Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

*Decher, I.. Geh. Sankt. Rath, C Münz« 
str. 1 n. T. 8-9, 4—5. 
*— W., C tiinicnftv. 71 II. T. 8—0. 
4—5. 
Beck, 2)tnr, Prof., NW Altonacrstr. 30. 
4-5. 
Becker. L., 6^eh. Mcdic.Nath.'Kreisarzt, 
SW OJncifcimuitr. 99 -II. T. 8—9, 
• 4—5. • ' 
Beckmann, H., NW'Sövotfjcdufü'.'S IT. 
T. 12-2. ’ ' . 
— 'S-, XV Povdanierftr. 43 b IT. T. 
. 12—1, 3-5. 
Beeil), #., Sanit. Nalb, XV Stcstlitjer- 
fir. 10 I. T. o-ii. 3-0. 
-Beerwald, K., XV Mopstr. 77 I. T 
4-0. 
*Beese, M., N ouufllibcuftv. 114 II. T. 
8-10, 4-o. 
Begemann, H., W ®otystr. 24 I. T. 
8-10, 4-5. 
*Behnt, C., NW Luisen Plav 6 I. T. 
9-10, 3-5. 
*^d)!tfv, N., S ItfOstiiiiv. 188 pt. T. sVa 
bis 9'/s, 4—5. 
*SelK, C.. Samt. Rath, N GtoMmtr. 2t? 
11. 8-91/.., 4-5. 
*— M., O Nüdersdorferitr. Ho I. T. 
8- 10, 4-0. 
Beirrend, (?*., SW Markgrafenstr. 27 II. 
T. 8-10, 4-5. 
F.. S illitlcvitr.OO II. 18-9,5-0. 
— G., Prof., NW Hindersinstr. 1) T. 
4 - 5. 
*Behrendien, W., Stabsarzt, XV 
Gicditfch'tr. 34 lf. T. 3-4. 
Behrendt, C., W Lntzvwstr. 81 I. T. 
11-12, 4-5. 
Beiir, XV .Misritr. 14 pt. T. 
8Va-9VU, 4-5. 
*Belde, (i)., SO iRcidjcubcvflcntv. 71 I. 
T. 8-0, 4-5. 
*Belflard, S. H., Sanit. Nalh, C Münz- 
str. 7 11. T. 8 9, 4- 5. 
*Wtitwbi, M, NW Vuiicuilv. 8. 8 -9. 
*Below, (k., W Blnntenthalstr. 17 I. 
8-9, 4- -5. 
*Benar», O., Sanit. tHnth, XV Wtljow- 
ftv. 42 I. T. 8 -!), 4-5. 
^Benas, G.. N Büijenitv. 36 I. 8—91/3, 
4—5. 
Benda, 2s)., W Dörnbergslr. 1 II. T. 
:P/o -4V2. 
Bciiöu-, B., XV Iniicujiciiftr. 19 T. 
41/2-5'/.. 
— S.. SW Zimmerstr. 69 I. T. 
8—10, 4!/.,-(?. 
*iycni(fc,?vv" Lau. Math, C Stralauer 
str. 5i» II.T. 8—10, 3 -5. 
Bcuiiiustliouen, ibS., Prof., NW Thnrm- 
ftr. 19 1. T. 4-5. 
*Benl'ch, H., Sanit. ^ttath XO Lands- 
bvi'flcr Play 3 I. T. 8-9, 4-5. 
Bentscher, M., NW Bredvwstr. 8 It. 
T. 8-10, 4-5. 
*Bcrflcmanu, ÄnlinS, XV Potsdamer 
str. 82a. 1. 8-0.4-5. 
Beiger, H., XV Veipjißmfr. 33 Js. 
9-10, 12-2, 5-0. Somit. 10-11. 
v. SÖcvflmaun, E., Geh. Medic. Math, 
otdcult. Pros. d. (Sliinirgic, NW 
Alerander-Ufer 1 I. 1. 
•Berliner, Abraham, XV Augsburger- 
fir. 8U I. 8-9V,,, 3-4. 
— Alfred. C Mette «chönhanferftr. 12II. 
T. 8-10, 4-0. 
*-P., XV Lüvowstr. 10 I. T. 8-10, 
4—5. 
Bernhard, L., C LZeinmeifterstr. 9 II. 
T..8-10, 4-5. 
Bernhardt. itW., Prüf., XV Französische- 
slr. 21 H. 9-11. 
*— P., XV Nnrnbergerstr. 41. T. 8—10, 
4-0. 
*iHeritl)efnt, P.. Sanit. Rath. SW 
2)ort,'tr. 2 11. T. 8 -9. 4-5.' 
»Bernstein, 9(lti\, SW Blucherstr. 61 T. 
♦- Paul, SO Sfatigerflr. 142 I. T. 
8-9, 4-5. 
Bertram, St., N Nannt erstr. 161. 8—9, 
4—5. 
*Benstcr. &, Geh. Sanit. Rath f. Nerven 
u. Miiskelkrantli. n. Electroterapic, W 
Eichbornstr. 5 1. 8—9,2—0. Sonnt. 
8-10. 
Beutler, G.. K Gerichtstr. 28 I. 8-9, 
IJ -5. 
*Beyer, A., W Ltitherslr. 4. T. 8—9, 
4—5. 
Bidder, 2(„ Sanit. Rath, W $tuv= 
fürsteiistr. i«3. 3—4. 
Bielichowsty. M., NXV Kronpriiuen 
Ufer 7 11. T. 8-10, 6-7. 
*Aierl»<ich, I.. XV Tanetkzienstr. 21 pt 
T. 9-10, 4-5. 
*Biesalski, K., S Gneisenanstr. 551. T. 
8-9, 4-5. 
*Birarver, S., Sanit. Rath, XV Bitlow» 
str. (15 I. T. 3-10, 4-5. 
-Birkeseld, Q, ti.0 Neanderstr. 10 I. T. 
8-10, 4-0. 
^Birnbaum, M., 0 Frankfurter Allee 
171a II. T. 8-10, 4-0. 
Bifchoff, E., NO Landsberaeistr. 23 I. 
T. 8-10, 4-6. 
*Blschofswerder,M.,N 2nvalidenstr.2I. 
T. 8-10, 4*/i—G. 
Blankenstein, iÜ^., W Kleiftstr. 4 I. X 
2-4. 
Bläschko, A., XV PotSdainerstr. 201.T. 
4—5. 
*Blasins, §»., Sanit. Ralti für Unfall- 
sachen, W Lüyoiostr. 65 I. T 7—11, 
4Va—7. 
Blau, L., XV Potsdamerstr. 31a H. T. 
8*/2-10, 4-6. 
•Blciif, lxX., SW Lindenslr. 110 I. T. 
8-10, 4-5. 
Bloch, I.. XV ^rieiuifsMh'. 10911. 1 b!S 
2, 4- 0. Somit. 9 — 11. 
*— IV., 80 Halckensteinslr. 10 L T. 
8-10, 4-5. 
— M., SW Momumitdaiitcnslv. 5a II. 
T. H—9, 5l/o-<>>/;. 
*— O., leitender Vli^t des „Uurfftr- 
Üenbadev" W Mnifüvftcnfir. 124 T. 
*Bloct, A., Sanit. dialfi, N Müller- 
slr. 181 11. T. 8-10, 4-5. 
♦Blimt, ?A\, C Hubestr. 8 11. 8—10, 
3--o. 
*Blnindcra. M.,W Potödatneulr. 1151. 
T. 11—1, 5-0. Sonnt. 11 -12. 
•Blümcl, (V-, S Wracscftr. 71 II. T. 
8—9, 4—5. 
*Blrnnenseld, W., W TerffUin^crslr. 20 
I. T. 8—10, 4—5. 
*Blumenlhal, sy., Priv. Docent a. d. 
Univers. Assisk. a. t>. I. «ich. Uni- 
bcrnltitv-.Ultiiif, W Aicloriaslr. 31. 
T. 8-9, 0-7. 
*— I., Geh. Sanit. Nath, W tiKtom- 
flf. .'jl pt. T. 8 -10, h »J. 
*- NW Brüden x’tllcc 13.8^-10, 
4- ii. 
*— NO Landokerger Allee 1421. 
T. 8- Üi/o, 4V--5V-j. 
* Mar, SO Michaellirchür. 3J 1 s. T. 
9-Jl, 2-3, 0 7. 
♦Blmtncirf), ütidiu., NW Üuifcii* 
slr. 47 11. T. U1,;. 
*Bliil1), (»., N Brnttnenslr. 72 j)L T. 
8-10, 4-0. 
BoaS, Arlhnr, XV ^ielenstr. 21 T. 
8-9, 4-»*.. 
*— ^., Wesi. Sanit. Nalli, W Mvttifliit» 
Anqnitaitr. 21 I. T. 8 •!), 5-0. 
— Z-, NW ÖUeraitbcr User ü I. T. 
8Vü-10, 40. 
*Botf, ^cliv, N '.Uiiillcrftr. 168 I. T. 
8-10, -1-5. 
*— ffroKÄ, N ^nvaiidfttstt'. 40. 41 pt 
8-10, 1 -5. 
*— H., N Neinickendorserstr. 23a T. 
8-10, 4-5. 
*- C*c., XV Cnlntstr. 11 I. 9-10. 
*- P., C Breilcftr. 201. T. 8-9, 
1- 2, 5-0. 
Boctf, V(,, NW PriOwaltcrslr. 15 1.11 
l>iö 1,4-7. 
Bode, £>., SXV ttilscliinerstr. 95. 90, 
T. 4-5. . - . 
*Bodenslein, C., XV Potodantetslr. 23u 1. 
T. 4'/v-51/.,. 
Bodländer. Sie^fr., NW Lnisenstr. 3. 
T. (v. 1. Aprit W Potsdameulr. 193.) 
8-10, 4-0. 
*Boegclji,!d, E., Sanit. .s)«atl;. NW 
Dorolheenstr. 60 11. 1—2, 4- u 
(stiifjct Sonntag.) 
*Bö!)ler, ^r., Sanit. Rath, W Büloiu- 
str. RU lf. T. 8-9, 4-5. 
*Boelnn, Brniiv, XVGron-Oiörschenstr.ll. 
T. 8-0, 4-5. 
*— S.,SWCharllittcnstr. 1G11.T.8-10, 
4—5. 
*Böhme, H.. XV Steglitzerstr. 52 IT. T. 
8 -9, 4- 5. 
♦Boliit, It)., NW Nathenowelstr. 1 pt. 
T. 8-10,4-5. 
*Böinq, H., NW Thnrmstr. 79 I. T. 
8-10, 3-5. 
dn Bvis Neymond, C., Priv. Docent, 
XV Liitzorv-Ufer J3 pt. 10 11. 
♦BofehiKimt, W., XV Lnyowstr. 43 lf. 
T. 1 ~2«/a. 
•Büfol^cr, S., 0 ftraitlfiirlcr Allee 1611. 
8—10, 4-5 
Boldt, H., XV Tanenzienstr. 12 pt. T. 
8-9, 4-5. 
*- W.. Sanit. Rath, SW. LZilhelm-. 
str. 146 T. 8-10, 4-5. 
*Boll, ßr., XV Potsdamcrstr. 112b I. T. 
5-0. 
*Bol!e, Carl, NW Sllt-Moabil99-103 
pt8-9, 5-7. 
*Borchardt, (ti., NOKaisersir. 33 I. T 
9-10, 3-5. 
*— H..XV Ansbackrerstr. 13 pt. 1.8—10, 
4-5. 
Borchers, W., XV Potödamerstr. 40. 
10-1, 4-0, Sonnt. 10-1. 
Borchert, E., Sanit. Nalh, XV Mohreit- 
slr. 13. 14 II. T. 8-10. 5-6. 
Borchmann, B., NW Nalhenowersir. 
78 I. T. 8--9‘/:», 4-5. 
Bornikocl.B.,Stabsarzt,LXV^atcrloo-. 
Ufer 8. 8-9, 4-5. 
*Bornnlittlcr, I., SO Lausiger PlaO 
13 1. T. ti-oy,, 4-51/2- 
♦Bounoicfl, N.,N Oraiüenblnqerstr. 67, 
1.12-1, 2-4 
»Bracht, C., Sanit. Rath, SW Blücher- 
Play 2 I. t 8-9, 5-0. 
Bradt, G., SO Wiencrstr. 20 I. T. 
8-10, 4-0. 
Draehmer, O., Geh. Sanit. Rath, NXV 
Alexander-Ufer 7 11.1.9-10,4—5: 
— 147 — 
BrandenVnrg,'K., Priv. Docent, L6er- 
arzt 0. d. (£(jnrth;, XV Sigismund- 
slr. 10. 8-9, 3-4. 
*Brandiö, C., Samt. Nath, W 
ÜiUttlcrsclbtstr. 1 11. 8—9, 4—5. 
♦Braun, L., N Chansseestr. 102 I. T. 
9—10, 4-5. 
*— N., N Schvnhanscr Allee 02. 1—2. 
Brasch, Relir, SW UöiiMräyerstr. 87 
T, iJ -10, 4-5. 
«►_ (ü., \v Cnlrnslr. 4. 9-10, 4-5. 
- Mallin, N Croiiteitlutiflcntr. 87 11. 
T. 0-10, 4-5. 
*— iViar, S Kommandantenstr. 51 I. 
T. 8-9, 4-5. 
Brau, H., NW 'Scrststr. 3 1.1. 8—10, 
•1—5. 
♦Blatter, ?>\, S Btandcnbntgstr. 35 1. 
T. 8—9, 4—5. 
♦älrniiM, (j AVolteitmarft 9. 10 JL 
1. 8-10, 4-5. 
- i'X, NW, Anisen Play 7 JL 3-4. 
Bn'rtit, C., Sladsarzl, Sdiöncbcifl, 
Kaiser Js-nedridiiti‘. 5 I. 4-5. 
Bicc, Homöopath, Stadöarzt 
d. XI., tihiulotteitbnni, Bevlutcvsti'.l is. 
(T ISIiail. 3‘.is.)ö—Jl, 4—O'j, Sonnt, 
mir Bm. 
♦ihchiii, H., N L?eif;ent'nrgerstr. 67 I. 
1. U 10, 4-5. 
Breideriw'f, (V., XV Steqliyersir. 6911. 
I. 9-10, 4-5. 
BrfHUiHö, M., «S 91m Urban. StSM. 
.^rankenhanö 11. 8—0, 5 0, 
*L1reltl»cimcr, L., SXV Plan User 22 I. 
T. 8-10, 4-5. 
Bricfler, L., Pros., ('»esu ilKedic. rlialh. 
NW Bi-itcfcit^illcc 31. 1. 2-3. 
*Wrotf, H., tych. Sanit. Kath, SO 
iUicldiuuftr. \H II. 1. 0. :*indilrmV, 
8 - 10, 3 -5. 
- BJ., W Uhland'lr. 20. 1. 8-10, 
4 - -5. 
Brodntium, H., 0 «^raittfurtcr Allee 
195 II. 8-9, 1—2. 
BioiMli, W Üilid;mnmiMr. 20 I. 
K -V, 5- Ol’.j. 
*iU'Ol)in, P., SW lompelhufor Ufer Hi 
II.1. 8-0, 4 5. 
♦Broliit, S., 0 ftoppenitv. 9II. 1.8-10, 
4-0. 
♦ilh'öfe, P., XV Steftliverstr. 6hl, 3—5. 
•ikitcf, Alfr., SW Mark^rafenslr. 7ti 
I. 1. 81/.,—9>/a, 1'.. rfi:>i 
*— (5., N Preitzlmier Allee 15 II, 
T. 8«V- 9V». 4‘a -5i/o. 
- is-toitz, Ar;t s. Hals-, ^aien- n. 
Chn’iilntttte, W Viettelbediir. 3 pt. 
T. h -10, 5-0' .. 
•lU'ücf, P., SW Snneonstr. 211.8-10, 
' 4 - 0. 
BriibJ, C Alcranderslr 50 js. X 
8-9, 4»’u-6l,o. 
*— Leopold, Samt. Nalh, XV OU'ois- 
t^vrschensir. 7 1. (f. Nad-uag.) 5—0. 
Amhn-, C., XV PotSdamerstr. 132 
II. 1. tägl. 4—5. Dienst, n. {Vreil. 
andi Bitt. 8-9. Sonnt, mir 10—11. 
"Brusiatiö, G.. Sän. 9ltUli, 0 Slleran- 
bcrslr. 12a !. 1. 8Va— 9’j, 4 5. 
3htdi, H., Ob. Stabsarzt a. D., Sanit. 
yitttli, NW Spencrslr. 34 pt. 9-10, 
4 5. 
B»d)mnim, 31., NO Greisswalder» 
str. 130. 1. 
♦Bitci', N., W Wittenberg-Play 4 I. 
9 - 10, 3-4. 
♦WitbiVc, ,^r., XV BLilowstr. 58. T 
8-0'/2. 4-51/-». 
H., Gel). Sanit. Ralti, SO 9ic» 
anheiln*. 26 lf. 8-9, 4 -5. 
♦Bttitflc. £•, Sanit. diatih C 51ciic 
0-rniistr. 26. 11. 1. 8 91/«# 4—5. 
Somit. 8 -9. 
^urqhlut, H., Priv. Docent. Stabsarzt 
a. D., NW SUlwedititr. 17 1. 3- 4. 
Biirflwh, 3(., SW Alte ^acobstr. 172 
I. 1 8—10, 4—5, anster Ailtwoch. 
*Bnrtl)ardt, Oj., SW Hedeinaniistr. 9. 
1. 0—10, 4—5. 
!Ui«(kharl, £*., NW M^anchthorrstr. 2^. 
T. 8—9, 4—5. 
yttid), a. 0. Prof., XV VieOcitburficr 
str. 5. 
*- 0 Thaerftr. 14a I. 1. 
8-9'/., 5-0. 
4)itfd)tc, XH., Priv.-Dotent, XV Mvhren- 
str. 61 11. 1. 8—9, 4-5. Sonnt. 
10-11. 
•Butleimildi, M., S Blücherstr. 27 11. 
T. 8 -10, 4-5. 
M, N Badstr. 17 II. 1. 8-10, 
5—0. 
*BlktHilailtr. H., NW (Soti/ülvsfiiftr. 9 
I. 1. 9-10. 4-5. 
*- M., XV Golhstr. 23 I. 1. 8-10, 
3 */o —5. 
4)u,ü‘i Cantoiic, F., XV Bostslr. 15. 
9i/2-1 l‘L 
*Byr, L., Ö Wallner-Thcalcrslr. 19. 1. 
8-10, 4 0. 
•(sahen, P.,SW Markgrafenstr. 821.1. 
8-10, 5—0. 
te Ist Camp, Oscar, Oberarzt a. b. Mflt. 
(Ilmritv, NW Alt Äoaliit 109, 
Öiitjinttfl Thomasinsstr. 1.3—4 allster 
Svtt«- «. Feiertags. 
•Canon, P., 0 Gr. Frantfurterstr. 137 
1. 1. ä-9i/3, 4—o*/2. 
Aerzte 
♦(Toplitf, L., SW Oraniennr. 107 lf. 
1. 8-10, 4-0. 
*(taro, A., (' Alte Sd)ö»hau>erstr. 50 
I. T 8 -10, 4- 5, 7-8. 
* -■ ,v., SXV Bergmannstr. 110 I. 1. 
8 9, 4 5. 
* - V., (' .UstiUT Wktyelmstc. 2 IT. T 
8 -9, 4 -5. 
*- Veo, NW Lalvimtr. 4. T. 8- 91,'-. 
5 -7. 
*Carow, 3., SO Neanderstr. 17 I. 1. 
8 10, 41 o—0. 
*Casvar, 31., N Ataitaiticu-OUlec 70lf. 
1.9-10,4 5. 
(Srtvpdii, D., SW -)ortsir. 75. IV2—2, 
5 —0. 
*— P., NO Pren;laner 'Allee 22. 1. 
8 -lo, 4 r»i/3. 
*l£iK-ver, B., Landsberqerslr. 61. 
I. 12 2, für Starren 3-4. 
- V., Zaitii. Uiatl), (' Mette Prome¬ 
nade 9*'.j- 11, 31/0 5. 
- Vci'p., Piiv. Docent, N Friedrich- 
str. 125. 1. 2 1. 
Casiel. xX, N ^uedrich'tr. HO II. 1. 
8 -9, 1 5. 
(lasnrer, i)i., W Polsdamerftr. 49 1.1. 
8 9, 3 
•llln’iilcllci-, P., C An d. Stadtbahn 21 
II. T 8 10, 1 0. 
*(5ilro„, A., W Oiantelr. 1 111. 1. 
8 -9. 
-V., N s'rüziitiibiiifV’iMr. 12 T. 1. 
8 -9, l ä. 
*(£laiu\ .V., NW Dorolheenstr. 70. 1. 
7J,j s'L,, 1-r». 
*(5leves «Imme*, \\, W 2'ai)ienlher. 
str. 13 II. 1. 8 10, 2-4. 
*Colm, VI., Samt. diatli, SO j^iaitZ' 
str. 10 1. 1. 8 10, l 5. 
*- - (iatl, W Aliirfsivftcustr. 150 11. 1. 
8 tu.,, \ 5i_,. 
- (iutil’ NO :>Ä'cttMvfof;Hfh\l JJ. 1. 
8-10,4 5. 
-- liitii., W Potsdameisir. 51 I. 1. 
8 :i, 41;, -r>v,„ 
- t'küt'iL 0 Äifuii^ftr. 9 1. 9—101.2, 
4'2 6. Somit 9- 11. 
.vairi), NXV Wilsnaclcrsir. 21 1.1. 
8 4 5. 
- Heun., N Ditnvflcrstr.811.1.8-10, 
4 -5. 
-- 3., SW Äarlenbnr^fir. 15 11. 
8-9"., 4-5. 
-- Iacot', W Xieipvocrstr. 39. 1. 8-9, 
4 V2 - 0. 
- ^oi., SW ^liedrichstr. 210 11.1. 
8 - 10, 4 -0. 
*— O'itl.. SXV Belle Alliancejlr. 03 I. 
1. 8-5-0. 
*— Csul., •) WrititCL* Äcfl 125 I. 1. 
8 - O'/.j, 4 -5. 
* Csiil., SO Neanderstr. 29 T 8-10, 
4 - 5. 
* - VciH1-, XO Landsbcr^erstr. 97 II. 
1. 8 -10, 4 o. 
* - iVinr, W Bulliwstr. 82 II. 1. 9—10, 
4- 5. 
*— %ir, W Lnlherstr. 7. 8 pt 1 
8 -10, 5 0. 
*- Mar, SO Hailiiiinflr. 11.1.8—9'/.., 
4 5'-. 
*- iUiiir, SO 'Jicsliibcrstv. 181.1.8-10, 
4 0. 
*- d){ar, N 'it'icfeiistr. 201. 1. 8- 10, 
4 —5. 
*— Mich., SW stöiitflflmtierftr. 53. 1. 
8 -9'i.j, 4 -5. 
- Paul, SW Fl'iednchstr. 208 I. 1. 
12i'., .2, 5-0. 
*— Paul, N0 Prenzlaner Allce2101.1. 
8-10, 5 0. 
*- Dlich.,80 Skaliyerstr.lW.1.8 -10, 
4 -0. 
* - Selmar, SW Mittemvalderftr. 511. 
I. 8 -9'/.., 4 5. 
*— Siaisnlitnd. W Alvenslebenslr. 4 
II. T K -Oi'.,, 4 -5. 
- Io(U), N evrtePvidjftv. 130 1. 12 -1, 
5—6. 
(£ohit-l5üstriit, \i., 0 Schicllerstr. 2. 1. 
8 10, 3 5. ... 
(Sülmbeim.P., N Oran^iirnirqerstr.3911. 
1. 8 9«/,, 4 0. ' 
*Cünslein, 5^., W OZolyslr. 17 pt. 1)—11, 
3—5. 
Cordes, H., XV Mtciftftr. 19 I. 1. 4-5. 
(Soriit’i, (^ccvrt, Pros., N Oranlenbnrger- 
str. 48. 49 I. 4-5. 
Cowl, kalter, W Wlcbilfrijür. 0. 
♦Gramm, Wust., SO Möpettiderfti. 1 I. 
1. 8-9. 4-5. 
(Sroitcr,(S\,(iU'h. Siiiiü.ätrtth.WBciiMci- 
llr. 0 pt. 1. 8 4 5. 
- Pani. W Alrti-MaD 12. 13. T 
8-9, 3- 5. 
*- W., XV l£ichl)oritstr. 6 II. T. 8 bis 
9, 5—0. 
Cvitciuell, J)l., XV .slövnorjtr. 4pt 10-1, 
5—7. 
Crzelliver, Arthur, XV Potödanter- 
ftr. 138 11. 1 11 -1, 4-5. 
»Cnrdt, F.. 0 Frnchlstr. 22 1. 1. 8-9, 
4 -5. 
?(szarnikan, D., NW PnLwaltcrflr. 13, 
8-10, 4-0. 
*(5zciiil)in. A., XV .^ömgitt-Angnslastr. 
12. 1. 4-5. 
Dalitte, P., NW Häiidclslr. 14 pt. 
10-12. 
siicv. IL 
Damm, 90fr., Spec. ' Arzt f] chroir. 
Krankheiten, XV Btnmeshof 8. 
*Dammholz, H., SXV Gneisenanstr. 31. 
8-10, 4-0. Sonnt. 8—10. 
♦Dmicliitv, L., SO Ncidicnberaerstr. 35 
T. 1. 8-10, 4-0. 
*Daniel, Zames, NO Landöberger- 
’lr. 91a 11. 1. 8 9, 4 -5. 
DanNvaidl, »L, NW ^nednch|tr.l51I£, 
(f. :Knd;tni((.) 11 -2% 5 7. 
DannelO, P., Stabsarzt,* SW Kreuz- 
berflitr. 20 pt. 
"Dantriaer, (i., N Üittdowerstr. 13 lt.1. 
8 -10, 4 -5',.. 
*Dan;iqer, ,yrii, W A'iirfürstctistv. 110, 
11-12, 4-5. 
* Äoritz, S Hasenhaide5t I.1.8-10, 
4 -5. 
•Diiitbler, C., Samt. illalft, N Schön» 
haio'cr AUvv 40, 8 -10. 4-5. 
*Daiiö, V.U'., SW IicUbiiierslv. 12 I. 1. 
bis 91/j, 0-7. 
*David, Vitbiv., Saitit. Natti, C Noien- 
tlialeistr. 41 1. 8-—lo, 4—5. 
* - iVtrtv, N Cmticnbiirgerstr. 74. 1. 
9 -10, 5- 0. 
* Panl, S Alte Jaeobflr. 92 I 1. 
9 10, 5 -0. 
♦Diiuidiolm, (5.. NW Neustadt. Kirch- 
tir. 15 III. -9, 3 r,. 
l£P.,KW*.Mitt>ciritr. 951. 8 -9, 3-5. 
- .venit., W Sdiöiicbetflev Ufer 28 pt. 
1. 9«^ -lOi'j, 4 -0. 
- .ftuftö, XV Tetsflin^eistr. 27. 8—9, 
1 - 5. 
* - Simon, XV Möuioflifitjcrftr. 51II. 
1.9-10,4 5. 
*Delliaes, W., Wefi. Sanit. Nath. XV 
Mtcmiu'. 19 II. 1. ti '.0/2. 
Demme, (5nrt. Arzt f. Vi'äfcit', Hals-, 
dtitdien n. Olnenkrailke, SW Aried« 
lichftr. 231 1. 1. VI» 10348. 4-0. 
Sonnabend 1 3. P.'likiinik und 
Mliitif St. Josephs LlranlenhanS, 0 
Viivbenunllstr. 8. 0. 12—1. 
*Teiiqcl, A.. Sanit. Minis;, N W Spener- 
str. 31 pt. 1. -8i/.,, 4- 5. 
Demtcit, H., Wel). Sanit. Rath, G 
Aleranderstr. 41 11. V—10, 5 -6. 
*Di'tis, A., NO ^cite Alöniflitr. 89 I 
1.8 9, l 5. 
- fr, N Chanffeestr. 114 I. 11-12, 
4 5. 
•Deiitid), E., N Antlamerstr. 23 I. 
1. 8-9, 3-5. 
Detitschnkarrrk. Hel/mullr, N Seeftr.6311. 
•Dieilnid), (£., iJ Aleianderslr. 50 I. 
1. 8 0, 4- 5. 
♦Ditstcmcfi, A., 0 Grmicr Weg 3-1 1. 
1. 8 -9, 4-5. 
*Dittmer, L.. N W, tiaiuiustv. 33 II. 
♦Dliiflrti), B., W'KeMülhslr. 28 II. 
8- 10, 4-0  
*Dobrin, W., 0 Pren;Iauetslr. 51. 1. 
8 10, 4 0. 
♦Dvllhiu'dt, 0)., NW Lehrlerslr. 40, I. 
1. 8 - 91/n, 4-5, 
*Domtc, S., SO Skalitzcrslr. 95 I. 1. 
8 10, 1-0. 
Domnaner, ili., N Prinzen Allee 85 H. 
1. 8-10, 4—0. 
*Doerinsi, 91., Sanit. Mit), Oli. Stabs¬ 
arzt a. D„ NW Lnisenftr. 89 I. 1. 
(s. iUndjtrafl.) 8 -9, 4—ii% 
♦Dorn, N Angnststr. 24. 25 I. 1. 
9-10, 4-5. 
Dörsd)laq, O-, Knl. Hvsarzt, NXV 
Lnisenstr. 04. 1. 8-10, 4 -5. 
Dosqnet^Äanaffe, Will)., 0 Nosen- 
Uialcrftr. 0. 7. 1. 8—9. 5 -i». 
*Dmel, tWiir, NXV Sensselstr. 15 I. 
1. 8-10, 1—5. 
Dretucs, H., N Chansseestr. 108 I. 1. 
8 10, 4- 5. 
Dreiuiu, P.. W Vuttpolbitr. 34 pt 1. 
8- 10, 4-5 
♦Dtove, W., W Lntherstr. 40. 1. 6—9, 
4—5. 
Dnsanr, ^., W Leip.'.igerstr. 112. 11'/-. b. 
21'... 
♦Dtiiitftcjr, A.. Pnjf NW Lessittgstr.35. 
1. 2 3. Sonnav'. 12—1. 
*Dmifclbei‘fl, H., SXV Ävdernstr. 791. 
9 -Jl, 4-0. 
*D»slerwald, iU?., O Markusstr. 1 II. 
1.71,.- 9, 0. 
*Dttvelins. NW Litisenstr. o2. 1. 
9 11,4 5. 
ü. I., SW Fricdrichstr. 43. 
1. 8 9, 12-1, 4 -5. 
iLbelinq, Martin, NW WilhelmS- 
havenerstr. tiü 11. 1.9—10, 4-5. 
*Ebers, M., XV Kursiustendamin 10 I. 
1. 9-12. 
(5ditcrmct)cr, O., NXV Lnisenstr. 14 11. 
1. 8-9, 12V3—11/3, 4-7, Sonnt. 
11-1. 
(idert, Heinrid), NXV Naldstr. 1,8—9, 
3-4. 
*Edel, A., Sanit. Natli, NW Doro^ 
tbcenstr. 22. 1. 8-9, 4-0. 
- Panl. Ludwig. XV ^robcnslr. 18 
pt 1. 8 9, 41/3 -5»*. 
(f^er, 3., SW Hedellkanttstr. 12 U, 
1. 8-9, 4—5. 
*Elilcrö, Ph., XV Lüyvw Plat) 2. 1. 8 
bis!>, 4-5. 
*(£f)rcttbcrfl, A., N invalideitstr. 108 I. 
1. 8 -9, 4-5.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.