Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

-r,'- vti-A, T%:V< " 
Engelitttirm 
— 339 — 
Englich 
Sljcil I. 
Engelmann & Gtmthermann, Piano 
loitetbil SO 20 Dinntciifti Ihn, 2 H II (Icl 
IVn 7208) Jnh © (>>üi,t(,cii,mun 
Gnncfnmmt Neuntes;, Plötlanit, bö 'Jiiumlj,, 
fu 11 li n 
— Paul Pol I'eitnit N Staigiubeiiti 13 
— Ctofjitun Poitui, GlMiIultutbg, Untttili GSI\ 
— LoniS, Pottiei, N L'oitzingiir 20 H pt 
— Diobeil Poitici, Glunlolttuibg Wocllieili 41 
— timimim, £6 )5oit ll'fijt N05ticbcii„r50Ill 
— Paul Ob Po|i|cti, Tnploiri, S)niiiii|d)itlcn 
mc,i, '"iimoitlMlcuti 10 I E 
— 'Jliriimb, 1)1, Pros, \V Achcnbachstr 141 E. 
ß—<» 
— 21] .Dill,eint Dr, Piof, ftel) Wiebu Rath, 
Sueet b pln,iioli>g Jiiilit b Umueuil, NW 
Toi illiocnm >"] 'HiiUiu li Souitnb 12- 1 
Siolm MV Vivuc 5'jilbilmiti 1"> 
— Pjiimni, 'licbntf, N Uotljiiugciitr 38III 
(Xci nr j'jTij 
— Petei 1)1, Sieg Rutil, NW Siciinigtli ! I 
— Slbolt, 9lci,lici,'ileu ticiijUiicc1 Gl,ni,m 72 
— G, 'Jlcitliu, W SPngöebiiigetin !4 pt E 
— Ello ilieutia, NOllI fiiai,l|inlcillr 21 21 E 
— L> to u Uiiilli) ©ein , Schankw ii Suljtgcidj 
NO Siitndubuget '.'lilif 1(54 1 55 E 
— Sllbcit, Schloss«, 0 Ptnl,chstt 10 I 
— C'liorg, Sdili'iin N Vaftoiueii-Mllcc 10II pt 
— Julius Srijtoüu Gdjimibg Aka;tcitstt 2)1 
— itiul, Schlossu NW Witlitotfcim 21 
— C»iV(ilb,Sd,lii„ci Stcglig {.totsbamintrTHU 
(Pimbiz Subenbc l 
— Gml, Schi» cd, SW 0ii>isbecrcu,lr 14 K. 
— Cicmud, Schimcb, 0 lloppeiifti 21 Is 
— Gml, GdjticibiimfU, SW Puttliuiierftr 8 III 
— Paul, Sdmcibcriiiftr SO Mcaiibcnli 24 II 
— 'Jlrmliolb, Sdpieibeimfti, S 4lliid,er|ti 13 H 
— 'Willieliu, Sdiuciber, 0 ('liiinei ÜBigSlI 
— itiilljelnt, Sdjnctbcimitr, NO SUmi|,bcigci 
flr joll 
— $liu Sdniftnu .Gljntlollcnbg, Stiumljlr 1! 1\ 
— Giul Schiilimmili SO Äniilui'foliti 00 IC 
— Heu,mim, Schnhin H Sfimcnfti ,iij K 
— ÖSeat, Sd>iil,mm,li, Slubt, V.tidilionlr 43 
—  3iubi.it  Sd)iih„,, SO Maiiannen Plan 11, ! 11 
— 5,3,II,Um, Schuljminllr, S Jacobitudjfti 7 I 
— Mai Släbl Hieljicr, 9lubf, £iobicd,lfU 1 ipl 
12-2 
— finebiid, Slctiifttdib, N iUiiumcnfti 4511II 
— @ii|inii, Slippa W'Vi<tumtr70H ][ 
— Süll idm, Slraficiib Goittiol, NO Heiuets 
boneilti 8 
— Ginil,Slrnf,cii6 $n[jier,05litbu-iii>fti 2411III 
— fitlu, lapc,, 0 Soiuboifci|li 49 
— ßntiiS, ledjuif, N Ramlcistr 31III 
— ÜDiiiü, Cb Iclegi i’llüst S\V Moctcuntr 75 
— Silben Tnchler, N Gfjouuciftr li> 47 II pL 
— (fall, liichlci, SO Dututeulli 1811 
— Rninz, 2tidilum[li W «oitljid l II pt 
— Ptlci, Ii|d)Icr, N isJollmtifli 40 II 
— iHilljclm, Topfcimsti it Obcimfti b löpfei 
Jliniiiiifl 0)t Vtditcif, Tüinsli 4S E 
— Kubmciiib Sii|d)cil)if ,NOSiimioiiiiclliidi1li VI 
— Cduaib, S3uchoinlcll, GI)arlottciibjj, Ghri» 
fli 42 IIL 
— Gmi! ©citriitjr, IcnipcKjof, SSitbcifli 4 1 
— Ria»), Üiulcr, 0 Slrnfimoniiilr 18 11 IV 
— DSmnt. Jtilji'tüi'itl,NO,T:fiiilcniu(ilbn|lilüpl 
— Clbn, itiinmltiiimu , N ffliificn6ui(|ci|li 64IV 
— Toiolhca, ^Icijchkimstiww, Gljnvlollcubg 
Ihtdiiu 0 E. 
— BkUha, flcß IBcgcitci, Fia», SWJicigmami 
fli <Hi IV 
— 6, gil, (’ Roscnihalcistr 31 III 
— Lina. Rrifciirm N Slilillcucfli 1 
— SlbolRnv, fnnbclsfr, N Slnlitzciili 11 
— iOcrlljn, flcb Gute, ilaiifmoww, N üinicii 
|ti 110 pt 
— Brillia, ,"5i(, Nähcmi, 0 üilmmuilr 25 II 
— y«t!)a, illaljnm, NW SchornliorHilr 41 
— Loinic, geb iHeupctl, Siiiu, 91of)ciin,W Sieg 
lil)ct|li U! I 
— Gliie, tim, Plällcriu, N 8tiigcimfmbei|li 11 
— Giiillie, Plalleirn, W lli b Heydlsli li>H I\ 
— {?rl, Pimolicre, W illollenboifili 28 
— Elisabeth, Fil, Schiieidenii, N Pieiizlanei 
Allee 248 II 
— Marie, geb (toeppcii, um Slot Voisleh, &W 
itoKbod)|ti 7 IIL 
— Sophie, Waschehblg, NO WinSsti 5 pt 
— Gmma, iBäfdjeiui W Slunmeuftr 34 IV 
— Slnmlie, geb Sleifdjcr, Slitbf .(icimiminli 1211 
— Slitim geb Engel, Ww, W Pots>bomevllr 100 
— Mufliille geb Klöpfer, Ww, W Mauei 
flr 70 H II. 
— Auguste,geb Subel.Ww NW illntfieiioiveiftr 07, 
— Berlha Ww, NO Stiaufjtcigecfti 45 II IV 
— Dorothea, Ww. SW üiKfcmonlberflr 11 II 
— Gmtlie, Ww, SW Nostizilr CO I\r 
— Emilie, geb @toiibti,31>iv, N In8ifon)|lt39pt 
— FiauziSIa, geb JKmiäbeigei, Ww, NW 
fniiiiiouei-jchefli 18II III 
Snflclnmmi, (laroliue, SSiu, N Sieiciillmlciilt 24 
— Marie, geb Slrei.ÜSm N Siuiitemfuibcrlli 7‘i 
— Piiiilnii, S.-1V, S Blucheuti )7a II 
— Roialie, Löw, NO Slmunbiigectli 27 
— Wilhelmme, geb ’Smflir, $311), SW @nu|Cimii 
tu 10") 
— sBiIbelmme, geb Schalem, Ww, W Motz 
flr 77 IV 
(Snnclmcier, Ai Ihm, Malei, OBieclauenli 23IV 
Gliun Sdnicibniii S Wraefeilr 7n 
Ctigclmcljer Cllo s>abrr,StegIiy Abi>liiIr 8 0 1 
— G,PI|oloni(ipl)ieii 91epii)bitcl,N3lililIcuc(lrU 
iliiloii, SJogemuntl, Gljailoltvnbg, (ijoilfje 
fit (.0 
(fuflclmolir Heimaiiii, Spie stlesch f Bilder 
Giiiiiilimuiigeii, C 9!euc Piomeimbe b pt 
SJolju N Ivr tiambnigeuli 18 1<| H I 
Theodor, i'iidjbuiba SWSilljclmiti i() 11 II 
— C Blidibiilb, Schöuhol; 15 II (Poillie, 
licnmluid!) 
(Tiigcld Ilnoboi, Vlgciilui f Lebet I' Jüdeu 
lli 51 IV 
Frlodr. Engels, Agent m Zudjui Panm 
wollwi <' Jlluniibiiiti 8 IV (Icl VII. I2!2 
Snl) Isiuimd) kiiflil< 
Ciciiiutiiii In mi (I pr Slijl'c, N !)iuie 
fiochlti •«) (IU III 5124,1 8-*), i-i 
Cnigo, 'ilnictmilt W Wobemli 15,i pt 
Unul iliidjbmb, C yiuieiiiti lOln II I 
Eduaid Gii’itmiiljblg , SW ^uebridjltr 1 i nr 
— Inlinö, o'ibil W Jagti,li 23 II. (lel 
I 007)l | Gduaid Mnd)l>uff 
RuO Rabrl Ditecl, NW Pullihiii 11 II 
— Jacob, iicileitlwiei, SO ('lüUUjenli 5i>II K 
öt'llii SO Wuinaiieiiti *1 II 
Heinrich, Haudelom, 0 Uopceii|lr ')! II 
— Theoboi, ^iniipliii ü In dlnlo teifuib illigl 
Sil II, Sdjunebg, Goloiiiiciifli 33 III 
— Mmimt, 0 Mauiliusllr h TVr 
Rtil), Siiuifm, S Slletniidiiiieiiili 75 II II 
— {iiigo, Vitittm, S Aleiaiidriuciiflr 751 E<Tel 
IV 715) 12-1 f Eilgeld & iMurrmg 
— ÜJlni, llmitm, SW Alle Iaeobflr 121 III 
— Cito, Miiiirm N Dalldotferflr 1 
— Dlli), itaiifm S Se&(i|linit|U 31 II 
— Engels & Worrlng, Ueber n Bügelhdlg 
Gngr i Uidaiiiifdbrifalioii, S Sllcuiubniiui 
ftr 75 pt (Iil IV 715) Jnh Hugo Engels 
— Gbmnud Maleimstr,0®ni|iliu6flr(i,2 (fing II 
— tliirl, 06 Po|l Aiiist, NW HÜirlefilr 8 III. 
— Oscar,'liedMauw b Uaiidget II u Sirrcl, \V 
Haiiirljofur 2 10—2 Wohn VV Jitne Wiiitci 
felMlti 51 1 
— Robert illidarl, (ietitii6ge6 b Oleluntiiliileii 
b Ugl Pi'mi, (llaffui yottirie, N 2)ii"iller|li 30a 
— Paul Sleiitiei, N Weite Hochilr .W I 
— Jakob, Siiillet, SO Eiienbahnstt 31 III 
— (iieurg Srfjonipielet, NW Sdjiffbiiiiei 
dämm 27 I (Icl IIT 2812) 
— Cmlt, jier|idi Siifbcct. 0 Siigneuti lli II 
— SBiIhiIiiniu', geb WohluS um fflih. ä)ug 
mlll, W Potfbmiictitr 70 II. 
'Jluguile, geb ültttz, Naherl«, N RheiuSberger. 
ftr 30 IV 
— Aliiia, geb Weisel, um Obcrpied, W Juleu 
fit 5 pt 
— Beitlia geb, Ruppr.cht, Ww, ‘jtem, N 
Puiij Gugeiiiti 11 III 
— Auguste geb um Supetiiitenb, Schöne 
Beig, Apoitel Paiiluostt 27 II 
— ülugiiftr Ww, Weiugrofihdlg, W Potsdamer 
flr <« pt (Icl VIu ltsnc) 
Emma, gib ^turam, SBw.N öaiteiiftr 71II 
Warn, geb Haafe, Ww W 'töinenti 21 II 
(SitflCläbprf ‘Jloin, SBio, JlSlietui, C Sleni11! 8 
Gitnctobprff, Joielih, Rüttler, N ÄmiiSmdnt 21. 
Ennrlsklrchc» Petet, Invalide, N Reimden- 
borfeifti I7h 
Adolf, Piägei, N Solbmctfir 38 II IV 
Johanii, Sdmflfe( ,iS03lud)eiiberflei|ti 73irII 
Gbimrb, Slciiibruif, N 6d;ul|lr 04 IV 
(fltflcldmn, Johannei!, Dlniumilfchleif, Pankow, 
Sirclimefti 0 
SitBclftnbt, sjirtii? Schlösset,Rügenerflr 19IIIV 
Georg, Schlösset Stilbs, Glafowstr 24 I. 
Emma, Platlenu, SO yiegnt(jei|tr 27 pt 
@liflcltl|«lcr, Johann, Schneibciiiijtr f S, W 
Stirchbnd)iü 17 III 
Ellgcma»» G, Mait|iii, N0 Georgen!,ichili 71 
Dlli), Po,t Slf,„t, 0 Siommtenerfti 2 IV 
Wilhelm Piodncleuhdl, 0 örünftr 5 0 K 
— graul, Sdjneibci, illitboif, Sicleiifli 84 I 
— Paul, Schutz,ii, SO äleidjciibeigerftr 83 H. 
Wilhelm Tifchlci, Rirbf, Herummiflr 1C8 
Netuhold Ugl IKoucitei, NW Prinz SomS 
gcrbumiibfti G II III. 
Auguste, geb (isiige, Ww, Näherin, SW 
3offinetflr 32 II H 
(Euner, UouiS Mechanik, Sleglttz, Schilbhontstr 80 
Julius, Gdjloffei, SO 9!dd)ciibcrgcr,ti 90 
Grnll Schiieifeiinflr fm Dam Goiifcet, NO 
Süibcuti 0! II 
Emllie Enger, <lnlcii,brl, S -Snffcitlioi 
,tr 12 II pt (Icl IV 2172) Jitlj Frau 
Gmilie Enget, geb fiiitoe III 
Snflcrt, l'icoig, 6a,tw, NW SBeiftili 2 pt. 
— ßcobor, Üaufin SW JJottUi 71 II 
— 31, Scbcriiiridjtcrei, f ^i,d)er,tr 14 II II 
Jnh Ww E Cnqetl, geb Mafchlewte; II I 
— H. Engert Inli. Otto Flacher, 
Manufttelnrwi u !iieti,cbcrii()bl, O örüitct 
Weg 10 pt Juli Dito Fnchir 
— Rim, Portier, SW Plan Ufer =13 IC 
— Richatb Icchmk, N Lorvingf» 40 H 
— Friedrich, Tilchlei, SO Püdlentr 49 III 
— Ihn geb Mutier, Ww, Dient, 0 Frank 
fmlci Allee 5)j I 
— itmolme, geb ilitbide Ww, W G,tlm,lr 20a 
iknncwald I, S„chlct, Neu Äei,;e„,ee, Ülölle 
fti i io 
(Snnemiriit P), Bnchdiitckereibefitz, N Hab 
fti 12 II f Deutn L 3!uoIn8 ’t 
— Louis Vrlliiei, V 3tin,ibmgeilti 5) 
(htnfcr 'Hnbolr, jlodfinifti, SO öörlitzciitr 22 
— Rmbudi GuinrieiiliMg, N Sii|en,ir 17 pt. 
— Sllbitt, «,il,d,ii, NO jmnmliiicllirdjiti 12 13 
— istiebudi Schneidet NO IreMtoii),li 25 
Alben Schützn,, NO Wollnoroili 17 
— Auguste, gepr vcilgcljilfnt ii Maffcutiii, 
Bactwald,,! 10 II I 12-1 
®n(|l|itrbt, Jlrtljm, B»d,brück, N (9eridjt,lr 7II 
— 91mm, Ww N GI,offa|tr I IV 
<$iifll|0(m, Paul, .liitiot n D, ßritbeimu, Hand 
ietljllt 2.1 E 
Eiighiifc,, OSeai Aidjikct, Wiluntsdf, Brmt 
benbmgifdjiltr 1 I 
— G, Ww, Reut iRciiudtitbf, £io[lniiba,tr 17a 
$0c (fiinitteering Magazine, W ti Friedrich 
ftr si'i iiO,Egmto6le=Pnl(i,t (Iil 12122) *)—ö 
The Engineering Magazine 
euii illiiimuti iiitciiintioimlc Mo„ats,chnfl 
bringt Abhandlungen aus alle» tcrfjiiKchcn 
©ibictcn bei ganzen Welt 
Eilst! Adolf, Agent n Gomnujf, Stoff mische 
ftnopfi n Stiirjwr, 0 Ämittm C2 II. (Icl 
VII a 0100) 
— Michail llimiei, S Wissmannitr 20 
(Eitflfimbcr, Snuili, Manfni, NW Vcijingtti 34 I 
(lel II b'll ) 1 5 
IDinr, ilmifin, SO Retcheubergerstr 10 II 
Stamm, S Neu stölln a W 1() pt 1—1 
— Tavib, D, ylill, Dbcildjtei, NW Klopstock 
fti o l, öortciil, III 
ülndolr, Redaet, SW ?)orl|li 82, ßlmtu (j 11 
A, ‘lluiltn, SW Uranleiifti 17 IV 8 I 
Montz lape; n 'Bieotnl, N GfjriiluicMlr 27 
illigine, ä.'iu, Jluit, W Pttssnnciiu Vj II pt 
(Jngleiibcr, Bernhatb, Tapez, NO i'l Frank 
fmluiti 5 pt 
Sitnlcr f a Engeln 
— Grml i'ndeimiti, «nilisfjoift, Pi mj JlbulDeit 
ftr, Tnlri |d)ij Haui 
— Paul, üodeiinlr, W Steinmetz tr 03 IU 
— Wilhelm, Bahnaib , 0 Oh 3nnl,nrlciftr OK 
— ('iDltfucb, Barhier, Clrrlottcubg, finifci 
ffiieduchsti 75 pt 
— 8* .mcicmib , N Stiafjünigenti 19IV 
— Johann !tiicm,ci Ghnilollcnbg ,S!iliriugflr 25 
— tiumnnn, Bnchhall, Sdjnmigeiibf, Breite 
fti 29 
— Mai, Bnchhall, Wirds, Zicluifti 81 I. 
— Hcirm«mt,GI(immpiil SO C'Hogomiti 29H 
— Slnlon, Eonditor Gl)(itlüllcnbg, Vilbitizflr 8ö 
— Hrtimami, Dreoiat, N Voltumtli 7 III 
— August, DiechSlennitr, N0 Simciifli 7,21111 
— Stephan, Drofchk Stntich, Gljmlotleiibg 
Äirchstr 27 
— grubnd), Feiieiwehiui, W Giilmstr 20 IIHI 
— Stefa», @nCan|l Alb, Neu Wcibenfec, 
Nroupunzeustr 4 
— Gottfiicd, Gasaib, N Dunckerstt 14 H pt 
— Paul Getreide n Fonragihdl Fnebenau 
Haiifi|ctl)fli 02 (lel) 
— Adolf, fflüilln, SW «itfchnicrflr 89 H II. 
— Mar Gürtler SO Pücklerftr 40 II H 
— Karl HaitdelSm, SO Wtangelstr 80 L 
— Julius, Handelsm, iHijbf, Wanzlnkflr 34 
— L, Jnfpeitor, N Boyenftr 201 
— Cail, Jnilrnmeiiteiiin Butz, Bürgerstr 3 I 
— Hermaii» Kalfirer, N WoBmerflr. 9 III. 
— Aug,ist, Kaufn, N SBetcronenftr 14 I E 
— Gnrl itatifm, RW Gucke Platz 3 H 
— Gnrl Kauf»!, 0 Snninntcrftr 37 IV 
— Fclir Kanfin, W Mohreustr 60 I. (Sei 
I 3(Ki5) | Anna Gnglcr 
— Gustav, Kanfin, NW Btebowstr 3 H. 
— Dito, Slaitfni, SO Elisabeth User C G H I. 
— Johann, StcHnci, N Sclernnenflr 8 H. I 
— Loniö, fielliici, Sdjüiiebg, fteurigftr 43 pt 
Buift, Klempner, Karlöhorst, Krauseste II 
(Slntzei'fcheä Hans 
— Heinnch, itlempiiei, C Jüdcusti 41 14 V 
(Eugler, <ijci mann, ttlempiici, 0 Breslauentr V) 
— Frau; iinnitmal, S Piinzcnstt 20 II 1L 
— Adolf, (lutschet, SO Dppcliicuti 18 H. 
— iliinmi Jitiiidic, SO Abimralilr. 24 111 
— WintstU Slittichcr, Sleglitz Echiiiieinli 7 K 
— Adolf, Loeotnoiitifiihr, Sricbrichibq, J!|art- 
,lr 24 I 
— Adolf Meile,, SO Witlbenmulr 0.1n, 2 II H. 
— titmminn, Maln, SO Mlognitustr 29 II II. 
— Albert, Maurer, GlmrlottcnCg, Schloß,tr 30. 
— Anguit, Maurn, N Hageuaueiilr 11) 1 
— August Maurer, N Picuzlauer Allee 12 
— Ghliltian, Manier, NSueseneuli 1) HI. 
— Rmn; Manier NO Wuitl,eiitt 27 H III. 
— Paul, Maurer, 0 Gbetli,str 52 H 111 
— Paul, Mechanik, NW Petlebetgerm 19 ITT. 
Albert, Milchhbl SW 5!oitii,ti ol 
— Rob, Montcni, X Jionilcnti 11 
— Richarb, Mnfilbtreet, SW 3otif’H-tlti 55III. 
Johann, Pierbeb 5d)»ftn, Gfjiulottcitbg, 
i/iehnngilr 7 pt 
— Angnst, Pouiei, SW Jirujaleniriiti 40 
— Heinmiin, Poi; iUiimcii tinb damit bi courtc 
OJtgcimunde Engt, S ®ic6deneisn WIE 
— Wilh Post Ser, (th yichieit, ilommnn» 
baute,,,It 2 
— JnlitiS, Privat,ei, NO Woitherstr 10 H IU. 
— Adol,, Dr, Piof, Oiih liig Rath, Direkt b. 
ttgl bolan Gartens u MuienmS, W Motzur 89. 
— Ainno, 9tc,fcb„dibblg, SW Friebrichftt 42II. 
(lel Via 12t>45) 
— aiCeit, Slohileg. NO Beimtr L! II I. 
Hyroninnis, Schankw, Gfjartolteiibg, Sophi4 
Ghailottenstr 100 
Philipp, Schankw, N Schul,lt 5 pt 
Iheodor, Schlachtet, 0 Ihaetstt 22 N7 
ällleit, Schlosser, N Sldcrftr *10 II 
GiiiiI, Sdjmted, Ghailotteubg, ttmtnlt 94 K. 
He,und,, Schmied, N Sencfelbciili ') H pt. 
Paul, Sdjinieb, 0 Am O,tbahnho>e 8 II Vf. 
Hermann, SdjitubciiitfU, N äiderjlr 12 
Wilhelm, Schitetbei, N Smuumüiibeiitr 124. 
— Aiitou, Schuhn,, Eharloltenbg itinmmeilr 10 
Anguil, Sdjuljm S ilultbiija Saunn 4 H I 
— Gtmnib, Schul,mrasti, Fnedenan, Handjery- 
,tt 02 
— Ferdinand, Schusjui, N Schlieiimmiflr 8HIT. 
— Theodor, Schnhin, SO lieichenbetgeisti 141II. 
— Adolf, Schutzm,, 0 iVcibmmcg 40 III. 
— Will,ein, Steutting, 0 Pmlfchsti 0 III. 
Wiiilnu, Still,ii SO Ronlerstr 41 ITt 
Hüllttd, lelipbuiaiO, 0 Söluefti 27 II I. 
Üliigmt Itfdilet W Glfihohllt 8 pt 
Gml, Iiidileituil, N Muntrfenbotferflt 10III. 
tiuit ludiUi SO 'Wdchionti 5 IV 
Hugo Indstet, N Piit6ii,cnlr 10 II II 
G, iililiiimiti NO Sinbcnfti 90 II III 
Gruft, ©ertinflr, SO lloltbiiier llfet 57 111. 
— ffluttm, 3>nin,er„,, iritz Ghauifcest, 3 
— Hciiiud, Zimmerpol. NO Unidclebensti 2 
— Anna Engler, Dainui V„r„8 Wäsche, eleg 
iliigligi’e» n JtiponS, W 8 Mohieufli 50 I. 
(lel 1 SOI«) Jnl, Rein u Sniu'JInim Giiglir. 
— Anna, IraioWMohreiisti 501 lief I. Mit) 
f Anna Giiglci 
— Berlha. Rrl, SW S!icmbcig,lr 74 III. 
— MitiII,it, Srl, 0 Iiliiietstt. 9 IV 
Anna, geb Slcm, Ww, Galanlenewtfbrk, 
NO Slr«i,|beigei,i, 18 
— Gimlic, (tod),i, W PotSdamei,li 81.1 II I. 
Gmilie, gob Branbt, Haudelsft, .jehlend,, 
3ll,tn,tv 3.1 IT 
Mattha, geb Taigel, Lehretww SO Gjörlnjct. 
Ufer 20 
I[niete geb rtrügci, Sotoinotiujiihiiiui», 
Echmaigindf, Hnndekehleflt 20 II 
Martha, Ülöljeiiu, W ünlljcisti 51 
Anna geb Wegener, pw Reichsb flinjiter, N 
Siiniicmüiibcrsti 110 I 
Panline geb Koch, iHuineic, S Sioubeiibnrg» 
fti 45 IV 
— Magbalena, geb Jeitlei, Schiminlleiww, 
NW tiehrteistr 27-30 I 
Hctimg, geb Laegel, Tifchleiww, >' Tta- 
goneistr 18 II K 
— Christiane, geb Rabe, Ww, SO Jleidjcnbeiger» 
flr 41 II III 
— Clara, Ww, S Dieffcnbachflt 33 IU 
— Elonore, Ww, Slubf, Puttz Haitbjer^str 10. 
— Simse geb Oitntz, Ww, SO Dresdcncrstr 20. 
— Martha, Ww, 9li$bf, Prinz Handiery- 
ftr 00 67. 
— SB 1«, 0 Niebeiwallsti 3 IU, 
— Ernestliie geb Badge, Iininierpeunielh, W 
i^lolliuenftr 9 II. 
<$rtfilcrbt, Johanna, Jnh e Plant Hut i Lehr«, 
Erzieh u WirthfchaftSfad) S W fflilljelmstr. 42. 
Gunters, Gnrl, Inga,, N Hiiffitcnstr 29 I. 
— Joses, Gip Ingen, Gharlotlenbg, fflaifet 
Rrlebridistr 31 I. 
®,i(llich, Gruft, Dcrorat ti Tapez, 0 ffln'met 
Weg 9 10 pt. 
QUACK & FISCHER, Graphische Kunstanstalt und-Papierwarenfabrik jaüdRec1am"oeb7e0tdT! # 
Siehe Anhang 
Inserat S. 35,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.