Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

II. Sljeil 
Aerzte 
— 150 — 
Llerzte 
•iTn'nier, fliul, Sanit. 31atl), SAV Belle 
anlaute Play 4. T. 8- U, 2-4. 
ihtgeinmmi, Mar, SO Lansitzei-iir. 18 
L 8-9, 1-0. 
Kulm, fi-iil;,, X Bninnenitr. 103 IL 
T ti -V, 1—5. 
«tiillue, e„ Sanit. 9!aifi, C Seite 
Sdjöichtitisciftr. 5 IL 8-91/3, 4—5. 
* Stnllal, 0 Löwestr. 22. T. «-10, 
4—(i, 
•timtj, H.. AV Gleditsdistr. 48. T. 8 
, bis 10, 4—5. 
li. .ftnester, $., Baron, N\Y Flemniing 
ftr. 12 I. 
•ilnsler, Coitr., ©cfj. Smiit. Rath. SW 
Sempelliofer User 21 pt. T. ti- 9'/a 
4-5. 
•ituthe, 6., SW Sfnljadfit. 7 I. T. 
8~<j, 4-5. 
— 31., NW llarlftr. ISa I. st-10,4-<i. 
flutner, Robert, XV ^'nnzösisdieslr. fv.l 
(an her Fricdrichjlr.) luodiciitöglidj 
12-2. 
ftnttiier, ?!., AV Lützow - Platz 0 T. 
4-5. 
— L., Ct'crai'V a. d. inneren Ablh. d. 
Augnsla-HospilalS, W tiiitzotostr. 53 
I. T. 4'/..—U nuiier Sonimb. Somit. 
9-10. 
•itültncr, C., N Tanzigersn. 25. T. 
8-10, 4—5. 
Labes,Fing, N Schönhanser 9lUec71. L 
T. 8-0, 4—5. 
•Lachnianii. A., NO LanbSbergeistr. 89. 
T. 8-10, 4-5. 
— Sicflmimb, N Bnimienslr. 115 T. 
8-10, 4-G. . 
•CnmnicrS, fr, N Elsasserstr. 17. 18. I. 
T. 8-10, 4-6. 
'Lau,wert, Sau. 3Iall>, NO Reue 
Slöitiflftr. 70. 9—10, 4—0. 
•üamz, P., Sun. !I!al>, NO ®r. Frank- 
furlcrftr. 101. T. 8—0, 4-G. 
»London, tieop., Prof., NW Sommer' 
ftr, 2 I. T. 3>/--5. 
*- II)., W Markbab 12. ti I. T. 
21/2-4. 
•SanKter, !!)., N Scmmineiltr. 25 I. T. 
8-10, 4-51/2. 
Landgraf, A., Ob. Stabsarzt, AV 
ctöiiislin Sliifliiimilr. 12 I. T.-4. 
•LandSberg, 0., XV Slranfcnftr. 17 II. 
’ T. 8-9, 4-5. 
•tiaiibebergcr, I., S 2reSbencritr. 92 IL 
T. 8 -10, 4-0. 
— 31., W Lcipzigcriir. 2(1II. T. 10- 5, 
Sonnt. 10—12. Speeialarzt f. Mnnb- 
u. 3nl)iifrantl). 
. »üiaimc, i!„ W Bülowstr. 191. S>/—a>/2, 
■ 4>/s-5i/a. 
'Langer, 6„ S W königgiätzerslr. 110 
T 8—9, 4-5. 
Siaitfleifmu#, P., S Neue Snrobftr. 0 I. 
bis 91/2 Sonn. 
Sauggimrti, A., Pros., SW Grogbeeren- 
ftr. 01 III. 8 .-9, 4-5. 
♦ümifliiev, O., N Clianfseeslr. 12 IL T. 
11-10, 4-5. 
•tinenflner, lf., Sau. Rath, NW Mittel- 
ftr. .'18 IL 8-10, 3-5. 
'Lasch, I., 0 SUlnntcnfir. 73 II. T. 
8-10, 4-0. 
♦Laser, J„ W Vüfcotuftr. 20. T 9-10, 
1 4-6. 
Laserslei», S., NW Panlslr. 9 L T. 
. 8-10, 4-51/2. 
•— Siegfr., H ctaltOufcc Damm:19 I. 
T. fl-IO, 4-5. 
Lasier, B., C Alexanberslr. 42 L 
' 9-12,3-0. 
*- M.. SO Schniidstr. 37 L T. 8-10, 
4-5i/2. 
• LaSIowsli, H., NW Karlslr. 20II. 10 
bis 3, 0-8. 
. •Lassahn, (£., 0 ÄöninSCcrgerilr. 25. T. 
8-10, 4-5. 
Lassar, O., Prof., NW Starlstr. 19. T. 
2-5. 
*0. LaSzewöli, St., 8 Prinzenftr. 27 
1T. T. 8-10, 4-5. 
Latzner, H.,N0 ©r.Fiaiikfiirterslr. lll.L 
8-10, 4-5‘/2. 
•Lalle, I., 8 Prinzenstr. 44. öVu—10, 
4-0. 
•Laveö, M., SW Schönebergerflr.25 pt 
T. 8-10, 5 -7. 
•Lazarns, Julian, H Alle Jacobftr. 82II. 
T. 8—9, 4-6. 
— Julius, Piof., Sanit. Rath, dirig. 
Arzt b. inneren Ablh. des jüdisch. 
.ftrmitenljaiiseS, W Linlstr. 40 I. T. 
1 4-5, auf). Sonnl. 
•— L., AV Grob-Görscheuslr. 40 yt. r. 
8-9, 4-5. 
. *— S., SW Zoffeucrslr. 4511°. 8—10, 
! 4-5. 
•Lebegotl, SB., C Rene Grüustr. 13II. 
! T. 8-9, 4-5. 
' Lebemann, 81., AV Friedrichsir. 02 
H. T. 12-2, o'/..—7, Gönnt. D-10. 
, »— B, SO'Giiuryfir. 17I.T8-10,4-d. 
1 •Segaljn, 91., SW Seile Allianceslr. 4. 
' T. 8-10, 4-5. 
: •Lchfeldl, lEug., N Elsafferslr. 11 IL T. 
- 8-10, 4-0. 
, • — Eng., NW Pcrlebergerstr. 32IL 
T. 7'/a-», 5-C. 
•Lelinmnn, JJ, SW Anlmllslr. 10II. T. 
4-5. 
— H., AT Polsdamerslr. 121c IL T. 4 
bis 5. 
*- Jul., SW Plan-User 24 K T. 
8-9, 4-5. 
SesinerM, C., <Mi. Sonil. Nalb, W 
(iid)l)ornilr. 8 III. 8-9. 
• ücljuieii, Leo, SW ©nciseiianftr. 17 
ir. T. 8—9, 4-5. 
Lehr, S., AV Poiödanierslr. 105 IL T. 
8—9, 4—5. 
üeliridj, ?(., C An der Stadtbahn 21 L 
9-12, 3-0 
•Loibliolz, 51., 0 Alerauderstr. 20n, 
T. 9—10, 5i/n—7. 
Lcibold, W., W Pol-Jdninei'ilr. 103«. 
T. 4—0. 
üeidiicntriil, Heinr., AV Polsdamer- 
ftr. 92. T. 9-10, 5-0. 
*— S Plan-User 35I.T. 8-9'/.., 
4—5. 
Lcip.vner, (!)., AV ficipgigcrftr. 94. T. 
9—5, 
Seist, I., AV Augöbnrgersir. 75. 70. 
8-9, 3-4. 
Vell, S(„ C Üloienllliilci str. 49. II. T. 11 bis 
2, 5—8. Somit. 11 -3. 
•Scmrfc, Sl„ N Slnflnmrrilr. 191.8-9, 
4-0. 
8emt>, B., ßeli. Smiit. Nalli, AV 0>öbeu 
ftr. 10 11. 8 -10, 4-5. au,!. Somit. 
Semiljotf.Oiiiilnn.WPotübamefitr.Kliliit. 
T. 8—9, 4—0. 
*— 81., SO Schniidstr. 37. T. 8-9, 
4 -5. 
Leppmami, S(„ Sfebit. fllnlli, fljt.streie- 
ar;l, NW jlrouprinzen-U>er 23. 
II. T. 8';..-9i/s, 4',,-5i/.,. 
— Fritz, NW Äiainger - User 1 T. 
8-9, 3-4. 
Leolieim, I., NO Scrnencheiieiilr. 1 I. 
T. 8-10, 4-5 
üffj. L., NO ilaiferftv. 39. 40 pl. T. 
9-10, 4-5. 
•tic^e, SB., WHiirfürftem'tr. 19. T. U’h—S. 
•Lei,er, C., N Weif!e»bnr,ierstr. 5 I. T. 
9-10, 4-5. 
— (?., Pros., Siretlor b. Sllinil f. 
il)Vl)itit. itmnll). i. b. l£l)<mti‘ 11. 
b.llnii)eriitiitfpolitlinifs..tiiinlfniii(l)., 
AV fiüuow-Ufct 11 I. T„ u. 1. April 
NW illooniti. 12, 2-3. 
Vriicrfolm, .tniflo, NO Prcujlnuei' 
Slllte 2201 T. 8-10, 4-0. 
•ücfjfjslift, H., 0 Pelersliurflcrslr. 24 1. 
T. 8-10. 4-0. 
— I. «VI., XW Alt Roabil 171. T. 
8-9, 3-5. 
Leu, 31., Ob. Stabsarzt, SW Plan- 
User 15 II. 4—5 auf). Siittivodio 
u. Sonntags. 
Vrul, Georg, NO Gr. Fianlsurter- 
ftr. 4311. (j. Nachtrag) 8 -19, 4- 0. 
Somit. 10- 12. 
Leugerniami, B., N Bruuueuftr. 25. 
8-9-)i, 4-0. 
u. Lenlhold, N., Prof., 6)ritrmlfla6sflr,V 
b. Slrinee nnb Leibarzt £r. Majest. 
bes Kaisers 11. jlöuigS, (fre. W 
2ouben(lr. 5 I. 4—5. 
üeuin, E., SO Sriideitflr. 12 II. T. 
8-10,1/», 12-14-0. 
Hkiur., W Frobenstr. 29 II. T. 
9-10, u-l). 
Levinsoliu, W., (' Au ber Spaudauer 
Brüite In II. T. 9—10, 5—0. 
Seuinstein, 1t1., Schönebeig, Haupistr. 
17-19. T. Täglich 12-1. 
•Lemi, 19., N Slliilleijir. 175 L T. 
8-9, 5-7. 
•— Heinr., W 5tnltfreiit||i!r. 9 T. 
8-9, 4-5. 
mt, N B-idstr. 01 II. T 8-1», 
4-5. 
— S, 0 Petersburgersir. 81 II, T. 
8 lli, 4-5. 
•— £., N Emitterniinbcistr. 120 I. T. 
8 -9Vi, 4-5. 
— Sebastian, AV Magdebutgerstr. 011. 
T. «'/»—»1/3, >-5. 
■ William, W A'fonfjcitftr. 22. T. 5—0. 
- itiiltii, O 'i'liimenitr. 7ti IL T. 
8-9, 4 -5. 
•Leny'Dmii, Mar. Aerzlliches Rönlgen- 
Laboratorium, W lUfniirrfir. 08 I. 
T. I. 025. 9-10, 41/2-51/2. 
•Lelvaubolveki, M„ Ob. Arzt a. b. Slgl. 
Cliaritee, AVPolSbainerstr. 88 II. T. 
4 -0 aus). Touiien'tag. 
Lewaudomsti), A!ax, W Eiihhomstr. 91. 
T. 4 -5. 
•Sieiuel, E., SO Melchiorstr. 34 pt. T. 
8-10, 3-41/.,. 
fictuin, Arthur, Spec.Sfrjt f. ctranfbeiteit 
i>. ßaimttaue, SW tiitbenslr. 781. 
T. (t). 1. März J-riebridislr. 2271.) 
8-9. 4-0, Somit. 9-11,. Klinik 
N Oraiiieiibnrgerstr. 45. 12—1. 
— Georg, NO timibebergcr Allee 42 IL 
T. 8-10, 4-0. 
- Stil., S Priitzetistr. 73 IL T. 
8-10, 4-0. 
— Karl, W Äolvstr. 40b 4—5. 
•- Mai, S ©raefejtr. 84 II. T. 
8-10, 4-0. 
»- DSc., SW Blücher,'Ir. 13 IL T. 
8-9, 4-5. 
•Lewin.S.,N Lor»ingslr. 311. T. 3—10, 
4-0. 
•- 33., 0 «olzmoiftftr. 05 II. T. 
8-9, 4—5. 
♦Üeii'inMi, ti., Püv. Toeent, N Schön 
Häuser Allee 41 I. 8—9, 4- 5. 
— Leopold, NO Olr. Franlsnrter- 
ftr. 118 I. T. 8-9, 4—5. 
•Lewinoln, Da».,  S0zieicheiibergerstr.ll 
II. T. 8-10, 4-0. 
•Lemiiisolin, tStiiil, C Alerauderstr. 571. 
T. 8-10, 3-5. 
Lewiui'on, Mir, SW Friedlichste. 2371. 
T. 10-11, 4-5. 
ticlDitt, R.. AV 3'iiebiidiitr. 58 II. 
1-2. 4-tti'.,. 
•Iilctvtl, itieimo,W ftleisiitr. 35 L T. 8—9, 
4-5. 
•— ,(■>., Sanit. 31iilf), AV Slciibler 
ftr. 14 II. T. I-51/2. 
• - Jos., S Jlenc Aaiobstr. 20 II. 
T. 8-10, 4-5. 
Lerer. Gridi, Piiv. Toc. s. Gliirnrgii' 
NW beii Zelten 20 II. T. 3—4. 
v. Letjbeu. I?., Prof., Geh. JJicbic. Blatl), 
W Bendleislr. 30. T. D -7. 
Licht, 2., SO Brückeustr. O.T. 11—12VS, 
4- 5. 
SidjlPiiftein, Gruft, AV Schöneborger 
User 41 IL T. (0. 1. April Sriebrich 
' Siltielmflr. 24 II.) 3—4. 
•Xiielt:, B., SW Belle Slllimiccfir. 20II. 
8-10, 4-5. 
yiebnmnii, 51., Spct. Arzt, f. Epradi- 
llöriingm, NW l'rifinitftr. 24. T. II. 
1007. 8-10, 4-5. 
Liebreich, £>., Prof., (üclj. Mebie. SHtilli, 
NW Sorollitmfti'. 31« jil. T. I 5358. 
Mont. Donneisl. n. Sommb. 11—12. 
Liepell, 21;., AV 6lf;ljol$itr. 2 IL 8—9, 
3-4. 
•Lilientfjnl, J..8Koiiiiua,idaitteuftr. 40. 
T. 12 2, 412-6. 
— L., NO ©r. Franksnrterstr. 107II. 
T. 8-9, 5—7, Sonnt. 9-11. 
Lindemaiiii, Emil, AV Netlelbedfir. 11. 
8-9, 3-4. 
— Srit), (Heiiemlntzl a. D..AV Glebilsch- 
fir. 5 II". 8- 10, 4 -5. 
— Paul, X W Iljni-iiiflr. 30a I. 9—11, 
1 - 5. 
•— S„ NW Benffeliit'. 55 I. T.8—10, 
•eins, S„ S Schöuleiiistr. 20l.I°.8—91,2, 
•1-0',2. 
•tiiimide, G., AV Üifiloii’sir. 43 1.9—11, 
4-0. 
• Lipman-Wnls. S., AV Sleilelbed« 
flwiie 9 jil. T. 8—st, 4—5. 
•tiimimnn, 11. 31., S tirinimslr. 28 I. 
T. 8-91,2, J-.V,',. 
— 2!).,Snnil. Ülatli, \V Äarlsbad 5 II. 
T. 3-5. 
•Sipirtiio, B., N Sraue-iiidiiv. 1 pt. T. 
8 -10, 4—5'/,. 
•Limitier, 9t., Samt. fjhitfi, AV Lntzow- 
llser 20 III. 9 -10. 
— l>j., AV OloHiir. 38 II. 8—9, 4—5. 
üifiiier, M., SW Lindenstr. 70 II. T 
8-10, 4 - 5. 
Lisso, H., N flustniiieu-Stllee 79 II. 
x -10, 4-5. 
•Lillaner, i., S ©itschinerstr. 71 I. T. 
8-10, 4—0. 
Lilien, :>>!., Pros., AV Lüdow-Platz 0 
T. 4-5. 
Lilthaner, 9J1..AV Bollkvnesir. 18.1.5—0. 
•tiölileiii, (£., NW Albrechtstr. 25 pt. T. 
st-10, 4-5. 
tiolliimnii.Silljelni.Niliitbomcrflr. 10.11 
11. 9-11. 
Lohnslein, H., Spet. Arzt b. Harn- 
organe, N Füediichstr. 131b. T. 
8-10, 4-7. 
— N.. Ü Siitleifir. !> II. <s. Nachtrag.) 
8-10, 4-8. 
21)., S Slilterstr. 9II. (s. Nachtrag.) 
12-11/., -8. 
Lohsee. F., SO stoiiDufcifir. 9 I. 8 -st 
Loeillot be ffliorS, (9„ Smiit. Rath, S 
timnbciibnrgiir. 13 II. 8—9, 4—5. 
•Loren,1, A., SO Lieguiyerstr. 31 I. T. 
8-10, 4—5. 
— 3iud., (£()nr(ollciibni'(i, Uhland- 
ffr.roi. T. IfJl. 1480. O-lsl, 4—5. 
•Loriesou, G., 0 Frantfurter Allee 091. 
T. 8-10, 4-0. 
Loefer. L., NAVLessingstr. 33 I. T.8—9, 
1 -2, 4-5. 
Lömnsolin, 33., XW Füedrichsir. 152 
11. 10- 2, 5-7. 
Linie, L., NW Slarlilr. 32 I. T. 8-4. 
•Löwenberg. M.. W Joadiiuwlhaler- 
str. 21. T. 81/3-91/.., 4 -5. 
— 31., AV Meitljstt. 13. T. 9-10, 
4—5. 
Loewenheim, Julius, SAV sUeitlMIr. III. 
T. 8-10, 4-0. 
•Löiuennieijer, L., 0 Qftantfurlcr Allee 
143. T. 8-9, 4-5. 
— AI!., C illotciilljalcrflr. 18 L T. 
8-9, 4-5. 
Sönicititein, 3..C Wkinuieisterstr. 10.11. 
9-12, 3-0. 
— Jos., NO fll. granfsurlerflr. 5 1. 
T. 8—st. 4-5. 
— L.. NO Liinbsbergersir. 90 IL T. 
8-9, 4—5. 
Sihucnitcin, SB?., AV PotSdamerslr. 49 
II. T. 8-10,2-4. 
Löweschal, Eb., S Snifen-ltfcr 22 I. 
T. 8-91/2, -i_6. 
*— l£m„ SW Soiniimnboiitcitftr. 22 
T. 8-9, 1—2, 4-0. 
•— Heinr., N Chauffecstr. 115 IL T 
8-9, 4-5. 
— Hugo. AV Matlhäikirchstr. 15 L T. 
8-9, 4-5. 
•— I., NO LaudSbergerslr. 32 T. 
8-10, 4-5. . . 
— Leop. 0 Mühleustr. 42 L 8—9, 
4-5. 
— N Gfjaniieesir. 10. 11 II. T. 
8-9 4-5. 
Lomiuskt), 3n[„ N Seleranenftr. 28LT. 
8-10, 4-0. 
Lowilsdi, 3iib. Sanit. 91at(j, AV 
Piiiiniirrstf. 25. 
Loenit), A., Pros., AV stiirsüiitcnstr. 107 
II. T. 8-9, 5-0. 
•— I., (J Neue Schön!)miscvstr. 13 T. 
8-9. 41/2-51/2. 
•— Maximilian, SAV Kreuzbergilr. 2. 
T. 8—st, 4-5. 
Lubiuoli, M., 0 Stönigslr. 20 IL 1. 
9-10, 4-G. 
i'nliliiix'fi, SS., W PotSdamerslr. 13 31. 
T. 8-10, 4-5. 
LnbowL»!!, Mar, AV Liihowslr. 48 II. 
T. 9 -10, 4-5. 
Lub^z>>ii!.|i, G., AV Zieteustr. 17 pt. T. 
8-9, 51/2-O'/,. 
Lueae, Sl„ Pros. n. b. Universität, 
Geh. il’icbic. Rath. AV Llchow-Platz 9. 
T. 2-3. 
•Sübede, SW Chainisso-Platz5 II. 
T. 8-9, 4-5. 
•Liiberii.tr.,Smiit,91al(i,S03Rariatmeii: 
Platz 8 pt. 8-9, 4—0. 
Lutze, Sl„ SW Belle Allianie-Platz On 
pt. 10-1, Sonnt. 11—12. 
iUiaofi, Hugo, Spee. Arzt f. Chirurgie 
11. Crtliopnbie, AV Äiirnci'itr. 8 IL 
T 5 -0. 
— 06. Stabs,ir',t n. D„ SAV 
Wrofibeemiitr. (!31i I. 5-0. 
•Radeniodt. VI.,N W Hinbersinfir.2. T. 
•Maeder, (£•., Cb.  Stabc-nr.it  n. ®., 
SO Pücklerslr. 40. 9 -1(1, 3—4. 
•Mainzer, sy., NW flroiiprinzen-Ufer 7 
)it. T. st-10. 2'/.,- I. 
•Maiiilol. Hugo, AV ("rniieioalbfir. 10 
pt. T. 8—9, 4-5. 
iWamrutl), 31., N Ormiiouburgeistr. 58. 
T. st -10, 1-5. 
•Slnnnfie, L., W Bülowstr. 11. T. 
8-st, 1-51/2. 
— P.. H tiiitfmieritr. 11 II. T. 
:Viititd)i‘, E.. N Schivcbenstr. 10 T. 
!'!/.> 21/2-31;.. 
-Ptl., SAtli 
Alle Jaeobstr. 71.8-9. 4—5. 
Slanbiwfu, »lurt, O Rrniiliiivter 
Allee 89 II. T. 8-10, 4- -0. 
u. Manger. M., N Bernanerstr. 17 I. 
8-10, 4-5. 
Manliewiez. C„ AV Pot^dameislr. 134 
T. 8—10, 4-5. 
•Moniilicini, P.. SW Horustr. 23 II. 
T. 8—91/2, 41/2—0, 
Mausbad), 91, SW Bcrnnmmisir. 92 
II. T. 8-10,0-7. 
i'lnrriiS, Haus, AV Liitzowstr. 49 pt. 
8-10, 4-0. 
- SW., Sanit. 31 all), C Noseuthaler- 
iir. 34. 35 II. T. 8- 9, 4—5. 
Matkiise, Alsreb, SW Hornsir. 8 II. 
T. H—9, 4 -5. 1 
— Br., SO ilöpeniderslr. 124 I. T. 
81/2-91/2, 41/2- 51,.. 
•— Leop., AV i'ianfifnftr. 13. T. 8—9, 
’— Loniö, Smiit. üintf), NW 9111- 
SWoabit 137 I. T. 8- st'/2, 4-5. 
— Paul. N Briinnenstr. 138 I. T. 
8—9, 5—0. 
'— S„ ('Sei). .Sanit. Sktli, NO Kaiser¬ 
in-. 41 II. T. 8-10, 4-5. 
Maretzli, L., Sanit. Mals), C Brüber- 
Itr. 40 II. T 8-9, 4 -5. 
•iViniiioniitcr, I., C Rosenihalerstr. 4." 
II. T. 8-10, 1-0. 
SVIarli1, Gljarlev, AV Bülowstr. 26 II. 
8 -10, 4—41/2. 
'Slarqimrbt, 111.. Sanit. Rath. Cb. 
Stabsarzt n. D., SW Slöitiggriitzer- 
ftr. 112 II. T. 8-10, 2-5. 
'Margnaii, 31., AV Bambcrgorstr. 6, T. 
8-10. 4-5. 
♦SBnrtenS, ©., AV Sittorlaflr. 22 pt.T. 
st—10, 4-5. 
Martini, F., Marine Stabsarzt a. D„ 
W Bietoriaftr. 10 I. T.- 
SMaschie, ISridj, SW Belle Allianre- 
flr. 12 T. 4-5. 
— 3)1., S Priiizenftr. 32 T. 8-10, 12 
bis 1, 4—5. 
Malern, C„ NW Thnnustr. 66 I. 
T. 8-9’/.., 4-5. 
- Georg. N W THurmstr. 81 7.8-10, 
•3-4. • 
MatSko, Georg, 0 Warfchauorftr. 5 I. 
T. 12-2. 
SöiallljiaS, R-tmiz, AV Seipzigctslr. 94II. 
11-2, 4-0. 
•illoner, C., NW Slolhcnoivcrflr. 73. T. 
9-10, 31/2-5. 
•Mayer, Clemens E., Geh. Sanit. 31ath, 
AV PoISbamerftr. 27II. T. 8—9, 41/J 
biS5i/2.auf;.Mitlm. n.Sotiiinb.Slchm. 
•— E., Stabsarzt, NW Bredowftr. 28. 
8-9 3-5. 
- M. NW Brücken-Allee 11 IL T. 
8-9, 4-5. 
- 2heod., AV Schillstr. 18 I. T 8-9, 
4-0. 
•Meckaner. O., 0 KönjgSbergerflr. 20. 
T. 8-91/2, 4-0. 
*SDJe4eI, Sing., N WeiubergSioeg 8 T. 
8'/a—9'/.., 4-5. 
•Reilitz, 31., C 6!r. Präsideuleiistr.8IIL 
9-10, 4-5. 
Meifjner, B., NAV Noslockerflr. 5 L 
8-10, 4-5. 
- P.. W .ftitrfürflenftr. 81 L T 
9-10, 4-51/.. 
•— Aeinhold, N ftafl(iiiicn=9lllcc70n. 
-_8-10, 4-5. 
%lelzer, 91., NO $3örl()crftt. 271.8-10, 
4-5. 
äV'enbel, E., Prof., NAV Schiffbauer» 
baut m 29 pt. 10—11. 
Hurt, NAV ©eorgenftr. 37 II. 1—2. 
Mendelsohn. SDIadin, Unioeriit.--Prof„ 
Arzt f. innere Mrnntlieilcit, NW 
NensIödt..Üirchstr.9II. 7.8-9. 4-5. 
— Mar, AV AngSburgerslr. 42 I. T. 
4-5.' 
Mendelson, Sllfrcb, AV Barbaroffa- 
ftr. 3 T. 8-10. 4-0. 
Meute, 23., AV Wiuierseldtstr. 23 L 
T 8-9, 4-5. 
sVlenzel, 91. ©., AV Bayreulherflr. G.T. 
9-10, 4-5. 
* - Carl, Sanit. .Nalh, AV Kurfürsten- 
-ftr. 1011 IL 10-11, 5-0. 
•Mertschiug, A., N Jnpalidenstr. 40 
11. 41 I. T. 8-9, 4-5. 
•Merzbach. ©., N Chaufseeftr..35 I. T. 
8-10, 4-0, Sonnt. 8-10. 
Metzenberg, A., SO ctöpeniiferftr. 74 
pt T. 8-9, 4-5. 
Meyer, Ad., AV Polsdamerstr. 25 H. T. 
8-10, 4-5. 
•- Alb., SW Mjiltftr. 2 IL T. 
2-4. 
•- Alb., 0 Grüner Weg 94 L T. 8-10, 
4-0. 
*— Auh., NO LandSbergersir. 9 T 
9-10, 4-5. 
•— Bernd.. W 2anenzieiiflr. 7n I. T. 
81/.-91/2, 41,0-51/2. 
•— 6bm., Prii>. Docent, AV Bülowstr. 
3 I. T. 7'/2-8iA, 4Vs-5i/s, miß. 
Donnerst. 11. Sonnt. 
’— R-ninz, NW Urouprinzen-Ufer 25 
T. 8—st, 4-5 Sonntags 9—10. 
'— Fritz, 0 33(irichaiierstr. 74 II. X 
8-10, 4-5. 
- stritt, AV Maafienstr. 27 4-5. 
Ojeorge, SW jimmcistr. 95. 90 L 
T. 8-9, 4-5. 
'— Heinrich, N Brunnciiflr. 114 I, 
T. 8-10. 4-0. 
•• Hugo, C 3lofcnlhnIersir. 2 U. 8—9, 
12 -2, 5-7. 
— Jsibor, NO Smmanneltirdjstr. 20 L 
T. 8-10, 5-0. 
— 3nl„ W 31egensbiirgeistr. 2. 8—9, 
4-5. 
— Lndw., AV Leipzigerslr. 93 II. 
91/2—101/2. 21/2-41/2. -J 
— Mart., S Blücherslr. 55 LTT. 
8i/..-10, 4-5. 
'- Älart., 0 Fruchtstr. 021. T. 8-110. 
4-5. 
— fflloj Philipp, Sauil. Rath, „W 
Maasieuslr. 27. T. 8—9, 4—5. 
— Nalhan, 0 FriebrichSselderflr. 22IL 
8—9, 4—5. 
— Cito, N Badstr. 28 I. T. 
— P.. SW ilöniggrätzerstr. 92 T. 
8-9, 4-5. 
- 91., AV Miirfnritcnbiimm 29 1IL T. 
8-9, 3-4. 
Svleyerliardl, S., C SMüuzstr. 18 IL 
T. 8-9, 12-2, 5-01/2. 
Michaelis, Mar, Prio. Soeent, Ober¬ 
arzt a. b. Stgl. (Ilinrils', NW Hitler- 
biinniitr. 7 T. 4—5. . 
SJiidjnfilis, Georg, AV Taneiizieustr. 7c i 
pt. T. 31/2-5. x 
Michelet, Ch., Sauil. »lall, SW Belle 
Slllinuccitr. 88 II. 8—10, 4—6, anfjer 
Sonimb. 31m. 
•- ©., O Grüner Weg 102 IL T. 
8-9, 4-5. 
Mief!,,er, SW Aottstr. 4 I. 
T. 8—9, 4—5. 
Milchner. 31., NW Mittelstr. 19 E. 
T. 8-9, 4-51/2. 
Milchen, ffritz, O PelerSbnrgechr, 11. 
•Milan, 31atl,«noel. AV lEhorlottciv 
ftr. 5-1 II. 10-12. 
SWitsdierlidi, 91., Pros., Ob. Stabsarzt 
a.D., AVHoIjenzoUernftr. 17 II.T.8i/3 
bis 9V,. 
Mohr, illid)., C Jüreileftv. 10 I. T. 12'/- 
bi6 2, 5-7. 
Moll, 81., AV BlmneSIjof 9pt. T. 12-1 
— 9(„ AV ftnrffirficnftr. 991. T. 4—5V3. 
Möllenberg, SiiiboIf.NW Nalheuonier- 
slr. 31 I. 8i/n-10, 31/2-5. 
Alöller, Panl, C fflr. Präsideuteustr. 8 
I. T. 12-1, 4-5.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.