Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Domaszewski 
— 287 
Dommeuz 
Lhril I, 
Ääckcr, X Oder 
NO Friede« 
Domassrwski. Johann. 
bevflcritv. Iß Ils. 
Tomaszynski, Oscar, jlnitfm 
ftr. 10 II. 
lomttt, fyra»3, Lchloner, Tcmpelhs.. Berliner 
ür. 4:! TU. 
Tombach, Portier. XV .Möcucrftr. 23. 
Tombcck, Auton. Invalide, NO Liinbvbei\v' 
Allee 2 II. JI. 
- Paul. «dineiderunrr. f. .£>., SXV Zimrncritr.22 
- Wiifiiio, 3tmt>iib. 3chanti.. Mirö?., Berliner 
ür. 85 H. I. 
ftr. l'.l I. 
- Walltier. Wol), jtcfl. MittO it. vortr. Nalh int 
Reichs Schrämt, W Jyafrtncitftr. <*>0 II. 
Dombrowe, ‘SiUttlm. Buchbinderei w. Wctdjäft« 
büchersbrt.. <' ilöttiflnr. 20. 21 If. in. i.Zel 
I. UHU.) Lolin. XO ilclfovtcrftr. 22. 
TombrvwSka. Angelita, 3rimcibmtt, S\Y iVan 
. iciiicliir. 12. 
- Slitfliiita, geb. Wolf, 3djitcihemt, N Lolliringer 
ur. 23 III. 
-• :Romin\ Schneiderin, N Lwiiientnnderür. W) 
- - -vediuifl, Lprachlehrerin. \V Mlvwsir. 
- ■ Mathilde. Sm., W Bülowstr. h'!> II. 1. 
u. TombriNvstl & Co., Paul. iSiflnimcmbtf 
X WMtvniiv, ;w 11. tu'l. 111. 0023.) 
Panl v. Dombrowvli ». Olto 3d)ol,v 
Tomlirowsti. Wcvi'fi, itofjttiub., SXV Äell 
tHlliitnfcitr. 30 IV 
- jtiuitiidjlcivi, N.Uaflnnicihi?lllvc 2H. 30.2.II.1I 
- Lorctt,v. Veamt., tilmrlottcubfl., töcliriiistftr. :i 
- Albert. Brieklr., NO Mendelr-'ühnslr. 7 pt. 
- (huit, Bud)fcum. u. 3chloner.0 Main.;erstr. l 
- Emil. iSfjocolrt&iitt., N Pappel Allee 5a pt 
- Arthur. Dloscht. .Mitisdi., X .yodjstr. 3Hh IV 
- ‘äinviii, ^nlnl).. N iiiene Hochslr. 28 11. I. 
- 3amnel, nnhrh., N\V Ouiyowsrr. 113 IV. 
-- Hciniidr. Ohmo.. <' Aleranderür. 44 II. 
- Alben, Ataiifm., S\V Atodntr. 14. 
Michael, Alniifm,, SO Manteiisseinr. 04 If. 
-• Sieflfiieb, .Miuifm., () Miiiircntstv. 04 I. del 
Vir. 31:2.) i. Pres;lres'c^esdmst..Eoucordia" :e 
- Ernst. Mner, \V iWoluviistr. 15 11. I. 
- - A.. Rutscher. X Mülleestr. 12v H. 1, 
iyrivhv., Mutfrin'v, WilmerSds., ^falilnirflpr* 
str. 57. 
- Uriedrid). »Intfdjer. Wilmersds., ^nnvelür.4!. 
- 3ii‘ßmnnb, Lelrrer, 3d)tiiu'bfl.,MV'ininflmtr.3. 
- Ht,polil. Vücomoliufülir., O ,*vrud)tfir. 18 JI. 
- Aulou, Maler. N Elioriuentr. 20 II. JX' 
- t'iuitiiu, Maler. N Meyernr. 4 II. K. 
- Mar, Musiker, NO Oiiviroiuitlhmu. 2011IV. 
- iyranj, Psvrlner, SW ,yrU*biidmt\ 221) 
-- ftrmt.v Alstl.Pol. Hauplm. 11. Bvlil. de^ 25. Pvl. 
iHw., SO ;W 1. k y, 4 
- Afiu. 'tUn.v Tret,., ^Ijarloiicubfl., Cx'iiitbriirter 
ftr. :w IK 
• - VlmmibUx', Püübeamr.. SW Miltenwalderilr. n 
Eduard, t'Oittlli'M, SW Willibald 2llexiz 
ftr. 13 II. II. . 
- iliiidjnd,iReiilifr,lShnrlollnibfl.,ÜI)i,iflili'.lK jit.E 
- Eduard. Mfll. Salonkamiiierbien., N Cmnini 
l'nrqerilr. 7ti Ul. 
- Iljetis'hil, Latller, SO ^ovteiiiv. üil IV. 
- Midmib, 2ri)lad)Uu-, NO Jüaniimitr. 4:1 I. 
• ävtt)uv, Schlauer. O lUistrtcviiv. 121 I. 
(fmit, Ldilvisermitr.. X Moloiiicflr. 3!) I.. 
- Wickn1. «djloncv, N Alcriir. 'M. III. 
• Jyriu, Schneider, NO ^ailbsbergerslr. 85. 
^ohiuut, Sdim'ibev, X ^iiqciierilr. 12. IIT. 
Paul. Schneider. X Zrwaliberislr. ir,| JI. 1. 
.v)a,iiiaitit,2d)iil;mmftr.,Wi)?ciU('iihi)rf!h-.1711.11 
2diul)m., W Pallnoitr. 22 11. III. 
-- ^oiiaii», 2tmf;viii'viui^., X lliVbiunliv. 1UIV 
- svian^, Tischler, iU'ig, llhaussecsir. U7 J. 
3huü*liiiu\ iiidili'V. X 'iivnokirch-Plav 7 Jll. 
- Pav.'.. Bcrüch. Dilccr.. <$l)nvlotlenbfi., Goeihe- 
slr. 11 II. (M I. 1721.1 8 0. 
Alb?rt. gewinn., Haleuiee. ’Honiimcrur.r» II. pt 
- yii'Hjnr, Wertinsir., X\V Veninliir. 22 II. 1. 
- fasl'M. -'»nckerwrst.'rt., ^eil^Weiszonsee, Elsas; 
>'lr. IV5. 
- ^nlvri-i. Portiersr.. 0 ;{r'!eür. :$ If. jit. 
- - üBillHlmiitCM){ciuii,rc. 2d|üttcbfl.,ilnl)iu'ir.:i511. 
- Clara. ge'). Becker, 3d)u'nchMfl., W Taueu ;ic>l 
itr. lit, 
Alma 11. Clflit, TelepsiOiiisiinu., X Adaftr. 27. 
Julie. Waschsr., S Viuifcn-Ufcv o \V. 
- Äiv., S i'livraiidriiiviiitv. <i:t II. II. 
Anna, 5l'iu., Nu lijolliiowstr. 12 III. 
-■ Emilie. iivb. jluvtf Äw., AY ?d)öneber^er 
Ufer:il K. 
- Emilie, iVm.. Ltegliv, Aliorusir. 8. 
- H.. Ww., UljnriuMi'iibfl., ^ounenslr. (1 II. UL. 
Marie. xSiv., 2di ucb^., 3tuüeuiauriiftv. U. Uu. 
Tombroiucifl), tinrl, ihtffeiier, AV Liulslr.27III. 
C'., Ci^anensl'rt.. SO ?)icid)cnberflaili*. 1 lthi pt, 
-- Miirl, Vniinu.. X ViebemunlbvriU'. <13 pt. (lel. 
IL :542-1 
- Emil, itrtiiim., Etiarlouenl'^., Pvlodamersir. 11. 
TombrowSkq. Leo. .Uaiifm., S Wattslr. 32IV. 
stehe 6)cLlüder Tombrowr-kl). 
- Mar. Kanfm., SO Michaeltirchsir. 27 I. 1 Jcl 
A’II.i. 71J1.) f. «kbiTher Iüinbiüiu*Mij. 
- .^cnusttt»,.Muster,XyZi'3iirctf)tird)str.r?()pt8 -:t 
- SuUtt«, Manrer. Eliaiil':rtcubfl.,^allitv- 7 H.llL 
- .'C*>crmaim,’liioniviif,XOxfutb^ln‘i,etei,VUlvvl35H 
- .Vcnintiut, Cb. Pon^Slniit, SO Sivnentr. 04 IV 
- Paul. Proturin, XW spcuerstr. il. 
- X1., Piesredacl., W .>iaHeriu Aiigunanr. 8() pt 
f. in'ihifl der AUflniicineu versichernngs Pre"'e 
M. Dombrowökl). 
, Emil, dieirtwb. Ealeular., Ehiuloitcitbfl., üeoit 
hardlsir. 20 IV. 2 X 
- Gebrüder Dombrowsky, 2d>initisnf 
V l!>. ^rtlluv. liUIf. Uvl. I. :i4.‘i.) ^iil). Mar 
11. Üco Domvrowokn. 
- Auqiisl. 5d)lnditi*r, XU Pi-ciiiliiiien’llUv *202 H 
- Adam. Lchiieidemitr.. S 3ebnititiuiir. 41 J. 
- Miniait. Sdincidftniür., SW Äark^raseuiir. 14. 
-• .vvni!(tiut,5d)iif)miiiitr.,3d)0iteb}v,iy«ihiu"u-.40|)t,. 
- Auqilil. 5tntfn'itb.Eoiitiiict.,AVPnnam'mr.! III 
-- E., releqr. Mi'lr.. XXV V'vhrtm'ir. ;18 I. 
- Mar. lernet, v. Lintler & Wänttct in 
^unplaedt i. 5., S Vlltc ^acob'tr. *J2 III 
lTel. I. :ii>:i7.) (i. ^kaciitraq.) s. a. Ba'di X- 
2ombiom^(i). 
- Manlia. ,Ariseuri». X LolUimilr. l:tn I. 
— Ibvrcfe. ,'ytiiemiii, W :)ifirnl>et(ien'ir. iüUI. jit, 
Eulilie. Tele^r. A'nslww., Uljiirlottnil’fl., Bis- 
mnrditf. 2:t JV 
- Vlmalie, Äm.. SO Envniiir. I II. IV 
— Auguste, fleh. Vii'l'iter, SW .^eimfir, >.!. 
Vttiie, Ww.. XW ^uifviiilr. 01 JI. IV. 
- 'B., ’Siu., N ;iion»tivchitv. 48 II. IV 
Xiimcfc, iyfiu, ihn-, jlvb., S 'Saifcvthiuitv. 22 II. 
(5mi(,Uniiöpiu't.(>Mtv felliit erzeliqende^arupei! u. 
Laternen, ^ja^slo^'. X 'Svimneitfti*. 171 I. E 
lTel. 111. 1124.1 
- Wilhelm. .Mtiticiilfiur, 0 Mühleintr. il'Ji1 I. 
Emil, Maler. (* Ml. Sti^anöfrilr. I IL 
— Paul. Manrer. 0 ,'\a;:t,,‘:*rtcv VUU-c 176. 
Paul. 3ftbinfd)tl]Mft.. >. C^nosllidcnftr. 1II pt 
P., i'ifdiler, 'Jtm» '^eiszeiisee. Eharloltenburtler 
itr. 12. i:t. 
Tome. ^üieph. Munker. X Bornen'. :tln 11. 1. 
Tümci. Ear!, Miutfm., SO Piidlerstr. f.l III. 
Domeicr, Meta. geb. .{icrtliiifl, um. Wcli. Ad 
miralil. illnll), XV ,\iitfiitritcttdniiun 217 1. 
Dvmcs, Robert, Pol.'Äeanu.. SO tiiioflaueritr.'2<i II. 
Tvmel,Hernraiitt.Bül>te!liuach..S0HolnelNr.l7 II 
Tomcitfl. Paul, Müllvreibei., S ('hivifviuniitr. 04 
Tumcu.v Wcorst, Hanodien., l'iou 'L'eis;ea>ee 
ViutflijatuMtv. 81 pt, 
Bertlia, 'Sm.. Piiilia: ... X 'Sieivttitv. 20 K. 
Tomctcit.Hriedridi.Tisdiier. S( JxMdiilbortfti“ U.K. 
Tomct)er, Johann, 2d;luiii’r, 0 Peterobur^cr- 
'lr. 17 II. JV 
Mslfl. Ldilosser. O NnberHdorferi'tr. tM. II. 
- Wcor(t Tape^. 11. Deeoral., P^lnelwrla^er. 
X Brilitnenstr. 52 I. 
jlitfliiil, Uhnit., SW Wroftbcevfuftr. x2 pt,. 
Xümljnrb, ÜUöcri, Maler, X Äolliiieri'lr. 2;t II. 
Tvmlrardt. xHiiflitü. Mnuto., XW*^ntn>tiir. pt. 
:Heitiholb, .Mtuisiii., SW Möcternstr. 71 II. 
Ernst, Kellner, XO iiMnjii-. i;t. 
v b. Doml-off. M.. MühU’nbblii., 2chöuel^., 
L'alinikr. 22 i>t, del. IX, V722.I 
Zuminu, Adalberi. 'iaylinstr.. S ,voiuaiie: 
^vomeiuiDc 0 III. 
Tumi(fe.Paul,Poitidn\ffn.,X.Uaitaun'u jllU'v5vll. 
'SiUii’hn. Tischler. ;)Iirbf., Vehliiflstr. !t. 
Tomtdian.Emilie.liel'.Bernan.2^w..L.'ä'djerin.X 
illernitr. H H. II. 
Xümif. -henrielte. 'Siu., SO 0)örli(jernr. 4.k II. II. 
Tütuifv. Auquste. 4Viv., X.Maiiiuticii VlIIee451i.J|. 
Dontitt. ilustitft, fViilpl)., O rtmigiflcrftr. I. 
Johann, sduieiber, XOAhuivritr. :r» 11. IV 
— iyiicbrid), 5d)«l)mmitr., X.Moloitintr. 11!) IM. 
- Hermann, Schiilmtmftv., 0 Münchebcr^'rstr.33. 
Dvntina, ÄstHC#, Plätterin. XOLiejjmnituiir. 1111. 
Iuminal<Mt,'UMabivlmu, Ial)itted)nik.. XXV 2ten- 
dalerslr. l.'i JI. 
Dvinluc. Miibolf, Efjoviit, X Cicfciiflr. 10 IV 
Friedrich, Schlosser, XXV Stiomsn*. :I7 H. III. 
H. Domlnö, Cei tltiiffliivvie, Maschincnvl' 
11. Waflensettfbrk., iltcinictcuöf., Residenzstr. t«) 
)it. E. Uel. 'Hei. 112.) ^»Ii. Heiil.id) Tomiiu'1. 
Tominic,H..Barbirr u.^risem,0Mmiernslr.l7pt, 
Wilhelm, Hau^dien., S Prin,;eiiür. HX) 11. 
2ümittiif,)iiliih\.Uiiffviibüte,N Vliiflin'iitt'.ül 11.IV 
- Paul. Manrer, Lanliviy. -tmalieiistr. (Posl- 
bez. ttzr. Lichters.) 
- Cito, Pianvwrtebeslandlhcilcsl'tl., Pcrha^. 
^nuunelobq., Mamstr. 11 II. 
- Albert. 3tctatdaiuu. Sccv. XW Ptuliijilv. 7. 
• yytitü.v Ii|d)lev, XO Greisrwalderslr 21. 
• Hiistü, tlbriii., SO :)icirficitbcificvsti*- 114 IV 
• Anna, Wiu., Ääsdielin.S«)Lppelilerstr.40II.lV 
Tominlcü, A.. Mnilkinitrumente. Lailen, Be- 
stattdl!)eile.Brcttnmaterl)dlg..XLolhrinqerstr.!>!'. 
Tominicns. ^da. ,>rl., StiftsPamc. Eljailoucubfl., 
«piindaitenir. in pt. • 
Tominik. Seiluo, A^u:, 0 Andrea^-nr. 25II. pt, 
- Dominlk A Bock, Pan n. Brennmallidl^.. 
Wr. Vidpcrf., Am Potodamer Wsiicr-^almftot. 
del. Ltditci-f. 0:1.) Iv. Xommit. 
- V., Nattiu., SO iniitteiiiir. 10. II. pt, 
- & Ldjnlze. svbft. seiner Hol;1äü§e. W .Uranien 
ür. 18 II. IV. 3ulj. iHitfl. Zominil u. Alb 
Schulze. 
-- Hans. ^11,^11.. (iliaiiiutbsl.. f'holmitnttr, 14 1 
- Auquft, ihiurm., XXV Marienür. 14 K. 
- ,y„ .Mannn., 6)r. Vichtwi., Marnarelhemir. 10 pt 
s. Tominik & Bock. 
- Emil. Ciiinib. 3ch(i’“n., X Wollinerür. 25 III 
Marie. geb. Woquctle, vw. Tirector. O ,^-rndir 
•tv. K\\{ II. 
- Katharina, ^eb. Löwenberq. vtu. Clunttabd 
m V, XX' Maqdebni^en'tr. 7 III. 
- ii'illjelnüne, flpb. Miätfchi'Il. viv. PvaMip'V, X« 
Alaiiorilr. H). 20. 
Tominikowski. X!eo, Handel'?«!., i'rtu, Eliannee 
ür. 17 1. 
Tumiitiquc. ?>nlinv. 2diul)m., 2chi>uvliiv, Meit^ii 
ür. 30 11. II. ,Poübe;. fs-vivdemui.) 
- Paul, ;',inrtitk'idcr, X ^iviiiucvitv. 2. III. 
Tominke. -Vviuvid), '^vivMiäi]., NO Wv. ,^ninf 
turtcisu'. 82 IV 
Eduard, Mannn., O Madaiür. \:\. jit. 
Wahn-, .Mannn.. X Wmwnmu\ so III. 
Friedrich. 3d)nlnn., XO L'eberür. Ul II. 
Tomtttu, •■Wilhelm, 2dilom'i,SXVjkrtvimnintr. 5)7 
Andreas. Schneider. S ('ivav'fiiv. 7 II. 
- joief, 2d)ui’ibvr, SW l'inbenltr. "77 IV. 
Tominoki. .vieroniimnö, «djnftm., Wr. Lichters.. 
»verdinandur. 32 1C. 
ti. lumitrouid). Armin, Ardiirecl, XV Barba 
ronanr. 78 I. 
Tomitt, :HvinlnMd, Porti«, XV '.Vimtmv. W IL 
Ednard. Rentier, X Wollinerür. 30 11. 
ISbtUloth', Kentiere. X ^ollinemr. 30 II. 
Toml^Iaff' UUidi, Ch.Leiitn., Wr. Lidpers., ,‘,cljU’n 
dorserür. 52. 
- (£mil, Cb. Poü Aitiit., X 'itfürthentr. 40 III. 
Tomkc, 3aly. Un mi'il.. pr. Arzt. Wundarzt 11 
WeOmt^helfvf, SO 33. S(aliyontr. I. l!el. 
IX'ii. 8213.1 8 II». 4 0. 
Cvfrn-, 9icst. •Hiiniiihv., X W Treysesir. 10 II. 
Cvciu-. Bildli., SO Pmflerür. 7 II. 
- viiliiu\ Brauereiard.. N Prenztaner Allee 2341. 
Roland, ^iidihaltcr, Rirdors. Herrnaiui 
ilr. 211 2lii I. 
• x'sol)«iiincx^,thir. ^olüelr.. 027.A>ldreao>'tr.44III. 
- Earl. Blirsteunnnilr.. X W Lniienür. 47 pt. 
Emil, Eartonna,tenalb.. XO Wvrtliemr. 10. 
Mar. dicmitiriu1!). .'Itm't Anst., 0 Lölveür. 2t. 
<Wcou\, Tecmal. Maler. X\' xUutüviteiu'lv. 102. 
x'U'bmm, Ui*. jiliil., Eharlorienb^., ilaiiev 
,vvivdiid)ür. 32 II. 
Mai,'. ,1-tKiov, S oHtiiDiiifrur. 32 III. 
Wnitau, iyclbiuc». a. D., Haleniee. Hobredit 
ür. 8 III. 
Ariü, Jvnliili.. XO '.V!arienbnrqerstr. 18 J. 
llel. X'll. r/Kl.) >. Tl». Hüyen lUiidjf. 
Heinridi. ,Yitl)rl).. XO Marienburgemr. 23II. 
Mubolt, iyjtlirlt., XO Prenzlaner Allee 33II. pt, 
IKl. III. 2IS4.J 
C., Wrtncr, Wv\uwwstl&, Mars,arelh«nür. 3. 
tiinüav. (^>tv<iu., Wirt'?., .Mneiebetfitr. 5. 
- Ednard.liiesanqen Ansseli., N XV Pandelür.10 IV. 
Emil, Wer. Beanu.. so üU-iinstcIftr. 18 III. 
Pnnl, -vitudvlvin., X Treottowstr. 54 11. pt. 
H-rmann. -vanodieu., XV ,yraitfeiv*tr. 8 11. II. 
Anyinü, *An»V«i. b. d. 3lrasjenreini^., S Luisen- 
Ufer 30 1. 
Mar. x-.:‘ueliev, l^old , 'snivelen . Uhren n. 
3ilbeiiui.,vlfl., S II. Priu;enür. 53 pt. u. 1. 
Earl, itanfm., O Liitl>a-:erstr. 2 I. 
Lcov>v'ld, Mannn., W Watnvmtilt'itv. tu I. 
Mar, .Mannu., X .Mavenlia^enerür. y 111. 
- ,yiitt. .Uellner, (1 ?)kosentha!erür. 23 11. I. 
Mail .Mlempner, XO Wr. Jyrmüfurlcrftr. 77. 
- !1jndüts, .Mod), X 5trrt!j6Hrflcritr. 4. 
- Earl. .Mnnsidrediöler. X ?I!iippim’vür. 13. 
- .Miitl, .Miilfchvv, SO.Möpeintterstr. 15, 2.11.11. 
- Panl. jtntidjer, O Andreaöstr. 40. 
- ^oln'il, Locomotiufiil)r„ Porhag. dtiiinmelo 
burq, Ifnnchmibtitr. 24. 
- Carl. Loeoniotivbeiz.. SXV Teltowerftr. 10 II. 
— Otto. Lommitivbeit., Eyarlotienvq., Ldt.^s; 
ür. 35 IV 
— 5WiU)dm, Mniditin’ihtvb., SO Lauiiverstr. 51. 
Friedrich. Manrer, X ii'Olstiiüersir. 3. 1. 
Heinrich, Maurerpol.. X 2aiv,iitmti\k:HI.IV. 
— ('»iiitav, Milchlibl., X 2^'ollinerür. 20 jit. 
Albert, Möbclpo!., S Urbansir. 25 II. III. 
-- :!!ndols. Möbclpot, X<) ftmfrvid)vbcvflcvsu'. U. 
— ^lieinliold. Moinenr, SO Liegniyerstr. :I5. 
— Er if, Cimtib. Mnitdi., X lliedoinür. 0 Ii. 
- Earl. Pferdeb. 3diiV'i'ii., Vlm Weiszeuiee. Lo- 
tljrtitstcintr. 3 11. 
- ^tilinx«, Portier, XV Mnr'ürüendaunn 12. 
Zomrc,Soli't'mar,Dr.pliil., Priv. 3ccr., Si’üenb, 
tttnien-Allee 38 pt. 
- Moriy. :)iechit. :){ath, X Crmtieitbiir^emr.oßa. 
- Wilhelm, :)lvlnlen., Eharlottenb^., Ptüalozzi- 
fir. 42. . . 
- illdniiold, 3sltt(cv, X NUiiamcil-Asttc 57II. IV. 
- 'suliih'. 2diUid)tcrnmr., S Urbanstr. 46 pt 
- Pnnl, 2chliiriiicv, 0 Tbaerür. 12 H. pU 
Al^ed, 2rf)lofivv, O Oirnncr 'Scp t)3 II. pt. 
-- Emil, 3diloün-, Hslleiiiet', SSciifäirtfjcftr. 55pt, 
- »vnui.v Schlonei', O Wcideinveg 20. 
- Wilhelm, 3d;toffer, El)arlone>ubnrfl, Luhow- 
fir. 10 II. I. 
- Albert, 3chneidermsu., SO .Monbiimüv. iilfl. 
- Aiupisi, 3chneider, X Pmtjfoucv Allee 14 IV 
Earl, 3chueider, S 3tallsdueiberftr. 25. 
- Evmt, cchucidvvnmr., X Tierkstr. 41 II. 
i'tütilieb, Schneider. NXV Elandimür. 17. 
••• Hermann, «dmeider, XO Strmtftbci'flm'tr.37. 
• NAol)anii, 3ch;ilint., Eharlottenbq.. Berliuer- 
ür. 40 III. 
Mar. sdmhiurhMfl., SO ^eanderstr. 33. 
- Emil. 3tellm., X 3tcttinerür. 5 IV 
Aiupiü, 3tierfiimi)iirt., XX' ltltlfliihfir. 56 [)t 
- Wnitnv, Tapez. 11. Tecoral.. X Badstr. 27 H 
Ernst, liidiler, SO Admiralilr. 1 III. 
Hermann, Ii«d)lef, X Aderür. 137 11. IX'. 
- Pnnl, *nd)K’v, X Anionstr. 17 II. pt. 
A-mtiV löpfmnür., X 3trasrbnrqeritr. 28 HE, 
- Huflo, Wächter, X 3dmlstr. 110 II. J. 
rlierena, geb. steif, Ameuriii, AV «teglitzer« 
ür. 71. 
- An^uüe. iieb. Tcnrn. ^-rolleurin n. ärztl. gepr. 
Maneurin. SO :)icld)ioiüv. 18 II. 1. Port. I. 
Angilsie. ?vrl.,.vuui»chbl^, X Ehftüiueitüi\51U 
Hertha. iUälierin. X 3tralsunderstr. 4 IV 
- Ctiilie, ‘Siu., iKälierin, SO Llotil'n'erilr. 0II. 
- Anflniie, neb. 3riinnnm, Wiu., Posamentwrydlg., 
S Hermaun-Ptav 5 pt. 
- Charlotte, ßcb. Wriep, 3d)loisenvtv., X Am 
Goldhasen 0, 2. II. pt. 
Clara. Jyii., 3chiiciderin. 0 '4ttnmenstr. 7 IV 
• nett. JheefelM, Ottilie. 3d)neidenn. X Feld- 
itr. 5 II. 
• Amtuüe, 'Stv.. X ^-elirbellinerstr. 30 JI. IV 
- E.. Äw.. X Act'ajtr. 142 I. 
- Erneüine. Wtv., XO Oreis^walderstr. 1.3. 44. 
- Henrielte. ip-b. Toljl. Wrn., El)arlottenb,p, 
Friedrich .Marl-Plat^ 8 11. 
- -Maroline, steb. ß-icibanl, Wtv., X Lychciter- 
ür. 15 II. 
Willjelinini1, Wiu., 3 3edailstr. 54III. 
lamfrr, Earl. 01i,tfei.ititv.. X Lothrinqerür. 52 I. 
• Wiiitav, A'eutier. XV ^amber^erstr. 44 pt 
liel. IX. 0135.) 
Leopold. Rentier, (’ Viene Cchönliauser- 
itv. V. 11. E t lvl. III. 5780.) 8 -10. 
• 3oi>I)ie,iteb. Alerandel,Ww.,:)ient.,X^entpliner» 
üv. s, «I II. E. 
Tlnnkirlvlcz, Eliiiv, 3d)neiderm>ir, NO Hödjitei 
itr. 22 I. 
Tvmfowokt). Marie, Ntihmn, XO Pallisaden- 
itr. 10 II. 
TöttUftUfl.Heim.. Wasch' u. PlätUutft., S\V3olm8« 
. 40. K. 
Touiiuach. hhnntu, Trosd)t..Mntsch., W Manüeinr 
slr. 7 II. I. 
Tommni?, ^vliann. LdNoiier. X '^adslr. JKJ IV 
Tütttmafrii, Taniel. 3eise»hdl^., NO Landwehr» 
ÜV. 33 pt, 
Panl. Mechanil.. SXV Waterloo^User 14 II. 
Ttinilitaschenz. Ehuiit, Eittarren^mport, X 37. 
Pren.vmier Allee 1 pt. < Ede ^riebciiitr.) 
tTet. VII. 4*ü)0.) 
- Ernit. Man.V. Beamt., wieder 3chönhauten, 
Lindensir. 12. 
Tvmmasdjk. Anipiit. Erini. iu\xini,. 0 Wr. drotil/ 
surterür. 2. 
Earl. i^nitiu., XO Land^ber^erstr. !)7. 
.'Hidmrb, «Graveur, (*ir. Lidtietf., Dürerstr.431. 
- Richard, ('itnueur, 0>r. Lichters.. :)ioonilr. 
^-iil)rwnnn‘n1\V'E. 11. 
ß-rivhridt, Lehrer, X ^adrtr. 25 JI. 
Panl, Wasch 11. Plätlanü.. SO Michaeitirchi 
str. 31 K. 
Tommasdike. Ehristia», stvidivb. ^eamt.. <1 .<tnv» 
Ür. 1--10. 
Tommel. ^vivdvidi, Maurer, XO 3lraus;berqer- 
ür. 12 11. I. 
Earl. Mildiljbl., SO Eisenbahusir. 17 IC. 
- Ehriniau, «dineidermür. f. XV, <' Alerander- 
it;. 10. JI. 
- Emil, Schneidet', SXX' Hedeniainistr. 2 II. IU 
Znederike. neb. revip’i-, Wu*.. Eharlolteitbg., 
('tfolmanür. 00 IIL 
Tommcttsttl. Lina. vw. ^'iitergntvbe'.. Friedenau. 
.Mai>er Allee sw. h'.l I. 
Tummeii,v Eruü. t'iastw. n. ^alnradhdlsi.. XW 
Brüden Allee 15. iTel. II. 2'.^.) 
Wilhelm, Insumnentenm., SO FaldensieiN' 
ftr. 30 JV 
W Kaisers Raffe--Geschäft, 
6rÖB3tc8 Kaf f«-Xmport-6cachäft Dtutschlande 
im afr«ln«ti Verkehr mit dtn vonsunienren, 
^ Fabriken Ä;S W?
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.