctsU. IV. 
— Cinil, Srijiifmt ,X0 Mehm'Ulr 18 III. 
— Aiifliilt, Schirm, X ElriabetHtirchkir. 14 
— Cito, Sdmum, Xr Prinz En^enftr. 23 pt 
— Cito, 3eislCstitt l. 2. Wmbe Draqsli Regt, S 
Glletsenanslr ,51 II. 111. 
<WP Aaisev's Raffer-Geschäft, 
Groestee Kaffct-tmport-Geö'haft Ocijtschlauds 
(m direkten Verkehr mft den Confrvmenten. 
^ Fabriken W
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.