Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

I. Tljetl 
Dos? 
— 294 — 
Dräger 
Xu6 Wilhelm, Sdjlosiei N Slaigaibmtr 801II 
— Aod, Echnueb (Sharlottuibg Etullgailei 
Plai,5 H III 
— (icimann Edjiieibenititr A\ Stemine(;itr TtivIV 
— ilboll Telegi Slib Rub, 'Wämser!» b I 
— geleite (flau l'ihuitit, SW Am Tc,npelho,er 
Sei« I III 
— Ww Troidit Fiilngcirtj, 0 shonpnitzcinti 2 
— Tljcuie, 'Uidi’i \ Sdiibilliitrillr ">2 
— Gmtlu geb ffiendjil, Plalteim, XW Manen 
|tv 1 IV 
— Mau? Frl Dient, W Silsielm|lr 43 III 
— tnilba geb tnlndiolb,'®iu ,\\ Slcglnjcnti tH II 
— vulbci, iCaioliuc, Cui, b\\ Am XttnycUjotci 
Berg 4 UI 
Doffc, Nnbols Äaiehbl, N §od)fti 3 II I 
— Wilhelm, ttaisinbotc, X -Uergiti 10 20 I 
— Muguit, Ürbciarb, SO Siangtlilr b II 
— Dito, Rcchamk, 0 ,)roiil|intcr JUIoc 1S*5 1\ 
— Giiitat), |ito<ittei, X 81dei]ti 1)7 I 
— ffluilnu, Edianfio X ■Dnlll'oiieuli 39 
— Johanna gib IMjrcii», Gei Ldjicrnt W 
Stileiilii 11 II 
— Johanna, geb Schtm&l, SO Faldettfleiniti in 
Doffc Bchrens, Johanna @c|aufleiuci|teun, W 
jietinilr 11 III 3—4 
Tosielmann. Rudolf ’SanfBeaml, äSilmeisbt, 
Punz illcgcntcii|lr t2n 
lofltc, älinr SiedjMei, NO l’ieljiieritr 5 
Doßlcr fi, Gnmmiwiiblk, SO Crnmenflr 171 
— Gilgen, Uaii|m, X\V Thnnnill 27 III 
— üiitu Biaintenww N\V 'Htcloiid)lljon|ti Kill. 
Toßnia»», Guill, Än> 5li|i|t, X!icf)tcutjg, 2oip 
sir 62 IV 
— Friedrich. Handel»,», (Jljailotlenbg , Alans 
(Ir 50 
— Friedlich, Pensiouan W Wobemlr 21 
— Carl, Schankm Charlolieubg, Schlos>ilr !b |it 
— Fnebridi, Etat Diät, Charlolieubg, Sophie 
Charlollenilr 24 III 
— Otto, Zuunicrin, CliailotteiiBg Sdjlouilr 16 
2 II IV 
— Anna, ftnui, ''läljum, Slui Ivetsjciilce Gustav 
Adolph,I> 12b 
— Alma, geb Fiiber, Erfjticibctmitrtoro, XW 
$iitli|j|tr 4 II III 
— Anna Ww SW Willibald Nleiieiti 2IIIIII 
— Willielniine, Ww, Gljiiilolteiibii, &.’ilmu<s 
bortcuti 125 
Dossow, fteiiuus) CumTchutzm, XOPalliiadui 
[Ir 17 I 
— Cito, tlutichcr, X P>en;laner Allee 101 II 
— Carl, Maln, 0 MaHeny!» 13 
— Carl, Portier 11 Sdmljm W Frobeniti 28 
— Wilhelm Edmeidermfli, illnbf ’-tiirgtlr !4 IV 
— Carl, Tischln, 0 Mubciilucg 38 
— Marie, Priiialiere NWJJanbiltti 2 HL 
— Alwine, Ww, SO Michaeltuch Matz 21III 
Tost, Robert, !8iid)()ii(l, XW Ltendalerstr 121\ 
— Paul, Buchhdl, W illufljniifcrfti 22 III 
— Carl Drechsler, 0 Langem b4 II II 
— Berührn d, Geweht Giufdjii|j, ^aliu>ee 31mg 
bahnst! 1 !4 
— Cnrl, llniiiw, b Alte Jaeob|li 5*Bhfielje 
C A LaveS. 
— Ctttsl flaiiim, XO (ileorgcntndjiti Ob II 
— Johann llanfm, O ÜJnUner Thialuitr 2 III 
— Max, Äansiii, W Wmtertilft|tr i3 pt |iihe 
IR .SläumlLii 
— 1t, Landw, £>itlcii|ce, Wulfnlucheitr 40 
— üouiS, Manrc, 0 lhaenir 14 II I 
— Carl, Peiilionair, 0 Ruidititr 4i> III 
— Fritz Pumoitati, X üeiBcnbiirflUltr 43 III 
— Jotei, sortier, XO '»,ehne>>l> 21 
— F Porzell jieifaui d Momgl Porzellan 
Älauiisaelui XV Polüdamersti ljü.i I 
— "ichaid, Poiauiuiliei Dien L?o>i,ciiiee, Streu 
,tr 120 
— Caroln« Lb Po>i>eer, Gi Lichters Ferdinand 
Itr 12 I 
— Carl, Tchankw, XO Glimbetliitr 1" >it 
— Lonis, Sdilotfei, X Uilleimnmiili 701 
— Hermaii» Sdjiielber SOVaii|U)er|lr 23 2 H ]it 
— Heiiiann Sdjiihm, yo Vanbiucliriti 8 II 
— Arthui SliummfU , SW llimbeitfti 25, II V 
— V, Xafclhed Triptow Trep!owerClMssee31 12 
— C> i|i laiibitummcnlchrcr, C Alerandei 
Platz 4 III 
— Friedrich, JJufniftr SW SoImSttr 50 III 
— Jda, geb Sohn Slufiuniteuii, b\V Stlejaii 
dü»enilr 17 III 
— Magdaluia, flmiifeiipilegerm 0 Niederwall 
(Ir 8 0 UI 
— Anna, Äw, Naheltn, XO Webe»tr 24 
— tiidbt) "linhiiui SO Bntzliill 1 11 
— 9t Fia» Putzmacherin, W SBinlerfclbt 
fti 23 pt siehe R Aänmle» 
— Henrielte, geb Mieibe, Wlu, SO SUntAiflr 6 
Richard Rau>>» ,X0LanbSbergcrAII>el1 
— 6mnm, Kaum , XO Landslnrger Allee 53 54 
— Aiiiia Ww, XO tiniibvbcigeiiti 104 
Zcftitlc!, Adoll Sdjneibcrniltr, W Mrmiieiiilr ,6 
— Antonio, Fniiurui SO Sdjmibttr 35 
Zoflatui Sliilon Ulagiiti Beamt 0 Heiden 
filbttr r> H III 
$o|lcrfd|tU, Hngo, <taifenbotc, W SllvciiSlibcii 
lli 1') I 
Lostman», Cllo Zeichner O Zilfiluflr 31 
2octl|Ioft Ü), Fil, N Gotbeiger|ti 25 
e luctmrficni 6c llanbc St, geb ,j<iiti>cr, 
um Öeucuilmai, W Faiaiiei'iti j t XL 
Totsch Buchdruck, SW Fiiibimgerili h 
— Pcler Schlonei, X Dundeiitr 2it H IV 
— Cbimrb, Schitetdermilr \\ Polödameritr 110 
— '»iidjoel, Iilchlei X Sundaur, d3 H IV 
— C, ä3a|chi|bif Poiamoiilwr, Incotnqeii 
Stiiimi't u Solliui Cravatten, XW üuiiiii 
ftr 4ü pt Wohn N\V Sdiumfliuiltr 15a II 
— ätnbilli, ftnntmsiunj ,£i(ilcii|ie, ’piimbolbtiti 4 
Toctschkl, Leonhard 2i|d)kim|ti, 0 tiillljaiui 
itr 12 III s Stern, ocligci & Co 
XottdHot, Friedrich violj i, Kohleuhdl, bO 
Ü8ülbetnai|lt 41 K 
Tillschlag. Friedrich üluiticr, Ghnilotleitbg 
Sovlile Gliailottenfti 85 I 
lottfrtiulucit E ii S!, fflcichm, Schneibertitii 
XO lUittieliU bb 11 
Totti, George, Wut», u jiegeleibci, W Siur 
fiiiftriibaimii !2 I (Tel IX 054b) 
— Joseph, Pimnliei, Charlotleubg, Fasane» 
>tr 110 E. (lel Chail 11) 
— I B, Piivaliei, Otiiniemulb, Herlhailr 17 l‘J 
E. (lel Wilm ilb) '1-10 
— SllScrl, 'lieg Banuiilr, ttirnnrwald, Wiiillrt 
lli 1S E (Tel Will» 110 - f '"iiillei & Dotli 
— Vomd, 'Reimer, XW Lenntgilt 5 II E (TU 
II 134) 
Dottl’sche Terrain-OoBollscliaft, O.m. 
b. H. in Llqu,, SO lliiaiidctili 4 
Tottkr, Samuel, Stadt S!elmr X* \.'i|chiiut|lr b 
Tottl. Stubott, 1>hoIograph WJiiiriibetgcriir 42111 
Tottschadis, Paul 'Hinirimieiiilevt), N Gljoimei 
'li 71 H IV 
Totiaucr, Silicon 'llenlni SW lempdljotu 
llfcr 10 I llet VI 4012) 
— Bcrlha itieuinini W .lllaibiirgenlr 5 Wnitmli 
— (lathnuim Fil Choeoladr» II ,!mke>wihdl 
«lo|e8 »tiiücemebeiL, W jlenc Jiiiiitei|Ubt 
fti 5li jit 
Imtccur 'Vfm Witnllbmcf Riid, Schommeibu 
in 2b H I 
Xüitfistili, ilail, (Snciidrih, X Unbomiti 27III 
o Douglas AngnS -ticigiutilobii XW Jll|i» 
lli lull (IU II UM) 
— 'HioiIuii, 1)1 jm bW Utuibingullr 19 ]it 
(lel VI l‘)42) 
— Hugo Sljollo, Wiat Bi m((l I, t ,'iJtii|ointü 
hell, W Uuiblirsli 11 I (lel VI l)i>l) 
(uom Juni bii ''ioueiii&tr Sdjtoi, Diuluuicl 
out lliiflen) 
Douglas illegiimlb 11 Ihiobnlb, Ueigmakbei, 
XW In den .lilliii o 11 (Tel II 400i>) 
— Shollo, ilergiuuKlnf illillmili d 'II d 
ilftiasi 9igl* tlaisir 'liicoland I v StuRl 
(l'laiibeiiluirn l|ir 0), XW ,’ll]ui|lr 7 
(lel 11 175) 
— G. Douglas, IxiidjeliMg, X Sollumflr 1°-, I 
Jiil) (vcorge Souglnä 
Tougnc, Cinnl «mitm Slegli(i Ü)iait|tuii|lt b 
luufcf Fiaiii Schneider > ^ C StmnlieiiiU 10 
Toussiit cc Go, 3, Butkr CfiigioS, XT Stiiginl 
sll bo (Tel III 2541) toi|chnrtt|ii(|i Julius 
Sleiiei utr 
Donssi» Etieiuie £>mivlm a D, Friedena» Fned 
ud) 'j'tiiinim-yiiig ! III 
— Jacob Douseln & Co., Tabal » (!> 
garnufbrt (£ugi X Aug'nU'i (i’i (TU) Del 
V ticiligofluilflr 21 (Tel > Jnh (?mil llrij Cp 
— "Jiaignnte ^utiolure W Fntaiienitr (>l 
Douwicr Heiinme, ttinnMipfleg , X Uernniiei 
|U 117 
loujortfi Richald, Sdjloffei, illnbf ftcunaiui 
fti 231 II I 
— Wilhelm, Ilhrin. 0 (nibinrfir 10 II II 
Touzrtlc Julius TeeoralioiiSnialer,  Sdjlodjti.it 
fit, (Eilet Fritzili 5 E 
Dovc, HeiNllch Vnnbgcr Dlatfj a D, Syndikus 
der Seil Slaiitimiiinschoft, \V Füebrich 
WilhUmiti 10 III 
— Walthel, Obeilenln, Fiiedenan, Stiibeiiraiirfi 
fti 0 I 
— Pensionat, W (toriiuili 7 
— 81 u H, Frlk, Reut, W Sturfuriteiifti 108 
Docvcl, Fnidlich, Magiilr Seer, X ilaitauicn 
Slltee 115 *JG II 
lotitcbcit Chriftof, Maichiiienheiz, NO Elbiiigcr 
flr 8 111 
Dowaldt. ilitdiaib @ei Actimi, Charlotlnibg, 
Sluceilt lb 1 1—5 
— Cail Itlegr 'Jt||i|t, X Sundirfti 82 
— Stidjntb, Stgl ßeiigmail, NW Bnlb|trOI 4—5 
— Stund, gei Mich Jintiiieruciimcth, X W Platz 
l) d ilicueu Thoi 5 III 
Dowc, Mar, söiaint, X jlügciicrfti 11 I 
— 31, Colouialwihdlg X Edjiilitr 72 pt. 
— Chriitian Sioidjf Änlich ,XWdnImntli,3H K 
— Gar! Ciienlorliblg, iliirdt Walterstr 26 pt. 
— , Foinier, X Tronthenncislr 11 pt 
— timtnu Fuhrl) ,Scho»holz3 (Pojlbez Rcinide» 
do,f) 
— Carl. Gärtner, Nicd Schönhanfen, Rosen 
lhaler Wicujroeg, Ptüiueikc'icheS HauS 
— @11 «all li illimholb, tinrtiiet, X SEoloiiicitr 25 
— Fntz, ölaftiu, Reimdindf, Craiiiciibuigct 
Chansiie 50 
— ©uit (i>afno li FfiiljrtocUbei ,XUIulIcnlr 40 49a 
— ffiillitlm, ö)utä»or|t n S , Schoi#lj31r 14 pt 
(Ponliij iUeiiiKteiibt) 
— Otto,J„tenb Seei.WVayieulheiiti 27 2bIII 
— Frnii) «nufiii, X IriMoroilr 7 IV 
— Futz Ladiiei, X Sdjroebenfli 15b II pl 
— Cail Mantel, W Sluiiuietitli 58 H III. 
— ©iiftnu 'i’imiieimfti, X Butlmannltr 18 I 
— Paul 'i'Mchljbl, S 'Jlniicriir 21 
— Paul, Milchhblg, S l'Ienc Jaeobsli 7 
— Cail Dbil< u @imufehblg , SO Siitzciitr bl\ 
— Mal Poitieui ^ausbiru,SW (Thntlottcnfti 0 
— August ‘lleiuiei, N Sdjiucbeuiti 18b 1s 
— 0nilai),'llentier Reinidendf.liesibenziti 1071 
— iUiarSdjlädjtei.üleiiintciibf 'Ilajchboimti 411 
— Mar Schuhm, X äjei||e»6iirgci|lr 14 
— äliibolr Sdjiiljniititti, h Prmieitili 102 pt 
— Cito Silbeiarß SO tiansiOeifli 3) IV 
— Wiiitau Slemreiljebei, .SO (lilogauenti 33III 
— fcbiiaib Indjlei N Diontheimerslr 11 pt 
— Mai Stichler, C Wiciiabiuin 42 IV 
— Carl .itmiueim, XW 'lloilodeiiti 14 I 
— .'Iiiitn geb fludiitei 2c|lillnt bOSdjmtbfli 2« 
— Augusiiue gib (tnljle, ffim, Cigeiithüni, X 
2>u)|i!l)cunci|tr 11 I E 
— felifnbetlj gib Coltrad, Eigenthum .Reiuickeudi 
’Sitlein b t pt E 
— Anita ''laljeutt X Saarbrüdnitr 10 
— Caioluie, gib Ciuiij !>!ent,X Pituiui Atlei8l> 
— Dlartlt« Wa,chetbrk » L-eii,wrhdl, 0 Wt 
Fiautiuilerltl 128 pt Juh Otto stiaitfe 
— Stiino, geb Lmdi X Il|iiiiielj|iei|ti 5 II IV 
— Littst gib Thoiutaun 5-iu MSIjitllnieiuti 7 
Tolvcbnt Heinudi Schiieibetmiti | ^ X (Harten 
Itr 12 
Töwcl Ftaui Uleiiitntci.XOLaiibsbeigei 'Jlllie 14 
Dowidat Ludwig Fuhih X illuic öodjiti 15 
— Slbolt Ediueibeiniili t t> N Adelst! 80 
— ISbinitl) Sdiulim, V Guleüeiiuili 14 
Suwibiit Friitnidi 5tiiitdiei C Fuillictllt 11 
T»w>n 'Hubert, Nchfl WnitotitlliM W Floit 
loitltti 1 K (TU Via 10b70) Jnh Ftan, 
V Slemle 
— 'II ob eil lluiticr Fiiibena« Wandtet Iilti 58 50 
$u«ä Siuiigott,(£oii|i|toi 'Imtli n Prntiet, Wmtl 
Jutpeil b Imii; leioiiu Wemeitiiie d }!ioo 
äUdiibeiibuig W tljmloltiiiili 55 II t—4 
Htlljeliii lliiiloitilllbl, N StKil|iiiibei|li 10II 
— Jeau 'Unlchlibl, SO Ol'l'cliieillt 411 pt 
Aiigiitl Schnnfw, X 'lli'ullciili 52 a pt 
— (iiiiitaiiii Sditiub f ("i S\V Viidunoattiufli 7 
— Mail Sdineibuiuili, bö Bnl,ii|lr 1 
— Albert. Schuitutzei P UnilUili 12 pt 
— Gitteilme, Frau, Leljuuii IlnleuidjW Imtli 
f d mim eil Spiacheu, i’iidjljblg P S)uiti 
lli 10 IV 
— Pnnlinc, 'Hlililjlibl X Duuckirili bO 
— Aug hm, 'jiawall 0 Glbeuacrili 7 
loljcit Giuti Sdjiiljiumiti, X Siviiumiinbu 
llr bl pt 
Dollfn, jinluilm Sdjiihiu O (muiiei'Weg 115 I\ 
$ronr (£cul tlulchhbl, jxiiliiuii>b|, Plnlibitigiu 
|li 51 pt 
Drabandt Cail 'lluilumilt, W 5luitiii]lui 
bniiim 241 Wmtenli 
— !B Sattler S llilmmli 101 
Italic, Fnnn Ötidibitib bO Slalibcrlti 0 IV 
— Lauutz Uail, Wiirtlermilr u fflilallgieiieui 
C Sflitilili 8 pt 
— Paul Uaiitni liilimttibl Pi in9ligeiilcu|ti 55 
— Ilitdiaib, Siechn llntlj I 'lluchs Manne 91ml 
Schunibg (leliuin 10 III 
— Benthaid, Slmucub Schaffn Tegel, Bniuoi" 
fti 31 I 
Srnbcr, Samitil Slurualag, S Sebnftmniti 3. K 
— Sll, Mann», X Sauiigirlti 13 
— Carl t-i llbeamt, XW illatljeiiolueifli 24 H II 
— (Emil, Sdjiuje.ttbif, W ftoltzfli .15 H I 
— Wilhelm,Schntzm \\ (l|lebit|th|li 5‘Kilailciil) IV 
— Helmaun Zoiiluiistier » iMiifit>Sdjit[lflill 
W P|aljbiuga|li H 
— Mathildi. Fll Ptällerin SO flötieiiiduitr 1(>0 
— Slium, Schnuiieiiii XT0 Fitetuidjobugcrflr 4 
— FiauziSka tinicheim, Ghmlotleitbg, WilmeiS 
borfei|lr 48 11 II 
Trabcrt W, Lau», Schoncbg , ilaiju Wilhelm 
Platz 5 
— Albert Äanzl Rath, XW All Moabit 122 pt. 
E / 8. 2-3 
— Albert, I)t jui , Uaubuchler, NW Pauliti 28 
Dracbcrt, 'peuu, Gastw, C Alle SchS»hanfe» 
ftr 33 3-1 pt (lel IIl SOöb) 
— Cito, EchutziN, W Bautzenerflr 5 
— Richard, Zahlmilr Ajpir, Chailotlenbg., 
Cpreejtr 1 a 
— Hier, Zimiuinn, 0 Songciir 18II pt. 
— Sluguit Zinimoii», 0 Seibenrocg 40 H UI. 
— Julius, Jtmmcrm, 0 3tigner|tr 4 
Gebrüder Drablg Atelier für deco- 
ratlve Malerei Berlin NW I>e- 
vetzow-Str. 23.Jii(j Slarlu VrunoTrabig. 
$ra6in, Viuno, Maiei, Ghnrlotteiibg, Verliuer- 
ftr 13 I | Gebrüder Diabig ’e 
— flail, 'i'itilu, XW Sieboro)li 14 ö siehe 
Okbröbec 2ia6ig ’e 
— Li i|e, Ww , licnliere XW Sübedeuti 45 III. 
— Johanna, geb Heffe, Ww, XW Aiedowitr 11 
Dradln« AmanduS Ücllnei, SO Äöpenideiiti 170. 
— Wilhelm,PoliUcnmt XO Preuzla»eiAllii2IO. 
Dradiuski, Heiinan», äiüriteiim, SO Reichen- 
beiguilr 118 III 
— Friedlich Hei;ci, NO Pallifabeiifti 37 H K. 
DradltinS Wilhelm, Mn> Lehrer, XW Thurm- 
|li 07 H IV 
Diolincr, Gmil, slaiijt Rath, XW All-Mvabit 120. 
Tradiuck, Aböls, 3ii|liiiinciitcum, XW Sdjarn- 
homilr 3 H II 
Dr »lisch Walbeiuai, Eiienb 8t|it|l, X Ader- 
sll 110 pt 
— Paul, pandilöin, 'liirborj, ^ennaimtti 162pt. 
— ijilhclni>tclliiet,Gljailolleiilig .Oioetlicitr 50 II. 
— Fuebudj Sdianuei, X Tenmiiuerfli 24 III. 
— GiiiiI, Sdineibir bü jiaumjnilt 21) 
— Wuitab, Sdiiiljmmflr, W Paijaiieifli 40 pt. 
— 'Uiaigaiellje geb itoffler Fnm X Pmililr 45o. 
— Anna gib Tocheu, Lw yrlunt, Borhag. 
'Ilnniiiielobg 2üuidjmib.|lr 47 II E 
— Anna Ww bW .toüencrllr 1! III 
DrabschinSki, Petu, li|chler,0 illiimeititi 34 IV 
Traih. Julius Jiigeinciii, &\V Junlerstr 11 II. 
pl (Tel IX« 7i/U i 
Iradjc Um!, lEitcnfi ffiulniiti, 0 Malkgrateli- 
damiu II Zienilgil) I 
— Cito, «upiaidiniieö, Gljailotluibg, Schauen« 
lli 22 II III 
— (icimnim Schlosser, X ^iifsiluisli 22 II pt. 
— Adoll Sdjneibu, Neu iiuifjcuice, LanghanS- 
fli II I 
— (leimmiii, Schuhm, 0 tfnngciti 58 IC 
— Slluaitdct, ElcinfiK, 0 Find)l|ti W) III 
Irndiljolli Paul, Poitbole, SO iliautciiftelili 60. 
£x«d|l)oli Otto, Bank Calrulot, b isJstütitljor- 
|ti 111 II 
— i. 'Heul Drogerie z Baren, XO Friebenftr 50. 
Jnh drillt Pu 1)1 
— Willielm öu Seelei n Einnehniei, SW 
Jempellioiei Um 35 I 4-5 
— tirail Wiiiiiliaiiiljblg, lüoiljag RnmmelSbg., 
yanplili 81 K 
— ülobul, ftaiitm, SW Liiduuualberilr 11 I. 
(o 1 Vlinil Sii 11a) 8-0, 1-4 
Adoll. Sd mied, Gljailollinbg, SSnllflr22111t 
— Gbiuub Schnei denn»,, W Slinbachetfli I). 
Cn»l, 'Sibei XO tianbe-beiger Allee 37H-1V 
— J3ull>a, Gigeiilhiiiiicuii XO Findiuflr 50 E 
— Jlitna 'llaljeuii, X Lljcheiieilli 112 II IV 
— Mai>e Ifaljefin, (’ Slialaneiili 52 II I 
— Gmilu geb Slidjlei, Geh Seeuuiu, S 
Kalieilhoiili 25a II 
— Lomie geb paatz, Ww, '>!en Wei>,enfee, 
(iluilau Adolphili 11 
Tiachinaiiii. Mai, Jngeniem, X Stial|imber= 
tu >o II 
— feint Srfjloisci, X ffiarlensli 175 II IV 
Trachom»!,, Theopyil, tiolileitljblg, X Müller- 
lli 2 In K 
Iradifd, Fiiibnd), (iiaitio X Tundeistr 23. 
— Cail, Mobilpol, 0 Frudjtili 45 II 
Draik Carl, Postichaff», Chailotlenbg, Pots¬ 
damern! 8a I 
Dürfe Glisabetlj it Lijdia Fils,X W Wilhelms- 
IjaveiieriU 5b II II 
Traffchn Gail, SJultci Gitgi, X Echöithattfer 
Allee 27II Filiale X Worlherftr 41 pt 
— Fticditd) CbsthMg, XV 'Jlnibadjeisti 2b pt. 
— Fnt, Ednnibcimili, N Schluiblerili 15 I. 
Iragnnßti Franz, Malir, W AnSbacher- 
sll 50 II II 
— Jihann 'Uinlei, W SlugSbuigeriti 75 76II. 
uaii Droge, teustati, 6i|mb itielt Ecei, NW 
2l)ium|ti 47a IV 
— Moitiob, «ait|ni, XTW Sljiirnifti 47a IV 
Drngc Paul, tlaii|m, bO Foifl>ntr 18 I 
Drngcr I a Dnge, 
— illidjmb, 'Jlrchitctl, Fliedenan, itlichftr 26 E 
10-11 
— illichaib, Bahn 3l|fi|t, SW Belli Alliaitee- 
fli 88 11 
— 41, Bahubeaiut, Fiubrlchcbg, Pfmrtti On. 
— Slugitil, iUanlbcanit Challoltenbg, Sdjlüler- 
fll bb II 
MJVew Century“ und p,DensmOTe“ die besten Schreibmaschinen. }
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.