Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

O. Theil  
Spiro, 6., W PotSbamerstr. 84 L 0 
6i6 11, 4-6. 
Türk, S., SW Stöiiiggniijcritr. 39 I 
T. 8-9, 4-6. 
Weil, R., SW Sinbenftr. 11« I. 9-1, 
SBtrtbcini, 2b., W Kurfürstendainin 225. 
T. 4-5. ' 
ÜBinfclmoim, 0., SW Anhalistr. 3 I. 
10—12, 4—G. 
SSolff, Htuto, N\V Scrflftr. 1 I. T. 1—2. 
Somit. 11—12. Klinik NW Luiic»- 
Itv. 17 (n. d. Änrlitr.) öffcntl. Sprech- 
stmibe 8—4. Somit. 9—10. 
Wurm, I., S Prinzcnstr. 49 C 11 bis 
1‘/d, 4-7. 
Zlocifli, 16., N Stra&üurgerstr. 24. 
8-9, 3‘/a—5Va- 
b) für chirurgische Krankheiten. 
Adler, (£., Sanit. Slatlj, W Motzstr. 90 
pt 4—5 auf;. Somit. it. Dienst. Poli- 
llinil W Süioluilr. Sti. 12—1. 
— S„ C Stn d. Spandaner Brücke C. T. 
5—6, chirurg. Poliklinik NW Doro- 
tljeciiflr. 8. 9—10’/". 
Slimschal, F. A., SW Söniggtnticr= 
itr. 50 II. 4—5. SUinil N Äolliuer- 
flr. 4li. 12-1. 
v. Bergmann, E., Geh. SDtebic. Slatb, 
orbcntl. Pros. d. Chirurgie, N\V 
Sllcranber-llfer 1 I. T. 
Bidder, 81., Sauit. Rath, W Stur» 
ini'ficnflr. 10.1. 3—4. 
Blnmberg, M., W PotSbamerstr. 1151 
T. 11—1, 4—5. Somit. 11. 
Bode, 0., SW Gitjdiinerstr. 95. 90. 
T. 4—5. 
Soli, Fr., W Poisdainerslr. 112b I. 
T. 5-6. 
Soiirroieo, R.. X Oranienburg erstr. 07. 
Braun, W., XW LuiseuPlatz 7 E.. 
3-4. 
Brciberhoff, 01., W Sleglitzerslr. 09 
II. T. 9-10, 4-5. 
Brentano, A., S Am ltiBnn, Statt. 
Krankenhans II. 8—9, 5—0. 
Canon, P., 0 (9r. Franksurlerslr. 137 
l T. 8-9*/,, 4-5.*/„ 
David, Max, f.Drtbopöbie.X Oranicii- 
Biiracrflv. 74 T. 9—10, 5—0. 
Drewitz, P., W Lnitpoldslr. 34 pt. T. 
8-10, 4-5. 
Feildienselb, H., NO Prcnzlauer 
Allee 40 I. T. 8-9>/„ 1-5. 
Fiegel, P., SO Brüllenstr. 15b. 10II. 
1 8-!>, 4-0. 
Fischer, ,6., Pros., Gel,. Mebic. Rath, 
NW Albrechütr. 13. 14 II. Montag. 
Mittwoch n. Svcitar'3 Hl)r. 
Frank, H„ SW Anhaltstr. 8 II. T. 
VL 2891. 4 ■/.»—51/™. Poliklinik 
NW Jlarlftr.20n. lO*/,-!!'/... Klinik 
N\V Slarlftr. 27. 
— Paul, W liljlaitMIr. 47. 8-9, 4-5. 
Friedenheim, 31., W Ueipjioerftr. 29 
II. T 8—9*/j>, 4-0. 
Gluck, Th-, ltiiiöcvf. Pros., W PolS 
bnmcrftr. 1 T. VI. 1950. 5—0. 
Hadra, ®„ Privatklinik, SW. Köiiig- 
gmljcriir. 40n. T. 5•/.»—ü, Sonnt. 
8-9. 0 ffinrtucitr. 1. T. 1-2. 
Hauen, st., W Augsbnrgerslr. 221. T. 8 
bis 9, 4-0. 
Hahn, E., Pros., Gkl). Samt. Rath, 
W Charlotteiistr. 59. D 4—5. 
Helbing, Carl, N griebrichftr. 131c II. 
T. 12-1, 6-7. 
ßtflncv, C., NO Gr. Franksiirterstr. 33 
H. T. 8-10, 4-0. 
Heimiff, Aeorg, W Geisbergstr. 28 T. 
8 -9. 4—5. 
ßmfclb, Julius, S'ltrbauftr. 184. T. 
8-10, 4-5. 
Hirsch, stavl, W Nankcslr. 13 II. T. 
8-9, 4-5. 
Holtänber, E., W Kleiitilr. 3. T. 4- 0. 
Jacobfohn, il'iar, W Sdiillitr. 15 I. 
T. 8—9,4—5. Poliklinik S Prinzen- 
str. 97 I. 12-2. 
JoachimSthal, ffl., Pr(l). Docent, Spcc. 
f. Orthopädie, W Magdebnrger- 
ftr. 30 Jl T 8-9'/„ 4V2 -n% 
Joseph, JacqueS, Orthopäd. (fbirurg., 
SO Biückenstr. 7. T. 5-0. Poliklinik 
eBciiba. 8—9. 
Jirael, E., W Neiielbcckstr. 24 I. T. 
4-0 illni. ii. NW Bcuffclstr. 17. 
12-1-/,. 
— I., Pros., birifl. Arzt ber chi- 
mrg. Adtli. am jüb. SUaiifcnl)., W 
Lützolv-Ufer 5» I. T. 5-0 auf;. Don¬ 
nerst. n. Somit. Piiuatflinit W ltur= 
fficftenfir. 42. T. IX, 8429. 
Karewöki, F„ W Meineckestr. 10. T. 
9—10>/„ 5-0. 
Kadeiisteiu. M., W Potöbmncrfir. 30 
T. 8-9, 4-5. Poliklinik 0 Alte 
Echöiihliuserstr. 60. 10—11. 
Koch, Friebr., NW Stavlflr. 14II.9—10, 
3-6. 
Köhler, A., Pros., 06. Stabsarzt, SW 
I. b. Charitö 10—12. 
Oneifdiauftr. 91 I. 8—9, 3'A—41/«. 
— R.. Pros., (#c6. Slicbic. Rath, SW 
Brofibirrciiftr. 9 pt T. —10. 
Stinifl, (?•, Geh. Mebik. Rath, Pros. 
NW !vrück-n-Allee 35 L T. 3-4. 
Acrzic 
•störte, 23., Prof., Sanit. Rath, "W 
PotSbamcrltr. 39 I. T. 4*/s—5L/a- 
Pvio. Mlinil w Martin t!utherltr.88. 
Krause, Febor, Pros. a. b. Univ., Sirig. 
Slvjt b. djinirg. ilbtb. b. Angusta- 
HoipitatS. W üanbflrafcnftr. 13 L T. 
4—5. 
v. Surfter F., Barou, Assist, a. b. Kgl 
diirnrg. Uiiivcrftläkfliiiil.NW 31cm- 
miiiflitr. 12 I. 
Sctit), William, W’ Saaficnftr. 22. T. 
5-0. 
Lerer. Erich, Pri«. Doc. NW In ben 
Zelten 20 U. T. 3—1. 
Sinbcmann, Paul, NW Ihnrniflr. 30. 
I. 9-11, 4-5. 
Litthaner, M., W. Vellcoucstr. 18. T. 
5—0. 
£öroent(jaI,.?iii(io,AV Malthäikirchstr.15. 
T. 8-9, 4-5. 
LnbSWioki, \V Zieteiistr. 17 ick T. 
8-9, S'/s-U'/». 
Maas,, Hugo, AV Slönicrftr. 8 U. 
T. 5-0. Sptc. Arzt für Chirurgie 
ii. Orthopädie. 
Mauasse, P.. S Ciidancrstr. 11 T. 
Priootlliuit SO Elisabeth Ufcr 16. 
9-10, 5-6. 
Marcnse, Br., SO Slöpcnitfctffr. 124 I. 
T. 8'/2-0>/.,, 4‘/s-r»V=. 
Sioc'bcmi, M., S" Ornnicnftr. 58 II. 
T. 8-10, 4—0. 
Muskat, Gustav, W PotSbaiucrilr. 16. 
T. 7'/•—11,5—7. Gpcc.f. Ci'tbopäbic. 
Neniiiaun, 'Jl., Oberarzt, NO Äinbs- 
Scrflcrftr. 0 II. T. I -5. 
Perl, Jos., SW öilljelmstr. 30. 31. I. 
T. 8-10, 4-6. 
Natbcke, P., 0 PctcrSbiirgerftv. 38. I. 
T. 8-9, 4-0. 
Rinne, F., Prof., W Knrsiirstciidamin 
241. T 8 -9,4—5. SUiuil W ll'lagbc 
burgerstr. 2. T. 12—1. 
Rose, ISbnt., Pros., Cctj. Mebic. Rath, 
W Tauenzienstr. 8 I. —9 4-5. 
Sloienslein, A., W Siiismiinbitr. 0. pt. 
T. 5—0. 
Rotier, I., Pros., Tuui. Arzt b. chir. 
'Jlbtlj. d. St. Hebmiii itvan(enl)., N 
Oraiiieit&urflcrttr. 00 II. T. 3—4, 
auß. Mittlo. ii. Somit. 
Rüben. G., SW SJeuenSurjerftr. 14 pt 
T. 71/.,—9, 4—5. it'linit u. Poli¬ 
klinik 1 2. 
befflutjler, Pviu. Docent, W Li'chow- 
str. 29 I. T. 4-5. 
Sal.yoeiel, W Bictoiiastr. 19 U. 
T. 81/,—9j4, iood)cnla(ic 4—5. Polikl 
W Burbarossastr. 77. T, IX, 8.109. 
9%-lh 
Sarfert.H., 0 Stleraiibcrstr. 43 T, 8—9 
4-5. 
Scheuer, Heinrich, Oberarzt b. djinirg. 
Sll'tbeil. bis llltniiciilraulciihoiised, 
SW Sriebridiilr. 250 1. T. 8—10, 
4—5. Polittinit h—10. 
Schleich, C. V., Pros., W Pajsaner- 
ftr. 8. 9. T, 4—0. 
SdiüiiftaM. St., W Äeiic Winterselbt- 
ftr. 53. T. 4-6. 
Sdiraber, Th., W SKeislflr. 6 I. T. 
3 -5. Polikl. NW iUriicfcu-SlIlce 14. 
T. 12-1. 
Schüller, M., Univ. Pros., N Elsasscr- 
ftr. II. 41,.i-5>/,. 
SdjluaUmd), 6)., S Fichtcstr. 19a T. 
4—5. 
Seesisch, Günther, W Kursiirstcn- 
ftr. 199 T. 9-10, 4-5. 
Sctteaasl, H., SW 'Jllcraitbrincn|ti\ 118 
I. T. Poliklinik S Dranienitr. (17, 
luodjtnlgS. 2—3, f. OJeioertflrante 
12>/a- 2»/o. Sonnt. lOV,-!!':,. 
Siesiimmb, 31., Fasauenstr. 78. T, 8 bie 
0, 4—5. 
Simon, Mich, SO Marianne» User 5 
pt. 3|f2—4Vs- 
Soimeiibiirfl, E., toelj. Mebic. Rath, 
Pros., Direct. des Stiiiit. Kranken, 
ImuieS Moabit, W Hitiinitr. 3. 1. 
Mont.,Dienst., Donnerst., Freit.4- 5. 
Speper, F., Ur. mi'd. W lUfiinfjcii- 
t'tr. 2-1 lit. T. 5—0. Aliiiil NW ftlnts» 
lnirnerltr. 18. 11-1. Poliklinik W 
SteinmcUftr. 11. 2—3. 
Stabil, H., W Sd)öiieberiiei' = Ufer 14, 
T. 4—5, aufe. Somit. Klinik SO 
Mariannenillser 2. T. 12-1. 
Steiner, !!!., W Friebridjftr. 197.H. 
5 —0. 
Stcttiucr, H., SW .Hebeinaniiftr. 10 IT. 
T. 8-0, 4-5. Poliklinik SO 
.rtöpenidcislr. 102. Wochentags 10'/, 
bis 11% 
Veit, 38., W Lenn^str. 7 HL so. 1. 
April Sasancnftr. 38). T. 9-10. 
Vosivinckel, Eng., W Motzstr. 9 II. T. 
9-10, 4-5. 
SBittfoiueti, D., SW flochstv. 54 H. T. 
3-5. 
Woblgenuith. H., XW Lcssingstr. 37 I. 
T. 3—5. 
Wolff, jnl., Geh. Mebic. Rath, a. o. Prof. 
NW Neustadt. Kiichstr. 11. T. 5>/, 
biSG1/,l£ljiriirfl.Priliat'KliiiifNW8liii 
Circnö 9 T. 10-11. Crlljop. Jnstit. 
NW Ant liircnS 12a. 
— 154 — 
Aerzte 
Wolff,Paul, SW iUcinbecrenstr. 21L T. 
8-9, 4-5. 
Bolsftnftcin, E., W Martin Luther- 
ftr. 89. T. 8-9, 5-6. 
Zeller, Ö„ NW Slltonacrftr. 17 pt 
T. 4-5. 
Zondik, M„ C Münzstr. 25 L T. 5-6. 
Sonntag 3—10. 
c) für Frauenleiden. 
SIBcI,W Genthinerstr. 19. T. 5—6 
Klinik W Potsdamerstr. 92. T. 12—1. 
Poliklinil. l‘/--2V-. 
Abraham, D.f 0 "Roßstr. 26 L T. 
ti-U, 4-5. 
Adler, 0.. SW Königgrätzerstr. 29.30 
pt T. 9-10. 4-5. 
Andreae, 33., Sanit. Rath, W Eis- 
Icbencrftr. 5 pt 9—10. 
Sinuschat, F. Ä., ftöiiiggräljerstr. 50 
11 4—5. Klinik N Woüincrstr. 40 
12-2. 
Apfelsledt, 6., N Babstratze 31 U 
T. 8-10, 4-5. 
Arcndi, ($., W PotSbamerflt. 10Gb T. 
3‘/,-5. 
Lakoscu, O., C Rene Promenade 1IL 
T. 8-9, 4-6. 
Balli», Martin. W Neue Winterfeldt- 
ftr. 39 pt T. 8-9, 4-6. 
Barnch, R., W ftursürstciibamm 244. T. 
8V,-UV». 4-5. 
iüaitr, K. F., SO Brülkenstr. ßb. 
T. 9-10 3-5. 
Behni, C., NW Luiseu-Plah 6 L T. 
0-10, 3—5. 
Benide, f?., Sanit. Statt, C Stralnuet« 
ftr. 50 II. T. 8-10, 3-5. 
Slumber«. M.. W Potäbanierftr. 115 
I. 111 -1, 5-6, Sonnt. 11-12. 
Sülummd), fiiibra., NW Luiscitstr. 47II. 
X 5l/o -0|/2. 
fflobeniteiit, 0., W Potsdamerstr. 23a I. 
T. J'/s-ß%■ 
Boleliiianii, W., AV üsijjowstr. 43 H. T. 
Soll, Fr., W Potsbamcrstr. 112b. 
T. 5—6. 
Bolle. Earl, 9tW SlIt<ffl!oatit 99 6i6 
103 pt. T. 8—9, 5-7. 
Brehm, H., N Weibenbnrgerstr. 07 L 
T. 9-10, 4-5. 
Bröse,P., W Stc#li()crflr. 08 T. 3- 5. 
Polikl. ii.itliiiilSOramenftr. 131. T. 
IVn. «llll, 11-12. Privalklinik W 
SKaflbcfiiirafrfit. 2 T. IV. 1489. 
Bnck, 3t., w Witteuberg> Platz 4 1. 
*J—10, 3-4. , 
Bunge, O., Sanit. Ratb, C Neue Gniu- 
ftrnfie 20II. T. 8—9"/,. 4—5. Somit. 
8 -9. 
Öilttmaim, SW., WOoIUftr.231. 7.8tiS 
10, 3 V« -5. 
(sranim, Gnst., SO stöpenirferstr. 1 I. 
T. 8-9, 4—5. 
(Tzcinpin, 91., W Königin Sliiguitnitr. 
12. T. 4-5 aus!. Donnerst. Poliklinik 
NW Kailslr. 25. T. 12-2. 
Sitbrfieii, A., Ur. med., Pros., NW 
Vcssingftr. 35. Tel. II.. 1024. 2—3. 
Somtab. 12—1. Privalklinik NW 
Schifibitucrbainm 31. Tcl. IIL 1280. 
11-12. 
Diivelintz, I., NW Luiscnstr. 52. T. 
0—11, 4 -5. 
Iflfan, O., W l!ii|)Ott)[tr. 83 1 T. 8'/, 
bis 10, 4-5. 
EvenS, B., NO Rene Königstr. 42 IL 
8-JO, 2 -5. 
Rst!* E., NW SiegimnibSljof li. T. II. 
27M.2V"-3l/1.PoliflinifNSlnf!imer= 
ftr. 311. IT. IIL 1922. 
^aSbender.H., l4irof.,'SW Stöit,tigrä||er> 
ftr. Ilic. 4 -5. 
Slnifdileii.9!., Sanit. Rath, W PotS- 
iiameritr. 21 T. 3‘/2—5. 
Frank, 41., W Ailtenberg-Plah 3 pt 
T. 9-10, 4—5. 
Urcichel-Beljnie, 01., W Fricbrich Wil- 
helinstr. 13 II. T. 2-4. 
Froudkubcrg, K., S Orontcnftr. 081. 
T. 8-9, 4—5. Donnerstag 3—4. 
Freund, B., W Wcholzslr. 12 pt.10-11, 
;i-4. 
Frouzig, 31., N Jnvalidenstr. 20II. T. 
8-10, 4-5. 
Fürst, ii., Sanit. Rath, W Keithstr. 17 pt. 
T. 8-9, 4-5. 
GSebfjorb, (!., Prof.,NW3ltt»2)ioabit 110 
T. 8-9, 3-4. 
Gerstenberg, lr., N Beruanerstr. 20 I. 
T 2-4. 
Glaser, 9L, W Angöburgcrstr. 73.741. 
T. 8-9, 4-5. 
Gloetkner, H., W Bülowslr. 105 T. 3—5 
Klinik «. Polikl. f. Eiuw.-NachwciS. 
OloldfchntiM, M., NW Ottostr. 1 I. T. 
8-10, 4-5. 
Gottschalk, S„ Docent, W Potsdamer« 
ftr. 108. T. 9-10, 4-5. Klinik W 
Staldmitljltr. 4. 
Grosse, fturt, W ©Icbitfdjftr. 40 pt. 
T. 8-9, 4-5. 
Sufferoiu. A., Pros., Geh. Mebic. Rath, 
NW Roonstr. 4II. T. 12-1, 
Habra, Privatklinik SW König 
gritzerstr' 46 T. 51/,—O1/,. Sonnt. 
8-9. 0 MarkuSstr. 1. T. 1-2. 
Harnisch, H., W Suitpolbstr. 40 T. 8—9, 
3-5. 
Harinmmt, Fritz, > Weibenweg 49 L 
T. 5-6. 
Herzberg, S, W Potsdamerstr. 139 IL 
T. 8-9, 4-6. 
Heijraatin, Felix, NW Kronprinzen- 
Ufer 24. T. 4-5. Polikl. NW 
Bcusselstr. 17. T. I1/,—3. 
Hilbebranb, M., SO Reichenbergerstr. 
182 L T. 9-10, 4-5. 
Holz, S., SO DreSbcncrstr. 15 L T. 
8-10, 4-6. , 
Jaauei, M., Geh. Sanit Rath, W 
Mohrcustr. 29. 30II. T. (0. 1. April 
Gr. Siidjtcrfclbc, Marienstr. 28.) 1—2. 
Joseph, (?., N Jnvalibcnstr. 148. T 
8-9, 4-6. 
Kauffinann, .6., N Friebridiftr. 105b 
IL T. 8-9, 3-5. 
Keiler, Slrnolb, S Siittcrstr. 11 L T. 
8—91/,, 41/,—6. 
Keller, (£., W Potsbamerftr. 123b L T. 
3-5. 
Knorr, 91., W Friedrich ÜBilbelmflr. 10. 
T. 11—12. Klinik W Bülowslr. 40. 
Koblanck, A.. Pri». Doc., Oberarzt 
a. b. Kgl. Univ. Frauentlinik, N 
Oranienburgerftr. 08 II. T. itlinil 
N Slrtiflerioilr. 20. 0—7. 
slodjcubnrger, 2., W Kursürsleusir. 122 
T. 3-4. 
«ofimniiii, St., Pros..SWäJeHe Alliaucc 
ftr. 23. T. 4—5. Somit. 9—10- Klinik: 
Bethcsba, S Gneisenanstr. 42. T. 
IV a 6252. Polikl. SO Skalitzerstr. 
01. 2-3. 
Krämer, 81., NW Georgeiiftr. 47 
II. T. 2-4. 
Sanbau, Üeop., Pros., NW Sommer-- 
ftr. 2 I. T. -5, Klinik NW 
Pliilippftr. 21. T."11-12. 
- Th» W Jlarlo&ab 12. 13 I. T. 2',', 
bis4.Poliklinik XWIHiirmflr.8.4—0. 
Siangiier, O., N Uliaiisieeslr. 12 II. T. 
9-10, 4-5. 
Siafersiciii, Siegsr., S ilott&iifei 
Damm 39 I. T. 9—10, 4-5. 
Sclimoitn, F., SW Anhaltstr. 10 II. T. 
4—5. Poliklinik N iViüllcrftr. 179. 
9--11. 
Sesje, 38.. WÄuriüiftciifir. 49. T. 31/,—5. 
Smj, Hcinr., W Mitlrtmilhfir. 9. T. 
8-9, 4-5. 
Mackenrobt, St., NW Hiudcrsiustr. 2. T. 
Privatklinik, N Jobanuiefir. 10. T. 
III. 467. 12-2'/-, Potis luif 1-2. 
Mainzer, F., NW Kronprinzen Ufer 
7 pt T. 9-10, 2'/,-4. Klinik 1111b 
Poliklinik N ISIjauifeeftr. 81. (T. II. 
439.) 
Rarcnse, Ar., SO Köpeniderstr. 124. 
I. T. 8‘/j-9Vs, 41/2-5*/,. 
Menzel, (J., Sanit. Siatli, vV Kur- 
fürslenftr. 106 II. 10-11, 5-0. 
Michaelis, Georg, W laiienzieu» 
ftr. 7n pt. T. 5. 
Moraller, F., Oberarzt a. St. Marien- 
krankciihaiiS, W Rene Sinterselbt 
flr. 18 II. T. 9-10, 4*/,-ü. Poli¬ 
klinik SW Fricbridiftr. 259. 2—3. 
Müller, Georg J... SW Ziinnierstr. 97 
II. T. (Siclie linier .fiaruleiben.) 
S'iiillerheim, Robert, W iViagbcburger 
Platz 4 I. T. 4-5. JUimt W Sldieii 
bachfir. 18. Poliklinik N Chaussee 
flr. 2f. 9-11. 
Nagel, W., Prof., NWSuifenslr. 39II. 
2- 3. 
!)teuuiaiui, Alfred, Egon, N Friedrid)- 
flr. U3u T. 10-11, 4-5. 
JDbud), A., NW Thnrrnstr. 4 II. T. 
4—5'/,. 
Dbeüredjt, E., Sanit. Rath SW König-- 
grätzerftr. 98. pt. T. 4—5, Sonnt. 
9-10. Klinik S Prinzcnstr. 84. 1-3. 
Orlhiuauu, E., N Drauienburgerslr. 44 
T. 9>/2-10'/,, 4-5. 
Pantz, 58., 0 Thaerstr. 47 I. T. 8—10. 
4'/.-0. 
Pin(üf!,9l.,WPoifbanierftr.801). T. 4—0. 
Polikl., SW Äilliclmilr. 105.10-11. 
Privatklinik W Viitherstr. 30. 
Räch, (f., Ob. Stabsarzt a. D., W 
yiiimcnlhalilr. 3 II. 8—9, 4—5. 
gtoinnn, Sllpbonfe, W Victoria Luise- 
Platz 3 I. T. 8- 9, 3-5. 
Sibirier, 31., W Frauzösischeslr. 17. II. 
T. 12-3. 
Rojeuthal, 31., Sanit. Statft, Stabs¬ 
arzt a. D., SW Ziinnierstr. 94 IIL T. 
8—9, 4—5. Sonitnbenb 3—4. . 
Singe, P., Mebie^ iltath, SW Groji- 
betreitflr. 4. T. 4—5 auf;. Milliv. 
Sliimpf, Fr., Klinik C Kaiser Wilhelm- 
str. 181. T. 1-2. 
Samtcr, E., SW Wilhelmstr. 12 L T. 
8-9, 4-5. 
'Schaeftr,0., N Chansseesir. 28.1.8-9, 
4-5. 
Schaeffer, 91., WKiirsürsteustr. 155pt. T. 
4-6. 
Schalitz, (£., NW Iliiirniftr. 37 L 8—10. 
Schaler, A., Dn med., homöop. Arzt, 
SW Königgrätzerstr. 27 L T. 9—1, 
4—7. Poliklinik N Oranienburger-. 
ftr. 58. Ront, Mittw., Sonnob. 
7-8 AbbS. 
Schleich, C. U., Prof., W Paffaucrstr. 
8. 9. T. 4-6. 
Schönheimer, .6., N Oranienburger- 
ftr. 58 I. T. 3-5. 
Schröder, Th., W Kleiftftr.6 L T.3-5. 
Pofift.NW Brücken-Allee 14.T.12-L 
Schülein, SB., Sanit. Rath W fiarlä» 
ad 15 L T. 8-10, 2-4. 
Schulz, H., N Echönhaufer Allee 58 L 
T. 8-10, 4-5. 
Sdjmtemann, A., C Scbbelftr. 9. 
11*/,—2'/,, 5*/,—7*/,. 
Secjig, A., W lauenziciiftr. 1. T.4—5. 
Sicfert, ©., W Tanenzienstr. 3. T. 4—6. 
Simons, E. M„ W Potsdamerstr. 17 L 
T. 10-12, 4-0. 
Somteinaitit, L., N StrtiHericftr. 25 L 
T 8-10, 4-6. 
Sptucr, C., W Lützowstr. 70 IL T. —9, 
ö'k-5. 
Sperber, H, W Sliigsburgerftr. 46 L 
T. 1—2. 
Sperling, L., NW Spcncrstr. 3 L T. 
9-10, 4-5. 
Spicker, L., SO Sicnerftr. 14b. L T. 
9—10, 4-5. 
Stcfferf, P., SW ASIanischec Platz 4.. 
Steiner,’iB., W Friebridiitr. 197. T.5—0. 
Strafiiuaiin, Paul, Priv. Docent, 
NW Alerauder-Ufer 1. T. 5—6. 
Polikl". NW Luiscnstr. 45. T. 10—11. 
Tatubier, F., (J Stlexanderstr. 42II. T. 
11-12, 4-5. 
Pogel, S., SW flomniaubauteustr. 83 
II. T. 8-9, 4-5 
liollmer, H., N Omnicnünmcrstr. 67. 
T. 3 -4. 
BoSwindel, Karl, W Lnitpoldftr. 20 
I. 9-11. 
SScgfcheiber, M., W CorneliuS- 
ftr. 4n pt. T. 4—6. 
’Scnbeler, P, N Eliauffccstr. 114 III. 
T. 9-10, 4-5. Polikl. N Schön- 
banset Allee 181." 2—3. 
Wiese, ($., 0 Gr. Fraiiksuricrsir, 9. T. 
8-10, 4-5. 
Winbelband, 91., Kgl. Prinzl. Hofarzt 
W Königgrätzerstr. 88 I. 8-10, 4—6 
nusier Mittw., Somit. 9—10. 
Witte, E.. SO »löpeniderstr. 21 T. 2—3. 
’Sittfoiooiii, G„ W Potsdamerstr. 901. 
T. 4—5*/,. Sonnt. 9—10. Politliuik 
W Goltzftr. 27. 9*/S—IO'/s. 
Wolff, Brmio, Assist. Arzt a.d. Fraiien- 
poliüiiii! d. (Iliarito, NW Charito- 
ftr. 9. 5-6. 
— Paul SW ftleiubcereuftr. 21. T. 
9-10, 4-5. 
iianber, y„ SW Markgrasenstr. 103 IL 
T. 9-10, 5—6. 
Zonbek, M., C Münzstr. 25 I.T. 5-6. 
Sonntag 8—10. 
d) für Gemüths- 11 Geistes¬ 
krankheiten. 
Benda, Th., W'Sönibergstr. 1. T. 
U*,-4*/,. 
Srnfch, all., N Draiiieiibiirgerftr. 87. 
II. T. 9—10, 4—5. 
Ebel, K„ Sau. Slnlli, Eharlotlenbnrg, 
Sietliiitrflr. 17 I. T. 11—1, 4—5. 
M., Ehailottcnburg, Berlinerftr. 22b. 
ttuleiibnrg, 31., Well. !VleMc. Rath, 
Pros., WÜiditenftcin Allee.'! pt.T.3—4. 
Oiatlcl, F„ W Sliiuigin Slugnftnftr. 48 
T. 3—5. 
Jaflrowitz, 3)!., Snuit. Slath, NW 9111= 
Moabit 131 I. 5-0. 
Soll«, pt-. Pros., Geh. Mebic. Rath. 
NW 3llerauber Ufer 7 I. T. 4—5 
außer Sonntag. 
Krou, H., W iUintlgrafeuflr. 00. T. 4—5. 
Leppinann, 31., Mcbie. Slath, Kgl. 
Kreisarzt, NW Kronpriuzcii-IIfcr 23 
II. T. 8*/a—9>/a, 4-/,-5*/,. 
üeuiustcin, W.^ Schöueberg, Houptftr. 
17 19. T. Tägl. 12-1. 
ViiboioMi, Mar, W Lützowstr. 48 IL 
T. 9-10, 4-5. 
Mcnbkl. (£., Pros., NW Schiffbauer» 
bannn 29 pt. 10-11. 
iWölltr, Paul,0 Gr. Präsibcnteustr. 8L 
T. 12-1, 4-5. 
Oliven, VI., NWAlexanber-NferIZT. 
9-10. 
Vogl, OSkar, W Magbeburgerstr. 16 
6-7 Nm. Poliklinik Dienst., 
Donnerst., Sonnabb. 2 Nm. 
0) für Haarkrankheiten. 
SIpolanI, H„ W Lützowftr. 67. T. 
8-9, 4-5. 
ä)lofch!o,'>(.,WPotSbamcr[tr.20I.T.4—5. 
Bloch, I., W Friedrichstr. 169 IL 
1—2, 4—9. Sonnt. 9—11. 
E0H11, P., Friebrichstr. 208. 12*/,-2, 
5—6. 
Freund, P., C Hackcschcr Markt 1 IL 
T. 8-9, 12-2, 5-7. Somit. 12-1. 
Geliert, E., SW Sinbciiftr.7 II. T. 8-9. 
l*/,-2*/v 4-5. Sonnt. 9-11. 
Heildorn, Stars, W Friedrichstr. 67. T 
12-3, 5-7.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.