Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Ewald 
— 349 
Exner 
E6rU I. 
Ewa1d.Gcorg.Schloffer.NWBcufsclstr.Li.2.Aufa. 
— (ihifmu, Schlöffet, OÖi.Jyraits urtcrftr.GH.il 
— Julius, Schloffcrmstr^ N Pappel-Älice -U j>L 
(t- SlrtdbUüfi.) 
— Otto, Schlosser. N Pappcl-AÜee -10 II. pt 
— Otto. Schlosser, N Swlnentünderstr. 01 M.UL 
— Carl, Schne.der, NO 0)r. pfi antfmtcrftr. 75. 
— frerdumiib, Sdjitcibci, N Tresckowtzr. 14 II. 
— Ötty, 8d)iiciöer, NO Elbutgcrftr. 28 H. UL 
— 2BiUjdm, ochneibcr, NW Spcnerftr 22IIJII 
— .Hciutautt, Sdtrcibcr, Charlotleubg. ÜZdjnttß 
ftr. 2ö 
— Wilhelm, Sri^nflflicKcr, SW Solmvftr. 12. 
— Otto.Schrifl'ctz,^ucdnchsbg,Rummclsdvrgtt 
ftr. 50 L 
— Albert, Schuht», NW Stephanstr. 38 pt 
— Gustav, SrijHlinimilr, MW AreVvwslr. 31. 
— Nikolaus, Lchutzm, NW" Wilhelmöhavcuer- 
fti*. 42, Gailenh. JL 
— Georg, erpcd. Secrct. u. Calntl. i Kar 
Patentamt, NW NaHrnwwcrstr. 73 IV. 
— L-ilhelin, Slabv'rtg, N Ackmtr. 30 III. 8—9 
— iviU)dm, «tnicrrrhcb, 0 Mund-cbergerftr. 1 
- ßuu. 2trsl(,ciib. Ruin, SO Sicncriti. 57 h 
Pauk. ©luvfa!, N Etargardniti. 12 H. III. 
- vtufinfi, Tape;. SW Hogelebugmtr. 22 
— fterb, Xclcqi Bcamt, N.vodjmcittmir. tilll 
— Adam. Theat. Mal., N Schwarylopsislr. 18. 
— Herut, Tlichlcr, NO Pren^lauer VtUcc 220 
— .'pcrimum, Tu'chlcr, (öi. Vidjicrf, Chaussee 
ftr. 32. 
— Mari, Tischler. HO Cuvrip'tr. 33 II. ITT. 
Otto. Itichlctmftr, N Wr. Hamburqerstr. .11 
— Otto, TischleruiUr. N Kr Ha- buigeritr. 35 
— Otto. luchlci, N 'Stncmtr 'jf) I. 
— Ruboli. Töpfermitr, NW Feldzeugmeiiter 
ftr 0II r. 
— Zollamts?. Äierqolb. S Plinzenstr. 104 IIL 
— N, ^oflcU;M|i, 5pce Pnp<tgmt, 0 «&ömg 
ftr. iiö I 
— Wilhelm. Äeicheuilett. N Schmngnr 8 U 
— ßuebudj, Wittsuhl, N (Shoitttaitr ii6 III. 
— Otto. &.'erhüf)i. N äVtcfcnur üf> I. 
— Otto, .^almlechnik, (sljotloltenbg, Schlüter 
fti. th I. 
— Carl, fltmmcrmflr, Charlottenburg, Am 
iPnlittljüf Äe'tend I IV 
— 8m c, Mcamtroro, 0 Hnbeitfdbftr. 4 ls. 
— Marie, Blumenliolg, NW Bredowslr 25 pt 
— ftdicc, flcb. bu Nois 9ifijmonb, vw Dr, W 
Staltljiuttrd ftr. 28 I. 
— Panline, neb Ewald, ftrait, Wubf, .£obrcd)t- 
fti 7 IV 
— Mar o. geb. 9iitfdjr, Ha 'delofrau, SO Nelchui 
bcrflcntr. lWi III. 
— Emma, grb Haimr-, Ww, ilochfnw, NO 
Hödiftcsir. 23 III. 
— ftcUuw, CharloÜcnbg, Tanckelmaun' 
flr. 01 IV 
— Anno. 3il. ^rtOuin, N $<tflcnnmftt 13HJV 
— Aertlia. ,lil, 9ifi!)crm, N (Slnuffocftr USalM 
— Äkiiny, fyU , yinlictm, SW ^ru’iouitr. 1811.11 
— .focunttic, \\tb Sltauf*, Wm, ^vuftottainn, 
NO ticüinculi 12 II. If. 
— Marie, Planen», N Arunueiulr. 1 IV. 
— Johamm, Pi^bneclucc. N Mülleiilr 1114,111 
— Anna. geb. Tchyid), SdjMi'tbaiit. N ti)ortc»« 
iir. hl III. 
— Üntfc, L'w, <2d)ncibctm, SO 9J;uolaucnli^<) 
— Gi.orI, hüljicuum., N «ijiuebtcuir. 17 ü 
— Sluialip. geb Heruemann, L^w, N Putbnrcr 
ftr. r> II. 11 
— Anna, gtb Haman«, ü’iv. N Wrtnmfir. 7 pV 
— (rlnnbctlj, flU*. Matthee, Ww , W tsulmfti. 11 
— Cmllie, geb iWnemfl, L?w, hO^urilcrfu.liw 
— .fretuiettf, ‘Siu. tflnulottnihfl, ftucbudjtfail 
Chlö » III. 
— fceiminp, steb Mnnchow, Äw, >0 Emmanuel 
tnchilr 'X\ H. pt. 
— Mamut, Wiv. C VI b Schluise 11 IV 
— ^Mcybit, äi?iv, NO Svbei in. 4 IL 
— W<nU)ilitv, fldi. Sdrwoon, L'w, Schöllcbg. 
SebaniN l." 
— P^uirne. Wrv Cbailvilcnbfi, '■üi»matrffh.23b 
— L"ill).lmliie. ^rv, tiübctfenti. «() 11T. 
. äßtlljflmmv, geb. Muißcr, Ww. NW 95iclef 
in 12 IV. 
— Äba. flcb Piepe». Juiii, .Vnumciut’rmietlj, 
NW £ti'pl)aii|ti /jij. 
— Loun'c. Ä'w . Jmtmnuumu’tb , s^lltv ^atob 
in r.;t I 
(hvalbcr, tbiuu n ßraiiliurtn Allee 12«) 
Civaldt, tiail, ^chlone». N Jiotwf idjftr.2‘)IÜ 
iWtiiu*, geb Atüit, Letkäm'cnn. t-Maitlzriitr.l!) 
tfrtodlt, Atbeii, hiihrb, ^intj jVuBitv«1, 
lottciLbiiiflcim. 74 1. 
(hvatb, dii'iuien', \hW (tiu'üb’ucuUr.st IH 
(ftoflrtowof, ftrmt, Wunvdacrjit, AV 
C^oHi'ti *» II. IV 
(Flur, Carl, kremier, ^ichtrubg. vogimn. 4H I 
— Ällgu't. Tunrtit Mittuli .Nd^nlliirtbenstr'M II 
(rtvc, Iultns. . El cnb. Dartcr u. Porttcr. 
hticbcnaiL Maijdach Play 11 V. 
— ÄUHelm, Äaffcnbole. SO Elisabcth.Ufci. Ä-. 
— Otto, rtöitfiu, C JUffslubcnlr 30. 
— illub. -Äiikscher, NW «pcncirtu 30 II. 11t. 
— Paul. Mcchan, ÄlImersdf..^>llgbahiis1r^Ul 
— ßny, Ste nbrnd., S Graefeftr. 12 11. II. 
— Friy, Tifchlki, SW Simconftr 16. 
— F., Tischlermitr, 1 Deutsche Möbelhalle. 
(’ Linieiistr. 224 IL E 8—0, :i—4. 
- tiamaiut, Vermalt, SW ^eiyjtpcrstr bt 
- E., ^ra», Mvbelhdlq u Xt|d)lcra, Plissöc 
SlrcitimnfL SW töitsdjinmtr. 107 K. 
- Hertha, flcb Sioarf, ^rait dtcnl, W Genlhlttei 
ftr. 31) I. 
GtoclcitSUbcrt. Sattler, NW ^utwbur<tcrUr ÄU 
Ewclcr A Fleetstiike, Fabnk patcnnrtci 
Gas, Hetz- u. Babeapparate, Sdjöncbcrfl, 
Bclztgernr. 61. Inh HaiiS Ewclcr » tflob 
Piecttiyke. 
Ewclcr, HanS, slauim, (tzruncwald. aöntfi5- 
VlUee H. (Lcl. 55ilut. 57.J} s. (?tuilcr L 
Plcct|d)te. 
Hernmntt. Penkronau, Echmarqcnbf, Mrs 
dcoymtr. 10 
- ^ranMa. Frau. Rentiere. WtuHcroalb, 
ilüiiiiii-l’lfli'c b. E (Xcl. äöilnt. 57J) 
(fujer, CUtf.» l)r.mud., pi. 91rV, Bontt. dlatl), SO- 
5tobviudcifti. 110 II. (2el VIL 3210) h- 0, 
Sicop ,1h1 med^ pt. Slut, Samt. 3latf), ^nh c 
^uitit f. vi'iljiijmnamr, Oithop. « Manaqe, 
NWKatIM.5aIII.tTcl 111.0705.) 8 10,4-ti 
— Lilbwig, Dr pr 9lrv :c, Mi inuitciu 
dämm 240. (2el. IX. 91UJ) h- 10, 4-i>. 
Adolph Ewer, Bank Gesch f. Hypotheken 
u. Gilittöb^iy, W Llttherftr. 45 11 <Xol 
VI 2011) h~U.3i/j-41', Iiih. Dr. Ä. (jnjer 
(kiiul, Uoufm. <J Hetlijp'gcittstr. ,i8 I. sieh. 
5 Heiiccke. 
Unufm . Charlottenbq. Stlmaoboi 
fnitt. 118 III 2 4 s Dlilluü t^ioci L Co. 
Julius Ewer & Co., Mobel-Maga^, C 
Sllnanbiritr bu pt. (Xcl. VII. 2056) Jnh 
Jiil. Eirer u L'ilh Seui) 
ElverdeS. F, Äaufm,N Boyknstr.4. s. R ftroufc 
Siadlf. 
<?tucrCicit, Otto, Sdianlw, WHuebndn'li K)I1I 
4 "». 
EwcrlinN' Carl. Serfruhr, Ne» Weisjeusce. 
Sbnifl Lhanüee M 
(kwermann. ^unav.Bietabz.SOlVantc’tffdm 8d 
(5werS. Rlcharb, (mitsbieit, 8 Seba^ltanftr 77. 
— P.. ftaiifm, NW ÜUcboa'iti. MO I 
- ISatl, Mittidjvi, N Chaufseeitr. 28b 
- Bernhard, Schuhm. NO Parniiustr. 13 
- O. Ewers L Kieker, Tapeten ^abd 
Engt u Dct, 0 Buiberslr. 0 pt. (Zcl 1.641) 
Juli. (Eintt iRicfci 
- Adolf. Tlschlcrmstt, N SdjlucbtcrfU. 33 IIF. 
^ianztska. qeb Haftn, ziansmöww. Blnb 
treuftr. 25 pt 
Anna. geb. Nochow. Ww.. Naherl», 0 Krön 
vnnzemtr 28 III. 
Marie, 3Btu . Reut, W Dtsuitbcigciftr. 57.58 
Ewert s. a Cveri, Gvcitfi u Ewerth. 
Carl, Bahnbeamt, 0 Griiuet Weg CA III. 
^ran;. Datbicr, Schoncbg, Wothaaitr.7pt 
Wohn (Uuvlowitr. 6 II. 
— W 'Helm. Blnmcnhdl, W löZoitin ßutf)aiti.< 
W Itfucb, Bncfti, SO Plicklcittr. 15 11. K. 
TI obvi. Bnthl'ittb. SO Nauntiitstr. 54a IV 
Üubwig. Bur. Bcamt. Britz. Werden'tl. 51. E 
Emil, Äiitler. Delicatcs; n Zlcischwihblfl. 
W Stemmctzstt 52h 
— Älbeik, Eigaixnhblg. NW Tal^vedcleritr 10 
tilirstav.Colonralwi, Delienleffen.Wtlb u We 
flustcUjblst « Eiqaitenyblg, W Slt)ff(muKi 
ftr 21 lTel VI 34SJ ) 
Mai, ttellvati Dir rl b Deutsche» Feuci 
Berflch Act Wc', AV .^abSdatgentt 10 II.pt 
Karl. Drechsler. NO Lanb':-belqetstl.I20u III. 
3, ftabrttub, 0 ^uiterbtufimtr st. 
Albert, tynibet, H Vinfcit Tttcr 8 H. 111. 
(stuft, Awetuerftch ^.nipect, NO lünrbticbdi 
flr 2 31. 
— Ä lhelin. Fcnerwehrin. N Colbergersti 201V 
- Hart, Sratfa, 0 Tüstterftr Rl H 111. 
P, Wnrttthticn, Paneeltophagcftelle, i?utf»ei 
stuhle ut bntn u. fernst AuSfühlunq, NO 
'Sciufti 20 Wol,ii Hii 10II. 
— Wohltun, Haurwait. SW Marlqtafens«. 29 
(iriut, Hcilfifh , ^oihttfl tHummcttbfl , Xsm 
fd)imb:fti 17 pl. 
— Enri, Äldiifi». NW Ouiyow'lr 114 I. 
— Eugen, slmifnt, W ßrobftiftr :S7 I. 
Wildling, Ätmtmt, yoilmg Ni"2melobg. 2tia 
ftfnmbtUx 17 pt E 
Eiiil, Mcllm'i, W BeIIeviit''il 21 22 III. 
^ian;. tielhicr, NW ^agow'li 17 I. 
^nliiio, Melliin, NW «ti’pliatthi n‘i II. IV 
rtubtimnb, ,N IVilUentt l«Uli, 2 H 11 
Ewert. Aufluit, JlUmpiter, 0 Läarschauevtr. 20 
~ ^ricbr, Alempncimitr, NO Strnuü^igcritr 7 
— W. Ewert, Sturömnflci, C Hetligegeisi 
gaffe 11 L fiel. L tiOöJ) Äohn. SW 
tyucbnchftr. 208 III. Cp. 
— Friebltd). .Slittidjii.N0 9ituv5tomflftr.74 HJll 
— ^rtcbrid), ctutirijci. SO Ncrchenbcigerftr. 321 
— Fuebtlch. ^lUid-ci, N Ltraliuubentr ljlLIlI 
— Abolt, Xicttfirer, Wouchtitu 7J II. III. 
— jturl, Mainer, SO Mantenffelin. 100 1. 
Wllh. Ewert, Mooel Intfiltict, Lager toinpL 
Wilh. Ewert 
Wohittlugü Emuchmiigeii nt icbci Aussühruug, 
Kfct S 14 Tievbcuetftr. U7 (Tel. IV. 2-jG9). 
Jiih Mar Bannt. 
(kwcrt. ^iiebuch, Pomci, W zwmggrayeritr. 4 
- ^iiibncb, Poitti'r, 0 PaÜnabciifti. 17 K. 
- Heuinch. Poitcharfn. <) üittbrntciUr. 2 IV. 
- Mai. jHauchaiurliMg.S Alcraubuuvmu.Gi oü 
- ,')ic»ticr, Gi. iitchtm , 2?ocsi 
in. 2"> pt. E 
- August. Nohtleq, S 2'icncnboch'tt. 5tiu H. UL 
firebuch, Sani«, N Äderüi 07. 
- (£aü, 3d)lüffci, N tfliauvcetti 78 III. 
Eml, 5d)löiuu, N HllNileu'tt. ltj I. 
('lutt, Schloss"mur. TcgU. Echuppcrfu 12. 
Vi'tmtimi, Schlosser. N Dallborfeinr 5. 
— EaU. Sdjimcbuititr. f Luiutzwageu, W^.'uyow 
fu. m II. l. 
— Hermann. Sdimteb, N Antonitr 17 IV 
— Äottln’b, Schitcibi'i, 0 Tilutmtr X» III. 
— Johann, Schneider. Neu.Lsetl;cnicc, Ehar 
lüttciibiuiinitr 10S 1 
— Iultur.Schnetdnmttr s ^ , Sütuicti Ufcr321V 
Edil. Schubm. N (imuctiti. 17 K. 
- Augutt. Sdjitynt, 0 Stialaiici Allec 32 Ii. I 
,3ut?. Schutzm, NO L?crneuchcncrrli. 3 11. 1 
Alben, Seciet. i Vgl Lerhaiitt. NO Vuchow 
fU. 10 pt. 
- Hermann, Strasjenb. ,>ahi., zR$rbf, Schöne 
luetbciiti 10 II. III. 
- Albeit. Tapez., X Grauunr. 7 I. 
- itait, Tclegr AiiitL, SO PudlertU. 33 I. 
Benihmb. i\fd)Uu, u Gr ftioiitiuvtnfti.ü II 
- ^eibiuanb. Itidilcr, NO Strauhbergeiitr. 4. 
Reibtimitb, Inchlci.SW Üistlljelmftr 122,2 H. 
- Hermann. Tuchie:. .‘■HTompIiaufcnttr. 1(> K 1\ 
^ianz. Zoptvt, N W "Uoibtfviitr. 10 III. 
Allhur, 'Snlmvr, ilichieubg , Her^bngfti. 10T» 
ii 106. 
-- Marie. Äw. Änfwaiterin, sOWianqclstr. 121 
- Wilhellmue. ^ian. ^»ane-wätt. SO Mitzerstt 8 
- Vomse, geb. Kraav, «Uimfiiisuuy, NW Ält 
Mvabil Ifi I. 
- Johanna, ölochlil, W .uttrfiirftenbamm 247. 
- Maile. Mobnttii, W Potsdamerstt. 77a III 
- Alt»«, JliOljeiui, N (Vtatucciitr. 10 IV! 
- Lina, fiiflit. Ramtltcn Pcnston, SW ifcötttg 
flinünftr 33 ii. 
f. Anhang, ^nseratcns. u 
- AlbeUine, ^rl, Sdjitcibnnt, (J Gr. Piäkt- 
bentcnttr. 
- Clise. geb Muhlpsort, Schneibniu. 80Bnyer 
flr 21 IV. 
- Wilhelmtnc. k^rl, Weißnäherin, 0 Büinieirftr 8. 
A., Ww, N Atfei-ftr. 14. 15 II. 
- Euiilte. gcb. Hinge, Ww. 0 Äiidreas'n 2011 
- Emma. Äw, S Gnetfenait'tt V. 
(?Wfrtl|, Engen. Hilfeliibcwfti., W Gobeastr 8H. 
Paul, Wiiufnt, N Ebansfeeiti. >>5 II. 3-4 
- Ernst. Moiitnir, 0 Sliibrcoc-fti. W II. I. 
- Anguit. Schnlbten, 0 ^angekr. 70 II. pt 
- sttanzisla. RU, 0 Oh ^ranksnNcrfti. 340 1 
j Hugo Elnotoiin Nachfolger R Ewenh. 
(fwrrtvwski. Aler. Eiieitbirh , N Btunnenslt. 91 
(fiucft, ^vibiiutnb, Aiit.auiuui’it, iVuDbvl » jtutut 
ftid)cn slllu Alt, W Stöii qgtstcm'tr. 124 K. 
Stephan. Apottiel, N 5le«elftr 10 II. 
Alfieb. Brauer. M> Maucnbuigelllr. 37 111 
Mai, Eifcittljuifi, Schiebern, i 314. Bc;trk^. 
N Sdutim 114 1. E !) 10, 4 si. 
- L.lllbejm.i>aclor, Sdjmiugcnbf ,Äiti6bioi)vutr 5 
- Johann, ^oislti a D. Pantow. Peltalo^ntr 2 
Friedrich, l^asin'pect, SO Gorliyri ltrrr .'$01 
- Auflim, tMofirn, Ücat'l, Hmiptm tj dcl Teg 1) 
Alben. (Wrütiframlibl, ^ricbiichöbq , Rums 
flirt« Chaussee 17*5. «Ponbe; ^urbnd^f) 
- T, (Vulaeip 4>ou>l), N Invaliden,lr24-27 
- iRiibolpfi, rtmtfm, l' Parochial'li. 31 II. 
- Hfiummi, Lchrer, NO Hetneiobor'eriti 1 III 
t&tütbalb, fleyr üoeomoubhot^, N Xuumiiu'i1 
str 32. 
Robert Male», N l'Vudmtr 11. 
Panl, 'Vt'afchmviiiutti., «dpjtaupnb», Viir 
brot)iim* 5 I. 
H'lwLttn, MmnfiUvaiiaibtf, Sbee * iuiU 
hü'leii, X ^nvalibenttr. 't41. E l2rl IH.tdvJ ) 
Otto. Pott rutiped, N 10 II. 
X!iibrotfl, 'Knitter, N \Umhti 10 II. 
'Silliilnt )liiitu*i,rt»icbndi»» ^ iltitviii '111 
Ewcst. Ludwig, Echithntmftr., W Stnmuetzstr. 3. 
— Kultus, Geh cipcb. 6crr. s. G<ilnilat. i. SRmift. 
f yniibwsdjft, SW Mtttemualba-ftr. 6 IL 
— ,>ranv Tapcz, N Belemueusrr. 1Q V. 
— Emil, Lcis. Beamk, W StenimcyÜr. 9 IV 
— Daniel, Lcrwalt.. Schoueb-., Slouiunentcn« 
str. in 17 I. 
— Julius Ewest, Hofl. Sr. Maj. d. Kaisers tt. 
Möitifl?, LZemgroszhbl. ReftarranL L Ranges, 
W Behrenftr. 2(m pt (icl. 1 L0j9.) Wein« 
fdlecctctt W Jöchrctutt. 1K 19. (2cLLtXti9.) 
ii. W ^ranMicheskr 13. ^ilmlcn W Pols- 
bammtr. M (Tel. VI. 350X) W Genthiaer» 
flr. 7. (Xel. VL OOMi) W 2aurtizintftr.il. 
(Tel IX. 5230), SW <ÖM&bccrni|tr.50. (Tel. 
VIiu 11241 ] Gr. Lichtcrfrlüe. EarLftL 114a pt 
Colonte ftrujicwstlb, Hudcrtnk Allee 2. (Tel. 
Wilin. 214) (Ömrlöttenba^ Berllncrstr. 126. 
lTel. Eharl 21)3) u. Sdjottcbcrft, Hebwigftr.2. 
(Icl aiu 200, Posibez. Fnebeimu) Jnh. 
Herrn. Huth. 
— Clara, Reiinere. N Vijiutrftr. 1 II, 
- Marie, ftrl. ödjiicuX, W Maucrftr. 23IV 
- Anguflc. geb. Miller, Ww. NW Pcrleberger- 
fti. 15 L 
ttau Ervehk, Arthur, Sauger. W PallaLslr. 16 
IV (Id VI. 41 ) 
Ewig, Emil, Äcauu, Rirdf, Kaiser Frteörich- 
>tr 170 
Paul. $ktr. Srcr. Bchoncbg, Rotzbachfir. 0/ 
- Albert, Lrlhoqr. Ntxds, Hoheuzollern Platz 1. 
- Auflnft. Parfum, u. Drc^euhdlg, W Augs- 
burgentr. 59. 00. 
Richard, Penftonatr, N Kehrbellmcrstr. 96IV. 
- Ellqeit, Secrd, Ncu-Wcttzer^ee.ÄvsuvAdolph» 
ftr 15. 
- Emtl, Tiichfn, Rirdf, Stcmme^str. 14. 
- Ehnstiane, geb. Itlnch, Ww, Rentiere, 
Neu Sct/jcttfM, Gustav Äbolphttr 158 L 
Ewinfler.Aohann, k^eoerwehrrn, OMabatftr. 10. 
Cwinsohn, Mut», Schncrdcrmitr., N Lhaussce» 
Ui 24a IL III. 
(kwitlcit, W, fifabif f. Mctafl&Ubmttijmcit, ß 
Blaubcuburgfti G II. IV 
(?£,Hcmnamt,Ob Post AfftfU NO Äcrueuche«er- 
ftv 17 pt 
Hermann, Poftschaffn, NO Wentenchener-- 
fti. 12 H. I 
Wilhelm, Schnechermftr. u. Portier, NW 
Haenbeliti 1 £ 
-- Carl. LLcrlsuhu, NWMmfcrxn Ztuflufttt-Afiec 12. 
Exoelsior-Feuerlösch-Apparate O. m. 
d. H-, W Eharlokteuitt. 00 <2^1. I. 5754.) 
Exoelaior - GasglühlicBt - Compagnie 
Albert O-oeteolike & Co^ Fablit u. 
Comptoir, S ytleranbunrnfti. 95 tiö, 2. H. 
(Tel. IV 2124) Lerkauss-Cettlralc 0 Seydel- 
str. 24. <XcI I. 719) J. Filiale NO Landö-. 
bergeriti. 42. JL FiUale CharloltaiLg^ Kant- 
ftr.lila (IcLCHorl2260)InhPaulKoetfchle. 
ExcelsiorPlanoforte-Pabrik A.Wiea- 
ner & Co. Kchfc, SO Gvrlitzer User 24. 
Dich. Ria» M. Wieöncr. 
l^crlsior-Pncumatlc, Geu Vertr. Karl Bin- 
renS, S Vntfüitcrftr 5 I. (das. Lager «nb 
Nepawturwcrlttatte) 
BV f Anhang. Hriserntens. 50. 
(feiner, 0 t’l, Smnttri. f. Hmthel^grfchfiftc, 
O Wallner Theaterslr. 7 1. S 9, 2-4. 
(kxinS, Mane, geb. Sorge. Ww, tfir. Sichlers, 
PainllclfU. 11 I. 
(fjrlcr, Ernst, Maurer, 0 SRntternftr. 10 3T. pt. 
Wufloi, SchanNv, S syürftciiftr. -6 pt 
(fflet), Ui>tüt), Stuhlm, B?ihag Rummel^kg, 
Pmi^ Aibeitftr. 4. 
(?fitcr, Heinrich, Abbruch ltntrmehm, Bau« 
iimtrrialu'tchbl., NO Moitm^Hrftcrflr. 30 I. E 
(Jd \1I. 29ti) u NO Glbwqertir. 61—64, 
0. b Gieifswalbeiitt (Iii VII. y683) 
Robert Exner & Co., Ltnnottratcrpeblf, 
SW Sltüvnti. 50 pt Dich Max Pasch. 
£*101, Dr itHuI, vr. L>unbar.;t u. ©c* 
bnilohdfer.S Plan Ufer W11. (2d 1V.L 8214) 
8 4 5. 
Carl, yacTctei, NW Vfibetfct^i. 47 pt (Tel. 
IV. llb^) 
Eb. Äiug^vettm'ii , HhivlonritBfl , Fried- 
i'dfltn 22 II II 
H<rmann.Aanilnter!ldim..Pantow.Parkftr 19E 
nmvVWauiiiittntchtii ,NO(^r ^ianffitil«flr.60. 
:M(lmtf.GiH'iibuh, Pankow, 5chmtblilr.7lIL 
üvbredit, Ci^ljbl, NW Siemenoftr 3 H. I. 
vtail, ^abrfarb. 11 Ptwist, Cl-arlrtteubg., 
Maichfii 1*1 
yieimuitb, lttartner. N 5tuinvminibcrftr.44HC 
Gnktav. Wtvnv, ?>iube,lnn. <?anbicryflr. «2. 
'lianl, Uirtuiv, SW Hu^’l>bciqcrftr.37. 38ph. 
S itiranbciibnrflthcÄL 
i'H-mn.O'Vidtivi^iuIii. .ifiirbf ,9tiri)urb'lr.ll8lD[ 
^rubitdi, ^uintiamhvl. SW Plan Ufer 17. 
stiiiI Hanbdom, 0 (')rnuci LZeg 71 11. IV. 
,smbitdi, Hawbiii!, ^OAbitlberthrM^lPfltl. 
Special-Haus für Herren- „00 #• jg, rinTuvsAMliTYr^ Qenrauatenstnsse 26-27, Fertige Bekleidung und 
und Knaben>Confcction. * * * €SS vIOp^GUOuT ff Ecke der Rossstrassc, AnfcrtipungnachMa*sx*
    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.