Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

)«tr I, C 
' itömg 
i) 9—5 
ci SW 
>del 
,V PotS- 
lodjiti 4 
Goiitect, 
328cbcr- 
bclhdlg, 
ollciil'g, 
70a 1T 
lachltr 4 
,U 97a I 
terstrll 
72 Hilf 
IL 
«in 2>p. 
3)iixifu«< 
et 164 I. 
2Sa 
> 39 IV 
entr 10 
sliltr 15 
öa li k 
pcmdcv 
ntr in 
anspüln 
h ir. 
Icraiicii» 
r 4 I1L 
> 2i rc 
6 
Mitichbl, 
141 pt 
IllWIlHl 
i Stall 
ih Slbcls 
Uitinmit 
Loh» d 
in 44 1 
55 IV 
|ti 71 B 
Itr 18 » 
!1 II 
H IV 
I 
45 m 
17II IV 
Ilpuit 
50 II 
0 11 
icncljM, 
SoiCiiiii 
t W 02 
X Olitil 
88111\ 
Pauuie, 
loltrnl’fl 
IV 
im r 
44 L 
27,21s 
il 30 pt 
14 pt E 
cc 18 1' 
r 20 [I 
32 lit 
i Platz' 
3 H I" 
1  
2 Seite 
iptrttct. 
Bröge 
— 195 — 
Brose 
u.vcii jr# 
@r3(l( Stupst Sdjnribcriultr, 0 Sangntr 21 U 
— 3of)«mic8, Sdji,rit>miuti f h X'O SaiibS' 
Iicrgciftr 45 I 
— Marie, gcb (Sobcdc, grau, XO Sniibf&crger 
ftl 45 
SrSgrswnim P L, Inge» 11 Pateiilanw 
Palenl- ii Techn iöurcnit, W8 Vcip^tqcr. 
ftv 2b IL (Ict L 5278) 11-1, 5-0 Äolil, 
Gsjarlotlcnlifl, Jtucfcbctfitr 72 73 III. (Icl 
Gljnil 1529) 2-3 
Broqwus heinnd; Schne,dei»istr 8 Maybach 
llstr 1 1\ 
— Doia, F,!, NW B,edowstr 28 I 
Brogsch, ‘■Uinr Äoibm NO L!oilhnstr 20 H IL 
Broh & Schlealnger, (ikticibcgcich N 
Draitmil’iirflrtiii 08 IL (Icl ) 3iilj Abrahmn 
Broh (Jtitiiciljiilb) ii Sicg|ucb Sd)l,|mger 
Broh Siegfued, ftcrrciiailitelliblg NW 
liluimfn 91 pt Ooljn NW (fmbcitcisti 22 
— I, I)i jur ütcdjtSninu b So ibgci 1 
C Jüdeuitr lt II (Icl I 544')) S -9»i, 
(nur m idileiimgci, Sachcn) sonst D -0'/3 
— Montj GditicifccrmMi, N Bete, niuultr 1511L 
— Scheitel Sdiuuticiiiitti, SO OiamuUti fi II II, 
— Ctcoig 5d|uhlogu W PotSdamcisti 100a 
— Moup llhim, 0 Slumcitst, 07 pt Aohu 
SO 'Siaitgditi 4 
BriihaSka L'diiiS, Sadiui X Schtucdtcriti 14 "\ 
SBriifjt Aiitomc, 5U Siobi|ltii, SO Falrfiiiftcni 
fit 11 It 
Broln» Paul Di mcl yr 9(rV ’c SW lern 
yclliofu Ufer lb II (Icl Via 10**10) tt—*> 
4—5, "ijiltrood) ii Sonnt mir v 8—9 
— he,man,, Ballichnlifbrk NO Flicbciitr I 
H I (Icl VJI 4275 ) SDofm X0 JlVitifti 271 
— Hugo, l£,gnneit)br!, N tttebomstr 29 pt. 
— Rudolf üiKjoginpl), ftaU„|iC, iUoiipiuijru 
dämm 7 pt 
— herwannaschmenb NFf,r)tci,T'cignftrl"i 
Brohma»» Wilhelm, ßgt Hcnnit, b\\ Pull 
lau,c,ft, 20 II 
— Will, Beamt d TlcSdciwi Bank, SW Pult- 
tniucnt, 20 II 
— August, Manier Sdjuuibg, Gol'iirflciflt N II 
— ticliind) Ponidiaffii, V TeiinewiOi 21H II 
Brohmc Auua geb Uiihn ffliu EcifmljMg 
Glliiilollrnbg ‘ficliruigili !4 pt 
Srotimrr Willielm Pol i!8(id)liiiflr, SO Sieg 
mt)n(li 17 H. 
Bröhuirr, Robeit, Sötldjmiiiti, 0 Grün« 
Weg 41 K 
Broli» 6, Dr mal, pi S(i\t 0 17 Koppe» 
fli 0 II (Icl VIL 4<J1'I) 8-10, 4-0 
— X'llrub Ämitm NW Jlensbiirgeistr 10 
— JuIiilS Kauft» NW Fleusburgerstl 10 
1 Biohn S. Naphlali 
—Brohn & Naphtali, Lednhblg Gtigr u I>» 
Vort v rollen ttit'4 STMlMiniitcn « iltof, 
Ijiiiitcii C2 «lostctstr MHpt (Icl VJIn 0144 ) 
Juh Jul 2UoI)n ( p n Hugo Naphlali C p 
Brohloit Theodoi, Po»schaff, ‘Jtnbf, ‘polrcdjt 
fli 11 II 
Broja Helene, geb u iicCmimnii, Slidjiltrliviv 
S ©nücrtiioijtv 41 III 
Broja» illobrit, üloflm, Gsjailollciifg , Wall 
fli 4 pt 
V Broich, (ibitavb, gieihcir, Geheimer Ober tBt 
gieuiugSrath ii »ortiflg Rath i Staats 
tiiimit ii S W 'mtyolbfti 8 II 
— Theodor Frhr Ui itnant b Garde Snnbl» 
(Iniinll, W JO timlpoiu 1J II 
Broiili Wilheli», Schloss«, 0 ^liebuch (imlilt 18 
Brolchkr, Fra»; Otto <Mi Ins! 'Ilntl) 
flaiiiinrigri Slnlf) W8u(joio ltfci 18IIL4—5 
Brolchmmi« Hans, Kauf,», 0 Litthauer,tr 30 
2 Port I 
Bkoldo David Elceliolechu N S8clnniini|lt 1"> 
— Liua gc6 Mnei, 38lu Vermielh Louipt N 
Ackirslr 0 7 (Icl UI 2015) 8-0, 2-i 
Brüter OSiar, Klcmpiier, d Buckoweisti 10 IV 
!8rol(|dit Hulind) Werlsuhr, (' Miiguttstr J1 1 
Broistedt, Willy, Haudlgsgeh, Slegliy Albrecht 
str 114 I 
Brolhman», Carl Schneider SW Feiluerstr 5 a 
Brok, 8ml, Sd)iil)iiim|tr, W JRo(j(ir ß4 pt 
Broek, Fticdenle geb Alexander, Ww, Char 
tottciibg, <Inesebeckslr 5, Äaitenh H 
Brökc Heinrich, Gastw, SW liüiassierstr 19 pt 
— Richard Jtiftcum N Sticli(jtifli 13 
Brocke, Clara, geb Schwarz Frau, Näherin, 
O Siralauer Platz 18 u 19 IV 
StiiftliiMMt, Mar Sdjloffct, N Dalldorserstr 40 
Sriiltr, s n Bröcker 
— Wilhelm, Architekt, Atelier f Archite^ui u Bau 
auSsiihr, Schöuebz, Hauplstr 137 I (Icl 
IX 6805 ) 9-1, 3-0 
— Joh, Klisiw, Tegcl, Verlmcrstr 2 E 
— August, fraubclSm G Fischerstr 10 IVl 
— Wilhelm Landsch Mal, N Worlherstr 8 HL 
— August, Magistl Aeamt, NW (ücoigen 
ftr 30 31 pt 
Broker P Maler, XW Lübeckeiitr 10 IV 
— Carl, Manier Lichteubg Punzen Allee 14 
(Poitbez Fnedrichsf) 
— pciniaim Rainer, N Graunsir 34 H DTL 
—  \jawniin,  Austlcr, Tcgcl, Uljatlollriitiirgcr 
ftl 33 
— Silljclm, Schmied 0 lUtolaiiciltt 10 1IL 
— Eduard Tabakichneid S Sdcmuinuteiiiti 00 
Otto 3imi"inn Ichlrnbf Tpaiidanniti "L 
— Einestme, geb 23reh, gi|cham|tiuiiv C 
Heidcreutergasse *) L 
— CI Fil W i'Otäbnincrstr 76aa ]\ s £ Vtilcm 
& 6o 
— Bertha Privat,eie SW Dessanmtr 10 L 
Brots, Fein Pateiilauw S Viincn Ufer 15 II 
(zwischen Dilltti und Piinzcisiniiemli) 9-11, 
3-0 
— Claia Frl SO Dresdener irr 17 H IH 
’Brotmaim Pnulmc tiro, X Sdjlcgcl,ti 11II 
örfmcicr Beuha Jaljiimfirmro, Xü Preii^ 
lauer Allee 2(«i I 
Brokop ft(irl,2i|d)lcrn,|t, S3ilincr»df Viuchial 
ftl 1! (Saiten!) pt 
jBroffdj, Robeit Bur Affist Schouebg, Hey! 
|l,, I öninbjt b Akt Mef f Giiiuddei II 
htMth Lei! 
Brocl, Ewald Malei XEl'erswaldeiiti 11II I 
'■Bruliit Wart Sdjloistr, SO SKidjuiduger 
fli 10', H II 
— Jrutl Tiichlei SO Reichenbergnsli 10 a 
Broldick. tlml Ans>chei,>W Melaudithonstr 2<> 
Bröldick Jtubott Jttniunm &\V Steubaln 
str 2 II IV 
Briildick, steoig Beiticlei nnSlunil Hau,er, 0 
PdciS(nii<lci|ti 49 I 
Broll, Alwine geb Regeln, Poilnistnvw 
L-iliueiods Nassau,ichestr 51 
— Miima geb ttnoll, Mrn, SO öuitoljmiiaiei 
fli ‘20 
$ rollet Eail (£i,tii6 Beaiut Riirbiidjüdg 
Ri«i,l„iüci (£[)(ii,ficc 178 (Postbe;^riebiich2l ) 
BrololoSkI 5ol|Hiiii Sd-aukw, X öiiualiöm 
(Ir 128 K n pt 
Srilftl), Paul Rutscher S Kueiienaiisti 00II1 
öromnnb Fuebr l^lalrr, N Invaliden,t, 2 V 
Sroinnnn, Ifml Pankow, Jlointlr 25 
Ito cit Sltmitt,, 0 Sd,aun»ttti«i 71IV 
Aolianua, geb Hoeiner, Aauiuieivw SW 
'»(ötfcuisti 07 II 
— Mauha, gil, Lchueideun N <la|tgnnu 
Allee 54 
iBromüod), Rtubiidi, SUmiiiler N Aoingsti 31b 
— hierin (£istiilm(mni6 N Uiclmti 1 
Paul Siiiiiiiinul' N Aiittuiannsti 17 III 
Julius Schmub N (iod)|tr 28 11 II 
Hinuz Lchnlmimsti W j)muticrger|t> 44 
— Vma Finu W fiiicoiuftr 14 I 
Brombeck Gustav ‘l!nliiiiiigeiiiiltd(rii(|i Nudois 
MeUhestr 74 pt (($dc Hermanns»,) 
— Gmnlb, Sdimilm X Lothuugosti U 
Minna, geb Voll» Aw, XO Vaiibsbcrger 
str 112 11 IV 
öromlicrfl Otto Bankbeamt, Chailotlenbg 
Pestaloz;illi 83 II 
— B, Gigauttcnfhil, N Cliauffcestr 121 pt 
ii X Glfa(|cr|li 4 t pt Wohn N Iicdftr 71 
— Biomberg 4 lienfeld, Goiiscclioit« Stoffe 
Eiigr, C HiwSvoigtel Platz 0 7 (Icl) ),it) 
(jeriiislim Brombeig » Moiltz Steiuberg 
— Arndt Slniifii,, W Slenimetzsti 25 IV 
Gail, Äausi», NO Sietzmanustr 0 ITL 
— öciraaiiii (taiism , W PolSdameislr 118c pt 
E (Icl VI 095) 8-9, 5-0 f Biomberg 
L Neusild 
— Michael Kalis», N Tieckstr 7 I 
— Paul, (Imifm Schöuebg Bahnstr 42 
Abiahaiu, peus Mir« Panlow (tinijsti 9 
!Bromlictflcr,Si9i<iiiimb, Lausm.SMoiitzstr Olll 
4-5 
Slugutt Schlosser, SO Treptoweisti, H 
Schaalclches §au8 (48) 
— Georg,Sckiiitzi» N Puiijci, Allee 70 IH. 
— Franz Iischlir, Paukow, Bichulcilr 00 II 
— Ignatz Beitret auSni Hausei Sdjmuftöde 
2>letall|d)iim öhisfe, SO Schmidsti UIV 1—4 
— Götilie, Rciitieie W Auifüi|tcnbamm 210 
C, Ww, 3tcut G!)ar(ottcii6g, Uhlaudstr 11 pt 
Bromboszcz Jahami, Schneide,, X ßelbiu 1211 
Broinby, Otto Hntin, GtjarlottcnÖg, Daudel 
monnfli 2 
— Osear, Manier, Boxhag RuininclSbg, Neue 
Pr,nz Albcrtsl, 15 II 
— Alexander, Nachtwächter 0 Sroiipinijcnsti 28 
— Paul Ob Telcgi Assist, Schöuebg, Scbon 
str 35 
— Minna, geb Pieper, Ww, 0 Fraichurier 
Allee 52 H IV 
Bromris, Albert, hauptm L la suite d Hess 
Feld Artill RegtL Nr 11, W Passauerstr 1UL 
Brömel, Joseph, Architect, NO (SlieifSmalbtr 
str 40 I 
Hilmer, Maler N Neiiiiekendoifcrstr 14a 
r- 
Briimel, tu,flo Mehl u $uilo|iliblg, Norhag. 
Ülnmiiielx Bg Slminn 11 pt 
— Robeit Mnsikei, Cl>ii,lotle„bg, Pcstaloz;! 
st, 7i IV 
— Stnil Pol Starnt X Tuuderstr 85 III. 
— '"Im Reutiei JKitgl d üludi.'logi1 d. Ab 
gtoibil tmiis W'"!(illlta,rud,|ii 0 111. 9—10, 
— Alb», Sdiiiijmmitr X Neue Oodjitu 5 II. 
— Alban Stellm SW 'Viltiiilimlbcuti 10II, 
8rolltentcr Gimiia Glnmrrlrljr S^iiiijesiinneii 
Itr 17 III 
Brünier s a Biahmer B,»me, ihcljuic 
Siem« 
— ^olmuueo Snutbenuit, Ghailotltnüg 'öilnici^- 
tiorfciili 107 IV 
— Wcoig Cigenlhüiuer Stcglig fiohenjollcui 
str 2 I E 5—0 
— (itmiidj plinsn, Boihag 9i,imiiic(6tig.,staut 
m V) pt 
— F G Unuitbicrtjoln Spa;,euiock Ii Pfeifet, 
Xlaiiu \ 1 @nittiim 10.) ]il E 
— Nidiiub Vlmlui Uhailollcnbg Zdifoiiiu\.r>(i. 
— iKillielm Sdilslditeuiun 03u,itltiiUeiJlllce7(ipt 
(1,1 All, 7',70| 
— UiKkIiiiiiu gib Slitgciiiiuei i!3m fflnit.. 
Stiglttz ^ot)c„solfcui|ti 2 I 
G. Broram, Gonnlmit Oim- u lancrniil., 
Sclciirtjt l'ngeiift Gljmlolt nl'g 'luniili'.IMpl. 
(ItlGliml lt>',i)E Aiih Suiufik>Inib'!),'»»;,». 
Broniiit iiimii Äaö 't Jini Cliailvlieubg. 
«mitsti 114 I (Sei Ghml Is'l i) 12 2. 
— Stavl Schmied Boihag illinimutobg., 'Jicii 
Pimi jlldcitsti i> II pl 
(' ciltiid gib Kmiinr Fian Chnrlolleiibg., 
fimilfti 114 I f 0! '■Uioimn 
Brommfcod) Vutnvig Ob Mälzer Jlub; Sieiniiietz 
II, 121 
Brommc Siiluio ftnifm veuugUiblg,. SO 
Pnrflnfti !5 II 
Brommc Adolf Rmuii X Jtnllomeiilr. 20 K. 
Üliiguit ^aii»d>e» Surds ^«nnanmlr. :IT>. 
— Aiil,,,^ Juitiuiiiiiiliiii» SO tluiiitiiii'clstr. 39. 
— !T illiclm Nuilin X f(ui,,tii„tr 151 E 9-11 
— Otto Sltimnct) 3inM fcuiii »niib|nl)iir.4:i 
— Cilljelm Stin|,enb Srtiaffn X0 Wr.,ynm! 
fmteillr 12 IV 
— Mime Sro, liaidiiim W Potliutir. 1 IV. 
— Miißiiilc geb IMniuidi Um, SW Scmuici'- 
fti 10 III 
-'Wnmn geb Znppo Ww X Riiebi»owstr.2II. 
Brummt! (5 Lw 0), Vichlctf Auguslasir. 8. 
Brocinmtl Ottilie SrI Üiouliliciu, lilmeiDbi., 
Mcdlei,bnrg,,d)ettr , 'Jtubol, 'Vioije )djt Crzieh. 
Anst pt (4.!p|ll>ej Grt)iiia,iiu,doi|) 
Brommcr veimnnii, Grtniciiiciiii|ii X' Loilnni- 
ftl lhll II 
Broiilmliiis, Ji-ilhelnt, Po< Binmt Iljunii. 
ftl 12 II IV 
Bromond Gmtav änlicher 0 Ifwnitr. 59 IV. 
Bromoubl L,o Benml 'Silmciebf, Brande»! 
biiigifchciti 111 II 
Bronisc Gustav, OlSrtnei Charlotlenbg, ülüderl 
str >i II II 
Bromslrup Gait, dunst i, Banschlosserei, SO 
Sioltbaser llfct b% 2 II pt i I E (Icl. 
IV 3084) 
Hroiiiiind he,man». Schlöffe, Chailotlenbg., 
Magazinsu 13 I 
Bronimibt F,,tz ilanfni W Sofaiieiistr. 90 pt 
v. Brom, SUaltljer, Apolhekei XW tilotzfoiuäli) 
sliasjc t8 II 
Broncblol Clgarettenfahrlk G. m.b. H., 
XW7 '«.iltcllti 24 II II (Icl I 5717.) 0c. 
idMirsüh, Beuch hiischseld 
Broiidlc Franz Holz u ilotjleiiljblg, X £i„ie„- 
sti 113 II pt 
BroiictvSki ficmmm, (tniientote Boxhag. 
9iu„„iii.le6g Mozaitfn 1(1 III 
BroiilaloloskI lieg iünimifti W Bi,(oioftr.08. 
v Bronikowska Helme üiiu , Ülciit ,W ©leiitfd) 
ftl G II 
Bronlfowstkl Johmin, Schi hm, SW Solmo 
|ll 41 II I 
». Bro,,i!iiwr!l> Joh, Bahuvorarb, XW 
Walbslr ,4 II III 
Bronilffli Anton, ilasscibotc, XO Niuc Köuig- 
Itr 70 II III 
y. Bronk, O, Physiker N Gfjaiisficstr. 3 II. 
(Icl III tos!) | Glameii A, v Bionk. 
Bronlk, Johann Stutsdicr, N Pappel Allee 127. 
ömifolu, ÜDiaue, geb Uiffnid, Aw, Aritz, 
GHauffeesti 49 I 
— SilHclwme gib Suto», Ww Blitz, 9!eiv- 
brttzcifli 14 
Bronks, E, Aw, Tapctcnhdlg, C W„i,mcifter- 
stt 5 I E 
Bronncr heiuuch. Reifender, XT0 Jmmanucl 
Inchstr 10 II 
StiSitwcr, Adam, Schustsetz, Gtyartottcnbg., 
holtzeudo,ffsti 0 
Bronowskl, Knstav E,,enb Packmstr, GHar- 
lotlenbg, Süilmcr&borftrstr 1Z7 IV 
BronowSki. XeopTiil, Schaffner, 0 Wcibenweg 13. 
— ilolcüluiu.ilitgfülir., \!idllei,(ig.,$iiiizt„-AUcf20. 
(Postbez. jricdiichffefbc.) ' ' 
— Jyrmijiita, Poit Afnstww., OMaltcrnstr.4 HL 
Brons. ?nst»o, Dr. metf., Arzt. Schöuebg., 
llaisei' Fried,ichsir. 10 III. 
Broiisait, .heniiami, 3 n: Beat,,!., X<1 Clbingei- 
str. 2S II. IV. 
— Wiistau, Schneid, f. .h, X*0.hiidisti-flr. 1,1 II. IV 
Önmfnrt u. Sditllniborff, Major i. OlciieinU 
stall, Charlotte,,bg.. ilcrliucrftv. 51 I. 
— Millielm, Major i. iiiiigi'iiiiiiift., W Bif,dci,= 
Alice 34 jil. 
— üniu', geb. ^edilin, luv. S:cutn., XO Gliuibcth« 
itr. 21 III. 
Broufch. Friederike. Fil. Cizielieiiii. X Ackei- 
str. 13U 11, I. 
Aronschiiisk», .(>,»!, Siciiiiiiru, Cliailotteubg., 
Dtiidi-rtiiv. 1 II. pt. 
iBrouscrUIUbat, Bndiliult., Gt)nvlottc„6g.,Sopliic 
Glmrlolltnftr. 103 pt. 
— Maihilde, Ww., X !lll,eii,obe,lie,str. 22 IV 
Broiist. Friedrich, aiolivleg.. XO Rille,ir. 5  II.pt. 
Maihllde, geb. Bnniieilci, Porti. Äiilmviv., 
Stegliy, Viltliriitr. 13 II. 
Brönstadt.A.. liidikr, SO Hollbuin' Ufer fil IL 
Broiisul.l'ifet', Giiiarvticitm., X Votliriitg» ilv.Tüs. 
Broiizeck, Panlii^. geb. Pompao. Aw.. ü 
SSaiicnitr. 31 1! ’ ' 
Broiizel. Slnlon, Sdinliiii., X' Sdjivebieiili'. 23 
Bruoüf, SiUllicIm, Holz n. Mohlnilidl.. h>l 
•hageljOergtrfU'. 19 K. 
Emil. Sdjnijmiiiftr., Sdionebg.. Dniei.Platz I. 
(Postbcz. Fricdenau.l 
— ütllH'vl, Iiifrlbtd., .SO 'Biaiigrliti. il H: 1. 
.Uarl. liidiln-, S Suliiiilu 18 III. 
Brook. Gruft. Kanfin., N älellmnaiiiiil,. 2. .'1IV 
— Sllbcrt, Änidiiutv. SO Schlksisdiesir. ;«i II. I. 
— Paul, iViilH'lljblg., X Jtaitanii'ii JÜlee 75 II. 
— Carl. Poit 2eer. a. D.. X Franfedisir. 511. E 
1—2. 
— August, Schlosser. X iHliciiiobergtiitr. 9 I.V 
- limma, Ww., X Helle, manniir. 2.3 IV 
iöroolmnnit, Rudolpli, Gaslw.. SW Plai» 
llfcr 3(1 K. 
Brooks, Otto, Gärtner, X’ ’Sciubcg^ioeg I la H. 
®b. Broolslinnk & (So. f. F. C, Muliat. 
Uroofc, Giifabclli, geb. Mittler, tilosiidiliiitjlcrci, 
X Piiuicit'-'Jtllce 25. 20 pt. 
BroerS, Vller, liidilrr, O Pimsflmr. 15 II. I. 
iflrofarf, Aiiguii, MöbelpoI.,X'!>Vaiigenbedstr.t2. 
Urosit). Anton, Biblioib. Bcauit., XW Scharn- 
1)0,s,str. 4. 5. 111. 
.heniiaiiti, Heizer. SW Hallesdico Ufer29—31 
Oleoffl, .ttiiiisni., 0 VSioeftr. 17 III. 
— Ca,l, »titsch., 0 Friedrich Slarljtr. 10. 
— Vlitniiil. Pcufionair. SW Plan-User 00 pt. 
— Franz, Poiibotc, X yothmigcrstr. LI IV 
— Albert, lijdiltr, X Danzigerstr. 91 II. IV. 
— Joses, lisdilcr, XO Weberstr. 14 II. I. 
— Pe!cl,BorIosthbl.,Lid,Iciibg.,Bnggenliagenst,.2. 
Broldjot, Sliignst, .haiibeK’iii.,M()Piidleistr.nH.l. 
SS}., Pcufionair. SO Oliüiinucrilr. 7 IV' 
Eduard, iliiiiidimorhtilfl.. O ffriedridisfeltei- 
str. 35 K. 
— Slima, geb. ZerraU,. A,o.. Äiodisti». N'W 
Wiltieluidhavenerftr. 48 II. pt, , . 
Brofchc, Adolf, Architect, W iUirfüiilciiilr. 102 U. 
— Start, .Biittdjci', 'J!eii-Öcifjeiifce, Sc6atti,f.41iv 
— ,hermann, Papier- n. Sdircibwr., K\V 
Wiclefstr. 30 pt. 
— Gustav, Schniieb. XW ^winglisir. 12 II. II. 
— Johanna, geb. Silriditcit, .(laiu'ronilmiv., SO 
Dranieiisir. 179 II. pt. 
— Aiaüe, um. ülittiuitr., W Aiiisiiistcnflr. 102II, 
Brofdicit, stall, Postier, “SV tKondiftr. 10. 
— Albert, Schlosser, KW Aittiiodcrstr. 20 
Rudolf, lisdilcniistv,, X Dunderstr. 91. IV 
— (flifc, Mobjstiu, Slirbf.. Bergitr. 50. 51 I.. 
Brofriiindfi, Iherefe, Goloridui., Xr\V Pril^- 
toa.ltiitr. 13 II. III. 
Brofdjck, Uutnuig, Sdmoibcr X 'Jlittuimeiitr.28. 
Brosdlf, Angnste, Piivaticre, W Ilhlnndstr. 501. 
Broschte. Paul, tiiivtle,'. 0 Blm«ciitl)fllftr. 30. 
— Franz, itlrinpnrr, SO Sleldicnbergctslr. 98aIV 
Örofdlfirlule, Broni«laiofl, Näherin, SO »öpe- 
iiidftsir. 110 II. III. 
ofchkiuilii, Emil, Sdiloücr, X' .yettiiiflSDotfer« 
str. 20 II. 
Brvsdllowüli Bernhard, Former, Si > üraitget* 
str. 52 III. 
Brofdlloili, Auguste, gcb. Sander!,o>>, Ww., Rirds., 
Maiuzerftr. 55. 
Bröscky, Carl, Jnweliet, XO Neue .Uonigitr.lOpt 
— Adcllieib, gcb. J(d|ter. li'iu.,WMötlieuei|tr.l4IL 
Brosda. tiotilieli.Gcimptoriil.O ;U'i',iböc(crstr.33 
Brosc, Mar, Architect,  WilinerSbf.Mnntzelstr.MV 
— Waldemar, Bäckermstr., 0 PcterS.l'iii'geistr. 40. 
— August, Söaiitedjuif., W Steiumeliftr. 54II. IL 
— August, Beamter, 0 Franlsiirtcr Allee 170. 
Willielm, Bremser, 0 Slunicutlialsti'. 9. 
— A., Buchhalt., N 5d,lieu,ii«,iftv. 31 II. 
OUACK & FISCHER, firanhische Kimsfanstfllt linrl Pflnierwarenfahrik tDrd^Ü“B_m‘-e;JV“derne
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.