Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

♦SZomnifcn, E., W Siümbcrgcrflr. G5 II, 
T. 8-9, 4—6. 
*3J(orol(cr; F., Oberarzt <t. St, Marien, 
Iranfcnftan?, W Steile äSinterfctbt 
fit. 18 II. T. 9-10 4‘/2-0. 
*Sio66cvg, P„ SW Fricdrichstr.2181, 
T. 8-10, 4-6. 
MofeS. J„ N iJleiniifenborferilr. 2il. 
2o. 8.-10, 3-5. 
♦.— S., Sanit. Älaih , X Friedrich 
itr. 131a II. T. 4-5. 
*:U!oo()cim. $f., S Crnnicnfti:. 58II. T. 
— 8-10, 4-0. 
♦MoSler, I,. SO Wmngelflr. 18 I. T. 
8-0, 4-5. 
Rosse. 31., NW Alcm„dcr-!ls-r 3 T 
4-5. 
Mngba», O., W Kiiifürftenstr. 130 I. 
T 4—5. 
♦Miigge, H., W Victoria Luise-Platz 
11. T. 8-0, 4—5. 
♦Mühsnin, Jos., Ernt. Slnth, \V Pols 
bomcrflv. :i III. T 8—0, 4—5 u. 0 
Gr. JJrantiurtcnti'. 13. 10—11. 
SNütlcr, Erich, W tiiiitftr. 18. T. 8-0, 
— Georg, X Johauniostr. 14. 15 III. 
T. 12'/2—l'l.i miß. Sonnt. 
— ©rorg v-, iS\V .‘jiiiimm’tr. 97 Is.T. 
♦— önit., X Icmplintrflr, 10 II T. 
8-10, 4-5. 
— Heiur., w Potsdamers,r.115H. 1—3, 
*— I., N jeljbcnittcrftr. 151.1.8—10, 
4-5. 
*— D.. W Bnlowflr. 40. 50 II. T. 
8-10, 4-5. 
♦- O., ti Kollbuscr Saunn 62 II. T. 
9-10, 4 -5. 
— Rich., Stabsarzt, NW i2nifciiftr.5I. 
— 6-9, 5-7. 
*:V!ii(lct-Mi}i>fi\ Slrlh,, XW Friedrich 
ftr. 94«. T. 11—1, 4—5, Sonnt. 
10-11. . 
*Mllcvli(ini, B„ C Sloienlhnlerstr. 4b 
T. 8-10, 12-1, 3-5: 
*— Robeil, W Üllagbebnrger Platz 1 
I. T. 4—5. 
Sinnier, D., C liniier Wilhelmstr. 21 
II. T. 8-10, 5-0. 
♦- »., N\V Bande,str. 20a II. T 8 
bis 10, 4-5. 
*- 6., SW Schützenstr. 29. 30. T. 
8-11, 4-0. 
Sinjeltolb, 3l„ Snnit. Sinlh, Stabsarzt 
a. D„ SW Stöningmtzei'ftr. 103 li. 
9-10, 4-6. 
Slnötol, Wnftiuv W PolSdameiftr. 10 
I. T. 71/..-II, 5-7. 
♦31acke, 3&,SW Wilhelmsir. 134 II. T. 
8 -!>, 4- 5. 
•jlngcl, Üubio., S llröimflr. 9 pt, T. 
8-9, 4 -5. 
'— 'S., Pros., XW Lniseiiflr. 39 
II. 2-3. 
Nagelfchinibl, firaiiz, X W Stlfcnflr. 10. 
8-9. 
♦Dinft, Pl). W ‘Potöbaincrfir.82dT. 8 bio 
0, 4—0. 
♦3!nl(mit, St., W cturfiirfteiiftr. 80 I. 
T. 8-10, 4-5. 
,31alhaufon, St, F., W Steglitzer- 
ftv. 5!. T. 8-10, 5-0. 
♦— Mar, N Stcinitfcnborferstr. 59 II. 
T. 8-10, 4--Ö. 
•Slniiiunnn, 11., SO Öiencrflr. 1-0 
T. 8-10, 4-0. 
•SIeiffcr, Stb.. ©miit. Sulft, W Rntthäi- 
. ficdlitr. 1.1 II. T. 9-11, 4-5. 
— 511fr., W Lntzow-Platz 10 T. 9—10. 
♦ReitiinrM, 311fr., N Brniiuenftr. 4.'), 1, 
T. 8-10, 4-0. 
♦jieutiirg, S., SO Michaelkirchitr 24u 
II, T. 8-9'/.,. 4-5>/j. 
Sleiifelb, F., \V 31iüubergerflr. 21 I. 
8-9, 4-5. 
üicutjauiS, y„ S Crnnirnflr. 42 II. T. 
11-1, 5-0, 
*91en()nnfi, R., W Lanbgrafenslr. 11III. 
8-9, 4-5. 
Renmauii, S(„ Oberarzt, XO Laiidö- 
bcrgrrflr. 6 II. T. 4—5. 
*— Stlfrcb, Ggon. N ß-riebridjftr. 113a. 
T. 10-11, 4-5 
— Sdfi'cb, W Balireulherslr. 37 pt. 
9-10'/.., .5—6 
♦- C., N Üliiilterftr. 1741.7 '/a—9,4-5. 
*— .£>it(10, X 0 l'anbätiemerflr. 39 II, T. 
8-10, 4-5. 
— H„ Priv. Docent, W PotSbainer- 
flr. 121o pt. T. 5—6. 
— I., Samt. Ülatlj, W 3ictcnitr. 25 
II. 4-5. 
*— $liignn$,SW Belle Alliancestr. 107. 
1. 8-0, 4-5. 
*— S., Snnit. Slolfi, C 3!cuc Fried¬ 
richs,r. 1 II. 12-1. 
*— S., NO Jmiiiaunellitchslr. 30 T. 
8-9'/S, 4-0. 
Nicolaier, 31., Pros., W Naukestr. 26 
ut. T. 3—4. 
Nieter, 91., Ob, Stabsarzt a. D., W 
Lnthcrstr. 1 II. 9-10. 
Nitze, M., a. 0. Pros., W Withelm- 
f,r. 43b. T. 2-4. 
Robbe, Willy, SW Lindenstr. 2 11-2, 
3—5. 
Nnernberg, Lnbw., SW ttöiiiitgi'Äki"3 
grätzerstr. 3911. 9—11, 0—7. - I 
Obcrwartli, G., W Karlsbad 29 II. T. 
•Obst, G-.XO Picnzlancr Silke 29 I. 
T. S-01/,, 4-5. 
•Obuch, ü(, NW 2ljuriuslr. 4II. T. 4 bis 
♦Cbcbrrcht, i$., Sa»il.Na,l>, SWfl'önifl 
flrätzcritr.98pt.T. 1—5, Sonnt. 9—10. 
Olive», A„ NW Slleranbci'- Ufer 11. T. 
9-10, 3—4. 
— M.,SWÄö»igarätzers,r. 51 T 11—1 
•ßlltnborff. St., SO Sik'cmcftrftr. 20a 
II. T. 8—O'/j, 4-5. 
♦Olicntors, 0 Köm'gstr, 40 T. 
8-10, 4-0. 
•Leniiie, 91., X Mc|]clflr.231. T. 9—10, 
4-5. 
Opet, Lndw., X Babslr. 18. T. 8—9, 
4-0. 
*Olifer, F., N Friebrichstr. 133 IL 
T. 8-9. 5-0 */a- 
•Lt'penheii», Stier, NW Monaer 
ftr. 8 II. T. 9-11, 5-0. 
— Hern,., Pros., \V Scimuflr. 3 II, 
T. r’Va-lV». 
*- i'ior., 0 An'breaS Platz 5 T. 8-10, 
3-5. 
Oppeicheimer, Euqrn, N Mebrich- 
slr. 118. 119 Ul. T. 9-10, 12-2, 
5—0. 
*Orchndcsch, M., X Schönhauser 3111 ee 
140 II. T. 8-9, 3-5. 
Crltiniuiin, (?., NW Mnrlstr. 39 — T. 
»Vs-lOV», 4-5. 
•rftcrnmnn, E.. S Lniscn-lifer 48. 49. 
T. 8-9, 4-5. 
Oestreich«, N Lranienbnmerstr. 74 
pt. T. 4—5. 
'Oitrobzli, G„ N0 Siiiiib^bcrgcrflr, 100 
T. 8-9. 4-5. 
Ovwalb, i!arl, 0 Stm Petersburger 
Play l T. 8-10, 4-5. 
♦Cito, (£., 0 Frantfnrter Stltcc 76 II. 
T. 8-10, 1-5. 
Paalzow, F„ Sonif. Rath, N J,wa- 
lidenslr. 128 I. 8-9, 4 -5. 
Paasch, !fi„ SW Wilhelmstr, 22, T. 
9-10, 4-5. 
*Pal>s,, Sl., SO Michaellirchsir. 43 T. 
8—10, 4-5. 
*Pach, iW„ 0 Franlsnrter Stllee 75 pt. T. 
8-9, 4-5. 
'Pastel, 2. V., Pros., X Chansseeslr. 85 I. 
T. 8-10, 4-0. 
•Pahlle, G., Snnit. Rnlh, W Steinmetz 
str. 8 I. 8-10, 4-5, 
Pali», I., Snnit. Rath, XO Gr. 
Frnnksnrtcrstr. 70 II. 9—1, 4—6. 
PnlniarCn, W., NW M-Moabit 119 
11. 8-10, 4-7. 
'Pappenhein,, G., W ©öbensfr. 9 II. 
T. H -'9, 4—5. 
PnWoidt, ist, Sanii. Rath, NO Neue 
Sl'öiiiflilv. 39 I. 8-9, 4—5. 
Paradies, Panl, W Bahrentherstr. 21. 
T. 9-10, 3-5. 
Parow, H„ S Ptinzenstr. 40 II. T. 
8—9, 4-5. 
Patern«, M., Samt. Natli, 0 OJr. Frank- 
fiifleritr. 126 II. 8—10, 5—6. 
Paetsch, ÜB., Gel,. Snnit. Rath, SW 
Gitcfe Plnl) 6 I. T -10, 5-6. 
'Pntfchtoiuofi, G., Snnit. Rath, W 
itronenin. 08. 09 pt. T. 8—9, 4—5, 
onfj. Mittw. 11. Somit. 
Pan,, F., XO Oir. Rrnnffnrlerftr. 121 
I. T. 7'/., -8'/,, 4-5. 
Pauy, Slf., 0 Iljncrftr. 471. T. 8—10, 
40. 
Pawlik, St., XW tiremevftr. 74 I. T. 8 
bis 10, 4 -5. 
E,, Sanft. Rath, 0 Neue 
S ch 0 nljaiiierflr. 1 Öl I. T. 8—11,4—5 Vs. 
♦ilicltinnnii, M., W ctöniflin Slnaustä- 
ftr. 33 II. 8-10,4-5. 
'Pettesohn, G„ Sonit. Rath, W Mag. 
bcbnrntrilr. 3 T. 8—9, 5-0. 
— &, W Links»'. 43 T. 4-0. 
Perl, 3of„ SW Wilhelmstr. 30.31.1 T. 
8-10, 4-0. 
- ticol)., Snnit. Rath, SW fflil- 
heim str. 35 II. T. 8-9, 4-5. 
•Itelet», tü., Sonit. Rath, Wiietlcuuc» 
str. 19 II. T. 8-9, 4'/o—ö'/a- 
Pcterfen, F., Snnit, Rath, SO Enget- 
Ufer lc pt 8-9. 3-4. 
— Nich., 0 ilniibobcrgerflr. 01 I. T. 
8-9, 4-0. 
Peyser, 31., Hackcschcr Markt 1 T 9—10, 
Pliilip, Panl, NW Rolhenoiucrslr. 641. 
T. 8—10, 5—0. 
Philipp!, M., Stabsarzt d. L-, W 
Uurfiulttnflr. 15.16. T. 8—10,3‘/S—5. 
Pllilipöthat, Hans, W SlnSbachcr- 
str. 25 I. T. 7Va-8% 2‘/3-4‘l,. 
Pick, Eng., SO itöpeuitferstr. 39 I. T. 
8-9, 4- 5. 
— I., W Spichmistr. 16. pt. T 8—0. 
3-4. 
— L., Priv. Docent, XW Philipp- 
ftr. 21 pt. 4—5. 
Pickardt, Max, W Tanenzienfir. 24 pt. 
T. 41/3—i5'/2. 
Pickenbach, SLillli, W Schöneberaer 
Ufer 18 I. 7‘/n-8=A, 4-5. 
Picttdc, 0., XW i!Uil8imderftr. 9 L 
6-7. 
Pietle, 38., W Liitzowslr. 58. T. 1—2, 
5—o, Sonnt. 9—10. 
PinlnS, G„ X Schönhaufer 3tUcc34.T. 
9-11, 4-5. 
— II., F., W Polsdainerstr. 139. 
T. 8-9, 4-5, Sonnt. 2-3. 
•Pintnsi, I., 91. W PotSbninerftr. 86b I. 
X 4—0, 
‘Piorforasli, M„ SO Sieichenberfler 
ftr. 11. 121. T. 8-91/2. 1-5% 
Piffin, G„ Snnit. dtntlj, W Setfjlmflcr 
ftr. 29 Is. 12-2. 
Plachle, S„ U Hoher Slcinweg 3 I. 
12- 2, 4-5. 
Placzck, S., W Wichmniinslr. 0 II. T 
9-10, 4-5. 
Pichn, F,, Sanil. Nalli. S 'Jicu-Mölln 
a. &S. la. T. 8-10, 1-5. 
*Plcfmer, 31., Samt. !Ua,h, XW üeiiing 
ftr. 3 II. 
*— Sä., SO Skalitzerstr. 15II. T. 8 bis 
10, 5 -7. 
Plonsti, itirnno, W IXiicbiichfir. 189, 
T. 4-6'/.. 
Plolke, y„ XW »ilotiftodflr. 38 I. T 
8-9, 4-5. 
Pofiouelsti, Ölnr, NW Lübeckers,r. 9, 
8-10, 1-6. 
Pollntf, Beruh., W Siintitr. 41 ls. T. 
4 - 5. 
— 3J!or., Snnit. Rnlh, W Wichmnnu 
f,r. 14 T. 
’Pollnon', ,v., Snnit. Stall; SW Beuth 
ftr. 5 II. T. 8 9, 5-6. 
*'}sompet>fi), 6., Sani,. Nach, X i'nb 
str. 51 I. T. 8 -9'/„, 4—5. 
Pornici, Grnil, W iViifrr Slllee 121 I. 
T. 8-10, 4-5. 
Pooucr, G„ Pros., NW »rijiffßnner 
bmnin 0. 7. T. Sprtchil. 2-1. Sonnt 
9—11. Ä!oi,l. n. Donnen',. 0—7 
*Prenfj,.<J., X Kljauifeeflr. 75. T. 8—10, 
4—5. 
— I., X 'ticifienOurflm'tr. 6. T. 8—10, 
4-5. 
Piietfch, ili., X yrnunenflr. 27 I. 8 
bi6 10, 4 - 5. 
Prinz, $!., SW Lindenstr. 03 I. T. 
8 -9, 12 -1, 4 5. 
Piichflcin, Franz, Sonit., tfintfl, 0 
Rnupnchstr. 14 pt. T. 8-10, 4—0. 
— ftrirbr., Sonit. Mtalh, X Wcifjeii 
bnrgcrslr. 70 pt. 8- 9, I -5. 
'Pnlbennacher, B,, W ticiSbcrOslr.41. 
T. 4-5. 
*- SW Friebvichstr. 30 T. 8-10, 
4—0. 
Pnnitzer, F., W SSnubnrjerslr. 22 pt 
T. 8-10, 4-5. 
Pnppe, W., Piiv. Docent, Kgl. ©er. 
3lrzt. NW Stattjenoiocrftr. 4. T. 
0-7. 
SjSljrtofiti, (ü., W sBctiblerftr. 19 T.S -9, 
4—5. auf,.  3Jiittio.il.  Sonnt. 'Jinchnt. 
»Stnbe, Sl„ XW Beusselftr. 31, 8-10, 
4—5. 
♦ilinch, G„ Ob. SlnbSnrzt I. Alt. a. D., 
W. Blnmenihatftr. 3 11. 8-9, 4—5. 
illncbe, M.. SW 9!itlcrftr. 40 II. T. 
8-9, 4-5. 
•ütabl, !»!„ 0 Frnulftirler Stllee 53 
11. T. 8-9'/.., 3Vs-5. 
Nnbziesewsti. M,, W lUeiftflr. 42 
II. T. l'/a-O. 
Rahiner, H.. 0 SfnbrcnSftr. 4 I. T. 
8-10, 4 -6. 
S„ SW Üiliichetflr. 9. T. 8-10, 
4—6. 
ilinfjn, Fritz, StabSnrzt, W Gtf|= 
holzstr. 19. I. 9-10, 3—1. 
Slnnimtali), Sttb., W ynblmg6tirdjstr. 4. 
I. 8-10, 4-6. 
*Naphael, .Sl., W Stluenslebcnslr. 12a 
I. T. 8-9, 4-5. 
— H., S Plnn--Ufci-62 T. 8—10,4—5, 
Sonnt. 8—10. 
'Raste. il'„ SO iköpenickerslr. 105.100 
T. 8-9, 4-5. 
Rathäc, P., 0 PclerSbnrgcrftr. 38 I. 
T. 8-9, 4-0. 
Slnttoluoti, ij„ S Oranicnsir. 157 T. 
8-9'/j, 4-5. 
Ran, I,, NO Rene flönigftr. 85 II. T. 
8-9, 4-5. 
■ Sl., X Steinitfenkorfcrslr. 53 I. T. 
8-10, 3—5. 
♦Roiicrt, G., N Ghanffccflr. 56 II. T. 
9-11, 3-5. 
Rawilichcr, Jakov, X tTfistiiffce- 
ftrofio 51 II. 8—10, 4—5. 
♦Siniuitzti, 3!., XO Ärcifswatdcrstr. 45. 
T. 8-10, 4-5'/;.. 
♦tfltchnit), Fr.. XO Landsbcrgerstr. 98 
II. T. 8-10, 4-5. 
*3ltc[[chläncr, G„ NW »Uopftockftr. 15 
pt T 8 -9, 4—5. 
Mehsisch, E., 0 SlnbrcnSftr. 71 L T. 
8-10, 4-6. 
'Reiche, .£>., SO Köpeuickerftr. 1131. T. 
8-10, l-6'/S. 
Reichenheim, M.,WThiergnrtenftr.7a,I. 
31cid)etl, ffl!., Snnit. Rath, W iDingbc- 
bnrgerftr. 34 I. 10-11, 4—5. 
Reichmann, Eduard, W iUfilowstr. 12. 
T. 9-10, 5-6. 
'Reiinann, 31., C Äönigftr. 29 II. T. 
8-9i/2, 41/3-6. 
Rcinclic. Walter, SW »köuiggrätzcrür. 
35 pt 10-1, 4—7. 
•Rmchiwbl, St., 8 Craiiienilr. 161 I. 
T. 8-9, 4-0. 
Rcinodorf, .§., Snnit. Stall), X 
Ghailifecstr. 57 8—9, 1—5. 
Nemak, G., Pros., W Polobamei 
flr. l.'U 1. T. 121/.,-IV... 4-5 
'Stelltet, iti.. SW (ilrofjbcemiiiv. 78 I. 
T. 8-9, 4 -5. 
RenocrS, St„ Pros., W 3toIlcnborf 
Platz 4, Eingang SKotzftr. T. 5-6. 
•Siliobe, V., Smbsnrzt b. ilnnbio., SO 
iVfarinniieniir. 47 I. T. 8 10, 4—5 
Richter, Panl, C22 i'iüiijilr. 4 T. 8—9, 
12-2,4-0. Sonnt. 9-II. 
— P. F., SW Futbridjflv. 212 II, 
T. 8-9, 4-6. 
*— P. j;i, Snnit. Sinth, X sUnni>nick 
str. 22 I. T. 8 10, 5-6. 
*— ».. S.'icbic. Slnll), slieiSatzl, X 
i'ollirimimlr. II 11. 8-9. 3 I. 
Stiebet, O., Ob. StabSnrzl, XW t'nnc 
bnnicrjtr. 30 III. 4-5. 
'Siiebel, 31., Snnit. Rnlh.SWHallescheo 
llfet 15. T. s -II, 4-5. 
— W„ Snnit. Stnlli, W yInmi'elicif 1511. 
T. 8 -9. 4--. 
*SiicfenfcliX 2., SW fflneifenauftr. 98 
8-1D, I -ii. 
Slicii, ü. P., Pros., W Iniicnziciiftr. 14 
II. T 4- 5. 
'Stich, E„ W Scmicmiijiit. 10 I, 8-9, 
3-5. 
'RinbStops, G„ SW Jyric’cnfir. 26 T. 
8—V, 4 — o. 1 
.Rinnt, jy„ Pros., W suuinriltnbnniin 
211 X 8 II, t- 5. 
Ritter, Wuftni), SW Oirofibrercnili'. I 
»'2 1(1, 4—0. 
— 3"n(„ X (Eifaficiflt. 51 II. T. 5 -0. 
Mittfilmnd, D„ SW Fitedrichstr. 228 
12- 3, 5 7. 
tllobiiiMi, S., W sliirfürslcnitr. 119 pt. 
4—5. 
♦Robinson, 3t„ W SleinmcUftr. 461. T. 
8 -10, 4 -S'/j. 
♦Siol)mer, B., S Hnsenhnibe 01. 62 T. 
8—9, 4—5. 
Röhr, H., S itommnnbnntcnftr. 45 T. 
12-2, 4—5. 
'Roman, SIlHonse, W Motzftr. 22 I. T 
10. 1. April Victoria Öiifc-Plntz 3) 
8- 9, 3-5. 
Storniert, Wcorg, NW OJiof;bccrenitr. 
28c pt 8-11. 4-0. 
Roos, Ä., NW Shurmftr. 51 pt. T. 8 
bis 9, 1—5. 
Sloeidjfe, H„ S Blnchcrflr. 57, S'/s bis 
91/2. 4-5. 
Rose, Gbut., Pros., Geh. Medic. Rath, 
W Janen,iienftr. 8 I. -9, 4-5. 
— Sntnii., Snnit. Sialh, W (ijbbtn= 
ilr. 8 I. T. 8-9, 4- T,. 
♦Stöse, G„ XW Unter b. Smbcn47 II. 
T. 8-10, 4-5. 
♦Siöfctcr, St., W Frnnzöfiichcstr. 17 II. T. 
12-3. 
Sttfr., X riadftr. 07 II. 8-10, 4 -5. 
— P., W »oltzflr. 32 I. T. 8- 9, 
■1-5. 
Rosen, St., 0 Sdcianberflr. 33. T. 8—9, 
4—0. 
Rofenbach, O., Pros., W Victorinflr.20 
I. 4-5. 
Rosenbanin, St., W Stnifiirflcnslr. 42 
pt T. 8-8'/.., 4-5. 
- Slbols, X jjnnctcistr. 101. T. 8-9, 
4 -0. 
(Ernst, X itiitmnenstv. 119 II. 8- 9, 
4— 5. 
21)., X Babstr. 13 T. 8-9, 4-5. 
Rosenbcrfl, 31., Pros., NW Schiff 
bnnerbninm 26 T. 11—12, 4—5. 
• Slrthnr, X ('jraniistr. 281. T. 8—10. 
4—0. 
♦- Str,l)iir, XW SSidefftr.2811.8-10, 
51/2-01/2. 
— Hern,., X ffdcrbrrgerflr. 53 II. T. 
8-9, 4-5. 
Jos., C Stletanbcrstr.62 1.7.8-10, 
4-51/.. 
— Mannlie, C Sitte Schönhansm'lr.3 
11. T. 8-10,4- 5. 
Pmtl, S Jtent Jncobsir. 4. II. T. 
8—9, 4-5. 
♦ - ©., W Slnsbnchcrftr. B5 T. 4-5. 
Rosinsclb, F., WSicue ilMiileifelbtfli'. 20 
T. 9-1', 4-0. 
Roicittjcim, !()., Pros., W Victoria- 
f,r. 10 pt. T. 4—5. 
♦Stofenkiauz, Hcnn., XO Gr. Frank 
fnrlmlr. 40 T. 9—10, 4—5. 
'tfiofciifdicin, 3)f„ SO stöpmicfrrstr. 171 
II.(v. I. April Sir. 174.) T. 8-9i/,, 
4-51/2. 
Rofcnftcin, 9s., W Sigiimiinbftr. 0 pt. 
T. 5—6. 
— W„ W Hohenftanfenfts, 21 T. 8—9, 
4-5. 
Rofcnlhnl, Benno, C Stile Schön- 
hciiiferftr. 59 1. T. 8—9, 4 -0. 
- Gnrl, NW SRittelflt. 21 II. T. 8 
biS 9, 4-5. 
— Georg, S Neue Slofifir. 23 I. T. 
5-0. 
— Ü„ Snnit. Rnlh, W I). b. Heydt- 
ftr. 7 pt. T. 5—0. 
- 3t., 0 Oir. Franlfnrterftr. 145. T. 
8-9, 4 -5. 
Sioienllinl, £., W Potdioincrslt. 121g. 
T. 8—9, 4—5. 
♦-; 31., W ünisjersfr. 14a L T. 8-e, 
* Stich.. Snnit. Rath, Stabsarzt a,D 
SW ;!iinmiTiir. 91 lli T. 8-9 
1-5, Sonnabend 3—|. 
Stosin, H„ Piiu. Docem, SW Stoch« 
ilr. II II. T. 4 5. 
Stoff, Sticlinrb, XW Mart’tr. 8 I, T. 
8—9, 4 ,V,\. 
Stoili, SiJnr, i'ireimbievitr. 49 8—10, 
*J— 
Siothe, Gnrl, SO Glifabtlh-Uftr 521. 
♦— C., Ob, Slnb««m a. D,, SW 
MillcnmoliViiir. 1 J. 8—10. 3 5. 
♦ • P..N Gluiffcifir.31. T. 8-10,4-6. 
Slothcnberg, Friu, <’ Steile ,^iiedrich- 
f,r. 57. T. 9-11. 
— ®„ SW (ijrofibtercnj,wfie«8 591. 
T. 8 -I. 
Rollimnni!, M., Priv, Toceul, W 
Pi'iviinninfli'. 117 1. fu. I. Stprit 
S.iioiiftr. S9ll.) T. 9—10, 4-5. 
*-• O.. Sani,. Nnlh, SW Hafcu- 
Plni) 5 s. T. 8-9, 4--Ä. 
S„ X .vniiennntrilMT.8—10,1—5. 
Stolhschitd, Sltfr., W Uimoloftr. 81a I. 
T. 8 9, I -7. 
Ulotter, J, Piof.. birig. Strzt d. chir. 
Slblli. ant Sl. Hcbwig Strnnlenli., X 
OrnnieiibiiiiU’riir. 66 II. T. 3—4, 
nnfjer Sonnt. 11. Mitliv. 
u. Stoi), ssdir, X ätvimiirnilr 1IIII. 
T. b—10, 4—5',2. 
•Stuben, (*, SW 3iciieii6urgrri,r. 11 
])(. T. 7".--9, 4-G. stliiiit I -2. 
5;miomltein, St., W Slnssbitdjerilr. 15 pt 
T. 9 -10, 4 -5. 
Rudel, O., Snnit. Staih, SW Widjr.t 
flr. IM pl. T. 8 -9, 4-5. 
Singe, (?,, Pros., Snnit. Slntli, W 
Sageiiir. 61 J[. T. 5—6, S.'iitlio. 
n. Sonnt. 9 -10. > 
— Pnnl, S.'lebic. SiniH, SW Grofi» 
becieniir. 4. T. 4 -5. 
— 91. Sl., Geh. Snnit. 31ms), W 
3J!ngbcburgcrftr. 27 II. T. 8—9, 
4 —5. 
Riihe, Grnit, W Sdjiucrinftr. 8 L 
s -10, 4-6. 
Rnljetiinnti, W Stnnoniciflr. -10IT. 
T. 8 -9, 4 -5. 
' - .11., XO Vanbiiticmcrfir. 6 I. T. 
8-9, 4-5. 
— 31*., W Uiiloiufir. 87 pt. T. 8-9, 
4— 5. 
Stumpf,Fr.,sllini(, C »tniietiBilhcliH* 
flr. 18 1. T. 1 2. 
Slnnge, M., SW Stleinbccrriiflr. 9 I 
9-10. 
Slnppin, Gnrl, W Mnnchencifir, 2jit. 
4—5, 
♦Raffelt, 3(„ SW Friebrirflfir. 217 1C 
Ti8 9'/j, 4-5'j. 
'Stuft, 01., XW Slephnnstr. 40 I. T. 
8—10, .'1-5. 
Still), St., X l'ljifjriterilr. 133 II. 8—10, 
4-6. 
be Stniiier, 6i„ Prip, Docent, W 
yfujoiuftv. 29 I. T. 4-5- 
nnlfrtb, G„ XW sU'0ni)viiRcn=ll'"cr4. 
T. -8'/.., 3"..-5. 
— ll'i., "SW" UBiKictmflr. 139. T. 
8- 10, 4 -5. 
- SS.. W Potobninnftr. 3:1 II. T. 
4—5. 
Snnl), H„ Ganit. Stall,, W Wilhclin- 
ftr. 140 pt. T. 9 -12, 6-7. 
SndiS, ,Tr., SO Sleichcnbfiüfiitr. 10.41 
II. T. b-IO, 4-0, 
- O„ X Siuineiiinnbcrftr. 29. 8—9, 
4 5. 
sfltflcr, SsJ., SO Slbnlbertslr. 16 II. 
8—9, 1—5. 
Sn'fclb, Sl., W »liirfiivftenflr. 156 I. 
4-5. 
Snlge, Drnno, S0 3Jlniinniieu-Ujet7pt. 
3',2-5. 
SnlinflerA'eo, WPolebnntristr. .3011. 
T. 8 !l, 4 5. 
— Ü., 0 Kcibcnweg 35 I. T. 8—10, 
4 -5. 
— iVi'ni, 0 ;!oi 11601 |>t ftr. 101. T 8 -10. 
5-1). 
♦Snlingri', S.,(' Stofsilr. 1 I, T.8—9, 
5 -6, 
SnlDinoii, G., SW Zoisenerftr. 22 I. 
T. 8-10, I-5>/2. 
Wforg, Pros., SW Königgiätzer- 
str. 85a Is. T. 4—51/2. 
— :V!nc, «aiiil. Staus, SW Hafen- 
Platz t pt. T. 8 -9, 4-5. 
— £tt., XO llnifeifir. 47. 48 I. T. 
8-9, 4-5. 
— Siegfrieb, W Lützomftr. 75 II. T. 
9-11, 41/2-6. 
Snlomoiifoljn, H., W Poiödamerftr. 17 
II. T. 9-10, 4i/.,-6. 
Sntzwebel, St,, \V iBictoriaslr. 19 II. 
T. 8i/2—9>/s ifodiciitngS 4—5. 
Sninler, G., SW Wilhelmstr. 12 I. T. 
8-9, 4-5. 
— Gruft, X Strfrrftr. 1131. 8-9,4—5. 
- 2o!., Snnit. Stotli, W lintljec* 
str. 53 I. 3-4. 
— P., X Schönljnnfcr Stllee45 IL T. 
9-10, 5 -6.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.