Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Aerzte 
Hering, Fr., SW Schützeiistr. 44. 45. 
9-10, 12—12 Va, 4-5. 
•Hermann, Nich., 0 Scydelftr. 8. T. 
8-9, 4-6. 
— Ernst, SO Admiralstr. 39. L T. 
Vh-S'L. 4-5. 
— F, SW Friesenftr. 5. T. 0-10, 
4-6. 
6crler,G,N3 oljaniiiSftr. 3 H. 3’/o—1 ’L 
fictjbcrg, I., w Sloslcnborfjtr. 1(T. T. 
8-9. 4-5. 
*- Ph., Semit. Rath, W Bon 
der Heydtstr. 6 pt T. 8—9, 5—6, 
Donnerst. «. Sonntag 8—9. 
•— <5., W Potsdamers. 139 II. T. 
8-9. 4-6. 
Herzfeld, E., S Kommandanlenftr. 48 
I. T. 8-10, 4-6. 
— Bug, W liapiierftr. 4 pt T. 8—10, 
*- W Vülowstr. 47. 48 I. 8-10, 
4—5. 
— I., W Potödamerstr. 122b. T. 
5—0. 
*— Joseph, 06. Stabsarzt I. C1 a. D, 
W Schapcrslr. 37 II. 8-9'/s, 4—5. 
*— Julius, S Urbanslr.1841.T. 8-10, 
4-5. 
Herzog, Hans. N Jiwalibcnslr. 151II. 
— *!., W Luthers,r. 34 H. T. 8-9, 
4-5. 
Heitel, John, N toctflv. In II. 1—3. 
•Hcsse, C., N Meißenburgerstr. 04 I. 
8-10, 3>/--5. 
*— Fr., Souls. Rath, N Chausseestr. 4 
II. 8-10, 4-5. 
— Jul, NW Nathcnowerslr. 53. T. 
8-9 4-5. 
teffitßarlli, Georg, 0 Madalstr 7. 
eubach.P, NW Weidendamm 1 a I. T. 
9-1, 5- 8. 
Henbner. O, Pros., Ach. Mcdic. .Slots), 
NW Kronprinzen-Hier 12 1. T. 
3-4. 
♦.fiel)der, E, Samt. Rath, W AngS 
bitrgcrflr. 28. 29. T 8 • 4—5. 
♦.öeljl, (£.. W ÜnitpolMIt. 41. 8-9>A, 
4—5. 
Heljmatut, F, 8WKö,iiggrätzerfir.47. T. 
4—(1. 
— Felir, M Wiltonvrlii]cn-1If(r24QI.T. 
4—5. Polili. NW Vcussclslr. 17. T. 
l>/2—3. 
♦— H., W Fmnzösischestr. 11. 12II. T. 
12-3. 
*— N Franseckislr. 53 I. T. 8—9, 
— Paul, Pros., W Lühowstr. 60 II. T. 
8-10, 4-5. 
♦- SB., NO LandSbcrgerflr. 11 I. T. 
9-10, 3-4. 
Heilst, O, Ob. Stabsarzt, W Zielen 
flr. 18 pt 4-5. 
♦Hilbcbronb, M.. SO Reichenbcraerstr. 
182 1. T. 9-10, 4-5. 
♦Hildebrandl, 81, Geh. Sanit. Rath, 
0 WalInerTheaterstr.291.8—9,4—5. 
*- '.'Iris)., SO (ilisabelh-IIser 27 I. T. 
8‘/s-10, 4-5. 
— Herm, W Königin Angnstastr. 29, 
8-9. 
HilgerS, Peter, W Lnitpolbstr. 4. I 
♦HinrichS, F, W Bülulöflr. 5 17. T. 
8-9, 4 -5. 
Hinz. Friedrich, N Friedrichsir. 10öc 
9-12, 5-0. 
»Hirsch, L, S Hasenhaide 71 T. 8—10, 
4-5. 
*— H., Kek. Eanit. Rath, NO Kaiser. 
flf. 3 I. T. 4-5. 
♦- I., N Elsasserflr. 97 II. T. 8-10, 
4-5'/». 
— Mail, W Nankestr. 13 II. T. 8-9, 
4-5. 
— L, W PolSdamerstr. 83b. 8-9, 
4-5 (|. Iiachtrag). 
— M., 0 Weidenweg 74 I. T. 8—10 
4—5. 
— Mar, 0 Petersburgcrstr. 59 I. T. 
8-10, 1-6. 
♦—®., N Siböuhauser Allee 188 
II. T. 8-10, 4—S'/j. 
♦Hirfchberg, ©., N Bruiilicnftr. 57 I. 
T. 8—9, 4—5. 
♦— Heinr., W PolSdamerstr. 112a II. 
T. 8-9, 4-5. 
*— Herm., NO ölt. Franlsnrler 
flr. 83 I. T. 8-10, 4-0. 
*— Jsidor, N Iionslirchslr. 53 I. T. 
8-9i/2, 4-5. 
— Jul, Pros, Dr, Bei). Mcd. Rath, 
Angenarzl,N WSriiipaiiti'bamm 201. 
3 -5. 
-- L., C Alexander-Platz 3 I. T. 
9-10, 5-0. 
•— L., NW Holsleiuer Ufer 41. T. 8—9, 
— Max. WBülowslr.94.1. T.8'/2-10, 
Hirschel, B.. W Friedrich Wilhelm, 
flr. 10 pt. T. 8-I0, 41/3-51/3. 
♦Hirschfeld, A, N Chorincrslr. 05alI.T. 
8-10, 4—0. 
♦-Berlhold, NW MenSöurgcrslr. 28. T, 
8—10, 4-0. 
— E, Gcneralarzla. D„ NW Tliurm- 
|lr. 3 HL 9-10, 3-4. 
Hirschfeld, Felix, Priv. Sotcut, W 
Magd e bnrgerstr. 21II. 7.9—10,4 -5. 
*— @ust., SO Ekalihcrslr. 54c I. T. 
8—10, 3-5. erntnt. 8-10. 
- Hon», NW Wilsnackerstr. 57 I. 
8-9, 4-5. 
- Jsidor, 0 Pclersburgerslr.83 IT. 
8-9, 5-0. 
♦— Stil, Eanit. Rath, 0 St(. Präfix 
denlinslr. 4 II. T. 8—9, 4-5. 
*—2>?,W3lottt!iiciifli’^3I.T8—10,4-ß. 
*— S„ W Rürnbcrgcrslr. 201. 9-10, 
4—5. 
.[lirichluff, ti, W Lützowstr. 85 b T. 
4—5. 
*— Willy, W Kursürsieiistr. 100a I. T. 
8-9, 4-5. 
Hirschmann, Sl., S Cranicnflr. 75 II. T. 
8-91/3, 4—6. 
Hoffinan», A., Sanil. Nalh, SO 
Woldcmarstr. 22. T. 8-9, 4- 6. 
'—Carl, C Spreestr. 14.15.8-94- 
♦- F. SB., Geh. Eanit. Rath ». 
Hosrath, NW Georgenstr. 43 II. 
u-10, 4—5. 
*— U, Eonil. Ralh, SW Tempclyoser 
Ufer 18 II. T. 8-9, 4-5. 
— ättiir,NOÖ)r. 3miitfiiflcrilr.27 JI.T 
8-10, 5-7. 
Hofmcier, I, Sauil. Ralh, Tirig. Arzt 
d. imt. Abth. d. Gisab. Mraurciil). 
W Magdeburgerslr. 14 I. T. —H't 
4—5, aitfi. Donners!. Sonn!. 11. A-estt. 
Hölck, 31, N yniimmslv. 1651. T. 9ti6 
10, 4—5. 
Holdlieim, Wilhelm, C Neue I?riedrich-- 
slralie 41. 42. T. 81/3-»!/;, 4-5'V 
'Holländer, E, W illcistllr. 3. T. 
4 -0. 
»HMein, (?., W Lüyowslr. 91 II. T. 
8-9, 4-5. 
Hölsitter, 51, W i!ttitpolt!lr. 45 1. T. 
9-10, 3 -4. 
Hol;, y., W Marbiirgerslr. 3 pt. T. 
8 - 9, I -5. 
- S., SO Tliödenerstr. 15 I. T 8 
bis 10, 4 -0. 
Holzmann, M, S Cranitnilv. 47a II. 
T. 8—10, 4-li. 
Honeainp, 31., W Leipziacrsir. 131. T. 
11-1, 5-8. 
Hoenig, Dav, W Tauenzienstr. 4. T. 
1-2. 
Hopp, A„ NW Cnrhavcnelslr. 2 I. T. 
8-9, 31/3-41/3. 
'Hoppr, llir, N ÄLUcrslr. 103a I. T. 
8-10, 4-5. 
Horstmann,i!„Pr»f, W®ml66ab 12.131. 
9-11, n -4i/3. 
♦jpormio, H, SW Johanmterstr. 1:11. 
T. 8 -9, 4 -5. 
-Hmtä, N Saarbrückerstr. 8. 9. I. 
Hocsch, I,NW Jlarlfir.25.8-10, 5 7. 
-'S., S Anncnstr. 1 I.T.8—10,12—1, 
4 -5. 
Hotll, fit, W PallaSstr. 1 I T. 8 -9, 
4-5. 
Hollendorf, 28, SW Draiticnflr. 110. 
111 II. ti-11, 4-5. 
.£>ü6riicr,H,(t>cfi. Sa«i(.91alsi,SSflt«it= 
irineiiflr. 50 II. 8—9, 5-0. 
Hiilisch, M, C Alexanderslr. 36a T. T. 
8-9, 4-5. 
Hiiller, O, Sauil. Rath, W Poli- 
donterslr. 91 111. 8 -«1/3. 
HülS, P, W Hohcnstansenstr. 11. T. 
9—10, 4-5. 
Hmidrieser, (£, N Badstr. 47. 48 II. 
9-10, 4-5. 
'Hüneseld, 5., N Panlslr. 31 II. 8-9, 
4-5. 
jmioiO, 31, NW Wilönackerstr. lil I. 
T. 8-10, 4- 51/3. 
Hulh, P., SiitliDiirsI a. D, NW 
Perlebergerstr. 26 I. 9—12. 
‘Jacob, Sl, N Sliigenerstr. 21 I. T. 
8-10, 3 -5. 
*— H, SW KneHlnausir. 27 H. T. 
1-9, 4-5. 
— P, Priv. Dorcnl, Ob. Arzt a. d. 
Atgl. (ShmilV-, NW Äcichotags-IIfer 1 
pt. 2-4. 
»Jocadi, Fr, 0 Koppenstr. 22 I. T. 
8-10, 4-5. 
- H, N Fchrbetl!»erstr. 78 I. T. 
8-10, 4-5. 
-P, W fflolollr. 48 I. 8-10, 4 -6. 
"'Jntolioroili, Sl, ,S Alesandrinciistr. 45 
pt. T. 8- 9, 4-5. 
Jaeobsohn, 6, SW Kochsir. 52 XL T. 
8-10, 4-0. 
— G, XO <>Sv. Fronlsnrterslr. 50. 51 
1. T. 8-10, 4-5. 
- Herm., N Ariinnensir. 90 I. T. 
8-10, 4-sii/s. 
*— Jnl, N Echönlianser Allee 182a I. 
T. 8-10, 4-5. 
— Julius, C Stnbclflr. 1 II. som 
Spillclmntfl.) T8 -10,1—2,5—7, 
- Leo, U Prenzlonersir. 45 L 
— Loniö, Priv. Docent, N Friedrich- 
sir. 130 II. 1 —2, 
•- »., O Fronlsurter Allee 179 II. T. 
8 -10, 4—5. 
• SOlav.W Echillstr. 151. T. 8-9,4-5. 
— Paul, W iUianßcitilr. 25 pt. T. 5—ö. 
Jocobson, ffl, Mcdic. Rath, Kreisarzt, 
O SMitcv - Iljccilttsli. 19. 8-10. 
2-3. 
— 149 -- 
Jakobson, I, W Gleditschstr. 35 pt 
- ti, Pros, W Siiilftr. 33 I. T. 
41/0-0. 
- £>.. W Motzstr. 10 I. T. 8-9'/2l 
4—5. 
»Jaeol-sthal, M, SW Alle J-cobstr, 
128 II. T. 8-9, 4-5. 
*3oco6ii, 31., SW Grosibccrcnstr. 30 I. 
T. 8-10, 4-0. 
Eari, 0 Almncnsir. 09 I. T. 8 bis 
9<V 4-51/3. 
*— .f, X Gljormcrilt. 20 I. T. 8—9, 
4—0. 
* - Rob, SW Lindcnslr. 113 I. T. 
8-10, 5- 6. 
- S., I! >tönigs!r. 47 II. (0. 1. April 
31 r. 51.1 8—0, 1-2, 5-7. 
- S„ S Craiiicnflr. 62 I. 11—2, 
5-7. Somit. 11-1. 
*— ©, W Genlhinerslr. 33 pt. T. 
8—9, 4 -5. 
*3<tcujifl, I, W 6-enthinersir. 14 I. 
T. 8—9, 4-5. 
•Sofft-, 51, NO Landsbergerslr. 99II. T. 
7—8, 31/2 -5i,V 
Iahn, (f, SO Elisabeili <■ User 39 I 
8-10, 4-5. 
•Jaiiicke, H, Saiiit. Rath, SO Engel- 
Ut'ci- 5 I. 8--9, 4 -5. 
Iansen, A, Priv. Tucent, NW Nen- 
städt. itirchslr. 11. T. 3—6. 
Javhn, A, W Potvdamerstr. 84 II 
T. 8 -91/2, 5-0. 
Clmiitcl, Albert, SW Lindcnslr. 96 I. 
T. 8-9, 31/2-5. 
- iV?, Kiel), Sotiit. Ralh, W Mohrcn 
str. 29. 30 II. T. (u. 1. April Mt. 
üithlctfcldf, Maricnitr. 28.) 1—2. 
•JarirlmvSk», M., NW Fiicdiich 
iir. 102 II. T. 8 9,12-3,4-5. 
Jacrsqlli. P, N Garlcnslr. 25. I. T. 
8 - 10, 4—51/3. 
Jasironiio, M, «anil. Rath, NW 
Att-Moobit 131. I. 5-0. 
•jeferirti, B, .SO Dickdcncrsir. 130 I. 
T. 8 10, :i 5. 
•3gcl, S, SO Engel-User I II. T. 
8 4-5. 
Jllierg, F, C6. Slab>'or;l, NW Alt- 
Sloadil 89 III. T. 4 5. 
•JllcrS, 31, SO Sralijtrftr. 47. 48. T. 
8--10, 3-5. 
Jmmcliimiui, :U1, W Liitzowsir. 72. T 
9-2, 4 7. 
Jmnierwohr, 31, W Pslroomerllr 116n 
II. T 8 -10, 5—0. 
"Joadjiiu, Georg, SO Slalitzerslr. 57 I. 
T. 8 -10, 5 7. 
•- Hcmriw, SW Friedrichstr. 20. T. 
8 9, 4- 5. 
Zoochimrthal, W„ Priv. Doeent, 
W Magdcbnrgcrstr. 36 II. T. 8—9'/.., 
41/3-51,-3. 
•jorfltm, (im'l, SO ilitoriaiilirnflr. 6 I. 
T. 9 10, 4 -5. 
•Mniisrii, Gl), S Bran-cnburgstr. 7 
II. 9-10, 4-5. 
3olll), F, Pros, Gch. Mcdic. Ralh, 
NW Alerander-Uicr 7 I. T. 4—5. 
♦Joseph, B„ W Jlleiiifti. 23 pt T. 
8 -10, 4 6. 
■ (Erntl, N Jnualidenslr. 148 I. T. 
8—9, 4-6. 
■ Jacqn, SO Brülkcilstr. 7. T. 5—6. 
-- Mor, W PotSdamerstr. 3111 I. T. 
4-0. 
♦josephsohn, I, SW Bergmatltislr. 31. 
pt. 8 -10, 3-5. 
Jsaar, H, W Fricdrichslr. 171 U. T. 
12 3, 6-7. 
- Stilb, W Friedrichsir. 192. 193. T. 
41/2-0. 
JSroel, (S, W Ncllclbcckstr. 21 I. T. 
4—6. 
I, Pros, W Siitjuiu User 5a I. 
T. 5—0, auf). Smuivril. 11. Somit. 
♦J1160, T, XO Jiciic Jiöiiiflilr. 86 II. 
T. 8-9, 4 -0. 
- I, C Alle Schöiihauscistr.5. 5aI. 
r. 8-10,4-0. 
♦Jnliiif&iiiflcr, P, SW Charlotlcn- 
slr. 12. T. 8-9, 4 -5. 
♦jung, A, Smiit. Stall), SW Grosi- 
bccrci!ftr. 11 II. 8—9, 4—5. 
Jiniglöm, H, N Oranienburg»slr.58pt 
8-9, 4-0. 
Jmifliimmt, liiigrn, SW ^immerstr. 641. 
8 -9, 4- 5. 
JitlrofinMi, 31, N Clsasserstr. 1. II. 
T. 8 - 9, 1-5. 
■Ilnlm!. fl, XW Ailöuackcrslr. 2 II. 
T. 8-9, 3-4. 
♦Kaiser, F, S Stotlbufir Tamin 98 I. 
T. 8-10, 4-5. 
- 91, Sän. Slots). C Rosen- 
Ihnlerftr. 3 II. T. 8—91/3, 4—5. 
»lalischcr, Carl Emil, Kch. Sanil. Rath, 
W PolSdamerstr. 95 pt T 8—9, 
an“' W Schillstr.9. T. 9-10, 4-5. 
♦- Q, W Sniicrslr. 81 II. T. 8-9, 
4>/2-0. 
- S., N Elsaffcrslr. 38 L 9-10, 
12-2, 5—8i/3. 
♦Kaininer, £, W Slcglitzcrstr. 21 U. 
T. 8- 9, 5-7. 
♦Kanliileyer, (£imt„ W JoachimSlhaler- 
,'lr. 37. T. 9-10, 4-5. 
Tterzte  Theil II. 
♦Mamitilicr, S, SO Grünaucrsir. 13, 
I. T. 8-10, 4- fi. 
•Kaempser, 31, NW Treyscsir. 4,1. T. 
8^-10, 4-5. 
•ifattis, Fianz, Sanil. 31atl"i, W Klcist- 
ftr. 33 II. T. 8-9, 4-5. 
♦Kann, Hugo, XW Thurinstr. 65. 
8 —10, 4—5. 
♦Kontoroniicz, E, W Kilrfiirstcnstr.144, 
T. 8-9, 4-5. 
— H, C Aitfliisislr. 551 T. 8—9, 5 
Kanzow, (S, W Moyslr. 17. T. 8—9, 
4-5. 
KarewSli, F, W Mcincckestr. 10 T. 
9- 101'.. 5_c. 
♦Kargcr, R„ SW Friedrichsir. 204 II, 
T. 8-9, 4-5. 
Karo, Wilhelm, SW Friedrichsir. 215 
II. T. 8-01/3, I-71/3. 
♦Karst, H, 0 3A'abni|tr. 9 I. 
Katschinsly, $1, S ßtonicnflr. 144 II. 
T. 5- 6. 
Ko«, I, Sanit. Rath, W PoiSdamer- 
jtr. 2.1 II. T. 4-5. 
•— Jul, XO ('Ja-ifswalbcrstf. 1 I. T. 
8-10, 4—6. 
— 8, Priv. Docent, SW Jcrusalemer- 
ftr. 43 11. T. 81/3-91/3, 4-51/3. 
Kovcnstcin, I., NW S(l)iffbaitcc= 
tonnn 2t) I. T. 9-10, 4-5. 
— St, W Polsbomerslr. 30. T. 8—9, 
4—5. 
♦Kauffmann, H, X Friedrichsir. 103b. 
II, T. 8-9, 3-5. 
♦— I, S Jlotlbufcr Damm 40 I. T 
8 -9, 4 5. 
♦— S, X Koloniesir. 3 I. T. 8- 10, 
4-5. 
'Kaufmann, Alb, SO Lranicnslr. 191II. 
T. 8 4- 5. 
— Jnl, W'Achenbachstr.201.1.9-11, 
- WL NW Thniinsir. 14 I. T. 8-10, 
1 - 51/3. 
Mnnl, A, SW jlöniggröxcrjlr. 31. I. 
8-11,3 5. 
Kontc, -ti, W Joachimslhalcrslr. 20. T. 
8 —9, 4—5. 
’stnhfcr, V(„. WÄöniggmiicrflt. 128 II. 
T. 8-9, 4-5. 
Kcibel, S!„ W Friedrichsir. 160. T. 
11—2, 5-7. 
— Mailin, W PolSbamcislr. 21 II 
T. 10-2. 5-7. 
♦steiler, Albcrl, SW Friedtichstr. 218II. 
♦-Arnold, S 31!ttcislr. 11 LT. 8-91/.,, 
41/2-0. 
♦Keller, (£., W PolSdamerstr. 123b L T. 
3—5. 
♦— P, SO Skalitzerslr. 128 I. 1.8—9, 
4 ‘ 
Kempner, W,W stnrfürftciibainm 232.1. 
T. 4—5, 
Äefiler, SB., Geh. Sanit. Rath, C 3lof|. 
ftr. 27 I. 81/3-91',, 4-5. 
♦Seniler, A, O Alelanderstr. 13II. T. 
8-9, 4-5. 
- Jnl, Sanit. 3!ath, W Magdeburger 
Plat) 2 I. T 81/3-91/3, 4-5. 
Slei)l, 6!, Stabsarzt,NW Colvinslr.21 
pt T. 3-4. 
.tliiiblrr, Ed, X Ncuc Hochstr. M pt 
8-81/,, 4—5. 
Mirchhon, E, W Mogdcbnri;:'.str. 2 pt. 
T. 9- 10, V/3-51/3. 
Kirschucr, I, S Sidostianstr. 87 II. 
T. 8-9, 4-6. 
Kirslcin. 811fr, C Münzfir. 18 I. T. 
4—5, Somit. 8—0. 
- Fritz, (’• Mnnzslr. 181. T. 8—9,4- 5. 
- - ffllot, SO illnitleiiffclfir. 113 I. T. 
8-91/3, 4-5. 
Stiroi, 31udolph, C Slralaner Allee 351. 
8-10, 4- 6. 
illnn, H, W Siü(|0iu|lr.91aII.T. 12—2. 
♦Klee, H, W älantrfti'. 36 L 8—10, 
4- 5. 
♦.ttleeinaiin, Paul, W Echäneberger 
Ufer 31 T. 31/3 -41/3. 
♦Klein, P„ SW SlIteJacoBftr. 18.19II. 
T. 8-9, 4-5. 
■ 31, NW Kronprinzen-User 4 T. 
8-9, 4-5. 
Kleinschmidl, 8. A, SW Fiiedrich. 
str. 221 I. 8-10, 4-5. 
♦Kleist,H, Cb. StobSar;t 1. Cl.a. D, 
W 9ld)ciitnid||lr. 5 pt. 8-9. 
Klempcrer, Fclir, Piiv. Toc, W Pols- 
bantcrilr. 121. T. 3—5. 
- G, Pros, XW äloonffr. 1 L T 
3—5. 
Alempucr, S, W Nülowstr. 35. T. 
8-9, 5—0. 
♦Klcllc,Ä,NMüIlcrsir. 145n I.8V3- 91/,, 
41/3-51/3. 
♦Klewih, F, W Taucnzicustr 23. pt T. 
8—9, 4-5. 
'Slloptlorf, Llkarlin, W PolSdomer- 
str. 41 I. T. 8-9, 3—4. 
filofe, Acrnhord, SW Kochslr. 33.341L 
T. 8-9, 51/2—7. 
■ G, N Fricdiichstr. 110 1.7.8-10, 
5-7. 
♦Knappe, F, N SitlflcnCiivgcrsiv. 79 U. 
T. 8-9, 4-5. 
KnipS-Hasse, V., SW Dessaiierslr. 31. 
»Icformbob T. 9-10, 4*/*-5^. 
•jlitops, A, SW Friedrichsir. 218. T. 
9-10, 1-5. • 
♦— Mcorg, N Lothringerftr. 53 1 
8-10, 
♦Kuorr, 31, W Fricdiich-Wilhemstr. 10. 
T. 11-12, 4-5. 
‘.Uobiaiirf, A, Pliu. 2oc, Obcrorzt 
a. b. Kgl. Univ. Froncnkliuil, X 
praiiieiibmgerilr. 08 II. T. Klinik 
N Slrtillerieitr. 20. 0-7. 
flocSucr, 31, i' Sotjbclsti'. 31 IT. T. 
8—10, 1 -2, 4-0. 
ilo6inf,(£rroiii, N W Ualtiinttr.2. 8','.. bis 
01/., 0 -7. 
u. ftöbi)lecli, Mcdic. 3laih, Kreisarzt 
d. 9. Bczirts, Ldeisial'Sarzt a. D, 
X Schönhanscr Allee 39n I. 8—10, 
3-4. 
Koch, A, 0 Alerauderstr. 37 II. 9-1, 
3-4. 
— Albert, Mar. Stabsarzt a. D, 
XW Paulslr. 35 I. 9-12, 4-81/3. 
— Jyrlebr, NW Äotlflr. 14 1L 9—10, 
' - Joseph. S DrcSdeiicrslr. 861.9-11, 
3-4. 
♦Kochcnbnrger, I, W Kurfürstenfir. 122 
T. 3—4. 
♦ütodjniann, E., ti Srimmftr. 23. 
T. 8 -9, I —5. 
Köhler, A, Pros, Ob. Stabsarzt, SW 
Gnciscumisi,'. 91 1. 8-9, 3'/,—4 V«, 
i. b. I£liarit6 10-12. 
— W, N Glioitsscestr. 791.8—10,4—ti. 
— I, SW Satanischer Platz 4 I. T. 
8-9'/.,, 4-5. 
— 31, Pros, Geh. Meine. Slalh, SW 
öliosibcereuslr. 9 pt T. —10. 
«ohn, H, W PotSbomcrfir. 97 IT. T. 
8-9, 4 -5. 
»toller, I, W ISIjarloltciislr. 31 I. 
8 -10, 4—0. 
♦.'lollni, H, Medie. Rath, Kreisarzt, 
O Marsiliusitr. 17 I. 
♦Stollmitz, (!, X Weifjenburgerflr. 251. 
T 8—9, 4—6. 
Konia. F, Geh. Mcd. glalh, Pros, NW 
Butckeu-Allec 35 I. T. 3—4. 
itoeiiigobcrgtr,S',S0iracsc!ti,.15—17I.T. 
8 -9, 4-5. 
Sloettifloborf, (f, W Schellingstr. 5 IL 
T. 31/3-41/3. 
Koppel, P. S(, C Setjbelftr. 17 II. T 
11-1, 3-4. 
'Kocppcl, P, Sanit. Ralf), S Lulkanrr- 
ftr. 3 I. T. 8—9, 4 5. 
♦Körbitz, 31, viel). Sanit. Roth, X 
Elsasserstr. 4 11. 8—9, 4—5. 
♦Korn, Aler, SW Hallcscheslr.2211. T. 
8-9, 4-5. 
M, Sanit. 31ath, SW Friedrich- 
flr. 221II. 11-12. 
Körner, Thcob, W Uhlanbslr. 42 T. 
0-10, 4-5. 
slorfch, F, Ob. Stabsarzt, W Älcist- 
ftr. 19, -8, 3-4. 
'.Horte, Fr, Geh. Sanis. Ralh, SW 
Hafen-Platz 7 II. Vh-WL. 
— i<, Pros, Sanil. Rath, W PolS- 
daincrstr. 39 1. T. 41/3—51/3. 
♦»tosiinann, 31, Pros, SW Belle 
Slllianceiir. 23 T. 4—5. 
♦Slbfter, F, W öoebeustr. 21 pt 8-11, 
3-4. 
Kosterlitz, B, NW FlenSburger- 
stinfee 27 pt. T. 8—19, 4—5. 
• 21), S Kommanbanlcnstr. 48 II. T. 
11-1, 5-6. 
Kowalk, 31, Ob. SlabSarzl, W Bay- 
reitlhcrslr. 11. III. 8-9, 4—5. 
Krahmer. Hiigo.NW Wilhelnic-havener- 
Nr. 59 1. T. 8—10, 4—5. 
•Minfiiiu'r, .vi'irn, N Slrelitzerslr. 56 L 
T. 8-10, 4-5. 
♦ilvnnici, A,NW Georgenstr. 47 H. T. 
2-4. 
♦Kran»», 3)5., N Ackcrslr. 81 II. 7. 
8-9, 4-6. 
♦Krancr, J, W Pülolvstr. 108a I. 
8-9, 4-5. 
Kraus, F, SW Anhaltstr, 15 1.8-11, 
12-li/3, 4-5. 
♦Kransc, |y, N Kastauien-Atlee 11 I. T. 
8- 9, 4-5. 
— gebor, Pros. n. b. llnip, dir!,,. 
Arzt b. chirurg.Adth. d.AuguslaHospi^ 
talS, W ilaubgraseiistv. 13 I. T. 4—5. 
— Hermaun, Pros, XW Kronprinzen- 
Ufci 20 1. T. 4—5. 
♦- 2oh., Sanil. 3ialh, X Monbijon- 
Plotz 12 II. T. 8-9, 4-5. 
♦— 31, SW öiieifenaiislr. 30 I. T 
8-9, 4-5. 
♦Krcbs. Hriitr, SO Michaellirch-PlavO. 
♦.Strolit, S!„ XO Slcuc Kvnigflr. 70. 
II. T. 8-10, 1-5. 
Krön, H, W Markgrafcnsir. 00. T. 
4-5. 
♦ftroiiecCer, F, W AngSbiirgerflr. 04 I. 
T. 8-91/.,, 5-6. 
♦«rotier, SÄ, Sanit. Ralh, S Lianien- 
ftr. 143 I. T. 8-10, 4 -5. 
Kronheim, 0, SW Marlgrafenstr 19. 
T. 8-10, 3-5. 
Krönig, ©., Pros, W Slnrfür|lcn= 
baiiliii 33 II. T. 4—5. 
'itronthaULSW Königgrätzcrflr.51 H. 
T. 8-10, 4 -0. 
— Panl, W Lnthcrflr. 12. T.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.