Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Daske 
259 — 
Dautt 
Sfieit I. 
Daske. 9t.', Otcnbnvm, Haienfee, Georg Wilhelm- 
flr. 20, Wslrtcult. pt. 
— Friedrich, Okiiiilmtulibifi., X^uifltcnfir. 73 K. 
— Wilhelm, tiadircr, N NlmilSbn'Mstr. 18. 
— Sliifliift, Portier. XW Calviuftr. 0 H. K. 
— Franz. SchneideriniH'.. Panlow, Am Sditofv 
park, Scflcncr'fdji'3 Haus. 
— Haus, Schneider f. S Bndoiverflr. 6 H. 
• Otto. Lchneiderrrijtr. X Pulbnferslr. 42 3L 
— Oswald. Gnirfntcur, N «rfjlicmmiiifir. Jli 
— illirftnrb, Gtutfaieuv, X\V Cuitiowitv. ltO IV 
— Moticit, Tape^.. N Anllamerfir. 1 H. 
— iv„ Ttiitcnfbrk., XO Weinfir. 21 I, 
— Hermann, Wärfitet: N\V Lpenerftr. 15. 
— Aertlia, ftrl., Sdmcibi'iitt, XO Wörttia1’ 
iiv. 2v, UI 
— Ww., S Dresdencritr. 107. ION. 
Laskow. Wilhelm, Bnchbind., S Wlcniniirinciv 
flr. 01 I. 
— Wilhelm, Skeindrnck., N Bernanerür. 10. 11. 
— Pan!. -lüpc.v u. Deeorat., XV Wnincnjstldftr. 40 
“ Carl. Tischler, SO iHnchciibcviimtr. 47.1. H.I1I, 
— H., ‘Juumcvm., GsiiulotK’iitHV. Marder du 
Corpsstr. 11. 
Sndlrr, Fran;.- Poilidiann., X Daiiziflcr 
flr. o;t. 04 Jl. IV. 
Daesler, Mar. Ob. Posi Aifm., X (iömiurtlbcv- 
flr. 2!i II. I. 
— Wirijiirh, Pferbebahnarb., X Piubiifcnir. 7. 
Dasow, (ftuilst», 'Scvfmiti*. Wirbt.. Pflimivvitv. Ui 
Xrtfitorf, (Snrl. Lederznridir.. XO Friehcnfir. 100, 
-- Heinrich. Sdiloncr, X Swincmttnberflr. 4211 
Daffc. Ssiistiifi, Grimmi.. XV ‘yätjmitlievfir, 10 I. 
— Emil. Tischler. Mit»?.. MaiuT Friedrich, 
fir. au» II. ir. 
b. Daffek. Johannes, Hauptm. u. Comp. Glicf i. 
lUVmrbc v SO Mariannen Ufert»lf. 
— Marie, ftrsv Mloftcrbiutir. XV Parisersir. oll} 
Taffcl. lUicii.. Dativs., SO Möpcntcfcritr. ficht 
i'lufiiiM Dassel. 
— Ausrast Dassel, Hoflief. Sr. Alftl. Hoheit 
d. Jvfinu'ii von .frohen,^ollern, Pianofbrl. SO 
(Tiifli'Mlfvr 4. (Icl. Vif. IHU.l ^ith. Miid). 
Dassel. 
— Iolianna.. Fit, Sdmeideriii. XO (Georgen 
livdiftr. :t2 f. 
Daßlcr, Adolf, Ritflcn.. X 3ioiitNmtnbcvfh\70 II. 
— Ät'.iou, Tapez.. SO Grünanerskr. 10 II. 
— Bertlra. ßcb. Paul. Hebamme, XO Slrnuf; 
bergetfkr. 10 I. 
— Mathilde. Ww.. Cliarlolteubsi.. Schilleiitr. 102. 
Dassvw. Wiiilau, PnHitrift, Charlonenl'g.. Peiln 
lowtitr, 05. 
— Hciinidj Wilhelm. Leittier, X (shurinemr.72 LE 
— Wilhelm, ^immcnu., Wi. Viditm.. Channee 
flr. 77». 
— X?mfc, fleb. Pos;. Montiere, X Seeitr. <>0. 
— Fran?,isla. Süiauipielenn. S\V Wilhelur- 
fit. 12;!. 
Dastist. Heinrich. Orrmioui. Inlpeel.. * Tcstel. 
ecihclfti; 10 I. 
— Emil. 'Sattler. SO Motlbufei User »s JI. 
— Mail, SriiU'ifor, SO Eisenbahnilr. ;ti IIs. 
Daftik. Bädermitr.. (' Ä'nladür. :tl pt. 
Dac'Zinsli. Minna, JVri., Nenl.. 3rf)5nebfl.. 
Scdauflr. :tO. 
Daszliewicä. k>raii;. 3dmviber, 5j\V Pulifmucr 
flr. 22 II. III. .. 
Date. Mar. (5iflarrcitl)%, X W Nvfiockernr. «1. 
— iWilbclmiitc, f>el>. •ciemm. ^hnmcniiöww., 0 
Poienerflr. 1 III. 
Dat1>e. Mar. (tttivamtmlx, o Wrmm We^7,2U. 
— Hermann. HmihcU'm., (' ,Ue!>richSgradu 151. 
— Hermann. Melhicr, XW 5trvmur. 4 sl. 
— (£uiit. Dr.phi). Mfll. Vanbe^geplüfli'. W Gleiv 
livcckr. 7 III. 
— Mar, Malmal Perm.. £tcf|liy, Siditcrfvlher 
flr. 7 pt. (Pofibez. (siiheiihv.j 
— Uavt, tUvcctnxiut., ^irthinaidniu1» VatXk'v u. 
Dicpamt. SviTit., X Älkerfir. (!4 1. 
— Vouio, Portier n. Taliir»ett.. SW Giiicifeimu 
flr. :i II. K. 
— Carl, Sdimivh, (5lmrlol1enli§.. Mmtlftr. 27. 
— A.. bhlnlemm., S ^atfcrtliürttr, 0211.1L 
— Beril-a, fleb. .Uutien, Vläiiertii, X (Ilmuffec 
ftv. 27. 2. II, IV. 
— Emllie. Ww.. Neu Weif;eniee, (ilfoßfir. 8. 
Datko, 3oi>l% Edilofscr, 0 ^eidenwe^87 II. 115. 
Datow. W., iWinif ^nfttnmenl. u. SnitniljM.. X 
Viiiieiifir. Ui) pt. 
— Paul, Postfchayn.. N Slrfcvfir. IV H. HI. 
— Albert. Schlöffet; Tre;'tow. Baumsdinieumeq. 
Giltst!tr. 0 II. 
— ^ran.v ^imrnerm.. Wr. Virfitaf.. SrfimiMiir. .r. 
Datsch. A., Pelzwr. Confeci.. SAlte^acol'str. 100. 
(ii'l. 1 4084.) II 1.4 7. 
Datschcweki. Prnno, B^rlner. X 2ntitfmtr.4i>t. 
DaU, Dt., Stu., X teiviritt. 14tta Jl. 
Xtttterer, Vitdmifl. Direclor, W :Vumnftr. 
76. 711 15. sTel. 1. n7H:i.> 
Dattner. ')i, (Jinuirfimil»., X Mnitintivii-?UIcei;5. 
Dattner, Jacob. Portrait-Atcl.tt Ü5cr(li‘öfjfriiit(i f. 
Pl)sl1onropljie. t1 Sctmiic-ineiin*. 4 H. II. 
DaelwcHcr.Willi.,Heizer.S Lial1schreibei.flr.G4n 
-- Wal dem., Üroneu ' TaselfchmaL^siedcrei. SO 
Liwryfir. :tS li. ])1. u. J. E (Tel. IV. 702.1 
- (rmh, Mritifdicr, X Hiiffitcuiir. 7li IV 
- Ostar. Maurerpol.. O .Uvniflsbei-flcritr. 2.1 III. 
- Hermann, SdmciKviitftr.. XV ('UcbilfdMlr. 14 
- Hermann. Scimeider f. H.. SW Alle Iacobfir. 5. 
- iVinliuinc. ?yrl., Schneiderin. XW Bach flr. 1.2 
Sactiuctilcr.t^äditüiKv.sW^ci'itmammv.lülII, 
Dali. Christian. Dcsiittat., A\‘ ;{iclcnfir. 8.' 
Datlkrt. Adam. (Lillarrenm.. X gdiönhninct 
Vlllce IhH ]I. ir. 
Latrkow. (krne'tine. 'Sm., X Huml'U^mir. 2fJ IV. 
Louis Dan, L>ein'Agetttnrcii. C^cii. Pertrej. v. 
Aijtiln «t Co., An (tSliiuiipstflitci. \V Äinler 
feldlstr. 7. (itl. VJa. IINI7.I y-8'/., 4- s> 
^ith. yeriih. Dan. op. 
Tau. online, Baliitarl».. Sdiöiulnv. Miufcv 
Mcbtidiitr. 5 II. IV, 
- Alerander. Buchdruck.. S Viiifru Ufer 20 II. 1. 
- Walter, Bnr. Beaml., ii'ilmcu^f., ^ntclnal 
fir. 17 II. 
- Tlieodor. Bnr. -sdiami.. SO vie^niverfir. 21II 
- fyiiu. C^iftiy., X aKcöcmr. :t:t pt. 
- OUistau. ^uftiumcutemu.. s Trcsdeucmr. in. 
- Mnnfiii., W ‘Shucrfclbiftr. 7. (Icl. 
Via 1U,‘U7.) i. Vnuio Tau. 
- il'int; Msttifm., X ^elirdellitiemf. I.! U, 
Theodor. Mmtfm., Srinuicbfl.. ^»vuienslr. 27. 
- ^Jilhrlrn, PomRon. So 3Jln*foncrfir. 40 H. 1L. 
- Sallier. S\V ^iirbriiiflcrfiv. 27 II. II. 
- <Yi'fbiimitb, €d):uici\ S\V .MicuU’crflÜr, 41. 
• Anglist, Lciinym.. Charlotten!^., Gimitbaua- 
str. 14. 
- Tischler, S Mottluuci; Damm 12.. 
- lyilfimu, ^crfmftr.. SO .^icuciiir. 5ha II. 
- P., rfiwmeimUv., XW Hannoverickeftr. 2 I. 
(Icl. Ifl. D4Ü.J s. Müller & Dan. 
-- Alwine. ivrl..^äheriil,OLiralaner Allee20n 1I.I. 
Aiitni. ^rl„ Pfniioimi, NW Mivdiftr. 25 III. 
- Perllia. Verkäilseriii. W ‘iUmiieiitsiaiiir. 17 IV. 
-- (h'iicnmc, fld». Ivelicrabend, Ww.. Wlci'iiidi* 
ftr. :t4 II. 
- Johanna, '-ix'w.. X 0«auc»uv. :;0 H. K. 
Dand. Hcnitsliut. (Sompt. Dien.. \V .^ronenslr. II. 
-- Eduard, Eifenl'. Belr. n. 'Verkehrs (soutrnl., 
\V .Uötlinicrftr. 8. 11 II. 
- Carl. Crpebicnt, S Dresdeneritr. VI. 
- ffllar, Glaserei n. Tischlerei. \V Llcql'tverttr. 12. 
- Miirl, Mim,ilift, 0 ^orndorfcntf. ti II. jj. 
- ctoumb,'5dmctdcrtuftc.. \V 2euuciuiuitr.2l K. 
- Wilhelm, Aernolbcr. X Clionrnflr. 77 IV 
ct. Zi. Daube & CoM Central Aitiioneeii Er 
pch., W l'eipjiflci'fti', 20 I. (Tel. I. 1104.1 Zitli 
W. V. Daube «. Aiifl. Votidjiiw. lAnflerlialb.» 
Hiesiger Gefchaftöjitlirer t$-inti 
Injiüt, Otto. Mslfliiir. Pearnt., ^iiebrid»Hf.. 
'Sdilonitt. 1. 
- Otw, Packer. SO Melchiorfir. I. 
- Iolmnn. Post Asfjfl., X Pantflr. 44,1V 
- Mai; Verkitthr., SO Wranc,eli'ii-. 112 IV 
Marie. geb. Döruip, ?)ictil„ ^riebnrijvf., ^er 
Unrnlr. 84. 
TauDcrt, Tliercse, qeb. Schreiber.' Ww'./ (' 
' Äaiienstr.' 10, '1 Aiiffl. I. 
louliin- Willi.. ttroiilriirtitmtuZ. f. GaS- n. 
cleftr. Virfit, W Mtiiicntr.7Gpi. (Tci. I, 
• Hermann, Sdirislfey., S Alcrandrinensir.70111. 
Tnubitz. Valtlier. Ardiitecl. 3stöem\; Oehlerl- 
ftv. U> t. (id. Tp. IfiV.i 
Fr.M. Daubitz, Cfiimrii. Palen^nmmiwt.. 
slliibf., KopNlr. 47. E i,Tel. Wir. WO Inli. 
lytati.v Mttr u. Otto Daiibiy n. 'jViu. Marie 
Daitliiv. 
- Crilsl,- (Sompt. Dien., X LaaU'ttidemr. 27. 
- Hermann. Ciflciitsifini., Vicu-^i’ißfiifee, Ctiar 
lotU‘«l'UYfiCi’itv. KUi. E 
- fyrrtitj. ^-abrlbes.. ^irbr.. Mopffir. 48. stelle 
Jvv. M. Danbiv- 
- Mcir. Fabrtbe'., illirdf., Sioyffir. 1K »iclic 
tvf. Ä. Dniibiv- 
- Otto. Jvulu’lbcf., 91ifbf., .Uopfitv. 48. nehe 
Jvv. M. Danbiv- 
- Aupjt, 0 Avautftv. V,U II. 
- Otto. JyitriilnM., Xo Georgensirchfir. .'16. 
- Hermann, Wminmnit., yjni Wcifjcnfcf, Piftiu 
rinsflr. Ubh. III. 
- Ioliaimcs. Monfm., SW :>>lartendotferstr. 011. 
- R. F. Daubitz, viititciirfbit, Cpee. R. ol. 
Danl'it) Mitncitbiitei; SW 'JicuetüMti-jicrftr. 28 
II. pt 8 10. :t -I. (Ernst iliattdi. 
- Iohannco, Magistr. Hur. Anist., X Swifter- 
slr. 2 I. 
- Mar.Profilvift/Cliarloitciilifl..*3diillcrfir.07X11. 
-- ^crhinaiib, Bdmhnmtftr.. S Matliicuftr.7.8 K. 
-- Wuftsliv * Wrl). crped. Lecr. n. CaUnlal.. SW 
?Joflflr.'(i7 pt. 4- fi. 
— C\w, ÜÖcitfüIu., ?u‘u iiU'iiVuioi'. ’iU'lforl 
ftr. 2<»-20 pt. 
Daubll.r. L'., Zimmermitr.. Hoiicn «clionhanfen, 
Berlineiftr., -ruedelsches Hau?. 
— Marie. pet. Willich, vw. Dirccl.. Sübende. 
Oelilerlür. Ifi L 
— Emilie, Fran, X Abolfftv. 20 pt. 
— Berllia. steb. Schiemann. üiltu., Mieterin, SO 
9Ziuimjiiftr. 41» IV 
-• Emma, Wm., (’ Sophienitr. 25 pt. 
— Mnrlfia. Siu., ^cil-Weif;eiisee. Parlitr. pt 
— Marie/fleb. Maoci1, S?iv., dlii'bf., Mops 
flr. 48 I. E f. Rr. 9K Daubitz. 
Täubler, Carl. l)r. mi-d., Sän klafft, X 5s 
Sdiöiiliaufer Allee 40 II". 8 -10, 4—5. 
— Mail, pens. ^erkmftr.. SO 5rijmibMr. 17n III 
Daubttcr. Cmma, fleb. Selling. ^inyccituiv.. XW 
BaiibNÜr. 11*. II. 
rnitff), Weorfl. (liniier, 0 ^arfdmiiflfrr. 11. 
— CI.. ,>11., O Ma^aziiistr. I II. IV. 
Daube. ih?ill)clm. Inge»., lochn. Hilfsarb. i. .iiaif. 
Pliieutamt. Haienfee. ^oviiiinbicUU; 2 III. 
— Paul. Im: jm1., Wclj. ?Kc(|. Miittl) n. Univer- 
fitätvrichier, i'Oriiyettb. d. Miil. Prcuft. «adi 
uvuuxubifl. Hammern tt. Ptvciiu*. \Y Bülow 
flr. 10 1. E 4-r>. 
— Xfnitm, flcb.'Etcinlopff, oiu. Prof..XV^ollenborf 
Play 0 I. 
Xmibcrfinbt, miv. Tischler. 0 Mumtftr. 55 II. 
— Toni. Sdirifriielleriit.'3diütiebii..^c»\oofii*. 111. 
tPoftbez. syriebeimn.) 
taubert. ^uctcit., Friedrichölif.. 3xUl(icU«itr. 11. 
— .'Hitbolpfi, Aclliicr, W ViiilpLilbftv. 14. 
— 'Sinn, Neiseiibci. W lttledin'chür. 27 IV 
— Sainnel. Slrafrenb. schaffn.. SW s^rofrbeeren 
nr. :io IV 
Danbt. Wilhelm. Priv. Lehrer, Unterricht an Cr 
-wadifeuc feit 181)0. X Acfcritr. 105 I. E 
Daue. Criisl. Bnr. Bennü.. S W Willibald Aleriö- 
flr. 24 [. 
— Job., hr. pliil., äi'iliitci-sbf., Kaik'er Plav üpt 
— Bernhard. tvmtiiv., XO syriebenftr. 51 pt. 
— Paul, Giirtler. SO Mitvkaiientr. !!0 Is. 
-- Johannes. Hcllcnuür., XXV ,Ylcuc'bnt^cvitv. 24. 
— Theobor, Morünt., (' Wrcimbienir. 4J Ji pt 
rvriedr., iWsliircr, Pantom. ftlnroitr. 02. 
— Cridi. Pol. Beamt.. (' Pmnlaiierflr. 40 II. 
8--10. 2 1. 
- Mail, Sritlonmmtr., SO Briverftr. 41 H. K. 
— äiMlIjrlm, erped. «ecr.n. Calenlai., L'ilmersdf. 
Bernbarbflr. 0 Is. 
— B.. Äw.. Handelsfr., S Bvecksifir. -U IV 
— Vonifc. neb. Ehrenwert!), vw. <^el». .sianzl. Ratli 
S\V Mittenivalberflr. II pt. 
— Hanna, geb. Mocife, vw. Prediger, SW 
Mittvitmalbcrftv. ;t pt. 
Tattrr, Mar. >Utiifm., SO Michaelsilck-Plav 20. 
- Wnitau, .Untfchcr. SO ^oriterfti. 4! H. JI. 
— Andreas, MaMr. Berintt.. XO ^nunoiutcl- 
fivdiftr. 20 IV 
— ^-ranz. Maurer, 5rijiwfrfl., Akazicii'tr. .*$ II. 
— Herrmann. Maurer, XW Äesfelür. «2 II. IV 
— tRciitholb, Sdmßuer. 0 ^WHtiuvicr Alice 147. 
— Mar, Schlosser, SO Wiennslr. n:t II. 1. 
— Carl. 5ri)iieihcrmfti\, f. H., N Strelivcrftr. 7:1 K. 
— 9hibolf, erpeb. Sccrct. 11. ColrtUnl., X Fehr 
bellinerftr 8.1. 
— Gustav. Silberarl'., X Anienflr. 01. 
— Wilhelm. Taselbeck., XV Paifaneifir. 2. 
— Otto. Tcäuüler. N Poltaftr. mL IV 
Xniicrlicim, Ferdinand, Echiicidcrnistr. f. H„ (' 
Waifeuftr. 2. 
Ifliicnilicim, Uranz. Cifeub. Seer., Schöneliji. 
Helmfir. 10 IV 
— SiUjsim, SO Vierierlir. 22 IV. 
— Anny, Sängerin, XO ^ollitviufli; 0 I. 
Dauert, Hebwist. Nenliere. Nirdf.. Hinter svvic 
drichstr. 7 I. 
Imifnlif- Attiiio. Mmifm., XO ^riebenftr. .Tl I. 
Taun. Carl. Ci^enthiim.. S0Manlcnsielfir.72.E 
Iniinillnt, (iieorq. Branei; X Diiiickcisir. 14II. II. 
TnUftO. 'Mcinliolb, Dndjbvd,, SW* Mvcit^bcvfiflv. 40. 
Theodor. Dcfoi; Maler, W Mnrffiriti-nitr. 8. 
Albert. Cifenb. Bur. Diätar, iKiyftf., Paimier 
ftr. 10 U. 
Mari. <yr<jifer. X Hnffilenstr. 35. 
Herrmann, Mutfdjct; N muoiilcfftr. 7 I. 
— Heinrich. Tape,;., X Invalideiistr. 114 K. JLI. 
— SUltclmiue, qeb. itlufl. 'Siu., SO tiausißvvftv. 4:1. 
Taitnfrti, 'Silfjelntim1, L?w.. S Aocclhscr.  aois.pt. 
Daujutt. Hermann. Schlosser, N Mcffdfu; 28. 
Tnukowrit. Carl. Bäcker. SW ."onßclibcrstcrltr. 3;t. 
Tauksch, MaUha. Direclrire, XO Clifal'eihfir. 15 
Daukulude. M., Handel^m., X Liel'euwalderstr.20 
Daul, Wilhelm. (Gärtner, Stylit', ?yrii'brichfir.8 K. 
Heinrich. Hansdien., NW Vitbcdvfftv. 18 11 r. 
— Otto, Hausdien., 0 M(. Aubivoonr. I> H. II. 
Hei mann. Schlöffet; XXV Hagelvbmierftr. 2-1 
n. 2.1 II. IV. 
Liinl. Mar. Banunternesrni.. So Schienscheftr. 5. 
Prnno, ^innnerm.. SO Cnvnifir. 4 II. IV 
Tauin. 'S., StifiSbame, Charlottenl'tl-. bliese 
beditr, ;t II. 
Tauin. Adolph, 4'anll'camt.. XX' Mlcyifiv. 21 pt. 
Daum. Mari, Aauarb.. XV Barbaroffaftr. 5. 
— %, Änffelicr. (! Dw^onersjr. 40a 1L 
— Heinrich, Ci^enlhiini.. Äsillielmöbg.. Hohen- 
Sdwnhansenentr. 25 I. E 
— WilheIm.Hanvdicn.,XÄeii,Iierqsiiiekl l la>l.pt. 
— v-obitimcx1, Maiifnt., O Marfilinsflr. 241 f. Mar 
Horfjflcfdiifl. 
— Nichard. Mmifm., XW AH-Moal'il 123 UI. 
— Major D.. XXr Potöbamerflr.7^ 1L 
— Carl. Malermfir.. X Abolfftr. 0 IV 
— Carl. Maurer. 0 Äeidcnmest 70 IIL 
— Cntft, Manier. .UarHIioni, W;tnbf!fiiiflcitcr- 
ftr., Danm'fches Haus E 
— Nidiarb. iJiosjrlpflvr, XO PrtIltf«bcm'U‘.71. 2.H, 
— Heinrich. Schmieb. X Tcqelecftr. 14 II. pt. 
— Schneider, XO WebeiNr. 27 IIl. 
— Aiisliiit, Sdinvm., X OderberüMtr. U7 I. 
— Adolf. Tischler. O Caertilr. 12 Us. 
— (^nl'tav. Tischler, 0 Matternftr. 5. 
— Miaut, Lehrer»» d. .HrilfltjntnQitil, XW All- 
Monbii I2.-I IIL 2-:i. 
Tamnanu. Cntft, Bur. Affin., N Sdiönhanfer 
Alice nKiv IV. 
— Zollamt. Diener, XV Wolcfir. 2£i II. Us, 
— Leo polb, Hans dien., N ll ferftr. 14 I I. II f. 
— Alb.. Maufm.. SW Marlgrafenftr. 17 U. siehe 
H. :1t’. iliÖhlich, 
— Alois. Mvllncr, X ^lioiinerfir.II. 
— ^Voicf. Mellner, X Borüs,ftr. 27. 
— Theodor. MafchiMlir..SXX'SchöncberAerflr.2l. 
— ci. Hermann, Möbeltischlerei, Spec. Herreiu 
fd-reibtisd-o n. Biblioiheien, XÖ Biifdring- 
ftr. (i IIL 
— Joses, PofuAffifu X SorOiiifllir. 29 I. 
— Adolf. Po'tschcmn., X" DanWerür. 7 IV 
— Inliuo. Neiüier, XV Mafibebnrflcrftr. 115 JL E 
8-10. . 
— Julius, Ctellmiiistr. u. Wagenfbrk.,X0Heiners« 
berferftr. 14. 
— Auqinte, Frau. Cliarlolteubg., Nopueftr. 15. 
— M'iuie, Pitbumchcmi.SW Gneifcnanftr. 101II s. 
— Berlha. Sw.. SXV Tvttorocvfir. 24 I. 
Tanme. Albert, Däckermür., X" Toqoflr. l. 
- Uran;. Barbier. n.Äoqelhdl..80 Brückenflr. 1 K. 
— Carl, Drechsler, XV Mörncrftr. 2;t II. III. 
— Hermann. Schlächter. X Meyerftr. Ü3 pt. 
- Carl. Verwalt., X Schnlftr. 10 II. 
- Helene, ftil, Schneiderin, X'O^i'icdcnilr.001. 
- Helene, ftrl., Vcrläufcüu. XV Slcuc Aintcr- 
felbtitr. 52 1L II. 
Taumcr. Caroline. sieb. jlöflcl. Privatiere, X 
^ioiisIird>Platz 1. 
Daumclcr. Oscar, Ga^art'., Nen-Weifrenfee, 
Heincrsborfcr Weg i'X 
Tnumich' Cruft, Brant-Cqiiipagen, Droschken u. 
Beerb, ^-nhrwefen. SchönebA.. Frledenaner 
flr. 45. E (Potlbcj. Friedcnau.) (Tel. i^r. 40.) 
— Friedlich, Fnhrh., N\V JJlofiodcrftr. 7 1L I. 
-- Marie, flefr. Weudk, Ww-, AVstörumti'. JOpt. 
Tiittmicheu, Crnft, Destillat., 8 Prinzenflr.' 5 pt. 
(Tfil. VIL 11587.) 
Hermann, Friseur, Ctiarlottenbg.. Weimarer- 
fir. 0 pt. 
Mari, (haftm., X Dnn^tflerftr. 2^ pt. 
Willnlm. WfniufcljMft.. SW MittL’iitualbrrftv.o. 
— ^ottlicl', Heizet; K SrijönlinnierAikcloOnpt. 
—• Otto. Manfm..Schö«eb^..§lubenränchftr.I21iI1I. 
— Mail, MorCun., Friedrichsf., Bcvlitivrftv. 74. 
— Wilhelm. Morbin., Frichrid)5f., Bcflinci-ftr. (H3. 
— Wilyclm.Maiirer.Sdiönel'fl.Be!-i6erflr.tU,2.tt. 
— Johann. ?)initier, Nieder Ldrvnhanseii, Schlos;- 
Allee 2u. E 
— Ciitil, GdinnhD., SXV 'Sillibalb ^tcriMir. 10. E. 
— yieiiiljolb, Schankiv-, XXV Cinyotufir. I.'IG pt. 
— Auto nie. fleb. Fiosimiitfi, Beamtenww.. 0 
Miiflrtner Plau 4 IV 
— Anita,neb. Schüttle, Cilienlhnilierin. SO i,ubbe> 
nerflr. 24 pt. E 8 -11. 
— Anna, ilt'iu., SO lAiiuanerftr. 20. 
Dnnmirijt, Albni. ^nlnh.. X ^ici^ttr. 17 pt. 
Tüttmifi, Wilhelm. Droschk. Fuhrh.. Pantom, 
Brehineslr. (i IIL 
— Aiiflitft, Maurer. X'XV Bremerftr. 17 Js. 
— Aiiipifi, Maurer, Schonet^.. Sevanftr. 15 IL 
— Gnftav, Maurer, Sdiöncbfl., Hanpifir. IV). 
— Weoffl, Technil.. Vidiieitlifl., Hnbcrtueflr. 1. 
TüumisÜir». Uavl, ;lciu\uunl, 0 Viuitttftr. y:*». 
Tfliimldotcr, Cnii!,Sdilinfpiet.a.Wal!ncr-Theat., 
0 («rfmer Weg 105 II. jit. 8-7. 
Tfliimlid), Mail, Mulsdier, SO Cdileiifdiesir..WII. 
Tau», Julius. Bürfteitfbrl., <' 2-"'- Alerander- 
ftr. 45 pt. u. XO 4:5. Neue MDntpfir. 40 pt 
Inh. Ww. Agnes Dann. 
Tau«, Pd«l,Biirt'icu-u. Piu'elil'rl., SXV £ üblich* 
str. 47. 
— P„ A., CiflittmihdliT., XV Dennewiyftr. :t pt>. 
— On'orjt, Mansm.. Xo Landsbcrflerflr. 108 H. IL 
— Wnftiu», Manfm., Ste^liy. Duppelstr. 2 II. 
— Mar. Maufm., XV Cuimstr. 12 I. 
Berthoib. Dr. phll., Mmtfthiitotitet; Doreiit 
a. d.Huml'olbt Acad..Fricbenan.Hanbjcnp'tr.7t). 
— iHobevt. Ponfeer.. OK. Lichters.. Sopln'enftr. 7. 
QUACK Lr FISCHER, Graphische Kunstanstalt und Papiervvarenfabrik .tördRÄ^Geb™e°t.de.rn? *
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.