Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Aerzte ' — 155 — 
Aerzte  rh-u II. 
Jfaac, H., W Friedrichstr. 171 K T. 
12--3, 6-7. 
Kann, Arth.. Cljatlotlcnßiito, Joachims 
Ihalerslr. 1.1—2,4—6. grauen 3—4, 
fiocbmn-, 3L,CSet)iieliir.31ir.T. ö—10, 
I-2, 4-0. 
Scberntann, ili., W^ririritfjBr. 62 (Gdr 
Kroiienstr.). T. 12—2, S'/a-T, Sonnt. 
9— 10.PoliIlinilChanffccjtr.2k.9-ll. 
ficuritt, M., W Fricdüchstr. 68. 4—5 
Lilienlhal, I.. 8 »tont maul aiitciifti'. 46. 
T. 12-2. 4V.-6. Somit. 10-11 
Mctjedjarbt, S„ C SlKünsftr. 18 II. T. 
8—9, 12-2, 5-ß'/... Somit. 8-11. 
Müller, <8eorg,3., SW Siinnitrilt. 1)7 H. 
T. (S. unter .£iaiillvaiiCI)cilcii). 
Palm, I., Saut. ‘Jiall], NO ®t. Frank 
furteeftr. 70 II. U- 1, 4-6. Für 
Mniiciifnnt/c 11-1. 
Pinkus, F., W Pol>idaineistr. 130. T. 
8—1), 4—n. Somit. 2—3. 
Richter, Paul, <722 Münzstr.4. T.8—9, 
12-2, 4-0. Sonnt. 0-11. 
SZofcntsjitf, D., W PotiSdami'rftr. 121 g 
T. 8-0. 4-5. 
Saatfeld, E, K\V Äronvriiijen-User 4 
T. -8*/S, 37,-5. 
Simmel, fe., S Pritijnifl'' "0II. 10—2, 
5-7. Somit. 10-12, 2-4. 
Wechsel,nann, 38., W Vütiowitr. 72 I. 
T. 0-11, 4—5. Polill. V Äoltz- 
str. 27. 3-4. 
f) für HalS-, Rasen- u. Kehllops 
Slmiiltieitcn. 
Sllcmudcr, 21., W Potsdainerstr. 1 I. 
t '4—6. 
SBofliitSlii, 8, Pros, SW SSilliclnv 
ftr. 35I. 8—9, 4-5. Poliklinik XW 
®ovi)tl)miilv. 8 II. I. «Vs—11. 
Vcckmanii, ffl, W Potsdainerstr. 43b IL 
T. 12-1, 3—5. 
Vrasch, 61., W ISulmitr. 4. 0—10,4—5. 
Braß, H, NW SScrftitr. 31. T. 8—10, 
4-5. Poliklinik NW All Moabit 125. 
1-2. 
Brück, Sllfr,, SW Macfgrafcnftr. 6 I. 
T. 8-0, 3-5. 
— Franz, \V Ncttelbedstr. 3 )>t. T. 8—10, 
B-G'/j. Poliklinik N>v Karl slr. 18». 
12'/a-2. Sonnt. 12-1. 
Cordes, H., W .ttlriflitr. 191. T 4—5. 
Polill. SW Belle «lUiatieeftr. 104. 
10-11. 
Davidfohn.Herm, WSchöucberg.IIf.28 
pt. T. UVs-lO'/j, 4-1! SO Slöyt 
»ickerstr. 102 JI. Pi'iunt: 1—2, für 
ilaisentmule 11—1, Polill.: 11—l:" 
Dcnime, (Juri, Dr. med., SÜijt f. Nasen-, 
Hals-, Rachen- 11. Olimilrauft, SW 
Friedlichst,'. 234 I. (T. Via. 10m) 
4-0, Sonnabend 1- 3. Poliklinik 
und itliuit St. Jofeplis-Kraiilenhan«, 
O «iedctltinllflv. 8. 9. 12-1. 
Echteimcuer. 0, NW üuifcitslv. 14. T. 
8-1). 12'L-V;}, 4-7. Somit. 11—1. 
Eyrenfiied, W sWinteifclbtftr. 37 I. 
T. 8-9, 5-7. 
Finder, Otter», W laucnzlcuslr 15 nt. 
T. 8-0, 4-5 >/, 
Flatau, Tb. S„ \V PolÄamerflr. 113, 
äülla 3 11 T. 4-5. 
Fränlcl, $)., Pros., (Scij. Medic. Ralh, 
Titelt, d. llniuctf. Klinik u. Polill., 
W Mmirftr. ^. T. (f. Privat-Pal.) 
H—ö'/u-CTffctitl. Sprcrijjl. N Wüuifcn- 
slr. 13a. 10-11. 
Fricdlaender, iOcnito, C Nobstr. 29 I. 
T. 8-ai/.„ 4-5. 
Fritfche, M. 81., Tanit. Slots), W 
Königgräverftr. 22. 9-12, Sonnt. 
9-10, Mittw. 11. Sonnab. 5-0. 
Polillinil Dienst. 11. Friit. itim. 8—0. 
Gehrmann, C, W Mauerstr. 23 I, 
8-0, 1-2, 4-5. 
Gössels, 29., SW Zofseneistr. 34 L T. 
8-0, 4-5. 
Graeffuer, Wilhelm, W Potsdainer- 
str. 108. T. 1—2, 4—5 
Biittmaim, H, N Chanffccstr. 27 I. T. 
9—11, 4—5, oitfirr Somit, (Speciell 
für Lnngenlrai'.lhcitcn.) 
Hartwilki, .6., N Rene Hechstr. 37 II. 
T. 8-oC 4-0. 
Herzfcld, §., W Potsdamerstr. 1221). 
T 5—0 nufi. Mittiv. Piitiat-Klinik SO 
SBlildaiftr. 10 b IL T. VII. 4773. f. 
Arme 10—11, f. Priv. Patienten 
12-1. 
Heyinann, Paul, Pros, W Lützowstr. 60 
11. T. 8-10, 4-5. Poliklinik NW 
Lnisenstr. 17. llVa bis lVa. 
Hirschberg, ü., C Alerander-Plab 3 I 
T 9-10/ 5-6. Poliklinik NO Gr. 
Franlfurtcrstr. 31. 1-3. Sonnt. 
II-12 
81., 8 Drnnicnftr. 75 IL 
8-9'h, 4-6. Poliklinik S 
DreSdenerstr. 31. 12’/a-2. 
Hossmann, 31., Tanit. Rath, SO Walde- 
morftr. 22. T. 8-9, 4-5. 
Holz,B., W Üßnrburgctflr.3 pt. T. 8—9. 
4-6. 
Jmmelmann, M„ W Lüpwstr, 72 T. 
9-2, 4—7, Inhalatorium, 
flirflciu, Alfred, 0 Münzstr. 18 I T. 
4—5. Sonnt. 8—9. 
Klcmperer, Felix, Priv. Doc., W Pols 
iamci'str. 124. T 3—5. 
Jttote, N Friedrichstr. HO I. T. 
8-10. 5-7. 
Lachmann, S., N Brunnenstr. 115. T 
8-10, 4—i). 
Stmufr, Hennami, Prof., WN fflroi) 
prinzen-Ufer 20 I. T. 4—5. 'Poli¬ 
klinik N -Jicjiclfti-. 2. 12—1. 
Lasch, I., 0 tiliimciiitr. 73II. T. 8—10, 
'4-0. 
Lascrsteiii, 6., NW Panlstr. 9 I. T. 
8-10, 4-siVa. 
tiatiiicr, H., NO fflr. Franlsnrtcr- 
str. 111 I. 8-10, 4-5‘/j. 
Lazam«. SnliiiS, Pro»., Sanil. Ratli, 
biiiii. 3h(t d. inneren 3lbtli. des jüdisch. 
KranIcnlianseS, W Linlftr. 40 I. T. 
4-5 aufj. Sonnt. 
Lclir, ©., W Potsdamerflr. 103 IL 
T. 8 -9, 4-5. 
Löwe, V., NW Slni'lslr. 32 I. T. 8—4. 
Lnblinsli, W., AV Poti.damcrslr. 13 IL 
T. 8—10, 4-5. 
Mamise, Leop., W Maaf;cnstr 13 T. 
8-9, 4-5. 
Meyer, (£Dnt., Priu. Docent, W Bnlow. 
ftr. 3 I. T. 7>/,-8>/-, 4‘/3-5'/2 aiisi. 
Donnerst. 11. Sonnt. 
Mukcl)o!d, 31., Sanis, fflnll), Stabk-ai^l 
a. D., SW »ioniiiaravetitr. 103 JI, 
9-10, 4—6 ander Mnm. 
91ost,PI)., WPülsdiimctiu'.82(11.8-9, 
4 -i). Polillinil SW ^oiscnerjtr. 55 
12-1. 
Pielle, ÜV, W Lübowstr. 58II. T. 1—2, 
5—0, Somit. '.)- 1(1. 
Reichert, :!)i., Sanit. :)iath, W Maqde 
Ijiirnrritr. 34 11) -11, 4—5. 
Siofralii'i'ii, 31., Pros., NW Schiybaiicr 
dliniiii 20 T. 11 12,4-5. Polillinil 
N iLlsasserflr. 27. 1—2‘/2. 
Rosenlhal, (>j„ S Viruc !llos;ftr. 211. T. 
5-6 sttifj. 3.'iiItlo. Polill. N Brunnen 
slr. 188. 12 -1Sonnt. 10 -11. 
Nolhenbera, Syriu, 0 Nene Friedrich- 
ftr. 57. T. 9-11. 
Saatz, H., Sanis. Ilialh, SW L-ilheli»- 
str. 140 pt. T. 0-12, 0- 7. 
Schmidt, Ferd., \\r SitlotiaSuisc-Pl. 4 
10-1, 3-5. 
Schorler, C., W Schöncbcr>ier User 15 
i.lO—11,4—5, PolillinikNW Havel 
' Betflccflr. 38 12'/s—t'/a- 
Schotl), P. Sanit. Ratl), W Pots 
damerstr. 21a II. 10-11, 4—5 Poli¬ 
klinik SW Friedrichstr. 234 11. I. 
12—2. 
Slnboiuttl), W Potrdamerstr. 54 T. 
4-6 Somit 11-12. 
Sommerfeld, Th., NW 3llt-Moabit 
110 T. (i. Nachtrag 8-10, 3-5. 
©otitmorilifr«, ,X'rmij, N Elsaffcrftr. 
01 T. 0- 10 4-5. 
Slnrmann, SB., N Oranictiburgerstr. 28 
II. T. 0-10, 4-5. 
Thorner, E., (Scli.Snmt. Rath, SW ffiil- 
hclnistr. 118 I. T. 8-!), 4-5. 
loliold, 31., Pros., ßlcl). Sanit. Rath. 
W Slnäbadicrilr. 5 nt. 12—1. 
Wahllaender,«. E.. 8 W Hallesch-slr. 51. 
8-9, 4'/.,-5‘L. 
Wolff, Sllf., X\V Wltoxanilr. 7 T. 
8-8, 5-6 Potilt. NW Sllt-Moabit 
93 1—2. 
■ W.. W Conrbiürrstr. 12 H. 9-10, 
4-5. 
v. Zander, SS., Stabsarzt, W, Würz¬ 
burgers»'. 10. I. T. 3—4. 
Ziemke, E., N Graunstr. 28 T. 8-10, 
5-6. 
g) für Harnlrldc» (Blasen- itnb 
9iicren(tibcti). 
Adler, C5„ NO., (Sr. Franlsnrlcrstr. 67 
7'/a-Si/.., 12-2'/.,, 5-7. Somit. 
0-12. 
Ariihcim, Sllsr., N Brunnenstr. 194 I. 
T. 8-10, 4-5. 
Anerbach, 31., Sanit. Rath, C Seydel- 
|lr. 6 II. T. 8—1), 4—5. 
Vehrend, E., SW Markgrasenstr. 27II 
T. 8-10, 4-5. 
Vennighoven, ilt. Ptof., NW Thnrni- 
str. 19. T. 4-5. 
®rrflcr, H., W Srijijiflrrflr. 33 JI9—10, 
12—2, 5-6, Sonnt. 10-11. 
Seniler, G., N Äerichlstr. 28 I. 8-9, 
3-5. 
Blaschko, A., W. Potsdainerstr. 201. 
T. 4—5, anher Mitliv. lllinik SO 
Briickenftr. 13. T, 11-12. 
Voeck, A., NW Pritzwalkerflr. 15 L 
(°.d.Thnrn>slr.)ll-l, 4-7. 
Bodländ>r, ©., NW Luisenstr. 8 T. 
(t). 1. April W PMdaincrsIr. 103. 
8-10, 4-6. 
Boegehold, E., Sanit. Rath, Stabs¬ 
arzt d. L., NW Dorolhecnstr. 60 
ji. 1—2, 4—5 (anh. Sonntags). 
BorcherS, W., W Potsdanierltr. 40. 
10—1, 4—0. Sonnt. 10—1. Speciell 
Behandlniig 1.) Irischer syphilitischer 
Önfcclioi' (ulc. duv., hart. Srtj.) znr 
Unierdriiiknng des Ansbrnchö der 
Erkra»kling., 2.) frischer gonorih. 
Jnfcet. Im allerersten Beginn, odei 
bei Verdacht, znr Radilalheiliiiig. 
. /'.) Beseitigiing uon Strielnren nach 
iigciieiu sehr ichonendcm Verfahren. 
Borcherl, E., Sanit. Rath, W Mohren 
ftr.'13. 14 IL T. 8-10. 5-0. 
Klinik W Magdebnrgerslr. 2. 
BriihnS, G„ Priv. Docent a. d. Uni¬ 
versität, W Potsdainerstr. 132 IL 
T. Tägl. 4—5, Dienst, u. Freit, 
auch $111. 8—9. Somit, nur 10—11. 
Bilschle, A.. Priv. Docent, a. d. 
Ilniverf., Mohreiislr. 01 IL T. 8—9, 
4—5, Sonnt. 10-11. 
CaSper, B., 0 UondSbcrjrrflr. 04. T. 
12—2, sür ijmuci! 3—4. 
— Sicop., Priv. Doc., N Friedrichstr 
125, T. 2-4. 
Gitrou, A., C Rosenlhalcrslr. 30 T. 
121/.-2, 5-6. Sonnt 11—12. 
Cohn. Jacob, W Lcipzigetsir. 39. T. 
8-9, 4i/.,-0. 
— Paul, SW Friedrichstr. 208. T. 12>/a 
bi« 2, 5-0. 
— Walter, U Aiignstr. 38. 8V2—10, 
I-3, 6-7. 
Cruewell, 31., W Jtörncrftr. 4. 10—1, 
Danlniardt. R., NW Friedtichslr. 151 
11. ([. SJndjtinfl.) ll-2i,'a, 5-7. 
DoSqnet-Manaffe, SUillj, \V Fried« 
richilr. 71. 2*'-j -3VS. 
Drelves, H., N Chanffeiftr. 108 L T. 
8 -10, 4-5. 
Dnfanr. ü., W Leipzigersir. 112.111/2 
6i<S 2'/a. 
Echlermelier, O., NW Luisenstr. 14II. 
T. 8—1), 12V-.—l*/o, 4—7. Sonnt. 
II-1. 
Feilchkiifcld, I., 0 stönijftr. 30. 8 
lik 8- !), 12-3, 5-7. 
Front, (Ernst 81. isJ, liartnr. 27 II. 
Klinil im yinifc. 3—0. Somit. 
9—10. Polillinil N Oranienburger- 
ftr.45. T. 12-1. 
Franze», M., W ilinlftr. 29 I. T. 
12-1, 4-0. 
Frede, H., Assist, a. d. llnium. Stliiiil 
für Syphilis. SW SVmiisciistr. 42.43. 
Ecke Aoniiiiandanleiiftr. (am Döiihois 
Plan.) 8—1), 4—0. Somit. 10—11. 
Freiidenberg, 31, SW Wilhelinflr. 20 
J)t. T. 8-9, 4-5. 
Friedländer, Martin, N Chanffccslr.1611. 
T. 0-1, 4-6. 
Fürstenbcint,E.Geli.Sanit.RatliWPolS- 
damerstr. 113, llilln 3. 0—11, 4—5. 
Gebeit, E., SW Liiidcustr. 7 II. T. 
8-9, li'i-21,, 4-5, Sonnt.9-^11. 
Gerfon, K.. W Maiierstr.03-65. T. 8-9, 
4- 5, Sonnt. 9 -10. 
Goldfchild, H., AV Kroncnstr. 2 T. 12 
bis 2, 0—7. 
Goldfchniidl, Siflin.,SW Iimi»erftr.23I. 
T. 8-10, lVa-4. 
Grober, I., W (Senthincrflr. 39 I. 
T. Ü-10, 4-5. 
Haiineniaiiii, O., W itttifürfienftr. 170 
T. 8-10, 4—0. 
Hatmich, (£'., Sanil. Rath, NW Reichs- 
taflö-Hfer 3 1. T. 8V3—12, 4V2-0. 
Heilboru. Karl, W Friedrichstr. 67 T. 
12 -3, 5-7. 
Held, Mar, 0 Rolenthalerstr. 25T.2—4. 
Heller, Ct„ Priv. Docent, N Elfasser- 
ftr. 27.11-12'/.,. 
Henbach, P., NW Weidendainm 1 a I. T. 
9-1, 5-8. 
Hcl)iii0N», H., W Französifcheflr. 11. 
12. 12-3. 
Horivih, H., SW Johanniterstr. 13 I. 
T. 8-9, 4-5. 
Jaeobfohn, Jnlinö, C Seydelstr. 1 II. 
(am Spittelniarll) T. 8—10, 1—2, 
5-7, Sonnt. 9-12. 
Jacoby, S„ C Königstr. 47 IL (u. 1. 
April Slr. 51) 8-9, 1-2, 5-7. 
Jfaac, H., W Friedrichstr. 171 II. T. 
12-3, 6-7. 
italischer, ©., N Elfaberstr. 38 I. 
Oranienb. Thor, 9—10, 12—2, 6 bis 
8i/j. Polillinif 10-12. 
Staun, Ärth. Charlottenbnrg, JoachimS- 
tljalciftr. 1.1—2, 4—0. Fraiien 3—4. 
Karo, Wilhelm, SW Friedrichstr. 215 
II. T. 8—9l/o. 4-71^. 
Klose, Bernhard, SW kochst,'. XI34 IL 
T. 8-9, 5'/a 7, Somit. 10-11. 
Koch, Albert, Mar. Stabsarzt a. D., 
NW Panlstr. 35 I. 9-12, 4-8'/,. 
Köbiicr, Heinrich, Pros., Geh. Medic. 
Rath, W Magdebnrgerslr. 3 I. T. 
Koebner, 3(., C Seljdelstr. 31 II. T. 
8-10, 1-2, 4-0. 
Kühn, Fritz, 9t lörminenftr. 105. IIV2 
618 l‘/8, 6-01/2. 
Kühne, (£., Sanil. Ralh, 0 Rene 
Schöitljnuferftr. 5 H. 8—fl'/5, 4—5. 
JTuhicr, Robert, Dr. moil., Prival- 
Sprechsl. W Französifchestr. 59 (au 
der Friedrichstr.) >»ochc»täglich 12—2. 
Sprechstnilde für Unbemittelte W 
Franzöfifchestr. 59 Montag, Mittwoch 
und Freilag 1—2. 
LaskowSli, H., NW Karlstr. 20 H. 10 
bis 3, 0-8. 
Ledcrmann, !fl., W Friedrichstr. 62 
liie Jtronenftr.) T. 12-2, 5Va—7. 
Bolillinik Chauffeestr. 2 f. 9—11. 
Dienstag, Freitag 7—8 Abends. 
ficO, St., C Roscnlhalcrstr. 49 IL T. 
11-2, 5-8. Sonnt. 11—3. 
fieoin, Heinr., W Frobenstr. 29 II, T. 
9-10, 5-6. 
Lcwin, Slrtsinr, SW Lindcuslr. 78 I. T. 
(v. 1. März Friedrichstr. 2271.) 
8-9, 4-6. Sonnt. 0-11. Klinik 
N Lrauiciiburqerslr. 45. 12—1. 
Lewitt, M., \\f Friedrichstr. 58 IL 
I-2, 4-6i/.,. 
Lilien!Iial, I., S fiomnrnndmitcnftr. 40. 
T. 12-2, 4i/s-0. Somit. 10-11 
Ltpniaii iüulf, L., W Neltelbeikslr. 9 T. 
8-9, 4-5. 
Lolnifleii!, H., 31 Friedrichstr. 131 b. 
T. 8-10, 4-7. 
Sotitfoit, G., 0 Frankfurter Allee 09 L 
T. 8 -JO, 4—0. 
Mauaffe, ü„ W tiiiloloftt. 11 I. T. 
8-9, 4-51/2. 
Manticwicz. C., W Polödai»krstr.l34. 
T. 8-10, 4-5. Poliklinik NW 
Wilonackerfir. 03. 12—1. Somit. 
II-12. 
Matthias, Fianz, W Leip;igerslr. 94 
11-2, 4-6. 
Mayer, Th., W Schillstr. 18 I. T. 
8—9, 4-0. Feiertags 10 -12. 
Merzbach, G., N Chauffeestr. 351. T. 
8—10, 4—6. Sonnt. 8—10. 
Meyerlnndl, 6., C Liiinzstr. 18 II. T. 
8-9, 12-2,5-01/2. Somit. 9-11. 
Mohr, Rich., C Breileslr. 10 I. T. 
12Va —2, 5—7. Somit. 10-11. 
Müller, Georg I., SW Zimnierstr. 97 
II. an der Willielinstr. T. (niilirr 
i.'cipvgi'1'flr. 134.) 9-lOVa, 41/3-7. 
i'iont. 11. Donnerst. A'k—8. Somit. 
10—II1/2 Prurattlimt N Wr. Ham¬ 
burger,'ir. 18. 19 T. 121/5—2 f. Priv. 
Politultii. 
jiatljaii, 81, W Äursiirslenslr. 80. T. 
8-10, 4—5. 
91i(jc, M., a. 0. Prof., W Wilhelnt' 
fir. 43b. T. 2-4. 
Nuernbera, tindm., SW fiüitiggmgcr 
(ir. 39 II. 9-11, 0-7. 
Opfer, F., N Friedrichstr. 133 II. T. 
8-9, 5-01/.. 
Palm,3., Sanit. Rath, NO 0r. Frank¬ 
furter slr. 7011 9—11,4—6, für Ättficti- 
kranke 11—1. 
PalnigrSn, SB., NW Alt-Moabit 119 
II. 8-10, 4-7. 
Pielicke, D., NW SBHSnarfetfir. 9 I. 
5-7, Sonnt. 11-12. 
Piorkowöli, M., SO Neichenberger- 
ftr. 11. 12 1. T. 8—O'/j, 4-51/2. 
PoSner, ff„ Pros., NW Schiskbaner- 
damm 0>7- Ti Sprechst. 2-4. Sotml. 
11—12, Monl. 11. Donnerst. 0—7 
Poliklinik llVi-12'/a. 
Raske, K., SO Köpenikkerstr. 105. 100. 
T. 8-9,4-5. 
Reinecke, Walter, SW Königgrätzer- 
ftr. 35 pt. 10-1, 4-7. 
«entet, W., SW Sropccrciifit. 781. T. 
8-9, 4—5. 
Richter, Panl, 622 Münzslr.4. T. 8-9, 
12-2, 4-0. Sonnt. 9-11. 
P. F., SW Fliedtichslr. 212 IL T. 
8—9, 4-0. 
Nosenthal, D., W Pot-damerstr. 121 g. 
T. 8—9, 4—5. 
Rothschild, 311fr, W Liiliowstr. 84 a I, 
T. 8-0, 4-7. Politlillik NW Karl¬ 
str. 20a I. 1-2. 
Saalfeld, NW Kronprinzeit-IIfer4. 
T - 81/«, 31/.-5. 
Schaper, St., tir. moil., homöop. 3lrzt, 
SW Königgräyerftr. 27 I. T. 9—1, 
4—7. Poliklinik N Oraiiieiiburger- 
ftr. 55. Mont., Mittw, Sonnabd. 
7 -8 AbdS. 
Schcndcl, M, NW Friedrichstr. 151II. 
T. 12-2, 6-7. 
Schlodlniami, F, W Franzostfche- 
str. 8 II. 8-10, 4-6. 
Schtciber, M, SW Ziminn'str. 19 IL 
12-2, 5-6V2. 
SchTiiitimimi,3l,CScl)tiflstr.9.51/5—71/2 
Cchivenl, Slrthnr, 0 Laudsbcrgerstr. 61. 
9—11, 12—1. 6—8. Sonnt. 10—13, 
Schwerin, Panl, S Driinicnftr. 140II. 
8-9, 12- 2, 4-Oi/n. 
SchwerfenSIi, ®, NW Dorolheen- 
ftr. 82 H. T. 8-10, 5-0. 
Sintmtl, <&., S Prinzcnsti. 59 II. 10 
16 2, 5-7. Somit. 10-12, 2-4. 
Sperling, Panl, W Friedrichstr. 175, 
Eingang Onflrrflr. T. 8—9, 2—5. 
Somit. 12—1. 
SJertmi, Marti», N Friedrichstr. 118. 
119. T 9—10,41/2-O, Sonnt. 10-12. 
Warschauer, E, W Bülowftr. 34H.T. 
8-10, 4-5. 
SBcchfcIniamt, W, W Lützowstr. 72. T. 
9-11, 4-5. 
Weinrich, M, W Karlsbad 33. T. 
8—9, 4—0. Poliklinik W ©oltzftr. 
27. 3-4. 
Werler, D, N Friedrichstr. 113 I. 
8—9, 121/2-2, 5-7. 
Wofftdlo, H, W SchcII!ugftr.3. T. 8—10, 
4—6. Somit. 9—10. 
gippect, i!„ NW Friedrichstr. 99 I T. 
10i/j—12, 51/3-7. 
b) für Hautleidr». 
9(Mcr, E, NO (ilr. Fraiikfurltrfir. 07. 
71/3-81/2, 12-21/2. 5-7. Somit 
9-12. 
Apolant, H„ W Üütsolufir. 67. T. 
8-0, 4-5. 
Ancheini, 81fr, X Ürantieiifir. 191 L 
T. 8—10, 4—5. 
Bännier, (£., SO ÄBpcuicferftr. 129 L 
T. 8—9, 4—6, Somit. 8 — 10. 
Bebnnd, 0), Pros., NW fiitibcifini 
ftr. 1. T. 4-5. 
Benninghoven, A,Piof. XW Xfitirtit* 
fir. 19. I. T. 4—5. 
Lerger,H, WLcivzigcrslr.WU. 9—10, 
12-2, 5-0. Somit. 10—11. 
Serlincr, P, W Lützowfir. 10 L T. 
«- 10, 4—5. 
Blaschlo, S(„ W Polsdauierslr. 201. T. 
4—5, aufi. Siittm., »tlinik 80 Brüikcn- 
ftr. 13. T. 11-12. 
Bloch, I, W Friedrichstr. 169 IL 
1-2, 4-0. Somit. 0-11. 
Boeik, 31., NW Pripalfcrftr. 15 L 
(a. d. Xfuirmfir.) 11—1, 4—7. 
Lorchers, W, W Potedaracrftr. 40. 
10-1,4—6. Sonnt. 10—1. Speciell 
Beliandlnng 1. frischer syphilitischer 
Infellion (ulc.diir, Ijart. Sch.) v:r 
itiitcriinnluim des Slnebrnchs dec 
Erlranlnng, 2. frischer gonorrh. In¬ 
sekt. int oUcrciftcit Beginn oder Bei 
Lerdad)!, zur illnbilnlhcilmm, 3. Be¬ 
seitigung von 6Iridium nach eigenem 
sehr schonendem Bei fahren. 
Brnhns, (£., • Priv. Docent a. d. Uni¬ 
versität, W Potedamerftr. 13211. T. 
tägl. 4—5, Dienst. 11. Freit, itudj 
5801,11. 8-9, Sonnt, mir 10—11. 
!llnschke,3l., Priv.Doceut a. d. Ilitivers., 
3lfststent a. d. Kgl. lltiiticrf. Poli¬ 
klinik f. Hanlir. W Mohren slr 01. 
II. T. 8-9. 4-5, Somit. 10-11. 
Bnz,i -(lantone, F, W Losistr. 15. 
91/2-111/2. 
Sohn, P, Friedrichstr. 208 12>/,-2, 
5—6. 
Cohn-Ciislrin, S, O Schidleritr. 2 T. 
8-10, 3-5. 
Cruewell, 3t., W Könicrslr. 4 pt. 
10-1, 5-7. 
Da!ikwardl,R,NW Friedrichstr. 151K 
(f. Dlndilmg) ll-2'/:, 5-7. 
Dosauet Manaffe, SBillj, V Friedrich- 
ftr.71 21/3-31/2. 
Echter,neiicr,O,XW Sinifeivlr. 14 II.T. 
8-9,121/2—11/2. 4-7, Sonnt. 11-1. 
Cilenberg, Ü)i„ W Stöiiifiin 3l»gusta- 
str. 24 II. T. 4—5 anst. Mittwoch, 
Ernährungs,nii, Circulatiousstörung. 
Feilchcnseld, I, C stöulgftr. 30, 8—9, 
12-8, 5-7. 
Fifchel, 2, S Prinzenftr. 52 II. T. 
9-11, 4-6. 
Franke, Fianz, W Ma,lgrafcnfir.33.34 
8-9, 12—1, 4-5. 
Franzen, M, WLinkstr. 29 I. T 12-1, 
4—0. 
Frede. H, Assist, a. d. Ilniverf. Klinik 
s. Sypliilis, SW kranseiistr. 42. 43 
(5de Slomiiinnbstittciiftr. ln. Döuhofs- 
Ptali). 8—0, 4—0. Somit. 10—11. 
Freund, P, (J Hackelcher Marlt 111.1°. 
8-9, 12-2, 5—7, Somit. 12-1. 
Friedländer, Martin, N Chaussee- 
ftr. 16II. T. 9-1, 4-0. 
öcCcti, E, SW Sinbmftr. 7 H. T. 
8-9, 11/4-21/4, -1 -5, Somit. 
9-11. 
Werfen, 5t„W SUlBUcrftr. 63-05 T. 8-9, 
4—5, Somit. 0—10. Polillinik SW 
offene,ftr. 55 I. IV..—2*. 
Kriinbauiu, (!., \V Friedrichstr. 190 
8- 10, 1V- -2'/2 5-7. 
Hnttiöidi, 6, Samt. Ralh, NW 31eid)S» 
lagö Ufer 3 I. T. 8^-12, 4'/:-6. 
Heilborn, Äarl, W Fncörichftr. 07. T. 
12 -3, 5—7. 
Held, Max, C Nofenthalerslr. 25 T. 
2-4. 
Heller, X Priv--Do«ut, N.Elsaffcrstr. 
27. 11-12'A. 
Herzseld, G„ SKoinniandanteniIr. 18 L 
T. 8-10, 4-0. 
Heyniann, F, SW »iönigariivelftr.47 T. 
4-0. Poliklinik SW itoffeneiftr. 55. 
11/2-21/2. 
Heyniann, .H, W Frauzösischestr. 11.12. 
IL T. 12-3. 
Hoffmanii, L, Sanil.!)!ath,SWTenipel- 
hoser Ufer 18 II. T. 8—9, 4—5. 
Hollftein, <£, W Liidonistr. 91, 8—9, 
4—5. 
Hoitctimp, R, W Lcipzigerstr. 131. T, 
11-1, 5-8. 
Hoesch, ÜB., S Sfnncnftr. 1 I.T. 8—10. 
12-1, 4—5. 
Hüll), P., Stabsarzt 0. D., NW 
Pcilcbcrgtrilr. 26 I. 9—12. 
Jacobsohn, Julius, 0 Seydelfir. 1 IL, 
(am Suittclmortt) T. 8—10 1—2, 
5-7, Somit. 9-12. 
Jacoby, S, S Drniiitiifir. 02 1.11—2, 
5—7, Somit. 11—1. 
Jmincrwahr, !R, W Poledmncrslr. 1166 
II. T. 8-10, 5-0. 
Joseph, M., W Potfbnmerflr. 31a I 
T. 4-0.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.