Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

'II. Theil 
Lterzle 
— 152 - 
J'-?- 5&^,.~;'-,-fe: ifer- jnp'xgt-aeßs#!? efTr-x-a. -* 
. - - " ■ / ■ - Aerzte - 
eiX='-*-s- sSf.-a1'' 
*c- 
t 
A< 
A.i 
s 
•y 
l'" 
■i‘- 
V . 
%-. 
%: 
<5onb, Ernst, K Snimieiiflr. 70. T. 
9—10, 4-5. 
♦Sauber, ©., W Martin ßnlljerflr. G. 
I T. 8—10, 4-5. 
»-H., SOtoptnldcrslt.121. T. 8-10, 
,4-6. 
*— Jnl., S\V Hagelöbergerstr. 37. 38 
l 8-O'h. -1-5. 
Sanbmcncr, W-, Pros. W Potsdamer- 
- flr. 511.4—6. ©pecialarzt für Znckev 
• Ironie. 
Sorafon, Leopold, NW Bachstr. 12. T. 
Sarfcrt, H., 0 3llcmnbrr|tr. 43. T. 
8-9, 4-5. 
•Saftig, SÄ., NW Sflöctfcrflr. 12. 4-5. 
•Sanlnmim, G.,SW Wilhelmstr. 139 pt 
T. 8-10, 4-5. 
■ *S6a(6t, St., Sanit. Rath, NO 3knt 
it5ni(|flr.74ILT. 8-9, 4-5. 
•Sdjncfcr, Äd., XV Sfiloioslr. 10 IX 
(u. 1. Apnl Gr. Siicfjtcticlbc Pro^ 
lnmndenstr. 11.) 9—10, 4—5 aufier 
Mittwoch iltm. 
*— M., 0 PeleiSbiirgerstr. 23. L T. 
" 8-10. 4-5. 
»-O., N Gbaiiffcr|tr.28. T. 8-9,4-5. 
•Sdjaeffer, R-, AV itnrfiirftenftr. 155 
T. 4-5. 
Scholscha. B., SW giltdritfjflr. 239IL 
T. 11-12, 4-5. 
•Schaiitz.G.. NW Thmmstr. 1171.8—10. 
*- Emil, NW Mrlensir. 4 IL 8—9, 
4—5. 
"Echaper, 91., SW Königgrähersir. 701. 
T. 9-1, 4-7. 
*- H., Geh. 06. Mcblc. Ralh, ärzll. 
Direkt, b. Gharilü-Kraiikcnh., NW 
— ■ Cuifciiftr. 13c 10-11. 
♦ScHeffler, 2»., W Sliig?6iirgcrfic. 72. E. 
T. 8-10, 4-5. 
Schcier, M., SW Fnedrichstr. 25. 26 
IL T. 4-6. 
Schelske, 3!., Docent, NW Beethoven 
|ir. a 5-6. 
Schcmmel! Emil, NW Stcplmntir. 46,1 
-8-10, 4-5. 
eBäcii(f,6., SW Schönebergerstr. 9 pt 
T. 8-0\,4—5V 
Gchenbel, it'f., NW Friednchstr. 15411 
T. 12-2, 6-7. 
*Schenk, P., N £Hei,ticfrnbor|criir.47L 
8-9 >/3, 4-5. 
•Srimfiei), Th., N .fioiijmriflrrflr. 81. 
8-10, 4-5. 
Scheuer, Heinrich, SW Friedrich- 
str. 250 T. T. 8-10. 4-5. 
*@rf)cqer,9l., 0 flöitigiOcrgcrfir. 22 I 
T. 8-9'/?. 5—0. 
Schiff. S., W Potödamcrstr. 73 a L T. 
8-9. 3-5. 
Schiffer, 9t, N Schönhanler Slflcc 321 
T. 9-10, 4-5. 
•Lchistou, O„ NW Melauchlhonstr. 0. 
T 8-10. 4-5. 
Schild. SBnIUitr, W Silciftftr. 39 L 
3-6. 
-Schitlbach. Butt, S Blücher,'tr. 32 X 
T 8—9, 4-5. 
Schilling,-tz^ Sanil. Rath, N Friedrich, 
(ir. 109 IL T. 8-9, 4-5. 
Schindler, Carl. 0 Wallner-Theaterstr. 
18 IL 9—10, 4-6. 
»Schlaqir, G. SB., W Goin6ivvc[h\ 14 
L T. 8-10, 4—5. 
. Schleich, G. «., Pros., W Passaner- 
• ftr. 8. 9. T. 4-8. 
•Lchlefinaer, 91., Sanit.Rotl,, W )ägcr= 
• flr. 32 til T. 8-9, 4-5. 
*— St.; NO LandSbergerstr. 8II. 8 bis 
' 9, 4-5. 
*- Adolf, SW Besielstr. 101. 12-1, 
6—7. 
*- Alsr.. W Meineckestr. 5 T. 4-5. 
*- E., SW Aleraiibrinenslr. JOÖ. lOß II 
T. 7</a-9, 4-5. 
*- Ir., S Hermann - Platz 4 IL T. 
8-9, 4—5. 
*— I., Hermann, Geh. Sanil. Rath, N 
eimilMlr. 4 II T 8'la-9% 4% 
bis 5% - 
*- IL, H., Samt. Rath. W MalllM 
kirchflr. 4 pt T. 8—0, 5—0. 
*— Hugo, 0 Wallner-Thealerstr. 391. 
T. 8-9, 4-5. 
*- 81., W Glebitfchslr.301.8-10,4-5. 
Echlodlnmnn, F.,W Französifchefir.811. 
5-10, 4-6. 
*8chlötkr, St., Sanil Ratl>, N Binn- 
nenslr. 159 I. T. 8—10, 4—5. 
Schmidt, Ferb., W Victoria Luise- 
Platz 4. 10-1, 3—r>. 
— Hcinr., Geh. Sanil. üloll), N 
Friedrichstr. 100 ]l. 2-.‘i. 
-j- Her«., 06. Slnliearjl, NW W- 
Moadil 89 IL 8-9, 4 -5. 
*— Oscar. W Siirfürficiistr. 128 IL T. 
8-D. 4-5. 
— Paul, Eanit. Rath, Ob. Stabsarzt 
g. D., W Bülowflr. 27 I. 10-11, 
5-7. 
— W„ Saiiit. Rath, W Lützo>»-Uscr 10. 
• IL T. 8-9, 4-6. 
Schmidtlein, G., Sanil. Rath, W Tanen- 
.'.liciiflr. y IL T. —10'/, Storni. 
"Schmieden, SB., W Wilhclmstr. 88 HL 
T 8-0, 4-5. 
Schmitz, Hcmt-, Stabsarzl. W Suil- 
poldstr. 40 I. 3—4. 
♦Schmiille, firan., K FchrbeNiiierftr. 99 
IL T. 8-10, 4-5. 
»Schneider, E„ W Aorlstr. 46, L 
T. 6-9, 4-5. 
• gmni, Soiiit. Rath, NW Lübecker- 
flr. 19 I. 8-10, 2—1. 
*- S„ W Maiti» Lnthechr. 88 pt 
T. 4-5. 
•Gdinill, 91., NO Landöberjicr Allee 149 
T. 8-9, 4-5. • 
'Schnitzer, I., N Rciiiilkeuborscrslr. 2. 
IL T. 8-10, 4-5. 
*— SB., -C Wallstr. 26 IL T. 8-9. 
4-5. 
'Schnorr, Robert, 0 Menielttstr. 4ä. 
I. T. 8-9, 4-5. 
Schoricr, H., Pros.. Geh. Medie. Ralh, 
NW Alexanber-Ufer 1 pt. 4—5. 
'Scholl, ?!., NOSIraufjlitrgctflr. 10IL 
T. 8-10, 4-5 
»Scholz, %, SWlicllc 2fflmiicct"tr.21IL 
8-9, 4-5. 
'Schvndcrjl, SB, SW Golm#flt. 35 L 
T. 6-9, 4-5. 
Schoeneber«. P, 80 Kaiser Franz ßrc- 
nabicr-Ptatz 5 I. 8—9, 4—5. 
•Schinfclb, Ü., HSV ßinkiisli 43. I. 
T. 8-9, 4-5. 
*- W., SO Aienerslr. 11 pt. T. 8-10 
4—0. ' 
"Schönheimer, H, NGranientncgecfir. 
58 I T. 3—5. 
'Schönstabt, A, W Neue Winterfeldi- 
flr. 53 I. T. 4-0. 
•Silotps, I., S Glimmstr. 17 I. T. 
8 -9'/», 4-5%. 
Scfjorltr" C., W Schöiubcrarr UfcrlSpt. 
T. 10-11, 4-5. 
•Schult, L, S Sachummifu'. BIT. 
8-9, 4-5. 
Schoetz.P.. Samt. Rath, W Potsdamer¬ 
sir. 2l»IL 10-11,4-5. 
'Schrader, Th, W Klciststr. CLT 3—5. 
Schreiber, 2)[„ SW sininnerstr. 19 H. 
12-2, 5—G'/j, 
Schienet, Max, W Köniagtätzerslr. 1251. 
T. 9-10, 4-5. 
Schröder, A, N Jnvalibenstr. 129 IL 
8-9, 4-5. 
*— I.. Sanil. Rath, N Brnnnenslr.1471. 
8-10, 4-0: 
*- G.. SO Schmidm. 5. 8-9, 4-5. 
•Schubert, G., W Saiiieiilhedlr. 27.28 
T. 8-9, 4-5. 
*— Es., X Jlrcoito'Plaij.'iL 8—10, 3—5. 
'Schück, P., C Alcrandeistr. 49. T. 8 
bis 9, 4-5. 
•Schüfcin, W.. Sanit. Rath, Sf«. Arzt 
f. Franentrauth. ». Gcbnrishülfe, XV 
Karlsbad 15 I. T. 8-10, 2-4: 
•Schüler, Th., W Taiienziciistr. 9, T. 
9-10, 4—5. 
SrijiiBcr, M., Uitio. Prof., N Elsasses 
iir. 41. T. 4'/s—r>‘/s. 
Sd)iilic-0»u-Ber(i, (Siilt., NO tit. Sinnt- 
jintoritr. (15 I. T. 4-0. 
Schnitz, Erich, W  Spichernstr.il.  121 
■, Heinrich, W Bnlowstr. 1.-. I. 9—10, 
4-5. 
■ Paul. W Potsdlimerstr. CC. 8—9, 
4-5‘L 
» iRief., K Fcii„str.A I. T 8~!>, 4-2. 
Schulte, Erich, 8 Orauiiustr. 115.14f>, 
lü-121/.j, 4>/ü-li'/.. 
•— Ernst, W Jtmf rficiibnnini 230.1. T. 
6-0, 4—5. Donnerst, n.Somit. ti-9. 
»- M, NW Weislstr. 101. T. 9-11. 
4 >/,-«. 
»- Mal, SW Äochstr. 49 T. 8-9,4-5. 
. IH.,'SW Belle «Uicmcc Platz 3 IL 
T. U-JO, i'k-Wi. 
Schulz, A, NW y-lemmmgilr. 10. 
8-9. 5—0. 
- H., N Schönhauser Allee 58 I. 
T. 8-10, 4-5. 
- SO Diesdcneisir. 133. L T. 
8-10, 4-5. 
—. M., SW Icmxlljüfcr Ufer 29. 
P„ Sanil. Rath, SO llrfufeiv 
flr. 5b II. T. 8-9, 4 5. 
- 81., Itreitzarzl, NW Pnnlflr. 9 pt 
•Schulze, ©., W Sieinmehstr. 12 II. 
ll'/j-l. 3-4. 
Schulze Verben, H.. SlabSaizt a. D-, 
W Mauerstr. Iß. IL—3. 
'Schünemann, A.. C Seydclsli. 9 
11 'I"—2Va, 5*/a—7>/3. 
•Schnrmann, Sli., Stabsarzt, XW 
Iliiirmllv. 20 I. 8-9, 4—5. 
Schilt, (»., Sanit. Rath, W Wilhelm 
flr.'92. 93. T. 
Schutze, Sllt'cri,NWWils„ackeistr.42L 
8-9, 4-5. 
- Herui, C Slralaunflr. 47 I. 
T. 8-10,4-5. 
•Schwab, 91., SO Dieödeiiristr. 20 II. 
T. 8—«Va, 4-5. 
Schivabach, D, Sanit. Rath, W Slaik- 
mi In LL T. 9-10, 4-5. 
Schwalbach, W, S Fichtesir. 19u. 
T. 4-5. 
•Schwalbe. %, W .<larls6ab G II. T. 
8- 9, 4</a—5 % 
•Schwartz, H., 06. ClabSattl a. D, 
W öoltzflr. 10 I. 9-10, 4-5. 
•Sckniarz, 3., N Oraiiieubnrgerstr. 38 
II. T. 8-10, 4-0. 
Joh.. NO ffiictifitflr. 97 I. 9-10, 
4-5. 
»Srhwarzauer. ffl., Saitil. Stolfi, W 
Bülowslr. 6 pt T 9—11, 3-6. 
Schwarze, ®„ Ob. Slabkarzt d. L. 
W Liitzouistr. 9. T. 8-9,6-& 
Schwarzlofe, F., Stabsarzt d. L-, S 
itichleiir. 2s pt 8-9. 4—5. 
♦Schiucchtcii, E., Sanil 5Hal(i,W Derff- 
liiiflcriir. i> lf. T 8-9, 4—5. 
Schweiager, C.,Pros.,  Gcb.Medic.Ralh, 
\Y sBictotinftr.25 L 4—5. 
— 31., W Potsbamerftr. 132. 10-11. 
•Sffiitei jer, G., 8 9tlejanbrincnftr.89. IL 
T. 8—9’/a. 4 -5*fo. 
*— M., SW Friesenstr. 9 I. T. 
8-10, 3-5. 
Schwenk, Arthur, C LandSbergerslr. 61. 
s>—11. 12-1, G-8. Sonnt. 10-12. 
♦Schwerin, G., Sonit Rath, SO 
(Bdimibstr. 29. T. 4‘fe—5'/«, Mitlw. 
u. Sonnt. 9—10. 
— Paul, S Oranienslr. 140 IL 
8—9, 12-2, 4-6'/,. 
Schwcrsen«li, 61., NW Dorolheen. 
flr. 82 ]T. T. 8-10, G-6. 
♦Seolii, Artnr, W Lützowstr. 14 I. 
0—10»/., 3-4. 
Sfeflmonn, M., W PoiSdamrslr. 83c. 
T. 8-9, 4-0. ' 
Scesisch, Kiinlhcr, W Kursürfte» 
1'IWBt 109 T. 9-10, 4-5. 
Si'ciifl, 91., W Tanenzicnslr. 1 T. 4—5 
Seeiiger, 9s., N Schönhauser Allee 173 
L 8-9, 4-5. 
♦Seidel,K., Sanit. Ralh, 8W Friedrichs 
flr. 14 II. 8-10, 4-5. 
Sciffer, SB., Prin. Doc., Oberarzt d. 
Stgl. Uniueifit. Nerve,iklinik, NW 
Unlcrbnnmiir. 7 (ftgl. Gharitü und 
W Polsdainerstr. 132 L tägl. 4—0. 
♦Selberg, !}., Geh. Sanit. Ralh, N 
-iwalidenflr. 111 H. T.4—5. 
Setiasohn, 38., 0 Meranderslr. 21 L T. 
11-12,4-5. 
Selleries, H.. Gen. Arzt a- D., SW 
Belle AllianvItt.IOl L8-9,3'/8-4'/2. 
Sclio, H., WJ Aiiriürstcndamni 245. 
T. 8-9, 4—S. 
♦SeiD, Mar. NO Gr. Frmilfurlcrslr. 
77 I. V 8-10, 4-6. 
♦Semler, P., 0 Richthosenstr. 9. II. 
8-10, 4—5'/j. 
Sei,a or, H., Pros., Geh. Medic.Rath, 
Direcl. b. UL mebicin. Klinik in 
der Gliorilü ». d. IIuivers.Polilliiiik, 
N\V Bauhofsir. 7 L T 4-5% 
wocheulg. 
♦Scnj, il, W Paffanerstr. 27. 28. T. 
9-10, 5-0. 
Setieaast, Fr., 0 Wallner-Thealerstr. 21 
I. T. 3—5. 
— H„ SW Sllemnbrincnflr. 118. T. 
♦Sendel, Otto, SW Lindenslr. 8 IL T. 
8-9, 4-5. 
♦Siebenbürgen,!!., SO Kotlbnscrslr. 1 IL 
8-10, 4-0. 
♦Sicfatt, 8., W Tanonzienstr. 3 T. 
4- 0. 
♦Sieg, ©., Sanil. Ralh, SO Nannyn- 
ftr. 51 II. 8-9, 4-5. 
Sieael, John, W gürlherflr. 0. 7. pt 
8 -9, 4-5. 
Sieofried, M., W Rollendorfflr. 10. 
3-4. 
Simljcim, M., W Polsdamerstr. 86n pt 
L 8—9, 6—0. 
Ejeamnnd, Arnold, W Fasane» 
strafte 78 II. T. 8—9, 4-5. 
I»., Geh. Sanit Rath, W 
Leipziger Platz 5 IL 9—10, Siont., 
Dienst. Donnerst., ffrelt. 4—5. 
Silberilcin, 9l., NO Lirchowslr. 10 pt 
T. 8-10, 4-0. 
Sili-r, P., Pros., NW Kronprinzen 
Ufv’i :t ]. T. 4—6. 
euicn, Sfiir, Slobfnrzt o. D.< 0 
Cetzdelitt. 30 I. 8-9, 12-2, 5-7. 
Siinntcl, E., S Priiizenfir. 59. II. 10 
bis 2. 5-7., Sonnt 10—12, 2—4. 
♦Simon, <#., Sonit. Stall), SO Jlöpc 
»iikersir. 2(la I. T. 9—10, 4—5. 
— Hugo, NW Aiileiiftr. 22 I. T. 
(U.1. ADlil 29.) 8-9. 4-5. 
0'.Wemcleviir. 41 T.8—10, 4—5. 
— Metzer, 0 Mrbachstc. 0 I. 8—10, 
4—0. 
— Richard, SO £l'iarlaimen>Ufcr 5 pt. 
:»</-—4 '!?■ 
— ifllrf)., W Passauerslr. 33 I. T. 4—5. 
♦Simone, G. M., W Polrdamer- 
flr. 17 ]. T. 10-12, 4 -ti. 
Simoufolin, Alsred, N Invalide,islk. 18. 
T. 8-9, 1-0. 
♦— X Ninela-Plah 1. T. 8-10, 
4-0. 
♦Sinncr, Ernst, SW Jerusaleme» 
flr. 43 IL I. T. 8-9. 4-5. 
Sladowbty, W Polkdamerstc. 51. T. 
4—6. Somit. 11—12. 
♦Soficc-ti, N «oloniestr. 161 8-8, 
4-5. 
Sobicvajnii!, Alois, NW Lübeikerslr. 
:u I. O-lOi/a," 4-5. 
Sobolta, Ernst, Slaböarzl a. W 
Uhlandslr. 143 L 8—10, 3-4, 
Soljin, Max, W Parisersir. 14a, T 
8-10, 4-0. 
♦Solaer, Gb., Geh. Sonit. Rath, N 
8ie,niltk„bor>erstr. 2c H, T. 8—10, 
4-0. 
♦Sommerfeld, S., W Lützowstr. 91a 
T. 8-9, 4-6. 
• — Th.. NW M-MoaLit 110 T. (f. 
Nachtraa.) 8—10, 3-5 
SoranicrBBcrg, Kranz. K ©fofscvflr. 01. 
T. 9—10, 4-6. 
Sonma, 31., NW Rathenvverstr. 3 pt 
11-12. 
•Sowiomann, L., N StrliKcricfir. 25 I. 
T. 8-10, 4-0. 
SonntnBurg, G., Geh. Mcdic. Rolh, 
Pros.. W Hltziflflr. 3.- 7. Man!., 
Dienst., Donnerst, Freit. 4—5. 
Sviuilag. 81., SW Friedrichslr. 13 I 
T. B'/a-lO, 4-0. 
•Soreiht, M., 0 PeleiSbiirgcrstr.l. T. 
8-10, 4-0. 
Sörensen, I., W Ghoilotlcnslr. 59. 
•Smnljon, ©., N Sdjulftr. 3 pt 8-10, 
4—5. 
♦Spandow, M., V Friedrich Wilhelm 
flr. 14 I. T. 8-9. 5-0. 
•Spnier, E., W tiützoroftr, 70 IL T. 
• bis 9, 3*/j—5. 
•Sperber, .v., W AugSburgerstr. 40 I. 
T 1-2. 
Sperlina, 9s., "W Keilhstr. 8 L T. 4—G. 
•- t, NW Speuerstr. 3 I T. 9-10, 
4—5. 
— JPonl, W Friedrichslr. 175. Eingang 
Sojctstr.T.s—9.2-5. Sonnt 12—1. 
Sueyer, gr., W Maasjensir. 24 pt. T. 
5—6. 
•Spider, ti., 80 Wienerstr. 14b I. T. 
ti-10, 4-5. 
Spiegel. 0., 0 8l!c$anber[lr. 23 IL T. 
8'/,-10, 2-3 4V5-(i. 
SpielmanuS, Mal. W Frobenstr. 28L 
8-9, 3-5. 
Spito, W PolSdamerslr. 8t L 
9-11, 4-0. 
Stabil, H., W Sihönebcrger Ufer 14. 
T. 4-5. 
Slabtlmnnn, G.,.ßofials), Wctleiflflr, 31. 
T. 4-5. 
Slodlhaken, M., Sanit.-Rath, W Mag 
bebiirflerstr. 21 I. T, 8—9, 5—0. 
♦Stalin, P, S Hermann-Platz 91.1.8—9, 
4—5. 
•StortoiuSti, S„ 0 Langeslr. 30ft L 
8-10, 3-6. 
♦Steffcrf. P., SW ASlanifcher Platz 4 
IL T :i'A-5. 
♦Sieiiiel, P.. N Schönhauser 9(Bte 47 
L T. 8-10, 4- 5. 
•Stein, Hau 6,8 W Hagelsbergerflr. 481. 
8-10, 4-5. 
Slcinbach.y., Souit-Roili. NS«ila,iicn 
Allee 3 II. T. 8-9, 3'/a-4'/=. 
•Steinbrück, A., 6>eh. Eanit. Ralh. S 
Pr,n;enslr. 95 I. 8-9, 4—5. 
♦Steinet, SS., W Friebrichflr. 197 11, 
X 5—G. 
Steingietzer, F., SW Krenzbergftr. 8L 
T. 8-9, 4-5. 
♦Steinitz. 61., NW «It-Moavit 37. 
T. 8-9, 4-6. 
•Steinthal, S., W Slnrfurfitiiftr. 72 I. 
T. 8-9, 4-5. 
♦Stern. Gnrl, SW Beiithstr. 1 II. T 
8-10, 4-6. 
- E„ Sonit. Ralh. W Potsdamer, 
ftr. 120 ]L T. 4-5. 
—Hcnn.,6 3trii|olcmtrslr. 10 JIL9—11. 
• - stnt-, SW itodjslr. 19. T. 4-5. 
- I,, JulinS SW Schätzenslr. 10I1.T. 
8-9, 4-5. 
•- iicop., 0 Anbrcaislr. 52 T. 8-10, 
4—6. 
- Williei,». C Stlcjonbcrslr. 03 IL 
8-9'/„, 3-5. 
•Stern bnfl, I., SO Oranienstr. 21. T. 
4-6. 
- 5li,l., SO Wiangelslr. 21, T. 8-10, 
4 —0. 
- iiitnu., NW fiosfiimftt. 30. T. 8—9, 
4—6. 
♦- Ph.. W Pasfaneiflr. 1, T Ä-v, 
4-5. 
♦- 88., 0 Grüner Weg 201, T. 8-9'/.,, 
2-4. 
♦— Wilhelm, N stnuiftiirfflr. 17 II. 
T. 7—8, 3—4, Sperialarzi f. Zucker 
krankt,eil, Gicht ii. Fettsucht. 
Slelliner, H.. SW Hebemamiflr. 10 IL 
T. 8-9, 4-5. 
♦Steuer, ti., N «rferftr. 136 ILT.8-10, 
4-5. 
♦Stitl, O., W Schöneberger User 19.T. 
8-9. 4-5. 
Stock, Fricbriiii, SO Sfttlitjcrftr. 124. 
Stoflcl, Georg, NW Flciiüburger 
strafte 2 pt T. 11—1. 
♦Stoeltzner, W.. L Stffiilenl a. b. iliiibtr« 
Polilttnik b. Kgl. Charilü, W Siollen- 
donstr. 22a I. 8-9, 4-6/ 
•Slolzeuberg, 81., Sanit. Rath, W Bin- 
terfcIMftr. 33 I. 7-10, 4-0. 
Stornier, 31., Kgl. Gerichlsarzl, N 
Hesflfcheslk. 12 IL 12—l‘/s- 
•©tätet, G„ Sanil. Stall), W Scnlhinet« 
ftr. 13, Bill- 11. T. 8-9. 4-5. 
'non 6tränten, Th., W Scene Winter- 
fcliftr. 38. 9-10, 5-6. 
Strahl, Grnfl, N Friedrichslr. 105 a. 
9-12, 3-5. 
•Stronj. M., W Polchainersir. 02. T. 
8-9, 4-5. 
♦Strohmann, Ar»,, 0 Gr. Präsidenten« 
ftr. 7. T. 8-9, 4-5. 
— Ferb., Sonit. Rath, W Tanbenstr. 
5 ILT. 8-9. 4-6. 
— Fr.,Prof., Öcridil6aql, N W Sieg« 
»inndShof 18a T. 8—9. 
♦- H:. Geh. Sanil. Rath, NW jllop« 
flotfftr. 23 pt T. 41/3-51/.. 
♦— Paul, Priu. Docent, N W Slleiaii* 
der-Ufer 1 1.5-6. 
♦Strauch, G„ SW Luisen «Platz 2. 
— W., Geh. Sonit Ralh, W Luther- 
fir. 41. 42 IL T. 8-10. 
♦SlmilS H., - SO Aöpenickcrftr. 195 IL 
T. 8-10, 4-5. 
Siranji, H., Priv. Doc., NW 
Ateiander-Ufer 1 II. T. 3—4. 
♦Strecker, C., N Etralsnnderstc. 68 T. 
8-10, 4-6. 
♦Streiinnb, l1., N Chansseestr. 48 IL 
T. 8-10, 4-5. 
♦Sttelil), G., W Netlelbeckstr. 14 L T. 
8-9, 5-0. 
Strich, Gttil, Stabsarzt a. D. W Neue 
SinlcrMbiir 46 II. 10—14. 
Stricker, Fritz, NW JonaSstr. 2 L T. 
8-10, 4-5. 
♦Strohmann, 58., 0 Frankfurter Allee 
189 IL T. 8-10, 4-5. 
♦SlirOiim, (£., SW Gilfchinerflr. 95.96. 
8-10, 4-5. 
♦Slüler, F., Medic. Rath, Kgl. $h'ei8< 
arzt, NW Jnoalibenfir. 91 T. 
8-9'/,, 4—5. 
♦Stnlz, 0„ NO Neue üönigstr. 19IL T. 
h—9, 4- 6. 
Sturm, G., SW JUcinlcercuflr. 26, 
4-6. 
Smrmann, SB., N Oranicnburgcrflr. 28. 
IL T. 0-10, 4-5. 
Gtucrtj, Ernst, Stabsarzt, NW AI» 
brechtftr. 171. .1—4. 
♦SwarfenSky, S., SO SBrangclflr. 49IX 
9-10, 5-U. a 
Eyl«<«i, Film, W Bayrenlherflr. 45. 
3-4. 
♦lamm, SB., Sanil. Ralh, Kgl. Hof¬ 
arzt. SW Stochjit. 70.71. T. 9-10, 4 
bis 5. 
♦Inelidier, F., C Alexanderslr. 42 IL 
T. 11-12, 4-5. 
- W PttUaSfir. 51 
Innen', Georg. N Garte,istr. 32a. 
•Iarno,v*ti. I., 0 Blnmenstr. 72. T. 
8-9, 4-5. 
Tarrafch, S., 8 Slene Nohstr. 11 IL 
T. 9-10, 4-5. 
>1. Seiupt'li, A., W Bnlowstr, 33. 
9-11, 2-5. 
♦Trüber. A., Ob. Stabsarzt a. D.,NW 
Gurliaveneritr. 1. 3—4. 
♦Iliallieim, H.. SW Belle Slltioiicc» 
flr. 102 II. T. 8—9, 5-U.. 
Iljoiuin, 911fr., 8 Dreedenerflr. 57 L 
10-11, 2-4. 
hat,ffe,>, 3t., Sanil. Slots), SW Tempel- 
Ijofer User 6 UL T. 8—9, 4—5. 
Thebinga, 38., SO Kaiser Franz, 
Grenadier-Platz 3 I.T. 8—10, 4—5. 
Thielen, G., Sanil. Rath, W Motz- 
ftr. 88 pt T. 8-9i/„, 5_ß. 
Thouialla. Robert, W Psalzburger- 
ftr. 83. L 8-10, 3-5. 
♦Thonle, 91., NO Greifswolderstr. 32 
LT. 8-10, 4-5'/-. 
Ifjorncr, G., (9el,. Sanit. Roth, SW 
Withelmflr. 118 I. T. 8—9, 4—5. 
- Wall., SW iffiiliielmftr. 118 I. 
♦IjjormirKi, A„ SO Lppelnerslr. 44.45 
I. T. 8—10, 4-6, Sonnt. 8-9. 
Iliiirnmim, Pnnl,. W Schapeistr. 7. 
T. 8^-10, 4-5. 
♦Tobold, 91., Pros., tief). Sanil. Rath, 
W Ansbacheisir. 5 pt.. 12—1 
♦Toop, Albrecht, W Siuitpolbfti'. 10. 
8-10, 4-5. 
♦Totzke, 91., XO Landhbcrger Platz 2L 
T. B'/a—9V2, 4—5. 
♦Trampe, 91., NW Pmilslr. 10 I. T. 
9-10, 4-5. 
Irciittinonn, lli. F, Pros., Geh. Medic. 
Hiuil), Generalarzt a. D.. Ohrenarzt, 
W Hurfiiisienfir. 50. T, Für Strnnte 
W Slcglitzcrfir. 44.12—2 aus!. Sonnt 
Ireitel, i>„ C Nosenlhalcrllr. 25 IL T. 
9-10, 4-5. 
SrztbioioMffi, 91., SO Maulenffel« 
flr. 2« I. 8—10, 4-5. 
♦Suchen, H., (Seil- Sonit. Rath, W- 
Mouioin Anguftaltr. 43. T. —10,4—5. 
Tüll, £., SW Königgrötzerflr. 39 L T. 
8-9, 4-6. 
♦UUnionn, V., SO Bruckeuftr. 5. L T. 
8-10, 4-6. 
♦Ulrich, R. W„ Sanil. Rath, 0 Frucht« 
ftr. 61. T. 10-11,4-5. 
♦llmtcr, Friedlich, W Knrsürfienflr, 107. 
♦Unfltv, Gb, "W Raabenstr. 14.1. T. 
8-9, 4-5. 
— Gntit, W ftuifürfleiifir. 120. UL 
T. 4-5. 
-F . Eanit. Nalh,8W BeNe Allionce« 
ftr. 10 II. T. 8-9, 4-5. 
♦— P., SW Millenwalberslr. 12 L 
8-10, 4—5'/a. 
- Solo, W Haböburgerflr. 8 pt T. 
8-10, 4-5.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.